Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMT - Xổ Số Miền Trung hôm nay

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
47
48
Giải Bảy G.7
281
881
Giải Sáu G.6
4254
4626
7940
9823
4549
5158
Giải Năm G.5
9305
2646
Giải Tư G.4
39786
69885
77956
39092
06772
07610
58190
55636
37404
87544
82621
13164
Giải Ba G.3
39363
60079
69939
06518
Giải Nhì G.2
16606
00237
Giải Nhất G.1
52115
14596
Giải ĐB ĐB
156252
950276

Thông báo

Lô Tô XSMT Ngày 31/01/2023

Đầu Quảng Nam DakLak
0 5, 6 4
1 0, 5 8
2 6 1, 3
3 6, 7, 9
4 0, 7 2, 4, 6, 8, 9
5 2, 4, 6 8
6 3 4
7 2, 9 6
8 1, 5, 6 1
9 2, 8 0, 6

Lô Tô XSMT Ngày 31/01/2023

05 06 10 15 26 40 47 52 54
56 63 72 79 81 85 86 92 98
04 18 21 23 36 37 39 42 44
46 48 49 58 64 76 81 90 96

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung hôm qua

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
25
05
Giải Bảy G.7
156
038
Giải Sáu G.6
1672
1553
9658
7380
4395
6413
Giải Năm G.5
1419
2327
Giải Tư G.4
54348
70876
33723
86295
01667
36615
00322
91125
82894
30188
45093
37243
Giải Ba G.3
24763
68949
72308
37508
Giải Nhì G.2
16016
75896
Giải Nhất G.1
00082
44337
Giải ĐB ĐB
992633
276645

Thông báo

Lô Tô SXMT Ngày 30/01/2023

Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5, 8, 8
1 5, 6, 9 3, 9
2 3, 5, 6 2, 5, 7
3 3 7, 8
4 8, 9 3, 5
5 3, 6, 8
6 3, 7
7 2, 6
8 2 0, 8
9 5 3, 4, 5, 6

Lô Tô SXMT Ngày 30/01/2023

15 16 19 23 25 26 33 48 49
53 56 58 63 67 72 76 82 95
05 08 08 13 19 22 25 27 37
38 43 45 80 88 93 94 95 96

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
20
36
18
Giải Bảy G.7
455
634
961
Giải Sáu G.6
2363
0100
1576
3593
0311
3916
3437
8803
3353
Giải Năm G.5
8828
5523
7628
Giải Tư G.4
13913
26331
39564
22770
48173
64714
72522
93986
03406
84499
71103
35283
49859
35775
95651
16848
45937
72177
Giải Ba G.3
30164
71539
09865
22961
51155
70773
Giải Nhì G.2
32987
32571
44488
Giải Nhất G.1
11543
74575
12356
Giải ĐB ĐB
703228
192275
496565

Thông báo

Lô Tô KQXSMT Ngày 29/01/2023

Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0 3, 6 3
1 3, 4 1, 6 8
2 0, 8, 8 2, 3 5, 8
3 1, 9 4, 6 7, 7
4 3 8
5 5 1, 3, 5, 6, 9
6 3, 4, 4 1, 5 1, 5
7 0, 3, 6 1, 5, 5 3, 5, 7
8 2, 7 3, 6, 7 8
9 3, 9

Lô Tô KQXSMT Ngày 29/01/2023

00 13 14 20 28 28 31 39 43
55 63 64 64 70 73 76 82 87
03 06 11 16 22 23 34 36 61
65 71 75 75 83 86 87 93 99
03 18 25 28 37 37 48 51 53
55 56 59 61 65 73 75 77 88

XSMT - Xổ Số Miền Trung hôm nay

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
63
76
26
Giải Bảy G.7
142
545
903
Giải Sáu G.6
8597
7118
7387
5712
6211
1880
9196
0530
1884
Giải Năm G.5
7449
8120
7808
Giải Tư G.4
06041
50825
73444
83610
84997
09764
80986
16707
10188
41817
34186
06738
29338
78255
57742
30359
86976
51895
Giải Ba G.3
85811
51333
48771
16461
11267
93435
Giải Nhì G.2
69919
32823
22509
Giải Nhất G.1
62064
88376
28169
Giải ĐB ĐB
655931
415615
332396

Thông báo

Lô Tô XSMT Ngày 28/01/2023

Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 0, 7 3, 8, 9
1 0, 1, 8, 9 1, 2, 5, 7
2 5 0, 3 6
3 1, 3 8 0, 5, 8
4 1, 2, 4, 9 5 2
5 8 5, 9
6 3, 4, 4 1 7, 9
7 1, 6, 6 6
8 7 0, 6, 6, 8 4, 5
9 7, 7 5, 6, 6

Lô Tô XSMT Ngày 28/01/2023

10 11 18 19 25 31 33 41 42
44 49 58 63 64 64 87 97 97
00 07 11 12 15 17 20 23 38
45 61 71 76 76 80 86 86 88
03 08 09 26 30 35 38 42 55
59 67 69 76 84 85 95 96 96

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung hôm qua

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
33
59
Giải Bảy G.7
695
384
Giải Sáu G.6
4980
0123
1166
9339
6578
6401
Giải Năm G.5
8756
7031
Giải Tư G.4
03683
54581
54744
08767
73558
27244
83547
26485
93235
10409
79785
98547
Giải Ba G.3
93078
75146
95526
04132
Giải Nhì G.2
92687
34677
Giải Nhất G.1
94851
77497
Giải ĐB ĐB
284882
555221

Thông báo

Lô Tô SXMT Ngày 27/01/2023

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1, 7, 9
1
2 3 1, 6
3 3 1, 2, 5, 9
4 4, 4, 6 7, 7
5 1, 6, 8 9
6 2, 6, 7
7 8 7, 8
8 0, 1, 2, 3, 7 4, 5, 5
9 5 7

Lô Tô SXMT Ngày 27/01/2023

23 33 44 44 46 51 56 58 62
66 67 78 80 81 82 83 87 95
01 07 09 21 26 31 32 35 39
47 47 59 77 78 84 85 85 97

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Giải Tám G.8
92
57
87
Giải Bảy G.7
285
986
655
Giải Sáu G.6
7284
0333
1036
9769
7681
3414
7632
1055
4499
Giải Năm G.5
2800
8618
5545
Giải Tư G.4
88289
46641
27808
08054
26782
84138
81966
13264
75424
81289
92777
40630
76045
48967
20087
53080
87603
48524
Giải Ba G.3
12229
27113
25782
72049
76951
54375
Giải Nhì G.2
44133
87037
17121
Giải Nhất G.1
92648
14572
15409
Giải ĐB ĐB
097317
791751
395830

Thông báo

Lô Tô KQXSMT Ngày 26/01/2023

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0, 8 3, 9
1 3, 7 4, 8
2 9 4 1, 4
3 3, 3, 6, 8 0, 7 0, 2
4 1, 8 9 5, 5
5 4 1, 5, 7 1, 5, 5
6 4, 6, 9 7
7 3 2, 7 5
8 2, 4, 5, 9 1, 2, 6, 9 0, 7, 7, 8
9 2 9

Lô Tô KQXSMT Ngày 26/01/2023

00 08 13 17 29 33 33 36 38
41 48 54 73 82 84 85 89 92
14 18 24 30 37 49 51 55 57
64 66 69 72 77 81 82 86 89
03 09 21 24 30 32 45 45 51
55 55 67 75 80 87 87 88 99

XSMT - Xổ Số Miền Trung hôm nay

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải Tám G.8
28
08
Giải Bảy G.7
563
077
Giải Sáu G.6
3305
0793
0740
4612
9537
9032
Giải Năm G.5
1032
4132
Giải Tư G.4
99619
30220
26471
19719
89043
85296
51805
75735
83777
31308
91895
88079
Giải Ba G.3
05284
65956
39895
27890
Giải Nhì G.2
44688
13907
Giải Nhất G.1
62864
93501
Giải ĐB ĐB
268790
568906

Thông báo

Lô Tô XSMT Ngày 25/01/2023

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5 1, 5, 6, 7, 8, 8
1 9, 9 2
2 0, 8 4
3 2 2, 2, 5, 7
4 0, 3, 9
5 6
6 3, 4
7 1 7, 7, 9
8 4, 8
9 0, 3, 6 0, 5, 5

Lô Tô XSMT Ngày 25/01/2023

05 19 19 20 28 32 40 43 49
56 63 64 71 84 88 90 93 96
01 05 06 07 08 08 12 24 32
32 35 37 77 77 79 90 95 95

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung hôm qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
74
41
Giải Bảy G.7
657
574
Giải Sáu G.6
8188
8420
9584
5457
9895
1683
Giải Năm G.5
3939
2032
Giải Tư G.4
51697
11362
16920
41754
89892
15517
26309
68916
18970
02691
61038
19226
Giải Ba G.3
14344
05291
89487
30933
Giải Nhì G.2
11820
75336
Giải Nhất G.1
37623
51216
Giải ĐB ĐB
569127
635363

Thông báo

Lô Tô SXMT Ngày 24/01/2023

Đầu DakLak Quảng Nam
0 9
1 7 0, 6, 6
2 0, 0, 0, 3, 7 6
3 9 2, 3, 6, 8
4 4 1
5 4, 7 7
6 2 3
7 4 0, 4
8 4, 7, 8 3, 7
9 1, 2, 7 1, 5

Lô Tô SXMT Ngày 24/01/2023

17 20 20 20 23 27 39 44 54
57 62 74 84 87 88 91 92 97
09 10 16 16 26 32 33 36 38
41 57 63 70 74 83 87 91 95

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
19
15
Giải Bảy G.7
618
107
Giải Sáu G.6
1382
9255
7491
2077
8755
7392
Giải Năm G.5
5712
2673
Giải Tư G.4
43744
24366
42005
60174
92998
32869
65970
03897
23063
30588
52497
76787
Giải Ba G.3
50436
52461
11409
82792
Giải Nhì G.2
02501
48382
Giải Nhất G.1
55818
31279
Giải ĐB ĐB
013817
307019

Thông báo

Lô Tô KQXSMT Ngày 23/01/2023

Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1, 5 7, 9
1 2, 7, 8, 8, 9 5, 9
2
3 6
4 1, 4
5 5 5
6 1, 6, 9 3
7 4 0, 3, 7, 9
8 2 2, 4, 7, 8
9 1, 8 2, 2, 7, 7

Lô Tô KQXSMT Ngày 23/01/2023

01 05 12 17 18 18 19 36 41
44 55 61 66 69 74 82 91 98
07 09 15 19 55 63 70 73 77
79 82 84 87 88 92 92 97 97

XSMT - Xổ Số Miền Trung hôm nay

Giải ThừaThiênHuế Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
83
81
98
Giải Bảy G.7
220
302
843
Giải Sáu G.6
3676
8973
2527
8571
2060
0447
7953
5689
0788
Giải Năm G.5
8150
3839
2927
Giải Tư G.4
35423
05498
06040
17750
51638
21858
37030
27075
65063
07556
11018
26108
96552
94376
40953
62494
46216
64079
Giải Ba G.3
03062
71941
34668
71278
13489
16211
Giải Nhì G.2
75926
56791
37978
Giải Nhất G.1
83596
71483
90178
Giải ĐB ĐB
517931
344924
990669

Thông báo

Lô Tô XSMT Ngày 22/01/2023

Đầu ThừaThiênHuế Khánh Hòa Kon Tum
0 2, 8
1 2 8 1, 6
2 0, 3, 6, 7 4 7
3 1, 8 0, 9
4 0, 1 7 3
5 0, 0, 8 6 2, 3, 3
6 2 0, 3, 8 9
7 3, 6 1, 5, 8 6, 8, 8, 9
8 3 1, 3 0, 8, 9, 9
9 6, 8 1, 4 4, 8

Lô Tô XSMT Ngày 22/01/2023

12 20 23 26 27 31 38 40 41
50 50 58 62 73 76 83 96 98
02 08 18 24 30 39 47 56 60
63 68 71 75 78 81 83 91 94
11 16 27 43 52 53 53 69 76
78 78 79 80 88 89 89 94 98

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung hôm qua

Giải Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
Giải Tám G.8
78
10
65
Giải Bảy G.7
504
490
265
Giải Sáu G.6
7886
3990
3227
2479
6712
0494
0675
4165
3390
Giải Năm G.5
0165
1210
8380
Giải Tư G.4
33783
83271
16852
38026
48883
87275
49926
16046
76645
72533
10902
33622
85086
63475
23954
53026
80457
73330
Giải Ba G.3
46753
49698
99258
48994
44117
47904
Giải Nhì G.2
46729
34028
81404
Giải Nhất G.1
71403
70057
40662
Giải ĐB ĐB
264606
016979
441074

Thông báo

Lô Tô SXMT Ngày 21/01/2023

Đầu Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 3, 4, 6 2 4, 4
1 0, 0, 2 7
2 6, 7, 9 2, 6, 8 6
3 3 0
4 5, 6 7
5 2, 3, 8 7, 8 4, 7
6 5 2, 5, 5, 5
7 1, 5, 8 9, 9 4, 5, 5
8 3, 3, 6 0, 6
9 0, 8 0, 4, 4, 7 0

Lô Tô SXMT Ngày 21/01/2023

03 04 06 26 27 29 52 53 58
65 71 75 78 83 83 86 90 98
02 10 10 12 22 26 28 33 45
46 57 58 79 79 90 94 94 97
04 04 17 26 30 47 54 57 62
65 65 65 74 75 75 80 86 90

XSMT 10 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG 10 NGÀY - KQXSMT 10 NGÀY

Sổ kết quả XSMT 10 trên trang sxmb.com bảng kết quả XSMT 10 ngày là những kết quả của các phiên quay số mở thưởng của 10 ngày trước được tổng hợp. Tại đây, người dùng có thể tra cứu nhanh kết quả đầy đủ, thống kê 2 số cuối, 3 số cuối của tất cả các giải, từ đó đưa ra nhận định cho lần quay thưởng tiếp theo chính xác hơn.

 

XSMT 10 ngày hay KQXSMT 10 ngày liên tiếp là kết quả xổ số Miền Trung của 10 lần quay gần đây nhất . Thống kê sổ kết quả XSMT 10 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.

 

Bạn có thể xem các thông tin xổ số miền nam 10 ngày liên tiếp sau:

 

  • - Thông báo để cài đặt nhắc lịch quay số mở thưởng XSKT các tỉnh miền Trung tất cả các ngày trong tuần.

  • - Xem thống kê của các giải thưởng XSMT đã được quay số mở thưởng trong 10 ngày liên tiếp.

  • - Xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải xổ số miền nam đã mở thưởng trong 10 ngày.

  • - Xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng.

 

Lựa chọn hình thức theo dõi sổ kết quả xsmn 10 ngay trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.Những con số thống kê của chúng tôi đảm bảo luôn chính xác và nhanh nhất, vì vậy người chơi hoàn toàn có thể yên tâm.

 

Đến với chúng tôi, các bạn có thể dễ dàng có được kết quả XSMT 10 ngày chính xác nhất, tổng hợp xổ số miền Trung 10 ngày trở lại cũng như những thống kê kết quả xổ số miền Trung 1 tháng trước gần nhất trong tất cả 10 ngày vừa qua.

 

Chúc bạn may mắn!