Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 17/09

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
27
64
17
Giải Bảy G.7
965
591
838
Giải Sáu G.6
8452
3020
9533
0181
2515
1734
7702
0251
7593
Giải Năm G.5
8596
2123
5426
Giải Tư G.4
51296
01152
82759
29642
06104
00697
62580
31419
87457
02594
90464
96529
06068
49805
18818
23475
38303
04831
Giải Ba G.3
80826
57799
49996
40972
05285
12231
Giải Nhì G.2
76090
88273
38168
Giải Nhất G.1
30660
70793
02962
Giải ĐB ĐB
428620
169440
050246

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 0, 4 2, 3, 5
1 5, 9 7, 8
2 0, 0, 6, 7 3, 9 6
3 3 4 0, 1, 1, 8
4 2 0 6
5 2, 2, 9 7 1
6 0, 5 4, 4 2, 8, 8
7 2, 3 5
8 0, 1, 5 5
9 0, 6, 6, 7, 9 1, 3, 4, 6 3

Lô Tô XSMN chủ nhật

00 04 20 20 26 27 33 42 52
52 59 60 65 90 96 96 97 99
15 19 23 29 34 40 57 64 64
72 73 80 81 85 91 93 94 96
02 03 05 17 18 26 30 31 31
38 46 51 62 68 68 75 85 93

XSMN CN - Xổ Số Miền Nam CN Ngày 10/09

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
93
70
09
Giải Bảy G.7
347
306
773
Giải Sáu G.6
2095
7642
4062
0854
7504
0586
8659
1875
2416
Giải Năm G.5
3259
9754
8859
Giải Tư G.4
12958
02763
90061
05164
56411
02136
19128
97221
45971
45823
31708
66981
94952
44054
96874
33631
07452
18481
Giải Ba G.3
67781
99151
01238
47758
50818
73315
Giải Nhì G.2
95737
33550
88200
Giải Nhất G.1
78014
24931
38434
Giải ĐB ĐB
892737
942403
926219

Thông báo

Lô Tô XSMN CN

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 3, 4, 6, 8 0, 9
1 1, 4 6 0, 5, 6, 8, 9
2 1, 3, 8
3 0, 6, 7, 7 1, 8 1, 4
4 2, 7
5 1, 8, 9 0, 4, 4, 8 2, 2, 4, 9, 9
6 1, 2, 3, 4
7 0, 1 3, 4, 5
8 1 1, 6 1
9 3, 5
11 14 30 36 37 37 42 47 51
58 59 61 62 63 64 81 93 95
03 04 06 08 16 21 23 28 31
38 50 54 54 58 70 71 81 86
00 09 10 15 16 18 19 31 34
52 52 54 59 59 73 74 75 81

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 03/09

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
86
69
11
Giải Bảy G.7
903
293
135
Giải Sáu G.6
0258
0378
3441
5782
0632
0841
5827
1013
6823
Giải Năm G.5
8625
2889
1842
Giải Tư G.4
61780
01985
05431
02796
89623
98989
75983
99834
22273
63730
22165
41547
20943
37552
76133
06138
19278
96434
Giải Ba G.3
16964
60136
47741
94850
08703
42718
Giải Nhì G.2
44128
83367
60530
Giải Nhất G.1
13661
36595
61163
Giải ĐB ĐB
694664
197817
629329

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 3 3
1 7 1, 3, 6, 8
2 3, 5, 8 3, 7, 9
3 1, 6 0, 2, 4 0, 3, 4, 5, 8
4 1 1, 1, 7 2, 3
5 8 0 2
6 0, 1, 4, 4 5, 7, 9 3
7 8 3 8
8 0, 5, 6, 9 2, 3, 7, 9
9 6 3, 5
03 23 25 28 31 36 41 58 60
61 64 64 78 80 85 86 89 96
17 30 32 34 41 41 47 50 65
67 69 73 82 83 87 89 93 95
03 11 13 16 18 23 27 29 30
33 34 35 38 42 43 52 63 78

KQXSMN chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật Ngày 27/08

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
08
94
19
Giải Bảy G.7
219
645
674
Giải Sáu G.6
1177
7113
7086
2025
9890
5588
2344
3582
5974
Giải Năm G.5
7494
8253
9475
Giải Tư G.4
78257
26199
15152
92368
75916
02973
76218
45805
86717
77482
16543
74461
27150
30605
48990
46600
92951
37507
Giải Ba G.3
86447
52915
57896
38413
88450
20038
Giải Nhì G.2
66842
41423
03196
Giải Nhất G.1
32135
57891
32144
Giải ĐB ĐB
994132
966698
348448

Thông báo

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8 2, 5 0, 5, 7
1 3, 5, 6, 9 3, 7, 8 9
2 3, 5
3 2, 5 4, 8
4 2, 7 3, 5 4, 4, 8
5 2, 7 3 0, 0, 1
6 2, 8 1
7 3, 7 4, 4, 5
8 6 2, 8 2
9 4, 9 0, 1, 4, 6, 8 0, 6

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

08 13 15 16 19 32 35 42 47
52 57 62 68 73 77 86 94 99
02 05 13 17 18 23 25 43 45
53 61 82 88 90 91 94 96 98
00 05 07 19 34 38 44 44 48
50 50 51 74 74 75 82 90 96

XSMN chủ nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày chủ nhật 20/08

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
51
07
28
Giải Bảy G.7
282
350
789
Giải Sáu G.6
1396
4609
2355
7912
8533
8807
3376
6876
5484
Giải Năm G.5
0299
4195
6551
Giải Tư G.4
47178
04793
09040
95092
03320
83199
69296
44729
41434
63463
06997
81859
35491
36236
99629
34568
12193
50114
Giải Ba G.3
24314
75416
46913
76006
95744
35154
Giải Nhì G.2
38173
44753
15958
Giải Nhất G.1
28966
45846
78741
Giải ĐB ĐB
023684
651943
977967

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 9 6, 7, 7
1 4, 6 2, 3 4
2 0 1, 9 8, 9
3 3, 4 6
4 0 3, 6 1, 4
5 1, 5 0, 3, 9 1, 4, 8
6 6 3 7, 8
7 3, 8 6, 6
8 2, 4 4, 9, 9
9 2, 3, 5, 6, 9, 9 5, 6, 7 1, 3
09 14 16 20 40 51 55 66 73
78 82 84 92 93 95 96 99 99
06 07 07 12 13 21 29 33 34
43 46 50 53 59 63 95 96 97
14 28 29 36 41 44 51 54 58
67 68 76 76 84 89 89 91 93

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 13/08

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
07
52
60
Giải Bảy G.7
688
354
598
Giải Sáu G.6
1088
7968
2770
0554
0986
4604
3021
6343
0522
Giải Năm G.5
8608
5784
8935
Giải Tư G.4
76714
41788
01783
69296
48145
22536
58616
76161
29580
46818
08820
65150
34181
17839
10403
77496
12304
06932
Giải Ba G.3
77771
26946
03295
53019
03518
12476
Giải Nhì G.2
46994
99228
69093
Giải Nhất G.1
88036
46708
84660
Giải ĐB ĐB
034267
854374
810727

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 7, 8 4, 8 3, 3, 4
1 4, 5 6, 8, 9 8
2 0, 8 1, 2, 7
3 6, 6 2, 5, 9
4 5, 6 3
5 0, 2, 4, 4, 5
6 7, 8 1 0, 0
7 0, 1 4 6
8 3, 8, 8, 8 0, 4, 6 1
9 4, 6 5 3, 6, 8
07 08 14 15 36 36 45 46 67
68 70 71 83 88 88 88 94 96
04 08 16 18 19 20 28 50 52
54 54 55 61 74 80 84 86 95
03 03 04 18 21 22 27 32 35
39 43 60 60 76 81 93 96 98

XSMN CN - Xổ Số Miền Nam CN Ngày 06/08

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
70
50
13
Giải Bảy G.7
549
574
293
Giải Sáu G.6
7612
1731
8506
6502
0359
5198
5922
2447
1959
Giải Năm G.5
8146
7767
6676
Giải Tư G.4
11035
54644
22129
43037
40044
72086
19298
50247
20702
93329
53542
80173
09063
58394
07959
75688
05365
73254
Giải Ba G.3
91039
68310
07792
09513
48466
53388
Giải Nhì G.2
00786
67737
37669
Giải Nhất G.1
96399
60442
94443
Giải ĐB ĐB
334964
299709
789802

Thông báo

Lô Tô XSMN CN

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 6 2, 2, 9 2
1 0, 2 3 3
2 8, 9 9 2
3 1, 5, 7, 9 7
4 4, 4, 6, 9 2, 2, 7 3, 7
5 0, 7, 9 4, 9, 9
6 4 7 1, 3, 5, 6, 9
7 0 3, 4 6
8 6, 6 8, 8
9 9 2, 8, 8 3, 4

Lô Tô XSMN CN

06 10 12 28 29 31 35 37 39
44 44 46 49 64 70 86 86 99
02 02 09 13 29 37 42 42 47
50 57 59 67 73 74 92 98 98
02 13 22 43 47 54 59 59 61
63 65 66 69 76 88 88 93 94

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 30/07

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
41
85
84
Giải Bảy G.7
330
930
807
Giải Sáu G.6
4786
8703
4401
4905
7462
7034
1599
8273
0240
Giải Năm G.5
5574
2175
0623
Giải Tư G.4
62612
44307
11180
20906
00264
47844
72323
63277
48669
58783
49210
06316
95084
89292
73737
39858
45678
46101
Giải Ba G.3
09414
93833
80863
30740
92114
61985
Giải Nhì G.2
15229
07503
23020
Giải Nhất G.1
32623
02679
82488
Giải ĐB ĐB
971491
228478
973128

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 1, 3, 6, 7 3, 5 1, 7
1 2, 4 0, 6 4
2 3, 9 3 0, 3, 8
3 0, 0, 3 0, 4, 5 7
4 1, 4 0 0
5 8
6 4 2, 3, 9
7 4 5, 7, 8, 9 3, 8, 9
8 0, 6 3, 5 4, 4, 5, 8
9 1 2, 9
01 03 06 07 12 14 23 29 30
30 33 41 44 64 74 80 86 91
03 05 10 16 23 30 34 35 40
62 63 69 75 77 78 79 83 85
01 07 14 20 23 28 37 40 58
73 78 79 84 84 85 88 92 99

KQXSMN chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật Ngày 23/07

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
26
13
64
Giải Bảy G.7
150
657
526
Giải Sáu G.6
6550
0283
4540
8793
0433
6188
3933
0326
5516
Giải Năm G.5
9963
8772
0055
Giải Tư G.4
38957
67764
25221
73439
93979
99520
20935
40005
10125
32340
14893
38057
81727
11849
19709
44532
72856
55571
Giải Ba G.3
80934
95695
49852
62424
56687
01940
Giải Nhì G.2
70685
27457
70975
Giải Nhất G.1
34505
36341
70977
Giải ĐB ĐB
904879
564844
235294

Thông báo

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 5 5, 5 9
1 6 3 1, 6
2 0, 1, 6 4, 5 6, 6, 7
3 4, 9 3, 5 2, 3
4 0 0, 1, 4 0, 9
5 0, 0, 7 2, 7, 7, 7 5, 6
6 3, 4 4
7 9, 9 2 1, 5, 7
8 3, 5 8 7
9 5 3, 3 4
05 16 20 21 26 34 39 40 50
50 57 63 64 79 79 83 85 95
05 05 13 24 25 33 35 40 41
44 52 57 57 57 72 88 93 93
09 11 16 26 26 27 32 33 40
49 55 56 64 71 75 77 87 94

XSMN chủ nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày chủ nhật 16/07

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
46
73
36
Giải Bảy G.7
035
103
286
Giải Sáu G.6
1528
9403
0674
8931
6183
2610
3079
1077
0575
Giải Năm G.5
1342
4953
9037
Giải Tư G.4
79868
69519
19579
56059
28240
56611
75337
00311
08895
50920
50568
87984
94592
47342
94216
02345
69602
68199
Giải Ba G.3
74760
72344
90334
39430
32028
73198
Giải Nhì G.2
58817
26943
79037
Giải Nhất G.1
21777
49707
83177
Giải ĐB ĐB
543403
302212
325477

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 3, 3 3, 7 2
1 1, 7, 9 0, 1, 2 6
2 8 0 8, 9
3 5 0, 1, 4, 7 6, 7, 7
4 0, 2, 4, 6 3 2, 5
5 9 3
6 0, 8 8
7 4, 7, 9 3 5, 7, 7, 7, 9
8 3, 4 6
9 0 1, 5 2, 8, 9

Lô Tô XSMN chủ nhật

03 03 11 17 19 28 35 40 42
44 46 59 60 68 74 77 79 90
03 07 10 11 12 20 30 31 34
37 43 53 68 73 83 84 91 95
02 16 28 29 36 37 37 42 45
75 77 77 77 79 86 92 98 99

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 09/07

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
76
59
24
Giải Bảy G.7
027
696
532
Giải Sáu G.6
1359
3349
6317
5442
8947
9990
4385
6027
7654
Giải Năm G.5
2598
5331
1604
Giải Tư G.4
97727
36827
53277
05274
81448
69847
67809
55262
11628
65814
44459
31430
89944
81204
31868
59276
22031
50479
Giải Ba G.3
25114
60457
95518
23072
11920
44398
Giải Nhì G.2
28019
60188
03289
Giải Nhất G.1
42512
72688
32704
Giải ĐB ĐB
330769
676636
690745

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 9 4, 4, 4
1 2, 4, 7, 9 4, 8
2 7, 7, 7 8 0, 4, 7
3 0, 1, 6 1, 2
4 7, 8, 9 2, 7 4, 5
5 7, 9 7, 9, 9 4
6 9 2 8
7 4, 6, 7 2 4, 6, 9
8 3 8, 8 5, 9
9 8 0, 6 8
12 14 17 19 27 27 27 47 48
49 57 59 69 74 76 77 83 98
09 14 18 28 30 31 36 42 47
57 59 59 62 72 88 88 90 96
04 04 04 20 24 27 31 32 44
45 54 68 74 76 79 85 89 98

XSMN CN - Xổ Số Miền Nam CN Ngày 02/07

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
30
40
99
Giải Bảy G.7
560
152
307
Giải Sáu G.6
4756
4097
8351
1363
7896
0009
1111
0231
2475
Giải Năm G.5
3070
3046
7703
Giải Tư G.4
25632
95294
36542
60320
72538
80774
79444
40820
04988
80508
37215
58031
34826
29855
95249
87795
21993
46440
Giải Ba G.3
76258
51013
88508
68535
96986
78389
Giải Nhì G.2
46693
30042
10829
Giải Nhất G.1
84142
61188
08069
Giải ĐB ĐB
690449
614970
872735

Thông báo

Lô Tô XSMN CN

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 8, 8, 9 0, 3, 7
1 3 5 1
2 0, 6 0 6, 9
3 0, 2, 8 1, 5 1, 5
4 2, 2, 9 0, 2, 4, 6 0, 9
5 1, 6, 8 2 5
6 0 3 9
7 0, 4 0 5
8 7, 8, 8 6, 9
9 3, 4, 7 6 3, 5, 9
13 20 26 30 32 38 42 42 49
51 56 58 60 70 74 93 94 97
08 08 09 15 20 31 35 40 42
44 46 52 63 70 87 88 88 96
00 03 07 11 26 29 31 35 40
49 55 69 75 86 89 93 95 99

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 25/06

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
44
60
31
Giải Bảy G.7
550
360
640
Giải Sáu G.6
3511
7137
9961
6299
3938
1751
6738
3857
0492
Giải Năm G.5
3150
1715
8871
Giải Tư G.4
31411
28478
91853
33485
19568
31793
50117
69148
13041
34392
73319
66519
19646
06371
56237
32279
39182
06061
Giải Ba G.3
41203
61297
49722
16643
02847
72080
Giải Nhì G.2
90016
87344
52133
Giải Nhất G.1
91781
78858
11836
Giải ĐB ĐB
177448
318888
294206

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3 4 6
1 1, 1, 6 5, 7, 9, 9
2 2
3 7 8 1, 3, 6, 7, 8
4 4, 8 1, 3, 4, 8 0, 6, 7
5 0, 0, 3 1, 8 7
6 1, 1, 8 0, 0 1
7 8 1, 1, 9
8 1, 5 8 0, 2
9 3, 7 2, 9 2, 2

Lô Tô XSMN chủ nhật

03 11 11 16 37 44 48 50 50
53 61 61 68 78 81 85 93 97
04 15 17 19 19 22 38 41 43
44 48 51 58 60 60 88 92 99
06 31 33 36 37 38 40 46 47
57 61 71 71 79 80 82 92 92

KQXSMN chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật Ngày 18/06

Giải Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
Giải Tám G.8
26
12
30
Giải Bảy G.7
156
196
948
Giải Sáu G.6
0940
4122
1978
4683
2468
6401
4615
5573
9103
Giải Năm G.5
1141
9714
6922
Giải Tư G.4
02660
98600
91507
70136
89427
36695
43299
00692
40736
69002
42165
14608
64075
55312
81922
94540
27965
99574
Giải Ba G.3
46082
87917
41148
72013
97093
64630
Giải Nhì G.2
00331
02913
67097
Giải Nhất G.1
12526
82263
97570
Giải ĐB ĐB
760439
091816
021247

Thông báo

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 0, 7 1, 2, 8 3
1 7 2, 3, 3, 4, 6 2, 5
2 2, 6, 6, 7 2, 2
3 1, 6, 9 6, 8 0, 0
4 0, 1 8 0, 7, 8
5 5, 6
6 0 3, 5, 8 5
7 8 0, 3, 4, 5
8 2 3 5
9 5 2, 6, 9 3, 7
00 07 17 22 26 26 27 31 36
39 40 41 55 56 60 78 82 95
01 02 08 12 13 13 14 16 36
38 48 63 65 68 83 92 96 99
03 12 15 22 22 30 30 40 47
48 65 70 73 74 75 85 93 97

XSMN chủ nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày chủ nhật 11/06

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
91
70
00
Giải Bảy G.7
938
572
726
Giải Sáu G.6
9937
5739
4367
5921
9081
8373
1656
2405
8240
Giải Năm G.5
4057
5654
5136
Giải Tư G.4
54339
44018
50279
74949
67916
75278
03863
83845
66896
13216
77413
02265
75568
45251
62121
97331
31789
61050
Giải Ba G.3
69302
08084
17797
75129
38833
63870
Giải Nhì G.2
64753
01440
32251
Giải Nhất G.1
68713
04098
68436
Giải ĐB ĐB
869817
723057
128191

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 2 0, 5
1 3, 6, 7, 8 3, 6
2 1, 9 1, 6
3 7, 8, 9, 9 1, 3, 6, 6
4 9 0, 5 0
5 3, 7 4, 7 0, 1, 1, 6
6 7 3, 5 3, 8
7 8, 9 0, 2, 3, 6 0
8 4 1 9
9 1, 4 6, 7, 8 1
02 13 16 17 18 37 38 39 39
49 53 57 67 78 79 84 91 94
13 16 21 29 40 45 54 57 63
65 70 72 73 76 81 96 97 98
00 05 21 26 31 33 36 36 40
50 51 51 56 63 68 70 89 91

XSMN CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN - XSMN CN

 

XSMN chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN CN hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam chủ nhật từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn chủ nhật hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam chủ nhật

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn chủ nhật để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn chủ nhật hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!