Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 14/07

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
74
63
02
Giải Bảy G.7
302
044
941
Giải Sáu G.6
3535
5463
8558
5884
6787
9302
4897
6251
7703
Giải Năm G.5
1222
1953
3886
Giải Tư G.4
00737
17292
08596
27751
28988
04847
52795
52937
46279
74290
27922
21468
43743
44723
61254
01108
02720
26200
Giải Ba G.3
22400
44657
61820
20409
22709
76027
Giải Nhì G.2
59030
50371
30311
Giải Nhất G.1
56524
35199
03021
Giải ĐB ĐB
891032
712929
670927

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 0, 2 2, 9 0, 2, 3, 8, 9
1 1
2 2, 4 0, 2, 9 0, 1, 3, 6, 7, 7
3 0, 2, 5, 7 7
4 7 4 1, 3
5 1, 2, 7, 8 3 1, 4
6 3 3, 8
7 4 1, 9
8 8 4, 7, 7 6
9 2, 6 0, 5, 9 7

Lô Tô XSMN chủ nhật

00 02 22 24 30 32 35 37 47
51 52 57 58 63 74 88 92 96
02 09 20 22 29 37 44 53 63
68 71 79 84 87 87 90 95 99
00 02 03 08 09 11 20 21 23
26 27 27 41 43 51 54 86 97

XSMN CN - Xổ Số Miền Nam CN Ngày 07/07

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
38
27
63
Giải Bảy G.7
734
859
779
Giải Sáu G.6
6639
5267
8974
8833
0038
7309
5388
1848
0992
Giải Năm G.5
8428
8787
9526
Giải Tư G.4
15733
86745
87877
83209
53101
53720
17641
17557
70262
25806
11081
14638
43486
20580
61661
84649
16964
38567
Giải Ba G.3
66588
26152
58950
39753
82472
93918
Giải Nhì G.2
37371
00852
70575
Giải Nhất G.1
47490
42358
25549
Giải ĐB ĐB
090206
468856
652334

Thông báo

Lô Tô XSMN CN

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 1, 6, 9 6, 9
1 1 2, 8
2 0, 8 2, 7 6
3 3, 4, 8, 9 3, 8, 8 4
4 5 1 8, 9, 9
5 2 0, 2, 3, 6, 7, 8, 9
6 7 2 1, 3, 4, 7
7 1, 4, 7 2, 5, 9
8 8 1, 7 0, 6, 8
9 0 2
01 06 09 11 20 28 33 34 38
39 45 52 67 71 74 77 88 90
06 09 22 27 33 38 38 41 50
52 53 56 57 58 59 62 81 87
12 18 26 34 48 49 49 61 63
64 67 72 75 79 80 86 88 92

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 30/06

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
69
84
04
Giải Bảy G.7
422
171
705
Giải Sáu G.6
1728
8367
4391
4966
6001
7184
8058
7668
1813
Giải Năm G.5
8243
6326
2428
Giải Tư G.4
46041
99930
94533
78203
69944
78923
67394
72528
10123
75968
38597
45647
99539
04240
06544
33359
92898
28667
Giải Ba G.3
26874
36481
53778
32425
21508
95572
Giải Nhì G.2
73855
82883
80145
Giải Nhất G.1
48622
42843
33763
Giải ĐB ĐB
518901
097723
743942

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 1, 3 1 4, 5, 8
1 3
2 2, 2, 3, 8 1, 3, 3, 5, 6, 8 8
3 0, 3 9
4 1, 3, 4, 8 3, 7 0, 2, 4, 5
5 5 8, 9
6 7, 9 6, 8 3, 3, 7, 8
7 4 1, 8 2
8 1 3, 4, 4
9 1 4, 7 8
01 03 22 22 23 28 30 33 41
43 44 48 55 67 69 74 81 91
01 21 23 23 25 26 28 43 47
66 68 71 78 83 84 84 94 97
04 05 08 13 28 39 40 42 44
45 58 59 63 63 67 68 72 98

KQXSMN chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật Ngày 23/06

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
59
41
99
Giải Bảy G.7
348
959
817
Giải Sáu G.6
2469
8972
9983
5394
6232
7209
7716
5447
8926
Giải Năm G.5
3747
9715
2620
Giải Tư G.4
95106
79417
95296
38094
78955
28421
14738
61661
78863
07084
27171
20066
61615
89128
93366
03004
79093
19380
Giải Ba G.3
37173
59563
86182
82403
48895
26753
Giải Nhì G.2
48865
09566
18892
Giải Nhất G.1
76385
51092
04886
Giải ĐB ĐB
464423
638955
567164

Thông báo

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 6 3, 9 4
1 7 5 5, 6, 7
2 1, 3 0, 6, 8
3 2, 8
4 7, 8 1 7
5 5, 9 5, 9 3
6 3, 5, 9 1, 3, 6, 6 4, 6
7 2, 3 1, 4
8 3, 5 2, 4 0, 3, 6
9 1, 4, 6 2, 4 2, 3, 5, 9

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

06 17 21 23 47 48 55 59 63
65 69 72 73 83 85 91 94 96
03 09 15 32 38 41 55 59 61
63 66 66 71 74 82 84 92 94
04 15 16 17 20 26 28 47 53
64 66 80 83 86 92 93 95 99

XSMN chủ nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày chủ nhật 16/06

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
20
92
40
Giải Bảy G.7
305
276
126
Giải Sáu G.6
8292
1757
2363
2522
7105
0403
7647
2384
3075
Giải Năm G.5
1058
5078
2206
Giải Tư G.4
65196
89825
37055
22283
80570
79340
34436
58617
55679
01985
25072
63631
03950
40055
80789
48995
83780
68024
Giải Ba G.3
13360
32907
67843
01152
51388
97837
Giải Nhì G.2
22574
26935
13443
Giải Nhất G.1
78343
73794
64493
Giải ĐB ĐB
960290
945838
976784

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 5, 7 3, 5 2, 6
1 7
2 0, 5 2 4, 6
3 1, 5, 6, 8 7
4 0, 3 3 0, 3, 7
5 3, 5, 7, 8 2 0, 5
6 0, 3 9
7 0, 4 2, 6, 8, 9 5
8 3 5 0, 4, 4, 8, 9
9 0, 2, 6 2, 4 3, 5
05 07 20 25 40 43 53 55 57
58 60 63 70 74 83 90 92 96
03 05 17 22 31 35 36 38 43
52 69 72 76 78 79 85 92 94
02 06 24 26 37 40 43 47 50
55 75 80 84 84 88 89 93 95

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 09/06

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
76
14
49
Giải Bảy G.7
522
140
401
Giải Sáu G.6
0893
8814
8823
9895
8636
2667
7539
9787
6559
Giải Năm G.5
0865
4848
8773
Giải Tư G.4
16275
72613
31392
21036
01217
69846
31213
06922
66779
16407
86509
66550
26071
54612
34493
55194
84484
41145
Giải Ba G.3
77238
69887
40615
07489
86198
56308
Giải Nhì G.2
48624
17892
16674
Giải Nhất G.1
93779
58646
20050
Giải ĐB ĐB
110288
869227
987763

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 7, 9 1, 8
1 3, 4, 7 3, 4, 5 2
2 2, 3, 4 2, 7
3 6, 8 6 9
4 6 0, 6, 8, 9 5, 9
5 0 0, 9
6 5 7 3
7 5, 6, 9, 9 9 1, 3, 4
8 7, 8 9 4, 7, 9
9 2, 3 2, 5 3, 4, 8
13 14 17 22 23 24 36 38 46
65 75 76 79 79 87 88 92 93
07 09 13 14 15 22 27 36 40
46 48 49 50 67 79 89 92 95
01 08 12 39 45 49 50 59 63
71 73 74 84 87 89 93 94 98

XSMN CN - Xổ Số Miền Nam CN Ngày 02/06

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
90
94
19
Giải Bảy G.7
028
564
995
Giải Sáu G.6
1610
1074
2662
1859
8964
1480
8015
4167
9889
Giải Năm G.5
9465
0722
3246
Giải Tư G.4
16546
41265
28680
86227
57387
35129
38976
42487
03927
30580
56417
59489
91786
80446
22701
85747
25205
68677
Giải Ba G.3
87307
68955
72815
84842
00305
78449
Giải Nhì G.2
85610
89624
07063
Giải Nhất G.1
99541
96831
62412
Giải ĐB ĐB
474651
360184
221983

Thông báo

Lô Tô XSMN CN

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 7 0 1, 5, 5
1 0, 0 5, 7 2, 5, 9
2 6, 7, 8, 9 2, 4, 7 8
3 1
4 1, 6 2 6, 6, 7, 9
5 1, 5 9
6 2, 5, 5 4, 4 3, 7
7 4 6 7
8 0, 7 0, 0, 4, 7, 9 3, 6, 9
9 0 4 5

Lô Tô XSMN CN

07 10 10 26 27 28 29 41 46
51 55 62 65 65 74 80 87 90
00 15 17 22 24 27 31 42 59
64 64 76 80 80 84 87 89 94
01 05 05 12 15 19 28 46 46
47 49 63 67 77 83 86 89 95

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 26/05

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
02
40
60
Giải Bảy G.7
999
182
099
Giải Sáu G.6
0041
1079
4884
6992
5247
1054
5210
0326
9926
Giải Năm G.5
0392
9931
0251
Giải Tư G.4
31940
62179
79075
65909
48526
06856
54724
45171
62527
87990
78731
82068
48891
00029
58356
14839
39498
92807
Giải Ba G.3
28177
32581
80068
62003
86153
54969
Giải Nhì G.2
29930
81495
00401
Giải Nhất G.1
65365
93922
30738
Giải ĐB ĐB
294846
737647
295126

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 2, 9 3 1, 7
1 0
2 6, 7 2, 4, 7 6, 6, 6, 9
3 0 1, 1 8, 9
4 0, 1, 6 0, 7, 7
5 6 4, 9 1, 3, 6
6 5 8, 8 0, 9
7 5, 7, 9, 9 1
8 1, 4 2
9 2, 9 0, 2, 5 1, 8, 8, 9
02 09 26 27 30 40 41 46 56
65 75 77 79 79 81 84 92 99
03 22 24 27 31 31 40 47 47
54 59 68 68 71 82 90 92 95
01 07 10 26 26 26 29 38 39
51 53 56 60 69 91 98 98 99

KQXSMN chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật Ngày 19/05

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
30
46
65
Giải Bảy G.7
870
766
369
Giải Sáu G.6
4800
8581
4675
5735
2682
4445
1669
3686
8992
Giải Năm G.5
6613
1759
4983
Giải Tư G.4
69737
34840
05977
49809
71819
49963
02379
02677
05147
10493
90231
09814
51513
43470
90320
91484
45179
25072
Giải Ba G.3
19097
22620
50037
51979
89326
53009
Giải Nhì G.2
52264
10671
64357
Giải Nhất G.1
01582
41803
62959
Giải ĐB ĐB
589920
219024
168593

Thông báo

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 0, 9 3 9
1 3, 9 4 3
2 0, 0 4 0, 6
3 0, 7 1, 5, 7
4 0 5, 6, 7
5 9 7, 9
6 3, 4 6 5, 9, 9
7 0, 5, 7 1, 7, 9, 9 0, 2, 8, 9
8 1, 2 2 3, 4, 6
9 2, 7 3, 9 2, 3
00 09 13 19 20 20 30 37 40
63 64 70 75 77 81 82 92 97
03 14 24 31 35 37 45 46 47
59 66 71 77 79 79 82 93 99
09 13 20 26 57 59 65 69 69
70 72 78 79 83 84 86 92 93

XSMN chủ nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày chủ nhật 12/05

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
95
36
00
Giải Bảy G.7
901
804
474
Giải Sáu G.6
4400
7284
1929
2550
2129
5133
2647
0797
6157
Giải Năm G.5
5223
0386
9910
Giải Tư G.4
22228
16211
04594
34530
08717
47073
62042
25995
23479
14917
07907
80693
42331
22590
83392
16721
96059
43505
Giải Ba G.3
49583
58467
56329
84171
14167
98771
Giải Nhì G.2
54817
17364
79958
Giải Nhất G.1
70574
10012
05143
Giải ĐB ĐB
009572
741575
539211

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 0, 1 4, 7 0, 5
1 1, 7, 7 2, 7 0, 1
2 3, 8, 9 9, 9 1
3 0 3, 6 1, 5
4 5 2 3, 7
5 0 7, 8, 9
6 7 4, 9 7
7 2, 3, 4 1, 5, 9 1, 4
8 3, 4 6
9 4, 5 3, 5 0, 2, 7

Lô Tô XSMN chủ nhật

00 01 11 17 17 23 28 29 30
45 67 72 73 74 83 84 94 95
04 07 12 17 29 29 33 36 42
50 64 69 71 75 79 86 93 95
00 05 10 11 21 31 35 43 47
57 58 59 67 71 74 90 92 97

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 05/05

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
73
89
81
Giải Bảy G.7
462
471
071
Giải Sáu G.6
8656
3229
1842
1802
4531
0005
7791
6716
0619
Giải Năm G.5
0019
7204
0729
Giải Tư G.4
70600
85920
22099
21850
97309
65872
74832
81460
06157
28318
40853
70073
03690
36668
24818
29385
97498
74126
Giải Ba G.3
62470
76671
31106
89749
96906
82717
Giải Nhì G.2
78343
82609
42881
Giải Nhất G.1
44710
77596
59969
Giải ĐB ĐB
879830
442385
464482

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0, 9 2, 4, 5, 6, 9 6
1 0, 9 8 6, 7, 8, 9
2 0, 9 0 6, 9
3 0 1, 2
4 2, 3 9
5 0, 6 3, 7
6 2 0 8, 9
7 0, 1, 2, 3, 3 1, 3 1, 4
8 5, 9 1, 1, 2, 5
9 9 6 0, 1, 8
00 09 10 19 20 29 30 42 43
50 56 62 70 71 72 73 73 99
02 04 05 06 09 18 20 31 32
49 53 57 60 71 73 85 89 96
06 16 17 18 19 26 29 68 69
71 74 81 81 82 85 90 91 98

XSMN CN - Xổ Số Miền Nam CN Ngày 28/04

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
45
43
87
Giải Bảy G.7
385
517
209
Giải Sáu G.6
9419
3968
7767
1011
5697
3104
2263
0668
1190
Giải Năm G.5
3804
9325
3277
Giải Tư G.4
47234
88428
23559
28890
83511
84330
70126
13547
07352
12819
90636
61854
25147
71552
64407
16629
99475
66471
Giải Ba G.3
53523
71430
95887
10040
42849
89850
Giải Nhì G.2
19365
62901
32202
Giải Nhất G.1
33160
36902
69453
Giải ĐB ĐB
602561
508953
659746

Thông báo

Lô Tô XSMN CN

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 4 1, 2, 4 2, 7, 9
1 1, 9 0, 1, 7, 9
2 3, 8 5, 6 9
3 0, 0, 4 6
4 5 0, 3, 7 6, 7, 9
5 9 2, 3, 4 0, 2, 3
6 0, 1, 5, 7, 8 3, 8
7 1, 5, 6, 7
8 5, 8 7 7
9 0 7 0
04 11 19 23 28 30 30 34 45
59 60 61 65 67 68 85 88 90
01 02 04 10 11 17 19 25 26
36 40 43 47 52 53 54 87 97
02 07 09 29 46 47 49 50 52
53 63 68 71 75 76 77 87 90

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 21/04

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
55
28
93
Giải Bảy G.7
479
908
535
Giải Sáu G.6
2453
4322
1306
6180
1157
5769
1415
8741
3811
Giải Năm G.5
2498
1680
0989
Giải Tư G.4
54298
13270
90278
98628
96553
75497
69888
20746
26456
32021
44557
05469
37497
45392
93158
47943
56844
06824
Giải Ba G.3
05091
80815
89179
32057
55419
18016
Giải Nhì G.2
29338
44914
73297
Giải Nhất G.1
72773
72335
24201
Giải ĐB ĐB
371556
975735
943309

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 6 8 1, 9
1 5 4 1, 5, 6, 9
2 2, 8 1, 8 4
3 8 5, 5 5
4 6 1, 3, 4
5 3, 3, 5, 6 6, 7, 7, 7 8
6 9, 9 6
7 0, 3, 8, 9 9
8 0 0, 0, 8 9
9 1, 7, 8, 8 9 2, 3, 7, 7

Lô Tô XSMN chủ nhật

06 15 22 28 38 53 53 55 56
70 73 78 79 80 91 97 98 98
08 14 21 28 35 35 46 56 57
57 57 69 69 79 80 80 88 99
01 09 11 15 16 19 24 35 41
43 44 58 66 89 92 93 97 97

KQXSMN chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật Ngày 14/04

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
69
91
78
Giải Bảy G.7
430
025
365
Giải Sáu G.6
8257
9803
2443
4282
6649
5678
6259
7467
5687
Giải Năm G.5
4284
9990
4570
Giải Tư G.4
38574
44245
48870
87723
71693
58307
70332
18409
17256
13122
05902
28010
88555
83095
09403
98261
40365
15728
Giải Ba G.3
66042
54083
65687
83161
45347
53531
Giải Nhì G.2
31036
40737
85963
Giải Nhất G.1
97301
60590
09435
Giải ĐB ĐB
402478
655444
952073

Thông báo

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 1, 3, 7 2, 9 3, 3
1 0
2 3 2, 5 8
3 0, 6 2, 7 1, 5
4 2, 3, 5 4, 9 7
5 7 6 5, 9
6 9 1 1, 3, 5, 5, 7
7 0, 4, 8 8 0, 3, 8
8 3, 4 2, 7 7
9 2, 3 0, 0, 1, 5 5
01 03 07 23 30 36 42 43 45
57 69 70 74 78 83 84 92 93
02 09 10 22 25 32 37 44 49
56 61 78 82 87 90 90 91 95
03 03 28 31 35 47 55 59 61
63 65 65 67 70 73 78 87 95

XSMN chủ nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày chủ nhật 07/04

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
20
22
51
Giải Bảy G.7
240
160
515
Giải Sáu G.6
3617
4062
1303
1423
8788
7110
2827
0794
0144
Giải Năm G.5
2573
0773
7621
Giải Tư G.4
76443
71727
48113
31320
94751
91950
18749
90814
13837
09653
90102
75729
89161
82913
47374
83111
44453
80566
Giải Ba G.3
17890
89761
34922
37415
33483
12115
Giải Nhì G.2
00643
99604
33875
Giải Nhất G.1
04717
09521
40026
Giải ĐB ĐB
535569
097473
388389

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 3 2, 4
1 3, 7, 7 0, 4, 5 1, 3, 5, 5
2 0, 0, 0, 7 1, 2, 2, 3, 9 1, 6, 7, 7
3 7
4 0, 3, 3 9 4
5 0, 1 2, 3 1, 3
6 1, 2, 9 0 1, 6
7 3 3, 3 4, 5
8 8 3, 9
9 0 4
03 13 17 17 20 20 20 27 40
43 43 50 51 61 62 69 73 90
02 04 10 14 15 21 22 22 23
29 37 49 52 53 60 73 73 88
11 13 15 15 21 26 27 27 44
51 53 61 66 74 75 83 89 94

XSMN CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN - XSMN CN

 

XSMN chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN CN hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam chủ nhật từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn chủ nhật hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam chủ nhật

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn chủ nhật để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn chủ nhật hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!