Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 14/04

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
69
91
78
Giải Bảy G.7
430
025
365
Giải Sáu G.6
8257
9803
2443
4282
6649
5678
6259
7467
5687
Giải Năm G.5
4284
9990
4570
Giải Tư G.4
38574
44245
48870
87723
71693
58307
70332
18409
17256
13122
05902
28010
88555
83095
09403
98261
40365
15728
Giải Ba G.3
66042
54083
65687
83161
45347
53531
Giải Nhì G.2
31036
40737
85963
Giải Nhất G.1
97301
60590
09435
Giải ĐB ĐB
402478
655444
952073

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 1, 3, 7 2, 9 3, 3
1 0
2 3 2, 5 8
3 0, 6 2, 7 1, 5
4 2, 3, 5 4, 9 7
5 7 6 5, 9
6 9 1 1, 3, 5, 5, 7
7 0, 4, 8 8 0, 3, 8
8 3, 4 2, 7 7
9 2, 3 0, 0, 1, 5 5

Lô Tô XSMN chủ nhật

01 03 07 23 30 36 42 43 45
57 69 70 74 78 83 84 92 93
02 09 10 22 25 32 37 44 49
56 61 78 82 87 90 90 91 95
03 03 28 31 35 47 55 59 61
63 65 65 67 70 73 78 87 95

XSMN CN - Xổ Số Miền Nam CN Ngày 07/04

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
20
22
51
Giải Bảy G.7
240
160
515
Giải Sáu G.6
3617
4062
1303
1423
8788
7110
2827
0794
0144
Giải Năm G.5
2573
0773
7621
Giải Tư G.4
76443
71727
48113
31320
94751
91950
18749
90814
13837
09653
90102
75729
89161
82913
47374
83111
44453
80566
Giải Ba G.3
17890
89761
34922
37415
33483
12115
Giải Nhì G.2
00643
99604
33875
Giải Nhất G.1
04717
09521
40026
Giải ĐB ĐB
535569
097473
388389

Thông báo

Lô Tô XSMN CN

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 3 2, 4
1 3, 7, 7 0, 4, 5 1, 3, 5, 5
2 0, 0, 0, 7 1, 2, 2, 3, 9 1, 6, 7, 7
3 7
4 0, 3, 3 9 4
5 0, 1 2, 3 1, 3
6 1, 2, 9 0 1, 6
7 3 3, 3 4, 5
8 8 3, 9
9 0 4
03 13 17 17 20 20 20 27 40
43 43 50 51 61 62 69 73 90
02 04 10 14 15 21 22 22 23
29 37 49 52 53 60 73 73 88
11 13 15 15 21 26 27 27 44
51 53 61 66 74 75 83 89 94

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 31/03

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
83
68
51
Giải Bảy G.7
806
108
805
Giải Sáu G.6
3008
1451
1399
6565
7210
2376
6323
0808
8538
Giải Năm G.5
4659
6999
0393
Giải Tư G.4
47667
12951
18384
03317
47157
78019
34692
67729
38543
94555
30005
93620
41375
05571
74635
88530
57943
56594
Giải Ba G.3
06396
64197
41189
12646
25584
10494
Giải Nhì G.2
65562
46910
45902
Giải Nhất G.1
25042
88222
92299
Giải ĐB ĐB
721159
540769
237298

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 6, 8 5, 8 2, 2, 5, 8
1 7, 9 0, 0
2 0, 2, 9 3
3 0, 5, 8
4 2 3, 6 3
5 1, 1, 7, 9, 9 5 1
6 2, 7 5, 8, 9
7 2, 6 1, 5
8 3, 4 9 4
9 6, 7, 9, 9 2, 9 3, 4, 4, 8, 9
06 08 17 19 42 51 51 57 59
59 62 67 83 84 96 97 99 99
05 08 10 10 20 22 29 43 46
55 65 68 69 72 76 89 92 99
02 02 05 08 23 30 35 38 43
51 71 75 84 93 94 94 98 99

KQXSMN chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật Ngày 24/03

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
66
94
77
Giải Bảy G.7
971
081
914
Giải Sáu G.6
1253
0348
4470
5057
9903
1143
7292
3833
6384
Giải Năm G.5
8537
3550
1468
Giải Tư G.4
05116
73402
17333
15507
43905
01439
83416
85415
38038
16740
72273
51273
04381
63292
25561
99762
88721
82982
Giải Ba G.3
98606
03845
41904
81185
12660
50652
Giải Nhì G.2
35670
99259
74443
Giải Nhất G.1
90578
73789
62739
Giải ĐB ĐB
792585
915826
620045

Thông báo

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 2, 5, 6, 7 3, 4
1 5, 6 5, 6 4
2 6 1
3 3, 7, 9 8 3, 9
4 5, 8 0, 3 3, 5
5 3 0, 7, 9 2
6 6 0, 1, 1, 2, 8
7 0, 0, 1, 8 3, 3 7
8 5 1, 5, 9 1, 2, 4
9 0, 4 2, 2

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

02 05 06 07 15 16 33 37 39
45 48 53 66 70 70 71 78 85
03 04 15 16 26 38 40 43 50
57 59 73 73 81 85 89 90 94
14 21 33 39 43 45 52 60 61
61 62 68 77 81 82 84 92 92

XSMN chủ nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày chủ nhật 17/03

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
88
26
38
Giải Bảy G.7
984
606
414
Giải Sáu G.6
5163
6624
4403
9207
2277
4017
0190
2977
4590
Giải Năm G.5
5830
5529
0554
Giải Tư G.4
22045
21186
58199
04639
21087
33932
31797
29464
07881
66603
58715
07327
39586
43005
41034
66363
83052
23777
Giải Ba G.3
11653
86842
57665
86867
50401
06547
Giải Nhì G.2
08836
51606
10280
Giải Nhất G.1
72741
60854
37654
Giải ĐB ĐB
122425
453065
522925

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 3 3, 6, 6, 7 1, 5
1 5, 7 4
2 4, 5 6, 7, 9 5
3 0, 2, 6, 9 9 4, 8
4 1, 2, 5 7
5 3 4 2, 4, 4
6 3 4, 5, 5, 7 3
7 7 7, 7
8 4, 6, 7, 8 1 0, 6
9 4, 9 7 0, 0, 5
03 24 25 30 32 36 39 41 42
45 53 63 84 86 87 88 94 99
03 06 06 07 15 17 26 27 29
39 54 64 65 65 67 77 81 97
01 05 14 25 34 38 47 52 54
54 63 77 77 80 86 90 90 95

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 10/03

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
62
92
77
Giải Bảy G.7
439
513
225
Giải Sáu G.6
5698
6340
0423
4363
3648
1877
7876
0710
1731
Giải Năm G.5
7622
0454
1666
Giải Tư G.4
01219
67002
51693
71083
70146
99452
65834
14478
44230
14849
34538
37168
22354
56360
69327
33658
97061
18871
Giải Ba G.3
82564
37006
19676
10712
35115
60035
Giải Nhì G.2
40287
49744
69384
Giải Nhất G.1
73673
05526
43083
Giải ĐB ĐB
312636
953199
734973

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2, 6
1 9, 9 2, 3, 8 0, 5
2 2, 3 6 5, 7
3 6, 9 0, 4, 8 1, 5
4 0, 6 4, 8, 9 1
5 2 4 4, 8
6 2, 4 3, 8 0, 1, 6
7 3 6, 7, 8 1, 3, 6, 7
8 3, 7 3, 4
9 3, 8 2, 9
02 06 19 19 22 23 36 39 40
46 52 62 64 73 83 87 93 98
12 13 18 26 30 34 38 44 48
49 54 63 68 76 77 78 92 99
10 15 25 27 31 35 41 54 58
60 61 66 71 73 76 77 83 84

XSMN CN - Xổ Số Miền Nam CN Ngày 03/03

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
52
14
68
Giải Bảy G.7
358
325
502
Giải Sáu G.6
1627
0690
5376
6144
8078
8867
9479
6452
8455
Giải Năm G.5
3936
3489
9505
Giải Tư G.4
85039
92854
76059
65024
98670
10327
42821
65336
08911
09134
29601
49827
08187
92294
54441
84212
84864
18417
Giải Ba G.3
47980
77889
73425
69769
41328
43591
Giải Nhì G.2
20088
22223
48872
Giải Nhất G.1
60266
01834
18364
Giải ĐB ĐB
273043
250788
483028

Thông báo

Lô Tô XSMN CN

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 4 1, 7 2, 5
1 1, 4 2, 7
2 4, 7, 7 1, 3, 5, 5, 7 8, 8
3 6, 9 4, 4, 6
4 3 4 1
5 2, 4, 8, 9 2, 5
6 6 7, 9 4, 4, 8
7 0, 6 8 2, 5, 9
8 0, 8, 9 8, 9 7
9 0 1, 4

Lô Tô XSMN CN

04 24 27 27 36 39 43 52 54
58 59 66 70 76 80 88 89 90
01 07 11 14 21 23 25 25 27
34 34 36 44 67 69 78 88 89
02 05 12 17 28 28 41 52 55
64 64 68 72 75 79 87 91 94

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 25/02

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
19
27
87
Giải Bảy G.7
172
580
671
Giải Sáu G.6
9652
3765
8515
8614
4966
4516
5298
1224
0079
Giải Năm G.5
8948
2026
6456
Giải Tư G.4
90813
07047
22077
73458
75165
80969
96973
44653
50689
76156
51492
72518
49534
32936
18276
98253
04940
88432
Giải Ba G.3
07194
90669
82005
84056
37070
25386
Giải Nhì G.2
13230
19825
51290
Giải Nhất G.1
92302
03149
48578
Giải ĐB ĐB
195571
195174
392726

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 2 1, 5 4
1 3, 5, 8, 9 4, 6, 8
2 5, 6, 7 4, 6
3 0 2, 4, 6
4 7, 8 9 0
5 2, 8 3, 6, 6 3, 6
6 5, 5, 9, 9 6
7 1, 2, 7 3, 4 0, 1, 6, 8, 9
8 0, 9 6, 7
9 4 2 0, 8
02 13 15 18 19 30 47 48 52
58 65 65 69 69 71 72 77 94
01 05 14 16 18 25 26 27 49
53 56 56 66 73 74 80 89 92
04 24 26 32 34 36 40 53 56
70 71 76 78 79 86 87 90 98

KQXSMN chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật Ngày 18/02

Giải Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
Giải Tám G.8
22
97
90
Giải Bảy G.7
366
064
427
Giải Sáu G.6
1589
2716
2375
4925
3891
1604
2746
3159
5874
Giải Năm G.5
6043
7764
5547
Giải Tư G.4
66552
11383
33237
50927
30936
56238
52088
36453
92225
60057
82404
79218
61869
14908
81941
72640
31024
50613
Giải Ba G.3
56613
04170
61173
56232
03219
21295
Giải Nhì G.2
11201
53594
49862
Giải Nhất G.1
09252
75282
97868
Giải ĐB ĐB
874539
241415
901656

Thông báo

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

Đầu Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
0 1 4, 4 8
1 3, 6 5, 8 3, 9
2 2, 3, 7 2, 5, 5 4, 7
3 6, 7, 8, 9 2
4 3 0, 1, 6, 7
5 2, 2 3, 7 6, 9
6 6 4, 4 2, 8, 9
7 0, 5 3 4, 6
8 3, 9 2, 8
9 1, 4, 7 0, 5
01 13 16 22 23 27 36 37 38
39 43 52 52 66 70 75 83 89
04 04 15 18 22 25 25 32 53
57 64 64 73 82 88 91 94 97
08 13 19 24 27 40 41 46 47
56 59 62 68 69 74 76 90 95

XSMN chủ nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày chủ nhật 11/02

Giải Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
Giải Tám G.8
30
90
18
Giải Bảy G.7
071
767
469
Giải Sáu G.6
6217
8204
1100
1030
9271
8171
9434
8059
1164
Giải Năm G.5
3882
4440
6830
Giải Tư G.4
69952
60821
05576
24402
69572
66251
87026
30675
25655
48130
50490
89319
51236
79392
78281
90084
89149
59394
Giải Ba G.3
32990
04972
74787
20720
30984
76648
Giải Nhì G.2
32199
37216
43150
Giải Nhất G.1
26788
57618
61803
Giải ĐB ĐB
109954
507808
026682

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
0 0, 2, 4 8 1, 3
1 7 6, 8, 9 8
2 1 0, 6
3 0 0, 0 0, 4, 6
4 0 8, 9
5 1, 2, 4 5 0, 9
6 3, 7 4, 9
7 1, 2, 2, 6, 8 1, 1, 5
8 2, 8 7 1, 2, 4, 4
9 0, 9 0, 0 2, 4

Lô Tô XSMN chủ nhật

00 02 04 17 21 30 51 52 54
71 72 72 76 78 82 88 90 99
08 16 18 19 20 26 30 30 40
55 63 67 71 71 75 87 90 90
01 03 18 30 34 36 48 49 50
59 64 69 81 82 84 84 92 94

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 04/02

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
26
83
92
Giải Bảy G.7
136
283
838
Giải Sáu G.6
6519
0190
8278
3644
7367
8583
0923
2008
5364
Giải Năm G.5
9146
7450
5211
Giải Tư G.4
52530
05304
06854
20541
26283
43616
22904
65347
88165
16514
24766
20783
95012
21502
07458
97503
86783
42088
Giải Ba G.3
31408
00510
44977
46477
92112
32408
Giải Nhì G.2
37850
42371
33799
Giải Nhất G.1
88778
41718
02003
Giải ĐB ĐB
959134
286017
084414

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 4, 8 4 2, 3, 3, 8, 8
1 0, 6, 9 4, 7, 8 1, 2, 2, 4
2 6 3
3 0, 4, 6 8
4 0, 1, 6 4, 7
5 0, 4 0 8
6 5, 6, 7 2, 4
7 8, 8 1, 1, 7, 7
8 3 3, 3, 3, 3 3, 8
9 0 2, 9
04 08 10 16 19 26 30 34 36
40 41 46 50 54 78 78 83 90
04 14 17 18 44 47 50 65 66
67 71 71 77 77 83 83 83 83
02 03 03 08 08 11 12 12 14
23 38 58 62 64 83 88 92 99

XSMN CN - Xổ Số Miền Nam CN Ngày 28/01

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
44
91
69
Giải Bảy G.7
766
820
029
Giải Sáu G.6
7631
0054
8132
7044
1828
9756
6515
2814
2374
Giải Năm G.5
1099
7431
7918
Giải Tư G.4
01627
91018
41013
09438
35780
78443
71318
61245
94881
32994
75688
76248
26310
83288
01264
88848
68862
79074
Giải Ba G.3
92321
53083
62137
53563
91573
69909
Giải Nhì G.2
20571
86107
22995
Giải Nhất G.1
89360
31971
45767
Giải ĐB ĐB
816662
229909
854091

Thông báo

Lô Tô XSMN CN

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 7, 9 9
1 3, 8 1, 8 0, 4, 5, 8
2 1, 7 0, 8 9
3 1, 2, 8 1, 7 1
4 3, 4 4, 5, 8 8
5 4 6
6 0, 2, 6 3 2, 4, 7, 9
7 1, 2 1 3, 4, 4
8 0, 3 1, 8 8
9 9 1, 4 1, 5
13 18 21 27 31 32 38 43 44
54 60 62 66 71 72 80 83 99
07 09 11 18 20 28 31 37 44
45 48 56 63 71 81 88 91 94
09 10 14 15 18 29 31 48 62
64 67 69 73 74 74 88 91 95

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 21/01

Giải Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
Giải Tám G.8
57
41
08
Giải Bảy G.7
741
391
729
Giải Sáu G.6
9547
7880
6476
1676
7062
6552
1316
5105
6084
Giải Năm G.5
0139
0230
6451
Giải Tư G.4
99416
84409
66349
98913
58278
57554
84839
61095
98750
95159
54506
49295
42008
89683
04140
67722
31808
29362
Giải Ba G.3
78353
11795
79924
48019
44394
36739
Giải Nhì G.2
08738
35313
67315
Giải Nhất G.1
14017
98158
21868
Giải ĐB ĐB
898524
491635
993529

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 9 6 5, 8, 8, 8
1 3, 6, 7 3, 9 5, 6
2 4 4 2, 9, 9
3 8, 9 0, 5, 9 9
4 1, 7, 9 1 0
5 3, 4, 7 0, 2, 8, 9, 9 1, 6
6 2 2, 8
7 3, 6, 8 6
8 0 3, 4
9 5 1, 5, 5 4

Lô Tô XSMN chủ nhật

09 13 16 17 24 38 39 41 47
49 53 54 57 73 76 78 80 95
06 13 19 24 30 35 39 41 50
52 58 59 59 62 76 91 95 95
05 08 08 08 15 16 22 29 29
39 40 51 56 62 68 83 84 94

KQXSMN chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật Ngày 14/01

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
50
23
85
Giải Bảy G.7
932
606
593
Giải Sáu G.6
9293
0438
1360
4816
8788
6934
7527
8898
9813
Giải Năm G.5
5376
9919
8163
Giải Tư G.4
36287
19731
01495
24570
08426
15689
64419
64851
48707
20909
31167
08696
45928
56459
61792
78349
93735
32050
Giải Ba G.3
29426
11816
77136
22879
92358
47786
Giải Nhì G.2
50168
48005
00662
Giải Nhất G.1
85640
61285
59000
Giải ĐB ĐB
909300
657413
571470

Thông báo

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 0 5, 6, 7, 9 0
1 6 3, 6, 9, 9 3
2 6, 6 3 7, 8
3 1, 2, 8 4, 6 5
4 0 5 9
5 0 1 0, 5, 8, 9
6 0, 8 7 2, 3
7 0, 6 9 0
8 0, 7, 9 5, 8 5, 6
9 3, 5 6 2, 3, 8
00 16 26 26 31 32 38 40 50
60 68 70 76 80 87 89 93 95
05 06 07 09 13 16 19 19 23
34 36 45 51 67 79 85 88 96
00 13 27 28 35 49 50 55 58
59 62 63 70 85 86 92 93 98

XSMN chủ nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày chủ nhật 07/01

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
31
12
22
Giải Bảy G.7
522
225
437
Giải Sáu G.6
5882
9128
0010
4174
2578
1710
1554
3405
6313
Giải Năm G.5
7421
8012
0219
Giải Tư G.4
90002
60801
87688
25132
09549
31283
87101
25446
27511
22513
06675
58012
14839
07495
51222
47175
22040
69670
Giải Ba G.3
00230
94014
09364
10867
94217
01777
Giải Nhì G.2
56676
13387
10933
Giải Nhất G.1
47611
05299
44959
Giải ĐB ĐB
082618
930313
233955

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 1, 2 1 5
1 0, 1, 4, 8 0, 1, 2, 2, 2, 3, 3 3, 7, 9
2 1, 2, 8 5 2, 2
3 0, 1, 2 3, 7, 9
4 7, 9 6 0
5 4, 5, 9
6 4, 7
7 6 4, 5, 8 0, 5, 7
8 2, 3, 8 7
9 4, 9 2, 5
01 02 10 11 14 18 21 22 28
30 31 32 47 49 76 82 83 88
01 10 11 12 12 12 13 13 25
46 64 67 74 75 78 87 94 99
05 13 17 19 22 22 33 37 39
40 54 55 59 70 75 77 92 95

XSMN CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN - XSMN CN

 

XSMN chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN CN hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam chủ nhật từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn chủ nhật hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam chủ nhật

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn chủ nhật để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn chủ nhật hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!