Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 22/01

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
97
99
44
Giải Bảy G.7
039
356
559
Giải Sáu G.6
3458
1351
9814
4812
0948
7517
1334
8769
2424
Giải Năm G.5
1960
0290
1740
Giải Tư G.4
20566
26870
17670
42270
90719
18486
67998
12443
35394
25392
98939
69730
54788
19863
15615
09497
95599
18769
Giải Ba G.3
77696
35943
10586
05172
30839
33185
Giải Nhì G.2
30374
18434
05346
Giải Nhất G.1
75100
74636
56954
Giải ĐB ĐB
808214
332403
205717

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 0, 6 3
1 4, 4, 9 2, 7 5, 7
2 4
3 9 0, 4, 6, 9 4, 9
4 3 3, 8 0, 4, 6
5 1, 8 6 4, 9
6 0, 6 3, 9, 9
7 0, 0, 0, 4 2 7
8 6 6 5, 8
9 6, 7 0, 2, 2, 4, 8, 9 7, 9

Lô Tô XSMN chủ nhật

00 06 14 14 19 39 43 51 58
60 66 70 70 70 74 86 96 97
03 12 17 30 34 36 39 43 48
56 72 86 90 92 92 94 98 99
15 17 24 34 39 40 44 46 54
59 63 69 69 77 85 88 97 99

XSMN CN - Xổ Số Miền Nam CN Ngày 15/01

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
80
56
70
Giải Bảy G.7
482
719
565
Giải Sáu G.6
1746
0466
5869
9103
4868
4294
2061
8082
2308
Giải Năm G.5
1904
2197
0922
Giải Tư G.4
30076
88832
81832
00454
48264
33688
50665
62334
99049
22747
56982
84820
58423
55669
15320
10121
08832
80998
Giải Ba G.3
38086
87725
32679
32954
06907
15254
Giải Nhì G.2
52814
13430
62365
Giải Nhất G.1
27423
10169
40461
Giải ĐB ĐB
515546
623494
356396

Thông báo

Lô Tô XSMN CN

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 4 3 6, 7, 8
1 4 9
2 3, 5 0 0, 1, 2, 3
3 2, 2 0, 4, 5 2
4 5, 6, 6 7, 9
5 4 4, 6 4
6 4, 6, 9 5, 8, 9 1, 1, 5, 5, 9
7 6 9 0
8 0, 2, 6, 8 2 2
9 4, 4, 7 6, 8
04 14 23 25 32 32 45 46 46
54 64 66 69 76 80 82 86 88
03 19 20 30 34 35 47 49 54
56 65 68 69 79 82 94 94 97
06 07 08 20 21 22 23 32 54
61 61 65 65 69 70 82 96 98

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 08/01

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
11
28
46
Giải Bảy G.7
308
124
345
Giải Sáu G.6
2787
7511
7249
1400
2869
3021
5562
4189
0758
Giải Năm G.5
5028
9267
6692
Giải Tư G.4
49306
69982
85345
69087
61211
21673
62746
44565
79317
07016
81274
05953
21190
79563
33127
18494
36727
95792
Giải Ba G.3
41488
83472
89331
84056
01027
87317
Giải Nhì G.2
58335
62855
54482
Giải Nhất G.1
73731
81332
94928
Giải ĐB ĐB
292709
140182
834815

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 6, 8, 9 0
1 1, 1, 1 6, 7 5, 7
2 8 1, 4, 8 7, 7, 7, 8
3 1, 5 1, 2
4 5, 9 6 5, 6
5 3, 5, 6 8
6 6 5, 5, 7, 9 2, 3
7 2, 3 4
8 2, 7, 7, 8 2 2, 9
9 0, 2, 2, 4, 7
06 08 09 11 11 11 28 31 35
45 49 66 72 73 82 87 87 88
00 16 17 21 24 28 31 32 46
53 55 56 65 65 67 69 74 82
15 17 27 27 27 28 45 46 58
62 63 82 89 90 92 92 94 97

KQXSMN chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật Ngày 01/01

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
64
95
09
Giải Bảy G.7
528
310
015
Giải Sáu G.6
2636
5029
5020
8907
9492
3535
5501
2986
7991
Giải Năm G.5
7486
4594
4081
Giải Tư G.4
76611
29433
13198
91143
95007
69599
69180
34333
46859
54425
02420
87374
53637
60795
70108
85825
12125
17972
Giải Ba G.3
44067
79309
86406
51077
69260
47622
Giải Nhì G.2
45354
00249
17695
Giải Nhất G.1
13089
87430
32313
Giải ĐB ĐB
104380
939439
712933

Thông báo

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 7, 9 6, 7 1, 8, 9
1 1 0, 7 3, 5
2 0, 8, 9 0, 5 2, 5, 5
3 1, 3, 6 0, 3, 5, 9 3, 7
4 3 9
5 4 9
6 4, 7 0, 7
7 4, 7 2
8 0, 6, 9 0 1, 6
9 8, 9 2, 4, 5 1, 5, 5

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

07 09 11 20 28 29 31 33 36
43 54 64 67 80 86 89 98 99
06 07 10 17 20 25 30 33 35
39 49 59 74 77 80 92 94 95
01 08 09 13 15 22 25 25 33
37 60 67 72 81 86 91 95 95

XSMN chủ nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày chủ nhật 25/12

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
00
25
44
Giải Bảy G.7
725
674
948
Giải Sáu G.6
6448
3235
1866
9488
9551
0754
3806
7361
2726
Giải Năm G.5
8415
9479
2287
Giải Tư G.4
80706
47574
52326
50589
44032
17328
44154
16230
79035
69626
95137
80189
50659
70845
73490
58863
87787
95345
Giải Ba G.3
80172
14721
92586
59327
83337
71109
Giải Nhì G.2
44364
55393
87240
Giải Nhất G.1
42088
28866
04338
Giải ĐB ĐB
263503
845155
837069

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 0, 3, 6 6, 9
1 5 7
2 1, 5, 6, 8 5, 6, 7 6
3 2, 5 0, 5, 7 7, 8
4 8 0, 4, 5, 5, 8
5 8 1, 4, 4, 5 7, 9
6 4, 6 6 1, 3, 9
7 2, 4 4, 9
8 8, 9 6, 8, 9 7, 7
9 3 0
00 03 06 15 21 25 26 28 32
35 48 58 64 66 72 74 88 89
17 25 26 27 30 35 37 51 54
54 55 66 74 79 86 88 89 93
06 09 26 37 38 40 44 45 45
48 57 59 61 63 69 87 87 90

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 18/12

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
60
75
35
Giải Bảy G.7
440
420
906
Giải Sáu G.6
3357
7305
3161
4867
5797
2941
7661
1519
7975
Giải Năm G.5
8597
0310
8099
Giải Tư G.4
98154
77411
29353
34116
93806
89787
28883
19602
32631
79137
34397
02357
41465
43252
38941
66866
22327
08195
Giải Ba G.3
03700
20858
11425
70915
14147
37593
Giải Nhì G.2
57985
45858
14818
Giải Nhất G.1
13145
82355
64859
Giải ĐB ĐB
480954
096372
699189

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0, 5, 6 2 6
1 1, 6, 8 0, 5 8, 9
2 0, 5 7
3 1, 7 5, 6
4 0, 5 1, 9 1, 7
5 3, 4, 4, 7, 8 5, 7, 8 2, 9
6 0, 1 7 1, 5, 6
7 2, 5 5
8 5, 7 3 9
9 7 7, 7 3, 5, 9
00 05 06 11 16 18 40 45 53
54 54 57 58 60 61 85 87 97
02 10 15 20 25 31 37 41 49
55 57 58 67 72 75 83 97 97
06 18 19 27 35 36 41 47 52
59 61 65 66 75 89 93 95 99

XSMN CN - Xổ Số Miền Nam CN Ngày 11/12

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
66
66
13
Giải Bảy G.7
630
174
497
Giải Sáu G.6
2059
7890
2868
2573
1340
0652
3655
1429
0296
Giải Năm G.5
7524
6115
9792
Giải Tư G.4
42532
20602
37490
59975
86776
35868
17682
38057
82992
01513
58323
97958
37692
74514
41205
32959
84383
71201
Giải Ba G.3
28909
74579
83896
93382
63224
96385
Giải Nhì G.2
36961
14850
51780
Giải Nhất G.1
58658
30662
03906
Giải ĐB ĐB
718871
585660
936215

Thông báo

Lô Tô XSMN CN

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 2, 9 1, 2, 5, 6
1 3, 5 3, 4, 5
2 4 3, 6 4, 9
3 0, 2
4 0
5 8, 9 0, 2, 7, 8 5, 9
6 1, 6, 8, 8 0, 2, 6
7 1, 5, 6, 8, 9 3, 4
8 2, 2 0, 3, 5
9 0, 0 2, 6 2, 2, 6, 7

Lô Tô XSMN CN

02 09 24 30 32 58 59 61 66
68 68 71 75 76 78 79 90 90
13 15 23 26 40 50 52 57 58
60 62 66 73 74 82 82 92 96
01 02 05 06 13 14 15 24 29
55 59 80 83 85 92 92 96 97

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 04/12

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
85
43
73
Giải Bảy G.7
452
564
506
Giải Sáu G.6
6171
3408
8155
3604
6882
6607
5458
5906
4902
Giải Năm G.5
0764
0655
7900
Giải Tư G.4
80005
45784
55510
98930
65070
01494
31071
42498
66971
71588
79205
32630
37651
43018
93787
77756
17202
40319
Giải Ba G.3
87642
74122
76172
18120
09316
87376
Giải Nhì G.2
12412
62651
03163
Giải Nhất G.1
39252
18321
01663
Giải ĐB ĐB
780515
410089
130716

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 5, 8 4, 5, 7 0, 2, 2, 6, 6
1 0, 0, 2, 5 6, 6, 8, 9
2 2 0, 1
3 0 0
4 2 3
5 2, 2, 5 1, 5 1, 6, 8
6 4 4 3, 3
7 0, 1 1, 1, 2 3, 5, 6
8 4, 5 2, 8, 9 7
9 4 6, 8
05 08 10 10 12 15 22 30 42
52 52 55 64 70 71 84 85 94
04 05 07 20 21 30 43 51 55
64 71 71 72 82 88 89 96 98
00 02 02 06 06 16 16 18 19
51 56 58 63 63 73 75 76 87

KQXSMN chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật Ngày 27/11

Giải Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
Giải Tám G.8
67
64
41
Giải Bảy G.7
866
099
393
Giải Sáu G.6
4571
6426
6705
9894
6614
2382
3999
7833
3507
Giải Năm G.5
7982
2779
4755
Giải Tư G.4
92509
34489
91645
04083
36567
12106
83718
33166
23975
34395
07675
66466
79029
64450
26476
69380
22545
31289
Giải Ba G.3
36977
28973
70173
68901
61749
63393
Giải Nhì G.2
56054
46402
94224
Giải Nhất G.1
42499
80214
14090
Giải ĐB ĐB
515051
132764
402338

Thông báo

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 5, 6, 9 1, 2 5, 7
1 4, 4, 5, 8
2 6 4, 9
3 8 3, 8
4 5 1, 5, 9
5 1, 4 0, 5
6 6, 7, 7 4, 4, 6, 6
7 1, 3, 7 3, 5, 5, 9 6
8 2, 3, 9 2 0, 9
9 9 4, 5, 9 0, 3, 3, 9
05 06 09 26 38 45 51 54 66
67 67 71 73 77 82 83 89 99
01 02 14 14 15 18 64 64 66
66 73 75 75 79 82 94 95 99
05 07 24 29 33 38 41 45 49
50 55 76 80 89 90 93 93 99

XSMN chủ nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày chủ nhật 20/11

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
53
82
46
Giải Bảy G.7
808
905
555
Giải Sáu G.6
0974
7632
6676
2759
9985
9389
5026
6143
5286
Giải Năm G.5
3155
5773
5831
Giải Tư G.4
37193
34549
12059
95777
93871
37513
75349
49666
19901
87836
93023
91351
32222
07661
26605
63918
31596
96484
Giải Ba G.3
57827
60767
22993
60368
90189
21048
Giải Nhì G.2
23740
73570
63284
Giải Nhất G.1
20588
94935
96574
Giải ĐB ĐB
900596
719984
261399

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 1, 8 1, 5 5
1 3 8
2 7 3 2, 6
3 2 5, 6 1
4 0, 9 9 3, 6, 8
5 3, 5, 9 1, 9 5
6 7 6, 8, 9 1
7 1, 4, 6, 7 0, 3 4
8 8 2, 4, 5, 9 4, 4, 6, 9
9 3, 6 3 6, 8, 9

Lô Tô XSMN chủ nhật

01 08 13 27 32 40 49 53 55
59 67 71 74 76 77 88 93 96
01 05 23 35 36 49 51 59 66
68 69 70 73 82 84 85 89 93
05 18 22 26 31 43 46 48 55
61 74 84 84 86 89 96 98 99

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 13/11

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
01
12
81
Giải Bảy G.7
144
979
226
Giải Sáu G.6
9900
5971
1999
9035
0282
5723
8952
0262
2732
Giải Năm G.5
7303
8041
3520
Giải Tư G.4
10037
10160
58294
17330
74742
92783
03937
31532
03422
26779
53949
51136
48152
Giải Ba G.3
14201
50408
74476
76233
null
Giải Nhì G.2
27681
06793
null
Giải Nhất G.1
32250
73556
null
Giải ĐB ĐB
928658
101232
null

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0, 1, 1, 3, 8
1 2
2 0 2, 3 0, 6
3 0, 7 2, 2, 3, 5, 6, 7 2
4 2, 4 1, 9
5 0, 8 6 2, 2
6 0 2
7 1 4, 6, 9, 9
8 1, 3 2 1
9 4, 9 3
00 01 01 03 08 20 30 37 42
44 50 58 60 71 81 83 94 99
12 22 23 32 32 33 35 36 37
41 49 56 74 76 79 79 82 93
20 26 32 52 52 62 81

XSMN CN - Xổ Số Miền Nam CN Ngày 06/11

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
87
82
39
Giải Bảy G.7
888
947
509
Giải Sáu G.6
4104
9065
6719
4484
0437
4497
3030
6905
7846
Giải Năm G.5
5400
4561
8915
Giải Tư G.4
04974
35647
90502
16663
20664
10331
63723
18850
20163
36712
78121
38667
38013
07628
73391
36502
24223
77416
Giải Ba G.3
62699
37191
03323
60183
95173
72225
Giải Nhì G.2
00021
08537
98283
Giải Nhất G.1
98412
18098
31585
Giải ĐB ĐB
175812
981708
305158

Thông báo

Lô Tô XSMN CN

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0, 2, 4 8 2, 5, 9
1 2, 2, 9 2 3, 5, 6
2 1, 7 1, 3, 3 3, 5, 6, 8
3 1 7, 7 0, 9
4 7 7 6
5 0 8
6 3, 4, 5 1, 3, 7
7 4 3 3
8 7, 8 2, 3, 4 3, 5
9 1, 9 7, 8 1
00 02 04 12 12 19 21 27 31
47 63 64 65 74 87 88 91 99
08 12 21 23 23 37 37 47 50
61 63 67 73 82 83 84 97 98
02 05 09 13 15 16 23 25 26
28 30 39 46 58 73 83 85 91

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 30/10

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
90
13
89
Giải Bảy G.7
280
849
834
Giải Sáu G.6
1327
0796
6042
6529
8025
9785
7043
3947
4668
Giải Năm G.5
4864
8022
2084
Giải Tư G.4
51763
89018
76844
78479
42635
50616
46334
01970
24887
04026
59898
21561
53029
74725
81057
35075
15938
41622
Giải Ba G.3
61403
97394
50871
71838
96637
22826
Giải Nhì G.2
24146
72803
59898
Giải Nhất G.1
44948
42402
16585
Giải ĐB ĐB
556519
864379
440765

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 3 2, 3, 9
1 5, 6, 8, 9 3
2 7 2, 5, 6, 9 2, 5, 6, 9
3 5 4, 8 4, 5, 7, 8
4 2, 4, 6, 8 9 3, 7
5 7
6 3, 4 1 5, 8
7 9 0, 1, 9 5
8 0 5, 7 4, 5, 9
9 0, 4, 6 8 8

Lô Tô XSMN chủ nhật

03 15 16 18 19 27 35 42 44
46 48 63 64 79 80 90 94 96
02 03 09 13 22 25 26 29 34
38 49 61 70 71 79 85 87 98
22 25 26 29 34 35 37 38 43
47 57 65 68 75 84 85 89 98

KQXSMN chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật Ngày 23/10

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
90
81
94
Giải Bảy G.7
078
872
441
Giải Sáu G.6
9951
9556
8758
0973
1558
3398
5511
3531
3402
Giải Năm G.5
8296
6998
6554
Giải Tư G.4
35601
18253
21323
79986
64475
76691
08886
50305
66928
26218
66176
10101
25515
69050
61868
14049
66147
15096
Giải Ba G.3
58742
57029
88430
31700
83778
17182
Giải Nhì G.2
00205
26490
01084
Giải Nhất G.1
24407
15436
62475
Giải ĐB ĐB
409935
886836
082532

Thông báo

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 1, 5, 7 0, 1, 5 2
1 8 1, 5
2 3, 9 8
3 0, 5 0, 6, 6 1, 2
4 2 1, 7, 9
5 1, 3, 6, 8 8 0, 4
6 3 8
7 5, 8 2, 3, 6 5, 8
8 6 1, 6 2, 4, 4
9 0, 1, 6 0, 8, 8 4, 6
01 05 07 23 29 30 35 42 51
53 56 58 75 78 86 90 91 96
00 01 05 18 28 30 36 36 58
63 72 73 76 81 86 90 98 98
02 11 15 31 32 41 47 49 50
54 68 75 78 82 84 84 94 96

XSMN CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN - XSMN CN

 

XSMN chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN CN hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam chủ nhật từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn chủ nhật hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam chủ nhật

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn chủ nhật để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn chủ nhật hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!