Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 02/10

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
77
19
93
Giải Bảy G.7
831
338
113
Giải Sáu G.6
0777
6518
3488
7182
5564
3388
1052
2036
8342
Giải Năm G.5
1520
8582
6557
Giải Tư G.4
94999
73230
38335
50362
02724
46736
55746
62098
72582
68722
30328
26331
46705
70847
59850
13492
92947
61263
Giải Ba G.3
79706
01169
56645
08196
03455
54299
Giải Nhì G.2
10851
93865
39548
Giải Nhất G.1
17409
37763
66225
Giải ĐB ĐB
029437
540162
928141

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 6, 9 5
1 8 9 3
2 0, 4 2, 8 5
3 0, 1, 5, 6, 7 1, 8 6
4 5, 6 1, 2, 7, 7, 8
5 1, 3 0, 2, 5, 7
6 2, 9 2, 3, 4, 5 3
7 7, 7 9
8 8 2, 2, 2, 8
9 9 2, 6, 8 2, 3, 9

Lô Tô XSMN chủ nhật

06 09 18 20 24 30 31 35 36
37 51 53 62 69 77 77 88 99
19 22 28 31 38 45 46 62 63
64 65 82 82 82 88 92 96 98
05 13 25 36 41 42 47 47 48
50 52 55 57 63 79 92 93 99

XSMN CN - Xổ Số Miền Nam CN Ngày 25/09

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
79
84
98
Giải Bảy G.7
123
391
927
Giải Sáu G.6
4293
8314
5814
7567
9737
9512
2675
7154
8260
Giải Năm G.5
5225
8971
0850
Giải Tư G.4
50052
16618
97970
98007
01985
29443
73475
75319
38079
50194
32302
64304
57489
61530
96540
56618
36767
12426
Giải Ba G.3
74876
07691
86541
92210
96927
15614
Giải Nhì G.2
25862
05754
89369
Giải Nhất G.1
96441
50255
41846
Giải ĐB ĐB
714730
257571
910179

Thông báo

Lô Tô XSMN CN

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 7 2, 4
1 4, 4, 8 0, 2, 9 4, 8
2 3, 5 3, 6, 7, 7
3 0 7 0
4 1, 3 1 0, 6
5 2 4, 5 0, 4
6 2 7 0, 7, 9
7 0, 6, 9 1, 1, 5, 9 5, 9
8 5, 6 3, 4 9
9 1, 3 1, 4 8
07 14 14 18 23 25 30 41 43
52 62 70 76 79 85 86 91 93
02 04 10 12 19 37 41 54 55
67 71 71 75 79 83 84 91 94
14 18 23 26 27 27 30 40 46
50 54 60 67 69 75 79 89 98

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 18/09

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
21
36
15
Giải Bảy G.7
222
063
838
Giải Sáu G.6
1204
0292
8811
4237
0897
9806
0516
4211
1889
Giải Năm G.5
4640
8288
2339
Giải Tư G.4
15823
56475
23302
17054
38507
74239
10196
37956
42132
12797
02529
60403
88400
44211
06564
75874
49375
76713
Giải Ba G.3
22161
98822
63028
16676
10184
68940
Giải Nhì G.2
40627
96589
19556
Giải Nhất G.1
10876
08366
43856
Giải ĐB ĐB
452295
531324
553647

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 2, 4, 7 3, 6 0
1 1 1, 1, 3, 5, 6
2 1, 2, 2, 3, 7 4, 8, 9
3 9 2, 6, 6, 7 8, 9
4 0 0, 7
5 4 6 6, 6, 6
6 1 3, 6 4
7 5, 6 6 4, 5
8 8, 9 4, 9
9 2, 5, 7 6, 7, 7
02 04 07 11 21 22 22 23 27
39 40 54 61 75 76 92 95 97
03 06 24 28 29 32 36 36 37
56 63 66 76 88 89 96 97 97
00 11 11 13 15 16 38 39 40
47 56 56 56 64 74 75 84 89

KQXSMN chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật Ngày 11/09

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
11
64
95
Giải Bảy G.7
751
540
740
Giải Sáu G.6
1634
9834
3533
9475
7128
1131
2823
4285
0893
Giải Năm G.5
9724
5241
2582
Giải Tư G.4
29322
95877
43524
24621
10251
74692
43582
19836
82725
72748
64225
62587
08294
10735
90756
88413
70774
89085
Giải Ba G.3
29369
19437
76732
13506
86605
81350
Giải Nhì G.2
72900
26654
78885
Giải Nhất G.1
98342
30497
49561
Giải ĐB ĐB
179361
907967
101001

Thông báo

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 0 6 1, 5
1 1 3
2 1, 2, 4, 4 5, 5, 8 3
3 3, 4, 4, 7 1, 2, 6 5
4 2, 2 0, 1, 8 0
5 1, 1 2, 4 0, 6
6 1, 9 4, 7 1
7 7 5 3, 4
8 2, 7 2, 5, 5, 5
9 2 7 3, 4, 5

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

00 11 21 22 24 24 33 34 34
37 42 42 51 51 61 69 77 92
06 25 25 28 31 32 36 40 41
48 52 54 64 67 75 82 87 97
01 05 13 23 35 40 50 56 61
73 74 82 85 85 85 93 94 95

XSMN chủ nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày chủ nhật 04/09

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
96
88
49
Giải Bảy G.7
826
925
155
Giải Sáu G.6
9822
6929
3354
7989
4965
6959
3635
5754
0953
Giải Năm G.5
6391
7736
8623
Giải Tư G.4
26281
03015
20758
46386
26570
99533
90639
96783
78938
91917
88033
41169
03486
72319
66795
18837
95308
25667
Giải Ba G.3
57924
15386
33788
63857
43265
68300
Giải Nhì G.2
51761
71483
11484
Giải Nhất G.1
29176
18018
35530
Giải ĐB ĐB
413754
480860
225901

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 0, 1, 8
1 5 4, 7, 8 9
2 2, 4, 6, 9 5 3
3 3 3, 6, 8, 9 0, 5, 7
4 9
5 4, 4, 8 7, 9 3, 4, 5
6 1 0, 5, 9 5, 7
7 0, 6 8
8 1, 6, 6, 7 3, 3, 8, 8, 9 4, 6
9 1, 6 5
15 22 24 26 29 33 54 54 58
61 70 76 81 86 86 87 91 96
14 17 18 25 33 36 38 39 57
59 60 65 69 83 83 88 88 89
00 01 08 19 23 30 35 37 49
53 54 55 65 67 78 84 86 95

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 28/08

Giải Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
Giải Tám G.8
73
11
43
Giải Bảy G.7
455
793
439
Giải Sáu G.6
9061
3510
9921
7005
4051
3606
2167
8699
7787
Giải Năm G.5
8509
0200
1194
Giải Tư G.4
14892
85731
53802
42507
73946
82191
58644
01320
28588
50002
15969
04534
19862
15233
92292
67358
66386
86358
Giải Ba G.3
77479
52313
46161
04848
59920
81912
Giải Nhì G.2
82981
45329
82674
Giải Nhất G.1
81072
38979
27715
Giải ĐB ĐB
442607
188658
652977

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 2, 7, 7, 9 0, 2, 5, 6
1 0, 3 1 2, 5
2 1 0, 9 0, 6
3 1 4 3, 9
4 6 4, 8 3
5 5 1, 8 8, 8
6 1 1, 9 2, 7
7 2, 3, 9, 9 9, 9 4, 7
8 1 8 6, 7
9 1, 2 3 2, 4, 9
02 07 07 09 10 13 21 31 46
55 61 72 73 79 79 81 91 92
00 02 05 06 11 20 29 34 44
48 51 58 61 69 79 79 88 93
12 15 20 26 33 39 43 58 58
62 67 74 77 86 87 92 94 99

XSMN CN - Xổ Số Miền Nam CN Ngày 21/08

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
55
48
80
Giải Bảy G.7
871
592
098
Giải Sáu G.6
4399
7030
9171
2761
2350
2242
5414
4621
4691
Giải Năm G.5
3257
6560
5439
Giải Tư G.4
11370
69472
37768
87599
99607
56624
37750
50122
75385
73355
73503
42286
35541
64190
63086
10756
09758
32162
Giải Ba G.3
69847
72405
62001
79202
86152
55673
Giải Nhì G.2
14913
46550
35021
Giải Nhất G.1
96547
97537
66294
Giải ĐB ĐB
765189
200289
336207

Thông báo

Lô Tô XSMN CN

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 5, 7 1, 2, 3 7
1 3, 7 4
2 4 1, 2 1, 1
3 0 7 9
4 7, 7 2, 8 1
5 5, 7 0, 0, 0, 5 2, 6, 8
6 8 0, 1 2
7 0, 1, 1, 2 3, 6
8 9 5, 6, 9 0, 6
9 9, 9 2 0, 1, 4, 8

Lô Tô XSMN CN

05 07 13 17 24 30 47 47 55
57 68 70 71 71 72 89 99 99
01 02 03 21 22 37 42 48 50
50 50 55 60 61 85 86 89 92
07 14 21 21 39 41 52 56 58
62 73 76 80 86 90 91 94 98

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 14/08

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
08
92
02
Giải Bảy G.7
364
797
142
Giải Sáu G.6
1596
8128
5348
2471
3474
1778
8489
8258
1086
Giải Năm G.5
7635
0119
0386
Giải Tư G.4
63621
21252
71015
57538
33855
83173
35818
30602
40102
54723
59782
84905
82926
26321
78016
24563
65157
47161
Giải Ba G.3
98729
34846
00314
24539
41759
06450
Giải Nhì G.2
98261
37903
34717
Giải Nhất G.1
64359
13693
47663
Giải ĐB ĐB
900955
959695
812073

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 8 2, 2, 3, 5 2
1 5 4, 8, 9 6, 7
2 1, 8, 9 1, 3 1, 4, 6
3 5, 8 9
4 6, 8 2
5 2, 5, 5, 7, 9 0, 7, 8, 9
6 1, 4 1, 3, 3
7 3 1, 4, 8 3
8 2 6, 6, 9
9 6 2, 3, 5, 7
08 15 21 28 29 35 38 46 48
52 55 55 57 59 61 64 73 96
02 02 03 05 14 18 19 21 23
39 71 74 78 82 92 93 95 97
02 16 17 21 24 26 42 50 57
58 59 61 63 63 73 86 86 89

KQXSMN chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật Ngày 07/08

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
31
21
07
Giải Bảy G.7
959
364
954
Giải Sáu G.6
0171
2863
3957
3707
8501
9455
0826
5637
9720
Giải Năm G.5
1856
5424
2311
Giải Tư G.4
26342
51357
91733
97014
62598
50846
57739
05786
86047
64239
95628
46485
78406
46495
93988
74855
41224
09624
Giải Ba G.3
44289
48738
55353
19923
77032
72396
Giải Nhì G.2
89462
23260
87396
Giải Nhất G.1
64149
43821
20732
Giải ĐB ĐB
113913
225485
656571

Thông báo

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 1, 7 6, 7
1 3, 4 1 1
2 7 1, 1, 3, 4, 8 0, 4, 4, 6
3 1, 3, 8 9, 9 2, 2, 7
4 2, 6, 9 7 2
5 6, 7, 7, 9 3, 5 4, 5
6 2, 3 0, 4
7 1 1
8 9 5, 5, 6 8
9 8 5, 6, 6
13 14 27 31 33 38 42 46 49
56 57 57 59 62 63 71 89 98
01 07 11 21 21 23 24 28 39
39 47 53 55 60 64 85 85 86
06 07 11 20 24 24 26 32 32
37 42 54 55 71 88 95 96 96

XSMN chủ nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày chủ nhật 31/07

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
16
59
10
Giải Bảy G.7
187
052
325
Giải Sáu G.6
0742
5899
4294
9542
0664
5318
5214
7941
5620
Giải Năm G.5
4205
4231
8360
Giải Tư G.4
27348
85853
54743
83924
05938
81149
87629
53250
39475
83268
67352
83028
99096
54701
99503
57352
51355
48943
Giải Ba G.3
02374
37028
44787
92048
79200
18418
Giải Nhì G.2
14936
51447
12455
Giải Nhất G.1
80861
88043
52268
Giải ĐB ĐB
060002
720314
840884

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 2, 5 0, 1, 3
1 6 4, 8 0, 4, 8
2 4, 8 7, 8, 9 0, 5
3 6, 8 1
4 2, 3, 4, 8, 9 2, 3, 7, 8 1, 3, 5
5 3 0, 2, 2, 9 2, 5, 5
6 1 4, 8 0, 8
7 4 5
8 7 7 4
9 4, 9 6

Lô Tô XSMN chủ nhật

02 05 16 24 28 36 38 42 43
44 48 49 53 61 74 87 94 99
14 18 27 28 29 31 42 43 47
48 50 52 52 59 64 68 75 87
00 01 03 10 14 18 20 25 41
43 45 52 55 55 60 68 84 96

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 24/07

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
33
95
11
Giải Bảy G.7
441
887
419
Giải Sáu G.6
8360
7714
2957
2256
6599
6737
4137
7706
6316
Giải Năm G.5
6347
8250
9152
Giải Tư G.4
78880
87592
79381
24917
51913
83059
17753
94951
80927
64380
46798
33643
91209
26189
52578
02888
74552
94407
Giải Ba G.3
36591
33937
02855
34858
94777
37894
Giải Nhì G.2
31142
57098
66424
Giải Nhất G.1
95715
46985
86219
Giải ĐB ĐB
409072
825562
550785

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 6, 7, 9
1 3, 4, 5, 7 1, 6, 9, 9
2 4, 7 4
3 3, 7 7 7
4 1, 2, 7 3
5 7, 9 0, 1, 3, 5, 6, 8 1, 2, 2
6 0 2
7 2, 3 7, 8
8 0, 1 0, 5, 7 5, 8, 9
9 1, 2 5, 8, 8, 9 4
13 14 15 17 33 37 41 42 47
57 59 60 72 73 80 81 91 92
24 27 37 43 50 51 53 55 56
58 62 80 85 87 95 98 98 99
06 07 09 11 16 19 19 24 37
51 52 52 77 78 85 88 89 94

XSMN CN - Xổ Số Miền Nam CN Ngày 17/07

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
51
31
52
Giải Bảy G.7
557
797
881
Giải Sáu G.6
5439
9932
0715
4199
6100
7793
0120
6310
5286
Giải Năm G.5
7227
2814
4095
Giải Tư G.4
54660
61837
24544
57835
40336
03874
96224
91569
00752
95536
59608
20516
68145
39631
85651
89122
70715
09081
Giải Ba G.3
84219
56370
56791
16763
16485
34381
Giải Nhì G.2
68087
52674
82189
Giải Nhất G.1
42993
20718
27976
Giải ĐB ĐB
314232
554034
557045

Thông báo

Lô Tô XSMN CN

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0, 8, 8
1 5, 9 4, 6, 8 0, 5
2 7 4 0, 2, 4
3 2, 2, 5, 6, 7, 9 1, 4, 6 1
4 4 5, 5
5 1, 7 2 1, 2
6 0 3, 9
7 0, 4 4 6
8 7, 9 1, 1, 1, 5, 6, 9
9 3 1, 3, 7, 9 5
15 19 27 32 32 35 36 37 39
44 51 57 60 70 74 87 89 93
00 08 08 14 16 18 24 31 34
36 52 63 69 74 91 93 97 99
10 15 20 22 24 31 45 45 51
52 76 81 81 81 85 86 89 95

XSMN chủ nhật - Xổ Số Miền Nam chủ nhật Ngày 10/07

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải Tám G.8
88
22
19
Giải Bảy G.7
010
634
805
Giải Sáu G.6
8094
4167
7096
4408
0076
0186
1040
6079
3279
Giải Năm G.5
6927
4701
1972
Giải Tư G.4
26121
61006
11759
57553
70795
97786
93483
38989
94954
92409
18886
99930
77271
30653
95836
94088
03819
33380
Giải Ba G.3
21034
69586
44974
31249
27822
22238
Giải Nhì G.2
77221
90445
30472
Giải Nhất G.1
01150
06007
85568
Giải ĐB ĐB
970291
941821
307322

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 6 1, 7, 8, 9 5
1 0 9, 9
2 1, 1, 1, 7 1, 2 2, 2
3 4 0, 4 6, 8
4 5, 9 0
5 0, 3, 9 4 3
6 7 8
7 4, 6 1, 2, 2, 9, 9
8 6, 6, 8 3, 4, 6, 6, 9 0, 6, 8
9 1, 4, 5, 6

Lô Tô XSMN chủ nhật

06 10 21 21 21 27 34 50 53
59 67 86 86 88 91 94 95 96
01 07 08 09 21 22 30 34 45
49 54 74 76 83 84 86 86 89
05 19 19 22 22 36 38 40 53
68 71 72 72 79 79 80 86 88

KQXSMN chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật Ngày 03/07

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
17
08
76
Giải Bảy G.7
308
571
067
Giải Sáu G.6
5224
3963
4795
2561
5946
0879
8167
6398
9669
Giải Năm G.5
0865
9180
8667
Giải Tư G.4
79123
34433
49072
34264
38798
42935
10466
86152
54628
94787
26499
99316
84966
50059
85010
20640
08220
84543
Giải Ba G.3
43570
89148
92004
02466
43082
84811
Giải Nhì G.2
15460
68143
94274
Giải Nhất G.1
03110
06416
92588
Giải ĐB ĐB
698365
206710
317995

Thông báo

Lô Tô KQXSMN chủ nhật

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 8 4, 8
1 0, 7 0, 6, 6 0, 1
2 3, 4 8 0
3 3, 5
4 8 3, 6 0, 3
5 7 2 5, 9
6 0, 3, 4, 5, 5 1, 6, 6 6, 7, 7, 7, 9
7 0, 2 1, 2, 9 4, 6
8 0, 7 2, 8
9 5, 8 9 5, 8
08 10 17 23 24 33 35 48 57
60 63 64 65 65 70 72 95 98
04 08 10 16 16 28 43 46 52
61 66 66 71 72 79 80 87 99
10 11 20 40 43 55 59 66 67
67 67 69 74 76 82 88 95 98

XSMN chủ nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày chủ nhật 26/06

Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
Giải Tám G.8
24
81
90
Giải Bảy G.7
777
997
805
Giải Sáu G.6
7191
8380
6524
5498
2771
2287
5428
8448
3755
Giải Năm G.5
8298
1265
4835
Giải Tư G.4
25702
16656
86737
03920
73196
11313
37115
66969
81022
47967
86917
86616
13361
96934
64079
00191
67637
43893
Giải Ba G.3
60325
97899
47954
30982
21691
72971
Giải Nhì G.2
37721
29551
40019
Giải Nhất G.1
00957
97745
59994
Giải ĐB ĐB
099904
579182
687533

Thông báo

Lô Tô XSMN chủ nhật

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 2, 4 5
1 3 5, 6, 7 9
2 0, 1, 4, 4, 5 2 8
3 7 9 1, 3, 4, 5, 7
4 5 8
5 1, 6, 7 1, 4 5
6 5, 7, 9 1
7 7 1 1, 9
8 0 1, 2, 2, 7
9 1, 6, 8, 9 7, 8 0, 1, 1, 3, 4
02 04 13 20 21 24 24 25 37
51 56 57 77 80 91 96 98 99
15 16 17 22 39 45 51 54 65
67 69 71 81 82 82 87 97 98
05 19 28 31 33 34 35 37 48
55 61 71 79 90 91 91 93 94

XSMN CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN - XSMN CN

 

XSMN chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN CN hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam chủ nhật từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn chủ nhật hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam chủ nhật

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn chủ nhật để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn chủ nhật hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!