Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
    52770 24523 10576 05028
13454 84807 85979 38522 93971 82978 20815
65180 96688 48507 92059 13086 71424 32505
90230 40448 74562 65438 33027 09534 95636
03400 97797 55145 51849 54112 55291 16705
49265 25649 75757 76191 45370 39597 20040
78014 81191 04942 18452 60762 62940 44221
48260 53363 45282 62857 91869 52371 34164
72859 87219 76479 16179

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 11LB-13LB-2LB-19LB-15LB-5LB-1LB-9LB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
30061 0 1, 7, 8, 9
Giải Nhất
G.1
21284 1 5, 5, 6
Giải Nhì
G.2
95201 18959 2 0, 1, 2, 3
Giải Ba
G.3
39371 85823 24941 22036 22477 18709
3
4
Giải Tư
G.4
1081 8622 3216 0868 5 5, 7, 9
Giải Năm
G.5
8908 5675 3757 0290 6421 3461
6
7
Giải Sáu
G.6
940 315 055 8 1, 4
Giải Bảy
G.7
07 15 20 49 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 7, 8, 9
1 5, 5, 6
2 0, 1, 2, 3
3 6
4 0, 1, 9
5 5, 7, 9
6 1, 1, 8
7 1, 5, 7
8 1, 4
9 0

Lô Tô XSMB Ngày 31/01/2023

01 07 08 09 15 15 16 20 21
22 23 36 40 41 49 55 57 59
61 61 68 71 75 77 81 84 90

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 12LC-14LC-8LC-13LC-11LC-9LC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
16179 0 1, 3
Giải Nhất
G.1
12198 1 0, 2, 9
Giải Nhì
G.2
66824 97525 2 0, 4, 4, 5, 9
Giải Ba
G.3
76829 01458 00678 04710 93846 11457
3
4
Giải Tư
G.4
3440 5637 9612 9495 5 7, 8
Giải Năm
G.5
2099 6964 0572 7189 8620 3391
6
7
Giải Sáu
G.6
901 919 624 8 9
Giải Bảy
G.7
96 65 03 70 9 1, 5, 6, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3
1 0, 2, 9
2 0, 4, 4, 5, 9
3 7
4 0, 6
5 7, 8
6 4, 5
7 0, 2, 8, 9
8 9
9 1, 5, 6, 8, 9

Lô Tô SXMB Ngày 30/01/2023

01 03 10 12 19 20 24 24 25
29 37 40 46 57 58 64 65 70
72 78 79 89 91 95 96 98 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 3LD-17LD-8LD-4LD-20LD-9LD-13LD-12LD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
76479 0 3, 6
Giải Nhất
G.1
25766 1 1, 5
Giải Nhì
G.2
72194 11034 2 0, 3, 6, 7
Giải Ba
G.3
40098 29006 40715 61584 39911 24856
3
4
Giải Tư
G.4
3454 3693 5723 7638 5 4, 6
Giải Năm
G.5
5842 0789 9534 0388 1327 2320
6
7
Giải Sáu
G.6
134 548 571 8 4, 8, 9
Giải Bảy
G.7
35 26 48 03 9 3, 4, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 6
1 1, 5
2 0, 3, 6, 7
3 4, 4, 4, 5, 8
4 2, 8, 8
5 4, 6
6 6
7 1, 9
8 4, 8, 9
9 3, 4, 8

Lô Tô XSTD Ngày 29/01/2023

03 06 11 15 20 23 26 27 34
34 34 35 38 42 48 48 54 56
66 71 79 84 88 89 93 94 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 10LE-9LE-8LE-11LE-12LE-15LE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
87219 0 4
Giải Nhất
G.1
88795 1 2, 3, 3, 9
Giải Nhì
G.2
61887 71870 2 6
Giải Ba
G.3
36399 99176 44895 48144 89665 83781
3
4
Giải Tư
G.4
1226 3681 3051 3591 5 1
Giải Năm
G.5
1368 8512 0613 9140 8974 7483
6
7
Giải Sáu
G.6
313 104 436 8 0, 1, 1, 3, 7, 7
Giải Bảy
G.7
30 87 80 75 9 1, 5, 5, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 2, 3, 3, 9
2 6
3 0, 6
4 0, 4
5 1
6 5, 8
7 0, 4, 5, 6
8 0, 1, 1, 3, 7, 7
9 1, 5, 5, 9

Lô Tô XSMB Ngày 28/01/2023

04 12 13 13 19 26 30 36 40
44 51 65 68 70 74 75 76 80
81 81 83 87 87 91 95 95 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 1LF-7LF-11LF-15LF-6LF-3LF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
72859 0 1, 5, 8
Giải Nhất
G.1
84970 1
Giải Nhì
G.2
22948 27905 2 0, 2, 6
Giải Ba
G.3
68839 72151 45870 16675 45622 30683
3
4
Giải Tư
G.4
5687 8094 1582 5288 5 1, 2, 9
Giải Năm
G.5
9289 6626 4652 3120 7508 5479
6
7
Giải Sáu
G.6
166 101 463 8 2, 3, 7, 8, 9
Giải Bảy
G.7
93 42 35 69 9 3, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 5, 8
1
2 0, 2, 6
3 5, 9
4 2, 8
5 1, 2, 9
6 3, 6, 9
7 0, 0, 5, 9
8 2, 3, 7, 8, 9
9 3, 4

Lô Tô SXMB Ngày 27/01/2023

01 05 08 20 22 26 35 39 42
48 51 52 59 63 66 69 70 70
75 79 82 83 87 88 89 93 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
34164 0 0, 2, 4, 8
Giải Nhất
G.1
21642 1 6
Giải Nhì
G.2
85331 53702 2 0, 5
Giải Ba
G.3
36678 49662 96488 70757 21183 72285
3
4
Giải Tư
G.4
2204 4344 9025 9940 5 3, 7
Giải Năm
G.5
3753 4608 9088 7731 5934 6916
6
7
Giải Sáu
G.6
100 874 364 8 3, 5, 8, 8
Giải Bảy
G.7
32 60 46 20 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 4, 8
1 6
2 0, 5
3 1, 1, 2, 4
4 0, 2, 4, 6
5 3, 7
6 0, 2, 4, 4
7 4, 8
8 3, 5, 8, 8
9

Lô Tô XSTD Ngày 26/01/2023

00 02 04 08 16 20 25 31 31
32 34 40 42 44 46 53 57 60
62 64 64 74 78 83 85 88 88

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 22LH-25LH-1LH-7LH-10LH-13LH-18LH-19LH-2LH-23LH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
52371 0 3, 7, 7, 9
Giải Nhất
G.1
45082 1 0, 1, 2, 8
Giải Nhì
G.2
87473 55003 2 8, 9
Giải Ba
G.3
44656 18647 37207 71263 51955 58209
3
4
Giải Tư
G.4
7943 2928 1910 4411 5 4, 5, 5, 6
Giải Năm
G.5
4148 0340 5084 5712 7654 1849
6
7
Giải Sáu
G.6
083 687 637 8 2, 3, 4, 7
Giải Bảy
G.7
07 18 29 55 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 7, 7, 9
1 0, 1, 2, 8
2 8, 9
3 7
4 0, 3, 7, 8, 9
5 4, 5, 5, 6
6 3
7 1, 3
8 2, 3, 4, 7
9

Lô Tô XSMB Ngày 25/01/2023

03 07 07 09 10 11 12 18 28
29 37 40 43 47 48 49 54 55
55 56 63 71 73 82 83 84 87

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 16LK-9LK-6LK-17LK-2LK-19LK-3LK-14LK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
91869 0 0, 0, 2, 2, 6
Giải Nhất
G.1
62613 1 0, 3, 6, 8
Giải Nhì
G.2
89561 17438 2  
Giải Ba
G.3
79710 68693 48902 08300 92038 67549
3
4
Giải Tư
G.4
2455 1085 3800 5406 5 5, 8, 9
Giải Năm
G.5
1138 8058 3367 2046 1602 0067
6
7
 
Giải Sáu
G.6
216 832 186 8 2, 5, 6
Giải Bảy
G.7
18 36 82 59 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 0, 2, 2, 6
1 0, 3, 6, 8
2
3 2, 6, 8, 8, 8
4 6, 9
5 5, 8, 9
6 1, 7, 7, 9
7
8 2, 5, 6
9 3

Lô Tô SXMB Ngày 20/01/2023

00 00 02 02 06 10 13 16 18
32 36 38 38 38 46 49 55 58
59 61 67 67 69 82 85 86 93

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 10LP-3LP-13LP-1LP-12LP-15LP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62857 0 1
Giải Nhất
G.1
24246 1 0, 5, 6, 8
Giải Nhì
G.2
65122 22745 2 0, 2, 3, 5, 6
Giải Ba
G.3
90440 33540 05110 78018 71497 53655
3
4
Giải Tư
G.4
1463 1863 4482 5932 5 0, 5, 7, 7
Giải Năm
G.5
2342 9101 9125 9116 9435 9550
6
7
Giải Sáu
G.6
915 320 074 8 2
Giải Bảy
G.7
26 23 57 96 9 6, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0, 5, 6, 8
2 0, 2, 3, 5, 6
3 2, 5
4 0, 0, 2, 5, 6
5 0, 5, 7, 7
6 3, 3
7 4
8 2
9 6, 7

Lô Tô XSTD Ngày 19/01/2023

01 10 15 16 18 20 22 23 25
26 32 35 40 40 42 45 46 50
55 57 57 63 63 74 82 96 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4LQ-11LQ-1LQ-12LQ-6LQ-14LQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
45282 0 1, 4, 4, 5, 5
Giải Nhất
G.1
76552 1 6
Giải Nhì
G.2
51893 50516 2 6, 7
Giải Ba
G.3
92764 68866 66740 51752 37335 04030
3
4
Giải Tư
G.4
3342 4405 7005 3904 5 2, 2, 6
Giải Năm
G.5
3556 7580 0501 2381 4260 3127
6
7
 
Giải Sáu
G.6
926 295 635 8 0, 1, 2, 6
Giải Bảy
G.7
69 04 35 86 9 3, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 4, 5, 5
1 6
2 6, 7
3 0, 5, 5, 5
4 0, 2
5 2, 2, 6
6 0, 4, 6, 9
7
8 0, 1, 2, 6
9 3, 5

Lô Tô XSMB Ngày 18/01/2023

01 04 04 05 05 16 26 27 30
35 35 35 40 42 52 52 56 60
64 66 69 80 81 82 86 93 95

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 10LR-11LR-15LR-5LR-2LR-8LR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
53363 0 1, 4, 6
Giải Nhất
G.1
01443 1 1, 7
Giải Nhì
G.2
02569 17053 2 1, 2, 8, 9, 9
Giải Ba
G.3
87586 46192 21006 19548 86539 33921
3
4
Giải Tư
G.4
7295 3401 0582 6328 5 3, 5
Giải Năm
G.5
4443 2517 8199 7522 7936 3211
6
7
 
Giải Sáu
G.6
197 642 529 8 2, 6
Giải Bảy
G.7
35 29 04 55 9 2, 5, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 6
1 1, 7
2 1, 2, 8, 9, 9
3 5, 6, 9
4 2, 3, 3, 8
5 3, 5
6 3, 9
7
8 2, 6
9 2, 5, 7, 9

Lô Tô SXMB Ngày 17/01/2023

01 04 06 11 17 21 22 28 29
29 35 36 39 42 43 43 48 53
55 63 69 82 86 92 95 97 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
48260 0 5, 7
Giải Nhất
G.1
83587 1 8
Giải Nhì
G.2
79324 24955 2 1, 3, 3, 4
Giải Ba
G.3
97698 03474 79118 27721 67766 60068
3
4
 
Giải Tư
G.4
9999 2793 8423 8738 5 3, 5, 6, 6
Giải Năm
G.5
6232 7156 7587 1067 6779 6885
6
7
Giải Sáu
G.6
456 695 805 8 5, 7, 7
Giải Bảy
G.7
53 07 71 23 9 3, 5, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 7
1 8
2 1, 3, 3, 4
3 2, 8
4
5 3, 5, 6, 6
6 0, 6, 7, 8
7 1, 4, 9
8 5, 7, 7
9 3, 5, 8, 9

Lô Tô XSTD Ngày 16/01/2023

05 07 18 21 23 23 24 32 38
53 55 56 56 60 66 67 68 71
74 79 85 87 87 93 95 98 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 1LT-15LT-14LT-2LT-9LT-11LT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
44221 0 0, 1, 4, 4, 8
Giải Nhất
G.1
25945 1 2, 6
Giải Nhì
G.2
14590 57392 2 1, 8
Giải Ba
G.3
84792 14379 92716 86841 87280 96564
3
4
Giải Tư
G.4
7401 4194 1991 5569 5 7
Giải Năm
G.5
9333 9812 3708 3904 1078 2104
6
7
Giải Sáu
G.6
938 566 749 8 0
Giải Bảy
G.7
45 57 00 28 9 0, 1, 2, 2, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 4, 4, 8
1 2, 6
2 1, 8
3 3, 8
4 1, 5, 5, 9
5 7
6 4, 6, 9
7 8, 9
8 0
9 0, 1, 2, 2, 4

Lô Tô XSMB Ngày 15/01/2023

00 01 04 04 08 12 16 21 28
33 38 41 45 45 49 57 64 66
69 78 79 80 90 91 92 92 94

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 16LU-3LU-6LU-15LU-11LU-19LU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62940 0 2
Giải Nhất
G.1
27086 1 3, 6, 8, 8
Giải Nhì
G.2
84830 42992 2 7
Giải Ba
G.3
26177 28240 86842 54934 53016 11166
3
4
Giải Tư
G.4
1213 7375 8375 1727 5 6
Giải Năm
G.5
0737 3018 1279 2435 5696 5434
6
7
Giải Sáu
G.6
949 318 656 8 1, 2, 6
Giải Bảy
G.7
02 34 82 81 9 2, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 3, 6, 8, 8
2 7
3 0, 4, 4, 4, 5, 7
4 0, 0, 2, 9
5 6
6 6
7 5, 5, 7, 9
8 1, 2, 6
9 2, 6

Lô Tô SXMB Ngày 14/01/2023

02 13 16 18 18 27 30 34 34
34 35 37 40 40 42 49 56 66
75 75 77 79 81 82 86 92 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 11LV-2LV-10LV-5LV-1LV-13LV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
60762 0  
Giải Nhất
G.1
70413 1  
Giải Nhì
G.2
94856 73874 2  
Giải Ba
G.3
38562 54962 09294 88168 03998 21450
3
4
Giải Tư
G.4
8234 7644 3492 0818 5 0, 4, 6, 6
Giải Năm
G.5
1114 2556 1891 8732 9010 4068
6
7
Giải Sáu
G.6
962 160 238 8  
Giải Bảy
G.7
70 73 54 66 9 1, 2, 4, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 0, 3, 4, 8
2
3 2, 4, 8
4 4
5 0, 4, 6, 6
6 0, 2, 2, 2, 2, 6, 8, 8
7 0, 3, 4
8
9 1, 2, 4, 8

Lô Tô XSTD Ngày 13/01/2023

10 13 14 18 32 34 38 44 50
54 56 56 60 62 62 62 62 66
68 68 70 73 74 91 92 94 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 11LX-8LX-15LX-12LX-4LX-10LX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
18452 0 0, 2, 5
Giải Nhất
G.1
99849 1 8, 8, 9
Giải Nhì
G.2
27621 91955 2 1, 2, 5, 9
Giải Ba
G.3
09319 34625 29740 28430 97779 44856
3
4
Giải Tư
G.4
2502 3884 3118 5818 5 2, 5, 6
Giải Năm
G.5
5434 7882 4474 0383 7694 3970
6
7
 
Giải Sáu
G.6
122 547 305 8 2, 3, 4, 5
Giải Bảy
G.7
47 29 85 00 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 5
1 8, 8, 9
2 1, 2, 5, 9
3 0, 4
4 0, 7, 7, 9
5 2, 5, 6
6
7 0, 4, 9
8 2, 3, 4, 5
9 4

Lô Tô XSMB Ngày 12/01/2023

00 02 05 18 18 19 21 22 25
29 30 34 40 47 47 49 52 55
56 70 74 79 82 83 84 85 94

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 5LY-8LY-15LY-11LY-6LY-10LY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
04942 0 1
Giải Nhất
G.1
31511 1 0, 0, 1, 2, 4, 5, 7
Giải Nhì
G.2
96915 35210 2  
Giải Ba
G.3
18352 34017 18642 36531 84392 83681
3
4
Giải Tư
G.4
3310 7880 2041 5685 5 2, 5
Giải Năm
G.5
8549 1897 3789 6576 0560 7094
6
7
Giải Sáu
G.6
001 655 214 8 0, 1, 5, 9
Giải Bảy
G.7
97 79 12 74 9 2, 4, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0, 0, 1, 2, 4, 5, 7
2
3 1
4 1, 2, 2, 9
5 2, 5
6 0
7 4, 6, 9
8 0, 1, 5, 9
9 2, 4, 7, 7

Lô Tô SXMB Ngày 11/01/2023

01 10 10 11 12 14 15 17 31
41 42 42 49 52 55 60 74 76
79 80 81 85 89 92 94 97 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 9LZ-11LZ-6LZ-3LZ-8LZ-12LZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
81191 0 0, 9
Giải Nhất
G.1
88140 1 3, 8
Giải Nhì
G.2
67096 63288 2 9
Giải Ba
G.3
95651 44209 16651 57329 83066 30657
3
4
 
Giải Tư
G.4
6386 5753 7345 3988 5 1, 1, 3, 7
Giải Năm
G.5
8146 2499 8664 9180 2900 7842
6
7
Giải Sáu
G.6
061 913 843 8 0, 6, 8, 8
Giải Bảy
G.7
44 46 75 18 9 1, 6, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 9
1 3, 8
2 9
3
4 0, 2, 3, 4, 5, 6, 6
5 1, 1, 3, 7
6 1, 4, 6
7 5
8 0, 6, 8, 8
9 1, 6, 9

Lô Tô XSTD Ngày 10/01/2023

00 09 13 18 29 40 42 43 44
45 46 46 51 51 53 57 61 64
66 75 80 86 88 88 91 96 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3KA-6KA-14KA-11KA-1KA-8KA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
78014 0 3
Giải Nhất
G.1
16270 1 1, 1, 4, 5, 7, 7
Giải Nhì
G.2
24159 26757 2 5, 6, 7
Giải Ba
G.3
49767 38438 02952 13127 61711 61184
3
4
Giải Tư
G.4
9459 2157 2326 3734 5 2, 4, 7, 7, 9, 9
Giải Năm
G.5
4225 7765 2017 6211 9689 0717
6
7
Giải Sáu
G.6
747 254 703 8 4, 6, 9
Giải Bảy
G.7
91 86 30 15 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1, 1, 4, 5, 7, 7
2 5, 6, 7
3 0, 4, 8
4 7
5 2, 4, 7, 7, 9, 9
6 5, 7
7 0
8 4, 6, 9
9 1

Lô Tô XSMB Ngày 09/01/2023

03 11 11 14 15 17 17 25 26
27 30 34 38 47 52 54 57 57
59 59 65 67 70 84 86 89 91

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 2KB-3KB-11KB-5KB-4KB-8KB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
20040 0  
Giải Nhất
G.1
76965 1  
Giải Nhì
G.2
00725 96045 2 2, 4, 5, 7
Giải Ba
G.3
24055 40269 79722 76857 77039 09960
3
4
Giải Tư
G.4
0127 1158 7977 9924 5 5, 7, 8
Giải Năm
G.5
8164 3677 6511 3395 2012 1538
6
7
Giải Sáu
G.6
389 582 191 8 2, 4, 9
Giải Bảy
G.7
84 73 61 44 9 1, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 1, 2
2 2, 4, 5, 7
3 8, 9
4 0, 4, 5
5 5, 7, 8
6 0, 1, 4, 5, 9
7 3, 7, 7
8 2, 4, 9
9 1, 5

Lô Tô SXMB Ngày 08/01/2023

11 12 22 24 25 27 38 39 40
44 45 55 57 58 60 61 64 65
69 73 77 77 82 84 89 91 95

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
39597 0 5, 6
Giải Nhất
G.1
20448 1 0, 2, 2, 3, 5
Giải Nhì
G.2
98375 45648 2 2, 3
Giải Ba
G.3
55850 97079 25197 01795 69588 07835
3
4
Giải Tư
G.4
1913 8015 5241 3912 5 0, 0, 1
Giải Năm
G.5
7722 5706 0051 1050 3377 4923
6
7
 
Giải Sáu
G.6
710 696 135 8 8
Giải Bảy
G.7
95 12 05 93 9 3, 5, 5, 6, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 6
1 0, 2, 2, 3, 5
2 2, 3
3 5, 5
4 1, 8, 8
5 0, 0, 1
6
7 5, 7, 9
8 8
9 3, 5, 5, 6, 7, 7

Lô Tô XSTD Ngày 07/01/2023

05 06 10 12 12 13 15 22 23
35 35 41 48 48 50 50 51 75
77 79 88 93 95 95 96 97 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4KD-6KD-14KD-5KD-10KD-1KD-3KD-20KD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
45370 0 6, 8
Giải Nhất
G.1
05808 1 0, 6
Giải Nhì
G.2
84879 98182 2 1
Giải Ba
G.3
24293 04306 89635 00442 69931 82844
3
4
Giải Tư
G.4
0554 4775 4677 9083 5 4, 7
Giải Năm
G.5
9984 2064 0832 5681 4616 1573
6
7
Giải Sáu
G.6
187 486 857 8 1, 2, 3, 4, 6, 7
Giải Bảy
G.7
75 66 10 21 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 8
1 0, 6
2 1
3 1, 2, 5
4 2, 4
5 4, 7
6 4, 6
7 0, 3, 5, 5, 7, 9
8 1, 2, 3, 4, 6, 7
9 3

Lô Tô XSMB Ngày 06/01/2023

06 08 10 16 21 31 32 35 42
44 54 57 64 66 70 73 75 75
77 79 81 82 83 84 86 87 93

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 14KE-8KE-13KE-15KE-1KE-9KE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
76191 0  
Giải Nhất
G.1
12810 1  
Giải Nhì
G.2
11458 74967 2 5, 6, 7
Giải Ba
G.3
71235 86498 02353 79691 79635 03257
3
4
Giải Tư
G.4
6925 4512 5726 7634 5 3, 7, 8
Giải Năm
G.5
3778 8441 9916 1111 9597 6530
6
7
Giải Sáu
G.6
165 396 516 8  
Giải Bảy
G.7
65 61 91 27 9 1, 1, 1, 6, 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 0, 1, 2, 6, 6
2 5, 6, 7
3 0, 4, 5, 5
4 1
5 3, 7, 8
6 1, 5, 5, 7
7 8
8
9 1, 1, 1, 6, 7, 8

Lô Tô SXMB Ngày 05/01/2023

10 11 12 16 16 25 26 27 30
34 35 35 41 53 57 58 61 65
65 67 78 91 91 91 96 97 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 6KF-10KF-5KF-13KF-14KF-2KF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
75757 0 5, 7, 7, 9
Giải Nhất
G.1
40631 1 4
Giải Nhì
G.2
56326 49667 2 0, 5, 6
Giải Ba
G.3
35179 50105 27248 59107 60082 12549
3
4
Giải Tư
G.4
5039 3831 4690 7943 5 7, 7
Giải Năm
G.5
7094 3207 6892 7757 1132 8909
6
7
Giải Sáu
G.6
970 784 420 8 2, 3, 4
Giải Bảy
G.7
14 83 79 25 9 0, 2, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 7, 7, 9
1 4
2 0, 5, 6
3 1, 1, 2, 9
4 3, 8, 9
5 7, 7
6 7
7 0, 9, 9
8 2, 3, 4
9 0, 2, 4

Lô Tô XSTD Ngày 04/01/2023

05 07 07 09 14 20 25 26 31
31 32 39 43 48 49 57 57 67
70 79 79 82 83 84 90 92 94

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 14KG-8KG-15KG-5KG-1KG-3KG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
25649 0 8
Giải Nhất
G.1
31843 1 0
Giải Nhì
G.2
63776 30341 2 0, 0, 4, 6
Giải Ba
G.3
77026 52031 69174 10420 85248 47765
3
4
Giải Tư
G.4
7724 9250 4978 1010 5 0, 1, 4, 5
Giải Năm
G.5
4455 2008 0620 7885 5565 4045
6
7
Giải Sáu
G.6
554 144 596 8 1, 5
Giải Bảy
G.7
42 51 81 72 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0
2 0, 0, 4, 6
3 1
4 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
5 0, 1, 4, 5
6 5, 5
7 2, 4, 6, 8
8 1, 5
9 6

Lô Tô XSMB Ngày 03/01/2023

08 10 20 20 24 26 31 41 42
43 44 45 48 49 50 51 54 55
65 65 72 74 76 78 81 85 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 4KH-2KH-6KH-8KH-3KH-5KH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
49265 0 3, 7
Giải Nhất
G.1
43459 1 3, 6, 6
Giải Nhì
G.2
12407 10068 2  
Giải Ba
G.3
35934 71383 25973 92732 33938 09386
3
4
Giải Tư
G.4
2697 9832 8291 0173 5 2, 9
Giải Năm
G.5
8813 7077 3452 5042 1616 8189
6
7
Giải Sáu
G.6
194 469 503 8 0, 2, 3, 6, 9
Giải Bảy
G.7
82 16 80 45 9 1, 4, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 7
1 3, 6, 6
2
3 2, 2, 4, 8
4 2, 5
5 2, 9
6 5, 8, 9
7 3, 3, 7
8 0, 2, 3, 6, 9
9 1, 4, 7

Lô Tô SXMB Ngày 02/01/2023

03 07 13 16 16 32 32 34 38
42 45 52 59 65 68 69 73 73
77 80 82 83 86 89 91 94 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 13KL-1KL-15KL-9KL-8KL-2KL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
16705 0 5
Giải Nhất
G.1
76828 1 4
Giải Nhì
G.2
65067 99229 2 8, 9
Giải Ba
G.3
37479 43231 85530 21742 26053 25473
3
4
Giải Tư
G.4
4250 7737 3949 9814 5 0, 2, 3, 9
Giải Năm
G.5
2879 2534 0977 9752 0363 5688
6
7
Giải Sáu
G.6
864 443 591 8 8
Giải Bảy
G.7
59 47 96 67 9 1, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 4
2 8, 9
3 0, 1, 4, 7
4 2, 3, 7, 9
5 0, 2, 3, 9
6 3, 4, 7, 7
7 3, 7, 9, 9
8 8
9 1, 6

Lô Tô XSTD Ngày 01/01/2023

05 14 28 29 30 31 34 37 42
43 47 49 50 52 53 59 63 64
67 67 73 77 79 79 88 91 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
55291 0 5, 9
Giải Nhất
G.1
42135 1
Giải Nhì
G.2
01560 07447 2 0, 7, 9
Giải Ba
G.3
87947 62209 40405 52973 41073 79983
3
4
Giải Tư
G.4
1635 5989 0320 2473 5  
Giải Năm
G.5
7589 5429 2475 9260 6227 8372
6
7
Giải Sáu
G.6
285 185 279 8 3, 5, 5, 5, 9, 9
Giải Bảy
G.7
62 85 91 30 9 1, 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 9
1
2 0, 7, 9
3 0, 5, 5
4 7, 7
5
6 0, 0, 2
7 2, 3, 3, 3, 5, 9
8 3, 5, 5, 5, 9, 9
9 1, 1

Lô Tô XSMB Ngày 31/12/2022

05 09 20 27 29 30 35 35 47
47 60 60 62 72 73 73 73 75
79 83 85 85 85 89 89 91 91

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 19KN-16KN-20KN-18KN-12KN-1KN-3KN-2KN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
54112 0 1
Giải Nhất
G.1
93201 1 0, 2
Giải Nhì
G.2
63854 90768 2 6, 7
Giải Ba
G.3
63190 82263 11092 62795 14065 54572
3
4
Giải Tư
G.4
6041 5896 2136 7292 5 1, 4, 5, 5, 8
Giải Năm
G.5
8660 5968 6810 8331 1726 8758
6
7
Giải Sáu
G.6
827 555 563 8 2
Giải Bảy
G.7
94 82 55 51 9 0, 2, 2, 4, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0, 2
2 6, 7
3 1, 6
4 1
5 1, 4, 5, 5, 8
6 0, 3, 3, 5, 8, 8
7 2
8 2
9 0, 2, 2, 4, 5, 6

Lô Tô SXMB Ngày 30/12/2022

01 10 12 26 27 31 36 41 51
54 55 55 58 60 63 63 65 68
68 72 82 90 92 92 94 95 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 4KP-15KP-5KP-11KP-1KP-6KP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
51849 0 2, 6, 8, 8, 9
Giải Nhất
G.1
67722 1 7
Giải Nhì
G.2
81733 23595 2 2
Giải Ba
G.3
91535 09036 15908 46730 86533 86465
3
4
Giải Tư
G.4
5376 3682 4117 0887 5 4
Giải Năm
G.5
5554 7106 3447 7066 3961 9041
6
7
Giải Sáu
G.6
675 502 883 8 2, 3, 7
Giải Bảy
G.7
08 31 38 09 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 6, 8, 8, 9
1 7
2 2
3 0, 1, 3, 3, 5, 6, 8
4 1, 7, 9
5 4
6 1, 5, 6
7 5, 6
8 2, 3, 7
9 5

Lô Tô XSTD Ngày 29/12/2022

02 06 08 08 09 17 22 30 31
33 33 35 36 38 41 47 49 54
61 65 66 75 76 82 83 87 95

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3KQ-1KQ-15KQ-11KQ-8KQ-12KQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
55145 0 3
Giải Nhất
G.1
18766 1 3, 5, 6, 7
Giải Nhì
G.2
30529 57234 2 7, 9
Giải Ba
G.3
53627 57194 77416 74079 18677 97813
3
4
Giải Tư
G.4
3192 5315 2058 1403 5 0, 1, 8
Giải Năm
G.5
3873 0030 1317 1550 2575 3167
6
7
Giải Sáu
G.6
167 160 431 8  
Giải Bảy
G.7
67 68 96 51 9 2, 4, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 3, 5, 6, 7
2 7, 9
3 0, 1, 4
4 5
5 0, 1, 8
6 0, 6, 7, 7, 7, 8
7 3, 5, 7, 9
8
9 2, 4, 6

Lô Tô XSMB Ngày 28/12/2022

03 13 15 16 17 27 29 30 31
34 45 50 51 58 60 66 67 67
67 68 73 75 77 79 92 94 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 2KR-3KR-12KR-1KR-15KR-6KR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
97797 0 2, 2
Giải Nhất
G.1
97019 1 5, 9
Giải Nhì
G.2
43753 26438 2 9
Giải Ba
G.3
64682 00587 54529 59186 92346 18732
3
4
Giải Tư
G.4
1044 5088 6902 1744 5 0, 3
Giải Năm
G.5
7189 2337 6880 6802 9544 8850
6
7
Giải Sáu
G.6
315 541 564 8 0, 2, 6, 7, 8, 9
Giải Bảy
G.7
30 68 74 60 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 2
1 5, 9
2 9
3 0, 2, 7, 8
4 1, 4, 4, 4, 6
5 0, 3
6 0, 4, 8
7 4
8 0, 2, 6, 7, 8, 9
9 7

Lô Tô SXMB Ngày 27/12/2022

02 02 15 19 29 30 32 37 38
41 44 44 44 46 50 53 60 64
68 74 80 82 86 87 88 89 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 9KS-8KS-7KS-13KS-6KS-5KS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
03400 0 0, 6
Giải Nhất
G.1
85616 1 0, 2, 6, 9
Giải Nhì
G.2
54319 69470 2 3, 6, 9
Giải Ba
G.3
94472 23306 67943 97010 90629 53791
3
4
Giải Tư
G.4
1662 2354 1631 0863 5 3, 4
Giải Năm
G.5
3393 5667 3553 2023 4912 2568
6
7
Giải Sáu
G.6
626 282 636 8 2
Giải Bảy
G.7
79 36 48 34 9 1, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 6
1 0, 2, 6, 9
2 3, 6, 9
3 1, 4, 6, 6
4 3, 8
5 3, 4
6 2, 3, 7, 8
7 0, 2, 9
8 2
9 1, 3

Lô Tô XSTD Ngày 26/12/2022

00 06 10 12 16 19 23 26 29
31 34 36 36 43 48 53 54 62
63 67 68 70 72 79 82 91 93

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 5KT-2KT-12KT-11KT-6KT-15KT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
95636 0 3, 6
Giải Nhất
G.1
89842 1 1, 2, 3, 6
Giải Nhì
G.2
35227 93162 2 3, 7
Giải Ba
G.3
23542 10870 62151 15812 08979 22616
3
4
Giải Tư
G.4
2113 0846 7111 8523 5 1, 5, 8
Giải Năm
G.5
7438 7181 2406 9790 6235 1703
6
7
Giải Sáu
G.6
396 458 974 8 1
Giải Bảy
G.7
63 55 93 48 9 0, 3, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 6
1 1, 2, 3, 6
2 3, 7
3 5, 6, 8
4 2, 2, 6, 8
5 1, 5, 8
6 2, 3
7 0, 4, 9
8 1
9 0, 3, 6

Lô Tô XSMB Ngày 25/12/2022

03 06 11 12 13 16 23 27 35
36 38 42 42 46 48 51 55 58
62 63 70 74 79 81 90 93 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 12KU-13KU-3KU-7KU-6KU-4KU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
09534 0 5
Giải Nhất
G.1
70353 1 1, 2, 7, 7
Giải Nhì
G.2
96188 74525 2 5, 5, 7
Giải Ba
G.3
55133 75105 20012 64488 83117 31939
3
4
Giải Tư
G.4
1938 1046 3564 9939 5 3
Giải Năm
G.5
0711 2517 5640 5625 8489 1885
6
7
 
Giải Sáu
G.6
135 596 390 8 2, 5, 8, 8, 9
Giải Bảy
G.7
82 27 98 93 9 0, 3, 6, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1, 2, 7, 7
2 5, 5, 7
3 3, 4, 5, 8, 9, 9
4 0, 6
5 3
6 4
7
8 2, 5, 8, 8, 9
9 0, 3, 6, 8

Lô Tô SXMB Ngày 24/12/2022

05 11 12 17 17 25 25 27 33
34 35 38 39 39 40 46 53 64
82 85 88 88 89 90 93 96 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 5KV-3KV-9KV-19KV-20KV-17KV-7KV-2KV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
33027 0 2, 5, 6
Giải Nhất
G.1
01034 1 1, 1, 7
Giải Nhì
G.2
39440 31211 2 2, 3, 7, 7, 9
Giải Ba
G.3
01389 13823 24827 51841 10995 09281
3
4
Giải Tư
G.4
0511 8646 7365 5683 5  
Giải Năm
G.5
0906 4002 1629 6322 2180 1096
6
7
Giải Sáu
G.6
776 073 760 8 0, 1, 3, 9
Giải Bảy
G.7
97 75 05 17 9 5, 6, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 5, 6
1 1, 1, 7
2 2, 3, 7, 7, 9
3 4
4 0, 1, 6
5
6 0, 5
7 3, 5, 6
8 0, 1, 3, 9
9 5, 6, 7

Lô Tô XSTD Ngày 23/12/2022

02 05 06 11 11 17 22 23 27
27 29 34 40 41 46 60 65 73
75 76 80 81 83 89 95 96 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4KX-14KX-10KX-5KX-6KX-12KX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
65438 0 9
Giải Nhất
G.1
42121 1 0, 2, 4, 5, 5, 6, 8
Giải Nhì
G.2
87418 15982 2 1, 5, 8
Giải Ba
G.3
44814 18615 19793 53954 63062 30946
3
4
Giải Tư
G.4
5054 7868 0339 7982 5 4, 4, 4
Giải Năm
G.5
2297 0115 1781 7410 0374 6716
6
7
Giải Sáu
G.6
328 209 099 8 1, 2, 2
Giải Bảy
G.7
25 12 41 54 9 3, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0, 2, 4, 5, 5, 6, 8
2 1, 5, 8
3 8, 9
4 1, 6
5 4, 4, 4
6 2, 8
7 4
8 1, 2, 2
9 3, 7, 9

Lô Tô XSMB Ngày 22/12/2022

09 10 12 14 15 15 16 18 21
25 28 38 39 41 46 54 54 54
62 68 74 81 82 82 93 97 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 1KY-2KY-3KY-11KY-13KY-4KY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
74562 0 1, 8
Giải Nhất
G.1
56264 1 2, 4, 7, 8, 9
Giải Nhì
G.2
52037 84608 2 6, 8
Giải Ba
G.3
89017 79669 76401 40118 02260 81087
3
4
Giải Tư
G.4
2437 8919 6234 5445 5 5
Giải Năm
G.5
4271 1914 3464 2455 0338 1582
6
7
Giải Sáu
G.6
826 312 538 8 2, 2, 7
Giải Bảy
G.7
28 82 39 64 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 8
1 2, 4, 7, 8, 9
2 6, 8
3 4, 7, 7, 8, 8, 9
4 5
5 5
6 0, 2, 4, 4, 4, 9
7 1
8 2, 2, 7
9

Lô Tô SXMB Ngày 21/12/2022

01 08 12 14 17 18 19 26 28
34 37 37 38 38 39 45 55 60
62 64 64 64 69 71 82 82 87

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 15KZ-5KZ-14KZ-8KZ-11KZ-13KZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
40448 0 0, 3, 5, 7
Giải Nhất
G.1
23038 1 2, 3, 5
Giải Nhì
G.2
99191 45105 2 1, 8, 9
Giải Ba
G.3
85345 38356 73752 98329 05815 10799
3
4
Giải Tư
G.4
0673 8112 2660 1800 5 2, 6
Giải Năm
G.5
5560 4321 2607 5774 1386 5036
6
7
Giải Sáu
G.6
313 373 203 8 3, 6
Giải Bảy
G.7
34 83 78 28 9 1, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 5, 7
1 2, 3, 5
2 1, 8, 9
3 4, 6, 8
4 5, 8
5 2, 6
6 0, 0
7 3, 3, 4, 8
8 3, 6
9 1, 9

Lô Tô XSTD Ngày 20/12/2022

00 03 05 07 12 13 15 21 28
29 34 36 38 45 48 52 56 60
60 73 73 74 78 83 86 91 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 8HA-15HA-9HA-3HA-10HA-2HA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
90230 0 3, 9
Giải Nhất
G.1
75249 1 8
Giải Nhì
G.2
09098 85227 2 0, 0, 1, 4, 7, 8
Giải Ba
G.3
24762 98352 73995 42098 25135 80121
3
4
Giải Tư
G.4
6445 5373 4159 6724 5 2, 7, 9
Giải Năm
G.5
8220 3618 6696 1199 5309 6770
6
7
Giải Sáu
G.6
767 420 872 8  
Giải Bảy
G.7
57 28 92 03 9 2, 5, 6, 8, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 9
1 8
2 0, 0, 1, 4, 7, 8
3 0, 5
4 5, 9
5 2, 7, 9
6 2, 7
7 0, 2, 3
8
9 2, 5, 6, 8, 8, 9

Lô Tô XSMB Ngày 19/12/2022

03 09 18 20 20 21 24 27 28
30 35 45 49 52 57 59 62 67
70 72 73 92 95 96 98 98 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 3HB-9HB-14HB-15HB-12HB-13HB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
32505 0 4, 5
Giải Nhất
G.1
41658 1
Giải Nhì
G.2
88892 35125 2 0, 4, 4, 5, 9
Giải Ba
G.3
57424 87950 78338 29120 52361 52559
3
4
Giải Tư
G.4
4080 1548 3942 0562 5 0, 0, 0, 6, 8, 9, 9
Giải Năm
G.5
7432 0250 2085 3450 8964 5224
6
7
Giải Sáu
G.6
004 259 056 8 0, 5
Giải Bảy
G.7
98 79 69 29 9 2, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5
1
2 0, 4, 4, 5, 9
3 2, 8
4 2, 8
5 0, 0, 0, 6, 8, 9, 9
6 1, 2, 4, 9
7 9
8 0, 5
9 2, 8

Lô Tô SXMB Ngày 18/12/2022

04 05 20 24 24 25 29 32 38
42 48 50 50 50 56 58 59 59
61 62 64 69 79 80 85 92 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 6HC-5HC-9HC-8HC-12HC-15HC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
71424 0 8
Giải Nhất
G.1
66934 1 4, 8
Giải Nhì
G.2
50533 74665 2 0, 4, 5, 9
Giải Ba
G.3
39908 00797 93691 18733 47971 26018
3
4
Giải Tư
G.4
1541 0875 2557 1632 5 5, 6, 7
Giải Năm
G.5
0820 3760 8781 2239 1046 0825
6
7
Giải Sáu
G.6
849 255 247 8 1, 8
Giải Bảy
G.7
29 56 88 14 9 1, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 4, 8
2 0, 4, 5, 9
3 2, 3, 3, 4, 9
4 1, 6, 7, 9
5 5, 6, 7
6 0, 5
7 1, 5
8 1, 8
9 1, 7

Lô Tô XSTD Ngày 17/12/2022

08 14 18 20 24 25 29 32 33
33 34 39 41 46 47 49 55 56
57 60 65 71 75 81 88 91 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4HD-2HD-12HD-5HD-3HD-1HD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
13086 0 1, 9
Giải Nhất
G.1
69861 1 5, 8, 9
Giải Nhì
G.2
60578 56199 2 1, 2, 4, 6
Giải Ba
G.3
41818 40709 24243 78501 37344 06196
3
4
Giải Tư
G.4
1624 7688 0343 8140 5  
Giải Năm
G.5
1534 5765 1319 1639 4683 9921
6
7
Giải Sáu
G.6
522 244 782 8 2, 3, 6, 8
Giải Bảy
G.7
42 95 26 15 9 5, 6, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 9
1 5, 8, 9
2 1, 2, 4, 6
3 4, 9
4 0, 2, 3, 3, 4, 4
5
6 1, 5
7 8
8 2, 3, 6, 8
9 5, 6, 9

Lô Tô XSMB Ngày 16/12/2022

01 09 15 18 19 21 22 24 26
34 39 40 42 43 43 44 44 61
65 78 82 83 86 88 95 96 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 3HE-5HE-10HE-8HE-11HE-14HE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
92059 0 4
Giải Nhất
G.1
59893 1 0, 0, 4, 4, 5, 6, 9
Giải Nhì
G.2
20295 16140 2 2, 6, 6, 7
Giải Ba
G.3
04562 52826 56419 62210 00189 50910
3
4
Giải Tư
G.4
3126 5032 6404 0459 5 9, 9
Giải Năm
G.5
8515 3047 7522 5314 7391 4871
6
7
Giải Sáu
G.6
033 016 414 8 9
Giải Bảy
G.7
76 42 71 27 9 1, 3, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 0, 0, 4, 4, 5, 6, 9
2 2, 6, 6, 7
3 2, 3
4 0, 2, 7
5 9, 9
6 2
7 1, 1, 6
8 9
9 1, 3, 5

Lô Tô SXMB Ngày 15/12/2022

04 10 10 14 14 15 16 19 22
26 26 27 32 33 40 42 47 59
59 62 71 71 76 89 91 93 95

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 11HF-12HF-3HF-8HF-9HF-4HF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
48507 0 7, 7, 8
Giải Nhất
G.1
74741 1 1, 3, 8, 9
Giải Nhì
G.2
08046 53319 2 2, 4, 5, 8
Giải Ba
G.3
70544 79425 51418 22887 36137 00075
3
4
Giải Tư
G.4
5011 5779 9707 0072 5 1, 6, 8
Giải Năm
G.5
4622 1013 7908 8828 5351 1095
6
7
Giải Sáu
G.6
658 768 364 8 7
Giải Bảy
G.7
24 96 44 56 9 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7, 7, 8
1 1, 3, 8, 9
2 2, 4, 5, 8
3 7
4 1, 4, 4, 6
5 1, 6, 8
6 4, 8
7 2, 5, 9
8 7
9 5, 6

Lô Tô XSTD Ngày 14/12/2022

07 07 08 11 13 18 19 22 24
25 28 37 41 44 44 46 51 56
58 64 68 72 75 79 87 95 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 15HG-13HG-3HG-5HG-14HG-11HG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
96688 0 2, 7, 8, 9
Giải Nhất
G.1
37484 1 0, 5, 7
Giải Nhì
G.2
34089 96210 2 1
Giải Ba
G.3
45035 53209 70402 84359 40588 25171
3
4
Giải Tư
G.4
0171 2408 2589 3855 5 1, 5, 6, 9
Giải Năm
G.5
7051 1307 0660 4270 2761 0998
6
7
Giải Sáu
G.6
856 421 917 8 4, 8, 8, 9, 9
Giải Bảy
G.7
41 91 15 64 9 1, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 7, 8, 9
1 0, 5, 7
2 1
3 5
4 1
5 1, 5, 6, 9
6 0, 1, 4
7 0, 1, 1
8 4, 8, 8, 9, 9
9 1, 8

Lô Tô XSMB Ngày 13/12/2022

02 07 08 09 10 15 17 21 35
41 51 55 56 59 60 61 64 70
71 71 84 88 88 89 89 91 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 8HK-7HK-1HK-12HK-11HK-5HK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
65180 0 0
Giải Nhất
G.1
55187 1
Giải Nhì
G.2
82120 04658 2 0, 1, 1, 3, 8
Giải Ba
G.3
30931 41688 56621 90857 97990 38286
3
4
Giải Tư
G.4
8623 4328 4588 6036 5 7, 8, 8
Giải Năm
G.5
8067 4577 8773 1231 6788 0648
6
7
Giải Sáu
G.6
148 600 540 8 0, 6, 7, 8, 8, 8
Giải Bảy
G.7
42 21 58 95 9 0, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1
2 0, 1, 1, 3, 8
3 1, 1, 6
4 0, 2, 8, 8
5 7, 8, 8
6 7
7 3, 7
8 0, 6, 7, 8, 8, 8
9 0, 5

Lô Tô SXMB Ngày 12/12/2022

00 20 21 21 23 28 31 31 36
40 42 48 48 57 58 58 67 73
77 80 86 87 88 88 88 90 95

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 2HL-6HL-8HL-13HL-3HL-9HL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
20815 0 0, 6
Giải Nhất
G.1
72778 1 0, 3, 3, 5
Giải Nhì
G.2
79220 91810 2 0, 4, 5, 6
Giải Ba
G.3
55493 80570 20785 24213 42782 51900
3
4
 
Giải Tư
G.4
0785 8230 4726 7524 5 4
Giải Năm
G.5
4913 5934 3266 3294 4784 7261
6
7
Giải Sáu
G.6
106 592 572 8 0, 2, 4, 5, 5
Giải Bảy
G.7
54 80 25 36 9 2, 3, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 6
1 0, 3, 3, 5
2 0, 4, 5, 6
3 0, 4, 6
4
5 4
6 1, 6
7 0, 2, 8
8 0, 2, 4, 5, 5
9 2, 3, 4

Lô Tô XSTD Ngày 11/12/2022

00 06 10 13 13 15 20 24 25
26 30 34 36 54 61 66 70 72
78 80 82 84 85 85 92 93 94

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 13HM-7HM-5HM-14HM-1HM-2HM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
82978 0  
Giải Nhất
G.1
37815 1  
Giải Nhì
G.2
63592 26828 2 3, 8, 8
Giải Ba
G.3
20959 96330 26340 27799 16245 92123
3
4
Giải Tư
G.4
6947 1997 8780 3491 5 6, 9
Giải Năm
G.5
9146 4478 2860 8792 5199 7256
6
7
Giải Sáu
G.6
672 628 145 8 0
Giải Bảy
G.7
68 74 95 38 9 1, 2, 2, 5, 7, 9, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 5
2 3, 8, 8
3 0, 8
4 0, 5, 5, 6, 7
5 6, 9
6 0, 8
7 2, 4, 8, 8
8 0
9 1, 2, 2, 5, 7, 9, 9

Lô Tô XSMB Ngày 10/12/2022

15 23 28 28 30 38 40 45 45
46 47 56 59 60 68 72 74 78
78 80 91 92 92 95 97 99 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 5HN-2HN-8HN-14HN-12HN-4HN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
93971 0 7, 8, 9
Giải Nhất
G.1
04009 1 8
Giải Nhì
G.2
43968 95856 2 4, 5
Giải Ba
G.3
62152 21508 39207 15332 64225 01051
3
4
Giải Tư
G.4
0643 8137 8453 6224 5 1, 2, 3, 6
Giải Năm
G.5
4432 5499 8338 5697 8679 7236
6
7
Giải Sáu
G.6
718 097 779 8 2, 5
Giải Bảy
G.7
34 85 82 33 9 7, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7, 8, 9
1 8
2 4, 5
3 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8
4 3
5 1, 2, 3, 6
6 8
7 1, 9, 9
8 2, 5
9 7, 7, 9

Lô Tô SXMB Ngày 09/12/2022

07 08 09 18 24 25 32 32 33
34 36 37 38 43 51 52 53 56
68 71 79 79 82 85 97 97 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 17HP-12HP-3HP-13HP-1HP-18HP-15HP-8HP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
38522 0 1, 2
Giải Nhất
G.1
78852 1 2, 2
Giải Nhì
G.2
24895 21880 2 2, 7
Giải Ba
G.3
39485 23576 84647 62012 82227 09364
3
4
Giải Tư
G.4
1292 5744 5801 5195 5 2, 3, 4
Giải Năm
G.5
4902 2783 5067 3912 3989 6361
6
7
Giải Sáu
G.6
165 953 792 8 0, 3, 5, 9, 9
Giải Bảy
G.7
89 54 30 94 9 2, 2, 4, 5, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 2
1 2, 2
2 2, 7
3 0
4 4, 7
5 2, 3, 4
6 1, 4, 5, 7
7 6
8 0, 3, 5, 9, 9
9 2, 2, 4, 5, 5

Lô Tô XSTD Ngày 08/12/2022

01 02 12 12 22 27 30 44 47
52 53 54 61 64 65 67 76 80
83 85 89 89 92 92 94 95 95

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4HQ-6HQ-8HQ-12HQ-11HQ-9HQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
85979 0 4, 6
Giải Nhất
G.1
67578 1 7, 8
Giải Nhì
G.2
85693 37767 2 5, 6
Giải Ba
G.3
89918 12526 46158 15673 55054 04465
3
4
 
Giải Tư
G.4
4373 1431 3191 0987 5 4, 6, 8
Giải Năm
G.5
0625 0865 0896 2031 7384 4830
6
7
Giải Sáu
G.6
056 906 867 8 1, 4, 7
Giải Bảy
G.7
17 04 81 79 9 1, 3, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 6
1 7, 8
2 5, 6
3 0, 1, 1
4
5 4, 6, 8
6 5, 5, 7, 7
7 3, 3, 8, 9, 9
8 1, 4, 7
9 1, 3, 6

Lô Tô XSMB Ngày 07/12/2022

04 06 17 18 25 26 30 31 31
54 56 58 65 65 67 67 73 73
78 79 79 81 84 87 91 93 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 11HR-4HR-12HR-13HR-10HR-15HR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
84807 0 1, 7, 7, 7
Giải Nhất
G.1
10590 1 0, 8
Giải Nhì
G.2
38307 69793 2 7
Giải Ba
G.3
36043 76178 78033 76510 11583 97318
3
4
Giải Tư
G.4
4473 7652 2207 6470 5 2, 6, 8
Giải Năm
G.5
4564 5870 5993 4683 1527 1686
6
7
Giải Sáu
G.6
447 068 934 8 3, 3, 6
Giải Bảy
G.7
56 01 58 94 9 0, 3, 3, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 7, 7, 7
1 0, 8
2 7
3 3, 4
4 3, 7
5 2, 6, 8
6 4, 8
7 0, 0, 3, 8
8 3, 3, 6
9 0, 3, 3, 4

Lô Tô SXMB Ngày 06/12/2022

01 07 07 07 10 18 27 33 34
43 47 52 56 58 64 68 70 70
73 78 83 83 86 90 93 93 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 8HS-14HS-13HS-3HS-15HS-1HS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
13454 0 0, 3
Giải Nhất
G.1
99442 1 2, 8
Giải Nhì
G.2
86182 23838 2 0, 8
Giải Ba
G.3
83464 48820 30683 55403 87940 69185
3
4
Giải Tư
G.4
9528 9318 0371 6934 5 4, 4, 6, 9
Giải Năm
G.5
9092 0654 5542 1536 7600 1112
6
7
Giải Sáu
G.6
360 056 159 8 2, 3, 5
Giải Bảy
G.7
41 70 91 63 9 1, 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3
1 2, 8
2 0, 8
3 4, 6, 8
4 0, 1, 2, 2
5 4, 4, 6, 9
6 0, 3, 4
7 0, 1
8 2, 3, 5
9 1, 2

Lô Tô XSTD Ngày 05/12/2022

00 03 12 18 20 28 34 36 38
40 41 42 42 54 54 56 59 60
63 64 70 71 82 83 85 91 92

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 11HT-8HT-2HT-12HT-4HT-9HT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
05028 0 1, 7
Giải Nhất
G.1
94007 1 0, 7
Giải Nhì
G.2
18783 39801 2 0, 0, 1, 6, 8, 8
Giải Ba
G.3
50296 49926 94188 85957 88720 36286
3
4
Giải Tư
G.4
7781 9228 6483 6636 5 1, 7
Giải Năm
G.5
5841 9320 2564 5651 9661 6285
6
7
Giải Sáu
G.6
517 782 277 8 1, 2, 3, 3, 5, 6, 8
Giải Bảy
G.7
21 10 67 39 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 7
1 0, 7
2 0, 0, 1, 6, 8, 8
3 6, 9
4 1
5 1, 7
6 1, 4, 7
7 7
8 1, 2, 3, 3, 5, 6, 8
9 6

Lô Tô XSMB Ngày 04/12/2022

01 07 10 17 20 20 21 26 28
28 36 39 41 51 57 61 64 67
77 81 82 83 83 85 86 88 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 14HU-13HU-8HU-15HU-4HU-7HU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
10576 0 1, 3, 9
Giải Nhất
G.1
48972 1 8
Giải Nhì
G.2
03009 83557 2 8
Giải Ba
G.3
87053 92528 52854 59290 49855 59580
3
4
Giải Tư
G.4
4445 4301 8703 0762 5 3, 4, 5, 5, 7
Giải Năm
G.5
2533 2480 0463 3518 3588 8849
6
7
Giải Sáu
G.6
394 837 144 8 0, 0, 8
Giải Bảy
G.7
61 55 93 46 9 0, 3, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 9
1 8
2 8
3 3, 7
4 4, 5, 6, 9
5 3, 4, 5, 5, 7
6 1, 2, 3
7 2, 6
8 0, 0, 8
9 0, 3, 4

Lô Tô SXMB Ngày 03/12/2022

01 03 09 18 28 33 37 44 45
46 49 53 54 55 55 57 61 62
63 72 76 80 80 88 90 93 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 15HV-12HV-6HV-10HV-1HV-5HV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
24523 0 1, 2, 2, 5, 5, 6
Giải Nhất
G.1
03015 1 5, 6
Giải Nhì
G.2
99501 75640 2 1, 2, 3
Giải Ba
G.3
90238 78005 60888 31380 35565 56202
3
4
Giải Tư
G.4
1177 7621 7733 4261 5  
Giải Năm
G.5
2378 8893 3460 6591 5205 9778
6
7
Giải Sáu
G.6
906 371 102 8 0, 8
Giải Bảy
G.7
61 22 44 16 9 1, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 2, 2, 5, 5, 6
1 5, 6
2 1, 2, 3
3 3, 8
4 0, 4
5
6 0, 1, 1, 5
7 1, 7, 8, 8
8 0, 8
9 1, 3

Lô Tô XSTD Ngày 02/12/2022

01 02 02 05 05 06 15 16 21
22 23 33 38 40 44 60 61 61
65 71 77 78 78 80 88 91 93

XSMB 60 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY - KQXSMB 60 NGÀY

 

XSMB 60 ngày hay xổ số miền bắc 60 ngày liên tiếp là 60 kết quả xổ số Miền Bắc của 60 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 60 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 60 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 60 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 60 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 60 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 60 ngày, kqxsmn, kqxsmt 60 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.