Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
50267 46555 36335 37686 27492
49513 74873 80395 76821 00180 42119 44082
93970 40306 90213 19117 05904 54182 92993
75303 10211 17965 60652 63437 24832 28670
89151 89617 68144 75965 96955 92467 69488
03138 47153 62111 01548 44816 51169 75743
01293 17535 99951 55448 21776 66581 87354
48715 55890 14894 62198 50221 44823 76777
79436 08154 59509 93712 77390

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 9DA-11DA-14DA-3DA-13DA-10DA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
41946 0 5
Giải Nhất
G.1
37992 1 1, 3, 7, 7
Giải Nhì
G.2
99881 91950 2 2, 3
Giải Ba
G.3
49017 20483 16317 30969 39736 05788
3
4
Giải Tư
G.4
9513 1650 8588 6805 5 0, 0, 1
Giải Năm
G.5
7872 2543 5183 9311 7738 9622
6
7
Giải Sáu
G.6
942 348 751 8 1, 3, 3, 8, 8
Giải Bảy
G.7
23 76 66 37 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1, 3, 7, 7
2 2, 3
3 6, 7, 8
4 2, 3, 6, 8
5 0, 0, 1
6 6, 9
7 2, 6
8 1, 3, 3, 8, 8
9 2

Lô Tô XSMB Ngày 28/09/2022

05 11 13 17 17 22 23 36 37
38 42 43 46 48 50 50 51 66
69 72 76 81 83 83 88 88 92

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 7DB-13DB-1DB-12DB-10DB-14DB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
77390 0 2
Giải Nhất
G.1
44227 1 9
Giải Nhì
G.2
07899 14634 2 0, 7, 8
Giải Ba
G.3
63455 73781 29319 20235 27180 54670
3
4
Giải Tư
G.4
9671 9583 6464 8484 5 0, 5
Giải Năm
G.5
8179 7748 8340 8528 5731 5985
6
7
Giải Sáu
G.6
248 744 402 8 0, 1, 3, 4, 5, 8
Giải Bảy
G.7
20 92 88 50 9 0, 2, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 9
2 0, 7, 8
3 1, 4, 5
4 0, 4, 8, 8
5 0, 5
6 4
7 0, 1, 9
8 0, 1, 3, 4, 5, 8
9 0, 2, 9

Lô Tô SXMB Ngày 27/09/2022

02 19 20 27 28 31 34 35 40
44 48 48 50 55 64 70 71 79
80 81 83 84 85 88 90 92 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 10DC-20DC-2DC-14DC-8DC-5DC-11DC-18DC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
93712 0 1, 5
Giải Nhất
G.1
06763 1 2, 3, 5, 5
Giải Nhì
G.2
50213 34368 2 6
Giải Ba
G.3
32501 94496 09495 19650 16988 69377
3
4
Giải Tư
G.4
6160 0094 1043 2015 5 0, 6
Giải Năm
G.5
2987 0826 6345 2156 3187 9763
6
7
Giải Sáu
G.6
884 736 215 8 4, 7, 7, 8
Giải Bảy
G.7
62 69 61 05 9 4, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 5
1 2, 3, 5, 5
2 6
3 6
4 3, 5
5 0, 6
6 0, 1, 2, 3, 3, 8, 9
7 7
8 4, 7, 7, 8
9 4, 5, 6

Lô Tô XSTD Ngày 26/09/2022

01 05 12 13 15 15 26 36 43
45 50 56 60 61 62 63 63 68
69 77 84 87 87 88 94 95 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3DE-6DE-2DE-9DE-12DE-11DE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
59509 0 1, 4, 7, 9
Giải Nhất
G.1
36837 1 5, 6, 8
Giải Nhì
G.2
50137 94982 2 0, 7, 8
Giải Ba
G.3
38607 71890 94928 23815 97833 95667
3
4
Giải Tư
G.4
1818 5842 0140 4657 5 7, 7
Giải Năm
G.5
3701 6434 4520 4327 6864 4674
6
7
Giải Sáu
G.6
104 934 481 8 1, 2, 9
Giải Bảy
G.7
89 37 57 16 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 7, 9
1 5, 6, 8
2 0, 7, 8
3 3, 4, 4, 7, 7, 7
4 0, 2
5 7, 7
6 4, 7
7 4
8 1, 2, 9
9 0

Lô Tô XSMB Ngày 25/09/2022

01 04 07 09 15 16 18 20 27
28 33 34 34 37 37 37 40 42
57 57 64 67 74 81 82 89 90

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 6DF-9DF-4DF-14DF-2DF-8DF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
08154 0 8, 9, 9
Giải Nhất
G.1
01140 1 1, 3
Giải Nhì
G.2
39583 05213 2 3
Giải Ba
G.3
67243 04747 99009 14386 47068 86540
3
4
Giải Tư
G.4
8467 7574 1579 7138 5 4
Giải Năm
G.5
0386 8686 5211 9162 0166 5909
6
7
Giải Sáu
G.6
368 823 443 8 3, 6, 6, 6
Giải Bảy
G.7
08 34 78 91 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8, 9, 9
1 1, 3
2 3
3 4, 8
4 0, 0, 3, 3, 7
5 4
6 2, 6, 7, 8, 8
7 4, 8, 9
8 3, 6, 6, 6
9 1

Lô Tô SXMB Ngày 24/09/2022

08 09 09 11 13 23 34 38 40
40 43 43 47 54 62 66 67 68
68 74 78 79 83 86 86 86 91

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 3DG-15DG-9DG-5DG-12DG-2DG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
79436 0 0, 1, 2, 5, 8
Giải Nhất
G.1
63302 1 1
Giải Nhì
G.2
75772 78656 2 1, 4, 6
Giải Ba
G.3
69170 12911 94608 26376 57000 53326
3
4
Giải Tư
G.4
3605 3596 2870 5392 5 3, 3, 6
Giải Năm
G.5
0160 3795 0046 7968 4321 9567
6
7
Giải Sáu
G.6
724 174 453 8  
Giải Bảy
G.7
01 53 48 49 9 2, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 2, 5, 8
1 1
2 1, 4, 6
3 6
4 6, 8, 9
5 3, 3, 6
6 0, 7, 8
7 0, 0, 2, 4, 6
8
9 2, 5, 6

Lô Tô XSTD Ngày 23/09/2022

00 01 02 05 08 11 21 24 26
36 46 48 49 53 53 56 60 67
68 70 70 72 74 76 92 95 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 6DH-12DH-8DH-5DH-11DH-14DH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
76777 0 1
Giải Nhất
G.1
14235 1 0, 7, 9, 9
Giải Nhì
G.2
67639 39627 2 7, 7
Giải Ba
G.3
11078 35566 60396 76531 52810 77165
3
4
Giải Tư
G.4
1992 5460 0527 7755 5 1, 5
Giải Năm
G.5
5119 6943 5185 6519 4917 0751
6
7
Giải Sáu
G.6
495 283 089 8 3, 5, 9
Giải Bảy
G.7
37 75 66 01 9 2, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0, 7, 9, 9
2 7, 7
3 1, 5, 7, 9
4 3
5 1, 5
6 0, 5, 6, 6
7 5, 7, 8
8 3, 5, 9
9 2, 5, 6

Lô Tô XSMB Ngày 22/09/2022

01 10 17 19 19 27 27 31 35
37 39 43 51 55 60 65 66 66
75 77 78 83 85 89 92 95 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 15DK-9DK-14DK-5DK-2DK-7DK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
44823 0 1, 3, 4, 5
Giải Nhất
G.1
04642 1 4, 6, 8
Giải Nhì
G.2
28539 90167 2 1, 3, 6
Giải Ba
G.3
57514 55801 03094 14585 30266 70855
3
4
Giải Tư
G.4
7785 6343 5951 3385 5 1, 5
Giải Năm
G.5
5136 4603 1640 7743 5004 9439
6
7
 
Giải Sáu
G.6
380 518 321 8 0, 5, 5, 5
Giải Bảy
G.7
05 26 16 94 9 4, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 4, 5
1 4, 6, 8
2 1, 3, 6
3 6, 9, 9
4 0, 2, 3, 3
5 1, 5
6 6, 7
7
8 0, 5, 5, 5
9 4, 4

Lô Tô SXMB Ngày 21/09/2022

01 03 04 05 14 16 18 21 23
26 36 39 39 40 42 43 43 51
55 66 67 80 85 85 85 94 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 11DL-7DL-1DL-3DL-10DL-9DL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
50221 0 4, 7, 8, 8
Giải Nhất
G.1
51429 1 0, 8
Giải Nhì
G.2
03694 87656 2 1, 6, 7, 9
Giải Ba
G.3
84226 05736 37676 53627 63292 57192
3
4
Giải Tư
G.4
9164 3207 6899 0093 5 6
Giải Năm
G.5
0799 2165 7646 4794 0908 0008
6
7
Giải Sáu
G.6
818 799 831 8  
Giải Bảy
G.7
71 10 04 40 9 2, 2, 3, 4, 4, 9, 9, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 7, 8, 8
1 0, 8
2 1, 6, 7, 9
3 1, 6
4 0, 6
5 6
6 4, 5
7 1, 6
8
9 2, 2, 3, 4, 4, 9, 9, 9

Lô Tô XSTD Ngày 20/09/2022

04 07 08 08 10 18 21 26 27
29 31 36 40 46 56 64 65 71
76 92 92 93 94 94 99 99 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 8DM-5DM-14DM-15DM-4DM-7DM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62198 0 2, 4, 8, 8
Giải Nhất
G.1
45485 1
Giải Nhì
G.2
76774 74253 2 2, 4, 6, 7
Giải Ba
G.3
18739 41960 51934 31194 39042 78008
3
4
Giải Tư
G.4
2546 5002 0826 2950 5 0, 3, 6
Giải Năm
G.5
7124 9884 5639 3108 6204 5861
6
7
Giải Sáu
G.6
927 362 456 8 4, 5
Giải Bảy
G.7
95 77 72 22 9 4, 5, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 4, 8, 8
1
2 2, 4, 6, 7
3 4, 9, 9
4 2, 6
5 0, 3, 6
6 0, 1, 2
7 2, 4, 7
8 4, 5
9 4, 5, 8

Lô Tô XSMB Ngày 19/09/2022

02 04 08 08 22 24 26 27 34
39 39 42 46 50 53 56 60 61
62 72 74 77 84 85 94 95 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 5DN-8DN-1DN-7DN-14DN-10DN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
14894 0 0, 3, 4, 5, 7, 7
Giải Nhất
G.1
36603 1 6
Giải Nhì
G.2
09941 58304 2 2, 3, 3, 6, 6
Giải Ba
G.3
25494 16326 17346 02170 77335 45416
3
4
Giải Tư
G.4
2580 6226 0074 0880 5  
Giải Năm
G.5
6188 2187 0423 0407 4042 0222
6
7
Giải Sáu
G.6
781 007 337 8 0, 0, 1, 7, 8
Giải Bảy
G.7
05 00 23 64 9 4, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 4, 5, 7, 7
1 6
2 2, 3, 3, 6, 6
3 5, 7
4 1, 2, 6
5
6 4
7 0, 4
8 0, 0, 1, 7, 8
9 4, 4

Lô Tô SXMB Ngày 18/09/2022

00 03 04 05 07 07 16 22 23
23 26 26 35 37 41 42 46 64
70 74 80 80 81 87 88 94 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 11DP-10DP-6DP-14DP-9DP-8DP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
55890 0 0, 2
Giải Nhất
G.1
82995 1 1
Giải Nhì
G.2
85254 99868 2 3, 5, 6, 9
Giải Ba
G.3
74363 31000 98734 25095 92211 67172
3
4
Giải Tư
G.4
5992 5247 0426 6302 5 0, 4
Giải Năm
G.5
1049 1972 3323 0748 3642 0676
6
7
Giải Sáu
G.6
084 250 098 8 4
Giải Bảy
G.7
65 71 29 25 9 0, 2, 5, 5, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2
1 1
2 3, 5, 6, 9
3 4
4 2, 7, 8, 9
5 0, 4
6 3, 5, 8
7 1, 2, 2, 6
8 4
9 0, 2, 5, 5, 8

Lô Tô XSTD Ngày 17/09/2022

00 02 11 23 25 26 29 34 42
47 48 49 50 54 63 65 68 71
72 72 76 84 90 92 95 95 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3DQ-1DQ-14DQ-11DQ-15DQ-6DQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
48715 0  
Giải Nhất
G.1
90716 1  
Giải Nhì
G.2
56928 41080 2 0, 1, 2, 8, 9
Giải Ba
G.3
43187 69772 54529 67275 81565 74877
3
4
 
Giải Tư
G.4
6222 2420 3750 8550 5 0, 0, 6
Giải Năm
G.5
6817 6756 4721 1214 2847 5145
6
7
Giải Sáu
G.6
847 449 541 8 0, 4, 6, 7, 9
Giải Bảy
G.7
90 89 86 84 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 4, 5, 6, 7
2 0, 1, 2, 8, 9
3
4 1, 5, 7, 7, 9
5 0, 0, 6
6 5
7 2, 5, 7
8 0, 4, 6, 7, 9
9 0

Lô Tô XSMB Ngày 16/09/2022

14 15 16 17 20 21 22 28 29
41 45 47 47 49 50 50 56 65
72 75 77 80 84 86 87 89 90

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 5DR-6DR-14DR-11DR-8DR-9DR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
87354 0 4, 5, 6
Giải Nhất
G.1
95705 1 8
Giải Nhì
G.2
63025 08721 2 1, 1, 3, 4, 5, 7
Giải Ba
G.3
37527 77157 47318 04777 03121 08569
3
4
 
Giải Tư
G.4
6606 8058 1050 3792 5 0, 4, 7, 8
Giải Năm
G.5
3383 3124 5188 4666 1071 0378
6
7
Giải Sáu
G.6
296 672 723 8 1, 3, 8
Giải Bảy
G.7
47 04 81 95 9 2, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5, 6
1 8
2 1, 1, 3, 4, 5, 7
3
4 7
5 0, 4, 7, 8
6 6, 9
7 1, 2, 7, 8
8 1, 3, 8
9 2, 5, 6

Lô Tô SXMB Ngày 15/09/2022

04 05 06 18 21 21 23 24 25
27 47 50 54 57 58 66 69 71
72 77 78 81 83 88 92 95 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 15DS-14DS-8DS-2DS-4DS-3DS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
66581 0 0, 2, 3, 3, 5, 8
Giải Nhất
G.1
70165 1 0, 3, 4
Giải Nhì
G.2
25649 75110 2 4, 5
Giải Ba
G.3
24053 74602 11614 17793 38255 41413
3
4
 
Giải Tư
G.4
6240 7984 0724 3955 5 1, 3, 4, 5, 5
Giải Năm
G.5
7903 9567 1600 2103 4654 3565
6
7
Giải Sáu
G.6
851 525 505 8 1, 4
Giải Bảy
G.7
92 08 74 99 9 2, 3, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 3, 3, 5, 8
1 0, 3, 4
2 4, 5
3
4 0, 9
5 1, 3, 4, 5, 5
6 5, 5, 7
7 4
8 1, 4
9 2, 3, 9

Lô Tô XSTD Ngày 14/09/2022

00 02 03 03 05 08 10 13 14
24 25 40 49 51 53 54 55 55
65 65 67 74 81 84 92 93 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 13DT-10DT-8DT-11DT-9DT-12DT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
21776 0 1, 3, 5
Giải Nhất
G.1
55643 1 0, 3, 7, 8
Giải Nhì
G.2
39452 83110 2 9
Giải Ba
G.3
59555 55905 20167 47278 21686 14131
3
4
Giải Tư
G.4
7684 5001 9636 8397 5 2, 5
Giải Năm
G.5
9117 6829 9603 5470 7539 1013
6
7
Giải Sáu
G.6
291 438 718 8 4, 5, 6
Giải Bảy
G.7
66 68 97 85 9 1, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 5
1 0, 3, 7, 8
2 9
3 1, 6, 8, 9
4 3
5 2, 5
6 6, 7, 8
7 0, 6, 8
8 4, 5, 6
9 1, 7, 7

Lô Tô XSMB Ngày 13/09/2022

01 03 05 10 13 17 18 29 31
36 38 39 43 52 55 66 67 68
70 76 78 84 85 86 91 97 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 15DU-1DU-5DU-2DU-10DU-11DU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
55448 0 1, 4, 9
Giải Nhất
G.1
93409 1
Giải Nhì
G.2
19965 60859 2 1, 3, 8
Giải Ba
G.3
99851 03123 34167 27971 32321 04504
3
4
Giải Tư
G.4
9860 0467 9764 1555 5 1, 5, 9
Giải Năm
G.5
0828 1089 2239 3967 4868 6380
6
7
Giải Sáu
G.6
668 676 301 8 0, 2, 9
Giải Bảy
G.7
32 82 40 75 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 9
1
2 1, 3, 8
3 2, 9
4 0, 8
5 1, 5, 9
6 0, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 8
7 1, 5, 6
8 0, 2, 9
9

Lô Tô SXMB Ngày 12/09/2022

01 04 09 21 23 28 32 39 40
48 51 55 59 60 64 65 67 67
67 68 68 71 75 76 80 82 89

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 4DV-7DV-14DV-15DV-10DV-8DV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
99951 0 9
Giải Nhất
G.1
20446 1 4, 5, 7, 8
Giải Nhì
G.2
01749 04947 2 3
Giải Ba
G.3
48714 13415 43233 47562 05148 54399
3
4
Giải Tư
G.4
2349 1167 2271 6497 5 1
Giải Năm
G.5
7617 3249 4218 7009 3163 8093
6
7
Giải Sáu
G.6
487 249 588 8 7, 8
Giải Bảy
G.7
77 75 23 39 9 3, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 4, 5, 7, 8
2 3
3 3, 9
4 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9
5 1
6 2, 3, 7
7 1, 5, 7
8 7, 8
9 3, 7, 9

Lô Tô XSTD Ngày 11/09/2022

09 14 15 17 18 23 33 39 46
47 48 49 49 49 49 51 62 63
67 71 75 77 87 88 93 97 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 10DX-17DX-9DX-19DX-20DX-14DX-2DX-1DX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
17535 0 3, 6
Giải Nhất
G.1
74421 1 1, 2, 6, 6
Giải Nhì
G.2
07598 02432 2 1, 4
Giải Ba
G.3
21437 09706 21647 65512 61974 19816
3
4
Giải Tư
G.4
8924 4536 0250 0862 5 0, 5
Giải Năm
G.5
0003 1179 3370 0816 9711 1183
6
7
Giải Sáu
G.6
340 431 743 8 3
Giải Bảy
G.7
68 48 55 78 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 6
1 1, 2, 6, 6
2 1, 4
3 1, 2, 5, 6, 7
4 0, 3, 7, 8
5 0, 5
6 2, 8
7 0, 4, 8, 9
8 3
9 8

Lô Tô XSMB Ngày 10/09/2022

03 06 11 12 16 16 21 24 31
32 35 36 37 40 43 47 48 50
55 62 68 70 74 78 79 83 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 7DY-5DY-3DY-10DY-12DY-1DY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
01293 0 6
Giải Nhất
G.1
80770 1 0, 4, 9
Giải Nhì
G.2
15337 47742 2 0
Giải Ba
G.3
84235 63153 17132 31890 86262 24310
3
4
Giải Tư
G.4
6151 3354 6145 9246 5 1, 2, 3, 4, 5, 5
Giải Năm
G.5
9155 7143 8319 1406 5014 2761
6
7
Giải Sáu
G.6
565 455 052 8 6
Giải Bảy
G.7
20 96 86 74 9 0, 3, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 0, 4, 9
2 0
3 2, 5, 7
4 2, 3, 5, 6
5 1, 2, 3, 4, 5, 5
6 1, 2, 5
7 0, 4
8 6
9 0, 3, 6

Lô Tô SXMB Ngày 09/09/2022

06 10 14 19 20 32 35 37 42
43 45 46 51 52 53 54 55 55
61 62 65 70 74 86 90 93 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 14DZ-9DZ-4DZ-12DZ-8DZ-3DZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
75743 0 2, 6, 7, 9
Giải Nhất
G.1
11926 1 0, 2, 4
Giải Nhì
G.2
27509 34830 2 6, 9
Giải Ba
G.3
11602 69444 33782 75307 33035 45370
3
4
Giải Tư
G.4
4612 1310 5450 6192 5 0
Giải Năm
G.5
4529 5787 8580 7087 6706 7842
6
7
Giải Sáu
G.6
149 438 967 8 0, 2, 7, 7
Giải Bảy
G.7
61 14 90 71 9 0, 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 6, 7, 9
1 0, 2, 4
2 6, 9
3 0, 5, 8
4 2, 3, 4, 9
5 0
6 1, 7
7 0, 1
8 0, 2, 7, 7
9 0, 2

Lô Tô XSTD Ngày 08/09/2022

02 06 07 09 10 12 14 26 29
30 35 38 42 43 44 49 50 61
67 70 71 80 82 87 87 90 92

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 7CA-9CA-6CA-10CA-4CA-8CA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
51169 0 0, 6
Giải Nhất
G.1
94457 1 4, 9, 9
Giải Nhì
G.2
78799 03878 2 2
Giải Ba
G.3
13499 40399 00736 26519 77848 43755
3
4
Giải Tư
G.4
1647 1886 5154 9435 5 4, 5, 7
Giải Năm
G.5
1922 6900 2163 1338 6990 7333
6
7
Giải Sáu
G.6
406 664 314 8 6
Giải Bảy
G.7
19 90 98 64 9 0, 0, 8, 9, 9, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 6
1 4, 9, 9
2 2
3 3, 5, 6, 8
4 7, 8
5 4, 5, 7
6 3, 4, 4, 9
7 8
8 6
9 0, 0, 8, 9, 9, 9

Lô Tô XSMB Ngày 07/09/2022

00 06 14 19 19 22 33 35 36
38 47 48 54 55 57 63 64 64
69 78 86 90 90 98 99 99 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 2CB-3CB-9CB-11CB-1CB-4CB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
44816 0 0, 2, 2, 2
Giải Nhất
G.1
05276 1 6, 6, 6, 6, 7, 8
Giải Nhì
G.2
93856 11335 2 0, 1, 7
Giải Ba
G.3
10102 00373 21645 96634 97458 95218
3
4
Giải Tư
G.4
7816 1527 1194 7121 5 6, 8
Giải Năm
G.5
5920 9616 0916 7933 1269 6917
6
7
Giải Sáu
G.6
031 502 902 8 6
Giải Bảy
G.7
43 97 00 86 9 4, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 2, 2
1 6, 6, 6, 6, 7, 8
2 0, 1, 7
3 1, 3, 4, 5
4 3, 5
5 6, 8
6 9
7 3, 6
8 6
9 4, 7

Lô Tô SXMB Ngày 06/09/2022

00 02 02 02 16 16 16 16 17
18 20 21 27 31 33 34 35 43
45 56 58 69 73 76 86 94 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 9CD-10CD-8CD-4CD-3CD-6CD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
01548 0 0, 0, 3, 5, 6
Giải Nhất
G.1
24105 1 1, 7
Giải Nhì
G.2
97886 05221 2 1, 2, 3, 3
Giải Ba
G.3
40800 37871 20859 72800 54653 88845
3
4
Giải Tư
G.4
0439 7366 0464 1971 5 3, 6, 9
Giải Năm
G.5
1811 4985 1123 8003 0173 1572
6
7
Giải Sáu
G.6
022 988 617 8 5, 6, 8
Giải Bảy
G.7
56 06 23 95 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 0, 3, 5, 6
1 1, 7
2 1, 2, 3, 3
3 9
4 5, 8
5 3, 6, 9
6 4, 6
7 1, 1, 2, 3
8 5, 6, 8
9 5

Lô Tô XSTD Ngày 05/09/2022

00 00 03 05 06 11 17 21 22
23 23 39 45 48 53 56 59 64
66 71 71 72 73 85 86 88 95

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4CE-10CE-6CE-7CE-14CE-2CE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62111 0 3, 4
Giải Nhất
G.1
65882 1 0, 1, 5, 6, 7
Giải Nhì
G.2
91035 75523 2 1, 3, 3, 4, 6
Giải Ba
G.3
85149 89326 71871 17117 93037 84404
3
4
Giải Tư
G.4
3603 3588 6843 4166 5 5, 8
Giải Năm
G.5
7521 1955 8223 7024 1399 5665
6
7
Giải Sáu
G.6
583 316 989 8 2, 3, 8, 9
Giải Bảy
G.7
78 58 10 15 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 4
1 0, 1, 5, 6, 7
2 1, 3, 3, 4, 6
3 5, 7
4 3, 9
5 5, 8
6 5, 6
7 1, 8
8 2, 3, 8, 9
9 9

Lô Tô XSMB Ngày 04/09/2022

03 04 10 11 15 16 17 21 23
23 24 26 35 37 43 49 55 58
65 66 71 78 82 83 88 89 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 7CF-12CF-15CF-6CF-11CF-5CF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
47153 0 2, 4, 7
Giải Nhất
G.1
58840 1 7
Giải Nhì
G.2
46746 06592 2 0, 1, 2, 4
Giải Ba
G.3
55536 69384 11121 74022 32334 51107
3
4
Giải Tư
G.4
0663 4302 2240 1784 5 3, 4
Giải Năm
G.5
4784 5764 8242 0620 9295 3524
6
7
Giải Sáu
G.6
188 854 617 8 4, 4, 4, 8
Giải Bảy
G.7
32 43 04 71 9 2, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 4, 7
1 7
2 0, 1, 2, 4
3 2, 4, 6
4 0, 0, 2, 3, 6
5 3, 4
6 3, 4
7 1
8 4, 4, 4, 8
9 2, 5

Lô Tô SXMB Ngày 03/09/2022

02 04 07 17 20 21 22 24 32
34 36 40 40 42 43 46 53 54
63 64 71 84 84 84 88 92 95

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 15CG-8CG-11CG-7CG-5CG-9CG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
03138 0 0, 1, 2, 9
Giải Nhất
G.1
55336 1 0, 0, 1, 3, 4, 7
Giải Nhì
G.2
16287 50610 2  
Giải Ba
G.3
23213 94611 93054 99001 36062 64565
3
4
Giải Tư
G.4
7738 6383 2433 9941 5 0, 4, 7
Giải Năm
G.5
2750 0335 6575 3757 2714 9100
6
7
Giải Sáu
G.6
469 117 171 8 3, 7
Giải Bảy
G.7
10 09 33 02 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 2, 9
1 0, 0, 1, 3, 4, 7
2
3 3, 3, 5, 6, 8, 8
4 1
5 0, 4, 7
6 2, 5, 9
7 1, 5
8 3, 7
9

Lô Tô XSTD Ngày 02/09/2022

00 01 02 09 10 10 11 13 14
17 33 33 35 36 38 38 41 50
54 57 62 65 69 71 75 83 87

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 12CH-6CH-7CH-9CH-13CH-15CH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
69488 0 3, 6, 7, 8
Giải Nhất
G.1
89786 1 1, 5, 6, 6
Giải Nhì
G.2
68416 20989 2 0, 6, 7
Giải Ba
G.3
45860 53290 69426 73508 69579 36407
3
4
 
Giải Tư
G.4
5838 2680 0316 1899 5 9
Giải Năm
G.5
2093 4220 1206 7177 8083 7727
6
7
Giải Sáu
G.6
287 915 111 8 0, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Giải Bảy
G.7
03 37 59 84 9 0, 3, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 6, 7, 8
1 1, 5, 6, 6
2 0, 6, 7
3 7, 8
4
5 9
6 0
7 7, 9
8 0, 3, 4, 6, 7, 8, 9
9 0, 3, 9

Lô Tô XSMB Ngày 01/09/2022

03 06 07 08 11 15 16 16 20
26 27 37 38 59 60 77 79 80
83 84 86 87 88 89 90 93 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 12CK-9CK-20CK-7CK-6CK-15CK-2CK-17CK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
92467 0 3, 4, 9
Giải Nhất
G.1
04353 1 0, 3, 8
Giải Nhì
G.2
42176 84877 2 2, 2
Giải Ba
G.3
12922 10803 93157 74468 19809 02943
3
4
Giải Tư
G.4
4604 4066 6122 8234 5 3, 6, 7
Giải Năm
G.5
2856 7313 6418 8548 6098 1198
6
7
Giải Sáu
G.6
434 741 689 8 9
Giải Bảy
G.7
39 10 45 48 9 8, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 4, 9
1 0, 3, 8
2 2, 2
3 4, 4, 9
4 1, 3, 5, 8, 8
5 3, 6, 7
6 6, 7, 8
7 6, 7
8 9
9 8, 8

Lô Tô SXMB Ngày 31/08/2022

03 04 09 10 13 18 22 22 34
34 39 41 43 45 48 48 53 56
57 66 67 68 76 77 89 98 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 3CL-15CL-13CL-9CL-7CL-14CL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
96955 0 2, 3, 5
Giải Nhất
G.1
63681 1 0, 3, 3, 6
Giải Nhì
G.2
20727 48078 2 7
Giải Ba
G.3
63705 25369 96438 09380 80303 46713
3
4
 
Giải Tư
G.4
5869 8694 2210 7799 5 5
Giải Năm
G.5
4602 1077 6892 8471 8213 0174
6
7
Giải Sáu
G.6
516 437 295 8 0, 1
Giải Bảy
G.7
70 79 33 68 9 2, 4, 5, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 3, 5
1 0, 3, 3, 6
2 7
3 3, 7, 8
4
5 5
6 8, 9, 9
7 0, 1, 4, 7, 8, 9
8 0, 1
9 2, 4, 5, 9

Lô Tô XSTD Ngày 30/08/2022

02 03 05 10 13 13 16 27 33
37 38 55 68 69 69 70 71 74
77 78 79 80 81 92 94 95 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 8CM-2CM-13CM-3CM-10CM-11CM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
75965 0 1, 7
Giải Nhất
G.1
38820 1 2, 2, 3, 9
Giải Nhì
G.2
71575 21773 2 0, 1, 5
Giải Ba
G.3
11467 84675 61952 95607 14201 55425
3
4
Giải Tư
G.4
2131 9835 4095 9439 5 2
Giải Năm
G.5
8213 2982 1312 9421 7692 0890
6
7
Giải Sáu
G.6
343 694 012 8 2
Giải Bảy
G.7
19 70 91 92 9 0, 1, 2, 2, 4, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 7
1 2, 2, 3, 9
2 0, 1, 5
3 1, 5, 9
4 3
5 2
6 5, 7
7 0, 3, 5, 5
8 2
9 0, 1, 2, 2, 4, 5

Lô Tô XSMB Ngày 29/08/2022

01 07 12 12 13 19 20 21 25
31 35 39 43 52 65 67 70 73
75 75 82 90 91 92 92 94 95

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 4CN-8CN-1CN-3CN-10CN-15CN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
68144 0 3, 4
Giải Nhất
G.1
02532 1 8
Giải Nhì
G.2
39990 30534 2 0, 1, 2, 3, 6, 6
Giải Ba
G.3
62396 64626 74930 13320 66222 93073
3
4
Giải Tư
G.4
6152 0959 1223 0684 5 0, 2, 9
Giải Năm
G.5
7981 5798 9718 8950 1299 9004
6
7
 
Giải Sáu
G.6
445 126 080 8 0, 1, 4
Giải Bảy
G.7
21 43 03 91 9 0, 1, 6, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 4
1 8
2 0, 1, 2, 3, 6, 6
3 0, 2, 4
4 3, 4, 5
5 0, 2, 9
6
7 3
8 0, 1, 4
9 0, 1, 6, 8, 9

Lô Tô SXMB Ngày 28/08/2022

03 04 18 20 21 22 23 26 26
30 32 34 43 44 45 50 52 59
73 80 81 84 90 91 96 98 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 7CP-11CP-16CP-2CP-18CP-6CP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
89617 0 0, 4, 6, 7
Giải Nhất
G.1
36200 1 0, 7
Giải Nhì
G.2
30730 97036 2 0, 2, 5, 6, 8
Giải Ba
G.3
68220 33704 41987 58944 17845 22571
3
4
Giải Tư
G.4
7987 8528 4286 1410 5 8
Giải Năm
G.5
5725 7563 8458 2106 0422 9373
6
7
Giải Sáu
G.6
826 976 447 8 6, 7, 7
Giải Bảy
G.7
07 38 74 42 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 4, 6, 7
1 0, 7
2 0, 2, 5, 6, 8
3 0, 6, 8
4 2, 4, 5, 7
5 8
6 3
7 1, 3, 4, 6
8 6, 7, 7
9

Lô Tô XSTD Ngày 27/08/2022

00 04 06 07 10 17 20 22 25
26 28 30 36 38 42 44 45 47
58 63 71 73 74 76 86 87 87

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 13CQ-3CQ-1CQ-11CQ-4CQ-5CQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
89151 0 2, 2, 5
Giải Nhất
G.1
13354 1 4, 8
Giải Nhì
G.2
41050 66592 2 4, 9
Giải Ba
G.3
11829 85952 33618 51263 45682 75002
3
4
Giải Tư
G.4
7290 0543 6438 1691 5 0, 1, 2, 4, 5, 6
Giải Năm
G.5
8156 7005 8893 7464 5566 9131
6
7
 
Giải Sáu
G.6
314 530 391 8 2, 8
Giải Bảy
G.7
55 24 88 02 9 0, 1, 1, 2, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 2, 5
1 4, 8
2 4, 9
3 0, 1, 8
4 3
5 0, 1, 2, 4, 5, 6
6 3, 4, 6
7
8 2, 8
9 0, 1, 1, 2, 3

Lô Tô XSMB Ngày 26/08/2022

02 02 05 14 18 24 29 30 31
38 43 50 51 52 54 55 56 63
64 66 82 88 90 91 91 92 93

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 9CR-7CR-6CR-8CR-14CR-1CR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
28670 0 0, 1, 5
Giải Nhất
G.1
79137 1 2, 8
Giải Nhì
G.2
56442 84712 2 9
Giải Ba
G.3
87818 27183 80085 51167 33296 77942
3
4
Giải Tư
G.4
5364 0801 3433 1535 5 2
Giải Năm
G.5
5500 3252 4260 9739 5644 8974
6
7
Giải Sáu
G.6
781 074 605 8 1, 3, 5, 7
Giải Bảy
G.7
74 87 35 29 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 5
1 2, 8
2 9
3 3, 5, 5, 7, 9
4 2, 2, 4
5 2
6 0, 4, 7
7 0, 4, 4, 4
8 1, 3, 5, 7
9 6

Lô Tô SXMB Ngày 25/08/2022

00 01 05 12 18 29 33 35 35
37 39 42 42 44 52 60 64 67
70 74 74 74 81 83 85 87 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 15CS-8CS-2CS-9CS-7CS-6CS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
24832 0 0, 5
Giải Nhất
G.1
09710 1 0, 0, 3, 7
Giải Nhì
G.2
19597 96488 2 3, 5, 8
Giải Ba
G.3
64539 85052 38023 63528 50145 50053
3
4
Giải Tư
G.4
7281 3051 4175 4357 5 1, 2, 3, 6, 7
Giải Năm
G.5
0695 7243 3800 3310 3605 3625
6
7
Giải Sáu
G.6
762 017 363 8 1, 8
Giải Bảy
G.7
79 56 97 13 9 5, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 5
1 0, 0, 3, 7
2 3, 5, 8
3 2, 9
4 3, 5
5 1, 2, 3, 6, 7
6 2, 3
7 5, 9
8 1, 8
9 5, 7, 7

Lô Tô XSTD Ngày 24/08/2022

00 05 10 10 13 17 23 25 28
32 39 43 45 51 52 53 56 57
62 63 75 79 81 88 95 97 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 15CT-12CT-2CT-7CT-11CT-14CT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
63437 0 0, 9
Giải Nhất
G.1
69177 1 3, 5, 7
Giải Nhì
G.2
52091 44029 2 0, 9
Giải Ba
G.3
22569 63552 95456 60454 11084 01964
3
4
Giải Tư
G.4
3630 3584 9481 9213 5 2, 4, 6
Giải Năm
G.5
6817 9484 5120 5343 8191 7915
6
7
Giải Sáu
G.6
296 275 142 8 1, 4, 4, 4, 8
Giải Bảy
G.7
00 09 47 88 9 1, 1, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 9
1 3, 5, 7
2 0, 9
3 0, 7
4 2, 3, 7
5 2, 4, 6
6 4, 9
7 5, 7
8 1, 4, 4, 4, 8
9 1, 1, 6

Lô Tô XSMB Ngày 23/08/2022

00 09 13 15 17 20 29 30 37
42 43 47 52 54 56 64 69 75
77 81 84 84 84 88 91 91 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 15CU-9CU-8CU-13CU-2CU-5CU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
60652 0 0
Giải Nhất
G.1
61027 1 2, 6, 6, 7, 8
Giải Nhì
G.2
38872 08164 2 0, 7, 9
Giải Ba
G.3
30974 87817 00516 93800 35859 72718
3
4
Giải Tư
G.4
9816 5220 5935 3029 5 2, 6, 8, 9
Giải Năm
G.5
5672 5791 6269 6512 7642 5634
6
7
Giải Sáu
G.6
284 547 080 8 0, 4
Giải Bảy
G.7
56 31 58 94 9 1, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 2, 6, 6, 7, 8
2 0, 7, 9
3 1, 4, 5
4 2, 7
5 2, 6, 8, 9
6 4, 9
7 2, 2, 4
8 0, 4
9 1, 4

Lô Tô SXMB Ngày 22/08/2022

00 12 16 16 17 18 20 27 29
31 34 35 42 47 52 56 58 59
64 69 72 72 74 80 84 91 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 4CV-7CV-14CV-13CV-2CV-8CV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
17965 0 3, 3, 6
Giải Nhất
G.1
51526 1 3, 4, 6
Giải Nhì
G.2
11630 27394 2 0, 2, 2, 6, 8
Giải Ba
G.3
89056 21014 36003 72222 19982 43232
3
4
Giải Tư
G.4
5056 5006 6540 2620 5 6, 6, 7, 8
Giải Năm
G.5
8936 4822 8413 4090 5858 3016
6
7
 
Giải Sáu
G.6
649 685 503 8 2, 5
Giải Bảy
G.7
57 28 49 66 9 0, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 3, 6
1 3, 4, 6
2 0, 2, 2, 6, 8
3 0, 2, 6
4 0, 9, 9
5 6, 6, 7, 8
6 5, 6
7
8 2, 5
9 0, 4

Lô Tô XSTD Ngày 21/08/2022

03 03 06 13 14 16 20 22 22
26 28 30 32 36 40 49 49 56
56 57 58 65 66 82 85 90 94

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 1CX-15CX-4CX-3CX-7CX-12CX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
10211 0 3, 5, 7
Giải Nhất
G.1
10226 1 1, 7, 9
Giải Nhì
G.2
78650 66649 2 0, 2, 2, 4, 6
Giải Ba
G.3
32250 16424 42617 56575 82534 14503
3
4
Giải Tư
G.4
8061 4557 2846 6122 5 0, 0, 7
Giải Năm
G.5
1622 6905 7172 9074 9707 8435
6
7
Giải Sáu
G.6
048 364 120 8  
Giải Bảy
G.7
76 44 31 19 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 5, 7
1 1, 7, 9
2 0, 2, 2, 4, 6
3 1, 4, 5
4 4, 6, 8, 9
5 0, 0, 7
6 1, 4
7 2, 4, 5, 6
8
9

Lô Tô XSMB Ngày 20/08/2022

03 05 07 11 17 19 20 22 22
24 26 31 34 35 44 46 48 49
50 50 57 61 64 72 74 75 76

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 10CY-1CY-8CY-2CY-4CY-13CY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
75303 0 3, 8
Giải Nhất
G.1
52115 1 5, 5, 5, 5, 7
Giải Nhì
G.2
49450 24190 2 0, 4, 7
Giải Ba
G.3
39685 51015 16217 74644 90331 13027
3
4
Giải Tư
G.4
5832 5220 1115 6455 5 0, 5, 5, 7
Giải Năm
G.5
1424 7115 9192 5255 9861 7330
6
7
Giải Sáu
G.6
344 895 657 8 5
Giải Bảy
G.7
08 96 98 75 9 0, 2, 5, 6, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 8
1 5, 5, 5, 5, 7
2 0, 4, 7
3 0, 1, 2
4 4, 4
5 0, 5, 5, 7
6 1
7 5
8 5
9 0, 2, 5, 6, 8

Lô Tô SXMB Ngày 19/08/2022

03 08 15 15 15 15 17 20 24
27 30 31 32 44 44 50 55 55
57 61 75 85 90 92 95 96 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 1CZ-12CZ-7CZ-14CZ-2CZ-3CZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
92993 0  
Giải Nhất
G.1
46562 1  
Giải Nhì
G.2
68475 79592 2 5, 8, 8
Giải Ba
G.3
79028 40725 23685 37742 80014 55460
3
4
Giải Tư
G.4
6168 7173 8075 2828 5 9
Giải Năm
G.5
8775 8859 2714 4575 5934 7036
6
7
Giải Sáu
G.6
570 463 988 8 5, 6, 7, 8
Giải Bảy
G.7
15 86 87 60 9 2, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 4, 4, 5
2 5, 8, 8
3 4, 6
4 2
5 9
6 0, 0, 2, 3, 8
7 0, 3, 5, 5, 5, 5
8 5, 6, 7, 8
9 2, 3

Lô Tô XSTD Ngày 18/08/2022

14 14 15 25 28 28 34 36 42
59 60 60 62 63 68 70 73 75
75 75 75 85 86 87 88 92 93

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 2BA-9BA-1BA-6BA-10BA-7BA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
54182 0 1, 3, 4
Giải Nhất
G.1
38978 1 4
Giải Nhì
G.2
61233 03985 2 6
Giải Ba
G.3
41334 00280 02948 83461 45989 19870
3
4
Giải Tư
G.4
7884 5634 5103 8078 5 4
Giải Năm
G.5
9995 1114 4432 5354 5845 0888
6
7
Giải Sáu
G.6
976 390 601 8 0, 2, 4, 5, 8, 9
Giải Bảy
G.7
26 04 40 91 9 0, 1, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 4
1 4
2 6
3 2, 3, 4, 4
4 0, 5, 8
5 4
6 1
7 0, 6, 8, 8
8 0, 2, 4, 5, 8, 9
9 0, 1, 5

Lô Tô XSMB Ngày 17/08/2022

01 03 04 14 26 32 33 34 34
40 45 48 54 61 70 76 78 78
80 82 84 85 88 89 90 91 95

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 3BC-4BC-1BC-8BC-9BC-15BC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
05904 0 4, 5, 6, 8, 9
Giải Nhất
G.1
06952 1 4
Giải Nhì
G.2
68041 20939 2 0, 1, 1, 9
Giải Ba
G.3
60378 64066 12692 84872 11430 60174
3
4
Giải Tư
G.4
2899 1421 4333 6106 5 2, 7
Giải Năm
G.5
2708 4857 7045 5878 0546 5721
6
7
Giải Sáu
G.6
609 529 320 8 3
Giải Bảy
G.7
42 83 05 14 9 2, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5, 6, 8, 9
1 4
2 0, 1, 1, 9
3 0, 3, 9
4 1, 2, 5, 6
5 2, 7
6 6
7 2, 4, 8, 8
8 3
9 2, 9

Lô Tô SXMB Ngày 16/08/2022

04 05 06 08 09 14 20 21 21
29 30 33 39 41 42 45 46 52
57 66 72 74 78 78 83 92 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 15BD-8BD-4BD-6BD-5BD-14BD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
19117 0 2, 7, 7
Giải Nhất
G.1
51486 1 2, 3, 6, 7, 7, 7
Giải Nhì
G.2
27002 45812 2 4, 5, 8
Giải Ba
G.3
22224 52091 57517 09993 31743 66134
3
4
Giải Tư
G.4
4783 1074 4928 0171 5 7
Giải Năm
G.5
0247 7431 9917 7825 0207 5207
6
7
Giải Sáu
G.6
313 533 535 8 3, 6
Giải Bảy
G.7
16 67 93 57 9 1, 3, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 7, 7
1 2, 3, 6, 7, 7, 7
2 4, 5, 8
3 1, 3, 4, 5
4 3, 7
5 7
6 7
7 1, 4
8 3, 6
9 1, 3, 3

Lô Tô XSTD Ngày 15/08/2022

02 07 07 12 13 16 17 17 17
24 25 28 31 33 34 35 43 47
57 67 71 74 83 86 91 93 93

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 1BE-5BE-15BE-12BE-9BE-11BE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
90213 0 3, 4, 6, 7
Giải Nhất
G.1
96091 1 3
Giải Nhì
G.2
12663 03126 2 1, 2, 4, 6
Giải Ba
G.3
96299 28353 21524 76131 26295 69804
3
4
Giải Tư
G.4
3374 8195 2463 7621 5 3, 3, 6
Giải Năm
G.5
8622 0768 2244 3256 0607 5253
6
7
Giải Sáu
G.6
134 703 689 8 9, 9
Giải Bảy
G.7
74 75 89 06 9 1, 5, 5, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 4, 6, 7
1 3
2 1, 2, 4, 6
3 1, 4
4 4
5 3, 3, 6
6 3, 3, 8
7 4, 4, 5
8 9, 9
9 1, 5, 5, 9

Lô Tô XSMB Ngày 14/08/2022

03 04 06 07 13 21 22 24 26
31 34 44 53 53 56 63 63 68
74 74 75 89 89 91 95 95 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 6PF-2PF-11PF-5PF-1PF-14PF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
40306 0 5, 6
Giải Nhất
G.1
29373 1 4, 5
Giải Nhì
G.2
24629 41347 2 6, 9
Giải Ba
G.3
71646 95478 96243 76243 78047 19705
3
4
Giải Tư
G.4
0851 2636 5859 6514 5 1, 9
Giải Năm
G.5
6873 5940 3430 6666 8160 1699
6
7
Giải Sáu
G.6
731 615 566 8 8
Giải Bảy
G.7
75 88 26 34 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 6
1 4, 5
2 6, 9
3 0, 1, 4, 6
4 0, 3, 3, 6, 7, 7
5 1, 9
6 0, 6, 6
7 3, 3, 5, 8
8 8
9 9

Lô Tô SXMB Ngày 13/08/2022

05 06 14 15 26 29 30 31 34
36 40 43 43 46 47 47 51 59
60 66 66 73 73 75 78 88 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 11BG-17BG-6BG-19BG-2BG-16BG-7BG-3BG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
93970 0 6, 9
Giải Nhất
G.1
42956 1 8, 9
Giải Nhì
G.2
73740 91882 2 1, 4
Giải Ba
G.3
83289 82224 72392 74037 55906 71697
3
4
Giải Tư
G.4
8776 4418 7445 8959 5 0, 6, 9
Giải Năm
G.5
1169 0666 5630 9231 9050 2909
6
7
Giải Sáu
G.6
821 686 067 8 2, 6, 9
Giải Bảy
G.7
19 90 38 72 9 0, 2, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 9
1 8, 9
2 1, 4
3 0, 1, 7, 8
4 0, 5
5 0, 6, 9
6 6, 7, 9
7 0, 2, 6
8 2, 6, 9
9 0, 2, 7

Lô Tô XSTD Ngày 12/08/2022

06 09 18 19 21 24 30 31 37
38 40 45 50 56 59 66 67 69
70 72 76 82 86 89 90 92 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 1BH-3BH-9BH-4BH-15BH-7BH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
44082 0 1, 8
Giải Nhất
G.1
54663 1 8
Giải Nhì
G.2
92964 99837 2 1, 1, 2, 3, 4, 6
Giải Ba
G.3
22054 43808 55157 92026 05240 67821
3
4
Giải Tư
G.4
2738 7721 9324 8774 5 0, 1, 2, 4, 7
Giải Năm
G.5
9294 5523 0851 6678 6552 6797
6
7
Giải Sáu
G.6
222 573 344 8 2
Giải Bảy
G.7
18 50 01 97 9 4, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 8
1 8
2 1, 1, 2, 3, 4, 6
3 7, 8
4 0, 4
5 0, 1, 2, 4, 7
6 3, 4
7 3, 4, 8
8 2
9 4, 7, 7

Lô Tô XSMB Ngày 11/08/2022

01 08 18 21 21 22 23 24 26
37 38 40 44 50 51 52 54 57
63 64 73 74 78 82 94 97 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 3BK-8BK-1BK-11BK-10BK-5BK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
42119 0 0, 5
Giải Nhất
G.1
46227 1 4, 5, 5, 9
Giải Nhì
G.2
15689 40605 2 1, 2, 3, 7, 8
Giải Ba
G.3
72931 94336 16191 34533 11281 55440
3
4
Giải Tư
G.4
3715 6243 8815 2599 5 0
Giải Năm
G.5
2175 5335 7267 0050 2428 0823
6
7
Giải Sáu
G.6
480 881 114 8 0, 1, 1, 9
Giải Bảy
G.7
00 21 22 60 9 1, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 5
1 4, 5, 5, 9
2 1, 2, 3, 7, 8
3 1, 3, 5, 6
4 0, 3
5 0
6 0, 7
7 5
8 0, 1, 1, 9
9 1, 9

Lô Tô SXMB Ngày 10/08/2022

00 05 14 15 15 19 21 22 23
27 28 31 33 35 36 40 43 50
60 67 75 80 81 81 89 91 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 6BL-9BL-11BL-10BL-2BL-4BL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
00180 0 1
Giải Nhất
G.1
08818 1 4, 5, 7, 8
Giải Nhì
G.2
76858 40225 2 5, 6, 9, 9
Giải Ba
G.3
72014 12353 22770 77701 09071 86478
3
4
 
Giải Tư
G.4
2496 0033 3491 3756 5 3, 6, 8
Giải Năm
G.5
9133 9537 9829 7490 4817 6589
6
7
 
Giải Sáu
G.6
487 431 615 8 0, 7, 9
Giải Bảy
G.7
29 26 30 37 9 0, 1, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 4, 5, 7, 8
2 5, 6, 9, 9
3 0, 1, 3, 3, 7, 7
4
5 3, 6, 8
6
7 0, 1, 8
8 0, 7, 9
9 0, 1, 6

Lô Tô XSTD Ngày 09/08/2022

01 14 15 17 18 25 26 29 29
30 31 33 33 37 37 53 56 58
70 71 78 80 87 89 90 91 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 12BM-7BM-13BM-8BM-1BM-10BM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
76821 0 3, 6, 7, 7
Giải Nhất
G.1
26769 1 2, 4, 5, 6
Giải Nhì
G.2
25934 27097 2 1, 3, 4, 6, 7, 9
Giải Ba
G.3
43807 18207 37835 64746 96956 71714
3
4
Giải Tư
G.4
9638 3327 2771 8852 5 2, 6, 8
Giải Năm
G.5
5803 4206 1658 8429 7592 1323
6
7
Giải Sáu
G.6
531 716 624 8  
Giải Bảy
G.7
26 15 12 43 9 2, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 6, 7, 7
1 2, 4, 5, 6
2 1, 3, 4, 6, 7, 9
3 1, 4, 5, 8
4 3, 6
5 2, 6, 8
6 9
7 1
8
9 2, 7

Lô Tô XSMB Ngày 08/08/2022

03 06 07 07 12 14 15 16 21
23 24 26 27 29 31 34 35 38
43 46 52 56 58 69 71 92 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 3BN-12BN-10BN-9BN-14BN-4BN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
80395 0 2, 4, 8, 8, 9, 9
Giải Nhất
G.1
00604 1 5
Giải Nhì
G.2
25509 78144 2  
Giải Ba
G.3
59383 34164 25193 99102 86355 12585
3
4
Giải Tư
G.4
8759 8509 1662 6999 5 5, 5, 7, 9
Giải Năm
G.5
8566 5673 2593 7055 8534 2576
6
7
Giải Sáu
G.6
870 598 708 8 3, 5, 9
Giải Bảy
G.7
15 08 89 57 9 3, 3, 5, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 4, 8, 8, 9, 9
1 5
2
3 4
4 4
5 5, 5, 7, 9
6 2, 4, 6
7 0, 3, 6
8 3, 5, 9
9 3, 3, 5, 8, 9

Lô Tô SXMB Ngày 07/08/2022

02 04 08 08 09 09 15 34 44
55 55 57 59 62 64 66 70 73
76 83 85 89 93 93 95 98 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 7BP-12BP-1BP-8BP-2BP-6BP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
74873 0 4, 7, 9
Giải Nhất
G.1
78243 1 0, 1
Giải Nhì
G.2
71609 86446 2 0, 1, 5, 5, 7
Giải Ba
G.3
61504 82910 88725 81307 14382 76821
3
4
Giải Tư
G.4
7562 1111 9085 4994 5 8, 9
Giải Năm
G.5
5479 4825 7458 8637 4759 5644
6
7
Giải Sáu
G.6
020 634 836 8 2, 5
Giải Bảy
G.7
27 69 71 72 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 7, 9
1 0, 1
2 0, 1, 5, 5, 7
3 4, 6, 7
4 3, 4, 6
5 8, 9
6 2, 9
7 1, 2, 3, 9
8 2, 5
9 4

Lô Tô XSTD Ngày 06/08/2022

04 07 09 10 11 20 21 25 25
27 34 36 37 43 44 46 58 59
62 69 71 72 73 79 82 85 94

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 10BQ-6BQ-13BQ-5BQ-15BQ-8BQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
49513 0 1
Giải Nhất
G.1
91374 1 1, 3, 3, 4, 5, 6
Giải Nhì
G.2
13523 80169 2 2, 3, 3, 3
Giải Ba
G.3
21823 68922 93413 71315 35384 07823
3
4
Giải Tư
G.4
0393 0045 1630 7989 5  
Giải Năm
G.5
5811 7088 8901 1847 2888 9731
6
7
Giải Sáu
G.6
840 991 794 8 4, 8, 8, 9
Giải Bảy
G.7
73 16 14 67 9 1, 3, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1, 3, 3, 4, 5, 6
2 2, 3, 3, 3
3 0, 1
4 0, 5, 7
5
6 7, 9
7 3, 4
8 4, 8, 8, 9
9 1, 3, 4

Lô Tô XSMB Ngày 05/08/2022

01 11 13 13 14 15 16 22 23
23 23 30 31 40 45 47 67 69
73 74 84 88 88 89 91 93 94

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 3BR-5BR-8BR-9BR-14BR-13BR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
27492 0 1, 1, 6
Giải Nhất
G.1
50569 1 2, 7, 9
Giải Nhì
G.2
07770 83906 2 4, 9
Giải Ba
G.3
50365 06019 82717 45685 55631 41612
3
4
Giải Tư
G.4
2894 4553 2442 6401 5 3
Giải Năm
G.5
3139 6062 4573 1868 9701 0743
6
7
Giải Sáu
G.6
972 393 289 8 5, 9
Giải Bảy
G.7
37 36 29 24 9 2, 3, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 1, 6
1 2, 7, 9
2 4, 9
3 1, 6, 7, 9
4 2, 3
5 3
6 2, 5, 8, 9
7 0, 2, 3
8 5, 9
9 2, 3, 4

Lô Tô SXMB Ngày 04/08/2022

01 01 06 12 17 19 24 29 31
36 37 39 42 43 53 62 65 68
69 70 72 73 85 89 92 93 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 7BS-9BS-15BS-3BS-4BS-13BS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
37686 0 1, 9
Giải Nhất
G.1
60371 1 4, 5, 8, 9
Giải Nhì
G.2
33660 43875 2 6, 7
Giải Ba
G.3
55527 82314 77309 06574 24773 18642
3
4
Giải Tư
G.4
9148 3426 1501 7519 5 0, 1
Giải Năm
G.5
9150 5760 3983 1193 2334 6678
6
7
Giải Sáu
G.6
686 240 515 8 3, 6, 6, 6
Giải Bảy
G.7
18 86 51 46 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 9
1 4, 5, 8, 9
2 6, 7
3 4
4 0, 2, 6, 8
5 0, 1
6 0, 0
7 1, 3, 4, 5, 8
8 3, 6, 6, 6
9 3

Lô Tô XSTD Ngày 03/08/2022

01 09 14 15 18 19 26 27 34
40 42 46 48 50 51 60 60 71
73 74 75 78 83 86 86 86 93

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 2BT-14BT-12BT-7BT-1BT-13BT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
36335 0 3, 6, 8
Giải Nhất
G.1
79490 1 1
Giải Nhì
G.2
10945 04382 2 1, 5, 9
Giải Ba
G.3
97683 25643 03670 62577 76608 23625
3
4
Giải Tư
G.4
1076 7029 2491 7292 5  
Giải Năm
G.5
5511 1170 1403 4791 6830 1185
6
7
Giải Sáu
G.6
138 098 480 8 0, 2, 3, 5
Giải Bảy
G.7
67 21 06 93 9 0, 1, 1, 2, 3, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 6, 8
1 1
2 1, 5, 9
3 0, 5, 8
4 3, 5
5
6 7
7 0, 0, 6, 7
8 0, 2, 3, 5
9 0, 1, 1, 2, 3, 8

Lô Tô XSMB Ngày 02/08/2022

03 06 08 11 21 25 29 30 35
38 43 45 67 70 70 76 77 80
82 83 85 90 91 91 92 93 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 12BU-9BU-7BU-14BU-6BU-8BU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
46555 0 5, 7, 8
Giải Nhất
G.1
11459 1 1
Giải Nhì
G.2
44331 72670 2 2, 8
Giải Ba
G.3
09791 21977 96540 46622 69528 69111
3
4
Giải Tư
G.4
8040 4166 2393 5238 5 5, 9
Giải Năm
G.5
5081 2597 1948 0507 0291 3793
6
7
Giải Sáu
G.6
693 962 297 8 1
Giải Bảy
G.7
05 62 33 08 9 1, 1, 3, 3, 3, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 7, 8
1 1
2 2, 8
3 1, 3, 8
4 0, 0, 8
5 5, 9
6 2, 2, 6
7 0, 7
8 1
9 1, 1, 3, 3, 3, 7, 7

Lô Tô SXMB Ngày 01/08/2022

05 07 08 11 22 28 31 33 38
40 40 48 55 59 62 62 66 70
77 81 91 91 93 93 93 97 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 12BV-5BV-10BV-8BV-2BV-13BV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
50267 0 0, 0, 5, 7
Giải Nhất
G.1
02643 1 2, 5, 5
Giải Nhì
G.2
88354 35612 2 7
Giải Ba
G.3
11215 84841 92400 56864 37463 00835
3
4
Giải Tư
G.4
7282 2781 4459 3005 5 2, 3, 4, 9
Giải Năm
G.5
3579 4673 8227 3177 8253 7338
6
7
Giải Sáu
G.6
400 582 515 8 1, 2, 2
Giải Bảy
G.7
07 94 69 52 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 0, 5, 7
1 2, 5, 5
2 7
3 5, 8
4 1, 3
5 2, 3, 4, 9
6 3, 4, 7, 9
7 3, 7, 9
8 1, 2, 2
9 4

Lô Tô XSTD Ngày 31/07/2022

00 00 05 07 12 15 15 27 35
38 41 43 52 53 54 59 63 64
67 69 73 77 79 81 82 82 94

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 13BX-15BX-7BX-4BX-10BX-8BX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
96409 0 9
Giải Nhất
G.1
33297 1 0
Giải Nhì
G.2
98099 05132 2  
Giải Ba
G.3
75396 28088 46255 18481 39865 20146
3
4
Giải Tư
G.4
9948 0498 4546 5949 5 2, 4, 4, 5, 5
Giải Năm
G.5
5489 2998 2610 3077 8455 8252
6
7
Giải Sáu
G.6
987 754 354 8 1, 1, 2, 7, 8, 9
Giải Bảy
G.7
98 81 82 60 9 6, 7, 8, 8, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0
2
3 2
4 6, 6, 8, 9
5 2, 4, 4, 5, 5
6 0, 5
7 7
8 1, 1, 2, 7, 8, 9
9 6, 7, 8, 8, 8, 9

Lô Tô XSMB Ngày 30/07/2022

09 10 32 46 46 48 49 52 54
54 55 55 60 65 77 81 81 82
87 88 89 96 97 98 98 98 99

XSMB 60 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY - KQXSMB 60 NGÀY

 

XSMB 60 ngày hay xổ số miền bắc 60 ngày liên tiếp là 60 kết quả xổ số Miền Bắc của 60 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 60 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 60 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 60 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 60 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 60 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 60 ngày, kqxsmn, kqxsmt 60 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.