Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
69358 55741
72615 04430 88137 80288 56177 45710 74923
08672 80766 59261 25102 90299 06848 84528
16893 41861 82019 79186 47887 41830 92009
27221 60279 63734 57973 82843 94958 18448
83185 49278 76551 73040 61379 06380 31186
08811 06367 15269 49956 13676 35252 35902
63768 73132 56650 59722 13720 11724 22365
43104 50925 40303 52566 22714

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 8ZX-15ZX-12ZX-3ZX-7ZX-6ZX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
22714 0 0, 3, 7, 7
Giải Nhất
G.1
66480 1 0, 4, 5
Giải Nhì
G.2
36490 79715 2 1, 6
Giải Ba
G.3
56683 54921 79449 80550 24952 86607
3
4
Giải Tư
G.4
8307 1435 0484 0941 5 0, 2
Giải Năm
G.5
1863 0675 5349 9969 1503 4197
6
7
Giải Sáu
G.6
826 983 510 8 0, 0, 3, 3, 4
Giải Bảy
G.7
80 00 67 31 9 0, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 7, 7
1 0, 4, 5
2 1, 6
3 1, 5
4 1, 9, 9
5 0, 2
6 3, 7, 9
7 5
8 0, 0, 3, 3, 4
9 0, 7

Lô Tô XSMB Ngày 22/09/2023

00 03 07 07 10 14 15 21 26
31 35 41 49 49 50 52 63 67
69 75 80 80 83 83 84 90 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 9ZY-2ZY-13ZY-12ZY-7ZY-6ZY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
52566 0 3, 4
Giải Nhất
G.1
34841 1 7
Giải Nhì
G.2
51527 93225 2 0, 1, 5, 7, 8
Giải Ba
G.3
11728 25151 80780 49217 55120 57854
3
4
 
Giải Tư
G.4
0466 4980 0563 6846 5 1, 4, 8
Giải Năm
G.5
6189 5380 9292 6703 4758 9247
6
7
 
Giải Sáu
G.6
104 794 694 8 0, 0, 0, 9
Giải Bảy
G.7
64 63 21 91 9 1, 2, 4, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 4
1 7
2 0, 1, 5, 7, 8
3
4 1, 6, 7
5 1, 4, 8
6 3, 3, 4, 6, 6
7
8 0, 0, 0, 9
9 1, 2, 4, 4

Lô Tô SXMB Ngày 21/09/2023

03 04 17 20 21 25 27 28 41
46 47 51 54 58 63 63 64 66
66 80 80 80 89 91 92 94 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 8YA-13YA-9YA-10YA-5YA-14YA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
40303 0 1, 3, 7, 7, 8
Giải Nhất
G.1
10239 1 0, 1, 3, 4, 5, 8
Giải Nhì
G.2
54210 50718 2 2, 3, 9
Giải Ba
G.3
43807 58233 34307 28734 80115 71208
3
4
 
Giải Tư
G.4
5730 3813 6767 5531 5  
Giải Năm
G.5
0634 0364 2201 3711 5086 0814
6
7
Giải Sáu
G.6
393 729 536 8 6
Giải Bảy
G.7
22 23 91 75 9 1, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 7, 7, 8
1 0, 1, 3, 4, 5, 8
2 2, 3, 9
3 0, 1, 3, 4, 4, 6, 9
4
5
6 4, 7
7 5
8 6
9 1, 3

Lô Tô XSTD Ngày 20/09/2023

01 03 07 07 08 10 11 13 14
15 18 22 23 29 30 31 33 34
34 36 39 64 67 75 86 91 93

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 5YB-1YB-2YB-11YB-10YB-6YB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
50925 0  
Giải Nhất
G.1
75781 1  
Giải Nhì
G.2
95072 45895 2 5, 8
Giải Ba
G.3
41571 89042 12852 47456 00818 62562
3
4
Giải Tư
G.4
8894 5615 3165 5278 5 2, 5, 6
Giải Năm
G.5
1942 7055 3612 4780 5138 3630
6
7
Giải Sáu
G.6
212 766 598 8 0, 1, 5
Giải Bảy
G.7
41 28 85 40 9 4, 5, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 2, 2, 5, 8
2 5, 8
3 0, 8
4 0, 1, 2, 2
5 2, 5, 6
6 2, 5, 6
7 1, 2, 8
8 0, 1, 5
9 4, 5, 8

Lô Tô XSMB Ngày 19/09/2023

12 12 15 18 25 28 30 38 40
41 42 42 52 55 56 62 65 66
71 72 78 80 81 85 94 95 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 11YC-6YC-9YC-13YC-4YC-7YC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
43104 0 4, 6, 7
Giải Nhất
G.1
28261 1 7, 9
Giải Nhì
G.2
94697 54948 2 3, 3, 6
Giải Ba
G.3
94817 46842 80937 93431 84038 68623
3
4
Giải Tư
G.4
9898 3566 9576 3523 5 2, 4
Giải Năm
G.5
2967 8407 0472 8087 2142 0254
6
7
Giải Sáu
G.6
564 906 826 8 7
Giải Bảy
G.7
92 19 52 44 9 2, 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 6, 7
1 7, 9
2 3, 3, 6
3 1, 7, 8
4 2, 2, 4, 8
5 2, 4
6 1, 4, 6, 7
7 2, 6
8 7
9 2, 7, 8

Lô Tô SXMB Ngày 18/09/2023

04 06 07 17 19 23 23 26 31
37 38 42 42 44 48 52 54 61
64 66 67 72 76 87 92 97 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 7YD-5YD-2YD-12YD-15YD-13YD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
22365 0 5, 6
Giải Nhất
G.1
80585 1 6, 9
Giải Nhì
G.2
51233 18206 2 4, 5
Giải Ba
G.3
96019 28041 33335 84405 47766 56983
3
4
Giải Tư
G.4
0662 9764 3649 9731 5 0, 3
Giải Năm
G.5
9034 3966 3093 1775 7898 1925
6
7
Giải Sáu
G.6
266 316 572 8 3, 5
Giải Bảy
G.7
97 50 53 24 9 3, 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 6
1 6, 9
2 4, 5
3 1, 3, 4, 5
4 1, 9
5 0, 3
6 2, 4, 5, 6, 6, 6
7 2, 5
8 3, 5
9 3, 7, 8

Lô Tô XSTD Ngày 17/09/2023

05 06 16 19 24 25 31 33 34
35 41 49 50 53 62 64 65 66
66 66 72 75 83 85 93 97 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 1YE-15YE-12YE-10YE-8YE-5YE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
11724 0 0, 7
Giải Nhất
G.1
98298 1 3, 4, 7
Giải Nhì
G.2
19917 53982 2 4
Giải Ba
G.3
09894 85689 21669 68513 50670 77330
3
4
Giải Tư
G.4
1580 7154 6751 2983 5 1, 3, 4, 9
Giải Năm
G.5
7989 0174 4014 8953 5493 8885
6
7
Giải Sáu
G.6
459 607 700 8 0, 2, 3, 5, 9, 9
Giải Bảy
G.7
95 97 40 99 9 3, 4, 5, 7, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 7
1 3, 4, 7
2 4
3 0
4 0
5 1, 3, 4, 9
6 9
7 0, 4
8 0, 2, 3, 5, 9, 9
9 3, 4, 5, 7, 8, 9

Lô Tô XSMB Ngày 16/09/2023

00 07 13 14 17 24 30 40 51
53 54 59 69 70 74 80 82 83
85 89 89 93 94 95 97 98 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 10YF-14YF-1YF-3YF-13YF-7YF-19YF-8YF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
13720 0 0, 2, 2, 7
Giải Nhất
G.1
08293 1 3, 4
Giải Nhì
G.2
39853 99463 2 0
Giải Ba
G.3
40902 18299 67472 71197 09602 98672
3
4
Giải Tư
G.4
6266 7877 7531 1382 5 3
Giải Năm
G.5
8533 8041 0107 1775 2242 9568
6
7
Giải Sáu
G.6
692 139 713 8 2
Giải Bảy
G.7
00 90 14 61 9 0, 2, 3, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 2, 7
1 3, 4
2 0
3 1, 3, 9
4 1, 2
5 3
6 1, 3, 6, 8
7 2, 2, 5, 7
8 2
9 0, 2, 3, 7, 9

Lô Tô SXMB Ngày 15/09/2023

00 02 02 07 13 14 20 31 33
39 41 42 53 61 63 66 68 72
72 75 77 82 90 92 93 97 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 5YG-2YG-8YG-10YG-3YG-14YG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
59722 0 1, 3, 5, 9
Giải Nhất
G.1
39954 1 0
Giải Nhì
G.2
82710 03209 2 2, 3, 4
Giải Ba
G.3
78624 32001 43234 62757 70781 81883
3
4
 
Giải Tư
G.4
8076 8791 9056 0768 5 2, 4, 6, 7, 7
Giải Năm
G.5
6452 1096 3635 6305 6223 8703
6
7
Giải Sáu
G.6
457 589 380 8 0, 1, 3, 9
Giải Bảy
G.7
92 33 70 38 9 1, 2, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 5, 9
1 0
2 2, 3, 4
3 3, 4, 5, 8
4
5 2, 4, 6, 7, 7
6 8
7 0, 6
8 0, 1, 3, 9
9 1, 2, 6

Lô Tô XSTD Ngày 14/09/2023

01 03 05 09 10 22 23 24 33
34 35 38 52 54 56 57 57 68
70 76 80 81 83 89 91 92 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 13YH-1YH-2YH-9YH-15YH-4YH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
56650 0 4, 5, 6
Giải Nhất
G.1
37406 1 1, 5
Giải Nhì
G.2
50515 25911 2 1, 7
Giải Ba
G.3
41234 89462 16592 53472 18697 36227
3
4
Giải Tư
G.4
3240 6790 0262 3750 5 0, 0, 9
Giải Năm
G.5
3676 9266 7549 9781 1704 3680
6
7
Giải Sáu
G.6
405 446 442 8 0, 1
Giải Bảy
G.7
49 45 59 21 9 0, 2, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5, 6
1 1, 5
2 1, 7
3 4
4 0, 2, 5, 6, 9, 9
5 0, 0, 9
6 2, 2, 6
7 2, 6
8 0, 1
9 0, 2, 7

Lô Tô XSMB Ngày 13/09/2023

04 05 06 11 15 21 27 34 40
42 45 46 49 49 50 50 59 62
62 66 72 76 80 81 90 92 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 1YK-7YK-4YK-5YK-3YK-11YK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
73132 0 3
Giải Nhất
G.1
07023 1 0, 6
Giải Nhì
G.2
20680 11439 2 3, 3, 4, 6, 7
Giải Ba
G.3
90823 34894 66864 31763 56916 32737
3
4
 
Giải Tư
G.4
7532 1372 5554 4557 5 2, 4, 4, 7, 8
Giải Năm
G.5
9339 3954 0197 9470 3478 3924
6
7
Giải Sáu
G.6
827 958 726 8 0
Giải Bảy
G.7
03 31 52 10 9 4, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0, 6
2 3, 3, 4, 6, 7
3 1, 2, 2, 7, 9, 9
4
5 2, 4, 4, 7, 8
6 3, 4
7 0, 2, 8
8 0
9 4, 7

Lô Tô SXMB Ngày 12/09/2023

03 10 16 23 23 24 26 27 31
32 32 37 39 39 52 54 54 57
58 63 64 70 72 78 80 94 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 10YL-12YL-15YL-14YL-2YL-1YL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
63768 0 0, 2, 4, 9, 9
Giải Nhất
G.1
07404 1 2
Giải Nhì
G.2
76409 96941 2 3, 3
Giải Ba
G.3
36081 69640 53912 46658 14279 54968
3
4
Giải Tư
G.4
5802 8956 7809 3074 5 2, 6, 8
Giải Năm
G.5
0262 5994 3823 7323 3169 7052
6
7
Giải Sáu
G.6
598 735 736 8 1, 7
Giải Bảy
G.7
93 87 75 00 9 3, 4, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 4, 9, 9
1 2
2 3, 3
3 5, 6
4 0, 1
5 2, 6, 8
6 2, 8, 8, 9
7 4, 5, 9
8 1, 7
9 3, 4, 8

Lô Tô XSTD Ngày 11/09/2023

00 02 04 09 09 12 23 23 35
36 40 41 52 56 58 62 68 68
69 74 75 79 81 87 93 94 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3YM-7YM-4YM-9YM-12YM-10YM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
35902 0 0, 2, 2, 4, 8
Giải Nhất
G.1
31314 1 0, 4, 4, 9
Giải Nhì
G.2
95602 40508 2 0, 2, 6, 8, 9
Giải Ba
G.3
88800 91768 96669 72035 32840 02228
3
4
Giải Tư
G.4
7304 9775 0393 2766 5  
Giải Năm
G.5
9414 1229 3791 2810 9720 9332
6
7
Giải Sáu
G.6
840 864 219 8  
Giải Bảy
G.7
40 66 26 22 9 1, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 2, 4, 8
1 0, 4, 4, 9
2 0, 2, 6, 8, 9
3 2, 5
4 0, 0, 0
5
6 4, 6, 6, 8, 9
7 5
8
9 1, 3

Lô Tô XSMB Ngày 10/09/2023

00 02 02 04 08 10 14 14 19
20 22 26 28 29 32 35 40 40
40 64 66 66 68 69 75 91 93

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 8YN-10YN-14YN-12YN-4YN-5YN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
35252 0 8
Giải Nhất
G.1
16451 1 0, 1, 3, 4
Giải Nhì
G.2
69969 18026 2 6, 8, 9
Giải Ba
G.3
68810 96008 18951 03293 30814 22188
3
4
 
Giải Tư
G.4
3595 6413 8291 8579 5 1, 1, 1, 2
Giải Năm
G.5
4729 1428 1299 1711 8069 5240
6
7
Giải Sáu
G.6
046 773 149 8 1, 8
Giải Bảy
G.7
51 81 69 78 9 1, 3, 5, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0, 1, 3, 4
2 6, 8, 9
3
4 0, 6, 9
5 1, 1, 1, 2
6 9, 9, 9
7 3, 8, 9
8 1, 8
9 1, 3, 5, 9

Lô Tô SXMB Ngày 09/09/2023

08 10 11 13 14 26 28 29 40
46 49 51 51 51 52 69 69 69
73 78 79 81 88 91 93 95 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 9YP-8YP-10YP-2YP-4YP-6YP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
13676 0 7
Giải Nhất
G.1
24740 1 2, 3, 5, 7
Giải Nhì
G.2
56012 32207 2 0, 1, 3, 5
Giải Ba
G.3
50515 81421 34783 31017 30582 37899
3
4
Giải Tư
G.4
3520 0313 6597 2690 5 1, 5
Giải Năm
G.5
5491 7633 7787 7739 0294 9275
6
7
 
Giải Sáu
G.6
594 073 755 8 2, 3, 7
Giải Bảy
G.7
25 94 51 23 9 0, 1, 4, 4, 4, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 2, 3, 5, 7
2 0, 1, 3, 5
3 3, 9
4 0
5 1, 5
6
7 3, 5, 6
8 2, 3, 7
9 0, 1, 4, 4, 4, 7, 9

Lô Tô XSTD Ngày 08/09/2023

07 12 13 15 17 20 21 23 25
33 39 40 51 55 73 75 76 82
83 87 90 91 94 94 94 97 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4YQ-1YQ-9YQ-14YQ-15YQ-13YQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
49956 0 3, 9, 9
Giải Nhất
G.1
86503 1 2, 2, 4, 9, 9
Giải Nhì
G.2
30149 91295 2  
Giải Ba
G.3
79898 88109 48412 53869 38343 84577
3
4
Giải Tư
G.4
7509 5019 9362 1933 5 0, 6, 7, 9
Giải Năm
G.5
0559 2748 4246 4497 3950 1919
6
7
Giải Sáu
G.6
057 038 963 8  
Giải Bảy
G.7
48 12 14 78 9 5, 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 9, 9
1 2, 2, 4, 9, 9
2
3 3, 8
4 3, 6, 8, 8, 9
5 0, 6, 7, 9
6 2, 3, 9
7 7, 8
8
9 5, 7, 8

Lô Tô XSMB Ngày 07/09/2023

03 09 09 12 12 14 19 19 33
38 43 46 48 48 49 50 56 57
59 62 63 69 77 78 95 97 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 7YR-15YR-3YR-1YR-5YR-8YR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
15269 0 1, 4, 5
Giải Nhất
G.1
98469 1 6, 7
Giải Nhì
G.2
58959 81886 2 4, 4, 4, 5
Giải Ba
G.3
32925 78517 82116 72574 29546 87724
3
4
Giải Tư
G.4
1861 3124 4876 0278 5 9
Giải Năm
G.5
8305 8781 9304 5924 8293 4248
6
7
Giải Sáu
G.6
989 746 484 8 1, 4, 6, 9
Giải Bảy
G.7
95 32 01 30 9 3, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 5
1 6, 7
2 4, 4, 4, 5
3 0, 2
4 6, 6, 8
5 9
6 1, 9, 9
7 4, 6, 8
8 1, 4, 6, 9
9 3, 5

Lô Tô SXMB Ngày 06/09/2023

01 04 05 16 17 24 24 24 25
30 32 46 46 48 59 61 69 69
74 76 78 81 84 86 89 93 95

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 8YS-13YS-6YS-14YS-10YS-1YS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
06367 0 6, 9
Giải Nhất
G.1
75549 1 2, 4
Giải Nhì
G.2
37897 86396 2 2, 4
Giải Ba
G.3
21049 38393 71493 84506 00776 95951
3
4
Giải Tư
G.4
0309 1286 8450 4114 5 0, 1, 5
Giải Năm
G.5
9424 1746 2855 0197 4572 4922
6
7
Giải Sáu
G.6
912 992 842 8 6
Giải Bảy
G.7
72 44 38 96 9 2, 3, 3, 6, 6, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 9
1 2, 4
2 2, 4
3 8
4 2, 4, 6, 9, 9
5 0, 1, 5
6 7
7 2, 2, 6
8 6
9 2, 3, 3, 6, 6, 7, 7

Lô Tô XSTD Ngày 05/09/2023

06 09 12 14 22 24 38 42 44
46 49 49 50 51 55 67 72 72
76 86 92 93 93 96 96 97 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 14YT-10YT-11YT-15YT-3YT-1YT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
08811 0 7, 8
Giải Nhất
G.1
37863 1 1, 1, 1, 5
Giải Nhì
G.2
87846 28711 2 2, 3, 4, 5, 8
Giải Ba
G.3
18824 07874 25822 50186 66056 41908
3
4
Giải Tư
G.4
3781 1650 3560 7411 5 0, 3, 5, 6
Giải Năm
G.5
3315 3628 8407 0132 3485 5123
6
7
Giải Sáu
G.6
490 255 462 8 1, 5, 6
Giải Bảy
G.7
43 36 25 53 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7, 8
1 1, 1, 1, 5
2 2, 3, 4, 5, 8
3 2, 6
4 3, 6
5 0, 3, 5, 6
6 0, 2, 3
7 4
8 1, 5, 6
9 0

Lô Tô XSMB Ngày 04/09/2023

07 08 11 11 11 15 22 23 24
25 28 32 36 43 46 50 53 55
56 60 62 63 74 81 85 86 90

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 12YU-7YU-13YU-3YU-11YU-10YU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
31186 0 0, 7, 8
Giải Nhất
G.1
04843 1 0, 0, 1, 3
Giải Nhì
G.2
91474 14263 2 0, 0, 1, 1, 8
Giải Ba
G.3
71382 56092 53921 86765 79000 44950
3
4
Giải Tư
G.4
6310 9597 4434 5220 5 0, 8
Giải Năm
G.5
8407 8811 5408 5120 4332 2064
6
7
Giải Sáu
G.6
058 233 028 8 2, 6
Giải Bảy
G.7
36 10 13 21 9 2, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 7, 8
1 0, 0, 1, 3
2 0, 0, 1, 1, 8
3 2, 3, 4, 6
4 3
5 0, 8
6 3, 4, 5
7 4
8 2, 6
9 2, 7

Lô Tô SXMB Ngày 03/09/2023

00 07 08 10 10 11 13 20 20
21 21 28 32 33 34 36 43 50
58 63 64 65 74 82 86 92 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 8YV-3YV-10YV-15YV-6YV-13YV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
06380 0 0, 7, 9
Giải Nhất
G.1
98000 1 4, 6
Giải Nhì
G.2
99597 53685 2 4, 5
Giải Ba
G.3
34586 78688 64779 57124 13835 11414
3
4
Giải Tư
G.4
5991 0633 8196 3616 5 4
Giải Năm
G.5
9491 9707 7686 3397 8542 6448
6
7
 
Giải Sáu
G.6
325 892 195 8 0, 5, 6, 6, 8
Giải Bảy
G.7
09 36 54 76 9 1, 1, 2, 5, 6, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 7, 9
1 4, 6
2 4, 5
3 3, 5, 6
4 2, 8
5 4
6
7 6, 9
8 0, 5, 6, 6, 8
9 1, 1, 2, 5, 6, 7, 7

Lô Tô XSTD Ngày 02/09/2023

00 07 09 14 16 24 25 33 35
36 42 48 54 76 79 80 85 86
86 88 91 91 92 95 96 97 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4YX-14YX-11YX-15YX-1YX-8YX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
61379 0 8, 9
Giải Nhất
G.1
79008 1 0, 8
Giải Nhì
G.2
07854 80318 2 1, 3, 6, 7
Giải Ba
G.3
48527 90784 13121 89610 34437 47431
3
4
Giải Tư
G.4
7099 6773 7723 6743 5 0, 4, 4, 9
Giải Năm
G.5
4050 1687 2692 4187 1868 4573
6
7
Giải Sáu
G.6
559 179 626 8 4, 7, 7
Giải Bảy
G.7
43 54 36 09 9 2, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8, 9
1 0, 8
2 1, 3, 6, 7
3 1, 6, 7
4 3, 3
5 0, 4, 4, 9
6 8
7 3, 3, 9, 9
8 4, 7, 7
9 2, 9

Lô Tô XSMB Ngày 01/09/2023

08 09 10 18 21 23 26 27 31
36 37 43 43 50 54 54 59 68
73 73 79 79 84 87 87 92 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 15YZ-9YZ-13YZ-14YZ-7YZ-2YZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
73040 0 4, 5
Giải Nhất
G.1
49951 1 1
Giải Nhì
G.2
45966 86381 2 6, 9
Giải Ba
G.3
41593 00092 86954 84340 47439 63862
3
4
Giải Tư
G.4
2848 7645 3439 0211 5 1, 1, 2, 4, 5
Giải Năm
G.5
1304 4480 3555 3946 5126 3834
6
7
 
Giải Sáu
G.6
166 251 788 8 0, 1, 8
Giải Bảy
G.7
52 05 29 62 9 2, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5
1 1
2 6, 9
3 4, 9, 9
4 0, 0, 5, 6, 8
5 1, 1, 2, 4, 5
6 2, 2, 6, 6
7
8 0, 1, 8
9 2, 3

Lô Tô SXMB Ngày 31/08/2023

04 05 11 26 29 34 39 39 40
40 45 46 48 51 51 52 54 55
62 62 66 66 80 81 88 92 93

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 4XA-14XA-3XA-2XA-11XA-17XA-10XA-9XA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
76551 0 0, 2, 3, 9
Giải Nhất
G.1
15711 1 1, 5
Giải Nhì
G.2
12428 67802 2 4, 6, 7, 8
Giải Ba
G.3
34939 72484 06815 67171 03982 08356
3
4
Giải Tư
G.4
7737 0624 4241 6756 5 1, 2, 6, 6
Giải Năm
G.5
8203 1352 5226 3071 4097 1274
6
7
Giải Sáu
G.6
709 496 393 8 2, 4
Giải Bảy
G.7
00 27 68 72 9 3, 6, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 3, 9
1 1, 5
2 4, 6, 7, 8
3 7, 9
4 1
5 1, 2, 6, 6
6 8
7 1, 1, 2, 4
8 2, 4
9 3, 6, 7

Lô Tô XSTD Ngày 30/08/2023

00 02 03 09 11 15 24 26 27
28 37 39 41 51 52 56 56 68
71 71 72 74 82 84 93 96 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 14XB-7XB-15XB-5XB-4XB-11XB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
49278 0 5
Giải Nhất
G.1
26681 1 7
Giải Nhì
G.2
25277 61276 2 1, 2, 4, 6, 6, 6, 7
Giải Ba
G.3
25040 04826 77227 44526 16626 06494
3
4
Giải Tư
G.4
1586 5687 6866 2962 5  
Giải Năm
G.5
6617 6686 1073 9124 8961 3505
6
7
Giải Sáu
G.6
030 130 681 8 1, 1, 6, 6, 7
Giải Bảy
G.7
22 72 21 71 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 7
2 1, 2, 4, 6, 6, 6, 7
3 0, 0
4 0
5
6 1, 2, 6
7 1, 2, 3, 6, 7, 8
8 1, 1, 6, 6, 7
9 4

Lô Tô XSMB Ngày 29/08/2023

05 17 21 22 24 26 26 26 27
30 30 40 61 62 66 71 72 73
76 77 78 81 81 86 86 87 94

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 20XC-3XC-9XC-8XC-14XC-19XC-12XC-10XC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
83185 0 0, 3, 3, 6, 8
Giải Nhất
G.1
32479 1 1, 2, 2, 3, 4, 4
Giải Nhì
G.2
36313 38300 2  
Giải Ba
G.3
44306 18203 05711 38445 73969 29512
3
4
Giải Tư
G.4
8530 6367 8245 0564 5 1
Giải Năm
G.5
7212 5751 3688 3614 1843 5375
6
7
Giải Sáu
G.6
073 070 392 8 5, 8
Giải Bảy
G.7
14 08 03 65 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 3, 6, 8
1 1, 2, 2, 3, 4, 4
2
3 0
4 3, 5, 5
5 1
6 4, 5, 7, 9
7 0, 3, 5, 9
8 5, 8
9 2

Lô Tô SXMB Ngày 28/08/2023

00 03 03 06 08 11 12 12 13
14 14 30 43 45 45 51 64 65
67 69 70 73 75 79 85 88 92

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 13XD-14XD-1XD-7XD-3XD-6XD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
18448 0 3, 4
Giải Nhất
G.1
73829 1 0, 0, 1
Giải Nhì
G.2
73174 57227 2 7, 9
Giải Ba
G.3
64570 10484 87444 72236 25998 89251
3
4
Giải Tư
G.4
6646 2444 8189 0403 5 0, 1
Giải Năm
G.5
3250 0583 4468 3204 6188 6210
6
7
Giải Sáu
G.6
779 581 275 8 1, 3, 4, 8, 9
Giải Bảy
G.7
11 61 62 10 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 4
1 0, 0, 1
2 7, 9
3 6
4 4, 4, 6, 8
5 0, 1
6 1, 2, 8
7 0, 4, 5, 9
8 1, 3, 4, 8, 9
9 8

Lô Tô XSTD Ngày 27/08/2023

03 04 10 10 11 27 29 36 44
44 46 48 50 51 61 62 68 70
74 75 79 81 83 84 88 89 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 8XE-15XE-9XE-10XE-5XE-1XE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
94958 0 6, 7
Giải Nhất
G.1
14322 1 4, 5, 8, 9
Giải Nhì
G.2
80180 84096 2 2
Giải Ba
G.3
70572 36382 84142 28319 88165 18514
3
4
Giải Tư
G.4
0285 0744 3575 6736 5 8, 9
Giải Năm
G.5
6297 5315 2962 6659 9097 4106
6
7
Giải Sáu
G.6
276 334 807 8 0, 2, 5, 7
Giải Bảy
G.7
70 87 18 91 9 1, 6, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 7
1 4, 5, 8, 9
2 2
3 4, 6
4 2, 4
5 8, 9
6 2, 5
7 0, 2, 5, 6
8 0, 2, 5, 7
9 1, 6, 7, 7

Lô Tô XSMB Ngày 26/08/2023

06 07 14 15 18 19 22 34 36
42 44 58 59 62 65 70 72 75
76 80 82 85 87 91 96 97 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 1XF-14XF-2XF-11XF-7XF-13XF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
82843 0 3, 8, 9
Giải Nhất
G.1
23348 1 0, 1, 1
Giải Nhì
G.2
35123 01009 2 0, 2, 3
Giải Ba
G.3
95487 27274 39984 74122 89308 11685
3
4
Giải Tư
G.4
3680 4811 8994 5884 5 1, 2
Giải Năm
G.5
7430 2751 5603 5010 0572 4760
6
7
Giải Sáu
G.6
220 037 782 8 0, 2, 4, 4, 5, 7
Giải Bảy
G.7
52 11 96 49 9 4, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 8, 9
1 0, 1, 1
2 0, 2, 3
3 0, 7
4 3, 8, 9
5 1, 2
6 0
7 2, 4
8 0, 2, 4, 4, 5, 7
9 4, 6

Lô Tô SXMB Ngày 25/08/2023

03 08 09 10 11 11 20 22 23
30 37 43 48 49 51 52 60 72
74 80 82 84 84 85 87 94 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 7XG-15XG-12XG-4XG-2XG-6XG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
57973 0 0, 4, 9
Giải Nhất
G.1
56968 1 5, 6, 7, 8
Giải Nhì
G.2
14617 65709 2  
Giải Ba
G.3
80552 37370 15250 20440 22904 77493
3
4
 
Giải Tư
G.4
7257 1247 1466 9018 5 0, 1, 2, 7, 8
Giải Năm
G.5
2216 9070 9700 0651 3860 3967
6
7
Giải Sáu
G.6
696 165 515 8  
Giải Bảy
G.7
58 49 66 44 9 3, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 4, 9
1 5, 6, 7, 8
2
3
4 0, 4, 7, 9
5 0, 1, 2, 7, 8
6 0, 5, 6, 6, 7, 8
7 0, 0, 3
8
9 3, 6

Lô Tô XSTD Ngày 24/08/2023

00 04 09 15 16 17 18 40 44
47 49 50 51 52 57 58 60 65
66 66 67 68 70 70 73 93 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 8XH-15XH-6XH-3XH-11XH-4XH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
63734 0 0, 0
Giải Nhất
G.1
45494 1 4, 7, 8
Giải Nhì
G.2
74300 57480 2 1, 4
Giải Ba
G.3
57250 51369 51721 60449 00331 55553
3
4
Giải Tư
G.4
7387 8262 6972 9100 5 0, 3, 7, 8
Giải Năm
G.5
3563 9418 2317 8957 6724 9771
6
7
Giải Sáu
G.6
171 830 879 8 0, 7
Giải Bảy
G.7
37 58 14 68 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 0
1 4, 7, 8
2 1, 4
3 0, 1, 4, 7
4 9
5 0, 3, 7, 8
6 2, 3, 8, 9
7 1, 1, 2, 9
8 0, 7
9 4

Lô Tô XSMB Ngày 23/08/2023

00 00 14 17 18 21 24 30 31
34 37 49 50 53 57 58 62 63
68 69 71 71 72 79 80 87 94

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 4XK-12XK-9XK-10XK-11XK-8XK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
60279 0 6
Giải Nhất
G.1
20329 1 3, 5, 5
Giải Nhì
G.2
94862 06840 2 6, 9
Giải Ba
G.3
88389 54337 16232 44313 50186 72731
3
4
Giải Tư
G.4
7872 6997 8983 0988 5 5, 5
Giải Năm
G.5
7843 2573 6406 2361 3755 8515
6
7
Giải Sáu
G.6
282 626 868 8 2, 3, 6, 8, 9
Giải Bảy
G.7
55 32 99 15 9 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 3, 5, 5
2 6, 9
3 1, 2, 2, 7
4 0, 3
5 5, 5
6 1, 2, 8
7 2, 3, 9
8 2, 3, 6, 8, 9
9 7, 9

Lô Tô SXMB Ngày 22/08/2023

06 13 15 15 26 29 31 32 32
37 40 43 55 55 61 62 68 72
73 79 82 83 86 88 89 97 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 3XL-4XL-7XL-8XL-1XL-5XL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
27221 0 0, 2, 2, 3, 9
Giải Nhất
G.1
79939 1 5, 8, 9
Giải Nhì
G.2
15978 22802 2 1
Giải Ba
G.3
91318 15732 46289 25409 20500 06303
3
4
Giải Tư
G.4
9630 2219 8757 8776 5 2, 5, 7, 7
Giải Năm
G.5
4602 3578 4652 0483 8462 8840
6
7
Giải Sáu
G.6
482 715 298 8 2, 3, 9
Giải Bảy
G.7
55 97 57 71 9 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 2, 3, 9
1 5, 8, 9
2 1
3 0, 2, 9
4 0
5 2, 5, 7, 7
6 2
7 1, 6, 8, 8
8 2, 3, 9
9 7, 8

Lô Tô XSTD Ngày 21/08/2023

00 02 02 03 09 15 18 19 21
30 32 39 40 52 55 57 57 62
71 76 78 78 82 83 89 97 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 12XM-3XM-13XM-9XM-10XM-5XM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
92009 0 0, 9
Giải Nhất
G.1
83433 1 2, 4, 5
Giải Nhì
G.2
73249 22498 2 0
Giải Ba
G.3
88300 82515 35780 46685 15696 01620
3
4
Giải Tư
G.4
4914 8375 3112 7130 5 7, 8
Giải Năm
G.5
1530 2557 5432 3299 4793 9846
6
7
Giải Sáu
G.6
745 471 190 8 0, 5
Giải Bảy
G.7
61 79 95 58 9 0, 3, 5, 6, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 9
1 2, 4, 5
2 0
3 0, 0, 2, 3
4 5, 6, 9
5 7, 8
6 1
7 1, 5, 9
8 0, 5
9 0, 3, 5, 6, 8, 9

Lô Tô XSMB Ngày 20/08/2023

00 09 12 14 15 20 30 30 32
33 45 46 49 57 58 61 71 75
79 80 85 90 93 95 96 98 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 7XN-15XN-8XN-4XN-2XN-3XN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
41830 0 5
Giải Nhất
G.1
58636 1 1, 5
Giải Nhì
G.2
39233 73088 2 4, 8
Giải Ba
G.3
83499 22605 66773 03676 14024 53087
3
4
Giải Tư
G.4
8251 9769 4793 3428 5 1
Giải Năm
G.5
5831 8539 9311 2736 0545 8043
6
7
Giải Sáu
G.6
962 034 537 8 6, 7, 8
Giải Bảy
G.7
70 71 15 86 9 3, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1, 5
2 4, 8
3 0, 1, 3, 4, 6, 6, 7, 9
4 3, 5
5 1
6 2, 9
7 0, 1, 3, 6
8 6, 7, 8
9 3, 9

Lô Tô SXMB Ngày 19/08/2023

05 11 15 24 28 30 31 33 34
36 36 37 39 43 45 51 62 69
70 71 73 76 86 87 88 93 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 1XP-11XP-2XP-14XP-9XP-10XP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
47887 0 4, 5
Giải Nhất
G.1
39986 1 3, 7, 8
Giải Nhì
G.2
56065 51191 2 0, 9
Giải Ba
G.3
82359 53855 74736 59020 42647 64818
3
4
Giải Tư
G.4
1199 2768 7762 8443 5 5, 8, 9, 9
Giải Năm
G.5
3913 6365 2559 9605 0489 5429
6
7
 
Giải Sáu
G.6
817 684 758 8 2, 4, 5, 6, 7, 9
Giải Bảy
G.7
82 65 04 85 9 1, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5
1 3, 7, 8
2 0, 9
3 6
4 3, 7
5 5, 8, 9, 9
6 2, 5, 5, 5, 8
7
8 2, 4, 5, 6, 7, 9
9 1, 9

Lô Tô XSTD Ngày 18/08/2023

04 05 13 17 18 20 29 36 43
47 55 58 59 59 62 65 65 65
68 82 84 85 86 87 89 91 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 2XQ-3XQ-10XQ-15XQ-1XQ-14XQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
79186 0 9
Giải Nhất
G.1
32553 1 2, 5, 5
Giải Nhì
G.2
79391 52920 2 0, 7
Giải Ba
G.3
32912 94584 36898 31073 20915 87443
3
4
Giải Tư
G.4
6367 7030 0053 1383 5 3, 3, 7
Giải Năm
G.5
1857 3180 1684 1177 1109 8748
6
7
Giải Sáu
G.6
715 727 370 8 0, 3, 4, 4, 6
Giải Bảy
G.7
30 98 35 47 9 1, 8, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 2, 5, 5
2 0, 7
3 0, 0, 5
4 3, 7, 8
5 3, 3, 7
6 7
7 0, 3, 7
8 0, 3, 4, 4, 6
9 1, 8, 8

Lô Tô XSMB Ngày 17/08/2023

09 12 15 15 20 27 30 30 35
43 47 48 53 53 57 67 70 73
77 80 83 84 84 86 91 98 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 17XR-9XR-13XR-6XR-11XR-7XR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
82019 0 1, 8
Giải Nhất
G.1
43465 1 2, 7, 7, 9
Giải Nhì
G.2
91437 12598 2 8
Giải Ba
G.3
83059 00178 30317 20179 38840 16159
3
4
Giải Tư
G.4
3508 8312 3501 8338 5 1, 3, 5, 9, 9
Giải Năm
G.5
3555 4951 9028 0873 9468 0574
6
7
Giải Sáu
G.6
672 517 797 8  
Giải Bảy
G.7
53 92 39 48 9 2, 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 8
1 2, 7, 7, 9
2 8
3 7, 8, 9
4 0, 8
5 1, 3, 5, 9, 9
6 5, 8
7 2, 3, 4, 8, 9
8
9 2, 7, 8

Lô Tô SXMB Ngày 16/08/2023

01 08 12 17 17 19 28 37 38
39 40 48 51 53 55 59 59 65
68 72 73 74 78 79 92 97 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 12XS-3XS-14XS-6XS-13XS-10XS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
41861 0 0, 1, 2, 4, 6, 8, 8
Giải Nhất
G.1
12901 1 7
Giải Nhì
G.2
82868 76177 2 2, 6
Giải Ba
G.3
02959 47602 10678 55317 38306 53035
3
4
Giải Tư
G.4
9975 1708 4300 1454 5 4, 6, 9
Giải Năm
G.5
1897 4504 4626 2745 4562 0388
6
7
Giải Sáu
G.6
367 908 599 8 8
Giải Bảy
G.7
90 56 45 22 9 0, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 2, 4, 6, 8, 8
1 7
2 2, 6
3 5
4 5, 5
5 4, 6, 9
6 1, 2, 7, 8
7 5, 7, 8
8 8
9 0, 7, 9

Lô Tô XSTD Ngày 15/08/2023

00 01 02 04 06 08 08 17 22
26 35 45 45 54 56 59 61 62
67 68 75 77 78 88 90 97 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 14XT-7XT-2XT-8XT-13XT-15XT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
16893 0 1, 2, 3, 5, 8
Giải Nhất
G.1
11401 1 1, 3, 6, 8, 9
Giải Nhì
G.2
38329 41032 2 0, 2, 5, 9
Giải Ba
G.3
81013 74454 54995 37360 64318 00611
3
4
Giải Tư
G.4
9319 7768 6180 0802 5 4
Giải Năm
G.5
1673 6320 8538 2449 7878 7816
6
7
Giải Sáu
G.6
405 389 208 8 0, 9
Giải Bảy
G.7
22 03 25 63 9 3, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 2, 3, 5, 8
1 1, 3, 6, 8, 9
2 0, 2, 5, 9
3 2, 8
4 9
5 4
6 0, 3, 8
7 3, 8
8 0, 9
9 3, 5

Lô Tô XSMB Ngày 14/08/2023

01 02 03 05 08 11 13 16 18
19 20 22 25 29 32 38 49 54
60 63 68 73 78 80 89 93 95

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 5XU-10XU-12XU-9XU-2XU-7XU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
84528 0 1, 5, 8
Giải Nhất
G.1
96875 1 6
Giải Nhì
G.2
83636 11470 2 2, 3, 5, 6, 8, 8, 9
Giải Ba
G.3
17608 65742 48426 85044 78834 64130
3
4
Giải Tư
G.4
3346 9946 2325 2587 5 5
Giải Năm
G.5
6922 6348 8028 4123 3955 7616
6
7
 
Giải Sáu
G.6
975 239 505 8 7
Giải Bảy
G.7
29 48 01 79 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 5, 8
1 6
2 2, 3, 5, 6, 8, 8, 9
3 0, 4, 6, 9
4 2, 4, 6, 6, 8, 8
5 5
6
7 0, 5, 5, 9
8 7
9

Lô Tô SXMB Ngày 13/08/2023

01 05 08 16 22 23 25 26 28
28 29 30 34 36 39 42 44 46
46 48 48 55 70 75 75 79 87

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 9XV-6XV-2XV-12XV-11XV-5XV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
06848 0 4
Giải Nhất
G.1
28684 1 5
Giải Nhì
G.2
55972 09024 2 1, 4, 4, 7, 9
Giải Ba
G.3
00431 45343 51704 24137 03665 07682
3
4
Giải Tư
G.4
0332 5651 6580 9027 5 1, 2
Giải Năm
G.5
6391 2515 7524 1973 0152 2935
6
7
Giải Sáu
G.6
264 132 786 8 0, 2, 4, 6, 7
Giải Bảy
G.7
67 29 87 21 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 5
2 1, 4, 4, 7, 9
3 1, 2, 2, 5, 7
4 3, 8
5 1, 2
6 4, 5, 7
7 2, 3
8 0, 2, 4, 6, 7
9 1

Lô Tô XSTD Ngày 12/08/2023

04 15 21 24 24 27 29 31 32
32 35 37 43 48 51 52 64 65
67 72 73 80 82 84 86 87 91

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 11XY-8XY-13XY-6XY-4XY-9XY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
90299 0 4, 8
Giải Nhất
G.1
36308 1 5, 7
Giải Nhì
G.2
08284 74795 2 7, 9
Giải Ba
G.3
48467 07041 88636 57778 05762 44904
3
4
Giải Tư
G.4
8380 3246 7656 5962 5 1, 6
Giải Năm
G.5
8251 0817 5831 1445 7577 3261
6
7
Giải Sáu
G.6
635 815 883 8 0, 3, 4
Giải Bảy
G.7
31 43 29 27 9 5, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 8
1 5, 7
2 7, 9
3 1, 1, 5, 6
4 1, 3, 5, 6
5 1, 6
6 1, 2, 2, 7
7 7, 8
8 0, 3, 4
9 5, 9

Lô Tô XSMB Ngày 11/08/2023

04 08 15 17 27 29 31 31 35
36 41 43 45 46 51 56 61 62
62 67 77 78 80 83 84 95 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 6XZ-10XZ-7XZ-1XZ-9XZ-14XZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
25102 0 0, 1, 1, 2, 3, 6, 7, 9
Giải Nhất
G.1
39262 1 0, 2
Giải Nhì
G.2
27262 60903 2 3, 7
Giải Ba
G.3
83745 39012 83875 12495 33809 23707
3
4
Giải Tư
G.4
2471 5901 0523 5567 5 0
Giải Năm
G.5
9000 0248 5132 6410 3979 1027
6
7
Giải Sáu
G.6
692 080 999 8 0
Giải Bảy
G.7
01 06 50 79 9 2, 5, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 1, 2, 3, 6, 7, 9
1 0, 2
2 3, 7
3 2
4 5, 8
5 0
6 2, 2, 7
7 1, 5, 9, 9
8 0
9 2, 5, 9

Lô Tô SXMB Ngày 10/08/2023

00 01 01 02 03 06 07 09 10
12 23 27 32 45 48 50 62 62
67 71 75 79 79 80 92 95 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 12VA-7VA-8VA-2VA-10VA-1VA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
59261 0 0, 8, 8
Giải Nhất
G.1
27636 1 0, 3, 3, 6, 9
Giải Nhì
G.2
03647 95243 2  
Giải Ba
G.3
63184 46236 75761 98993 62356 29159
3
4
Giải Tư
G.4
5510 4389 7219 3557 5 6, 7, 9
Giải Năm
G.5
7130 7200 8613 7316 5508 7113
6
7
Giải Sáu
G.6
708 870 846 8 4, 4, 9
Giải Bảy
G.7
79 91 84 74 9 1, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 8, 8
1 0, 3, 3, 6, 9
2
3 0, 6, 6
4 3, 6, 7
5 6, 7, 9
6 1, 1
7 0, 4, 9
8 4, 4, 9
9 1, 3

Lô Tô XSTD Ngày 09/08/2023

00 08 08 10 13 13 16 19 30
36 36 43 46 47 56 57 59 61
61 70 74 79 84 84 89 91 93

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3VB-5VB-10VB-7VB-4VB-12VB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
80766 0  
Giải Nhất
G.1
27080 1  
Giải Nhì
G.2
64096 60943 2 5
Giải Ba
G.3
71174 97077 93957 19786 63087 56243
3
4
 
Giải Tư
G.4
9054 7415 0167 2940 5 4, 7
Giải Năm
G.5
3214 9178 9878 6066 7076 5984
6
7
Giải Sáu
G.6
325 947 371 8 0, 4, 6, 7
Giải Bảy
G.7
70 19 14 97 9 6, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 4, 4, 5, 9
2 5
3
4 0, 3, 3, 7
5 4, 7
6 6, 6, 7
7 0, 1, 4, 6, 7, 8, 8
8 0, 4, 6, 7
9 6, 7

Lô Tô XSMB Ngày 08/08/2023

14 14 15 19 25 40 43 43 47
54 57 66 66 67 70 71 74 76
77 78 78 80 84 86 87 96 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 9VC-8VC-6VC-13VC-4VC-3VC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
08672 0 4, 7
Giải Nhất
G.1
20246 1 4, 5, 6, 8
Giải Nhì
G.2
43830 65267 2 2, 6, 7
Giải Ba
G.3
30196 09287 20041 85627 27167 55315
3
4
Giải Tư
G.4
1341 7186 6137 2626 5 9
Giải Năm
G.5
0177 6134 9942 5179 7704 0359
6
7
Giải Sáu
G.6
214 722 518 8 6, 7
Giải Bảy
G.7
07 63 16 74 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 7
1 4, 5, 6, 8
2 2, 6, 7
3 0, 4, 7
4 1, 1, 2, 6
5 9
6 3, 7, 7
7 2, 4, 7, 9
8 6, 7
9 6

Lô Tô SXMB Ngày 07/08/2023

04 07 14 15 16 18 22 26 27
30 34 37 41 41 42 46 59 63
67 67 72 74 77 79 86 87 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 11VD-14VD-9VD-7VD-1VD-2VD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
74923 0 4
Giải Nhất
G.1
73722 1
Giải Nhì
G.2
66542 12789 2 0, 2, 3, 8
Giải Ba
G.3
89253 71550 56856 87932 31738 21677
3
4
Giải Tư
G.4
3447 9704 0494 1020 5 0, 3, 5, 6, 6, 7
Giải Năm
G.5
5465 0883 5728 6288 7256 4655
6
7
Giải Sáu
G.6
041 937 132 8 3, 8, 8, 9
Giải Bảy
G.7
88 75 57 62 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1
2 0, 2, 3, 8
3 2, 2, 7, 8
4 1, 2, 7
5 0, 3, 5, 6, 6, 7
6 2, 5
7 5, 7
8 3, 8, 8, 9
9 4

Lô Tô XSTD Ngày 06/08/2023

04 20 22 23 28 32 32 37 38
41 42 47 50 53 55 56 56 57
62 65 75 77 83 88 88 89 94

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 8VE-1VE-14VE-2VE-5VE-11VE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
45710 0 3, 3, 7
Giải Nhất
G.1
36358 1 0, 0
Giải Nhì
G.2
78767 34560 2 5, 9
Giải Ba
G.3
75294 38943 87647 64794 72375 35335
3
4
Giải Tư
G.4
0010 3852 7829 5397 5 1, 2, 5, 8
Giải Năm
G.5
0448 4183 7389 3632 4307 4525
6
7
Giải Sáu
G.6
232 733 903 8 3, 9
Giải Bảy
G.7
03 55 51 43 9 4, 4, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 3, 7
1 0, 0
2 5, 9
3 2, 2, 3, 5
4 3, 3, 7, 8
5 1, 2, 5, 8
6 0, 7
7 5
8 3, 9
9 4, 4, 7

Lô Tô XSMB Ngày 05/08/2023

03 03 07 10 10 25 29 32 32
33 35 43 43 47 48 51 52 55
58 60 67 75 83 89 94 94 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 8VF-15VF-10VF-7VF-4VF-2VF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
56177 0 2, 6
Giải Nhất
G.1
48747 1 9
Giải Nhì
G.2
08038 37072 2 1, 5, 7, 9
Giải Ba
G.3
99486 05006 99927 68286 14345 93225
3
4
Giải Tư
G.4
0919 1056 1782 9529 5 6
Giải Năm
G.5
9766 6862 2021 4679 6637 8444
6
7
Giải Sáu
G.6
361 602 847 8 2, 6, 6, 8
Giải Bảy
G.7
62 88 73 36 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 6
1 9
2 1, 5, 7, 9
3 6, 7, 8
4 4, 5, 7, 7
5 6
6 1, 2, 2, 6
7 2, 3, 7, 9
8 2, 6, 6, 8
9

Lô Tô SXMB Ngày 04/08/2023

02 06 19 21 25 27 29 36 37
38 44 45 47 47 56 61 62 62
66 72 73 77 79 82 86 86 88

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 15VG-12VG-11VG-2VG-3VG-6VG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
80288 0 2, 2, 8
Giải Nhất
G.1
61964 1 7, 7
Giải Nhì
G.2
82402 90573 2 2
Giải Ba
G.3
86917 81202 63682 32267 08872 45092
3
4
 
Giải Tư
G.4
4562 0068 0287 9372 5 1, 3, 3, 7
Giải Năm
G.5
6857 2417 0553 7674 2108 0438
6
7
Giải Sáu
G.6
396 653 630 8 2, 7, 8
Giải Bảy
G.7
51 69 22 62 9 2, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 2, 8
1 7, 7
2 2
3 0, 8
4
5 1, 3, 3, 7
6 2, 2, 4, 7, 8, 9
7 2, 2, 3, 4
8 2, 7, 8
9 2, 6

Lô Tô XSTD Ngày 03/08/2023

02 02 08 17 17 22 30 38 51
53 53 57 62 62 64 67 68 69
72 72 73 74 82 87 88 92 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 14VH-3VH-5VH-1VH-12VH-13VH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
88137 0 2, 5, 5, 5, 8, 8
Giải Nhất
G.1
71298 1 0, 2, 8, 8, 9
Giải Nhì
G.2
58086 00408 2  
Giải Ba
G.3
82480 28918 77455 05402 88005 43510
3
4
Giải Tư
G.4
3480 4499 9705 7519 5 2, 5, 9
Giải Năm
G.5
3243 9012 7570 6490 6252 6705
6
7
 
Giải Sáu
G.6
480 346 518 8 0, 0, 0, 0, 6
Giải Bảy
G.7
59 80 94 08 9 0, 4, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 5, 5, 5, 8, 8
1 0, 2, 8, 8, 9
2
3 7
4 3, 6
5 2, 5, 9
6
7 0
8 0, 0, 0, 0, 6
9 0, 4, 8, 9

Lô Tô XSMB Ngày 02/08/2023

02 05 05 05 08 08 10 12 18
18 19 37 43 46 52 55 59 70
80 80 80 80 86 90 94 98 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 13VK-2VK-3VK-18VK-6VK-1VK-15VK-4VK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
04430 0 4, 7, 9, 9
Giải Nhất
G.1
18971 1
Giải Nhì
G.2
47120 00337 2 0, 1, 5, 8
Giải Ba
G.3
11167 95150 31425 22107 44661 79135
3
4
Giải Tư
G.4
9009 8851 5221 3489 5 0, 1
Giải Năm
G.5
6446 9609 5128 7304 3140 7896
6
7
Giải Sáu
G.6
731 874 836 8 5, 9
Giải Bảy
G.7
90 95 72 85 9 0, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 7, 9, 9
1
2 0, 1, 5, 8
3 0, 1, 5, 6, 7
4 0, 6
5 0, 1
6 1, 7
7 1, 2, 4
8 5, 9
9 0, 5, 6

Lô Tô SXMB Ngày 01/08/2023

04 07 09 09 20 21 25 28 30
31 35 36 37 40 46 50 51 61
67 71 72 74 85 89 90 95 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 3VL-2VL-10VL-15VL-13VL-8VL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
72615 0 1, 2, 2, 6
Giải Nhất
G.1
73596 1 5
Giải Nhì
G.2
29471 16196 2 1
Giải Ba
G.3
13165 43789 59867 86590 66461 38341
3
4
Giải Tư
G.4
8590 7894 7401 6477 5 2
Giải Năm
G.5
4560 1221 7202 7931 7306 9952
6
7
Giải Sáu
G.6
802 683 737 8 3, 9
Giải Bảy
G.7
61 76 39 36 9 0, 0, 4, 6, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 2, 2, 6
1 5
2 1
3 1, 6, 7, 9
4 1
5 2
6 0, 1, 1, 5, 7
7 1, 6, 7
8 3, 9
9 0, 0, 4, 6, 6

Lô Tô XSTD Ngày 31/07/2023

01 02 02 06 15 21 31 36 37
39 41 52 60 61 61 65 67 71
76 77 83 89 90 90 94 96 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 10VM-3VM-5VM-9VM-8VM-14VM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
55741 0 9, 9
Giải Nhất
G.1
43813 1 1, 3
Giải Nhì
G.2
02309 00386 2 3, 6, 7, 8
Giải Ba
G.3
62033 45369 94823 71231 62175 14881
3
4
Giải Tư
G.4
6227 7794 5254 8472 5 2, 4
Giải Năm
G.5
4335 0643 4241 7311 5926 4135
6
7
Giải Sáu
G.6
928 952 289 8 1, 6, 9
Giải Bảy
G.7
49 37 46 09 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9, 9
1 1, 3
2 3, 6, 7, 8
3 1, 3, 5, 5, 7
4 1, 1, 3, 6, 9
5 2, 4
6 9
7 2, 5
8 1, 6, 9
9 4

Lô Tô XSMB Ngày 30/07/2023

09 09 11 13 23 26 27 28 31
33 35 35 37 41 41 43 46 49
52 54 69 72 75 81 86 89 94

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 2VN-3VN-1VN-5VN-9VN-13VN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
69358 0 0, 3
Giải Nhất
G.1
70140 1
Giải Nhì
G.2
43060 37592 2 4, 4
Giải Ba
G.3
41352 06631 55503 36988 92978 82185
3
4
Giải Tư
G.4
7446 9559 9798 2763 5 2, 5, 6, 8, 9
Giải Năm
G.5
5360 6545 9000 7591 6824 4880
6
7
Giải Sáu
G.6
361 896 648 8 0, 3, 5, 8
Giải Bảy
G.7
83 24 55 56 9 1, 2, 6, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3
1
2 4, 4
3 1
4 0, 5, 6, 8
5 2, 5, 6, 8, 9
6 0, 0, 1, 3
7 8
8 0, 3, 5, 8
9 1, 2, 6, 8

Lô Tô SXMB Ngày 29/07/2023

00 03 24 24 31 40 45 46 48
52 55 56 58 59 60 60 61 63
78 80 83 85 88 91 92 96 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 6VP-11VP-9VP-15VP-4VP-7VP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
40915 0  
Giải Nhất
G.1
79375 1  
Giải Nhì
G.2
19984 99134 2 2, 6, 7, 8
Giải Ba
G.3
03439 03628 39226 09345 12556 43022
3
4
Giải Tư
G.4
9679 5267 1544 2874 5 6
Giải Năm
G.5
1183 4538 2948 6987 4178 1682
6
7
Giải Sáu
G.6
812 027 864 8 2, 3, 4, 7
Giải Bảy
G.7
68 34 93 18 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 2, 5, 8
2 2, 6, 7, 8
3 4, 4, 8, 9
4 4, 5, 8
5 6
6 4, 7, 8
7 4, 5, 8, 9
8 2, 3, 4, 7
9 3

Lô Tô XSTD Ngày 28/07/2023

12 15 18 22 26 27 28 34 34
38 39 44 45 48 56 64 67 68
74 75 78 79 82 83 84 87 93

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 11VQ-14VQ-7VQ-13VQ-10VQ-2VQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
21171 0 3, 8, 8
Giải Nhất
G.1
85403 1 0, 4
Giải Nhì
G.2
79840 71628 2 1, 2, 2, 2, 5, 6, 8, 9
Giải Ba
G.3
70421 53425 93257 67908 60129 24822
3
4
Giải Tư
G.4
8442 5443 7734 2039 5 7
Giải Năm
G.5
7288 5379 6926 4166 5022 1814
6
7
Giải Sáu
G.6
647 208 190 8 8
Giải Bảy
G.7
68 22 47 10 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 8, 8
1 0, 4
2 1, 2, 2, 2, 5, 6, 8, 9
3 4, 9
4 0, 2, 3, 7, 7
5 7
6 6, 8
7 1, 9
8 8
9 0

Lô Tô XSMB Ngày 27/07/2023

03 08 08 10 14 21 22 22 22
25 26 28 29 34 39 40 42 43
47 47 57 66 68 71 79 88 90

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 15VR-14VR-6VR-3VR-1VR-2VR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
87929 0 0, 1, 8, 8
Giải Nhất
G.1
75634 1 7, 9
Giải Nhì
G.2
97192 60780 2 1, 2, 4, 9
Giải Ba
G.3
91837 73432 89201 03500 17989 38853
3
4
 
Giải Tư
G.4
6924 2208 9694 8150 5 0, 3, 5, 6, 7, 9
Giải Năm
G.5
2455 2219 3159 5163 3656 1122
6
7
 
Giải Sáu
G.6
017 021 657 8 0, 9
Giải Bảy
G.7
64 60 08 94 9 2, 4, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 8, 8
1 7, 9
2 1, 2, 4, 9
3 2, 4, 7
4
5 0, 3, 5, 6, 7, 9
6 0, 3, 4
7
8 0, 9
9 2, 4, 4

Lô Tô SXMB Ngày 26/07/2023

00 01 08 08 17 19 21 22 24
29 32 34 37 50 53 55 56 57
59 60 63 64 80 89 92 94 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 2VS-13VS-4VS-11VS-12VS-3VS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
75659 0 3, 5, 9
Giải Nhất
G.1
75566 1 8
Giải Nhì
G.2
59023 67456 2 0, 0, 3, 7
Giải Ba
G.3
38964 55581 84603 12171 28352 65940
3
4
Giải Tư
G.4
4360 4827 1343 7450 5 0, 2, 6, 7, 9, 9
Giải Năm
G.5
0218 6776 5159 9309 1260 1920
6
7
Giải Sáu
G.6
483 269 720 8 1, 3
Giải Bảy
G.7
31 60 57 05 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 5, 9
1 8
2 0, 0, 3, 7
3 1
4 0, 3
5 0, 2, 6, 7, 9, 9
6 0, 0, 0, 4, 6, 9
7 1, 6
8 1, 3
9

Lô Tô XSTD Ngày 25/07/2023

03 05 09 18 20 20 23 27 31
40 43 50 52 56 57 59 59 60
60 60 64 66 69 71 76 81 83

XSMB 60 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY - KQXSMB 60 NGÀY

 

XSMB 60 ngày hay xổ số miền bắc 60 ngày liên tiếp là 60 kết quả xổ số Miền Bắc của 60 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 60 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 60 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 60 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 60 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 60 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 60 ngày, kqxsmn, kqxsmt 60 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.