Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
    61034 51468 91322 14478
05966 55200 39397 13182 70098 09743 53398
72578 47490 60031 98932 06102 12612 27070
35024 86127 97856 66688 04651 63333 29226
44465 17409 86255 29826 80287 40369 17597
00002 74990 37567 81439 14296 24362 28501
50550 60082 04232 51599 71368 78049 44529
94818 77620 38889 35313 49735 30003 04973
40957 09466 81994 91323 92619 83060 81707
43030

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 5QA-15QA-1QA-16QA-9QA-8QA-11QA-10QA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
43030 0 0
Giải Nhất
G.1
44299 1 8
Giải Nhì
G.2
00340 25339 2 4, 8
Giải Ba
G.3
07684 45118 22380 38063 77163 79753
3
4
Giải Tư
G.4
4649 7841 5946 3334 5 2, 3
Giải Năm
G.5
6828 9681 9694 2252 3035 5230
6
7
 
Giải Sáu
G.6
700 124 697 8 0, 1, 1, 4
Giải Bảy
G.7
67 41 66 81 9 4, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 8
2 4, 8
3 0, 0, 4, 5, 9
4 0, 1, 1, 6, 9
5 2, 3
6 3, 3, 6, 7
7
8 0, 1, 1, 4
9 4, 7, 9

Lô Tô XSMB Ngày 15/07/2024

00 18 24 28 30 30 34 35 39
40 41 41 46 49 52 53 63 63
66 67 80 81 81 84 94 97 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 17PZ-20PZ-3PZ-18PZ-6PZ-8PZ-2PZ-13PZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
81707 0 1, 6, 7, 9
Giải Nhất
G.1
44574 1 0, 8
Giải Nhì
G.2
72831 05924 2 0, 0, 3, 4
Giải Ba
G.3
80549 29198 30206 65279 81970 38879
3
4
Giải Tư
G.4
6754 7163 9094 7920 5 4, 4, 9
Giải Năm
G.5
7959 6409 5695 0810 4062 5469
6
7
Giải Sáu
G.6
754 323 701 8  
Giải Bảy
G.7
20 99 33 18 9 4, 5, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 6, 7, 9
1 0, 8
2 0, 0, 3, 4
3 1, 3
4 9
5 4, 4, 9
6 2, 3, 9
7 0, 4, 9, 9
8
9 4, 5, 8, 9

Lô Tô SXMB Ngày 14/07/2024

01 06 07 09 10 18 20 20 23
24 31 33 49 54 54 59 62 63
69 70 74 79 79 94 95 98 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 2PY-6PY-16PY-4PY-5PY-1PY-11PY-9PY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
83060 0 1
Giải Nhất
G.1
19484 1 2, 4, 5
Giải Nhì
G.2
61514 36996 2 0
Giải Ba
G.3
86101 19920 67112 39937 28868 49815
3
4
 
Giải Tư
G.4
2833 7276 5852 1955 5 2, 3, 5
Giải Năm
G.5
1033 7782 6976 2853 8265 6672
6
7
Giải Sáu
G.6
365 270 589 8 2, 2, 4, 4, 9
Giải Bảy
G.7
35 84 82 97 9 6, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2, 4, 5
2 0
3 3, 3, 5, 7
4
5 2, 3, 5
6 0, 5, 5, 8
7 0, 2, 6, 6
8 2, 2, 4, 4, 9
9 6, 7

Lô Tô XSTD Ngày 13/07/2024

01 12 14 15 20 33 33 35 37
52 53 55 60 65 65 68 70 72
76 76 82 82 84 84 89 96 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 1PX-19PX-11PX-7PX-4PX-13PX-6PX-5PX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
92619 0 6
Giải Nhất
G.1
11319 1 2, 4, 9, 9
Giải Nhì
G.2
98199 29744 2 0, 5
Giải Ba
G.3
27067 11978 08680 33893 22152 71172
3
4
Giải Tư
G.4
8758 2540 6325 1020 5 2, 8, 9, 9
Giải Năm
G.5
5737 7614 1159 3148 1769 5866
6
7
Giải Sáu
G.6
359 476 412 8 0
Giải Bảy
G.7
66 36 72 06 9 3, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 2, 4, 9, 9
2 0, 5
3 6, 7
4 0, 4, 8
5 2, 8, 9, 9
6 6, 6, 7, 9
7 2, 2, 6, 8
8 0
9 3, 9

Lô Tô XSMB Ngày 12/07/2024

06 12 14 19 19 20 25 36 37
40 44 48 52 58 59 59 66 66
67 69 72 72 76 78 80 93 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 9PV-4PV-12PV-17PV-15PV-20PV-10PV-11PV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
91323 0 0, 2, 5, 7
Giải Nhất
G.1
70916 1 1, 6
Giải Nhì
G.2
94386 63833 2 1, 3, 9
Giải Ba
G.3
66653 18383 37645 54139 56959 27652
3
4
Giải Tư
G.4
6957 4102 1851 9729 5 1, 2, 2, 3, 7, 9
Giải Năm
G.5
4871 4705 5200 2632 8811 7332
6
7
Giải Sáu
G.6
352 707 121 8 3, 6, 7
Giải Bảy
G.7
33 65 99 87 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 5, 7
1 1, 6
2 1, 3, 9
3 2, 2, 3, 3, 9
4 5
5 1, 2, 2, 3, 7, 9
6 5
7 1
8 3, 6, 7
9 9

Lô Tô SXMB Ngày 11/07/2024

00 02 05 07 11 16 21 23 29
32 32 33 33 39 45 51 52 52
53 57 59 65 71 83 86 87 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 14PU-18PU-6PU-7PU-2PU-20PU-8PU-1PU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
81994 0 0, 3, 5
Giải Nhất
G.1
86474 1 3, 6, 6
Giải Nhì
G.2
48793 91360 2 2, 5, 6, 7
Giải Ba
G.3
69884 98425 96213 61243 20422 08699
3
4
Giải Tư
G.4
0997 1763 2741 0603 5  
Giải Năm
G.5
5526 1170 8547 6763 8576 4500
6
7
Giải Sáu
G.6
016 405 227 8 1, 4
Giải Bảy
G.7
32 81 16 41 9 3, 4, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 5
1 3, 6, 6
2 2, 5, 6, 7
3 2
4 1, 1, 3, 7
5
6 0, 3, 3
7 0, 4, 6
8 1, 4
9 3, 4, 7, 9

Lô Tô XSTD Ngày 10/07/2024

00 03 05 13 16 16 22 25 26
27 32 41 41 43 47 60 63 63
70 74 76 81 84 93 94 97 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3PT-17PT-1PT-18PT-10PT-11PT-9PT-2PT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
09466 0 1, 3, 4, 4, 7
Giải Nhất
G.1
96676 1 3
Giải Nhì
G.2
08993 43413 2 2
Giải Ba
G.3
29507 77142 13259 05159 48259 63945
3
4
Giải Tư
G.4
7304 2001 8073 5968 5 2, 5, 9, 9, 9
Giải Năm
G.5
8003 5504 2222 1252 1398 9231
6
7
Giải Sáu
G.6
955 966 994 8  
Giải Bảy
G.7
72 78 73 48 9 3, 4, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 4, 4, 7
1 3
2 2
3 1
4 2, 5, 8
5 2, 5, 9, 9, 9
6 6, 6, 8
7 2, 3, 3, 6, 8
8
9 3, 4, 8

Lô Tô XSMB Ngày 09/07/2024

01 03 04 04 07 13 22 31 42
45 48 52 55 59 59 59 66 66
68 72 73 73 76 78 93 94 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 5PS-16PS-11PS-1PS-4PS-18PS-3PS-9PS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
40957 0 3
Giải Nhất
G.1
85011 1 1, 1, 6, 9
Giải Nhì
G.2
44816 91475 2 3, 4, 6, 7, 8
Giải Ba
G.3
68840 55189 96603 52328 78597 76511
3
4
 
Giải Tư
G.4
0449 2923 1956 5319 5 0, 3, 5, 6, 7
Giải Năm
G.5
6126 1272 4973 2248 3055 9627
6
7
Giải Sáu
G.6
243 424 253 8 8, 9
Giải Bảy
G.7
88 67 50 78 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1, 1, 6, 9
2 3, 4, 6, 7, 8
3
4 0, 3, 8, 9
5 0, 3, 5, 6, 7
6 7
7 2, 3, 5, 8
8 8, 9
9 7

Lô Tô SXMB Ngày 08/07/2024

03 11 11 16 19 23 24 26 27
28 40 43 48 49 50 53 55 56
57 67 72 73 75 78 88 89 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 18PR-10PR-5PR-2PR-13PR-4PR-14PR-6PR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
04973 0 0, 2
Giải Nhất
G.1
13645 1 1, 4, 6, 7
Giải Nhì
G.2
93758 80311 2 6, 8
Giải Ba
G.3
08269 95236 98299 05616 56763 84794
3
4
Giải Tư
G.4
4486 1137 3800 0678 5 8
Giải Năm
G.5
9128 2626 0814 1094 1692 1102
6
7
Giải Sáu
G.6
876 217 170 8 0, 1, 6
Giải Bảy
G.7
77 79 81 80 9 2, 4, 4, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2
1 1, 4, 6, 7
2 6, 8
3 6, 7
4 5
5 8
6 3, 9
7 0, 3, 6, 7, 8, 9
8 0, 1, 6
9 2, 4, 4, 9

Lô Tô XSTD Ngày 07/07/2024

00 02 11 14 16 17 26 28 36
37 45 58 63 69 70 73 76 77
78 79 80 81 86 92 94 94 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 18PQ-2PQ-8PQ-3PQ-15PQ-13PQ-9PQ-16PQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
30003 0 3, 7, 8
Giải Nhất
G.1
52054 1 3
Giải Nhì
G.2
21628 47381 2 0, 1, 7, 8, 9, 9
Giải Ba
G.3
82221 95329 76777 83556 62389 74592
3
4
Giải Tư
G.4
2127 3240 7489 5748 5 1, 4, 6
Giải Năm
G.5
5267 7920 7688 2529 1246 2007
6
7
Giải Sáu
G.6
884 437 996 8 1, 4, 8, 9, 9
Giải Bảy
G.7
13 08 61 51 9 2, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 7, 8
1 3
2 0, 1, 7, 8, 9, 9
3 7
4 0, 6, 8
5 1, 4, 6
6 1, 7
7 7
8 1, 4, 8, 9, 9
9 2, 6

Lô Tô XSMB Ngày 06/07/2024

03 07 08 13 20 21 27 28 29
29 37 40 46 48 51 54 56 61
67 77 81 84 88 89 89 92 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 13PN-15PN-19PN-2PN-5PN-18PN-7PN-20PN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
49735 0 0, 1, 9
Giải Nhất
G.1
38572 1 8
Giải Nhì
G.2
75146 20529 2 4, 5, 6, 9
Giải Ba
G.3
52668 94841 25676 79309 34126 05236
3
4
Giải Tư
G.4
4465 9660 1757 8299 5 0, 7
Giải Năm
G.5
9724 8025 1801 0150 0831 9196
6
7
Giải Sáu
G.6
818 731 990 8 5
Giải Bảy
G.7
00 39 85 49 9 0, 6, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 9
1 8
2 4, 5, 6, 9
3 1, 1, 5, 6, 9
4 1, 6, 9
5 0, 7
6 0, 5, 8
7 2, 6
8 5
9 0, 6, 9

Lô Tô SXMB Ngày 05/07/2024

00 01 09 18 24 25 26 29 31
31 35 36 39 41 46 49 50 57
60 65 68 72 76 85 90 96 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 4PM-9PM-2PM-20PM-5PM-16PM-8PM-6PM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
35313 0 2, 6, 6, 8
Giải Nhất
G.1
32522 1 3
Giải Nhì
G.2
87802 39795 2 0, 0, 2, 6, 7, 8
Giải Ba
G.3
20698 79135 38543 17173 78806 52559
3
4
Giải Tư
G.4
4027 8386 2406 1977 5 9
Giải Năm
G.5
0369 4367 4620 9320 8564 5971
6
7
Giải Sáu
G.6
208 138 426 8 6, 9
Giải Bảy
G.7
78 36 28 89 9 5, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 6, 6, 8
1 3
2 0, 0, 2, 6, 7, 8
3 5, 6, 8
4 3
5 9
6 4, 7, 9
7 1, 3, 7, 8
8 6, 9
9 5, 8

Lô Tô XSTD Ngày 04/07/2024

02 06 06 08 13 20 20 22 26
27 28 35 36 38 43 59 64 67
69 71 73 77 78 86 89 95 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 11PL-9PL-8PL-20PL-18PL-7PL-2PL-1PL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
38889 0 1, 3, 3, 7
Giải Nhất
G.1
19639 1 5, 6, 6, 9
Giải Nhì
G.2
74829 23935 2 9
Giải Ba
G.3
48357 14063 78216 78715 33303 96381
3
4
Giải Tư
G.4
1394 1790 2246 2891 5 3, 3, 7
Giải Năm
G.5
3366 7407 0738 2832 1419 4853
6
7
Giải Sáu
G.6
616 970 897 8 1, 9
Giải Bảy
G.7
01 03 63 53 9 0, 1, 4, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 3, 7
1 5, 6, 6, 9
2 9
3 2, 5, 8, 9
4 6
5 3, 3, 7
6 3, 3, 6
7 0
8 1, 9
9 0, 1, 4, 7

Lô Tô XSMB Ngày 03/07/2024

01 03 03 07 15 16 16 19 29
32 35 38 39 46 53 53 57 63
63 66 70 81 89 90 91 94 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 8PK-17PK-19PK-11PK-14PK-5PK-16PK-4PK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
77620 0 1, 7
Giải Nhất
G.1
88861 1 2, 4, 8
Giải Nhì
G.2
54801 92539 2 0, 1, 1, 7
Giải Ba
G.3
11463 36752 40043 37731 63712 35521
3
4
Giải Tư
G.4
6614 9843 4777 8339 5 2
Giải Năm
G.5
5218 9736 0989 8783 0227 7844
6
7
Giải Sáu
G.6
994 721 669 8 3, 9, 9
Giải Bảy
G.7
95 74 89 07 9 4, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 7
1 2, 4, 8
2 0, 1, 1, 7
3 1, 6, 9, 9
4 3, 3, 4
5 2
6 1, 3, 9
7 4, 7
8 3, 9, 9
9 4, 5

Lô Tô SXMB Ngày 02/07/2024

01 07 12 14 18 20 21 21 27
31 36 39 39 43 43 44 52 61
63 69 74 77 83 89 89 94 95

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 4PH-17PH-5PH-12PH-6PH-20PH-9PH-18PH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
94818 0 2, 4
Giải Nhất
G.1
99104 1 0, 2, 4, 6, 8
Giải Nhì
G.2
66848 81867 2 2
Giải Ba
G.3
29114 16778 90410 48586 20659 02222
3
4
Giải Tư
G.4
4553 1012 7485 1902 5 3, 9
Giải Năm
G.5
7538 0782 6890 7882 9282 1345
6
7
Giải Sáu
G.6
765 560 599 8 0, 2, 2, 2, 5, 6
Giải Bảy
G.7
80 34 48 16 9 0, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 4
1 0, 2, 4, 6, 8
2 2
3 4, 8
4 5, 8, 8
5 3, 9
6 0, 5, 7
7 8
8 0, 2, 2, 2, 5, 6
9 0, 9

Lô Tô XSTD Ngày 01/07/2024

02 04 10 12 14 16 18 22 34
38 45 48 48 53 59 60 65 67
78 80 82 82 82 85 86 90 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 14PG-20PG-17PG-18PG-6PG-2PG-19PG-7PG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
44529 0 2, 6
Giải Nhất
G.1
97547 1 1, 4, 9
Giải Nhì
G.2
44076 29381 2 3, 3, 9, 9
Giải Ba
G.3
58958 68481 51093 99106 23245 61102
3
4
Giải Tư
G.4
9146 4482 7411 5298 5 6, 8
Giải Năm
G.5
3729 5174 5314 2979 6682 0037
6
7
 
Giải Sáu
G.6
523 819 023 8 1, 1, 2, 2
Giải Bảy
G.7
46 71 48 56 9 3, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 6
1 1, 4, 9
2 3, 3, 9, 9
3 7
4 5, 6, 6, 7, 8
5 6, 8
6
7 1, 4, 6, 9
8 1, 1, 2, 2
9 3, 8

Lô Tô XSMB Ngày 30/06/2024

02 06 11 14 19 23 23 29 29
37 45 46 46 47 48 56 58 71
74 76 79 81 81 82 82 93 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 5PF-1PF-2PF-13PF-11PF-14PF-16PF-8PF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
78049 0 0, 4, 4, 5
Giải Nhất
G.1
78125 1 4
Giải Nhì
G.2
71354 56545 2 3, 5, 5
Giải Ba
G.3
85530 01461 42672 62340 07705 00214
3
4
Giải Tư
G.4
9704 4925 3836 8243 5 4, 6, 9
Giải Năm
G.5
0823 8842 5739 5778 4241 8133
6
7
Giải Sáu
G.6
656 085 359 8 5
Giải Bảy
G.7
00 90 04 66 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 4, 4, 5
1 4
2 3, 5, 5
3 0, 3, 6, 9
4 0, 1, 2, 3, 5, 9
5 4, 6, 9
6 1, 6
7 2, 8
8 5
9 0

Lô Tô SXMB Ngày 29/06/2024

00 04 04 05 14 23 25 25 30
33 36 39 40 41 42 43 45 49
54 56 59 61 66 72 78 85 90

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 7PE-3PE-16PE-10PE-8PE-17PE-5PE-14PE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
71368 0 4, 9
Giải Nhất
G.1
37047 1 7, 7, 8
Giải Nhì
G.2
84442 56225 2 4, 5, 7, 7
Giải Ba
G.3
69417 89059 36448 34054 31392 57409
3
4
Giải Tư
G.4
9191 7866 2417 9124 5 1, 4, 9
Giải Năm
G.5
8573 7683 6096 3534 6975 9627
6
7
Giải Sáu
G.6
151 127 565 8 2, 3, 4
Giải Bảy
G.7
04 84 18 82 9 1, 2, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 9
1 7, 7, 8
2 4, 5, 7, 7
3 4
4 2, 7, 8
5 1, 4, 9
6 5, 6, 8
7 3, 5
8 2, 3, 4
9 1, 2, 6

Lô Tô XSTD Ngày 28/06/2024

04 09 17 17 18 24 25 27 27
34 42 47 48 51 54 59 65 66
68 73 75 82 83 84 91 92 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 2PD-11PD-18PD-8PD-20PD-17PD-12PD-16PD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
51599 0 1, 4, 7, 9
Giải Nhất
G.1
63081 1 4, 6
Giải Nhì
G.2
91970 36583 2 2, 3, 6, 6
Giải Ba
G.3
22101 19531 28466 47309 72116 36463
3
4
Giải Tư
G.4
2523 2726 7970 3522 5 5
Giải Năm
G.5
5389 5655 9126 6767 7107 9342
6
7
Giải Sáu
G.6
604 892 995 8 1, 3, 9
Giải Bảy
G.7
45 95 46 14 9 2, 5, 5, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 7, 9
1 4, 6
2 2, 3, 6, 6
3 1
4 2, 5, 6
5 5
6 3, 6, 7
7 0, 0
8 1, 3, 9
9 2, 5, 5, 9

Lô Tô XSMB Ngày 27/06/2024

01 04 07 09 14 16 22 23 26
26 31 42 45 46 55 63 66 67
70 70 81 83 89 92 95 95 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 8PC-14PC-18PC-3PC-5PC-20PC-19PC-11PC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
04232 0 3, 4
Giải Nhất
G.1
26980 1 0, 0, 1, 1, 2, 3
Giải Nhì
G.2
29532 33792 2 2, 3, 3, 4, 7
Giải Ba
G.3
67280 04565 83061 21327 79276 83284
3
4
 
Giải Tư
G.4
0923 5123 9710 6813 5  
Giải Năm
G.5
5810 5703 0266 6712 3204 5681
6
7
Giải Sáu
G.6
111 422 211 8 0, 0, 1, 3, 4
Giải Bảy
G.7
63 83 79 24 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 4
1 0, 0, 1, 1, 2, 3
2 2, 3, 3, 4, 7
3 2, 2
4
5
6 1, 3, 5, 6
7 6, 9
8 0, 0, 1, 3, 4
9 2

Lô Tô SXMB Ngày 26/06/2024

03 04 10 10 11 11 12 13 22
23 23 24 27 32 32 61 63 65
66 76 79 80 80 81 83 84 92

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 8PB-19PB-7PB-1PB-15PB-5PB-2PB-4PB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
60082 0 0, 0, 3, 9
Giải Nhất
G.1
56295 1 6
Giải Nhì
G.2
58871 42384 2 0, 5, 8, 8
Giải Ba
G.3
84336 74928 28100 89935 30350 15825
3
4
Giải Tư
G.4
0820 2356 9175 4416 5 0, 6
Giải Năm
G.5
3894 2168 8203 8200 0097 9537
6
7
Giải Sáu
G.6
945 843 698 8 2, 4
Giải Bảy
G.7
76 28 09 92 9 2, 4, 5, 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 0, 3, 9
1 6
2 0, 5, 8, 8
3 5, 6, 7
4 3, 5
5 0, 6
6 8
7 1, 5, 6
8 2, 4
9 2, 4, 5, 7, 8

Lô Tô XSTD Ngày 25/06/2024

00 00 03 09 16 20 25 28 28
35 36 37 43 45 50 56 68 71
75 76 82 84 92 94 95 97 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 20PA-9PA-16PA-3PA-2PA-19PA-14PA-7PA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
50550 0 1
Giải Nhất
G.1
86177 1 2
Giải Nhì
G.2
52034 56446 2 0, 1, 6, 9
Giải Ba
G.3
52544 11561 60576 32221 80501 30750
3
4
Giải Tư
G.4
2437 4567 4586 1462 5 0, 0, 4
Giải Năm
G.5
8833 0695 7341 0326 4379 2475
6
7
Giải Sáu
G.6
429 580 654 8 0, 6
Giải Bảy
G.7
34 12 75 20 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2
2 0, 1, 6, 9
3 3, 4, 4, 7
4 1, 4, 6
5 0, 0, 4
6 1, 2, 7
7 5, 5, 6, 7, 9
8 0, 6
9 5

Lô Tô XSMB Ngày 24/06/2024

01 12 20 21 26 29 33 34 34
37 41 44 46 50 50 54 61 62
67 75 75 76 77 79 80 86 95

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 11NZ-12NZ-19NZ-8NZ-5NZ-9NZ-10NZ-20NZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
28501 0 1, 2, 5, 8, 8
Giải Nhất
G.1
82333 1 2, 6
Giải Nhì
G.2
70755 12632 2  
Giải Ba
G.3
66679 45096 22032 03494 56778 44165
3
4
Giải Tư
G.4
3608 4908 3979 2964 5 5, 5, 7, 9
Giải Năm
G.5
0657 1605 8402 0155 6459 6512
6
7
Giải Sáu
G.6
582 872 699 8 2
Giải Bảy
G.7
16 36 43 49 9 4, 6, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 2, 5, 8, 8
1 2, 6
2
3 2, 2, 3, 6
4 3, 9
5 5, 5, 7, 9
6 4, 5
7 2, 8, 9, 9
8 2
9 4, 6, 9

Lô Tô SXMB Ngày 23/06/2024

01 02 05 08 08 12 16 32 32
33 36 43 49 55 55 57 59 64
65 72 78 79 79 82 94 96 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 9NY-7NY-1NY-14NY-4NY-19NY-11NY-2NY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
24362 0 1, 3, 6
Giải Nhất
G.1
36143 1 0, 1, 5
Giải Nhì
G.2
80759 88565 2 3, 3, 5
Giải Ba
G.3
86584 84923 60925 16611 47432 94039
3
4
Giải Tư
G.4
2964 1915 6706 0171 5 9, 9, 9
Giải Năm
G.5
7249 1179 3059 9636 8423 4066
6
7
Giải Sáu
G.6
803 059 596 8 4, 7
Giải Bảy
G.7
70 87 10 01 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 6
1 0, 1, 5
2 3, 3, 5
3 2, 6, 9
4 3, 9
5 9, 9, 9
6 2, 4, 5, 6
7 0, 1, 9
8 4, 7
9 6

Lô Tô XSTD Ngày 22/06/2024

01 03 06 10 11 15 23 23 25
32 36 39 43 49 59 59 59 62
64 65 66 70 71 79 84 87 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4NX-15NX-3NX-12NX-6NX-8NX-7NX-9NX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
14296 0 6
Giải Nhất
G.1
22522 1 1, 3, 7, 9
Giải Nhì
G.2
16413 77472 2 2, 8, 9
Giải Ba
G.3
12845 04835 56642 03806 07785 15529
3
4
Giải Tư
G.4
0992 5547 1099 0542 5 1, 2
Giải Năm
G.5
0689 4519 8337 6728 9897 5595
6
7
Giải Sáu
G.6
389 051 276 8 5, 9, 9
Giải Bảy
G.7
11 52 17 61 9 2, 5, 6, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1, 3, 7, 9
2 2, 8, 9
3 5, 7
4 2, 2, 5, 7
5 1, 2
6 1
7 2, 6
8 5, 9, 9
9 2, 5, 6, 7, 9

Lô Tô XSMB Ngày 21/06/2024

06 11 13 17 19 22 28 29 35
37 42 42 45 47 51 52 61 72
76 85 89 89 92 95 96 97 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 14NV-11NV-2NV-4NV-6NV-17NV-13NV-16NV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
81439 0 2, 4
Giải Nhất
G.1
72590 1 7, 9, 9
Giải Nhì
G.2
71945 14138 2  
Giải Ba
G.3
06355 06319 77494 79976 21958 83540
3
4
Giải Tư
G.4
9583 1049 8833 9394 5 1, 5, 8
Giải Năm
G.5
2519 9266 6072 0151 4902 8572
6
7
Giải Sáu
G.6
683 444 632 8 3, 3
Giải Bảy
G.7
17 04 40 68 9 0, 4, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 4
1 7, 9, 9
2
3 2, 3, 8, 9
4 0, 0, 4, 5, 9
5 1, 5, 8
6 6, 8
7 2, 2, 6
8 3, 3
9 0, 4, 4

Lô Tô SXMB Ngày 20/06/2024

02 04 17 19 19 32 33 38 39
40 40 44 45 49 51 55 58 66
68 72 72 76 83 83 90 94 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 4NU-13NU-3NU-14NU-5NU-11NU-17NU-12NU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
37567 0 2, 7
Giải Nhất
G.1
66937 1 1, 4
Giải Nhì
G.2
25002 58693 2 3, 4, 9
Giải Ba
G.3
03671 38466 76277 95589 54561 50911
3
4
Giải Tư
G.4
5029 1256 4549 4432 5 5, 6, 7
Giải Năm
G.5
4493 9241 1095 9179 4924 2507
6
7
Giải Sáu
G.6
657 014 523 8 9, 9
Giải Bảy
G.7
55 42 78 89 9 3, 3, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 7
1 1, 4
2 3, 4, 9
3 2, 7
4 1, 2, 9
5 5, 6, 7
6 1, 6, 7
7 1, 7, 8, 9
8 9, 9
9 3, 3, 5

Lô Tô XSTD Ngày 19/06/2024

02 07 11 14 23 24 29 32 37
41 42 49 55 56 57 61 66 67
71 77 78 79 89 89 93 93 95

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 15NT-6NT-18NT-17NT-8NT-5NT-13NT-7NT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
74990 0 2, 6
Giải Nhất
G.1
57985 1 0
Giải Nhì
G.2
77484 33052 2 6
Giải Ba
G.3
81364 58674 12602 83695 31774 54774
3
4
Giải Tư
G.4
0166 1499 3561 9098 5 2, 3, 6
Giải Năm
G.5
8561 3686 5040 9249 8868 3006
6
7
Giải Sáu
G.6
726 553 932 8 4, 5, 6
Giải Bảy
G.7
70 10 56 46 9 0, 5, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 6
1 0
2 6
3 2
4 0, 6, 9
5 2, 3, 6
6 1, 1, 4, 6, 8
7 0, 4, 4, 4
8 4, 5, 6
9 0, 5, 8, 9

Lô Tô XSMB Ngày 18/06/2024

02 06 10 26 32 40 46 49 52
53 56 61 61 64 66 68 70 74
74 74 84 85 86 90 95 98 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 12NS-2NS-8NS-14NS-17NS-9NS-13NS-1NS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
00002 0 2, 3, 7, 9
Giải Nhất
G.1
89539 1 7, 7
Giải Nhì
G.2
65196 14242 2 2
Giải Ba
G.3
36791 17465 17396 80834 74698 49217
3
4
Giải Tư
G.4
1790 4909 3532 7588 5 2, 3, 9
Giải Năm
G.5
8464 6230 8652 5138 0853 7207
6
7
Giải Sáu
G.6
959 746 249 8 8
Giải Bảy
G.7
22 72 17 03 9 0, 1, 6, 6, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 3, 7, 9
1 7, 7
2 2
3 0, 2, 4, 8, 9
4 2, 6, 9
5 2, 3, 9
6 4, 5
7 2
8 8
9 0, 1, 6, 6, 8

Lô Tô SXMB Ngày 17/06/2024

02 03 07 09 17 17 22 30 32
34 38 39 42 46 49 52 53 59
64 65 72 88 90 91 96 96 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 13NR-18NR-14NR-19NR-4NR-17NR-1NR-8NR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
17597 0  
Giải Nhất
G.1
14213 1  
Giải Nhì
G.2
82057 25910 2 0, 4, 9
Giải Ba
G.3
34016 95620 66695 91089 19149 96769
3
4
Giải Tư
G.4
6324 9371 9341 9350 5 0, 4, 6, 7
Giải Năm
G.5
2516 2437 5066 6839 9669 4629
6
7
Giải Sáu
G.6
254 366 156 8 1, 9
Giải Bảy
G.7
70 32 96 81 9 5, 6, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 0, 3, 6, 6
2 0, 4, 9
3 2, 7, 9
4 1, 9
5 0, 4, 6, 7
6 6, 6, 9, 9
7 0, 1
8 1, 9
9 5, 6, 7

Lô Tô XSTD Ngày 16/06/2024

10 13 16 16 20 24 29 32 37
39 41 49 50 54 56 57 66 66
69 69 70 71 81 89 95 96 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 8NQ-2NQ-17NQ-16NQ-13NQ-9NQ-4NQ-10NQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
40369 0 6
Giải Nhất
G.1
61635 1 2, 3, 6, 8
Giải Nhì
G.2
85885 89164 2 1, 6
Giải Ba
G.3
82363 05118 15616 00383 01112 13463
3
4
Giải Tư
G.4
4569 1845 1353 4889 5 2, 3, 9
Giải Năm
G.5
2173 0478 0898 7159 1769 3106
6
7
Giải Sáu
G.6
121 026 567 8 3, 5, 9
Giải Bảy
G.7
13 77 96 52 9 6, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 2, 3, 6, 8
2 1, 6
3 5
4 5
5 2, 3, 9
6 3, 3, 4, 7, 9, 9, 9
7 3, 7, 8
8 3, 5, 9
9 6, 8

Lô Tô XSMB Ngày 15/06/2024

06 12 13 16 18 21 26 35 45
52 53 59 63 63 64 67 69 69
69 73 77 78 83 85 89 96 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 16NP-6NP-7NP-14NP-11NP-12NP-8NP-9NP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
80287 0 1, 4, 6, 8, 9
Giải Nhất
G.1
34741 1 2, 6
Giải Nhì
G.2
16604 76482 2 2, 8
Giải Ba
G.3
80163 33022 10306 28950 52944 14753
3
4
Giải Tư
G.4
8777 0545 3401 4633 5 0, 3, 9
Giải Năm
G.5
2108 0141 8279 6228 8145 6843
6
7
Giải Sáu
G.6
716 160 396 8 2, 7
Giải Bảy
G.7
59 09 12 90 9 0, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 6, 8, 9
1 2, 6
2 2, 8
3 3
4 1, 1, 3, 4, 5, 5
5 0, 3, 9
6 0, 3
7 7, 9
8 2, 7
9 0, 6

Lô Tô SXMB Ngày 14/06/2024

01 04 06 08 09 12 16 22 28
33 41 41 43 44 45 45 50 53
59 60 63 77 79 82 87 90 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 20NM-19NM-1NM-8NM-12NM-4NM-18NM-7NM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
29826 0 2, 2
Giải Nhất
G.1
13498 1 6, 8
Giải Nhì
G.2
63321 15802 2 1, 1, 6
Giải Ba
G.3
27738 56163 93997 37190 12592 30960
3
4
Giải Tư
G.4
7699 2850 6191 4221 5 0
Giải Năm
G.5
0718 9433 5262 1981 5778 0943
6
7
Giải Sáu
G.6
179 216 075 8 1
Giải Bảy
G.7
98 35 48 02 9 0, 1, 2, 7, 8, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 2
1 6, 8
2 1, 1, 6
3 3, 5, 8
4 3, 8
5 0
6 0, 2, 3
7 5, 8, 9
8 1
9 0, 1, 2, 7, 8, 8, 9

Lô Tô XSTD Ngày 13/06/2024

02 02 16 18 21 21 26 33 35
38 43 48 50 60 62 63 75 78
79 81 90 91 92 97 98 98 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 12NL-17NL-20NL-8NL-3NL-2NL-4NL-15NL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
86255 0 3
Giải Nhất
G.1
11249 1 5
Giải Nhì
G.2
87129 59903 2 5, 9
Giải Ba
G.3
95365 98371 70344 83998 20757 20659
3
4
Giải Tư
G.4
2837 7870 1969 4974 5 4, 4, 5, 6, 7, 9
Giải Năm
G.5
1254 9846 0925 0356 8262 2283
6
7
Giải Sáu
G.6
675 532 661 8 3, 4
Giải Bảy
G.7
54 64 15 84 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 5
2 5, 9
3 2, 7
4 4, 6, 9
5 4, 4, 5, 6, 7, 9
6 1, 2, 4, 5, 9
7 0, 1, 4, 5
8 3, 4
9 8

Lô Tô XSMB Ngày 12/06/2024

03 15 25 29 32 37 44 46 49
54 54 55 56 57 59 61 62 64
65 69 70 71 74 75 83 84 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 12NK-7NK-17NK-3NK-1NK-11NK-5NK-19NK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
17409 0 0, 5, 7, 9
Giải Nhất
G.1
34794 1 4, 5
Giải Nhì
G.2
02491 77554 2 1, 2, 3
Giải Ba
G.3
05150 77600 92021 42931 73344 40793
3
4
Giải Tư
G.4
6405 9973 3742 9996 5 0, 2, 3, 4, 5
Giải Năm
G.5
2522 7755 3264 2637 9215 7973
6
7
Giải Sáu
G.6
460 970 823 8  
Giải Bảy
G.7
07 53 52 14 9 1, 3, 4, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 5, 7, 9
1 4, 5
2 1, 2, 3
3 1, 7
4 2, 4
5 0, 2, 3, 4, 5
6 0, 4
7 0, 3, 3
8
9 1, 3, 4, 6

Lô Tô SXMB Ngày 11/06/2024

00 05 07 09 14 15 21 22 23
31 37 42 44 50 52 53 54 55
60 64 70 73 73 91 93 94 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 17NH-4NH-19NH-7NH-20NH-10NH-3NH-14NH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
44465 0 4, 6, 9
Giải Nhất
G.1
74590 1
Giải Nhì
G.2
42780 45659 2 3, 4, 9
Giải Ba
G.3
29196 34304 14475 53724 61637 14983
3
4
Giải Tư
G.4
2658 7187 9374 8323 5 0, 8, 9
Giải Năm
G.5
6582 0009 4547 5429 5950 0984
6
7
Giải Sáu
G.6
646 461 869 8 0, 2, 3, 4, 7
Giải Bảy
G.7
33 06 76 92 9 0, 2, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 6, 9
1
2 3, 4, 9
3 3, 7
4 6, 7
5 0, 8, 9
6 1, 5, 9
7 4, 5, 6
8 0, 2, 3, 4, 7
9 0, 2, 6

Lô Tô XSTD Ngày 10/06/2024

04 06 09 23 24 29 33 37 46
47 50 58 59 61 65 69 74 75
76 80 82 83 84 87 90 92 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 20NG-18NG-9NG-10NG-15NG-7NG-16NG-4NG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
29226 0 1, 6
Giải Nhất
G.1
12081 1 8, 9
Giải Nhì
G.2
04978 89159 2 0, 2, 2, 6
Giải Ba
G.3
75765 08766 58006 28080 09244 62832
3
4
Giải Tư
G.4
7153 6944 3278 3322 5 3, 3, 9
Giải Năm
G.5
0120 9418 9965 9898 9701 1674
6
7
Giải Sáu
G.6
166 197 692 8 0, 1, 4
Giải Bảy
G.7
22 53 84 19 9 2, 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 6
1 8, 9
2 0, 2, 2, 6
3 2
4 4, 4
5 3, 3, 9
6 5, 5, 6, 6
7 4, 8, 8
8 0, 1, 4
9 2, 7, 8

Lô Tô XSMB Ngày 09/06/2024

01 06 18 19 20 22 22 26 32
44 44 53 53 59 65 65 66 66
74 78 78 80 81 84 92 97 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 13NF-4NF-16NF-8NF-20NF-9NF-3NF-14NF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
63333 0 4, 5, 9
Giải Nhất
G.1
06115 1 0, 4, 5, 5, 9
Giải Nhì
G.2
03604 47710 2 4, 9
Giải Ba
G.3
20814 12887 90480 76129 05409 67246
3
4
Giải Tư
G.4
8973 2636 4015 3549 5 8
Giải Năm
G.5
2605 8619 1376 6464 7730 5679
6
7
Giải Sáu
G.6
140 887 883 8 0, 3, 7, 7, 9
Giải Bảy
G.7
24 89 58 66 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5, 9
1 0, 4, 5, 5, 9
2 4, 9
3 0, 3, 6
4 0, 6, 9
5 8
6 4, 6
7 3, 6, 9
8 0, 3, 7, 7, 9
9

Lô Tô SXMB Ngày 08/06/2024

04 05 09 10 14 15 15 19 24
29 30 33 36 40 46 49 58 64
66 73 76 79 80 83 87 87 89

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 11NE-12NE-3NE-18NE-5NE-19NE-8NE-4NE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
04651 0 1, 3
Giải Nhất
G.1
66342 1 1, 2, 9
Giải Nhì
G.2
03912 51761 2 5, 6
Giải Ba
G.3
53484 76450 06690 80944 64525 99819
3
4
Giải Tư
G.4
3903 9166 9459 7593 5 0, 1, 7, 9
Giải Năm
G.5
3043 0440 4161 7333 9126 8586
6
7
 
Giải Sáu
G.6
047 611 685 8 4, 5, 6
Giải Bảy
G.7
32 96 57 01 9 0, 3, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3
1 1, 2, 9
2 5, 6
3 2, 3
4 0, 2, 3, 4, 7
5 0, 1, 7, 9
6 1, 1, 6
7
8 4, 5, 6
9 0, 3, 6

Lô Tô XSTD Ngày 07/06/2024

01 03 11 12 19 25 26 32 33
40 42 43 44 47 50 51 57 59
61 61 66 84 85 86 90 93 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 5ND-9ND-8ND-7ND-11ND-2ND-15ND-18ND Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
66688 0 4, 6, 7, 7
Giải Nhất
G.1
12104 1 0, 0, 4, 6, 6, 7
Giải Nhì
G.2
71206 88217 2 0, 3, 5, 8
Giải Ba
G.3
42266 44663 12063 02816 05016 55725
3
4
Giải Tư
G.4
4250 4823 6110 8859 5 0, 6, 9
Giải Năm
G.5
4556 5041 7581 7507 4539 8341
6
7
 
Giải Sáu
G.6
320 047 190 8 1, 8
Giải Bảy
G.7
28 07 14 10 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 6, 7, 7
1 0, 0, 4, 6, 6, 7
2 0, 3, 5, 8
3 9
4 1, 1, 7
5 0, 6, 9
6 3, 3, 6
7
8 1, 8
9 0

Lô Tô XSMB Ngày 06/06/2024

04 06 07 07 10 10 14 16 16
17 20 23 25 28 39 41 41 47
50 56 59 63 63 66 81 88 90

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 13NC-14NC-8NC-10NC-5NC-15NC-19NC-17NC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
97856 0 6, 8
Giải Nhất
G.1
25539 1 6
Giải Nhì
G.2
65648 89467 2 0, 1, 1, 9
Giải Ba
G.3
65378 77106 08335 31708 65245 27153
3
4
Giải Tư
G.4
4181 6295 4516 3382 5 3, 6
Giải Năm
G.5
5830 0821 8066 4292 3189 3421
6
7
Giải Sáu
G.6
031 966 620 8 1, 2, 9
Giải Bảy
G.7
68 29 44 32 9 2, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 8
1 6
2 0, 1, 1, 9
3 0, 1, 2, 5, 9
4 4, 5, 8
5 3, 6
6 6, 6, 7, 8
7 8
8 1, 2, 9
9 2, 5

Lô Tô SXMB Ngày 05/06/2024

06 08 16 20 21 21 29 30 31
32 35 39 44 45 48 53 56 66
66 67 68 78 81 82 89 92 95

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 13NB-4NB-12NB-9NB-6NB-20NB-18NB-11NB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
86127 0 1, 4, 9
Giải Nhất
G.1
95915 1 0, 5, 5, 8, 8
Giải Nhì
G.2
86841 37274 2 1, 7, 9
Giải Ba
G.3
10829 19458 85562 07521 85701 70057
3
4
 
Giải Tư
G.4
1080 3809 6267 5179 5 5, 7, 7, 8
Giải Năm
G.5
5260 6110 9746 1518 6504 4996
6
7
Giải Sáu
G.6
942 278 257 8 0, 2
Giải Bảy
G.7
15 82 18 55 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 9
1 0, 5, 5, 8, 8
2 1, 7, 9
3
4 1, 2, 6
5 5, 7, 7, 8
6 0, 2, 7
7 4, 8, 9
8 0, 2
9 6

Lô Tô XSTD Ngày 04/06/2024

01 04 09 10 15 15 18 18 21
27 29 41 42 46 55 57 57 58
60 62 67 74 78 79 80 82 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 19NA-20NA-7NA-16NA-13NA-1NA-11NA-2NA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
35024 0 3, 9
Giải Nhất
G.1
46369 1 0, 2, 3, 4, 5
Giải Nhì
G.2
76603 27648 2 0, 4, 5, 5
Giải Ba
G.3
55510 32786 54609 39479 29714 06833
3
4
Giải Tư
G.4
7020 8676 3089 5912 5  
Giải Năm
G.5
9288 0277 3980 8641 4689 7198
6
7
Giải Sáu
G.6
225 813 825 8 0, 6, 8, 9, 9
Giải Bảy
G.7
78 48 45 15 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 9
1 0, 2, 3, 4, 5
2 0, 4, 5, 5
3 3
4 1, 5, 8, 8
5
6 9
7 6, 7, 8, 9
8 0, 6, 8, 9, 9
9 8

Lô Tô XSMB Ngày 03/06/2024

03 09 10 12 13 14 15 20 24
25 25 33 41 45 48 48 69 76
77 78 79 80 86 88 89 89 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 1MZ-9MZ-10MZ-2MZ-3MZ-4MZ-12MZ-20MZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
27070 0 0, 3, 7, 8
Giải Nhất
G.1
02994 1 1, 2, 3, 7, 8
Giải Nhì
G.2
36292 52317 2 7
Giải Ba
G.3
07937 14608 10458 06213 58868 17285
3
4
Giải Tư
G.4
6972 5496 2027 0066 5 8
Giải Năm
G.5
9438 1307 9291 6736 0777 0712
6
7
Giải Sáu
G.6
000 718 703 8 5
Giải Bảy
G.7
99 90 48 11 9 0, 1, 2, 4, 6, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 7, 8
1 1, 2, 3, 7, 8
2 7
3 6, 7, 8
4 8
5 8
6 6, 8
7 0, 2, 7
8 5
9 0, 1, 2, 4, 6, 9

Lô Tô SXMB Ngày 02/06/2024

00 03 07 08 11 12 13 17 18
27 36 37 38 48 58 66 68 70
72 77 85 90 91 92 94 96 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 2MY-16MY-8MY-12MY-3MY-6MY-20MY-17MY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
12612 0 0, 1, 1
Giải Nhất
G.1
12229 1 2, 3, 9, 9
Giải Nhì
G.2
52445 78001 2 9
Giải Ba
G.3
35540 84186 27880 36730 86783 11313
3
4
Giải Tư
G.4
4189 8855 7970 2800 5 5, 9, 9
Giải Năm
G.5
8482 7801 1359 6659 5441 4180
6
7
Giải Sáu
G.6
019 239 877 8 0, 0, 2, 3, 6, 9
Giải Bảy
G.7
70 49 68 19 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 1
1 2, 3, 9, 9
2 9
3 0, 9
4 0, 1, 5, 9
5 5, 9, 9
6 8
7 0, 0, 7
8 0, 0, 2, 3, 6, 9
9

Lô Tô XSTD Ngày 01/06/2024

00 01 01 12 13 19 19 29 30
39 40 41 45 49 55 59 59 68
70 70 77 80 80 82 83 86 89

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 14MX-15MX-16MX-18MX-8MX-19MX-11MX-13MX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
06102 0 2, 4, 9
Giải Nhất
G.1
01933 1 0, 5, 7
Giải Nhì
G.2
05985 82337 2 4, 7, 8
Giải Ba
G.3
66092 09778 31470 86344 51339 93810
3
4
Giải Tư
G.4
6817 0115 8527 9928 5  
Giải Năm
G.5
8786 2182 3849 8794 2860 3424
6
7
Giải Sáu
G.6
109 070 092 8 2, 5, 6
Giải Bảy
G.7
35 72 90 04 9 0, 2, 2, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 4, 9
1 0, 5, 7
2 4, 7, 8
3 3, 5, 7, 9
4 4, 9
5
6 0
7 0, 0, 2, 8
8 2, 5, 6
9 0, 2, 2, 4

Lô Tô XSMB Ngày 31/05/2024

02 04 09 10 15 17 24 27 28
33 35 37 39 44 49 60 70 70
72 78 82 85 86 90 92 92 94

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 11MV-10MV-3MV-13MV-19MV-17MV-12MV-7MV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
98932 0 8
Giải Nhất
G.1
74989 1 2, 2, 6
Giải Nhì
G.2
63943 68861 2 5, 6, 8, 9
Giải Ba
G.3
14371 59962 35608 24625 99816 03229
3
4
Giải Tư
G.4
5752 1244 3526 3796 5 2, 2
Giải Năm
G.5
9831 9248 3552 9192 2768 1230
6
7
Giải Sáu
G.6
512 138 128 8 4, 9
Giải Bảy
G.7
12 84 68 32 9 2, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 2, 2, 6
2 5, 6, 8, 9
3 0, 1, 2, 2, 8
4 3, 4, 8
5 2, 2
6 1, 2, 8, 8
7 1
8 4, 9
9 2, 6

Lô Tô SXMB Ngày 30/05/2024

08 12 12 16 25 26 28 29 30
31 32 32 38 43 44 48 52 52
61 62 68 68 71 84 89 92 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 7MU-4MU-3MU-14MU-19MU-10MU-5MU-1MU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
60031 0 0, 3, 7, 9
Giải Nhất
G.1
50514 1 0, 4, 4
Giải Nhì
G.2
09514 54630 2 0, 2, 7
Giải Ba
G.3
36198 03676 41622 63989 83565 13439
3
4
Giải Tư
G.4
8127 7042 3981 9883 5 0, 2, 4
Giải Năm
G.5
4909 7503 1143 5354 5950 6000
6
7
Giải Sáu
G.6
666 096 210 8 1, 3, 9
Giải Bảy
G.7
07 20 52 49 9 6, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 7, 9
1 0, 4, 4
2 0, 2, 7
3 0, 1, 9
4 2, 3, 9
5 0, 2, 4
6 5, 6
7 6
8 1, 3, 9
9 6, 8

Lô Tô XSTD Ngày 29/05/2024

00 03 07 09 10 14 14 20 22
27 30 31 39 42 43 49 50 52
54 65 66 76 81 83 89 96 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 15MT-14MT-9MT-10MT-2MT-18MT-16MT-12MT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
47490 0 3
Giải Nhất
G.1
72043 1 1, 2, 4
Giải Nhì
G.2
09830 29003 2 5, 9
Giải Ba
G.3
30879 15157 62025 16755 23357 05880
3
4
Giải Tư
G.4
8291 6953 9981 1132 5 3, 5, 7, 7
Giải Năm
G.5
0811 0341 2380 4935 4914 8694
6
7
Giải Sáu
G.6
232 937 880 8 0, 0, 0, 1
Giải Bảy
G.7
63 29 75 12 9 0, 1, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1, 2, 4
2 5, 9
3 0, 2, 2, 5, 7
4 1, 3
5 3, 5, 7, 7
6 3
7 5, 9
8 0, 0, 0, 1
9 0, 1, 4

Lô Tô XSMB Ngày 28/05/2024

03 11 12 14 25 29 30 32 32
35 37 41 43 53 55 57 57 63
75 79 80 80 80 81 90 91 94

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 15MS-5MS-8MS-1MS-16MS-19MS-12MS-14MS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
72578 0 0, 7, 8
Giải Nhất
G.1
03162 1 2, 9
Giải Nhì
G.2
29946 49185 2 0, 1, 1, 2
Giải Ba
G.3
10694 39375 83675 96521 94508 49856
3
4
Giải Tư
G.4
5521 7559 0698 8712 5 2, 6, 9
Giải Năm
G.5
1793 4900 1219 2541 0475 3049
6
7
Giải Sáu
G.6
322 063 620 8 5
Giải Bảy
G.7
40 07 32 52 9 3, 4, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 7, 8
1 2, 9
2 0, 1, 1, 2
3 2
4 0, 1, 6, 9
5 2, 6, 9
6 2, 3
7 5, 5, 5, 8
8 5
9 3, 4, 8

Lô Tô SXMB Ngày 27/05/2024

00 07 08 12 19 20 21 21 22
32 40 41 46 49 52 56 59 62
63 75 75 75 78 85 93 94 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 1MR-5MR-19MR-12MR-20MR-3MR-13MR-8MR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
53398 0 8, 8
Giải Nhất
G.1
12478 1 2, 5, 5
Giải Nhì
G.2
14385 06275 2  
Giải Ba
G.3
50369 07115 73615 52752 37780 90972
3
4
Giải Tư
G.4
1340 3208 3152 1799 5 2, 2, 9
Giải Năm
G.5
5570 7834 5867 5173 2969 1012
6
7
Giải Sáu
G.6
288 878 459 8 0, 5, 8
Giải Bảy
G.7
61 92 08 33 9 2, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8, 8
1 2, 5, 5
2
3 3, 4
4 0
5 2, 2, 9
6 1, 7, 9, 9
7 0, 2, 3, 5, 8, 8
8 0, 5, 8
9 2, 8, 9

Lô Tô XSTD Ngày 26/05/2024

08 08 12 15 15 33 34 40 52
52 59 61 67 69 69 70 72 73
75 78 78 80 85 88 92 98 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 17MQ-3MQ-20MQ-6MQ-4MQ-7MQ-16MQ-18MQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
09743 0  
Giải Nhất
G.1
80957 1  
Giải Nhì
G.2
58795 38612 2 3, 3, 9
Giải Ba
G.3
30165 99475 59693 26647 80994 67715
3
4
Giải Tư
G.4
7348 3723 9468 7032 5 0, 5, 7
Giải Năm
G.5
1192 3750 3229 4263 1412 7585
6
7
Giải Sáu
G.6
192 342 319 8 5
Giải Bảy
G.7
43 55 10 23 9 2, 2, 3, 4, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 0, 2, 2, 5, 9
2 3, 3, 9
3 2
4 2, 3, 3, 7, 8
5 0, 5, 7
6 3, 5, 8
7 5
8 5
9 2, 2, 3, 4, 5

Lô Tô XSMB Ngày 25/05/2024

10 12 12 15 19 23 23 29 32
42 43 43 47 48 50 55 57 63
65 68 75 85 92 92 93 94 95

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 5MP-7MP-2MP-4MP-1MP-14MP-8MP-10MP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
70098 0 2, 3, 4, 9
Giải Nhất
G.1
97488 1 0, 0, 1, 2, 4, 9
Giải Nhì
G.2
81877 42410 2 1, 2
Giải Ba
G.3
78164 41219 93046 13510 18781 03112
3
4
Giải Tư
G.4
1380 5811 1579 9803 5  
Giải Năm
G.5
4821 3430 6260 1609 5871 9504
6
7
Giải Sáu
G.6
065 714 870 8 0, 1, 2, 8
Giải Bảy
G.7
82 60 02 22 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 3, 4, 9
1 0, 0, 1, 2, 4, 9
2 1, 2
3 0
4 6
5
6 0, 0, 4, 5
7 0, 1, 7, 9
8 0, 1, 2, 8
9 8

Lô Tô SXMB Ngày 24/05/2024

02 03 04 09 10 10 11 12 14
19 21 22 30 46 60 60 64 65
70 71 77 79 80 81 82 88 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 13MN-3MN-6MN-14MN-11MN-20MN-8MN-5MN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
13182 0 1, 4, 5, 7
Giải Nhất
G.1
64473 1 0
Giải Nhì
G.2
58976 80232 2  
Giải Ba
G.3
65555 53210 45207 14837 11304 47605
3
4
Giải Tư
G.4
1946 6656 2147 6690 5 1, 5, 6
Giải Năm
G.5
2484 5860 7889 6268 2267 8394
6
7
Giải Sáu
G.6
272 701 862 8 2, 4, 7, 9
Giải Bảy
G.7
51 87 41 60 9 0, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 5, 7
1 0
2
3 2, 7
4 1, 6, 7
5 1, 5, 6
6 0, 0, 2, 7, 8
7 2, 3, 6
8 2, 4, 7, 9
9 0, 4

Lô Tô XSTD Ngày 23/05/2024

01 04 05 07 10 32 37 41 46
47 51 55 56 60 60 62 67 68
72 73 76 82 84 87 89 90 94

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4ML-18ML-6ML-5ML-14ML-16ML-12ML-8ML Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
39397 0 6, 8, 8
Giải Nhất
G.1
45487 1 2, 7
Giải Nhì
G.2
31476 00040 2 2, 6, 6
Giải Ba
G.3
47830 45608 32162 70312 68143 75822
3
4
Giải Tư
G.4
0668 1475 4436 5595 5 5
Giải Năm
G.5
1774 6655 7678 7745 1426 4108
6
7
Giải Sáu
G.6
126 617 344 8 7
Giải Bảy
G.7
06 61 62 64 9 5, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 8, 8
1 2, 7
2 2, 6, 6
3 0, 6
4 0, 3, 4, 5
5 5
6 1, 2, 2, 4, 8
7 4, 5, 6, 8
8 7
9 5, 7

Lô Tô XSMB Ngày 22/05/2024

06 08 08 12 17 22 26 26 30
36 40 43 44 45 55 61 62 62
64 68 74 75 76 78 87 95 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 3MK-10MK-8MK-11MK-17MK-20MK-9MK-19MK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
55200 0 0, 1, 2, 6, 9, 9
Giải Nhất
G.1
18539 1 8
Giải Nhì
G.2
69018 79701 2 8
Giải Ba
G.3
77775 27106 44932 69463 49358 74462
3
4
Giải Tư
G.4
6188 9885 3428 9737 5 0, 8
Giải Năm
G.5
1245 1061 4589 0309 8867 2047
6
7
Giải Sáu
G.6
832 502 909 8 5, 7, 8, 9
Giải Bảy
G.7
79 73 50 87 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 2, 6, 9, 9
1 8
2 8
3 2, 2, 7, 9
4 5, 7
5 0, 8
6 1, 2, 3, 7
7 3, 5, 9
8 5, 7, 8, 9
9

Lô Tô SXMB Ngày 21/05/2024

00 01 02 06 09 09 18 28 32
32 37 39 45 47 50 58 61 62
63 67 73 75 79 85 87 88 89

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 17MH-6MH-9MH-1MH-2MH-19MH-8MH-3MH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
05966 0 8
Giải Nhất
G.1
60275 1 0
Giải Nhì
G.2
72725 90891 2 0, 2, 2, 4, 5
Giải Ba
G.3
56652 91186 16367 64845 09049 06322
3
4
 
Giải Tư
G.4
0220 6622 9353 0452 5 0, 2, 2, 2, 3
Giải Năm
G.5
9510 9372 3898 4781 9369 2390
6
7
Giải Sáu
G.6
695 561 208 8 1, 6, 9
Giải Bảy
G.7
24 50 89 52 9 0, 1, 5, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0
2 0, 2, 2, 4, 5
3
4 5, 9
5 0, 2, 2, 2, 3
6 1, 6, 7, 9
7 2, 5
8 1, 6, 9
9 0, 1, 5, 8

Lô Tô XSTD Ngày 20/05/2024

08 10 20 22 22 24 25 45 49
50 52 52 52 53 61 66 67 69
72 75 81 86 89 90 91 95 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 16MG-4MG-3MG-12MG-6MG-9MG-20MG-5MG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
14478 0 2, 5
Giải Nhất
G.1
08543 1 0
Giải Nhì
G.2
83125 92133 2 4, 5
Giải Ba
G.3
92796 76639 97895 59002 03268 78862
3
4
Giải Tư
G.4
0077 1962 4824 8339 5  
Giải Năm
G.5
9892 6035 5510 5769 1348 4280
6
7
Giải Sáu
G.6
198 786 996 8 0, 5, 6
Giải Bảy
G.7
68 85 05 96 9 2, 5, 6, 6, 6, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 5
1 0
2 4, 5
3 3, 5, 9, 9
4 3, 8
5
6 2, 2, 8, 8, 9
7 7, 8
8 0, 5, 6
9 2, 5, 6, 6, 6, 8

Lô Tô XSMB Ngày 19/05/2024

02 05 10 24 25 33 35 39 39
43 48 62 62 68 68 69 77 78
80 85 86 92 95 96 96 96 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 13MF-2MF-7MF-15MF-5MF-9MF-16MF-12MF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
91322 0 4, 4, 5, 7, 9
Giải Nhất
G.1
34422 1 7, 8, 9
Giải Nhì
G.2
54587 91207 2 2, 2, 2, 2, 5
Giải Ba
G.3
65370 28969 87605 86304 25261 47953
3
4
Giải Tư
G.4
8722 3565 3622 9776 5 3
Giải Năm
G.5
9794 6034 3664 4804 5847 1109
6
7
Giải Sáu
G.6
439 382 725 8 0, 2, 7
Giải Bảy
G.7
17 18 19 80 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 4, 5, 7, 9
1 7, 8, 9
2 2, 2, 2, 2, 5
3 4, 9
4 7
5 3
6 1, 4, 5, 9
7 0, 6
8 0, 2, 7
9 4

Lô Tô SXMB Ngày 18/05/2024

04 04 05 07 09 17 18 19 22
22 22 22 25 34 39 47 53 61
64 65 69 70 76 80 82 87 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 19ME-6ME-10ME-13ME-15ME-7ME-12ME-1ME Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
51468 0  
Giải Nhất
G.1
36545 1  
Giải Nhì
G.2
25740 88471 2 3
Giải Ba
G.3
71270 59190 24080 02738 14554 91467
3
4
Giải Tư
G.4
1610 7280 1449 3711 5 4, 4
Giải Năm
G.5
1990 2823 4099 1531 0662 6554
6
7
Giải Sáu
G.6
811 467 195 8 0, 0
Giải Bảy
G.7
45 41 62 32 9 0, 0, 5, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 0, 1, 1
2 3
3 1, 2, 8
4 0, 1, 5, 5, 9
5 4, 4
6 2, 2, 7, 7, 8
7 0, 1
8 0, 0
9 0, 0, 5, 9

Lô Tô XSTD Ngày 17/05/2024

10 11 11 23 31 32 38 40 41
45 45 49 54 54 62 62 67 67
68 70 71 80 80 90 90 95 99

XSMB 60 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY - KQXSMB 60 NGÀY

 

XSMB 60 ngày hay xổ số miền bắc 60 ngày liên tiếp là 60 kết quả xổ số Miền Bắc của 60 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 60 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 60 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 60 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 60 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 60 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 60 ngày, kqxsmn, kqxsmt 60 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.