Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
    34864 58294 39903
75801 57406 99937 82488 16053 57333 15545
27234 36209 77645 39648 71961 77433 17632
58535 87122 32939 03047 71307 97041 98352
68333 00212 91753 69169 12334 05667 39399
78723 15636 35144 81866 95371 59882 88274
16342 59619 20645 49879 37869 62135 36909
19052 62909 67364 69389 72666 00312 93374
30147 16510 14138 69356 12073 90649 71396
99369 96850

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 17KT-19KT-12KT-1KT-13KT-14KT-2KT-8KT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
96850 0 4
Giải Nhất
G.1
66671 1 0, 0, 2, 6, 6, 7, 8
Giải Nhì
G.2
51310 74053 2 4
Giải Ba
G.3
36642 19172 58381 14433 62816 92024
3
4
Giải Tư
G.4
4787 8217 7761 0665 5 0, 1, 2, 3
Giải Năm
G.5
8452 0869 3282 0710 4804 7663
6
7
Giải Sáu
G.6
366 886 216 8 1, 2, 6, 7
Giải Bảy
G.7
12 51 91 18 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 0, 0, 2, 6, 6, 7, 8
2 4
3 3
4 2
5 0, 1, 2, 3
6 1, 3, 5, 6, 9
7 1, 2
8 1, 2, 6, 7
9 1

Lô Tô XSMB Ngày 16/04/2024

04 10 10 12 16 16 17 18 24
33 42 50 51 52 53 61 63 65
66 69 71 72 81 82 86 87 91

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
99369 0 0, 3, 4, 5
Giải Nhất
G.1
13829 1 3
Giải Nhì
G.2
59861 27481 2 2, 5, 6, 9, 9
Giải Ba
G.3
65303 77704 89049 50013 34525 33222
3
4
Giải Tư
G.4
3926 0546 2651 3393 5 1, 4
Giải Năm
G.5
0937 3884 1948 1679 9105 2079
6
7
Giải Sáu
G.6
334 673 600 8 1, 4
Giải Bảy
G.7
54 33 98 29 9 3, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 4, 5
1 3
2 2, 5, 6, 9, 9
3 3, 4, 7
4 6, 8, 9
5 1, 4
6 1, 9
7 3, 9, 9
8 1, 4
9 3, 8

Lô Tô SXMB Ngày 15/04/2024

00 03 04 05 13 22 25 26 29
29 33 34 37 46 48 49 51 54
61 69 73 79 79 81 84 93 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
71396 0 0, 1, 9
Giải Nhất
G.1
20801 1 5, 6, 8, 8
Giải Nhì
G.2
73470 83615 2 1, 2
Giải Ba
G.3
59318 54657 90221 19494 20418 77848
3
4
Giải Tư
G.4
2581 6371 8850 1300 5 0, 2, 7
Giải Năm
G.5
0309 2342 1961 6616 5569 5870
6
7
Giải Sáu
G.6
496 635 489 8 1, 9, 9
Giải Bảy
G.7
52 22 89 90 9 0, 4, 6, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 9
1 5, 6, 8, 8
2 1, 2
3 5
4 2, 8
5 0, 2, 7
6 1, 9
7 0, 0, 1
8 1, 9, 9
9 0, 4, 6, 6

Lô Tô XSTD Ngày 14/04/2024

00 01 09 15 16 18 18 21 22
35 42 48 50 52 57 61 69 70
70 71 81 89 89 90 94 96 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 5KQ-15KQ-9KQ-4KQ-8KQ-1KQ-18KQ-12KQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
90649 0 3
Giải Nhất
G.1
71212 1 0, 2, 5
Giải Nhì
G.2
55720 56680 2 0, 0, 0, 8
Giải Ba
G.3
64761 94392 09089 57015 06920 83467
3
4
Giải Tư
G.4
1452 5230 5083 2320 5 2, 6, 8
Giải Năm
G.5
4090 8241 0310 6378 1575 3896
6
7
Giải Sáu
G.6
756 690 503 8 0, 3, 9
Giải Bảy
G.7
58 28 35 64 9 0, 0, 2, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0, 2, 5
2 0, 0, 0, 8
3 0, 5
4 1, 9
5 2, 6, 8
6 1, 4, 7
7 5, 8
8 0, 3, 9
9 0, 0, 2, 6

Lô Tô XSMB Ngày 13/04/2024

03 10 12 15 20 20 20 28 30
35 41 49 52 56 58 61 64 67
75 78 80 83 89 90 90 92 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 12KP-18KP-17KP-14KP-3KP-11KP-1KP-16KP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
12073 0  
Giải Nhất
G.1
92837 1  
Giải Nhì
G.2
28622 02259 2 1, 2, 7, 7, 7
Giải Ba
G.3
53010 14391 79427 13247 76972 60599
3
4
Giải Tư
G.4
6594 5821 6858 2983 5 0, 8, 9
Giải Năm
G.5
0993 5483 8027 6916 5213 4770
6
7
 
Giải Sáu
G.6
850 036 185 8 0, 3, 3, 3, 5
Giải Bảy
G.7
27 83 16 80 9 1, 3, 4, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 0, 3, 6, 6
2 1, 2, 7, 7, 7
3 6, 7
4 7
5 0, 8, 9
6
7 0, 2, 3
8 0, 3, 3, 3, 5
9 1, 3, 4, 9

Lô Tô SXMB Ngày 12/04/2024

10 13 16 16 21 22 27 27 27
36 37 47 50 58 59 70 72 73
80 83 83 83 85 91 93 94 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
69356 0 9
Giải Nhất
G.1
22552 1 0
Giải Nhì
G.2
35140 15293 2 8, 8
Giải Ba
G.3
35010 28133 33342 65578 74436 57981
3
4
Giải Tư
G.4
4851 2761 8993 3587 5 0, 1, 2, 3, 6
Giải Năm
G.5
6909 2693 2363 1750 3328 7628
6
7
Giải Sáu
G.6
753 388 635 8 0, 1, 6, 7, 8
Giải Bảy
G.7
73 80 42 86 9 3, 3, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0
2 8, 8
3 3, 5, 6
4 0, 2, 2
5 0, 1, 2, 3, 6
6 1, 3
7 3, 8
8 0, 1, 6, 7, 8
9 3, 3, 3

Lô Tô XSTD Ngày 11/04/2024

09 10 28 28 33 35 36 40 42
42 50 51 52 53 56 61 63 73
78 80 81 86 87 88 93 93 93

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
14138 0 2, 8
Giải Nhất
G.1
62724 1 2, 3
Giải Nhì
G.2
54157 96213 2 1, 2, 2, 4
Giải Ba
G.3
14362 89770 55669 50544 04462 48939
3
4
Giải Tư
G.4
4062 5079 6608 7155 5 2, 3, 5, 7
Giải Năm
G.5
7402 1236 4922 4421 2178 9253
6
7
Giải Sáu
G.6
552 247 722 8  
Giải Bảy
G.7
12 45 75 97 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 8
1 2, 3
2 1, 2, 2, 4
3 6, 8, 9
4 4, 5, 7
5 2, 3, 5, 7
6 2, 2, 2, 9
7 0, 5, 8, 9
8
9 7

Lô Tô XSMB Ngày 10/04/2024

02 08 12 13 21 22 22 24 36
38 39 44 45 47 52 53 55 57
62 62 62 69 70 75 78 79 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 14KL-9KL-15KL-16KL-19KL-20KL-6KL-3KL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
16510 0  
Giải Nhất
G.1
57524 1  
Giải Nhì
G.2
46210 99866 2 4, 4, 6, 7
Giải Ba
G.3
59326 97595 41257 02724 00969 52074
3
4
Giải Tư
G.4
0760 1668 3313 3684 5 5, 7
Giải Năm
G.5
6299 7898 4768 6210 3355 4816
6
7
Giải Sáu
G.6
717 130 568 8 4
Giải Bảy
G.7
69 62 27 41 9 5, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 0, 0, 0, 3, 6, 7
2 4, 4, 6, 7
3 0
4 1
5 5, 7
6 0, 2, 6, 8, 8, 8, 9, 9
7 4
8 4
9 5, 8, 9

Lô Tô SXMB Ngày 09/04/2024

10 10 10 13 16 17 24 24 26
27 30 41 55 57 60 62 66 68
68 68 69 69 74 84 95 98 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
30147 0 4, 5, 7
Giải Nhất
G.1
37755 1 3, 5, 5, 6
Giải Nhì
G.2
61413 89550 2 0, 2
Giải Ba
G.3
20904 51761 51163 31983 91022 78447
3
4
Giải Tư
G.4
5498 3294 6720 2059 5 0, 5, 9
Giải Năm
G.5
4679 0615 6473 3807 2132 0360
6
7
Giải Sáu
G.6
567 190 316 8 3
Giải Bảy
G.7
15 61 05 32 9 0, 4, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5, 7
1 3, 5, 5, 6
2 0, 2
3 2, 2
4 7, 7
5 0, 5, 9
6 0, 1, 1, 3, 7
7 3, 9
8 3
9 0, 4, 8

Lô Tô XSTD Ngày 08/04/2024

04 05 07 13 15 15 16 20 22
32 32 47 47 50 55 59 60 61
61 63 67 73 79 83 90 94 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
93374 0 0
Giải Nhất
G.1
18300 1 3, 7, 8
Giải Nhì
G.2
59549 37037 2 4, 4, 5, 7
Giải Ba
G.3
74266 07569 23624 78397 06513 35761
3
4
Giải Tư
G.4
1734 8632 0757 2118 5 0, 7
Giải Năm
G.5
7324 2369 6427 8196 1825 4339
6
7
Giải Sáu
G.6
185 275 044 8 5
Giải Bảy
G.7
65 17 72 50 9 6, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3, 7, 8
2 4, 4, 5, 7
3 2, 4, 7, 9
4 4, 9
5 0, 7
6 1, 5, 6, 9, 9
7 2, 4, 5
8 5
9 6, 7

Lô Tô XSMB Ngày 07/04/2024

00 13 17 18 24 24 25 27 32
34 37 39 44 49 50 57 61 65
66 69 69 72 74 75 85 96 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 16KF-18KF-13KF-10KF-12KF-1KF-17KF-4KF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
00312 0 1, 3, 5, 8
Giải Nhất
G.1
44708 1 2
Giải Nhì
G.2
88283 64571 2 0, 1, 3
Giải Ba
G.3
91798 21146 05250 09523 92549 73943
3
4
Giải Tư
G.4
1449 2399 7871 7371 5 0, 9
Giải Năm
G.5
5848 3389 9405 8301 7420 2661
6
7
Giải Sáu
G.6
142 732 198 8 3, 9
Giải Bảy
G.7
21 59 95 03 9 5, 8, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 5, 8
1 2
2 0, 1, 3
3 2
4 2, 3, 6, 8, 9, 9
5 0, 9
6 1
7 1, 1, 1
8 3, 9
9 5, 8, 8, 9

Lô Tô SXMB Ngày 06/04/2024

01 03 05 08 12 20 21 23 32
42 43 46 48 49 49 50 59 61
71 71 71 83 89 95 98 98 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 2KE-20KE-6KE-3KE-15KE-16KE-11KE-18KE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
72666 0 5, 6, 7
Giải Nhất
G.1
96992 1 0, 0, 1, 3, 5, 8, 9, 9
Giải Nhì
G.2
52918 21197 2 3, 5
Giải Ba
G.3
21034 45765 73219 29010 02370 06089
3
4
Giải Tư
G.4
0372 6291 4099 0369 5  
Giải Năm
G.5
7007 0315 6233 7010 2611 6123
6
7
Giải Sáu
G.6
270 306 325 8 9
Giải Bảy
G.7
05 13 49 19 9 1, 2, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 6, 7
1 0, 0, 1, 3, 5, 8, 9, 9
2 3, 5
3 3, 4
4 9
5
6 5, 6, 9
7 0, 0, 2
8 9
9 1, 2, 7, 9

Lô Tô XSTD Ngày 05/04/2024

05 06 07 10 10 11 13 15 18
19 19 23 25 33 34 49 65 66
69 70 70 72 89 91 92 97 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4KD-7KD-17KD-6KD-1KD-11KD-19KD-13KD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
69389 0 1, 3
Giải Nhất
G.1
34052 1 1
Giải Nhì
G.2
48091 95190 2 8, 8
Giải Ba
G.3
28642 87265 12540 99128 22291 24399
3
4
Giải Tư
G.4
6903 4457 3278 6776 5 2, 7, 8
Giải Năm
G.5
4578 6228 5858 0611 4540 7296
6
7
Giải Sáu
G.6
788 031 386 8 6, 8, 9, 9
Giải Bảy
G.7
01 42 65 89 9 0, 1, 1, 6, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3
1 1
2 8, 8
3 1
4 0, 0, 2, 2
5 2, 7, 8
6 5, 5
7 6, 8, 8
8 6, 8, 9, 9
9 0, 1, 1, 6, 9

Lô Tô XSMB Ngày 04/04/2024

01 03 11 28 28 31 40 40 42
42 52 57 58 65 65 76 78 78
86 88 89 89 90 91 91 96 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 20KC-14KC-15KC-6KC-8KC-10KC-19KC-18KC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
67364 0 6, 9, 9, 9
Giải Nhất
G.1
05538 1 0, 1, 5, 7
Giải Nhì
G.2
43309 50971 2 2, 4
Giải Ba
G.3
42539 81311 58310 75139 27406 83349
3
4
Giải Tư
G.4
1179 2067 4473 0517 5  
Giải Năm
G.5
3595 0881 7332 8196 3209 2509
6
7
Giải Sáu
G.6
732 624 838 8 1
Giải Bảy
G.7
93 94 15 22 9 3, 4, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 9, 9, 9
1 0, 1, 5, 7
2 2, 4
3 2, 2, 8, 8, 9, 9
4 9
5
6 4, 7
7 1, 3, 9
8 1
9 3, 4, 5, 6

Lô Tô SXMB Ngày 03/04/2024

06 09 09 09 10 11 15 17 22
24 32 32 38 38 39 39 49 64
67 71 73 79 81 93 94 95 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 3KB-2KB-8KB-18KB-19KB-13KB-17KB-12KB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62909 0 2, 5, 6, 9
Giải Nhất
G.1
09387 1 4
Giải Nhì
G.2
23902 06705 2 8, 9
Giải Ba
G.3
05649 11928 85591 77857 24772 73380
3
4
Giải Tư
G.4
1057 4955 1981 8866 5 4, 4, 5, 7, 7
Giải Năm
G.5
8906 2314 0248 6777 3183 8562
6
7
Giải Sáu
G.6
262 654 029 8 0, 1, 3, 6, 7
Giải Bảy
G.7
65 86 54 35 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 5, 6, 9
1 4
2 8, 9
3 5
4 8, 9
5 4, 4, 5, 7, 7
6 2, 2, 5, 6
7 2, 7
8 0, 1, 3, 6, 7
9 1

Lô Tô XSTD Ngày 02/04/2024

02 05 06 09 14 28 29 35 48
49 54 54 55 57 57 62 62 65
66 72 77 80 81 83 86 87 91

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 7KA-10KA-3KA-15KA-6KA-5KA-9KA-2KA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
19052 0 2, 5, 6, 9
Giải Nhất
G.1
64293 1 0, 2, 2
Giải Nhì
G.2
66910 37980 2  
Giải Ba
G.3
03154 05297 37583 24357 50612 56159
3
4
Giải Tư
G.4
1490 6212 7679 2105 5 2, 4, 7, 9, 9
Giải Năm
G.5
4438 2763 4042 1066 7302 1099
6
7
Giải Sáu
G.6
559 345 633 8 0, 3
Giải Bảy
G.7
09 93 06 38 9 0, 3, 3, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 5, 6, 9
1 0, 2, 2
2
3 3, 8, 8
4 2, 5
5 2, 4, 7, 9, 9
6 3, 6
7 9
8 0, 3
9 0, 3, 3, 7, 9

Lô Tô XSMB Ngày 01/04/2024

02 05 06 09 10 12 12 33 38
38 42 45 52 54 57 59 59 63
66 79 80 83 90 93 93 97 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 12HZ-15HZ-20HZ-5HZ-11HZ-4HZ-19HZ-13HZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
36909 0 2, 3, 3, 9
Giải Nhất
G.1
46217 1 1, 7
Giải Nhì
G.2
56679 32203 2 6, 7, 8, 8
Giải Ba
G.3
29726 90557 54987 59727 68447 57932
3
4
Giải Tư
G.4
5581 4902 3035 7503 5 7, 9
Giải Năm
G.5
2059 7871 4346 0991 7274 7688
6
7
Giải Sáu
G.6
183 311 228 8 1, 1, 3, 7, 8
Giải Bảy
G.7
69 90 28 81 9 0, 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 3, 3, 9
1 1, 7
2 6, 7, 8, 8
3 2, 5
4 6, 7
5 7, 9
6 9
7 1, 4, 9
8 1, 1, 3, 7, 8
9 0, 1

Lô Tô SXMB Ngày 31/03/2024

02 03 03 09 11 17 26 27 28
28 32 35 46 47 57 59 69 71
74 79 81 81 83 87 88 90 91

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 6HY-8HY-2HY-20HY-18HY-9HY-4HY-5HY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62135 0 9
Giải Nhất
G.1
21141 1 1, 7
Giải Nhì
G.2
45857 86656 2 0, 0, 3, 6, 9
Giải Ba
G.3
70417 47299 17041 28867 87844 03831
3
4
Giải Tư
G.4
7920 9023 7131 8460 5 2, 6, 7, 7
Giải Năm
G.5
3372 5765 0633 8326 3811 4220
6
7
Giải Sáu
G.6
752 057 840 8  
Giải Bảy
G.7
96 94 29 09 9 4, 6, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 1, 7
2 0, 0, 3, 6, 9
3 1, 1, 3, 5
4 0, 1, 1, 4
5 2, 6, 7, 7
6 0, 5, 7
7 2
8
9 4, 6, 9

Lô Tô XSTD Ngày 30/03/2024

09 11 17 20 20 23 26 29 31
31 33 35 40 41 41 44 52 56
57 57 60 65 67 72 94 96 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 7HX-16HX-1HX-13HX-2HX-8HX-12HX-20HX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
37869 0 0, 5
Giải Nhất
G.1
01431 1 1, 7, 8
Giải Nhì
G.2
07900 66341 2 7, 9
Giải Ba
G.3
81079 95627 76989 10547 37486 34353
3
4
Giải Tư
G.4
4618 5541 1854 0752 5 2, 3, 4
Giải Năm
G.5
4990 2029 5211 9779 7249 7896
6
7
Giải Sáu
G.6
717 867 363 8 6, 7, 9
Giải Bảy
G.7
05 67 87 62 9 0, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 5
1 1, 7, 8
2 7, 9
3 1
4 1, 1, 7, 9
5 2, 3, 4
6 2, 3, 7, 7, 9
7 9, 9
8 6, 7, 9
9 0, 6

Lô Tô XSMB Ngày 29/03/2024

00 05 11 17 18 27 29 31 41
41 47 49 52 53 54 62 63 67
67 69 79 79 86 87 89 90 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 6HV-20HV-3HV-18HV-12HV-10HV-16HV-7HV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
49879 0 0, 3, 7
Giải Nhất
G.1
61196 1 3, 5
Giải Nhì
G.2
55813 26560 2 6, 6, 8
Giải Ba
G.3
66628 39458 53044 66883 94985 04961
3
4
 
Giải Tư
G.4
0689 1252 7970 1626 5 0, 2, 8
Giải Năm
G.5
4095 9503 8586 7026 3491 4985
6
7
Giải Sáu
G.6
800 015 450 8 2, 3, 5, 5, 6, 9
Giải Bảy
G.7
07 82 98 90 9 0, 1, 5, 6, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 7
1 3, 5
2 6, 6, 8
3
4 4
5 0, 2, 8
6 0, 1
7 0, 9
8 2, 3, 5, 5, 6, 9
9 0, 1, 5, 6, 8

Lô Tô SXMB Ngày 28/03/2024

00 03 07 13 15 26 26 28 44
50 52 58 60 61 70 79 82 83
85 85 86 89 90 91 95 96 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 5HU-1HU-14HU-11HU-2HU-20HU-17HU-7HU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
20645 0 2, 7
Giải Nhất
G.1
21356 1 1, 4, 6, 8, 8
Giải Nhì
G.2
10211 33955 2 5, 8, 9
Giải Ba
G.3
57214 47997 59028 91075 81886 34229
3
4
Giải Tư
G.4
7518 6879 1586 7174 5 5, 6, 9
Giải Năm
G.5
4802 1007 6479 7659 8416 7869
6
7
Giải Sáu
G.6
187 087 674 8 4, 6, 6, 7, 7
Giải Bảy
G.7
84 38 18 25 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 7
1 1, 4, 6, 8, 8
2 5, 8, 9
3 8
4 5
5 5, 6, 9
6 9
7 4, 4, 5, 9, 9
8 4, 6, 6, 7, 7
9 7

Lô Tô XSTD Ngày 27/03/2024

02 07 11 14 16 18 18 25 28
29 38 45 55 56 59 69 74 74
75 79 79 84 86 86 87 87 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 14HT-19HT-7HT-9HT-18HT-20HT-11HT-2HT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
59619 0 4, 7, 8
Giải Nhất
G.1
57086 1 5, 5, 7, 9, 9
Giải Nhì
G.2
96937 20940 2 0, 1, 8
Giải Ba
G.3
23515 63359 89273 67580 12104 65171
3
4
Giải Tư
G.4
6781 8492 2432 0942 5 9, 9
Giải Năm
G.5
4059 1308 7139 7578 4915 1820
6
7
 
Giải Sáu
G.6
728 921 919 8 0, 1, 2, 6
Giải Bảy
G.7
82 17 99 07 9 2, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 7, 8
1 5, 5, 7, 9, 9
2 0, 1, 8
3 2, 7, 9
4 0, 2
5 9, 9
6
7 1, 3, 8
8 0, 1, 2, 6
9 2, 9

Lô Tô XSMB Ngày 26/03/2024

04 07 08 15 15 17 19 19 20
21 28 32 37 39 40 42 59 59
71 73 78 80 81 82 86 92 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 3HS-8HS-10HS-19HS-12HS-20HS-13HS-18HS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
16342 0 2
Giải Nhất
G.1
75754 1 1, 3, 4, 9
Giải Nhì
G.2
28913 37346 2 1, 2, 5
Giải Ba
G.3
86642 45535 81914 94696 52321 96022
3
4
Giải Tư
G.4
8692 8838 9702 1399 5 4
Giải Năm
G.5
7019 7237 7661 9492 5860 0770
6
7
Giải Sáu
G.6
425 940 549 8  
Giải Bảy
G.7
39 42 11 77 9 2, 2, 6, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1, 3, 4, 9
2 1, 2, 5
3 5, 7, 8, 9
4 0, 2, 2, 2, 6, 9
5 4
6 0, 1
7 0, 7
8
9 2, 2, 6, 9

Lô Tô SXMB Ngày 25/03/2024

02 11 13 14 19 21 22 25 35
37 38 39 40 42 42 42 46 49
54 60 61 70 77 92 92 96 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 17HR-15HR-3HR-9HR-1HR-6HR-8HR-12HR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
88274 0 3, 5, 9
Giải Nhất
G.1
06693 1 2, 3, 5
Giải Nhì
G.2
53350 57784 2 9
Giải Ba
G.3
04071 89897 75341 98348 75312 33461
3
4
Giải Tư
G.4
9003 5952 0115 9805 5 0, 2, 4
Giải Năm
G.5
3069 2189 5874 3454 1490 7942
6
7
Giải Sáu
G.6
935 713 633 8 4, 9
Giải Bảy
G.7
29 09 32 39 9 0, 3, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 5, 9
1 2, 3, 5
2 9
3 2, 3, 5, 9
4 1, 2, 8
5 0, 2, 4
6 1, 9
7 1, 4, 4
8 4, 9
9 0, 3, 7

Lô Tô XSTD Ngày 24/03/2024

03 05 09 12 13 15 29 32 33
35 39 41 42 48 50 52 54 61
69 71 74 74 84 89 90 93 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 11HQ-16HQ-1HQ-3HQ-4HQ-18HQ-10HQ-14HQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
59882 0 0, 1, 8, 9, 9
Giải Nhất
G.1
35161 1 2, 4, 6
Giải Nhì
G.2
80009 90230 2 0, 1, 2, 7
Giải Ba
G.3
27850 78279 76809 32621 30855 65708
3
4
Giải Tư
G.4
4114 7900 0301 0473 5 0, 1, 5
Giải Năm
G.5
6540 7127 8212 9532 2160 6720
6
7
Giải Sáu
G.6
460 122 532 8 2, 5
Giải Bảy
G.7
85 51 42 16 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 8, 9, 9
1 2, 4, 6
2 0, 1, 2, 7
3 0, 2, 2
4 0, 2
5 0, 1, 5
6 0, 0, 1
7 3, 9
8 2, 5
9

Lô Tô XSMB Ngày 23/03/2024

00 01 08 09 09 12 14 16 20
21 22 27 30 32 32 40 42 50
51 55 60 60 61 73 79 82 85

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 5HP-18HP-16HP-14HP-1HP-12HP-6HP-20HP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
95371 0 2, 3
Giải Nhất
G.1
07286 1
Giải Nhì
G.2
23998 54295 2 1, 1, 2, 3, 7, 7
Giải Ba
G.3
30927 81184 68459 29360 97671 18598
3
4
 
Giải Tư
G.4
3721 6102 6363 6756 5 6, 6, 9
Giải Năm
G.5
7582 1471 1256 7423 3322 6997
6
7
Giải Sáu
G.6
840 527 579 8 2, 4, 6
Giải Bảy
G.7
21 91 03 69 9 1, 5, 7, 8, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 3
1
2 1, 1, 2, 3, 7, 7
3
4 0
5 6, 6, 9
6 0, 3, 9
7 1, 1, 1, 9
8 2, 4, 6
9 1, 5, 7, 8, 8

Lô Tô SXMB Ngày 22/03/2024

02 03 21 21 22 23 27 27 40
56 56 59 60 63 69 71 71 71
79 82 84 86 91 95 97 98 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 12HN-2HN-6HN-4HN-14HN-5HN-8HN-18HN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
81866 0 1, 7
Giải Nhất
G.1
15018 1 3, 8
Giải Nhì
G.2
97738 52425 2 0, 0, 5, 6, 6
Giải Ba
G.3
46984 39393 23620 45649 07779 32333
3
4
Giải Tư
G.4
6001 7698 5879 5739 5 2, 6
Giải Năm
G.5
2820 0426 8268 4363 6007 2889
6
7
Giải Sáu
G.6
843 426 191 8 4, 7, 9
Giải Bảy
G.7
87 13 52 56 9 1, 3, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 7
1 3, 8
2 0, 0, 5, 6, 6
3 3, 8, 9
4 3, 9
5 2, 6
6 3, 6, 8
7 9, 9
8 4, 7, 9
9 1, 3, 8

Lô Tô XSTD Ngày 21/03/2024

01 07 13 18 20 20 25 26 26
33 38 39 43 49 52 56 63 66
68 79 79 84 87 89 91 93 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 15HM-7HM-11HM-18HM-5HM-19HM-9HM-12HM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
35144 0 4, 5
Giải Nhất
G.1
48573 1 4, 5
Giải Nhì
G.2
21404 25165 2 3, 3, 5, 6, 9
Giải Ba
G.3
28375 09425 17538 21595 56954 36845
3
4
Giải Tư
G.4
2361 7750 2414 2861 5 0, 4, 4
Giải Năm
G.5
8305 7081 7715 2463 0729 3143
6
7
Giải Sáu
G.6
271 623 926 8 1, 7
Giải Bảy
G.7
87 23 54 37 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5
1 4, 5
2 3, 3, 5, 6, 9
3 7, 8
4 3, 4, 5
5 0, 4, 4
6 1, 1, 3, 5
7 1, 3, 5
8 1, 7
9 5

Lô Tô XSMB Ngày 20/03/2024

04 05 14 15 23 23 25 26 29
37 38 43 44 45 50 54 54 61
61 63 65 71 73 75 81 87 95

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 1HL-15HL-6HL-9HL-8HL-17HL-20HL-7HL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
15636 0 0, 2
Giải Nhất
G.1
19173 1 6
Giải Nhì
G.2
85681 79930 2 2
Giải Ba
G.3
13044 44402 18216 83995 78186 87187
3
4
Giải Tư
G.4
6448 8599 4783 1398 5 1, 5, 6, 9
Giải Năm
G.5
6959 9932 2256 7373 4400 6765
6
7
Giải Sáu
G.6
996 855 572 8 1, 3, 6, 7
Giải Bảy
G.7
33 44 22 51 9 5, 6, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2
1 6
2 2
3 0, 2, 3, 6
4 4, 4, 8
5 1, 5, 6, 9
6 5
7 2, 3, 3
8 1, 3, 6, 7
9 5, 6, 8, 9

Lô Tô SXMB Ngày 19/03/2024

00 02 16 22 30 32 33 36 44
44 48 51 55 56 59 65 72 73
73 81 83 86 87 95 96 98 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 16HK-12HK-18HK-11HK-3HK-14HK-20HK-10HK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
78723 0 2, 6, 8, 8
Giải Nhất
G.1
05913 1 3, 3
Giải Nhì
G.2
42978 47997 2 3, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9
Giải Ba
G.3
12779 25923 66649 28808 79008 51224
3
4
 
Giải Tư
G.4
4813 1627 6276 4906 5 3
Giải Năm
G.5
6495 7729 2690 7389 9423 1047
6
7
Giải Sáu
G.6
902 463 762 8 2, 9
Giải Bảy
G.7
82 29 25 53 9 0, 5, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 6, 8, 8
1 3, 3
2 3, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9
3
4 7, 9
5 3
6 2, 3
7 6, 8, 9
8 2, 9
9 0, 5, 7

Lô Tô XSTD Ngày 18/03/2024

02 06 08 08 13 13 23 23 23
24 25 27 29 29 47 49 53 62
63 76 78 79 82 89 90 95 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 16HG-2HG-5HG-4HG-8HG-20HG-6HG-11HG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
39399 0 1, 2, 5, 7, 9
Giải Nhất
G.1
50264 1 1
Giải Nhì
G.2
05861 93264 2 0, 3, 5, 9
Giải Ba
G.3
27209 38005 89679 63829 34307 28483
3
4
 
Giải Tư
G.4
4711 8630 7059 6601 5 0, 2, 4, 7, 9
Giải Năm
G.5
8554 0583 0657 3523 3494 1252
6
7
Giải Sáu
G.6
639 625 190 8 3, 3
Giải Bảy
G.7
02 50 20 30 9 0, 4, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 2, 5, 7, 9
1 1
2 0, 3, 5, 9
3 0, 0, 9
4
5 0, 2, 4, 7, 9
6 1, 4, 4
7 9
8 3, 3
9 0, 4, 9

Lô Tô XSMB Ngày 17/03/2024

01 02 05 07 09 11 20 23 25
29 30 30 39 50 52 54 57 59
61 64 64 79 83 83 90 94 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 20HF-15HF-9HF-18HF-8HF-2HF-12HF-11HF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
05667 0 4, 9
Giải Nhất
G.1
42692 1 3, 5, 9
Giải Nhì
G.2
26834 13884 2 0, 5, 6, 6, 7
Giải Ba
G.3
41197 48183 30209 40650 38977 31619
3
4
Giải Tư
G.4
6327 7526 8813 8004 5 0, 8
Giải Năm
G.5
0083 3362 9225 6115 7179 7774
6
7
Giải Sáu
G.6
970 842 546 8 3, 3, 4
Giải Bảy
G.7
49 58 26 20 9 2, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 9
1 3, 5, 9
2 0, 5, 6, 6, 7
3 4
4 2, 6, 9
5 0, 8
6 2, 7
7 0, 4, 7, 9
8 3, 3, 4
9 2, 7

Lô Tô SXMB Ngày 16/03/2024

04 09 13 15 19 20 25 26 26
27 34 42 46 49 50 58 62 67
70 74 77 79 83 83 84 92 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 15HE-13HE-12HE-19HE-7HE-20HE-4HE-6HE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
12334 0 0, 2, 9
Giải Nhất
G.1
51885 1
Giải Nhì
G.2
94341 78676 2 5, 6
Giải Ba
G.3
86372 36161 53081 61157 25254 83626
3
4
Giải Tư
G.4
9449 7299 9594 3832 5 1, 4, 7, 9
Giải Năm
G.5
0035 6600 7679 9485 8125 7951
6
7
Giải Sáu
G.6
784 939 809 8 1, 4, 5, 5
Giải Bảy
G.7
91 02 59 66 9 1, 4, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 9
1
2 5, 6
3 2, 4, 5, 9
4 1, 9
5 1, 4, 7, 9
6 1, 6
7 2, 6, 9
8 1, 4, 5, 5
9 1, 4, 9

Lô Tô XSTD Ngày 15/03/2024

00 02 09 25 26 32 34 35 39
41 49 51 54 57 59 61 66 72
76 79 81 84 85 85 91 94 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 5HD-3HD-1HD-4HD-16HD-2HD-12HD-8HD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
69169 0 2, 3, 3, 7, 9
Giải Nhất
G.1
64118 1 1, 4, 4, 8
Giải Nhì
G.2
47084 42711 2 7, 8
Giải Ba
G.3
63859 14728 77445 27949 64742 81409
3
4
Giải Tư
G.4
9407 4489 0999 1759 5 7, 9, 9
Giải Năm
G.5
4014 9727 1414 9057 2299 3594
6
7
Giải Sáu
G.6
630 802 403 8 4, 9
Giải Bảy
G.7
03 64 94 72 9 4, 4, 9, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 3, 3, 7, 9
1 1, 4, 4, 8
2 7, 8
3 0
4 2, 5, 9
5 7, 9, 9
6 4, 9
7 2
8 4, 9
9 4, 4, 9, 9

Lô Tô XSMB Ngày 14/03/2024

02 03 03 07 09 11 14 14 18
27 28 30 42 45 49 57 59 59
64 69 72 84 89 94 94 99 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 6HC-15HC-2HC-8HC-5HC-10HC-4HC-13HC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
91753 0 3
Giải Nhất
G.1
54579 1 5, 7
Giải Nhì
G.2
90984 68978 2 8
Giải Ba
G.3
89663 79417 27577 20491 00134 75715
3
4
Giải Tư
G.4
7980 7928 8166 1878 5 0, 3, 3, 4
Giải Năm
G.5
7965 9154 7803 5279 9350 3131
6
7
Giải Sáu
G.6
472 053 360 8 0, 4
Giải Bảy
G.7
43 74 60 49 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 5, 7
2 8
3 1, 4
4 3, 9
5 0, 3, 3, 4
6 0, 0, 3, 5, 6
7 2, 4, 7, 8, 8, 9, 9
8 0, 4
9 1

Lô Tô SXMB Ngày 13/03/2024

03 15 17 28 31 34 43 49 50
53 53 54 60 60 63 65 66 72
74 77 78 78 79 79 80 84 91

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 11HB-15HB-1HB-20HB-16HB-17HB-8HB-2HB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
00212 0 1, 2, 2
Giải Nhất
G.1
02044 1 0, 2, 9
Giải Nhì
G.2
54494 32692 2 5
Giải Ba
G.3
37525 42210 18702 87251 33797 01356
3
4
Giải Tư
G.4
3464 3362 1268 3795 5 1, 6
Giải Năm
G.5
6389 7534 7475 0291 4719 1601
6
7
Giải Sáu
G.6
593 102 749 8 9
Giải Bảy
G.7
76 92 64 78 9 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 2, 2
1 0, 2, 9
2 5
3 4
4 4, 9
5 1, 6
6 2, 4, 4, 8
7 5, 6, 8
8 9
9 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7

Lô Tô XSTD Ngày 12/03/2024

01 02 02 10 12 19 25 34 44
49 51 56 62 64 64 68 75 76
78 89 91 92 92 93 94 95 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 19HA-13HA-7HA-17HA-3HA-6HA-4HA-20HA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
68333 0 7
Giải Nhất
G.1
15214 1 0, 1, 4, 9
Giải Nhì
G.2
41437 19271 2 8
Giải Ba
G.3
81367 05175 83589 47586 69646 07575
3
4
Giải Tư
G.4
7285 1688 9707 9289 5  
Giải Năm
G.5
0140 6399 9619 3239 3428 9131
6
7
Giải Sáu
G.6
438 211 465 8 5, 6, 8, 9, 9
Giải Bảy
G.7
99 79 10 72 9 9, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0, 1, 4, 9
2 8
3 1, 3, 7, 8, 9
4 0, 6
5
6 5, 7
7 1, 2, 5, 5, 9
8 5, 6, 8, 9, 9
9 9, 9

Lô Tô XSMB Ngày 11/03/2024

07 10 11 14 19 28 31 33 37
38 39 40 46 65 67 71 72 75
75 79 85 86 88 89 89 99 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 12GZ-6GZ-8GZ-13GZ-7GZ-20GZ-3GZ-16GZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
98352 0 0, 3, 5, 6, 8
Giải Nhất
G.1
69888 1 5
Giải Nhì
G.2
07390 71903 2 6, 9
Giải Ba
G.3
65258 30308 67847 24138 66905 28830
3
4
Giải Tư
G.4
7379 8073 8480 8743 5 2, 5, 7, 8
Giải Năm
G.5
8680 0868 0855 7163 2615 5429
6
7
Giải Sáu
G.6
906 799 400 8 0, 0, 8, 8
Giải Bảy
G.7
57 88 64 26 9 0, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 5, 6, 8
1 5
2 6, 9
3 0, 8
4 3, 7
5 2, 5, 7, 8
6 3, 4, 8
7 3, 9
8 0, 0, 8, 8
9 0, 9

Lô Tô SXMB Ngày 10/03/2024

00 03 05 06 08 15 26 29 30
38 43 47 52 55 57 58 63 64
68 73 79 80 80 88 88 90 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 15GY-19GY-9GY-6GY-5GY-8GY-11GY-7GY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
97041 0  
Giải Nhất
G.1
66285 1  
Giải Nhì
G.2
61339 03320 2 0, 0, 8, 9
Giải Ba
G.3
97684 81378 67753 20613 13219 64710
3
4
Giải Tư
G.4
5334 1854 9868 8120 5 3, 4
Giải Năm
G.5
7819 2869 7366 5797 7110 6682
6
7
Giải Sáu
G.6
110 477 078 8 2, 4, 5, 6
Giải Bảy
G.7
86 29 28 10 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 0, 0, 0, 0, 3, 9, 9
2 0, 0, 8, 9
3 4, 9
4 1
5 3, 4
6 6, 8, 9
7 7, 8, 8
8 2, 4, 5, 6
9 7

Lô Tô XSTD Ngày 09/03/2024

10 10 10 10 13 19 19 20 20
28 29 34 39 41 53 54 66 68
69 77 78 78 82 84 85 86 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 9GX-13GX-7GX-14GX-3GX-6GX-5GX-16GX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
71307 0 7
Giải Nhất
G.1
20243 1 1, 1, 4
Giải Nhì
G.2
17094 60989 2 2, 4, 5, 6, 7
Giải Ba
G.3
31527 92382 96787 36794 48482 77297
3
4
 
Giải Tư
G.4
5626 6650 0211 7778 5 0, 2, 6
Giải Năm
G.5
1022 8863 9869 7124 5225 1665
6
7
Giải Sáu
G.6
011 087 756 8 2, 2, 7, 7, 9
Giải Bảy
G.7
52 14 44 43 9 4, 4, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 1, 1, 4
2 2, 4, 5, 6, 7
3
4 3, 3, 4
5 0, 2, 6
6 3, 5, 9
7 8
8 2, 2, 7, 7, 9
9 4, 4, 7

Lô Tô XSMB Ngày 08/03/2024

07 11 11 14 22 24 25 26 27
43 43 44 50 52 56 63 65 69
78 82 82 87 87 89 94 94 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 15GV-6GV-2GV-9GV-1GV-14GV-5GV-7GV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
03047 0 0, 0, 0, 5, 6
Giải Nhất
G.1
58941 1
Giải Nhì
G.2
47442 56737 2 5
Giải Ba
G.3
55967 75948 24885 07736 02093 56900
3
4
Giải Tư
G.4
7490 0152 5300 7005 5 2
Giải Năm
G.5
8175 5037 6867 7425 8500 7138
6
7
Giải Sáu
G.6
385 939 306 8 2, 5, 5, 6
Giải Bảy
G.7
33 86 49 82 9 0, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 0, 0, 5, 6
1
2 5
3 3, 6, 7, 7, 8, 9
4 1, 2, 7, 8, 9
5 2
6 7, 7
7 5
8 2, 5, 5, 6
9 0, 3

Lô Tô SXMB Ngày 07/03/2024

00 00 00 05 06 25 33 36 37
37 38 39 41 42 47 48 49 52
67 67 75 82 85 85 86 90 93

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 11GU-16GU-20GU-18GU-4GU-12GU-13GU-14GU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
32939 0 9
Giải Nhất
G.1
48545 1 0, 0, 3, 6
Giải Nhì
G.2
20648 62946 2 5, 5, 8
Giải Ba
G.3
62598 61910 93128 18943 96213 41342
3
4
Giải Tư
G.4
5481 8716 3949 0656 5 0, 6
Giải Năm
G.5
5841 9192 3950 6709 1625 9048
6
7
 
Giải Sáu
G.6
974 010 130 8 1
Giải Bảy
G.7
25 45 77 96 9 2, 6, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0, 0, 3, 6
2 5, 5, 8
3 0, 9
4 1, 2, 3, 5, 5, 6, 8, 8, 9
5 0, 6
6
7 4, 7
8 1
9 2, 6, 8

Lô Tô XSTD Ngày 06/03/2024

09 10 10 13 16 25 25 28 30
39 41 42 43 45 45 46 48 48
49 50 56 74 77 81 92 96 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 16GT-12GT-10GT-1GT-6GT-2GT-14GT-19GT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
87122 0 0, 2, 2, 5
Giải Nhất
G.1
64388 1 2, 2, 8
Giải Nhì
G.2
51684 45089 2 1, 2, 6, 9
Giải Ba
G.3
15702 11869 95889 95412 35845 75289
3
4
 
Giải Tư
G.4
3651 7848 0102 9621 5 1, 1
Giải Năm
G.5
1951 8583 0029 9692 0278 9912
6
7
Giải Sáu
G.6
300 105 083 8 3, 3, 4, 8, 9, 9, 9
Giải Bảy
G.7
75 26 18 99 9 2, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 2, 5
1 2, 2, 8
2 1, 2, 6, 9
3
4 5, 8
5 1, 1
6 9
7 5, 8
8 3, 3, 4, 8, 9, 9, 9
9 2, 9

Lô Tô XSMB Ngày 05/03/2024

00 02 02 05 12 12 18 21 22
26 29 45 48 51 51 69 75 78
83 83 84 88 89 89 89 92 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 13GS-2GS-7GS-8GS-11GS-16GS-6GS-15GS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
58535 0 0, 7, 8, 8
Giải Nhất
G.1
12691 1 6, 6
Giải Nhì
G.2
00638 31420 2 0, 0, 1
Giải Ba
G.3
57770 73871 09120 81336 55270 35872
3
4
Giải Tư
G.4
7247 3943 1366 8508 5 1
Giải Năm
G.5
4707 3421 6900 7216 1233 6993
6
7
Giải Sáu
G.6
264 316 608 8  
Giải Bảy
G.7
42 62 65 51 9 1, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 7, 8, 8
1 6, 6
2 0, 0, 1
3 3, 5, 6, 8
4 2, 3, 7
5 1
6 2, 4, 5, 6
7 0, 0, 1, 2
8
9 1, 3

Lô Tô SXMB Ngày 04/03/2024

00 07 08 08 16 16 20 20 21
33 35 36 38 42 43 47 51 62
64 65 66 70 70 71 72 91 93

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 1GR-10GR-9GR-8GR-16GR-19GR-12GR-4GR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
17632 0 0, 3, 5, 8
Giải Nhất
G.1
94774 1 1, 4, 6, 7
Giải Nhì
G.2
16188 17377 2  
Giải Ba
G.3
04817 77472 39263 02216 51663 23400
3
4
Giải Tư
G.4
4505 3347 3003 7595 5  
Giải Năm
G.5
5793 1299 3483 9811 6264 8486
6
7
Giải Sáu
G.6
695 008 399 8 3, 6, 8
Giải Bảy
G.7
40 14 44 37 9 3, 5, 5, 9, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 5, 8
1 1, 4, 6, 7
2
3 2, 7
4 0, 4, 7
5
6 3, 3, 4
7 2, 4, 7
8 3, 6, 8
9 3, 5, 5, 9, 9

Lô Tô XSTD Ngày 03/03/2024

00 03 05 08 11 14 16 17 32
37 40 44 47 63 63 64 72 74
77 83 86 88 93 95 95 99 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 9GQ-10GQ-7GQ-19GQ-12GQ-13GQ-11GQ-18GQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
77433 0 6, 7
Giải Nhất
G.1
74982 1 9, 9
Giải Nhì
G.2
86227 74919 2 4, 7, 8
Giải Ba
G.3
78519 65124 47963 10766 16187 87960
3
4
Giải Tư
G.4
9494 1898 3887 7871 5 3
Giải Năm
G.5
0791 6933 0328 3582 1207 8431
6
7
Giải Sáu
G.6
741 053 377 8 2, 2, 7, 7
Giải Bảy
G.7
93 95 06 91 9 1, 1, 3, 4, 5, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 7
1 9, 9
2 4, 7, 8
3 1, 3, 3
4 1
5 3
6 0, 3, 6
7 1, 7
8 2, 2, 7, 7
9 1, 1, 3, 4, 5, 8

Lô Tô XSMB Ngày 02/03/2024

06 07 19 19 24 27 28 31 33
33 41 53 60 63 66 71 77 82
82 87 87 91 91 93 94 95 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 18GP-5GP-13GP-10GP-3GP-6GP-8GP-7GP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
71961 0 0, 5, 7
Giải Nhất
G.1
83331 1 6
Giải Nhì
G.2
77826 34607 2 1, 3, 3, 5, 6, 9
Giải Ba
G.3
42063 15142 67205 32829 72584 04871
3
4
Giải Tư
G.4
7471 1023 0796 5943 5 3
Giải Năm
G.5
6600 3416 2788 2153 6425 3770
6
7
Giải Sáu
G.6
386 092 940 8 4, 6, 8
Giải Bảy
G.7
21 23 65 46 9 2, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 5, 7
1 6
2 1, 3, 3, 5, 6, 9
3 1
4 0, 2, 3, 6
5 3
6 1, 3, 5
7 0, 1, 1
8 4, 6, 8
9 2, 6

Lô Tô SXMB Ngày 01/03/2024

00 05 07 16 21 23 23 25 26
29 31 40 42 43 46 53 61 63
65 70 71 71 84 86 88 92 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 2GN-13GN-12GN-1GN-10GN-20GN-9GN-14GN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
39648 0 2, 8
Giải Nhất
G.1
89254 1 0, 3, 9
Giải Nhì
G.2
83310 67194 2 3, 6, 7, 8, 9
Giải Ba
G.3
17553 16513 90168 81966 67408 22446
3
4
Giải Tư
G.4
2546 1126 7889 3202 5 3, 4, 4
Giải Năm
G.5
8654 2727 2819 4960 8883 8030
6
7
 
Giải Sáu
G.6
429 531 092 8 3, 9
Giải Bảy
G.7
28 92 23 99 9 2, 2, 4, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 8
1 0, 3, 9
2 3, 6, 7, 8, 9
3 0, 1
4 6, 6, 8
5 3, 4, 4
6 0, 6, 8
7
8 3, 9
9 2, 2, 4, 9

Lô Tô XSTD Ngày 29/02/2024

02 08 10 13 19 23 26 27 28
29 30 31 46 46 48 53 54 54
60 66 68 83 89 92 92 94 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 5GM-18GM-2GM-14GM-8GM-16GM-19GM-10GM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
77645 0 2, 5
Giải Nhất
G.1
06477 1 4, 7
Giải Nhì
G.2
84305 38394 2 1, 9
Giải Ba
G.3
71202 93049 90021 21978 87788 04853
3
4
Giải Tư
G.4
0790 0256 2861 3114 5 2, 2, 3, 6
Giải Năm
G.5
7552 7033 7276 1129 7595 4489
6
7
Giải Sáu
G.6
652 476 788 8 8, 8, 9
Giải Bảy
G.7
67 96 37 17 9 0, 4, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 5
1 4, 7
2 1, 9
3 3, 7
4 5, 9
5 2, 2, 3, 6
6 1, 7
7 6, 6, 7, 8
8 8, 8, 9
9 0, 4, 5, 6

Lô Tô XSMB Ngày 28/02/2024

02 05 14 17 21 29 33 37 45
49 52 52 53 56 61 67 76 76
77 78 88 88 89 90 94 95 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 20GL-19GL-3GL-11GL-16GL-18GL-1GL-17GL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
36209 0 2, 5, 9
Giải Nhất
G.1
22265 1 6
Giải Nhì
G.2
97620 79071 2 0, 2, 4
Giải Ba
G.3
17063 61654 47294 39697 85597 98822
3
4
 
 
Giải Tư
G.4
5624 5402 3167 0381 5 0, 4
Giải Năm
G.5
7878 9350 3316 8097 0986 7762
6
7
Giải Sáu
G.6
378 568 805 8 0, 1, 5, 6
Giải Bảy
G.7
85 80 61 76 9 4, 7, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 5, 9
1 6
2 0, 2, 4
3
4
5 0, 4
6 1, 2, 3, 5, 7, 8
7 1, 6, 8, 8
8 0, 1, 5, 6
9 4, 7, 7, 7

Lô Tô SXMB Ngày 27/02/2024

02 05 09 16 20 22 24 50 54
61 62 63 65 67 68 71 76 78
78 80 81 85 86 94 97 97 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 9GK-4GK-13GK-2GK-7GK-17GK-14GK-3GK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
27234 0 3
Giải Nhất
G.1
61620 1 4, 9
Giải Nhì
G.2
29442 71430 2 0, 4, 4
Giải Ba
G.3
71285 37989 62482 67475 65703 34114
3
4
Giải Tư
G.4
4653 9878 4471 1839 5 2, 3, 6
Giải Năm
G.5
0133 7292 8297 0646 4652 3382
6
7
Giải Sáu
G.6
424 832 419 8 2, 2, 5, 8, 9
Giải Bảy
G.7
63 88 24 56 9 2, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 4, 9
2 0, 4, 4
3 0, 2, 3, 4, 9
4 2, 6
5 2, 3, 6
6 3
7 1, 5, 8
8 2, 2, 5, 8, 9
9 2, 7

Lô Tô XSTD Ngày 26/02/2024

03 14 19 20 24 24 30 32 33
34 39 42 46 52 53 56 63 71
75 78 82 82 85 88 89 92 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 5GH-7GH-1GH-11GH-4GH-10GH-15GH-12GH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
15545 0 4, 6, 6, 7
Giải Nhất
G.1
85710 1 0, 0, 0, 6, 9
Giải Nhì
G.2
17410 30692 2  
Giải Ba
G.3
77641 63547 40180 61070 59567 02946
3
4
 
Giải Tư
G.4
5607 7989 8806 1262 5 1
Giải Năm
G.5
0689 4410 5587 5247 7619 8861
6
7
Giải Sáu
G.6
204 487 280 8 0, 0, 7, 7, 9, 9
Giải Bảy
G.7
16 06 98 51 9 2, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 6, 6, 7
1 0, 0, 0, 6, 9
2
3
4 1, 5, 6, 7, 7
5 1
6 1, 2, 7
7 0
8 0, 0, 7, 7, 9, 9
9 2, 8

Lô Tô XSMB Ngày 25/02/2024

04 06 06 07 10 10 10 16 19
41 45 46 47 47 51 61 62 67
70 80 80 87 87 89 89 92 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 20GF-3GF-2GF-1GF-10GF-14GF-5GF-16GF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
57333 0 4
Giải Nhất
G.1
81369 1 9
Giải Nhì
G.2
30504 76199 2 2, 4
Giải Ba
G.3
33651 22945 66456 46182 39290 34970
3
4
Giải Tư
G.4
7837 6860 3636 6890 5 1, 2, 6
Giải Năm
G.5
1619 7224 1740 4222 1496 0442
6
7
Giải Sáu
G.6
247 752 331 8 2
Giải Bảy
G.7
43 44 35 45 9 0, 0, 6, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 9
2 2, 4
3 1, 3, 5, 6, 7
4 0, 2, 3, 4, 5, 5, 7
5 1, 2, 6
6 0, 9
7 0
8 2
9 0, 0, 6, 9

Lô Tô SXMB Ngày 24/02/2024

04 19 22 24 31 33 35 36 37
40 42 43 44 45 45 47 51 52
56 60 69 70 82 90 90 96 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 19GE-2GE-14GE-10GE-5GE-11GE-18GE-15GE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
16053 0 0, 4, 8
Giải Nhất
G.1
88635 1
Giải Nhì
G.2
25337 63488 2 0, 4, 5
Giải Ba
G.3
59775 29439 27290 24040 82530 67189
3
4
Giải Tư
G.4
0547 6741 7941 7289 5 3
Giải Năm
G.5
7824 5469 8625 7168 1204 5983
6
7
Giải Sáu
G.6
308 973 820 8 3, 8, 9, 9
Giải Bảy
G.7
79 00 93 45 9 0, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 4, 8
1
2 0, 4, 5
3 0, 5, 7, 9
4 0, 1, 1, 5, 7
5 3
6 8, 9
7 3, 5, 9
8 3, 8, 9, 9
9 0, 3

Lô Tô XSTD Ngày 23/02/2024

00 04 08 20 24 25 30 35 37
39 40 41 41 45 47 53 68 69
73 75 79 83 88 89 89 90 93

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 7GD-6GD-10GD-2GD-11GD-3GD-18GD-12GD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
82488 0 4
Giải Nhất
G.1
52311 1 1, 2, 3
Giải Nhì
G.2
07072 42726 2 0, 5, 6, 6
Giải Ba
G.3
40481 49867 76166 29399 36193 63578
3
4
Giải Tư
G.4
9404 2834 6012 1448 5 0
Giải Năm
G.5
4126 1347 1048 7295 7820 8038
6
7
Giải Sáu
G.6
450 637 460 8 1, 8
Giải Bảy
G.7
25 70 90 13 9 0, 3, 5, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 1, 2, 3
2 0, 5, 6, 6
3 4, 7, 8
4 7, 8, 8
5 0
6 0, 6, 7
7 0, 2, 8
8 1, 8
9 0, 3, 5, 9

Lô Tô XSMB Ngày 22/02/2024

04 11 12 13 20 25 26 26 34
37 38 47 48 48 50 60 66 67
70 72 78 81 88 90 93 95 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 9GC-7GC-17GC-2GC-14GC-5GC-20GC-13GC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
99937 0 8
Giải Nhất
G.1
73548 1 3, 8, 8, 9
Giải Nhì
G.2
40187 24052 2 8
Giải Ba
G.3
45049 69513 00318 99864 37934 67528
3
4
Giải Tư
G.4
9969 4749 3131 7918 5 1, 2
Giải Năm
G.5
5983 3688 4919 7340 8836 1898
6
7
Giải Sáu
G.6
661 051 291 8 3, 7, 8
Giải Bảy
G.7
08 64 72 91 9 1, 1, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 3, 8, 8, 9
2 8
3 1, 4, 6, 7
4 0, 8, 9, 9
5 1, 2
6 1, 4, 4, 9
7 2
8 3, 7, 8
9 1, 1, 8

Lô Tô SXMB Ngày 21/02/2024

08 13 18 18 19 28 31 34 36
37 40 48 49 49 51 52 61 64
64 69 72 83 87 88 91 91 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 13GB-2GB-5GB-7GB-17GB-12GB-6GB-20GB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
57406 0 0, 5, 6
Giải Nhất
G.1
97758 1 5, 6, 8, 9
Giải Nhì
G.2
37216 24939 2 1, 2
Giải Ba
G.3
30032 78750 31430 43822 43341 22605
3
4
Giải Tư
G.4
7939 8580 7131 0783 5 0, 6, 8
Giải Năm
G.5
0866 9656 7260 4515 7573 3621
6
7
Giải Sáu
G.6
592 419 079 8 0, 3
Giải Bảy
G.7
68 18 78 00 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 5, 6
1 5, 6, 8, 9
2 1, 2
3 0, 1, 2, 9, 9
4 1
5 0, 6, 8
6 0, 6, 8
7 3, 8, 9
8 0, 3
9 2

Lô Tô XSTD Ngày 20/02/2024

00 05 06 15 16 18 19 21 22
30 31 32 39 39 41 50 56 58
60 66 68 73 78 79 80 83 92

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3GA-2GA-11GA-9GA-10GA-18GA-17GA-7GA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
75801 0 1, 2
Giải Nhất
G.1
19995 1 5, 9
Giải Nhì
G.2
93219 56742 2 0, 4, 4, 4
Giải Ba
G.3
13459 21260 02582 01053 92502 27859
3
4
Giải Tư
G.4
1440 1020 4024 9170 5 3, 4, 7, 8, 9, 9, 9
Giải Năm
G.5
0057 6215 3858 8144 3559 8224
6
7
Giải Sáu
G.6
554 331 982 8 2, 2, 5
Giải Bảy
G.7
64 85 24 66 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 2
1 5, 9
2 0, 4, 4, 4
3 1
4 0, 2, 4
5 3, 4, 7, 8, 9, 9, 9
6 0, 4, 6
7 0
8 2, 2, 5
9 5

Lô Tô XSMB Ngày 19/02/2024

01 02 15 19 20 24 24 24 31
40 42 44 53 54 57 58 59 59
59 60 64 66 70 82 82 85 95

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 6FZ-2FZ-14FZ-17FZ-12FZ-19FZ-20FZ-1FZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
39903 0 3, 7, 9
Giải Nhất
G.1
64007 1 0, 4, 8
Giải Nhì
G.2
94691 49556 2 4, 8, 9
Giải Ba
G.3
47851 91743 87428 63645 97610 97288
3
4
Giải Tư
G.4
0270 5179 3109 4524 5 0, 1, 6, 6
Giải Năm
G.5
3849 9190 0418 6950 1098 3962
6
7
Giải Sáu
G.6
093 429 132 8 8
Giải Bảy
G.7
56 97 14 64 9 0, 1, 3, 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 7, 9
1 0, 4, 8
2 4, 8, 9
3 2
4 3, 5, 9
5 0, 1, 6, 6
6 2, 4
7 0, 9
8 8
9 0, 1, 3, 7, 8

Lô Tô SXMB Ngày 18/02/2024

03 07 09 10 14 18 24 28 29
32 43 45 49 50 51 56 56 62
64 70 79 88 90 91 93 97 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 2FY-17FY-5FY-14FY-16FY-8FY-3FY-15FY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
58294 0 5, 7
Giải Nhất
G.1
03133 1 2, 6, 8
Giải Nhì
G.2
84216 14018 2 1, 1, 5
Giải Ba
G.3
87942 42677 33889 80351 42249 29632
3
4
Giải Tư
G.4
4666 5495 8905 6655 5 1, 5, 7
Giải Năm
G.5
5821 1407 8445 7612 9721 1589
6
7
Giải Sáu
G.6
062 725 757 8 9, 9
Giải Bảy
G.7
73 92 62 67 9 2, 4, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 7
1 2, 6, 8
2 1, 1, 5
3 2, 3
4 2, 5, 9
5 1, 5, 7
6 2, 2, 6, 7
7 3, 7
8 9, 9
9 2, 4, 5

Lô Tô XSTD Ngày 17/02/2024

05 07 12 16 18 21 21 25 32
33 42 45 49 51 55 57 62 62
66 67 73 77 89 89 92 94 95

XSMB 60 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY - KQXSMB 60 NGÀY

 

XSMB 60 ngày hay xổ số miền bắc 60 ngày liên tiếp là 60 kết quả xổ số Miền Bắc của 60 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 60 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 60 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 60 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 60 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 60 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 60 ngày, kqxsmn, kqxsmt 60 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.