Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5 Ngày 07/12

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
17
42
08
Giải Bảy G.7
311
372
789
Giải Sáu G.6
5019
7366
1047
5943
9836
6180
7850
1337
1510
Giải Năm G.5
3666
8589
5699
Giải Tư G.4
60101
13305
47661
63342
03685
73214
48543
79514
56607
15995
87415
46801
71554
73090
02980
55288
01757
58406
Giải Ba G.3
95433
37917
88565
96987
69532
89787
Giải Nhì G.2
04051
63559
69154
Giải Nhất G.1
00610
13122
19108
Giải ĐB ĐB
909255
539517
066425

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 1, 5 1, 7 6, 8, 8
1 0, 1, 4, 7, 7, 9 4, 5, 7 0
2 2 2 5, 5
3 3 6, 6 2, 7
4 2, 7 2, 3, 3
5 1, 5 9 0, 4, 4, 7
6 1, 6, 6 5
7 2
8 5 0, 7, 9 0, 7, 8, 9
9 5 0, 9

Lô Tô XSMN Thứ 5

01 05 10 11 14 17 17 19 22
33 42 47 51 55 61 66 66 85
01 07 14 15 17 22 36 36 42
43 43 59 65 72 80 87 89 95
06 08 08 10 25 25 32 37 50
54 54 57 80 87 88 89 90 99

XSMN T5 - Xổ Số Miền Nam T5 Ngày 30/11

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
84
93
82
Giải Bảy G.7
534
411
624
Giải Sáu G.6
5376
0270
2772
6715
2223
9285
5600
6702
3555
Giải Năm G.5
2547
4749
7621
Giải Tư G.4
65922
64064
50495
36576
72347
38222
88414
64305
22577
18003
21643
83813
59146
21291
81951
23927
06070
55555
Giải Ba G.3
46732
62038
70498
23724
80871
42030
Giải Nhì G.2
31075
21446
87815
Giải Nhất G.1
02937
20815
45059
Giải ĐB ĐB
173171
925874
917173

Thông báo

Lô Tô XSMN T5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 3, 5 0, 2
1 9 1, 3, 4, 5, 5 5, 7
2 2, 2 3, 4 1, 4, 7
3 2, 4, 7, 8 2 0
4 7, 7 3, 6, 9 6
5 1, 5, 5, 9
6 4
7 0, 1, 2, 5, 6, 6 4, 7 0, 1, 3
8 4 5 2
9 5 3, 8 1
19 22 22 32 34 37 38 47 47
64 70 71 72 75 76 76 84 95
03 05 11 13 14 15 15 23 24
32 43 46 49 74 77 85 93 98
00 02 15 17 21 24 27 30 46
51 55 55 59 70 71 73 82 91

XSMN thứ năm - Xổ Số Miền Nam thứ năm Ngày 23/11

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
73
14
15
Giải Bảy G.7
916
650
349
Giải Sáu G.6
5353
4275
8964
5184
3421
7769
6852
8430
8180
Giải Năm G.5
2067
7469
4711
Giải Tư G.4
24424
19932
99051
60032
17417
85284
00910
28172
70149
35874
91914
61035
82421
98670
07614
24272
44592
73537
Giải Ba G.3
84214
10524
78205
34039
14094
28644
Giải Nhì G.2
14010
40960
38569
Giải Nhất G.1
65192
31779
97419
Giải ĐB ĐB
111468
374911
023632

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 5
1 0, 4, 6, 7 0, 1, 4, 4 1, 4, 5, 9
2 4, 4 1 1
3 2, 2 5, 9 0, 2, 7
4 9 4, 9
5 1, 3 0 2
6 4, 7, 8 0, 9, 9 9
7 0, 3, 5 2, 4, 9 0, 2
8 4 4 0
9 2 4 2, 4, 4
10 14 16 17 24 24 32 32 51
53 64 67 68 70 73 75 84 92
05 10 11 14 14 21 35 39 49
50 60 69 69 72 74 79 84 94
11 14 15 19 21 30 32 37 44
49 52 69 70 72 80 92 94 94

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Ngày 16/11

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
30
27
84
Giải Bảy G.7
665
545
543
Giải Sáu G.6
7081
5914
5950
1740
9424
6873
5199
3487
0079
Giải Năm G.5
8911
4132
6490
Giải Tư G.4
49666
56531
58811
22087
33866
45173
78741
21776
78398
52153
25752
42115
03563
10257
24034
96851
80680
35618
Giải Ba G.3
55388
46257
49459
83806
15881
87159
Giải Nhì G.2
95488
63081
51074
Giải Nhất G.1
72056
11060
38264
Giải ĐB ĐB
429638
324301
092098

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1, 6
1 1, 1, 4 5 8
2 4, 7, 9
3 0, 1, 8 2 4
4 0, 1, 5 3
5 0, 6, 7 2, 3, 9 1, 7, 9
6 5, 6, 6 0 3, 4
7 3 3, 6 4, 9
8 1, 1, 7, 8, 8 1 0, 1, 4, 7
9 8 0, 2, 8, 9

Lô Tô KQXSMN Thứ 5

11 11 14 30 31 38 50 56 57
65 66 66 73 81 81 87 88 88
01 06 15 24 27 29 32 40 41
45 52 53 59 60 73 76 81 98
18 34 43 51 57 59 63 64 74
79 80 81 84 87 90 92 98 99

XSMN thứ năm - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ năm 09/11

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
65
28
37
Giải Bảy G.7
714
153
906
Giải Sáu G.6
9014
5687
6499
7838
0588
6191
7029
3220
4706
Giải Năm G.5
2715
2140
9615
Giải Tư G.4
04524
86516
33837
10196
86907
72664
81589
97927
01239
68061
70236
56707
67767
58881
24695
24726
53409
46738
Giải Ba G.3
00745
88353
12963
31348
35852
88951
Giải Nhì G.2
12990
07800
61985
Giải Nhất G.1
58061
82825
83203
Giải ĐB ĐB
199178
717766
034992

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 7 0, 7 3, 6, 6, 9
1 4, 4, 5, 6 5
2 4 5, 7, 8 0, 6, 9
3 7, 8 6, 8, 9 7, 8
4 5 0, 8
5 3 3 1, 2
6 1, 4, 5 1, 2, 3, 6 7
7 8 2
8 7 8, 9 1, 5
9 0, 6, 9 1 2, 5
07 14 14 15 16 24 37 38 45
53 61 64 65 78 87 90 96 99
00 07 25 27 28 36 38 39 40
48 53 61 62 63 66 88 89 91
03 06 06 09 15 20 26 29 37
38 51 52 67 72 81 85 92 95

XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5 Ngày 02/11

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
09
66
85
Giải Bảy G.7
156
994
042
Giải Sáu G.6
1430
1318
8002
6860
4364
2054
7376
7851
8614
Giải Năm G.5
2146
0191
3063
Giải Tư G.4
57909
55041
40341
54275
81483
96969
06164
83226
11202
04363
33035
62185
26271
27357
21351
93354
67380
88392
Giải Ba G.3
15162
51764
73132
51806
05303
67104
Giải Nhì G.2
29891
99034
40524
Giải Nhất G.1
07404
69069
49803
Giải ĐB ĐB
406603
397520
604114

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2, 3, 4, 9, 9 2, 6 3, 3, 4
1 3, 8 2, 4, 4
2 0, 6 4
3 0 2, 4, 5
4 1, 1, 6 2
5 6 4 1, 1, 4, 7
6 2, 4, 9 0, 3, 4, 4, 6, 9 3
7 5 1, 6
8 3 5 0, 5
9 1 1, 4, 6 2
02 03 04 09 09 13 18 30 41
41 46 56 62 64 69 75 83 91
02 06 20 26 32 34 35 54 60
63 64 64 66 69 85 91 94 96
03 03 04 12 14 14 24 42 51
51 54 57 63 71 76 80 85 92

XSMN T5 - Xổ Số Miền Nam T5 Ngày 26/10

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
02
90
13
Giải Bảy G.7
042
534
792
Giải Sáu G.6
7090
0999
5531
4987
3146
5229
1597
2158
5096
Giải Năm G.5
7324
6052
6959
Giải Tư G.4
51946
63726
26053
49724
59631
58160
55801
32954
14056
11598
55456
14850
31397
74247
52868
32146
52611
10781
Giải Ba G.3
83378
58503
47836
78841
09836
64657
Giải Nhì G.2
31945
97275
62932
Giải Nhất G.1
37648
17140
22831
Giải ĐB ĐB
232218
882953
016976

Thông báo

Lô Tô XSMN T5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 2, 3 1
1 8 3 1, 3
2 2, 4, 4, 6 9
3 1, 1 4, 6 1, 2, 6
4 2, 5, 6, 8 0, 1, 6 6, 7
5 3 0, 2, 3, 4, 6, 6 7, 8, 9
6 0 8
7 8 5 6
8 7 1
9 0, 9 0, 8 2, 6, 6, 7, 7

Lô Tô XSMN T5

02 03 18 22 24 24 26 31 31
42 45 46 48 53 60 78 90 99
01 13 29 34 36 40 41 46 50
52 53 54 56 56 75 87 90 98
11 13 31 32 36 46 47 57 58
59 68 76 81 92 96 96 97 97

XSMN thứ năm - Xổ Số Miền Nam thứ năm Ngày 19/10

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
75
71
24
Giải Bảy G.7
189
473
381
Giải Sáu G.6
8180
9214
0096
5279
7282
5016
6372
7713
4220
Giải Năm G.5
1223
7010
8927
Giải Tư G.4
10171
07232
30944
38617
83779
24273
19760
29175
89743
35300
44010
43228
83613
61110
69726
73211
09133
86761
Giải Ba G.3
98550
13978
58693
58534
84841
90396
Giải Nhì G.2
53412
73246
37062
Giải Nhất G.1
47297
97261
90567
Giải ĐB ĐB
966039
101232
236644

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0 1
1 2, 4, 7 0, 0, 6 0, 1, 3, 3
2 3 8 0, 4, 6, 7
3 2, 9 2, 4 3
4 4 3, 6 1, 4
5 0 0
6 2 0, 1 1, 2, 7
7 1, 3, 5, 8, 9 1, 3, 5, 9 2
8 0, 9 2 1
9 6, 7 3 6
12 14 17 23 32 39 44 50 62
71 73 75 78 79 80 89 96 97
00 10 10 16 28 32 34 43 46
50 60 61 71 73 75 79 82 93
01 10 11 13 13 20 24 26 27
33 41 44 61 62 67 72 81 96

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Ngày 12/10

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
71
45
41
Giải Bảy G.7
067
744
898
Giải Sáu G.6
2236
8523
3389
2714
0002
8928
5060
9042
1621
Giải Năm G.5
1433
0312
4093
Giải Tư G.4
72746
54789
80656
55474
55066
64309
06601
60534
12750
26674
46015
76363
69787
78970
52405
84629
07454
66992
Giải Ba G.3
94813
18518
62403
95516
55097
67928
Giải Nhì G.2
04352
40432
54425
Giải Nhất G.1
98848
16535
34595
Giải ĐB ĐB
640135
043286
556554

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 9 1, 2, 3 5
1 3, 8 2, 4, 5, 6
2 3 8 1, 5, 8, 9
3 3, 5, 6 2, 4, 5
4 6, 8 1, 4, 5 1, 2
5 2, 5, 6 0 4, 4
6 6, 7 3 0, 3
7 1, 4 4 0
8 9, 9 6 7
9 2, 3, 5, 7, 8
09 13 18 23 33 35 36 46 48
52 55 56 66 67 71 74 89 89
01 02 03 12 14 15 16 28 32
34 35 41 44 45 50 63 74 86
05 21 25 28 29 41 42 54 54
60 63 70 87 92 93 95 97 98

XSMN thứ năm - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ năm 05/10

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
61
57
51
Giải Bảy G.7
040
322
663
Giải Sáu G.6
1488
7863
0710
8743
6695
5982
1966
7494
1834
Giải Năm G.5
7619
1402
8215
Giải Tư G.4
87379
48741
73743
14058
07642
98224
12071
05432
31706
53922
67190
22617
20758
09338
29254
20193
11177
40200
Giải Ba G.3
97496
59195
00714
44805
42682
28558
Giải Nhì G.2
61531
14971
73710
Giải Nhất G.1
50284
23814
73287
Giải ĐB ĐB
226122
185714
378042

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2, 5, 6 0
1 0, 9 4, 4, 4, 7 0, 5, 7
2 2, 4 2, 2, 2
3 1 2 4, 8
4 0, 1, 2, 3 3 2
5 8 7 1, 4, 8, 8
6 0, 1, 3 3, 6
7 9 1, 1 7
8 4, 8 2 2, 7
9 5, 6 0, 5 3, 4

Lô Tô XSMN thứ năm

10 19 22 24 31 40 41 42 43
58 60 61 63 79 84 88 95 96
02 05 06 14 14 14 17 22 22
22 32 43 57 71 71 82 90 95
00 10 15 17 34 38 42 51 54
58 58 63 66 77 82 87 93 94

XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5 Ngày 28/09

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
56
86
25
Giải Bảy G.7
866
856
299
Giải Sáu G.6
0378
5186
2573
4318
5758
3854
5044
6328
0753
Giải Năm G.5
6812
3973
1691
Giải Tư G.4
57340
25091
42352
55681
76226
69116
84796
91302
65827
43938
69287
27778
92984
55382
97571
18980
41019
55164
Giải Ba G.3
59456
13097
62194
26697
78062
32512
Giải Nhì G.2
70775
60901
98566
Giải Nhất G.1
76594
83005
64395
Giải ĐB ĐB
036672
310240
419116

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 9 0, 1, 2, 5
1 2, 6 8 2, 6, 9
2 6 7 5, 8
3 8
4 0 0 4
5 2, 6, 6 4, 6, 8 3, 5
6 6 2, 4, 6
7 2, 3, 5, 8 3, 8 1
8 1, 6 6, 7 0, 2, 4
9 1, 4, 7 4, 6, 7 1, 5, 9
09 12 16 26 40 52 56 56 66
72 73 75 78 81 86 91 94 97
00 01 02 05 18 27 38 40 54
56 58 73 78 86 87 94 96 97
12 16 19 25 28 44 53 55 62
64 66 71 80 82 84 91 95 99

XSMN T5 - Xổ Số Miền Nam T5 Ngày 21/09

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
85
43
14
Giải Bảy G.7
223
846
021
Giải Sáu G.6
2028
4914
0808
3854
3592
2547
4558
1489
4136
Giải Năm G.5
4716
2007
7684
Giải Tư G.4
04195
94167
71045
51399
99847
44816
74145
69336
73269
93302
36984
79034
55725
04204
76375
27455
19083
13831
Giải Ba G.3
49253
79652
45468
83087
94656
12668
Giải Nhì G.2
76573
32563
59095
Giải Nhất G.1
42320
67624
78766
Giải ĐB ĐB
677858
077808
440134

Thông báo

Lô Tô XSMN T5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 2, 7, 8 4
1 4, 6, 6 4
2 0, 3, 8 4 1, 5
3 4, 6 1, 4, 6
4 5, 7 3, 5, 6, 7 0
5 2, 3, 8 4 5, 6, 8
6 7 3, 8, 9 6, 8
7 3 5
8 3, 5 4, 7 3, 4, 9
9 5, 9 2, 3 5
08 14 16 16 20 23 28 45 47
52 53 58 67 73 83 85 95 99
02 07 08 24 34 36 43 45 46
47 54 63 68 69 84 87 92 93
04 14 21 25 31 34 36 40 55
56 58 66 68 75 83 84 89 95

XSMN thứ năm - Xổ Số Miền Nam thứ năm Ngày 14/09

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
Giải Tám G.8
63
97
42
Giải Bảy G.7
248
134
670
Giải Sáu G.6
3325
1776
4753
2074
7546
6206
5638
2832
4789
Giải Năm G.5
8503
5321
3027
Giải Tư G.4
97062
99339
38543
27076
29106
89550
24229
23335
20815
07801
44956
99532
53250
14964
45114
80454
58744
67565
Giải Ba G.3
26556
66942
11385
18593
45243
22686
Giải Nhì G.2
90605
44057
89327
Giải Nhất G.1
53030
55452
65734
Giải ĐB ĐB
611910
751294
682586

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 3, 5, 6 1, 6
1 0 5, 7 4
2 5 1, 9 7, 7
3 0, 9 2, 4, 5 2, 4, 8
4 2, 3, 8 6 2, 3, 4
5 0, 3, 6 2, 6, 7 0, 4
6 2, 3 4, 5
7 4, 6, 6 4 0, 5
8 5 6, 6, 9
9 3, 4, 7

Lô Tô XSMN thứ năm

03 05 06 10 25 30 39 42 43
48 50 53 56 62 63 74 76 76
01 06 15 17 21 29 32 34 35
46 52 56 57 74 85 93 94 97
14 27 27 32 34 38 42 43 44
50 54 64 65 70 75 86 86 89

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Ngày 07/09

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
49
12
13
Giải Bảy G.7
555
623
168
Giải Sáu G.6
7388
4400
4958
2275
5042
2375
8544
1180
7083
Giải Năm G.5
8672
5923
8392
Giải Tư G.4
37748
13615
44949
29809
01960
37418
00886
77016
67054
58340
44376
59214
89825
61096
68710
83014
17777
09061
Giải Ba G.3
67520
95395
31611
06920
24769
96566
Giải Nhì G.2
23165
46177
14981
Giải Nhất G.1
67025
08409
02681
Giải ĐB ĐB
155842
754626
409565

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0, 9 9 3
1 5, 8 1, 2, 4, 6 0, 3, 4
2 0, 5 0, 3, 3, 6 5
3
4 2, 8, 9, 9 0, 2 4
5 5, 8 4
6 0, 5 9 1, 5, 6, 8, 9
7 2 5, 5, 6, 7 7
8 4, 8 6 0, 1, 1, 3
9 5 2, 6
00 09 15 18 20 25 42 48 49
49 55 58 60 65 72 84 88 95
09 11 12 14 16 20 23 23 26
40 42 54 69 75 75 76 77 86
03 10 13 14 25 44 61 65 66
68 69 77 80 81 81 83 92 96

XSMN thứ năm - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ năm 31/08

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
93
36
93
Giải Bảy G.7
651
288
030
Giải Sáu G.6
6531
4719
4793
7171
2934
2104
4916
7768
2098
Giải Năm G.5
9813
5450
9457
Giải Tư G.4
66815
30995
51951
10526
99304
85228
46700
25131
78067
51586
67683
75521
27708
96231
05772
23499
19225
63044
Giải Ba G.3
15431
05232
39685
91297
85074
78636
Giải Nhì G.2
57832
91986
75497
Giải Nhất G.1
99337
41617
36825
Giải ĐB ĐB
590547
262998
278652

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 4 0, 0, 4 8
1 3, 5, 9 7 6
2 3, 6, 8 1 5, 5
3 1, 1, 2, 2, 7 1, 4, 6 0, 1, 6
4 7 4
5 1, 1 0 2, 7
6 7 8
7 1 2, 4
8 3, 5, 6, 6, 8
9 3, 3, 5 7, 8 3, 5, 7, 8, 9
04 13 15 19 23 26 28 31 31
32 32 37 47 51 51 93 93 95
00 00 04 17 21 31 34 36 50
67 71 83 85 86 86 88 97 98
08 16 25 25 30 31 36 44 52
57 68 72 74 93 95 97 98 99

XSMN THỨ 5 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ NĂM HÀNG TUẦN - XSMN T5

 

XSMN Thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN T5 hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam Thứ 5 từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn Thứ 5 hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam Thứ 5

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn Thứ 5 để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn Thứ 5 hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam thứ năm hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!