Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5 Ngày 11/07

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
37
54
82
Giải Bảy G.7
233
165
381
Giải Sáu G.6
4921
9077
0170
5003
2456
8039
3506
8056
6321
Giải Năm G.5
2754
0709
8452
Giải Tư G.4
89120
19638
29389
10930
76461
26072
54043
99310
82410
37471
75257
59042
12801
22748
87228
22168
80673
18087
Giải Ba G.3
69208
46055
88162
59205
52562
72574
Giải Nhì G.2
77878
84699
77010
Giải Nhất G.1
68728
35094
27936
Giải ĐB ĐB
342343
582249
432449

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 3, 5, 9 1, 6
1 0, 0, 1 0
2 0, 1, 8 1, 8
3 0, 3, 7, 8 9 6
4 3 2, 3, 9 8, 9
5 4, 5 4, 6, 7 2, 6
6 1 2, 5 2, 8
7 0, 2, 7, 8 1 3, 4
8 9 1, 2, 7
9 3 4, 9 0

Lô Tô XSMN Thứ 5

08 20 21 28 30 33 37 38 43
54 55 61 70 72 77 78 89 93
03 05 09 10 10 11 39 42 43
49 54 56 57 62 65 71 94 99
01 06 10 21 28 36 48 49 52
56 62 68 73 74 81 82 87 90

XSMN T5 - Xổ Số Miền Nam T5 Ngày 04/07

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
66
70
47
Giải Bảy G.7
092
794
275
Giải Sáu G.6
9064
7441
0240
8794
0405
0208
9242
9359
2570
Giải Năm G.5
4470
5532
8592
Giải Tư G.4
04828
09748
23882
97468
04314
01115
66797
40506
24267
96618
93922
23793
11058
63605
58672
89197
37185
81980
Giải Ba G.3
39353
90159
17203
03796
53966
64654
Giải Nhì G.2
42351
26419
81568
Giải Nhất G.1
94489
24569
57766
Giải ĐB ĐB
693659
762914
393008

Thông báo

Lô Tô XSMN T5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 2 3, 5, 6, 8 5, 8
1 4, 5 4, 8, 9
2 8 2
3 2
4 0, 1, 8 3 2, 7
5 1, 3, 9, 9 1, 4, 8, 9
6 4, 6, 8 7, 9 6, 6, 8
7 0 0 0, 2, 5
8 2, 9 0, 5
9 2 3, 4, 4, 6, 7 2, 7
02 14 15 28 40 41 48 51 53
59 59 64 66 68 70 82 89 92
03 05 06 08 14 18 19 22 32
43 67 69 70 93 94 94 96 97
05 08 42 47 51 54 58 59 66
66 68 70 72 75 80 85 92 97

XSMN thứ năm - Xổ Số Miền Nam thứ năm Ngày 27/06

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
97
62
61
Giải Bảy G.7
166
708
232
Giải Sáu G.6
0367
5713
5806
1846
5578
8704
0689
5088
4895
Giải Năm G.5
6724
4780
2165
Giải Tư G.4
36787
02967
11171
97444
89027
48484
21188
51414
62663
30981
39943
48237
30708
32586
28256
28836
50772
47318
Giải Ba G.3
97053
60700
16487
22534
94487
02574
Giải Nhì G.2
21452
05783
03186
Giải Nhất G.1
80362
43503
34252
Giải ĐB ĐB
492889
264194
912197

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 0, 6 3, 4, 8 8
1 3 4 8
2 2, 4, 7
3 4, 7 2, 6
4 4 3, 6
5 2, 3 2, 6
6 2, 6, 7, 7 2, 3 1, 5
7 1 8 2, 4
8 4, 7, 9 0, 1, 3, 7, 8 2, 6, 6, 7, 8, 9
9 7 4, 6 5, 7
00 06 13 22 24 27 44 52 53
62 66 67 67 71 84 87 89 97
03 04 08 14 34 37 43 46 62
63 78 80 81 83 87 88 94 96
08 18 32 36 52 56 61 65 72
74 82 86 86 87 88 89 95 97

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Ngày 20/06

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
33
98
49
Giải Bảy G.7
179
766
425
Giải Sáu G.6
7614
0127
8950
8848
1371
6456
0207
7391
0796
Giải Năm G.5
4179
7300
6874
Giải Tư G.4
58429
06011
55184
39840
17711
73976
35647
37991
81625
08299
72460
65712
82830
52289
48550
15347
96269
61648
Giải Ba G.3
03671
58819
75169
10992
85614
85776
Giải Nhì G.2
19835
42982
26838
Giải Nhất G.1
67754
50300
53058
Giải ĐB ĐB
897706
817743
541574

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 6 0, 0 7
1 1, 1, 2, 4, 9 2 1, 4
2 7, 9 5 5
3 3, 5 3 0, 8
4 0 3, 7, 8 7, 8, 9
5 0, 4 6 0, 8
6 0, 6, 9 9
7 1, 6, 9, 9 1 4, 4, 6
8 4 2 9
9 1, 2, 8, 9 1, 6

Lô Tô KQXSMN Thứ 5

06 11 11 12 14 19 27 29 33
35 40 50 54 71 76 79 79 84
00 00 12 25 33 43 47 48 56
60 66 69 71 82 91 92 98 99
07 11 14 25 30 38 47 48 49
50 58 69 74 74 76 89 91 96

XSMN thứ năm - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ năm 13/06

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
70
40
66
Giải Bảy G.7
578
804
506
Giải Sáu G.6
5762
1974
9945
9009
8269
6226
1975
9598
5550
Giải Năm G.5
8741
0446
2123
Giải Tư G.4
99974
91504
02345
17595
21499
27161
33959
83808
49695
56892
09727
55603
42107
48198
22172
19520
40710
89817
Giải Ba G.3
64895
15941
86443
11006
34750
01939
Giải Nhì G.2
41846
90223
92265
Giải Nhất G.1
11512
76930
58281
Giải ĐB ĐB
154433
582311
186832

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4 3, 4, 6, 8, 9 6, 7
1 2 1 0, 7
2 3, 6, 7 0, 3
3 3, 7 0 2, 9
4 1, 1, 5, 5, 6 0, 3, 6
5 9 0, 0, 7
6 1, 2 4, 9 5, 6
7 0, 4, 4, 8 2, 5
8 1
9 5, 5, 9 2, 5 8, 8
04 12 33 37 41 41 45 45 46
61 62 70 74 74 78 95 95 99
03 04 06 08 09 11 23 26 27
30 40 43 46 59 64 69 92 95
06 07 10 17 20 23 32 39 50
50 57 65 66 72 75 81 98 98

XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5 Ngày 06/06

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
00
88
93
Giải Bảy G.7
100
347
670
Giải Sáu G.6
0743
0793
7877
3442
4286
5307
6601
1231
3616
Giải Năm G.5
7807
2497
9704
Giải Tư G.4
77921
51291
26107
34326
03333
78283
45520
50700
15241
71780
84134
15882
89370
13061
99402
71162
00766
02991
Giải Ba G.3
44785
57365
77880
98407
14865
42497
Giải Nhì G.2
96787
84370
13036
Giải Nhất G.1
28563
21373
93497
Giải ĐB ĐB
012022
049816
320999

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 0, 0, 7, 7 0, 7, 7, 8 1, 2, 4
1 6 6, 9
2 1, 2, 6 0
3 3 4 1, 6
4 3 1, 2, 7
5
6 3, 5 1, 2, 5, 6
7 7 0, 3 0, 0
8 0, 3, 5, 7 0, 0, 2, 6, 8
9 1, 3 7 1, 3, 7, 7, 9
00 00 07 07 21 22 26 33 43
63 65 77 80 83 85 87 91 93
00 07 07 08 16 20 34 41 42
47 70 73 80 80 82 86 88 97
01 02 04 16 19 31 36 61 62
65 66 70 70 91 93 97 97 99

XSMN T5 - Xổ Số Miền Nam T5 Ngày 30/05

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
79
81
41
Giải Bảy G.7
701
276
774
Giải Sáu G.6
4173
1433
9859
2983
0215
5055
6354
7421
6045
Giải Năm G.5
7285
6916
3860
Giải Tư G.4
17998
61705
14702
47549
09570
03201
95878
97984
57653
87306
16809
51906
12634
92941
60028
02228
68334
45130
Giải Ba G.3
74747
05359
54906
75394
60511
31880
Giải Nhì G.2
98379
44584
80167
Giải Nhất G.1
04751
57543
81965
Giải ĐB ĐB
284641
495466
863973

Thông báo

Lô Tô XSMN T5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1, 1, 2, 5 6, 6, 6, 9 1
1 5, 6, 9 1
2 1, 8, 8
3 3 0, 4, 4
4 1, 7, 9 3 1, 1, 5
5 1, 9, 9 3, 5 4
6 6 0, 5, 7
7 0, 3, 5, 9, 9 6, 8 3, 4
8 5 1, 3, 4, 4 0
9 8 4

Lô Tô XSMN T5

01 01 02 05 33 41 47 49 51
59 59 70 73 75 79 79 85 98
06 06 06 09 15 16 19 43 53
55 66 76 78 81 83 84 84 94
01 11 21 28 28 30 34 34 41
41 45 54 60 65 67 73 74 80

XSMN thứ năm - Xổ Số Miền Nam thứ năm Ngày 23/05

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
32
16
54
Giải Bảy G.7
279
060
491
Giải Sáu G.6
8104
5159
3122
8942
8760
4014
4252
0848
0316
Giải Năm G.5
0233
5686
7018
Giải Tư G.4
75049
78536
78546
12924
18035
61144
84100
28763
73367
57982
69673
74615
23699
55722
73854
15997
29883
71219
Giải Ba G.3
91422
14227
15405
53446
27085
35613
Giải Nhì G.2
02819
68924
37220
Giải Nhất G.1
38186
74348
10544
Giải ĐB ĐB
676628
762189
616286

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 4 0, 5
1 9 4, 5, 6 3, 6, 8, 9
2 2, 2, 4, 7, 8 4 0, 2
3 2, 3, 5, 6
4 4, 6, 9 2, 6, 8 4, 8
5 9, 9 2, 2, 4, 4
6 0, 0, 3, 7
7 9 3
8 6 2, 6, 9 3, 5, 6
9 7 1, 7, 9
04 19 22 22 24 27 28 32 33
35 36 44 46 49 59 59 79 86
00 05 14 15 16 24 42 46 48
60 60 63 67 73 82 86 89 97
13 16 18 19 20 22 44 48 52
52 54 54 83 85 86 91 97 99

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Ngày 16/05

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
54
43
64
Giải Bảy G.7
901
697
550
Giải Sáu G.6
7658
5991
7677
6765
0332
1815
1910
5083
4179
Giải Năm G.5
6421
5810
1416
Giải Tư G.4
41996
70073
65116
07819
88987
22731
28687
10711
19985
74960
60092
99220
85609
31974
42304
61726
82483
90097
Giải Ba G.3
82113
81726
86031
81420
91633
17830
Giải Nhì G.2
92730
76557
50064
Giải Nhất G.1
15283
56131
45165
Giải ĐB ĐB
627275
501116
001084

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 4, 9
1 3, 6, 9 0, 1, 5, 6 0, 6
2 1, 2, 6 0, 0 3, 6
3 0, 1 1, 1, 2 0, 3
4 3
5 4, 8 7 0
6 0, 5, 9 4, 4, 5
7 3, 5, 7 4, 9
8 3, 7 5, 7 3, 3, 4
9 1, 6 2, 7 7
01 13 16 19 21 22 26 30 31
54 58 73 75 77 83 87 91 96
10 11 15 16 20 20 31 31 32
43 57 60 65 69 85 87 92 97
04 09 10 16 23 26 30 33 50
64 64 65 74 79 83 83 84 97

XSMN thứ năm - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ năm 09/05

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
56
20
62
Giải Bảy G.7
607
719
305
Giải Sáu G.6
4440
5286
0799
9433
6260
5552
9233
6681
6508
Giải Năm G.5
8409
8062
7808
Giải Tư G.4
54269
47393
34054
78530
78031
61904
29542
47079
42163
16535
27197
89026
71773
13945
46503
45694
89312
34515
Giải Ba G.3
11727
85350
19429
44381
99316
68813
Giải Nhì G.2
26721
33239
49941
Giải Nhất G.1
30239
02797
77216
Giải ĐB ĐB
773364
440827
737385

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 4, 7, 9 3, 5, 8, 8
1 0, 9 0, 2, 3, 5, 6, 6
2 1, 7 0, 6, 7, 9
3 0, 1, 9 3, 5, 9 3
4 0 2 1, 5
5 0, 4, 6 2
6 1, 4, 9 0, 2, 3 2
7 9 3
8 6 1 1, 5
9 3, 9 7, 7 4

Lô Tô XSMN thứ năm

04 07 09 21 27 30 31 39 40
50 54 56 61 64 69 86 93 99
10 19 20 26 27 29 33 35 39
42 52 60 62 63 79 81 97 97
03 05 08 08 10 12 13 15 16
16 33 41 45 62 73 81 85 94

XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5 Ngày 02/05

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
90
51
78
Giải Bảy G.7
048
393
875
Giải Sáu G.6
2692
9882
0523
5729
9652
7237
9957
7642
5401
Giải Năm G.5
2298
5892
7121
Giải Tư G.4
16124
76301
13902
46254
51079
11020
32985
51259
18697
31083
47596
07555
53888
16021
44386
96623
28029
07542
Giải Ba G.3
46013
54945
18247
11730
57230
84764
Giải Nhì G.2
82093
93901
93838
Giải Nhất G.1
91469
20640
00057
Giải ĐB ĐB
459151
922138
179433

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0, 1, 2 1 1
1 3 9
2 0, 3, 4 9 1, 1, 3, 9
3 0, 7, 8 0, 3, 8
4 5, 8 0, 7, 9 2, 2
5 1, 4 1, 2, 5, 9 7, 7
6 9 4
7 9 5, 8
8 2 3, 5 6, 8
9 0, 2, 3, 8 2, 3, 6, 7
00 01 02 13 20 23 24 45 48
51 54 69 79 82 90 92 93 98
01 29 30 37 38 40 47 49 51
52 55 59 83 85 92 93 96 97
01 19 21 21 23 29 30 33 38
42 42 57 57 64 75 78 86 88

XSMN T5 - Xổ Số Miền Nam T5 Ngày 25/04

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
32
02
75
Giải Bảy G.7
977
886
080
Giải Sáu G.6
4323
2868
7530
5398
4559
8844
2748
4646
0861
Giải Năm G.5
6704
4937
6719
Giải Tư G.4
55283
09924
66226
35568
97495
96877
77385
54841
86633
09711
18141
63604
10396
31724
39329
18240
91204
99859
Giải Ba G.3
20709
95268
28735
86066
63737
60896
Giải Nhì G.2
67879
24858
00661
Giải Nhất G.1
62931
85162
02658
Giải ĐB ĐB
026380
825699
766312

Thông báo

Lô Tô XSMN T5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 4, 9 2, 4 4
1 1 2, 9
2 3, 4, 6 4, 9
3 0, 1, 2 3, 5, 7 7
4 1, 1, 4, 5 0, 6, 8
5 8, 9 8, 8, 9
6 8, 8, 8 2, 6 1, 1
7 7, 7, 9 5
8 0, 3, 4 5, 6 0
9 5 8, 9 6, 6
04 09 23 24 26 30 31 32 68
68 68 77 77 79 80 83 84 95
02 04 11 33 35 37 41 41 44
45 58 59 62 66 85 86 98 99
04 12 19 24 29 37 40 46 48
58 58 59 61 61 75 80 96 96

XSMN thứ năm - Xổ Số Miền Nam thứ năm Ngày 18/04

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
27
31
48
Giải Bảy G.7
683
685
988
Giải Sáu G.6
7973
6201
8631
0499
6833
8640
9531
9509
5632
Giải Năm G.5
8082
7496
2116
Giải Tư G.4
70100
12924
66356
27272
62110
72662
02395
30117
08506
33472
19616
15467
94284
82524
78289
51188
12652
83556
Giải Ba G.3
25509
30716
52305
69385
57263
99978
Giải Nhì G.2
86043
17567
68799
Giải Nhất G.1
29299
84817
59420
Giải ĐB ĐB
134358
659442
775821

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 0, 1, 9 5, 6 0, 9
1 0, 6 6, 7, 7 6
2 4, 7 0, 1, 4
3 1 1, 3 1, 2
4 3 0, 2 8
5 6, 8 8 2, 6
6 2 7, 7 3
7 2, 3 2 8
8 2, 3 5, 5 4, 8, 8, 9
9 2, 9 5, 6, 9 9

Lô Tô XSMN thứ năm

00 01 09 10 16 24 27 31 43
56 58 62 72 73 82 83 92 99
05 06 16 17 17 31 33 40 42
58 67 67 72 85 85 95 96 99
00 09 16 20 21 24 31 32 48
52 56 63 78 84 88 88 89 99

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Ngày 11/04

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
00
88
41
Giải Bảy G.7
669
369
673
Giải Sáu G.6
0206
6114
5822
1464
8333
9756
8907
2361
3430
Giải Năm G.5
8682
1043
9415
Giải Tư G.4
60520
43851
79420
44585
84774
75146
88693
41064
57262
08728
44717
22871
87166
66017
76128
33577
57596
41936
Giải Ba G.3
50400
55097
45877
33638
78394
52178
Giải Nhì G.2
85576
00012
38917
Giải Nhất G.1
81313
52841
54600
Giải ĐB ĐB
553973
209528
281284

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 0, 0, 6 0, 7
1 3, 4 2, 6, 7 5, 6, 7, 7
2 0, 0, 2, 5 8, 8 8
3 3, 8 0, 6
4 6 1, 3 1
5 1 6
6 9 2, 4, 4, 9 1, 6
7 3, 4, 6 1, 7 3, 7, 8
8 2, 5 8 4
9 7 3 4, 6
00 00 06 13 14 20 20 22 25
46 51 69 73 74 76 82 85 97
12 16 17 28 28 33 38 41 43
56 62 64 64 69 71 77 88 93
00 07 15 16 17 17 28 30 36
41 61 66 73 77 78 84 94 96

XSMN thứ năm - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ năm 04/04

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
78
88
21
Giải Bảy G.7
055
591
191
Giải Sáu G.6
6342
9634
1151
8779
2807
4040
5062
5184
0776
Giải Năm G.5
9195
7945
4461
Giải Tư G.4
86420
45945
09929
29661
96917
73192
83890
13265
81956
79040
94032
90734
70074
04820
45288
97208
31795
50303
Giải Ba G.3
04512
21592
44305
12312
78080
97303
Giải Nhì G.2
78501
46290
42203
Giải Nhất G.1
93653
90179
03028
Giải ĐB ĐB
503415
318541
483319

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 5, 7 3, 3, 3, 8
1 2, 5, 7 2 2, 9
2 0, 9 8 0, 1, 8
3 4 2, 4
4 2, 5 0, 0, 1, 5
5 1, 1, 3, 5 6
6 1 5 1, 2
7 8 9, 9 4, 6
8 8 0, 4, 8
9 2, 2, 5 0, 0, 1 1, 5
01 12 15 17 20 29 34 42 45
51 51 53 55 61 78 92 92 95
05 07 12 28 32 34 40 40 41
45 56 65 79 79 88 90 90 91
03 03 03 08 12 19 20 21 28
61 62 74 76 80 84 88 91 95

XSMN THỨ 5 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ NĂM HÀNG TUẦN - XSMN T5

 

XSMN Thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN T5 hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam Thứ 5 từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn Thứ 5 hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam Thứ 5

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn Thứ 5 để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn Thứ 5 hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam thứ năm hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!