Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5 Ngày 29/09

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
63
87
86
Giải Bảy G.7
914
922
814
Giải Sáu G.6
5737
6633
5182
1570
4652
5476
8532
4819
4701
Giải Năm G.5
0115
3298
7233
Giải Tư G.4
63585
07683
53096
63567
93920
44065
23955
77215
65121
31602
81337
29749
43180
43746
06553
49128
35145
39163
Giải Ba G.3
41349
72956
16864
60323
74567
65252
Giải Nhì G.2
46979
15550
42845
Giải Nhất G.1
90998
00404
30029
Giải ĐB ĐB
200611
519095
415740

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 2, 4 1
1 1, 4, 5 5, 5 4, 9
2 0 1, 2, 3 1, 8, 9
3 3, 7, 7 7 2, 3
4 9 9 0, 5, 5, 6
5 6 0, 2, 5 2, 3
6 3, 5, 7 4 3, 7
7 9 0, 6
8 2, 3, 5 7 0, 6
9 6, 8 5, 8

Lô Tô XSMN Thứ 5

11 14 15 20 33 37 37 49 56
63 65 67 79 82 83 85 96 98
02 04 15 15 21 22 23 37 49
50 52 55 64 70 76 87 95 98
01 14 19 21 28 29 32 33 40
45 45 46 52 53 63 67 80 86

XSMN T5 - Xổ Số Miền Nam T5 Ngày 22/09

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
13
21
01
Giải Bảy G.7
175
840
072
Giải Sáu G.6
8799
2069
8725
5426
0023
4578
3312
2543
6133
Giải Năm G.5
2990
4688
8536
Giải Tư G.4
04771
65767
27214
52345
73108
07755
39632
29121
68477
31420
79125
15285
30355
60669
80331
52481
26232
93493
Giải Ba G.3
84443
71484
23242
40085
36337
88769
Giải Nhì G.2
04070
84163
67372
Giải Nhất G.1
33944
65232
56474
Giải ĐB ĐB
734949
700495
909972

Thông báo

Lô Tô XSMN T5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 8 1
1 3, 4 1 2
2 5 0, 1, 1, 3, 5, 6
3 7 2, 2 1, 2, 3, 6, 7
4 3, 4, 5, 9 0, 2 3
5 5 5
6 7, 9 3 0, 9, 9
7 0, 1, 5 7, 8 2, 2, 2, 4
8 4 5, 5, 8 1
9 0, 9 5 3
08 13 14 25 37 43 44 45 49
55 67 69 70 71 75 84 90 99
11 20 21 21 23 25 26 32 32
40 42 63 77 78 85 85 88 95
01 12 31 32 33 36 37 43 55
60 69 69 72 72 72 74 81 93

XSMN thứ năm - Xổ Số Miền Nam thứ năm Ngày 15/09

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
89
41
95
Giải Bảy G.7
313
931
491
Giải Sáu G.6
3953
2779
9225
9996
8009
5391
0668
0974
9941
Giải Năm G.5
9968
9445
0452
Giải Tư G.4
90711
02827
84429
74138
55439
42296
86428
09253
96285
24763
67897
51520
02335
79463
31926
24696
95017
69757
Giải Ba G.3
53024
67548
32599
38082
72574
03939
Giải Nhì G.2
92921
65034
29659
Giải Nhất G.1
83340
09753
27390
Giải ĐB ĐB
323937
194497
994803

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 0, 9 3
1 1, 3 7
2 1, 4, 5, 7, 9 0, 8 6
3 7, 8, 9 1, 4 5, 9
4 0, 8 1, 5 1
5 3 3, 3 2, 7, 9
6 8 3 2, 3, 8
7 9 4, 4
8 9 2, 5
9 6, 8 1, 6, 7, 7, 9 0, 1, 5, 6
11 13 21 24 25 27 29 37 38
39 40 48 53 68 79 89 96 98
00 09 20 28 31 34 41 45 53
53 63 82 85 91 96 97 97 99
03 17 26 35 39 41 52 57 59
62 63 68 74 74 90 91 95 96

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Ngày 08/09

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
80
72
69
Giải Bảy G.7
725
882
333
Giải Sáu G.6
6059
4509
2954
1329
6812
7714
0158
9786
1741
Giải Năm G.5
7581
9358
8340
Giải Tư G.4
98582
97683
58002
62228
66797
30617
95771
39284
11359
35273
24251
36113
32581
61727
76445
03649
91757
63610
Giải Ba G.3
11522
60861
16316
08462
33102
74140
Giải Nhì G.2
39594
58477
81919
Giải Nhất G.1
15602
50335
36358
Giải ĐB ĐB
308121
567327
436521

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2, 2, 9 2
1 7 2, 3, 4, 6, 6 0, 9
2 1, 2, 5, 8 7, 9 1, 7
3 5 3
4 0, 0, 1, 5, 9
5 4, 9 1, 8, 9 7, 8, 8
6 1 2 9
7 0 1, 2, 3, 7
8 0, 1, 2, 3 2, 4 1, 6
9 4, 7 0

Lô Tô KQXSMN Thứ 5

02 02 09 17 21 22 25 28 54
59 61 70 80 81 82 83 94 97
12 13 14 16 16 27 29 35 51
58 59 62 71 72 73 77 82 84
02 10 19 21 27 33 40 40 41
45 49 57 58 58 69 81 86 90

XSMN thứ năm - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ năm 01/09

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
18
86
12
Giải Bảy G.7
656
556
231
Giải Sáu G.6
7142
8827
1470
3725
4521
6952
1791
3430
6605
Giải Năm G.5
7080
7154
8237
Giải Tư G.4
22903
47327
49881
30983
32240
49776
52654
29548
70227
10115
91211
02095
50656
48745
71726
36924
45146
88500
Giải Ba G.3
97619
10935
18872
30232
62856
85985
Giải Nhì G.2
57503
17635
08739
Giải Nhất G.1
77420
22187
60808
Giải ĐB ĐB
637885
567616
591801

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 3, 3 0, 1, 5, 8
1 8, 9 1, 5, 6 2
2 0, 5, 7, 7 1, 5, 7 4, 6
3 5 2, 5 0, 1, 7, 9
4 0, 2 8 3, 5, 6
5 6 2, 4, 4, 6 6, 6
6
7 0, 6 2
8 0, 1, 3, 5 5, 6, 7 5
9 5 1
03 03 18 19 20 25 27 27 35
40 42 56 70 76 80 81 83 85
11 15 16 21 25 27 32 35 48
52 54 54 56 72 85 86 87 95
00 01 05 08 12 24 26 30 31
37 39 43 45 46 56 56 85 91

XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5 Ngày 25/08

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
57
69
95
Giải Bảy G.7
725
398
299
Giải Sáu G.6
3368
6502
0034
0583
3724
8144
0824
6838
4563
Giải Năm G.5
9377
8138
1464
Giải Tư G.4
48669
02522
12967
59838
75428
20292
63013
00310
62354
57382
50799
54894
98860
42744
17655
19458
46830
88963
Giải Ba G.3
74918
82591
58816
79464
19125
72738
Giải Nhì G.2
35627
31900
59070
Giải Nhất G.1
90979
26710
50751
Giải ĐB ĐB
503225
125627
907382

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2 0, 4
1 8 0, 0, 3, 6
2 2, 5, 5, 7, 8 4, 7 4, 5
3 4, 8 8 0, 8, 8
4 4 4
5 7 4 1, 5, 8
6 7, 8, 9 4, 9 0, 3, 3, 4
7 1, 7, 9 0
8 2, 3 0, 2
9 1, 2 4, 8, 9 5, 9
02 18 22 25 25 27 28 34 38
57 67 68 69 71 77 79 91 92
00 04 10 10 13 16 24 27 38
44 54 64 69 82 83 94 98 99
24 25 30 38 38 44 51 55 58
60 63 63 64 70 80 82 95 99

XSMN T5 - Xổ Số Miền Nam T5 Ngày 18/08

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
91
95
84
Giải Bảy G.7
699
908
807
Giải Sáu G.6
5899
2462
1375
6566
6723
4667
9823
1660
7724
Giải Năm G.5
5082
6314
3918
Giải Tư G.4
35128
87938
12421
66194
99389
31794
95394
88257
01901
40450
49394
67433
29818
47240
21170
02439
27001
99237
Giải Ba G.3
65735
54225
16501
50409
21764
45536
Giải Nhì G.2
27558
09197
69618
Giải Nhất G.1
92262
29042
51788
Giải ĐB ĐB
594884
073974
288238

Thông báo

Lô Tô XSMN T5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 1, 1, 8, 9 1, 4, 7
1 4 8, 8, 8
2 1, 5, 8 3 3, 4
3 5, 8, 9 3 6, 7, 8, 9
4 2 0
5 8 0, 7
6 2, 2 2, 6, 7 0, 4
7 5 4 0
8 2, 4, 9 4, 8
9 1, 4, 4, 9, 9 4, 4, 5, 7

Lô Tô XSMN T5

21 25 28 35 38 39 58 62 62
75 82 84 89 91 94 94 99 99
01 01 08 09 14 23 33 42 50
57 62 66 67 74 94 94 95 97
01 04 07 18 18 18 23 24 36
37 38 39 40 60 64 70 84 88

XSMN thứ năm - Xổ Số Miền Nam thứ năm Ngày 11/08

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
55
46
24
Giải Bảy G.7
776
894
518
Giải Sáu G.6
8671
7758
3737
3585
7592
4142
1685
1926
3905
Giải Năm G.5
8578
9357
7001
Giải Tư G.4
09742
38471
96738
09659
53237
40920
98504
21482
69860
28211
19016
97318
89765
59000
49697
25623
59776
62344
Giải Ba G.3
00290
04892
83546
31710
50079
20537
Giải Nhì G.2
72801
05223
54805
Giải Nhất G.1
57236
21296
57227
Giải ĐB ĐB
224778
842968
118322

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 4 0, 1, 5, 5
1 0, 1, 6, 8 8
2 0, 3 3 2, 3, 4, 6, 7
3 6, 7, 7, 8 7
4 2 2, 6, 6 4
5 5, 8, 9 7
6 0, 8 5
7 1, 1, 6, 8, 8 8 3, 6, 9
8 2, 5 5
9 0, 2 2, 4, 6 7
01 20 23 36 37 37 38 42 55
58 59 71 71 76 78 78 90 92
04 10 11 16 18 23 42 46 46
57 60 68 78 82 85 92 94 96
00 01 05 05 18 22 23 24 26
27 37 44 65 73 76 79 85 97

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Ngày 04/08

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
24
50
94
Giải Bảy G.7
266
350
761
Giải Sáu G.6
5747
5226
3132
6246
4390
3697
1341
1686
3720
Giải Năm G.5
1562
7019
0909
Giải Tư G.4
17905
36554
69089
27204
47178
28472
83965
17947
46331
13961
65969
19462
24169
23340
09447
94780
51297
07119
Giải Ba G.3
83828
16649
73043
25700
86367
10942
Giải Nhì G.2
32772
22438
79768
Giải Nhất G.1
34847
87303
71433
Giải ĐB ĐB
168587
055974
229166

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 4, 5 0, 3 0, 9
1 9 9
2 4, 6, 8 0
3 2 1, 8 3
4 7, 7, 9 3, 6, 7, 7 0, 1, 2, 7
5 4 0, 0
6 2, 6 1, 2, 5, 9 1, 6, 7, 8, 9
7 2, 2, 8, 8 4
8 7, 9 0, 6
9 0, 7 4, 7
04 05 24 26 28 32 47 47 49
54 62 66 72 72 78 78 87 89
00 03 19 31 38 43 46 47 47
50 50 61 62 65 69 74 90 97
00 09 19 20 33 40 41 42 47
61 66 67 68 69 80 86 94 97

XSMN thứ năm - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ năm 28/07

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
77
61
47
Giải Bảy G.7
643
704
777
Giải Sáu G.6
3858
7789
7671
9094
8437
0305
5501
3029
6666
Giải Năm G.5
5651
1522
9644
Giải Tư G.4
56483
46183
98961
05063
57511
93777
02724
93052
53928
75393
59466
61264
61525
53701
53047
48031
11771
85856
Giải Ba G.3
58956
53856
66179
27428
44732
55592
Giải Nhì G.2
89247
81215
21125
Giải Nhất G.1
18725
54715
36837
Giải ĐB ĐB
242312
728448
780526

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4, 5 1, 1
1 1, 2 5, 5
2 5 2, 4, 8, 8 5, 5, 6, 9
3 7 1, 2, 7
4 3, 7 8 4, 7, 7, 7
5 1, 6, 6, 8 2 6
6 1, 3 1, 4, 6 6
7 1, 7, 7 9 1, 7
8 3, 3, 9
9 0 2, 3, 4 2

Lô Tô XSMN thứ năm

11 12 25 43 47 51 56 56 58
61 63 71 77 77 83 83 89 90
04 05 15 15 22 24 28 28 37
48 52 61 64 66 79 92 93 94
01 01 25 25 26 29 31 32 37
44 47 47 47 56 66 71 77 92

XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5 Ngày 21/07

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
72
54
60
Giải Bảy G.7
166
171
883
Giải Sáu G.6
2805
6397
6294
0460
5720
4707
4421
9549
9910
Giải Năm G.5
2537
6198
1386
Giải Tư G.4
21550
18410
27205
97916
59225
67897
07283
74334
24653
66592
80534
56776
81689
65853
00239
05056
78148
78014
Giải Ba G.3
27869
97831
40260
49468
41306
62307
Giải Nhì G.2
10624
24881
95414
Giải Nhất G.1
00368
53830
45127
Giải ĐB ĐB
939749
598485
695405

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 5, 5 7 5, 6, 7
1 0, 6 3 0, 4, 4
2 4, 5 0 1, 7
3 1, 7 0, 4, 4 9
4 9 8, 9
5 0 3, 4 3, 6
6 6, 8, 9 0, 0, 8 0, 8
7 2 1, 6
8 8 1, 3, 5 3, 6, 9
9 4, 7, 7 2, 8
05 05 10 16 24 25 31 37 49
50 66 68 69 72 88 94 97 97
07 13 20 30 34 34 53 54 60
60 68 71 76 81 83 85 92 98
05 06 07 10 14 14 21 27 39
48 49 53 56 60 68 83 86 89

XSMN T5 - Xổ Số Miền Nam T5 Ngày 14/07

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
81
95
74
Giải Bảy G.7
676
979
504
Giải Sáu G.6
5314
4781
1421
9223
5572
6236
9614
1307
0038
Giải Năm G.5
2945
5808
9604
Giải Tư G.4
35324
21930
54272
46439
83031
29948
62253
87913
41973
02074
66331
00360
51684
31008
08409
80878
68860
44757
Giải Ba G.3
97779
85435
45056
38323
79444
42160
Giải Nhì G.2
79256
77600
37357
Giải Nhất G.1
95016
06250
69734
Giải ĐB ĐB
561136
547068
009013

Thông báo

Lô Tô XSMN T5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0, 8 4, 4, 7, 8, 9
1 4, 6 3 3, 4
2 1, 4 3, 3
3 0, 1, 5, 6, 9 1, 2, 6 4, 8
4 5, 8, 9 4, 7
5 6 0, 3, 6 7, 7
6 0, 8 0, 0
7 2, 6, 9 2, 3, 4, 9 4, 8
8 1, 1 4
9 5
14 16 21 24 30 31 35 36 39
45 48 49 56 72 76 79 81 81
00 08 13 23 23 31 32 36 50
53 56 60 68 72 73 74 79 95
04 04 07 08 09 13 14 34 38
44 47 57 57 60 60 74 78 84

XSMN thứ năm - Xổ Số Miền Nam thứ năm Ngày 07/07

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
Giải Tám G.8
79
21
47
Giải Bảy G.7
494
921
621
Giải Sáu G.6
0167
9254
1289
7454
0204
5966
1305
5497
4112
Giải Năm G.5
4105
2707
5975
Giải Tư G.4
49828
23656
97400
09834
17169
31773
34679
49363
59465
55214
72959
48349
56102
40317
65688
93827
39972
68220
Giải Ba G.3
85156
36714
41557
60535
32990
10402
Giải Nhì G.2
25396
90394
42460
Giải Nhất G.1
40265
35144
29504
Giải ĐB ĐB
613870
241787
918304

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 0, 5 4, 7 2, 2, 4, 4, 5
1 4 4 2, 7
2 8 1, 1 0, 1, 7
3 4, 8 5
4 4, 9 3, 7
5 4, 6, 6 4, 7, 9
6 5, 7, 9 3, 5, 6 0
7 0, 3, 9 9 2, 5
8 9 7, 9 8
9 4, 6 4 0, 7

Lô Tô XSMN thứ năm

00 05 14 28 34 38 54 56 56
65 67 69 70 73 79 89 94 96
04 07 14 21 21 35 44 49 54
57 59 63 65 66 79 87 89 94
02 02 04 04 05 12 17 20 21
27 43 47 60 72 75 88 90 97

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Ngày 30/06

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
16
55
61
Giải Bảy G.7
137
172
256
Giải Sáu G.6
8260
1597
8596
6210
5946
4160
8252
0161
0698
Giải Năm G.5
7670
1172
3561
Giải Tư G.4
16278
39923
68808
88047
38345
56909
24100
38232
52306
47947
03750
90911
99329
11516
55191
00836
87615
71387
Giải Ba G.3
28751
25842
19744
01925
83043
86084
Giải Nhì G.2
02878
27668
01735
Giải Nhất G.1
93086
95418
69605
Giải ĐB ĐB
373430
796373
711346

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 8, 9 0, 6 5
1 6, 7 0, 1, 8 5, 6
2 3 5, 9 9
3 0, 7 2 5, 6
4 2, 5, 7 4, 6, 7 3, 6
5 1 0, 5 2, 6
6 0 0, 8 1, 1, 1
7 0, 8, 8 2, 2, 3
8 6 4, 7, 8
9 6, 7 1, 8
08 09 16 17 23 30 37 42 45
47 51 60 70 78 78 86 96 97
00 06 10 11 18 25 29 32 44
46 47 50 55 60 68 72 72 73
05 15 16 29 35 36 43 46 52
56 61 61 61 84 87 88 91 98

XSMN thứ năm - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ năm 23/06

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
44
29
81
Giải Bảy G.7
217
364
281
Giải Sáu G.6
9009
1167
1353
0980
5818
4339
2521
7710
6597
Giải Năm G.5
3653
8601
0884
Giải Tư G.4
56701
91969
29244
65243
31318
92306
45135
02563
51855
04960
57515
77395
56232
25329
19744
77090
75837
89766
Giải Ba G.3
21663
04760
18891
19700
27813
14337
Giải Nhì G.2
18672
25147
40321
Giải Nhất G.1
40726
75656
49401
Giải ĐB ĐB
029023
736062
363500

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 1, 6, 9 0, 1 0, 1
1 5, 7, 8 5, 8 0, 3
2 3, 6 9 1, 1, 9
3 5, 9 2, 7, 7
4 3, 4, 4 1, 7 4
5 3, 3 5, 6
6 0, 3, 7, 9 0, 2, 3, 4 6
7 2
8 0 1, 1, 4
9 1, 5 0, 1, 7
01 06 09 15 17 18 23 26 43
44 44 53 53 60 63 67 69 72
00 01 15 18 29 35 39 41 47
55 56 60 62 63 64 80 91 95
00 01 10 13 21 21 29 32 37
37 44 66 81 81 84 90 91 97

XSMN THỨ 5 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ NĂM HÀNG TUẦN - XSMN T5

 

XSMN Thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN T5 hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam Thứ 5 từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn Thứ 5 hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam Thứ 5

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn Thứ 5 để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn Thứ 5 hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam thứ năm hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!