Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5 Ngày 26/01

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
Giải Tám G.8
65
67
41
Giải Bảy G.7
195
178
208
Giải Sáu G.6
8041
0050
3324
7655
5089
8985
1212
3016
4017
Giải Năm G.5
2051
9472
6680
Giải Tư G.4
63507
24390
22896
75956
23406
08014
91587
50047
01821
43657
78514
14023
86188
12387
68942
04462
51836
26734
Giải Ba G.3
53291
23204
90854
95952
59784
40401
Giải Nhì G.2
58948
05187
14308
Giải Nhất G.1
00233
86801
18300
Giải ĐB ĐB
276935
021982
397242

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 5

Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 4, 6, 7 1, 6 0, 1, 8, 8
1 4 4 2, 6, 7
2 4 1, 3 7
3 3, 5 4, 6
4 1, 8 7 1, 2, 2
5 0, 1, 6 2, 4, 5, 7
6 0, 5 7 2
7 2, 8
8 2, 5, 7, 7, 9 0, 4, 7, 8
9 0, 1, 5, 6

Lô Tô XSMN Thứ 5

04 06 07 14 24 33 35 41 48
50 51 56 60 65 90 91 95 96
01 06 14 21 23 47 52 54 55
57 67 72 78 82 85 87 87 89
00 01 08 08 12 16 17 27 34
36 41 42 42 62 80 84 87 88

XSMN T5 - Xổ Số Miền Nam T5 Ngày 19/01

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
03
37
58
Giải Bảy G.7
065
217
460
Giải Sáu G.6
3922
9894
7763
9624
4995
6818
0722
3003
7804
Giải Năm G.5
6283
7621
7572
Giải Tư G.4
08758
85511
77061
66156
39033
55638
24636
89959
10178
00560
29978
53745
84096
45535
51126
05188
07401
92173
Giải Ba G.3
69177
73823
69362
51285
38600
80852
Giải Nhì G.2
12051
52761
58091
Giải Nhất G.1
64156
91069
95230
Giải ĐB ĐB
908607
067127
495709

Thông báo

Lô Tô XSMN T5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 3, 7 2 0, 1, 1, 3, 4, 9
1 1 7, 8
2 2, 3 1, 4, 7 2, 6
3 3, 8 6, 7 0, 5
4 5
5 1, 6, 6, 7, 8 9 2, 8
6 1, 3, 5 0, 1, 2, 9 0
7 7 8, 8 2, 3
8 3 5 8
9 4 5 1, 6
03 07 11 22 23 33 38 51 56
56 57 58 61 63 65 77 83 94
02 17 18 21 24 27 36 37 45
59 60 61 62 69 78 78 85 95
00 01 01 03 04 09 22 26 30
35 52 58 60 72 73 88 91 96

XSMN thứ năm - Xổ Số Miền Nam thứ năm Ngày 12/01

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
51
85
28
Giải Bảy G.7
760
283
613
Giải Sáu G.6
0202
6070
0098
7321
7623
5384
5561
6223
9139
Giải Năm G.5
9640
2952
7542
Giải Tư G.4
35379
30511
63235
30209
27751
56813
41130
01341
26461
23426
43461
50444
16653
36658
10915
42323
90692
16532
Giải Ba G.3
75473
86230
04515
34506
22092
49391
Giải Nhì G.2
19588
61981
75433
Giải Nhất G.1
69296
83359
70289
Giải ĐB ĐB
426832
470279
883853

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2, 9 6
1 1, 3 5 3, 5
2 1, 3, 6 3, 3, 8
3 0, 2, 5 0, 0 2, 3, 9
4 0 1, 4 2
5 1, 1 2, 9 3, 3, 8
6 0, 4 1, 1 1, 8
7 0, 3, 9 9
8 8 1, 3, 4, 5 9
9 6, 8 1, 2, 2
02 09 11 13 30 32 35 40 51
51 60 64 70 73 79 88 96 98
06 15 21 23 26 30 30 41 44
52 59 61 61 79 81 83 84 85
13 15 23 23 28 32 33 39 42
53 53 58 61 68 89 91 92 92

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Ngày 05/01

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
57
41
37
Giải Bảy G.7
314
140
046
Giải Sáu G.6
5313
4958
0107
7839
7478
1404
9809
0155
7429
Giải Năm G.5
0395
3787
3878
Giải Tư G.4
87545
84416
19259
41989
07039
73351
78357
09602
23002
11261
29271
94342
75997
68537
82394
57990
72108
25886
Giải Ba G.3
07613
84886
67718
41426
42641
26371
Giải Nhì G.2
64939
88463
66647
Giải Nhất G.1
74534
34824
05305
Giải ĐB ĐB
822288
742910
078483

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 1, 7 2, 2, 4 5, 8, 9
1 3, 3, 4, 6 0, 8
2 4, 6 9
3 4, 9, 9 0, 9 7, 7
4 5 0, 1, 2 1, 6, 7
5 1, 7, 8, 9 7 1, 5
6 1, 3
7 1, 8 1, 8
8 6, 8, 9 7 3, 6
9 5 0, 4, 7

Lô Tô KQXSMN Thứ 5

01 07 13 13 14 16 34 39 39
45 51 57 58 59 86 88 89 95
02 02 04 10 18 24 26 30 39
40 41 42 57 61 63 71 78 87
05 08 09 29 37 37 41 46 47
51 55 71 78 83 86 90 94 97

XSMN thứ năm - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ năm 29/12

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
42
50
59
Giải Bảy G.7
798
345
505
Giải Sáu G.6
4867
6990
2527
2285
2990
5617
5948
9078
2121
Giải Năm G.5
6053
2538
4893
Giải Tư G.4
91444
44982
02937
43621
73164
86143
64121
58948
57467
87207
63205
31283
46219
72008
76552
75153
06646
55945
Giải Ba G.3
06064
74730
84219
34867
23526
75139
Giải Nhì G.2
05487
59010
79276
Giải Nhất G.1
47506
85945
17420
Giải ĐB ĐB
892443
864003
659929

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6 3, 5, 7 5, 8
1 2 0, 7, 9 9
2 1, 7 1 0, 1, 6, 9
3 0, 7 8, 8 9
4 2, 3, 3, 4 5, 5, 8 5, 6, 8
5 3 0 2, 3, 9
6 4, 4, 7 7, 7
7 6, 8
8 2, 7 3, 5
9 0, 8 0 3, 7
06 12 21 27 30 37 42 43 43
44 53 64 64 67 82 87 90 98
03 05 07 10 17 19 21 38 38
45 45 48 50 67 67 83 85 90
05 08 19 20 21 26 29 39 45
46 48 52 53 59 76 78 93 97

XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5 Ngày 22/12

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
Giải Tám G.8
24
50
94
Giải Bảy G.7
181
778
088
Giải Sáu G.6
1359
4219
3455
7582
6380
3466
0015
1530
7114
Giải Năm G.5
1006
6553
1108
Giải Tư G.4
92637
67860
77475
64724
27999
55359
00793
02001
89579
98078
81834
47658
39449
24873
67201
06464
30802
11849
Giải Ba G.3
63289
23203
39844
60319
89071
30405
Giải Nhì G.2
53815
30503
25612
Giải Nhất G.1
81865
57703
51810
Giải ĐB ĐB
457607
060911
844412

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 5

Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 3, 6, 7 1, 1, 3, 3 1, 2, 5, 8
1 5, 9 1, 9 0, 2, 2, 4, 5
2 0, 4, 4 8
3 7 4 0
4 4 9, 9
5 5, 9, 9 0, 3, 8
6 0, 5 6 4
7 5 8, 8, 9 1, 3
8 1, 9 0, 2 8
9 9 3 4
03 06 07 15 19 20 24 24 37
55 59 59 60 65 75 81 89 99
01 01 03 03 11 19 34 44 50
53 58 66 78 78 79 80 82 93
01 02 05 08 10 12 12 14 15
28 30 49 49 64 71 73 88 94

XSMN T5 - Xổ Số Miền Nam T5 Ngày 15/12

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
36
71
90
Giải Bảy G.7
440
645
067
Giải Sáu G.6
2765
2380
4262
2077
8523
2159
1225
0462
1268
Giải Năm G.5
4467
8331
2158
Giải Tư G.4
32792
89535
85664
94231
15415
59332
09256
46296
46457
73319
12289
50090
31494
30154
56906
70298
65767
65269
Giải Ba G.3
61464
94479
80967
23477
80758
51181
Giải Nhì G.2
52027
84837
27511
Giải Nhất G.1
75203
86403
40107
Giải ĐB ĐB
425636
336226
404601

Thông báo

Lô Tô XSMN T5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 3 3 1, 6, 7
1 5 9 1
2 7 3, 6 5
3 1, 2, 5, 6, 6 1, 7
4 0 5 0
5 6, 7, 9 4, 8, 8
6 2, 4, 4, 5, 7 7 2, 7, 7, 8, 9
7 9 1, 7, 7, 7
8 0, 2 9 1
9 2 0, 6 0, 4, 8

Lô Tô XSMN T5

03 15 27 31 32 35 36 36 40
62 64 64 65 67 79 80 82 92
03 19 23 26 31 37 45 56 57
59 67 71 77 77 77 89 90 96
01 06 07 11 25 40 54 58 58
62 67 67 68 69 81 90 94 98

XSMN thứ năm - Xổ Số Miền Nam thứ năm Ngày 08/12

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
76
58
09
Giải Bảy G.7
204
859
405
Giải Sáu G.6
9214
1821
0539
5773
3622
0287
0523
5733
0882
Giải Năm G.5
6619
8171
9574
Giải Tư G.4
86087
26707
86144
77471
89872
68482
29756
56489
54923
25618
00762
08357
90255
76966
33945
91294
31302
81565
Giải Ba G.3
11262
94233
19945
41902
59880
54313
Giải Nhì G.2
36473
89075
62527
Giải Nhất G.1
16516
87654
39533
Giải ĐB ĐB
732615
895684
022800

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 4, 7 0, 2 0, 2, 5, 5, 9
1 4, 5, 6, 9 8 3
2 1 2, 3 3, 7
3 3, 9 3, 3
4 4 5 5
5 4, 6, 7, 8, 9 5
6 2 2 5, 6
7 1, 2, 3, 6 1, 3, 5 4
8 2, 7 4, 7, 9 0, 2
9 8 4
04 07 14 15 16 19 21 33 39
44 62 71 72 73 76 82 87 98
00 02 18 22 23 45 54 56 57
58 59 62 71 73 75 84 87 89
00 02 05 05 09 13 23 27 33
33 45 55 65 66 74 80 82 94

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Ngày 01/12

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
74
43
29
Giải Bảy G.7
653
479
489
Giải Sáu G.6
3139
4067
0737
7647
0983
6534
6624
4878
6633
Giải Năm G.5
2980
4628
7646
Giải Tư G.4
70739
52947
11276
86513
64654
57366
93606
43932
36637
77047
93477
66702
73118
92235
14711
95385
93994
04986
Giải Ba G.3
71262
00391
14898
23378
38820
93115
Giải Nhì G.2
56354
13913
85805
Giải Nhất G.1
55663
19038
75166
Giải ĐB ĐB
807836
916101
210867

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 1, 2, 6 5
1 3 3 1, 5, 8
2 8 0, 4, 9
3 6, 7, 9, 9 2, 4, 7, 8, 8 3, 5
4 7 3, 7, 7 6
5 3, 4, 4
6 2, 3, 6, 7 6, 7
7 4, 6 7, 8, 9 1, 8
8 0 3 5, 6, 9
9 1 8 4
08 13 36 37 39 39 47 53 54
54 62 63 66 67 74 76 80 91
01 02 06 13 28 32 34 37 38
38 43 47 47 77 78 79 83 98
05 11 15 18 20 24 29 33 35
46 66 67 71 78 85 86 89 94

XSMN thứ năm - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ năm 24/11

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
38
84
66
Giải Bảy G.7
776
495
886
Giải Sáu G.6
4935
4137
4453
2987
8849
7533
3989
8511
5137
Giải Năm G.5
2514
3520
9206
Giải Tư G.4
62702
06757
75996
25025
34464
14407
56506
77425
17030
70358
22420
82744
35323
40376
49206
60699
30226
49351
Giải Ba G.3
19110
34355
07959
47384
45976
94943
Giải Nhì G.2
06482
74888
93105
Giải Nhất G.1
55652
38128
11140
Giải ĐB ĐB
573288
237945
727526

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 2, 7 6 5, 6, 6
1 0, 4 1
2 5 0, 0, 5, 8 3, 6, 6
3 5, 7, 8 0, 3 7
4 4, 5, 9 0, 3
5 2, 3, 5, 7 4, 8, 9 1, 7
6 4 6
7 6 6, 6
8 2, 8 4, 4, 7, 8 6, 9
9 0, 6 5 9

Lô Tô XSMN thứ năm

02 07 10 14 25 35 37 38 52
53 55 57 64 76 82 88 90 96
06 20 20 25 28 30 33 44 45
49 54 58 59 84 84 87 88 95
05 06 06 11 23 26 26 37 40
43 51 57 66 76 76 86 89 99

XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5 Ngày 17/11

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
65
79
59
Giải Bảy G.7
516
839
587
Giải Sáu G.6
0866
4838
2649
1640
7278
3743
2884
9918
6181
Giải Năm G.5
7673
7843
2954
Giải Tư G.4
95545
76709
52143
92857
71441
52517
13950
75819
92909
97648
94257
89975
43243
43715
39710
31411
77451
22676
Giải Ba G.3
61843
83576
26921
49307
90802
01569
Giải Nhì G.2
05014
95376
07478
Giải Nhất G.1
56536
07369
81072
Giải ĐB ĐB
929130
602856
071559

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 9 7, 9 2
1 4, 6, 7 9 0, 1, 5, 8
2 1
3 0, 5, 6, 8 9
4 1, 3, 3, 5, 9 0, 3, 3, 8 3
5 7 0, 6, 7, 8 1, 4, 8, 9, 9
6 5, 6 9 9
7 3, 6 5, 6, 8, 9 2, 6, 8
8 1, 4, 7
9
09 14 16 17 30 35 36 38 41
43 43 45 49 57 65 66 73 76
07 09 19 21 39 40 43 43 48
50 56 57 58 69 75 76 78 79
02 10 11 15 18 43 51 54 58
59 59 69 72 76 78 81 84 87

XSMN T5 - Xổ Số Miền Nam T5 Ngày 10/11

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
54
05
98
Giải Bảy G.7
540
851
524
Giải Sáu G.6
4148
8393
8888
2143
7603
8613
8145
4473
1643
Giải Năm G.5
0938
8508
5518
Giải Tư G.4
59186
17012
42788
76351
41260
17919
52469
42261
31961
70387
66015
73042
72680
66756
14634
12990
13616
65104
Giải Ba G.3
13674
33483
73352
19557
17528
39035
Giải Nhì G.2
45840
64916
12678
Giải Nhất G.1
44125
33503
10321
Giải ĐB ĐB
571324
009646
978402

Thông báo

Lô Tô XSMN T5

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 3, 3, 5, 8 2, 4
1 2, 9 3, 5, 6 6, 8
2 4, 5 8 1, 4, 8
3 8 4, 5
4 0, 0, 8 2, 3, 6 3, 5
5 1, 4 1, 2, 7 6
6 0 1, 1, 9
7 4, 5 3, 8
8 3, 6, 8, 8 7 0, 9
9 3 0, 8
12 19 24 25 38 40 40 48 51
54 60 74 75 83 86 88 88 93
03 03 05 08 13 15 16 28 42
43 46 51 52 57 61 61 69 87
02 04 16 18 21 24 28 34 35
43 45 56 73 78 80 89 90 98

XSMN thứ năm - Xổ Số Miền Nam thứ năm Ngày 03/11

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Giải Tám G.8
71
49
72
Giải Bảy G.7
336
311
196
Giải Sáu G.6
7180
3263
9554
7119
8674
3359
6360
9243
1064
Giải Năm G.5
3289
8435
3944
Giải Tư G.4
21985
28631
00034
13700
37604
14576
64841
10885
63739
08912
88747
25311
24595
97273
51546
25648
11951
13206
Giải Ba G.3
13186
44034
38631
85035
28127
79133
Giải Nhì G.2
99744
96146
80688
Giải Nhất G.1
88379
94169
17112
Giải ĐB ĐB
738090
284450
862273

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 0, 4 6
1 1, 1, 2, 9 2
2 3, 7
3 1, 4, 4, 6 1, 5, 5, 9 3
4 4 1, 6, 7, 9 3, 4, 6, 8
5 4 0, 9 1
6 3 9 0, 4
7 1, 6, 6, 9 4 2, 3, 3
8 0, 5, 6, 9 5 8
9 0 9 5, 6

Lô Tô XSMN thứ năm

00 04 31 34 34 36 44 54 63
71 76 76 79 80 85 86 89 90
11 11 12 19 31 35 35 39 41
46 47 49 50 59 69 74 85 99
06 12 23 27 33 43 44 46 48
51 60 64 72 73 73 88 95 96

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Ngày 27/10

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
Giải Tám G.8
17
16
47
Giải Bảy G.7
541
896
506
Giải Sáu G.6
1063
3196
3739
1856
7292
6207
4110
0445
2689
Giải Năm G.5
5202
5259
9500
Giải Tư G.4
55253
35512
13090
55094
80945
32165
22905
57512
04481
18634
31081
03449
95300
96338
18609
93910
03916
81885
Giải Ba G.3
92365
32671
05469
11376
18990
61995
Giải Nhì G.2
39480
42539
73274
Giải Nhất G.1
30910
28503
53302
Giải ĐB ĐB
643871
331052
613199

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 5

Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 2 3, 5, 7 0, 0, 2, 6, 9
1 0, 2, 7 2, 6 0, 0, 6
2
3 9 4, 9 8
4 1, 3, 5 9 5, 7
5 3 2, 6, 9
6 3, 5, 5 9
7 1, 1 6 4, 4
8 0 1, 1, 2 5, 9
9 0, 4, 6 2, 6 0, 5, 9
02 10 12 17 39 41 43 45 53
63 65 65 71 71 80 90 94 96
03 05 07 12 16 34 39 49 52
56 59 69 76 81 81 82 92 96
00 00 02 06 09 10 10 16 38
45 47 74 74 85 89 90 95 99

XSMN thứ năm - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ năm 20/10

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Giải Tám G.8
01
54
39
Giải Bảy G.7
993
564
163
Giải Sáu G.6
4753
3358
6339
2067
8764
0993
2837
1388
4332
Giải Năm G.5
8177
6546
6211
Giải Tư G.4
86387
99112
79624
77479
16612
05958
12103
81856
79557
23338
38220
17739
54912
33943
88859
35842
91692
18968
Giải Ba G.3
10442
09621
87215
14318
45632
06036
Giải Nhì G.2
61809
35094
04404
Giải Nhất G.1
58603
34410
81570
Giải ĐB ĐB
737074
924751
943881

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ năm

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1, 3, 9 3 4
1 2, 2 0, 5, 8 1, 2
2 1, 4 0
3 9 8, 9 2, 2, 6, 7, 9
4 2 6 2, 3
5 3, 8, 8 1, 4, 6, 7 9
6 4, 4, 7 0, 3, 8
7 4, 7, 9 0 0
8 7 1, 8
9 3, 6 3, 4 2
01 03 09 12 12 21 24 39 42
53 58 58 74 77 79 87 93 96
03 10 15 18 20 38 39 46 51
54 56 57 64 64 67 70 93 94
04 11 12 32 32 36 37 39 42
43 59 60 63 68 70 81 88 92

XSMN THỨ 5 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ NĂM HÀNG TUẦN - XSMN T5

 

XSMN Thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN T5 hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam Thứ 5 từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn Thứ 5 hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam Thứ 5

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn Thứ 5 để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn Thứ 5 hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam thứ năm hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!