Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Ngày 29/09

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
00
60
94
Giải Bảy G.7
976
431
801
Giải Sáu G.6
1804
2159
0875
4518
3686
7340
3466
8959
5233
Giải Năm G.5
2011
2042
0287
Giải Tư G.4
54841
67058
40575
60465
33213
85777
75122
01947
64817
06079
89610
88870
20429
21845
27619
60331
13483
16296
Giải Ba G.3
18589
50140
26990
21063
41017
05417
Giải Nhì G.2
48566
55582
23544
Giải Nhất G.1
35726
63456
78842
Giải ĐB ĐB
807240
014548
379228

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 0, 4, 8 1
1 1, 3 0, 7, 8 7, 7, 9
2 6 2 8, 9
3 1 1, 3
4 0, 0, 1 0, 2, 7, 8 2, 4, 5
5 8, 9 6, 7 9
6 5, 6 0, 3 6, 9
7 5, 5, 6, 7 0, 9
8 9 2, 6 3, 7
9 0 4, 6

Lô Tô XSMN Thứ 6

00 04 08 11 13 26 40 40 41
58 59 65 66 75 75 76 77 89
10 17 18 22 31 40 42 47 48
56 57 60 63 70 79 82 86 90
01 17 17 19 28 29 31 33 42
44 45 59 66 69 83 87 94 96

XSMN T6 - Xổ Số Miền Nam T6 Ngày 22/09

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
82
77
17
Giải Bảy G.7
196
963
255
Giải Sáu G.6
0846
8965
9304
8450
7050
7859
9901
2040
5563
Giải Năm G.5
9452
0657
7860
Giải Tư G.4
66997
53039
11365
31696
52649
37277
22841
96674
29144
21839
62719
19244
71551
08642
74012
58621
70271
55650
Giải Ba G.3
37644
38022
57385
87876
43064
87657
Giải Nhì G.2
08068
99605
00788
Giải Nhất G.1
70028
62211
61412
Giải ĐB ĐB
528491
772967
434661

Thông báo

Lô Tô XSMN T6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 4 5 1
1 1, 9 2, 2, 7
2 2, 8 1
3 9 9
4 4, 6, 9 1, 4, 4 0, 2, 2
5 2 0, 0, 7, 7, 9 0, 1, 5, 7
6 5, 5, 8 3, 7 0, 1, 3, 4
7 2, 7 4, 6, 7 1
8 2 5 8
9 1, 6, 6, 7
04 22 28 39 44 46 49 52 65
65 68 72 77 82 91 96 96 97
05 11 19 39 41 44 44 50 50
57 57 59 63 67 74 76 77 85
01 12 12 17 21 40 42 42 50
51 55 57 60 61 63 64 71 88

XSMN thứ sáu - Xổ Số Miền Nam thứ sáu Ngày 15/09

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
78
16
73
Giải Bảy G.7
751
260
738
Giải Sáu G.6
5614
7782
5314
9950
5308
8423
7385
0332
3627
Giải Năm G.5
4124
3824
0701
Giải Tư G.4
58824
36586
05079
07786
17195
73747
39267
42292
03336
18494
32094
33062
34534
41598
56602
89860
60717
86104
Giải Ba G.3
45182
96568
01966
70532
36950
76595
Giải Nhì G.2
49084
23681
27463
Giải Nhất G.1
36098
57517
79932
Giải ĐB ĐB
765509
655753
910035

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 8, 9 8 1, 2, 4
1 4, 4 6, 7 7
2 4, 4 3, 4, 9 7
3 2, 6 2, 2, 4, 5, 8
4 7
5 1 0, 3 0
6 8 0, 2, 6, 7 0, 3
7 8, 9 3
8 2, 2, 4, 6, 6 1 5
9 5, 8 2, 4, 4 5, 8, 9
08 09 14 14 24 24 47 51 68
78 79 82 82 84 86 86 95 98
08 16 17 23 24 29 32 36 50
53 60 62 66 67 81 92 94 94
01 02 04 17 27 32 32 34 35
38 50 60 63 73 85 95 98 99

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 Ngày 08/09

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
Giải Tám G.8
20
41
97
Giải Bảy G.7
260
450
024
Giải Sáu G.6
4417
9826
2521
9035
7103
5180
7347
8850
0623
Giải Năm G.5
5464
1813
0577
Giải Tư G.4
73542
17206
17573
91276
41971
30861
24824
19725
78022
41259
38451
11836
08315
11228
57372
00518
09649
78918
Giải Ba G.3
03184
06228
64808
75568
80734
17736
Giải Nhì G.2
46550
52287
66177
Giải Nhất G.1
88217
75733
46892
Giải ĐB ĐB
548111
842297
028910

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 3, 8
1 1, 7, 7 3 0, 5, 8, 8
2 0, 1, 6, 8 2, 4, 5 3, 4, 4, 8
3 3, 5, 6 4, 6
4 2 1, 7 7, 9
5 0 0, 1, 9 0
6 0, 1, 4 8
7 1, 3, 6, 7 2, 7, 7
8 4 0, 7
9 7 2, 7

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

06 11 17 17 20 21 26 28 42
50 60 61 64 71 73 76 77 84
03 08 13 22 24 25 33 35 36
41 47 50 51 59 68 80 87 97
10 15 18 18 23 24 24 28 34
36 47 49 50 72 77 77 92 97

XSMN thứ sáu - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ sáu 01/09

Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
Giải Tám G.8
71
51
98
Giải Bảy G.7
108
831
823
Giải Sáu G.6
6515
3284
4793
6833
2213
3504
3545
7180
7029
Giải Năm G.5
2930
8598
6166
Giải Tư G.4
00693
91191
98827
58001
03755
91789
67712
46896
29152
37048
78100
36004
21609
45093
22347
60819
01613
77673
Giải Ba G.3
97145
39310
40064
74140
63413
11204
Giải Nhì G.2
59169
90789
82600
Giải Nhất G.1
45642
58676
78759
Giải ĐB ĐB
094438
485055
815897

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 1, 8 0, 4, 4 0, 4, 9
1 0, 5 2, 2, 3 3, 3, 9
2 7 3, 9
3 0, 8 1, 3
4 2, 5 0, 8 5, 7
5 5 1, 2, 5 9
6 9 4 6
7 1 6 3
8 4, 9 9 0, 7
9 0, 1, 3, 3 6, 8 3, 7, 8
01 08 10 15 27 30 38 42 45
55 69 71 84 89 90 91 93 93
00 04 04 12 12 13 31 33 40
48 51 52 55 64 76 89 96 98
00 04 09 13 13 19 23 29 45
47 59 66 73 80 87 93 97 98

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Ngày 25/08

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
08
82
31
Giải Bảy G.7
892
184
444
Giải Sáu G.6
6743
3811
3897
3859
0309
2852
3210
2715
7404
Giải Năm G.5
6845
0600
4823
Giải Tư G.4
84185
32348
70554
52973
23818
37839
02001
07688
12173
78712
24136
01147
51023
84135
59341
78683
62060
70291
Giải Ba G.3
60377
82893
35031
93006
22630
74030
Giải Nhì G.2
97334
30022
28916
Giải Nhất G.1
41222
91350
41657
Giải ĐB ĐB
055540
318360
135513

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 8 0, 1, 6, 9 4
1 1, 8 2 0, 3, 5, 6
2 2 2 3, 3, 8
3 4, 9 1, 6 0, 0, 1, 5
4 0, 3, 5, 8 7 1, 4
5 4 0, 2, 9 7
6 0 0
7 3, 7 3, 4
8 0, 5 2, 4, 8 3
9 2, 3, 7 1
08 11 18 22 34 39 40 43 45
48 54 73 77 80 85 92 93 97
00 01 06 09 12 22 31 36 47
50 52 59 60 73 74 82 84 88
04 10 13 15 16 23 23 28 30
30 31 35 41 44 57 60 83 91

XSMN T6 - Xổ Số Miền Nam T6 Ngày 18/08

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
60
18
21
Giải Bảy G.7
948
491
909
Giải Sáu G.6
1328
6266
1843
0066
8372
7241
5910
1226
7875
Giải Năm G.5
4054
5958
5330
Giải Tư G.4
56334
28666
30293
44008
83960
59902
83909
06418
84727
22601
89467
67106
52795
24525
27361
93906
89237
30695
Giải Ba G.3
93215
60313
20950
72854
73138
12748
Giải Nhì G.2
37077
17672
37663
Giải Nhất G.1
53614
34630
62109
Giải ĐB ĐB
808209
590592
947869

Thông báo

Lô Tô XSMN T6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 2, 8, 9 1, 6, 9 6, 9, 9
1 3, 4, 5 8, 8 0
2 8 7 1, 5, 6
3 4 0 0, 7, 8
4 3, 8 1 8
5 4 0, 4, 8 7
6 0, 0, 6, 6 6, 7 1, 3, 9
7 1, 7 2, 2, 7 5
8
9 3 1, 2 5, 5

Lô Tô XSMN T6

02 08 09 13 14 15 28 34 43
48 54 60 60 66 66 71 77 93
01 06 09 18 18 27 30 41 50
54 58 66 67 72 72 77 91 92
06 09 09 10 21 25 26 30 37
38 48 57 61 63 69 75 95 95

XSMN thứ sáu - Xổ Số Miền Nam thứ sáu Ngày 11/08

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
45
59
81
Giải Bảy G.7
503
392
873
Giải Sáu G.6
3091
3761
5221
9221
3721
7001
9159
4575
2386
Giải Năm G.5
6747
7956
3740
Giải Tư G.4
88457
50681
97187
30623
71237
35020
16528
45209
31872
99123
42951
45674
68497
46078
40986
87192
93866
14124
Giải Ba G.3
46676
48365
06692
82462
89177
47014
Giải Nhì G.2
77890
71942
30129
Giải Nhất G.1
01673
22313
81578
Giải ĐB ĐB
116713
950958
678163

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 3 1, 9
1 3 3 4
2 0, 1, 3 1, 1, 3, 8 4, 9
3 7 0
4 5, 7 2 0
5 0, 7 1, 6, 8, 9 9
6 1, 5 2 3, 6
7 3, 6 2, 3, 4 3, 5, 7, 8, 8
8 1, 7 1, 6, 6
9 0, 1 2, 2 2, 7
03 13 20 21 23 37 45 47 50
57 61 65 73 76 81 87 90 91
01 09 13 21 21 23 28 42 51
56 58 59 62 72 73 74 92 92
14 24 29 30 40 59 63 66 73
75 77 78 78 81 86 86 92 97

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 Ngày 04/08

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
34
39
51
Giải Bảy G.7
233
351
034
Giải Sáu G.6
2815
8195
9347
4026
0216
6711
7214
5132
1115
Giải Năm G.5
2535
1986
7182
Giải Tư G.4
74534
62688
56578
47079
15066
87673
56726
71759
50511
87758
16929
31015
87714
18662
88853
73520
42302
15887
Giải Ba G.3
43334
04294
25364
89086
32611
45737
Giải Nhì G.2
95804
93518
86124
Giải Nhất G.1
00574
86160
04690
Giải ĐB ĐB
465309
105453
656294

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 4, 9 2
1 5 1, 1, 5, 6, 8 1, 4, 4, 5
2 6, 6, 9 0, 4
3 3, 4, 4, 4, 5 9 2, 4, 7, 9
4 7
5 1, 3, 8, 9 1, 3
6 3, 6 0, 4 2
7 3, 4, 8, 9 0
8 8 6, 6 2, 7
9 4, 5 0, 4
04 09 15 33 34 34 34 35 47
63 66 73 74 78 79 88 94 95
11 11 15 16 18 26 26 29 39
51 53 58 59 60 64 70 86 86
02 11 14 14 15 20 24 32 34
37 39 51 53 62 82 87 90 94

XSMN thứ sáu - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ sáu 28/07

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
31
41
36
Giải Bảy G.7
788
723
858
Giải Sáu G.6
5641
7769
3042
7464
3774
6951
1016
5063
1939
Giải Năm G.5
8950
3172
1328
Giải Tư G.4
11756
73694
61340
88356
08600
88283
62323
97823
22123
30183
04901
54050
10848
85901
01326
52116
58949
92489
Giải Ba G.3
70010
92759
95651
92218
07504
51527
Giải Nhì G.2
53456
32061
04072
Giải Nhất G.1
22968
82175
92153
Giải ĐB ĐB
174941
005463
123212

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 0 1 1, 4
1 0, 8 8 2, 6, 6
2 3, 3, 3, 3 6, 7, 8
3 1 6, 9
4 0, 1, 1, 2 1, 1 8, 9
5 0, 6, 6, 6, 9 0, 1, 1 3, 8
6 8, 9 1, 3, 4 3
7 2, 4, 5 2
8 3, 8 3 3, 9
9 4

Lô Tô XSMN thứ sáu

00 10 18 31 40 41 41 42 50
56 56 56 59 68 69 83 88 94
01 18 23 23 23 23 41 41 50
51 51 61 63 64 72 74 75 83
01 04 12 16 16 26 27 28 36
39 48 49 53 58 63 72 83 89

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Ngày 21/07

Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
Giải Tám G.8
45
67
53
Giải Bảy G.7
962
904
708
Giải Sáu G.6
8302
1379
6316
3085
3019
1435
0943
8122
3068
Giải Năm G.5
8460
5499
3982
Giải Tư G.4
24055
68421
74707
43313
03424
02593
34109
32431
28907
89902
80550
34175
55566
54841
93533
69898
87005
72201
Giải Ba G.3
36729
70025
88652
37621
98340
39540
Giải Nhì G.2
84105
22193
53643
Giải Nhất G.1
72156
45609
70003
Giải ĐB ĐB
433640
854928
200341

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 6

Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 2, 5, 7 2, 4, 7, 8, 9, 9 1, 3, 5, 8
1 3, 6 9
2 1, 4, 5, 9 1, 8 2
3 1, 5 3
4 0, 5 0, 0, 1, 1, 3, 3
5 5, 6, 9 0, 2 3, 6
6 0, 2 7 6, 8
7 9 5
8 5 2
9 3 3, 9 8
02 05 07 13 16 21 24 25 29
40 45 55 56 59 60 62 79 93
02 04 07 08 09 09 19 21 28
31 35 50 52 67 75 85 93 99
01 03 05 08 22 33 40 40 41
41 43 43 53 56 66 68 82 98

XSMN T6 - Xổ Số Miền Nam T6 Ngày 14/07

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
74
07
62
Giải Bảy G.7
875
166
162
Giải Sáu G.6
6758
1057
4708
4819
9517
2489
3544
7739
0715
Giải Năm G.5
8681
1531
3252
Giải Tư G.4
18490
54483
06038
38381
15647
29891
93238
94922
89062
23949
08843
92855
15410
33051
21890
05259
57557
29947
Giải Ba G.3
17381
24570
33950
85296
17685
49162
Giải Nhì G.2
51681
14836
12123
Giải Nhất G.1
93833
20382
11221
Giải ĐB ĐB
595023
405220
397330

Thông báo

Lô Tô XSMN T6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 8 7 1
1 3 7, 9 0, 5
2 3 0, 2 1, 3
3 3, 8 1, 3, 6, 8 0, 9
4 7 3, 9 4, 7
5 7, 8 0, 5 1, 2, 7, 9
6 2, 6 2, 2, 2
7 0, 4, 5
8 1, 1, 1, 1, 3 2, 9 5
9 0, 1 6 0
08 13 23 33 38 47 57 58 70
74 75 81 81 81 81 83 90 91
07 17 19 20 22 31 33 36 38
43 49 50 55 62 66 82 89 96
01 10 15 21 23 30 39 44 47
51 52 57 59 62 62 62 85 90

XSMN thứ sáu - Xổ Số Miền Nam thứ sáu Ngày 07/07

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
19
80
49
Giải Bảy G.7
420
793
753
Giải Sáu G.6
0799
5966
6735
4773
9922
1662
2969
3063
0429
Giải Năm G.5
5030
7348
5078
Giải Tư G.4
37689
14877
77724
91353
31946
37606
27313
94753
74080
36106
36889
94614
34910
56306
70652
17884
40254
85716
Giải Ba G.3
19848
93402
89179
60177
38330
52132
Giải Nhì G.2
54560
20444
71779
Giải Nhất G.1
55234
61029
48860
Giải ĐB ĐB
149858
380381
721764

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 2, 6 6 6
1 9 3, 4 0, 6
2 0, 4 2, 9 9
3 0, 4, 5 0, 2
4 6, 8 4, 8 6, 9
5 3, 8 3 2, 3, 4
6 0, 6 2, 8 0, 3, 4, 9
7 7, 8 3, 7, 9 8, 9
8 9 0, 0, 1, 9 4
9 9 3

Lô Tô XSMN thứ sáu

02 06 19 20 24 30 34 35 46
48 53 58 60 66 77 78 89 99
06 13 14 22 29 44 48 53 62
68 73 77 79 80 80 81 89 93
06 10 16 29 30 32 46 49 52
53 54 60 63 64 69 78 79 84

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 Ngày 30/06

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
72
83
96
Giải Bảy G.7
847
803
786
Giải Sáu G.6
4596
9337
0559
5131
5879
2013
0911
2196
1042
Giải Năm G.5
8209
2087
8766
Giải Tư G.4
31643
81027
36218
53686
22680
74973
33528
21162
82737
63430
10065
43034
19208
99685
40585
01531
04819
58716
Giải Ba G.3
44364
67019
52839
26238
93602
94256
Giải Nhì G.2
19683
66037
91023
Giải Nhất G.1
80850
72431
11306
Giải ĐB ĐB
417326
864379
898861

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 9 3 2, 6, 7, 8
1 8, 9 3 1, 6, 9
2 6, 7 8 3
3 7 0, 1, 1, 4, 7, 7, 8, 9 1
4 3, 3, 7 2
5 0, 9 6
6 4 2, 5 1, 6
7 2, 3 9, 9
8 0, 3, 6 3, 7 5, 5, 6
9 6 8 6, 6
09 18 19 26 27 37 43 43 47
50 59 64 72 73 80 83 86 96
03 13 28 30 31 31 34 37 37
38 39 62 65 79 79 83 87 98
02 06 07 08 11 16 19 23 31
42 56 61 66 85 85 86 96 96

XSMN thứ sáu - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ sáu 23/06

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
Giải Tám G.8
76
44
80
Giải Bảy G.7
932
928
225
Giải Sáu G.6
0344
8761
8314
7729
4842
7475
9290
2614
2586
Giải Năm G.5
1980
8439
5453
Giải Tư G.4
31143
53479
19687
03807
47489
64534
05882
47217
22693
83665
35962
06330
48430
10232
24322
05342
18013
37164
Giải Ba G.3
39478
18326
65650
23655
83303
96994
Giải Nhì G.2
62083
56777
88826
Giải Nhất G.1
97052
95396
80110
Giải ĐB ĐB
777096
965190
363750

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7 3
1 4 2, 7 0, 3, 4
2 6 8, 9 2, 5, 6
3 2, 4 0, 9 0, 2
4 3, 4 2, 4 2
5 2 0, 5 0, 3
6 1 2, 5 4
7 6, 8, 9, 9 5, 7 5
8 0, 3, 7, 9 2 0, 6
9 6 0, 3, 6 0, 4
07 14 26 32 34 43 44 52 61
76 78 79 79 80 83 87 89 96
12 17 28 29 30 39 42 44 50
55 62 65 75 77 82 90 93 96
03 10 13 14 22 25 26 30 32
42 50 53 64 75 80 86 90 94

XSMN THỨ 6 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ SÁU HÀNG TUẦN - XSMN T6

 

XSMN Thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN T6 hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam Thứ 6 từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn Thứ 6 hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam Thứ 6

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn Thứ 6 để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn Thứ 6 hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam thứ sáu hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!