Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Ngày 30/09

Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
Giải Tám G.8
92
04
75
Giải Bảy G.7
659
071
505
Giải Sáu G.6
0634
5677
2264
6071
2480
5910
7819
7407
4619
Giải Năm G.5
1595
0183
4398
Giải Tư G.4
78307
77246
25486
76918
62641
43196
70720
76971
96233
37065
72536
72690
94092
80338
38634
00549
98381
97234
Giải Ba G.3
37860
15736
17745
74410
28134
01010
Giải Nhì G.2
83677
92093
03030
Giải Nhất G.1
95011
52819
34315
Giải ĐB ĐB
324226
048453
845391

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 6

Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 2, 7 4 5, 7
1 1, 8 0, 0, 9 0, 5, 9, 9
2 6 0
3 4, 6 3, 6 0, 4, 4, 4, 8
4 1, 6 5 9
5 9 3
6 0, 4 5 9
7 7, 7 1, 1, 1 5
8 6 0, 3 1
9 2, 5, 6 0, 1, 3 1, 2, 8

Lô Tô XSMN Thứ 6

02 07 11 18 26 34 36 41 46
59 60 64 77 77 86 92 95 96
04 10 10 19 20 33 36 45 53
65 71 71 71 80 83 90 91 93
05 07 10 15 19 19 30 34 34
34 38 49 69 75 81 91 92 98

XSMN T6 - Xổ Số Miền Nam T6 Ngày 23/09

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
54
47
42
Giải Bảy G.7
737
445
332
Giải Sáu G.6
2958
5448
3696
7925
9532
6634
6476
8862
5612
Giải Năm G.5
6073
5559
4370
Giải Tư G.4
67644
06393
29284
74834
88267
06764
42217
13031
78887
46483
32841
26874
53216
73288
03818
24289
87713
63227
Giải Ba G.3
07563
64868
98309
31231
50438
80350
Giải Nhì G.2
77542
23509
56005
Giải Nhất G.1
77757
27269
55551
Giải ĐB ĐB
014420
932249
454170

Thông báo

Lô Tô XSMN T6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 9, 9 5
1 7 2, 3, 6, 8
2 0 5 7
3 4, 7 1, 1, 2, 2, 4 2, 8
4 2, 4, 8 1, 5, 7, 9 2
5 4, 7, 8 9 0, 1, 9
6 1, 3, 4, 7, 8 9 2
7 3 4 0, 0, 6
8 4 3, 7 8, 9
9 3, 6
20 34 37 42 44 48 54 57 58
61 63 64 67 68 73 84 93 96
09 09 17 25 31 31 32 32 34
41 45 47 49 59 69 74 83 87
05 12 13 16 18 27 32 38 42
50 51 59 62 70 70 76 88 89

XSMN thứ sáu - Xổ Số Miền Nam thứ sáu Ngày 16/09

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
04
28
64
Giải Bảy G.7
970
826
208
Giải Sáu G.6
5477
0377
7029
1727
8527
7698
3242
4071
3672
Giải Năm G.5
5373
2108
9145
Giải Tư G.4
15631
44590
56831
89011
45562
08897
09674
46476
53461
08650
74495
40785
47095
82103
60806
83259
52070
73904
Giải Ba G.3
44931
71089
44864
66941
16018
78388
Giải Nhì G.2
14367
35557
63449
Giải Nhất G.1
21957
96640
26794
Giải ĐB ĐB
133100
893906
143375

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 0, 4 6, 8 3, 4, 6, 8
1 1 8
2 9 6, 7, 7, 8
3 1, 1, 1
4 0, 1 2, 5, 9
5 7 0, 7 9
6 2, 7 1, 4, 7 4
7 0, 3, 7, 7 4, 6 0, 1, 2, 4, 5
8 9 5 8
9 0, 2, 7 5, 8 4, 5
00 04 11 29 31 31 31 57 62
67 70 73 77 77 89 90 92 97
06 08 26 27 27 28 40 41 50
57 61 64 67 74 76 85 95 98
03 04 06 08 18 42 45 49 59
64 70 71 72 74 75 88 94 95

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 Ngày 09/09

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
53
38
73
Giải Bảy G.7
497
873
960
Giải Sáu G.6
0828
1662
7740
5200
6851
4246
4640
3394
2169
Giải Năm G.5
4734
3131
4970
Giải Tư G.4
27138
70735
59422
20957
56406
69016
91483
56385
95009
88816
48564
48164
97271
42800
09251
00976
34607
33647
Giải Ba G.3
93874
80256
66629
06124
10693
96549
Giải Nhì G.2
49396
64027
47086
Giải Nhất G.1
56673
89449
42595
Giải ĐB ĐB
309853
608191
635487

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 6 0, 9 0, 7
1 6 6
2 2, 8 4, 7, 9
3 4, 5, 8 1, 8
4 0 6, 9 0, 7, 9
5 3, 3, 6, 7 1 1, 4
6 2 0, 4, 4 0, 9
7 3, 4, 4 3 0, 1, 3, 6
8 3, 5 6, 7
9 6, 7 1 3, 4, 5

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

06 16 22 28 34 35 38 40 53
53 56 57 62 73 74 74 96 97
00 09 16 24 27 29 31 38 46
49 51 60 64 64 73 83 85 91
00 07 40 47 49 51 54 60 69
70 71 73 76 86 87 93 94 95

XSMN thứ sáu - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ sáu 02/09

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
60
13
27
Giải Bảy G.7
657
238
348
Giải Sáu G.6
7816
5818
8128
5496
4354
7107
4007
6827
3201
Giải Năm G.5
6476
0242
2919
Giải Tư G.4
06097
50110
75409
10031
50301
21670
78120
99792
59427
15554
69924
84564
83970
81115
73891
42267
46510
14621
Giải Ba G.3
81417
80230
84756
16739
30726
64744
Giải Nhì G.2
77977
27753
09077
Giải Nhất G.1
77139
26274
16984
Giải ĐB ĐB
867187
681259
518800

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 1, 9 6, 7 0, 1, 7
1 0, 6, 7, 8 3 0, 5, 9
2 8 0, 4, 7 1, 6, 7, 7, 8
3 0, 1, 9 8, 9
4 2 4, 8
5 7 3, 4, 4, 6, 9
6 0 4 7
7 0, 6, 7 4 0, 7
8 7 4
9 0, 7 2, 6 1
01 09 10 16 17 18 28 30 31
39 57 60 70 76 77 87 90 97
06 07 13 20 24 27 38 39 42
53 54 54 56 59 64 74 92 96
00 01 07 10 15 19 21 26 27
27 28 44 48 67 70 77 84 91

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Ngày 26/08

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
90
83
32
Giải Bảy G.7
892
474
372
Giải Sáu G.6
3560
6250
4801
0878
5935
8647
1360
1683
6502
Giải Năm G.5
1750
0929
3588
Giải Tư G.4
94791
01395
95592
29298
03008
13994
05875
83648
61951
49575
96161
96659
76261
68956
71917
81337
40086
64776
Giải Ba G.3
59659
21772
07608
76762
00202
57579
Giải Nhì G.2
40332
15098
59412
Giải Nhất G.1
07893
22007
73477
Giải ĐB ĐB
615782
061032
357766

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 1, 8 7, 8 1, 2, 2
1 2, 7
2 8 1, 9
3 2 2, 5 2, 7
4 7, 8
5 0, 0, 9 1, 9 6
6 0 1, 2 0, 1, 6
7 2 4, 5, 5, 8 2, 6, 7, 9
8 2 3 3, 6, 8
9 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 8 8
01 08 28 32 50 50 59 60 72
82 90 91 92 92 93 94 95 98
07 08 21 29 32 35 47 48 51
59 61 62 74 75 75 78 83 98
01 02 02 12 17 32 37 56 60
61 66 72 76 77 79 83 86 88

XSMN T6 - Xổ Số Miền Nam T6 Ngày 19/08

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
96
30
39
Giải Bảy G.7
810
219
211
Giải Sáu G.6
3635
2091
3142
5914
8202
9808
2189
7174
1727
Giải Năm G.5
4929
4711
0470
Giải Tư G.4
90857
07000
61720
83055
82840
19918
28801
26130
03688
94137
37487
31103
57541
12756
14333
25740
90573
15196
Giải Ba G.3
69464
63201
68656
93672
81582
07093
Giải Nhì G.2
64565
21674
90845
Giải Nhất G.1
97973
00210
81085
Giải ĐB ĐB
720347
483569
285212

Thông báo

Lô Tô XSMN T6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 0, 1 1, 2, 3, 8
1 0, 8 0, 1, 4, 4, 9 1, 2
2 0, 9 7
3 5 0, 0, 7 3, 9
4 0, 2, 7 0, 1, 5
5 5, 7 6 6
6 4, 5 9 5
7 3, 7 2, 4 0, 3, 4
8 7, 8 2, 5, 9
9 1, 6 3, 6

Lô Tô XSMN T6

00 01 10 18 20 29 35 40 42
47 55 57 64 65 73 77 91 96
01 02 03 08 10 11 14 14 19
30 30 37 56 69 72 74 87 88
11 12 27 33 39 40 41 45 56
65 70 73 74 82 85 89 93 96

XSMN thứ sáu - Xổ Số Miền Nam thứ sáu Ngày 12/08

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
51
99
81
Giải Bảy G.7
695
243
604
Giải Sáu G.6
3796
2614
5225
9670
6868
5070
4814
8397
5661
Giải Năm G.5
3985
5987
7392
Giải Tư G.4
70517
60794
87859
10153
70274
12576
73525
59619
59315
21905
94616
49910
71371
96271
38587
03829
59917
08904
Giải Ba G.3
77761
63360
37745
37593
26669
83305
Giải Nhì G.2
95250
69893
56994
Giải Nhất G.1
15290
68940
85899
Giải ĐB ĐB
706497
667870
603527

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 6 5 4, 4, 5, 9
1 4, 7 0, 5, 6, 9 4, 7
2 5 5 7, 9
3 1
4 0, 3, 5
5 0, 1, 3, 9
6 0, 1 8 1, 9
7 4, 6 0, 0, 0 1, 1
8 5 7 1, 7
9 0, 4, 5, 6, 7 3, 3, 9 2, 4, 7, 9
06 14 17 25 50 51 53 59 60
61 74 76 85 90 94 95 96 97
05 10 15 16 19 25 31 40 43
45 68 70 70 70 87 93 93 99
04 04 05 09 14 17 27 29 61
69 71 71 81 87 92 94 97 99

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 Ngày 05/08

Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
Giải Tám G.8
46
43
07
Giải Bảy G.7
562
687
151
Giải Sáu G.6
2636
5893
2171
0085
7337
9184
4578
9224
1666
Giải Năm G.5
3348
6548
7752
Giải Tư G.4
07432
41302
56644
48604
97289
99818
62066
33764
51956
77000
25553
97442
26866
20587
21896
09954
44916
66499
Giải Ba G.3
21096
47622
68548
49635
16598
05371
Giải Nhì G.2
22237
69562
90976
Giải Nhất G.1
28755
71675
48250
Giải ĐB ĐB
687390
020828
041859

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 2, 4 0 7
1 8 6
2 2 8 4
3 2, 6, 7 5, 7
4 4, 6, 8 2, 3, 8, 8
5 5 3, 6 0, 1, 2, 4, 9
6 2, 8 2, 4, 6, 6 6, 6
7 1 5 1, 1, 6, 8
8 9 4, 5, 7 7
9 0, 3, 6 6, 8, 9
02 04 18 22 32 36 37 44 46
48 55 62 68 71 89 90 93 96
00 28 35 37 42 43 48 48 53
56 62 64 66 66 75 84 85 87
07 16 24 50 51 52 54 59 66
66 71 71 76 78 87 96 98 99

XSMN thứ sáu - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ sáu 29/07

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
53
82
27
Giải Bảy G.7
823
732
324
Giải Sáu G.6
3315
6992
7740
3115
2578
3025
4596
4074
0939
Giải Năm G.5
1279
7922
9363
Giải Tư G.4
01512
24156
74097
05083
32098
61785
81029
89280
55251
71397
02332
49949
28225
68970
45748
93907
79065
35393
Giải Ba G.3
57046
77247
98172
82665
72869
33912
Giải Nhì G.2
85318
49335
99978
Giải Nhất G.1
82345
79696
20809
Giải ĐB ĐB
062998
993386
087978

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 7, 9
1 2, 5, 8 5 2
2 3 2, 5, 9 4, 5, 7
3 2, 2, 5 9
4 0, 5, 6, 7 9 8
5 3, 6 1
6 2, 5 3, 5, 7, 9
7 9 2, 8 0, 4, 8, 8
8 3, 5, 7 0, 2, 6
9 2, 7, 8, 8 6, 7 3, 6

Lô Tô XSMN thứ sáu

12 15 18 23 40 45 46 47 53
56 79 83 85 87 92 97 98 98
15 22 25 29 32 32 35 49 51
62 65 72 78 80 82 86 96 97
07 09 12 24 25 27 39 48 63
65 67 69 70 74 78 78 93 96

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Ngày 22/07

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
82
79
58
Giải Bảy G.7
385
258
825
Giải Sáu G.6
0009
0538
2810
5187
3908
5112
7150
9742
7707
Giải Năm G.5
0703
0459
4819
Giải Tư G.4
65148
98768
35253
83868
82868
93087
83886
03553
69797
72808
59825
14731
02353
00807
04170
31356
61609
31367
Giải Ba G.3
22360
69325
30148
16543
34975
55951
Giải Nhì G.2
61433
20595
89801
Giải Nhất G.1
57158
57432
62790
Giải ĐB ĐB
479837
881693
985859

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 2, 3, 9 8, 8 1, 7, 7, 9
1 0 2 9
2 5 5 5
3 3, 7, 8 1, 2
4 8 3, 8 2
5 3, 8 3, 8, 9 0, 1, 3, 6, 8, 9
6 0, 8, 8, 8 1, 7
7 9 0, 5
8 2, 5, 7 6, 7, 8
9 3, 5, 7 0
02 03 09 10 25 33 37 38 48
53 58 60 68 68 68 82 85 87
08 08 12 25 31 32 43 48 53
58 59 79 86 87 88 93 95 97
01 07 07 09 19 25 42 50 51
53 56 58 59 61 67 70 75 90

XSMN T6 - Xổ Số Miền Nam T6 Ngày 15/07

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
02
86
13
Giải Bảy G.7
862
909
762
Giải Sáu G.6
8566
1374
8272
6719
6474
7021
9236
3091
5077
Giải Năm G.5
4777
0471
1208
Giải Tư G.4
30278
55682
03798
20855
53866
60153
29257
66414
15429
34563
49519
06990
37504
09201
96249
55675
22404
95623
Giải Ba G.3
86121
08656
34704
55496
32897
75623
Giải Nhì G.2
18413
49993
28880
Giải Nhất G.1
45756
21685
10780
Giải ĐB ĐB
542408
247969
492030

Thông báo

Lô Tô XSMN T6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 2, 8 4, 9 1, 4, 4, 8
1 3 4, 9, 9 3, 9
2 1, 2 1, 9 3, 3
3 0, 6
4 9
5 3, 5, 6, 6 7
6 2, 6, 6 3, 7, 9 2
7 2, 4, 7, 8 1, 4 5, 7
8 2 5, 6 0, 0
9 8 0, 3, 6 1, 7
02 08 13 21 22 53 55 56 56
62 66 66 72 74 77 78 82 98
04 09 14 19 19 21 29 57 63
67 69 71 74 85 86 90 93 96
01 04 04 08 13 19 23 23 30
36 49 62 75 77 80 80 91 97

XSMN thứ sáu - Xổ Số Miền Nam thứ sáu Ngày 08/07

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
Giải Tám G.8
61
93
77
Giải Bảy G.7
397
752
899
Giải Sáu G.6
1830
7135
0357
6843
9225
7455
4546
3191
3463
Giải Năm G.5
5130
1495
7220
Giải Tư G.4
49311
93789
78199
62909
58547
64524
67123
76393
04574
83907
80995
40996
54201
82438
95841
94760
11568
02264
Giải Ba G.3
35120
58743
75011
91975
38347
17738
Giải Nhì G.2
66919
35724
07797
Giải Nhất G.1
84346
03435
79762
Giải ĐB ĐB
351338
970101
112078

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9 1, 7 1
1 1, 1, 9 1, 3 9
2 0, 4 3, 4, 5 0
3 0, 0, 5, 8 5 8, 8
4 3, 6, 7 3 1, 6, 7
5 7 2, 5
6 1 0, 2, 3, 4, 8
7 4, 5 7, 8
8 9
9 7, 9 3, 3, 5, 5, 6 1, 7, 9

Lô Tô XSMN thứ sáu

09 11 11 19 20 24 30 30 35
38 43 46 47 57 61 89 97 99
01 07 11 13 23 24 25 35 43
52 55 74 75 93 93 95 95 96
01 19 20 38 38 41 46 47 60
62 63 64 68 77 78 91 97 99

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 Ngày 01/07

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
29
55
60
Giải Bảy G.7
628
847
354
Giải Sáu G.6
7534
1877
0320
7239
3261
3420
7186
0658
6451
Giải Năm G.5
7427
8577
8543
Giải Tư G.4
57919
29000
07763
21097
58287
06733
73165
22447
26284
89839
04010
75916
24693
54304
41100
28041
17896
40833
Giải Ba G.3
29367
43944
67192
65832
80540
93433
Giải Nhì G.2
46118
91358
69183
Giải Nhất G.1
97878
22838
61782
Giải ĐB ĐB
051023
996421
242578

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 0 0, 4
1 8, 9 0, 6
2 0, 3, 7, 8, 9 0, 1, 1 6
3 3, 4 2, 8, 9, 9 3, 3
4 4 7, 7 0, 1, 3
5 5, 8 1, 4, 8
6 3, 7 1, 5 0
7 7, 8 7 8
8 7 4 2, 3, 6
9 0, 7 2 3, 6
00 18 19 20 23 27 28 29 33
34 44 63 67 77 78 87 90 97
10 16 20 21 21 32 38 39 39
47 47 55 58 61 65 77 84 92
00 04 26 33 33 40 41 43 51
54 58 60 78 82 83 86 93 96

XSMN thứ sáu - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ sáu 24/06

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
83
14
29
Giải Bảy G.7
916
101
544
Giải Sáu G.6
6616
0762
1394
6988
4386
7319
1694
8493
8738
Giải Năm G.5
2325
3535
9063
Giải Tư G.4
24153
96792
77875
17125
74955
54645
33982
90916
40327
88014
65365
54072
91458
14307
83394
68317
62301
89178
Giải Ba G.3
81721
67606
82924
78594
85241
15965
Giải Nhì G.2
93955
40422
04106
Giải Nhất G.1
29553
92717
71964
Giải ĐB ĐB
177254
108205
431608

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 6 1, 5 1, 6, 7, 8
1 5, 6, 6 4, 4, 6, 7, 9 7
2 1, 5, 5 2, 4, 7 9
3 5 8
4 5 1, 4
5 3, 3, 4, 5, 5 8
6 2 5 3, 4, 5
7 5 2, 3 8
8 3 2, 6, 8
9 2, 4 4 3, 3, 4, 4
06 15 16 16 21 25 25 45 53
53 54 55 55 62 75 83 92 94
01 05 14 14 16 17 19 22 24
27 35 65 72 73 82 86 88 94
01 06 07 08 17 29 38 41 44
58 63 64 65 78 93 93 94 94

XSMN THỨ 6 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ SÁU HÀNG TUẦN - XSMN T6

 

XSMN Thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN T6 hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam Thứ 6 từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn Thứ 6 hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam Thứ 6

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn Thứ 6 để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn Thứ 6 hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam thứ sáu hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!