Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Ngày 01/03

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải Tám G.8
10
63
19
Giải Bảy G.7
499
721
739
Giải Sáu G.6
0328
2495
8118
8122
5072
8641
2577
6842
5653
Giải Năm G.5
4402
0457
2396
Giải Tư G.4
65310
97172
23735
66082
49568
02468
66434
76841
13115
41741
25330
15313
12250
51625
78572
13716
64133
55795
Giải Ba G.3
00170
11885
53552
31526
54393
72165
Giải Nhì G.2
30789
14194
98154
Giải Nhất G.1
46151
10052
20799
Giải ĐB ĐB
033249
028205
047976

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 6

Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 2 5
1 0, 0, 8 3, 5 6, 9
2 7, 8 1, 2, 6 5
3 5 0, 4 3, 9
4 9 1, 1, 1 2, 7
5 1 2, 2, 7 0, 3, 4
6 8, 8 3 5
7 0, 2 2 2, 6, 7
8 2, 5, 9 6
9 5, 9 4 3, 5, 6, 9

Lô Tô XSMN Thứ 6

02 10 10 18 27 28 35 49 51
68 68 70 72 82 85 89 95 99
05 13 15 21 22 26 30 34 41
41 41 52 52 57 63 72 86 94
16 19 25 33 39 42 47 50 53
54 65 72 76 77 93 95 96 99

XSMN T6 - Xổ Số Miền Nam T6 Ngày 23/02

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
50
31
82
Giải Bảy G.7
989
202
143
Giải Sáu G.6
8492
3155
4676
0293
7411
1459
8621
4353
4164
Giải Năm G.5
9372
0683
7706
Giải Tư G.4
42235
50792
96634
11529
29498
76820
40230
50462
83732
46446
16179
67762
73452
98748
11946
51818
73687
62827
Giải Ba G.3
65707
76939
48073
65248
77718
58769
Giải Nhì G.2
28173
86037
03515
Giải Nhất G.1
15113
74448
59438
Giải ĐB ĐB
573170
066012
970118

Thông báo

Lô Tô XSMN T6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 7 2 6
1 3 1, 2 5, 8, 8, 8
2 0, 9 1, 1, 7
3 4, 5, 9 0, 1, 2, 7 8
4 6, 8, 8 3, 6, 8
5 0, 5 9 2, 3
6 2, 2 4, 9
7 0, 2, 3, 6 3, 9
8 0, 9 3, 7 2, 7
9 2, 2, 8 3
07 13 20 29 34 35 39 50 55
70 72 73 76 80 89 92 92 98
02 11 12 30 31 32 37 46 48
48 59 62 62 73 79 83 87 93
06 15 18 18 18 21 21 27 38
43 46 48 52 53 64 69 82 87

XSMN thứ sáu - Xổ Số Miền Nam thứ sáu Ngày 16/02

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
89
23
89
Giải Bảy G.7
781
971
446
Giải Sáu G.6
3254
4775
2209
3257
1970
7932
4682
0889
9636
Giải Năm G.5
0348
1396
8536
Giải Tư G.4
12292
59206
59013
26620
64007
39416
02762
08986
32073
32087
47276
04779
74309
56146
40069
88864
91181
23348
Giải Ba G.3
39829
93015
38269
04757
57405
81381
Giải Nhì G.2
34785
23625
28174
Giải Nhất G.1
95332
94677
87120
Giải ĐB ĐB
819498
657838
861029

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 6, 7, 9 5, 7, 9
1 3, 5, 6
2 0, 1, 9 3, 5 0, 9
3 2 2, 8 6, 6
4 8 6, 6, 8
5 4 7, 7
6 2, 9 4, 9
7 5 0, 1, 3, 6, 7, 9 4
8 1, 5, 9 6, 7 1, 1, 2, 9, 9
9 2, 8 5, 6
06 07 09 13 15 16 20 21 29
32 48 54 75 81 85 89 92 98
23 25 32 38 57 57 62 69 70
71 73 76 77 79 86 87 95 96
05 07 09 20 29 36 36 46 46
48 64 69 74 81 81 82 89 89

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 Ngày 09/02

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
20
95
13
Giải Bảy G.7
014
426
928
Giải Sáu G.6
3959
1156
4162
0886
6250
9629
6583
8762
0190
Giải Năm G.5
5180
2690
6260
Giải Tư G.4
86697
79314
51912
07010
52476
85050
61637
39767
06322
56351
35583
66213
24944
78910
20973
69174
09668
46634
Giải Ba G.3
53302
77237
40231
79984
52123
90982
Giải Nhì G.2
52519
03529
62873
Giải Nhất G.1
37165
83178
04167
Giải ĐB ĐB
550598
818015
921574

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 2
1 0, 2, 4, 4, 9 3, 5, 6 0, 3
2 0 2, 6, 9, 9 3, 8
3 1, 7 1, 7 4
4 4
5 0, 6, 9 0, 1
6 2, 5 7 0, 1, 2, 7, 8
7 6 8 3, 3, 4, 4
8 0 3, 4, 6 2, 3
9 7, 8 0, 5 0

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

02 10 12 14 14 19 20 31 37
50 56 59 62 65 76 80 97 98
13 15 16 22 26 29 29 31 37
50 51 67 78 83 84 86 90 95
10 13 23 28 34 44 60 61 62
67 68 73 73 74 74 82 83 90

XSMN thứ sáu - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ sáu 02/02

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải Tám G.8
12
78
89
Giải Bảy G.7
685
893
595
Giải Sáu G.6
5753
0576
7292
8459
4845
9380
8028
2841
1348
Giải Năm G.5
1558
3134
4198
Giải Tư G.4
73561
92830
42419
86131
35832
59723
53112
08730
12284
02647
15530
71754
29130
94600
11924
07819
38842
26857
Giải Ba G.3
03116
35420
10019
28298
85044
43047
Giải Nhì G.2
97837
55306
02479
Giải Nhất G.1
58625
37369
41289
Giải ĐB ĐB
809593
614753
675208

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 5 6 0, 8
1 2, 6, 9 2, 9 9
2 0, 3, 5 4, 8
3 0, 1, 2, 7 0, 0, 4 0
4 5, 7 1, 2, 4, 7, 8
5 3, 8 3, 4, 9 7
6 1 9 6
7 6 8 9
8 5 0, 2, 4 9, 9
9 2, 3 3, 8 5, 8
05 12 16 19 20 23 25 30 31
32 37 53 58 61 76 85 92 93
06 12 19 30 30 34 45 47 53
54 59 69 78 80 82 84 93 98
00 08 19 24 28 30 41 42 44
47 48 57 66 79 89 89 95 98

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Ngày 26/01

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
84
71
63
Giải Bảy G.7
793
635
654
Giải Sáu G.6
1453
0598
2705
9122
5969
0450
7994
0669
0965
Giải Năm G.5
3933
2043
2606
Giải Tư G.4
21712
00965
83196
61926
16064
03609
88162
85833
56121
18468
70048
78728
61543
42955
54764
04126
98195
51052
Giải Ba G.3
40851
31713
48540
19318
27168
34438
Giải Nhì G.2
32502
30071
46167
Giải Nhất G.1
90045
25706
24979
Giải ĐB ĐB
129221
048387
194022

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 2, 5, 9 6 6
1 2, 3 2, 8
2 1, 6 1, 2, 8 2, 6
3 3 3, 5 8, 9
4 5 0, 3, 8 3
5 1, 3, 5 0 2, 4, 5
6 4, 5 2, 8, 9 3, 4, 5, 7, 8, 9
7 1, 1 9
8 4 7
9 3, 6, 8 4, 5
02 05 09 12 13 21 26 33 45
51 53 55 64 65 84 93 96 98
06 12 18 21 22 28 33 35 40
43 48 50 62 68 69 71 71 87
06 22 26 38 39 43 52 54 55
63 64 65 67 68 69 79 94 95

XSMN T6 - Xổ Số Miền Nam T6 Ngày 19/01

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
42
27
38
Giải Bảy G.7
009
423
894
Giải Sáu G.6
9083
7302
7708
1341
1229
2928
4636
4071
8507
Giải Năm G.5
0882
6285
8881
Giải Tư G.4
28148
65680
70789
99441
89138
21014
58722
99368
28075
48773
10068
05609
48183
00380
75262
54211
41829
51527
Giải Ba G.3
80978
57291
19419
83852
85254
54680
Giải Nhì G.2
98722
51108
19657
Giải Nhất G.1
03203
92277
78293
Giải ĐB ĐB
291884
050160
207004

Thông báo

Lô Tô XSMN T6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 2, 3, 8, 9 8, 9 4, 7
1 3, 4 9 1
2 2 2, 3, 7, 8, 9 7, 9
3 8 6, 8
4 1, 2, 8 1
5 2 4, 7
6 0, 8, 8, 8 2
7 8 3, 5, 7 1
8 0, 2, 3, 4, 9 5 0, 0, 1, 3
9 1 3, 4, 6

Lô Tô XSMN T6

02 03 08 09 13 14 22 38 41
42 48 78 80 82 83 84 89 91
08 09 19 22 23 27 28 29 41
52 60 68 68 68 73 75 77 85
04 07 11 27 29 36 38 54 57
62 71 80 80 81 83 93 94 96

XSMN thứ sáu - Xổ Số Miền Nam thứ sáu Ngày 12/01

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
95
80
86
Giải Bảy G.7
381
656
009
Giải Sáu G.6
1220
3391
0687
1040
8120
9228
5777
2639
6904
Giải Năm G.5
6587
8109
8623
Giải Tư G.4
29799
50526
73380
15634
08862
78983
52229
41856
78595
93052
88385
56467
55291
17003
02332
58316
71992
65742
Giải Ba G.3
19290
87072
24589
77608
55770
93900
Giải Nhì G.2
73661
31728
58684
Giải Nhất G.1
07444
60806
65889
Giải ĐB ĐB
941747
305787
714906

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 6, 8, 9 0, 3, 4, 6, 9
1 6
2 0, 6 0, 8, 8, 9 3
3 4 2, 9
4 4, 7 0 2
5 2, 6, 6
6 1, 2 7 0
7 2 0, 7
8 0, 1, 3, 7, 7 0, 5, 7, 9, 9 4, 6, 9
9 0, 1, 3, 5, 9 5 1, 2
20 26 34 44 47 61 62 72 80
81 83 87 87 90 91 93 95 99
06 08 09 20 28 28 29 40 52
56 56 67 80 85 87 89 89 95
00 03 04 06 09 16 23 32 39
42 60 70 77 84 86 89 91 92

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 Ngày 05/01

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
08
71
80
Giải Bảy G.7
759
087
414
Giải Sáu G.6
0811
0331
2157
9126
0608
7254
6468
6471
7095
Giải Năm G.5
1036
2258
8348
Giải Tư G.4
06876
53806
68888
12022
58009
36184
97650
31669
74810
33771
69668
20628
93153
60741
93224
92565
85614
02321
Giải Ba G.3
14136
94270
90283
73288
74196
19423
Giải Nhì G.2
24181
60507
93795
Giải Nhất G.1
75756
88792
06098
Giải ĐB ĐB
141467
593993
965272

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 6, 8, 9 1, 7, 8
1 1 0 4, 4
2 2 6, 8 1, 3, 4
3 1, 6, 6
4 1, 8
5 6, 7, 9 0, 4, 8 3, 8
6 7 8, 9 5, 8
7 0, 6 1, 1 1, 2
8 1, 2, 4, 8 3, 7, 8 0
9 2, 3 5, 5, 6, 8
06 08 09 11 22 31 36 36 56
57 59 67 70 76 81 82 84 88
01 07 08 10 26 28 50 54 58
68 69 71 71 83 87 88 92 93
14 14 21 23 24 41 48 53 58
65 68 71 72 80 95 95 96 98

XSMN thứ sáu - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ sáu 29/12

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
68
72
42
Giải Bảy G.7
100
583
433
Giải Sáu G.6
1986
8142
5460
3075
8241
3791
8574
0503
4983
Giải Năm G.5
9662
8085
6452
Giải Tư G.4
31912
50666
81736
17763
12190
07378
47658
52187
21685
18248
87794
58835
91456
76486
03996
60171
28947
84346
Giải Ba G.3
91884
63018
60734
17097
15159
52232
Giải Nhì G.2
77353
71658
14014
Giải Nhất G.1
82610
07896
07997
Giải ĐB ĐB
639656
000964
506124

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 0 3
1 0, 2, 8 4
2 4
3 6 4, 4, 5 2, 3
4 2 1, 8 2, 6, 7
5 3, 6 8, 8 2, 6, 9
6 0, 2, 3, 6, 8 4
7 8 2, 5 1, 4
8 4, 6 3, 5, 5, 7 3, 6
9 0, 3 1, 4, 6, 7 6, 6, 7

Lô Tô XSMN thứ sáu

00 10 12 18 36 42 53 56 60
62 63 66 68 78 84 86 90 93
34 34 35 41 48 58 58 64 72
75 83 85 85 87 91 94 96 97
03 14 24 32 33 42 46 47 52
56 59 71 74 83 86 96 96 97

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Ngày 22/12

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
19
71
84
Giải Bảy G.7
393
392
471
Giải Sáu G.6
0093
4146
7916
0642
5643
3225
4547
3146
6455
Giải Năm G.5
4690
3533
2302
Giải Tư G.4
72179
63158
02326
66744
94838
21578
19843
19724
15678
86283
16791
52156
15752
72689
14259
56791
04550
37213
Giải Ba G.3
73830
58360
70492
74968
64203
01637
Giải Nhì G.2
97380
75491
67262
Giải Nhất G.1
56853
91322
41116
Giải ĐB ĐB
892513
558595
501302

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 2, 2, 3
1 3, 6, 9 3, 6
2 6 2, 4, 5
3 0, 8 3, 4 7
4 4, 6 2, 3, 3 6, 7
5 3, 8 6 0, 2, 5, 9
6 0 8 2
7 8, 9 1, 8 1, 1
8 0, 4 3 4, 9
9 0, 3, 3 1, 1, 2, 2, 5 1
13 16 19 26 30 38 44 46 53
58 60 78 79 80 84 90 93 93
22 24 25 33 34 42 43 43 56
68 71 78 83 91 91 92 92 95
02 02 03 13 16 37 46 47 50
52 55 59 62 71 71 84 89 91

XSMN T6 - Xổ Số Miền Nam T6 Ngày 15/12

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
34
01
01
Giải Bảy G.7
698
652
521
Giải Sáu G.6
7867
3568
4837
4595
2107
6589
7039
8595
1054
Giải Năm G.5
1037
5879
3928
Giải Tư G.4
74075
44245
72552
48576
87402
52975
35055
69916
74626
03107
99796
91359
20318
50742
79396
27060
60981
57194
Giải Ba G.3
96093
71991
10348
47427
92617
27285
Giải Nhì G.2
88266
39938
49030
Giải Nhất G.1
00574
18136
83236
Giải ĐB ĐB
946934
336737
704221

Thông báo

Lô Tô XSMN T6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 2 1, 7, 7 1
1 6 2, 7, 8
2 2 6, 7 1, 1, 8
3 4, 4, 7, 7 6, 7, 8 0, 6, 9
4 5 8 2
5 2 2, 5, 9 4
6 6, 7, 8 6 0
7 4, 5, 5, 6 9
8 9 1, 5
9 1, 3, 8 5, 6 4, 5, 6
02 22 34 34 37 37 45 52 66
67 68 74 75 75 76 91 93 98
01 07 07 16 26 27 36 37 38
48 52 55 59 66 79 89 95 96
01 12 17 18 21 21 28 30 36
39 42 54 60 81 85 94 95 96

XSMN thứ sáu - Xổ Số Miền Nam thứ sáu Ngày 08/12

Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
Giải Tám G.8
34
39
91
Giải Bảy G.7
408
092
394
Giải Sáu G.6
8025
2843
9390
0821
6855
5787
5123
1659
8802
Giải Năm G.5
8287
1698
7623
Giải Tư G.4
69846
14385
48388
64139
20663
48158
15102
42050
21245
01385
56052
53993
96562
89061
63061
98085
72694
17820
Giải Ba G.3
40003
72932
16583
43735
40607
13607
Giải Nhì G.2
41978
13895
62869
Giải Nhất G.1
27347
63451
99189
Giải ĐB ĐB
314708
893275
514829

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 3, 8, 8 2 2, 7, 7
1
2 5 1, 5 0, 3, 3, 4, 9
3 2, 4, 9 5, 9
4 3, 6, 7 5
5 2, 8 0, 1, 2, 5 9
6 3 1, 1, 2, 9
7 8 5
8 5, 7, 8 3, 5, 7 5, 9
9 0 2, 3, 5, 8 1, 4, 4

Lô Tô XSMN thứ sáu

03 08 08 25 32 34 39 43 46
47 52 58 63 78 85 87 88 90
02 21 25 35 39 45 50 51 52
55 75 83 85 87 92 93 95 98
02 07 07 20 23 23 24 29 59
61 61 62 69 85 89 91 94 94

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 Ngày 01/12

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
Giải Tám G.8
88
27
87
Giải Bảy G.7
729
442
834
Giải Sáu G.6
1931
2872
7349
0360
5972
6287
2465
9090
3817
Giải Năm G.5
1726
9768
8940
Giải Tư G.4
90144
01237
61395
59414
84550
47718
23524
73877
07476
60551
24894
91577
57080
50289
60222
67457
05136
74270
Giải Ba G.3
21416
10005
27300
30113
07341
78529
Giải Nhì G.2
38187
66835
33616
Giải Nhất G.1
62938
57388
85730
Giải ĐB ĐB
010787
551880
214903

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5 0, 5 3
1 4, 6, 8 3 6, 7
2 6, 9 4, 7 2, 8, 9
3 1, 7, 8 5 0, 4, 6
4 0, 4, 9 2 0, 1
5 0 1 7
6 0, 8 5
7 2 2, 6, 7, 7 0
8 7, 7, 8 0, 7, 8 0, 7, 9
9 5 4 0
05 14 16 18 26 29 31 37 38
40 44 49 50 72 87 87 88 95
00 05 13 24 27 35 42 51 60
68 72 76 77 77 80 87 88 94
03 16 17 22 28 29 30 34 36
40 41 57 65 70 80 87 89 90

XSMN thứ sáu - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ sáu 24/11

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
38
71
03
Giải Bảy G.7
528
473
901
Giải Sáu G.6
5734
6054
5028
4355
7356
7109
2856
9925
6008
Giải Năm G.5
3032
6843
9656
Giải Tư G.4
03764
83786
48064
05151
76790
16803
15156
19558
19080
87021
65743
88071
81443
66689
32407
08465
92523
83599
Giải Ba G.3
79714
32857
78920
38273
26846
97207
Giải Nhì G.2
60201
52362
48334
Giải Nhất G.1
15757
30608
67972
Giải ĐB ĐB
231231
453096
416230

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 1, 3 8, 9 1, 3, 7, 7, 8
1 4, 9
2 8, 8 0, 1, 5 3, 5
3 1, 2, 4, 8 0, 4
4 3, 3 3, 6
5 1, 4, 7, 7 5, 6, 6, 8 6, 6
6 4, 4 2 5, 5
7 1, 1, 3, 3 2
8 6 0 9
9 0 6 9
01 03 14 19 28 28 31 32 34
38 51 54 57 57 64 64 86 90
08 09 20 21 25 43 43 55 56
56 58 62 71 71 73 73 80 96
01 03 07 07 08 23 25 30 34
43 46 56 56 65 65 72 89 99

XSMN THỨ 6 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ SÁU HÀNG TUẦN - XSMN T6

 

XSMN Thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN T6 hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam Thứ 6 từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn Thứ 6 hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam Thứ 6

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn Thứ 6 để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn Thứ 6 hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam thứ sáu hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!