Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Ngày 03/02

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
17
45
39
Giải Bảy G.7
238
412
016
Giải Sáu G.6
6310
9283
8109
0131
4663
1082
3083
9567
4250
Giải Năm G.5
9372
0673
5794
Giải Tư G.4
86111
59914
53340
19785
80497
51046
78656
98892
37353
75386
50039
77422
57864
74877
30479
72508
41266
56146
Giải Ba G.3
99998
73751
15881
78486
79184
15563
Giải Nhì G.2
45641
90385
71320
Giải Nhất G.1
89326
00872
32496
Giải ĐB ĐB
670856
465624
170217

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 9 8
1 0, 1, 2, 4, 7 2 6, 7
2 6 2, 4, 7 0, 8
3 8 1, 9 9
4 0, 1, 6 5 6
5 1, 6 3, 6 0
6 3 3, 4, 6, 7
7 2 2, 3 7, 9
8 3, 5 1, 2, 5, 6, 6 3, 4
9 7, 8 2 4, 6

Lô Tô XSMN Thứ 6

09 10 11 12 14 17 26 38 40
41 46 51 56 72 83 85 97 98
12 22 24 27 31 39 45 53 56
63 72 73 81 82 85 86 86 92
08 16 17 20 28 39 46 50 63
64 66 67 77 79 83 84 94 96

XSMN T6 - Xổ Số Miền Nam T6 Ngày 27/01

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
26
76
98
Giải Bảy G.7
345
599
978
Giải Sáu G.6
1773
4197
8002
1731
0234
3585
9228
3053
9514
Giải Năm G.5
0110
0901
2694
Giải Tư G.4
35456
86803
88757
65084
99917
76141
41251
89302
51629
06266
57552
46674
91447
75644
16375
63365
08545
93752
Giải Ba G.3
80135
79713
54981
15530
14392
45874
Giải Nhì G.2
02248
64773
80817
Giải Nhất G.1
99482
45249
81031
Giải ĐB ĐB
723196
743731
528265

Thông báo

Lô Tô XSMN T6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 2, 3 1, 2
1 0, 3, 7 4, 7
2 6 9 8
3 5 0, 1, 1, 4 1
4 1, 1, 5, 8 9 4, 5, 7
5 6, 7 1, 2 2, 3, 7
6 6 5, 5
7 3 3, 4, 6 4, 5, 8
8 2, 4 1, 5, 6
9 6, 7 9 2, 4, 8
02 03 10 13 17 26 35 41 41
45 48 56 57 73 82 84 96 97
01 02 29 30 31 31 34 49 51
52 66 73 74 76 81 85 86 99
14 17 28 31 44 45 47 52 53
57 65 65 74 75 78 92 94 98

XSMN thứ sáu - Xổ Số Miền Nam thứ sáu Ngày 20/01

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
29
85
22
Giải Bảy G.7
238
572
937
Giải Sáu G.6
3233
2187
5313
1335
7712
6775
0242
9428
3402
Giải Năm G.5
4394
3439
3045
Giải Tư G.4
86451
87875
11667
07722
69745
07651
68823
12393
13342
42341
29262
06388
93940
97284
30461
85152
19381
72136
Giải Ba G.3
31406
10873
49008
60352
66040
73912
Giải Nhì G.2
19553
50882
27479
Giải Nhất G.1
00801
14190
32367
Giải ĐB ĐB
622760
315368
293317

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 1, 6 8 2
1 3 2 2, 7
2 2, 9 3 2, 8
3 0, 3, 8 4, 5, 9 6, 7
4 5 1, 2 0, 0, 2, 5
5 1, 1, 3 2 2
6 0, 7 2, 8 1, 7
7 3, 5 2, 5 9
8 7 2, 5, 8 1, 4, 8
9 4 0, 3
01 06 13 22 29 30 33 38 45
51 51 53 60 67 73 75 87 94
08 12 23 34 35 39 41 42 52
62 68 72 75 82 85 88 90 93
02 12 17 22 28 36 37 40 40
42 45 52 61 67 79 81 84 88

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 Ngày 13/01

Giải Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
Giải Tám G.8
22
03
58
Giải Bảy G.7
814
205
184
Giải Sáu G.6
9429
2796
0412
4995
7015
3920
3775
4556
8178
Giải Năm G.5
1824
1005
1821
Giải Tư G.4
55968
53846
67624
44994
33290
03800
10513
26297
74068
30005
14481
38077
38643
43910
14177
24681
69758
59053
Giải Ba G.3
59036
66767
17197
76926
79201
91384
Giải Nhì G.2
62239
71145
91674
Giải Nhất G.1
90592
64554
86987
Giải ĐB ĐB
951703
399953
530836

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 0, 3 3, 5, 5, 5 1
1 2, 4 3, 5 0
2 2, 4, 4, 9 0, 6, 7 1, 6
3 6, 9 6
4 6 5 3
5 3, 4 3, 6, 8, 8
6 7, 8 8
7 7 4, 5, 7, 8
8 1 1, 4, 4, 7
9 0, 2, 2, 4, 6 5, 7, 7

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

00 03 12 14 22 24 24 29 36
39 46 67 68 90 92 92 94 96
03 05 05 05 13 15 20 26 27
45 53 54 68 77 81 95 97 97
01 10 21 26 36 43 53 56 58
58 74 75 77 78 81 84 84 87

XSMN thứ sáu - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ sáu 06/01

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
45
01
29
Giải Bảy G.7
982
797
228
Giải Sáu G.6
3645
7702
2570
0089
8307
5921
8132
7445
4194
Giải Năm G.5
3560
4063
8716
Giải Tư G.4
52860
99756
04281
30940
38884
56877
05885
45403
20665
79072
08027
99277
03184
77105
60600
85214
07014
79111
Giải Ba G.3
50753
12626
61241
17652
09708
53175
Giải Nhì G.2
22482
78379
53426
Giải Nhất G.1
90037
72180
41598
Giải ĐB ĐB
209766
804309
945974

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 2 1, 3, 7, 9 0, 5, 8
1 1, 4, 4, 6, 9
2 6 1, 7 6, 8, 9
3 7 2
4 0, 5, 5 1, 8 5
5 3, 6 2
6 0, 0, 6 3, 5
7 0, 7, 8 2, 7, 9 4, 5
8 1, 2, 2, 4 0, 5, 9 4
9 7 4, 8
02 26 37 40 45 45 53 56 60
60 66 70 77 78 81 82 82 84
01 03 07 09 21 27 41 48 52
63 65 72 77 79 80 85 89 97
00 05 08 11 14 14 16 19 26
28 29 32 45 74 75 84 94 98

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Ngày 30/12

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
98
81
65
Giải Bảy G.7
140
482
010
Giải Sáu G.6
5545
3859
8378
8721
6938
1970
9649
4100
0803
Giải Năm G.5
3767
7685
5096
Giải Tư G.4
06409
36949
05462
36465
17029
04742
87318
50151
93814
92411
37569
12975
00065
61175
29503
39362
31997
48598
Giải Ba G.3
40132
06574
83520
09114
74486
99464
Giải Nhì G.2
44693
83731
59875
Giải Nhất G.1
63621
19500
76706
Giải ĐB ĐB
303715
965664
553129

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 9 0 0, 3, 3, 6, 9
1 5 1, 4, 4, 8 0
2 1, 9 0, 1 9
3 2, 6 1, 8
4 0, 2, 5, 9 9
5 9 1, 8
6 2, 5, 7 4, 9 2, 4, 5, 5
7 4, 8 0, 5 5, 5
8 1, 2, 5 6
9 3, 8 6, 7, 8
09 15 21 29 32 36 40 42 45
49 59 62 65 67 74 78 93 98
00 11 14 14 18 20 21 31 38
51 58 64 69 70 75 81 82 85
00 03 03 06 09 10 29 49 62
64 65 65 75 75 86 96 97 98

XSMN T6 - Xổ Số Miền Nam T6 Ngày 23/12

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
05
35
76
Giải Bảy G.7
776
174
232
Giải Sáu G.6
3350
3528
8217
6818
0146
3599
3260
9364
9502
Giải Năm G.5
5023
7645
4840
Giải Tư G.4
27787
62033
62458
66925
25549
67771
33363
13104
96268
50222
48419
86081
62735
22178
75929
61740
59902
34296
Giải Ba G.3
18627
43693
52352
55771
93285
60602
Giải Nhì G.2
92989
67901
45733
Giải Nhất G.1
69250
88017
84681
Giải ĐB ĐB
225208
930459
012355

Thông báo

Lô Tô XSMN T6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 5, 8 1, 4, 5 2, 2, 2, 6
1 2, 7 7, 8, 9
2 3, 5, 7, 8 2 9
3 3 5 2, 3, 5
4 9 5, 6 0, 0
5 0, 0, 8 2, 9 5
6 3, 8 0, 4
7 1, 6 1, 4 6, 8
8 7, 9 1 1, 5
9 3 9 6

Lô Tô XSMN T6

05 08 12 17 23 25 27 28 33
49 50 50 58 71 76 87 89 93
01 04 05 17 18 19 22 35 45
46 52 59 63 68 71 74 81 99
02 02 02 06 29 32 33 35 40
40 55 60 64 76 78 81 85 96

XSMN thứ sáu - Xổ Số Miền Nam thứ sáu Ngày 16/12

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
41
24
82
Giải Bảy G.7
372
481
517
Giải Sáu G.6
5536
5693
6203
3775
7765
1953
9302
3526
7540
Giải Năm G.5
5653
4768
7712
Giải Tư G.4
00687
18097
75123
97246
48617
20262
66206
05638
30670
04739
36473
84612
29107
07390
03282
18918
85063
69702
Giải Ba G.3
91426
24980
04655
05602
08267
49383
Giải Nhì G.2
31803
85140
53821
Giải Nhất G.1
92022
32498
90270
Giải ĐB ĐB
172512
408415
876196

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 3, 3 2, 6 2, 2, 7
1 2, 7 2, 5 2, 7, 8
2 2, 3, 6 4 1, 6
3 6 7, 8, 9
4 1, 6 0 0
5 3 3, 5
6 2 5, 8 3, 7, 9
7 2 0, 3, 5 0
8 0, 3, 7 1 2, 2, 3
9 3, 7 8 0, 6
03 03 12 17 22 23 26 36 41
46 53 62 72 80 83 87 93 97
02 06 12 15 24 37 38 39 40
53 55 65 68 70 73 75 81 98
02 02 07 12 17 18 21 26 40
63 67 69 70 82 82 83 90 96

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 Ngày 09/12

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
48
73
19
Giải Bảy G.7
273
994
115
Giải Sáu G.6
1262
9702
6921
1794
8613
0903
4248
0900
4089
Giải Năm G.5
2236
9381
0429
Giải Tư G.4
65901
00065
60088
62818
28614
20263
13521
18058
41044
59358
34126
97676
20172
63559
26645
57742
53077
11981
Giải Ba G.3
18833
75503
19179
06581
82589
67826
Giải Nhì G.2
22190
43772
24899
Giải Nhất G.1
31476
02436
67258
Giải ĐB ĐB
100662
363913
779683

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 1, 2, 3 3 0, 3
1 0, 4, 8 3, 3, 7 5, 9
2 1 1, 6 6, 9
3 3, 6 6
4 8 4 2, 5, 8
5 8, 8 8, 9
6 2, 2, 3, 5
7 3, 6 2, 3, 6, 9 2, 7
8 8 1, 1 1, 3, 9, 9
9 0 4, 4 9
01 02 03 10 14 18 21 33 36
48 62 62 63 65 73 76 88 90
03 13 13 17 21 26 36 44 58
58 72 73 76 79 81 81 94 94
00 03 15 19 26 29 42 45 48
58 59 72 77 81 83 89 89 99

XSMN thứ sáu - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ sáu 02/12

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
36
24
03
Giải Bảy G.7
775
761
314
Giải Sáu G.6
0899
4437
3690
5175
8280
8849
7570
8705
2863
Giải Năm G.5
4660
2688
8111
Giải Tư G.4
48846
67847
92016
52451
72153
41240
90595
65452
59333
28291
24117
42108
37912
83910
42601
34299
67601
22689
Giải Ba G.3
91071
78011
77739
10692
05665
03179
Giải Nhì G.2
00593
91943
59784
Giải Nhất G.1
54702
21794
77336
Giải ĐB ĐB
213760
101095
798559

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 2 8 1, 1, 3, 5
1 1, 6 7 0, 1, 2, 4
2 4
3 6, 7 3, 9 6
4 0, 6, 6, 7 2, 3, 9
5 1, 3 2 6, 9
6 0, 0 1 3, 5
7 1, 5 5 0, 9
8 0, 8 4, 9
9 0, 3, 9 1, 2, 4, 5, 5 9

Lô Tô XSMN thứ sáu

02 11 16 36 37 40 46 46 47
51 53 60 60 71 75 90 93 99
08 17 24 33 39 42 43 49 52
61 75 80 88 91 92 94 95 95
01 01 03 05 10 11 12 14 36
56 59 63 65 70 79 84 89 99

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Ngày 25/11

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
01
44
06
Giải Bảy G.7
428
857
083
Giải Sáu G.6
1535
1364
9771
5305
9228
9780
5623
5013
2029
Giải Năm G.5
6892
8490
7615
Giải Tư G.4
02435
45046
87200
24100
14533
34873
28011
01911
72099
46765
94656
50959
78028
26729
98130
08388
60132
46579
Giải Ba G.3
11567
02641
27887
74775
06077
36191
Giải Nhì G.2
14374
89607
40878
Giải Nhất G.1
80497
10922
23728
Giải ĐB ĐB
583491
790235
365567

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 0, 0, 1 5, 7 6
1 1, 1 3, 5
2 8 2, 8 3, 8, 8, 9, 9
3 3, 5, 5, 5 5 0, 2
4 1, 6 4
5 6, 6, 7, 9
6 4, 7 5 7
7 1, 3, 4 5 7, 8, 9
8 0, 7 3, 8
9 1, 2, 7 0, 9 1, 7
00 00 01 28 33 35 35 35 41
46 64 67 71 73 74 91 92 97
05 07 11 11 22 28 35 44 56
56 57 59 65 75 80 87 90 99
06 13 15 23 28 28 29 29 30
32 67 77 78 79 83 88 91 97

XSMN T6 - Xổ Số Miền Nam T6 Ngày 18/11

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
38
67
21
Giải Bảy G.7
772
099
455
Giải Sáu G.6
3808
7287
4734
7820
9036
8611
4896
2726
8752
Giải Năm G.5
6253
9451
2544
Giải Tư G.4
52229
46483
33203
76064
25687
99874
79814
96240
90793
62178
68200
53579
60218
15269
17976
36796
26813
87966
Giải Ba G.3
53081
30765
87641
65073
10196
31809
Giải Nhì G.2
76240
52275
20284
Giải Nhất G.1
49533
78240
49480
Giải ĐB ĐB
114125
856327
280219

Thông báo

Lô Tô XSMN T6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 3, 8 0 9
1 1, 4 3, 8, 9
2 5, 9 0, 7 1, 6
3 3, 4, 8 6
4 0 0, 0, 1 4
5 3, 8 1 2, 5
6 4, 5 0, 7 6, 9
7 2, 4 3, 5, 8, 9 6
8 1, 3, 7, 7 0, 4, 5
9 3, 9 6, 6, 6
03 08 25 29 33 34 38 40 53
58 64 65 72 74 81 83 87 87
00 11 14 20 27 36 40 40 41
51 60 67 73 75 78 79 93 99
09 13 18 19 21 26 44 52 55
66 69 76 80 84 85 96 96 96

XSMN thứ sáu - Xổ Số Miền Nam thứ sáu Ngày 11/11

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
81
58
61
Giải Bảy G.7
001
151
570
Giải Sáu G.6
3200
7683
5817
4384
5169
1265
5746
2286
1841
Giải Năm G.5
9344
6862
5560
Giải Tư G.4
70365
35697
99278
67106
16128
35144
48055
26620
87577
40277
41807
48367
24944
01860
62844
11277
77057
25327
Giải Ba G.3
89954
08151
50084
59799
89389
65328
Giải Nhì G.2
40939
97033
81173
Giải Nhất G.1
87254
14445
42149
Giải ĐB ĐB
530214
128733
820665

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 0, 1, 6, 9 7
1 4, 7
2 8 0, 2 7, 8
3 9 3, 3
4 4, 4 5 1, 4, 4, 6, 9
5 1, 4, 4 1, 5, 8 7
6 5 2, 5, 7, 9 0, 0, 1, 5
7 8 7, 7 0, 3, 7
8 1, 3 4, 4 6, 9
9 7 9 6

Lô Tô XSMN thứ sáu

00 01 06 09 14 17 28 39 44
44 51 54 54 65 78 81 83 97
07 20 22 33 33 45 51 55 58
62 65 67 69 77 77 84 84 99
27 28 41 44 44 46 49 57 60
60 61 65 70 73 77 86 89 96

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 Ngày 04/11

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
69
29
36
Giải Bảy G.7
992
861
189
Giải Sáu G.6
7503
3454
4061
8138
9703
1991
0627
5732
4678
Giải Năm G.5
7059
8539
7821
Giải Tư G.4
71176
86139
49166
08883
39929
48951
31161
19493
06744
36061
35803
54381
99938
95119
74033
16273
33094
26791
Giải Ba G.3
00169
11940
07312
47458
49517
38731
Giải Nhì G.2
19261
99147
10544
Giải Nhất G.1
17178
00970
43428
Giải ĐB ĐB
200850
040082
183799

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 3 3, 3
1 2 7, 9
2 6, 9 9 1, 7, 8
3 9 8, 9 1, 2, 3, 6, 8
4 0 4, 7 4
5 0, 1, 4, 9 8
6 1, 1, 6, 9, 9 1, 1, 1, 9 1
7 6, 8 0 3, 8
8 3 1, 2 9
9 2 1, 3 1, 4, 9
03 26 29 39 40 50 51 54 59
61 61 66 69 69 76 78 83 92
03 03 12 29 38 39 44 47 58
61 61 61 69 70 81 82 91 93
17 19 21 27 28 31 32 33 36
38 44 61 73 78 89 91 94 99

XSMN thứ sáu - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ sáu 28/10

Giải Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
Giải Tám G.8
70
74
33
Giải Bảy G.7
693
458
427
Giải Sáu G.6
2274
3228
2164
8800
2179
5652
6893
4899
9361
Giải Năm G.5
7708
5550
6858
Giải Tư G.4
83484
17395
48561
30699
75694
87282
92437
10701
39418
80830
73649
34671
64083
15524
71966
64784
80131
40841
Giải Ba G.3
06836
24304
83569
73291
49893
33377
Giải Nhì G.2
21752
48016
53835
Giải Nhất G.1
98108
33257
82776
Giải ĐB ĐB
788536
794280
448938

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 4, 8, 8 0, 1
1 6, 8, 9 5
2 5, 8 4, 7
3 6, 6 0, 7 1, 3, 5, 8
4 9 1
5 2 0, 2, 7, 8 8
6 1, 4 9 1, 6
7 0, 4 1, 4, 9 6, 7
8 2, 4 0 3, 4
9 3, 4, 5, 9 1 3, 3, 9
04 08 08 25 28 36 36 52 61
64 70 74 82 84 93 94 95 99
00 01 16 18 19 30 37 49 50
52 57 58 69 71 74 79 80 91
15 24 27 31 33 35 38 41 58
61 66 76 77 83 84 93 93 99

XSMN THỨ 6 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ SÁU HÀNG TUẦN - XSMN T6

 

XSMN Thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN T6 hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam Thứ 6 từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn Thứ 6 hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam Thứ 6

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn Thứ 6 để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn Thứ 6 hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam thứ sáu hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!