Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Ngày 14/06

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
76
91
15
Giải Bảy G.7
911
058
508
Giải Sáu G.6
7751
7601
7219
0390
2128
5774
2968
5410
4760
Giải Năm G.5
0334
4062
5822
Giải Tư G.4
74884
92567
86557
87528
37060
84249
87032
81246
35942
18002
21318
20250
85713
32799
68075
44929
84652
25990
Giải Ba G.3
06674
35898
15338
07649
10516
10724
Giải Nhì G.2
15551
51693
40856
Giải Nhất G.1
18454
65547
68104
Giải ĐB ĐB
817276
042247
908718

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 1 2 4, 8
1 1, 9 8 0, 3, 5, 6, 8
2 7, 8 8 2, 4, 9
3 4 2, 8
4 9 2, 6, 7, 7, 9
5 1, 1, 4, 7 0, 8 2, 6
6 0, 7 2 0, 8
7 4, 6, 6 4, 9 5
8 4
9 8 0, 1, 3 0, 0, 9

Lô Tô XSMN Thứ 6

01 11 19 27 28 34 49 51 51
54 57 60 67 74 76 76 84 98
02 18 28 32 38 42 46 47 47
49 50 58 62 74 79 90 91 93
04 08 10 13 15 16 18 22 24
29 52 56 60 68 75 90 90 99

XSMN T6 - Xổ Số Miền Nam T6 Ngày 07/06

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
Giải Tám G.8
31
30
17
Giải Bảy G.7
103
119
015
Giải Sáu G.6
3304
3322
0541
1618
4006
1746
7364
8906
9739
Giải Năm G.5
6516
1054
7970
Giải Tư G.4
18106
40949
12389
08227
77091
59134
49407
33060
90123
03375
94207
28453
86158
37223
87614
33409
20626
56282
Giải Ba G.3
99869
87005
39991
58620
80195
66430
Giải Nhì G.2
01916
33403
50073
Giải Nhất G.1
12138
31746
45369
Giải ĐB ĐB
025072
714218
982480

Thông báo

Lô Tô XSMN T6

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3, 4, 5, 6 3, 6, 7, 7 6, 9
1 6, 6 8, 8, 9 4, 5, 5, 7
2 2, 7 0, 3 3, 6
3 1, 4, 8 0 0, 9
4 1, 9 6, 6
5 3, 4 8
6 7, 9 0 4, 9
7 2 5 0, 3
8 9 0, 2
9 1 1, 6 5
03 04 05 06 16 16 22 27 31
34 38 41 49 67 69 72 89 91
03 06 07 07 18 18 19 20 23
30 46 46 53 54 60 75 91 96
06 09 14 15 15 17 23 26 30
39 58 64 69 70 73 80 82 95

XSMN thứ sáu - Xổ Số Miền Nam thứ sáu Ngày 31/05

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
95
90
37
Giải Bảy G.7
430
319
381
Giải Sáu G.6
0753
2287
8163
8045
1250
8648
8873
7567
0934
Giải Năm G.5
5639
7698
3211
Giải Tư G.4
57579
25357
14258
37304
65594
24670
13355
88943
84264
60043
49092
33638
12283
26588
17722
62178
36181
70742
Giải Ba G.3
08090
33100
07149
09358
99746
02364
Giải Nhì G.2
35718
64933
03737
Giải Nhất G.1
79493
23761
40021
Giải ĐB ĐB
516374
419373
944233

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 0, 4
1 8 9 1, 4
2 1, 2
3 0, 9 3, 8 3, 4, 7, 7
4 3, 3, 5, 8, 9 2, 6
5 3, 6, 7, 8 0, 5, 8
6 3 1, 4 4, 7
7 0, 4, 9 3 3, 8
8 7 6 1, 1, 3, 8
9 0, 3, 4, 5 0, 2, 8
00 04 18 30 39 53 56 57 58
63 70 74 79 87 90 93 94 95
19 33 38 43 43 45 48 49 50
55 58 61 64 73 86 90 92 98
11 14 21 22 33 34 37 37 42
46 64 67 73 78 81 81 83 88

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 Ngày 24/05

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
23
07
88
Giải Bảy G.7
620
522
632
Giải Sáu G.6
8311
4929
7337
8048
0975
2534
0140
7533
3368
Giải Năm G.5
2825
2660
7950
Giải Tư G.4
42299
95534
82307
04266
06876
34099
36480
28250
43626
91453
15801
93876
17764
63997
80151
67821
90241
70353
Giải Ba G.3
39241
80354
50630
71546
73713
29800
Giải Nhì G.2
19947
70170
13939
Giải Nhất G.1
21834
19624
48373
Giải ĐB ĐB
038490
509824
022364

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 7 1, 7, 7 0
1 1 3, 6
2 0, 3, 5, 9 2, 4, 4, 6 1
3 4, 4, 7 0, 4 2, 3, 9
4 1, 7 6, 8 0, 1
5 4 0, 3 0, 1, 3
6 2, 6 0 4, 4, 8
7 6 0, 5, 6 3
8 0 8
9 0, 9, 9 7

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

07 11 20 23 25 29 34 34 37
41 47 54 62 66 76 90 99 99
01 07 07 22 24 24 26 30 34
46 48 50 53 60 70 75 76 80
00 13 16 21 32 33 39 40 41
50 51 53 64 64 68 73 88 97

XSMN thứ sáu - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ sáu 17/05

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
95
72
34
Giải Bảy G.7
676
753
170
Giải Sáu G.6
6827
9830
1100
3589
7395
3819
6800
0373
0843
Giải Năm G.5
3459
4481
9175
Giải Tư G.4
67545
80521
87351
03600
43584
10154
64736
04608
40344
39275
95741
95178
86375
65313
19367
84325
03535
40098
Giải Ba G.3
87882
85803
10268
78091
58393
47738
Giải Nhì G.2
72867
01658
78244
Giải Nhất G.1
87841
43848
47569
Giải ĐB ĐB
141337
572177
648431

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 0, 0, 3 8 0
1 9 3
2 1, 7 5
3 0, 5, 7 1, 6 1, 3, 4, 5, 8
4 1, 5 1, 4, 8 3, 4
5 1, 4, 9 3, 8
6 7 8 7, 9
7 6 2, 5, 7, 8 0, 3, 5, 5
8 2, 4 1, 9
9 5 1, 5 3, 8
00 00 03 21 27 30 35 37 41
45 51 54 59 67 76 82 84 95
08 19 31 36 41 44 48 53 58
68 72 75 77 78 81 89 91 95
00 13 25 31 33 34 35 38 43
44 67 69 70 73 75 75 93 98

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Ngày 10/05

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
74
15
81
Giải Bảy G.7
101
108
694
Giải Sáu G.6
2049
6413
3260
7632
0465
5085
2012
4405
7969
Giải Năm G.5
0897
5232
3384
Giải Tư G.4
30057
97202
52250
68736
05314
54135
80529
38130
93197
80980
65274
19372
41474
43467
98369
08316
49955
04474
Giải Ba G.3
92400
44999
17283
35464
09246
98156
Giải Nhì G.2
28939
51723
18015
Giải Nhất G.1
25181
45638
47482
Giải ĐB ĐB
444642
241962
284703

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 0, 1, 2 1, 8 3, 5
1 3, 4 5 2, 5, 6
2 3, 9
3 5, 6, 9 0, 2, 2, 8
4 2, 9 6
5 0, 7 5, 6
6 0 2, 4, 5 7, 9, 9
7 4 2, 4 4, 4, 9
8 1 0, 3, 5 1, 2, 4
9 2, 7, 9 7 4
00 01 02 13 14 35 36 39 42
49 50 57 60 74 81 92 97 99
01 08 15 23 29 30 32 32 38
62 64 65 72 74 80 83 85 97
03 05 12 15 16 46 55 56 67
69 69 74 74 79 81 82 84 94

XSMN T6 - Xổ Số Miền Nam T6 Ngày 03/05

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
54
91
68
Giải Bảy G.7
027
794
360
Giải Sáu G.6
0639
8684
7604
7300
2723
6364
6060
7485
0399
Giải Năm G.5
6315
5849
1565
Giải Tư G.4
41047
66629
72556
93538
76455
88793
21204
72180
73318
80686
32033
72980
68309
05634
25939
46040
70695
43509
Giải Ba G.3
57779
89774
86900
23886
49416
47248
Giải Nhì G.2
89264
17318
68142
Giải Nhất G.1
34173
36637
93481
Giải ĐB ĐB
054207
578368
875326

Thông báo

Lô Tô XSMN T6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 4, 7 0, 0, 4 0, 9, 9
1 5 8, 8 6
2 7, 9 3, 5 6
3 8, 9 3, 7 4, 9
4 7 9 0, 2, 8
5 4, 5, 6
6 4 4, 8 0, 0, 5, 8
7 2, 3, 4, 9
8 4 0, 0, 6, 6 1, 5
9 3 1, 4 5, 9

Lô Tô XSMN T6

04 07 15 27 29 38 39 47 54
55 56 64 72 73 74 79 84 93
00 00 04 18 18 23 25 33 37
49 64 68 80 80 86 86 91 94
00 09 09 16 26 34 39 40 42
48 60 60 65 68 81 85 95 99

XSMN thứ sáu - Xổ Số Miền Nam thứ sáu Ngày 26/04

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
96
21
60
Giải Bảy G.7
241
128
663
Giải Sáu G.6
5618
0288
6622
2764
0406
5662
9894
7487
1569
Giải Năm G.5
8950
6740
3281
Giải Tư G.4
58829
77768
14294
04874
86162
33932
83826
71525
75611
49484
70385
62417
82833
23953
03747
77730
61003
27585
Giải Ba G.3
15186
73581
18081
49464
70224
16314
Giải Nhì G.2
63932
01770
15885
Giải Nhất G.1
20566
44194
74496
Giải ĐB ĐB
213526
374688
241559

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 0, 6 3
1 8 1, 7 4
2 2, 6, 9 1, 5, 6, 8 4
3 2, 2, 8 0, 3
4 1 0 7
5 0 3, 9
6 2, 6, 8 2, 4, 4 0, 3, 9
7 4 0 5
8 1, 6, 8 1, 4, 5, 8 1, 5, 5, 7
9 4, 6 4 4, 6
18 22 26 29 32 32 38 41 50
62 66 68 74 81 86 88 94 96
00 06 11 17 21 25 26 28 40
62 64 64 70 81 84 85 88 94
03 14 24 30 33 47 53 59 60
63 69 75 81 85 85 87 94 96

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 Ngày 19/04

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
31
22
97
Giải Bảy G.7
367
179
935
Giải Sáu G.6
9654
5774
5762
0297
3244
7846
4205
4920
5093
Giải Năm G.5
0659
8626
3216
Giải Tư G.4
87482
57835
32409
85068
70706
29152
49139
56992
77386
63298
37315
26615
81034
57871
92294
70750
14630
99503
Giải Ba G.3
74256
31489
96965
01802
20042
33202
Giải Nhì G.2
62100
14202
21129
Giải Nhất G.1
38926
50877
87067
Giải ĐB ĐB
538064
925135
078640

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 0, 5, 6, 9 2, 2 2, 3, 5
1 5, 5 6
2 6 2, 6 0, 9
3 1, 5 5, 9 0, 4, 5
4 4, 6 0, 2
5 2, 4, 6, 9 4 0, 0
6 2, 4, 7, 8 5 7
7 4 7, 9 1
8 2, 9 6
9 2, 7, 8 3, 4, 7
00 05 06 09 26 31 35 52 54
56 59 62 64 67 68 74 82 89
02 02 15 15 22 26 35 39 44
46 54 65 77 79 86 92 97 98
02 03 05 16 20 29 30 34 35
40 42 50 50 67 71 93 94 97

XSMN thứ sáu - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ sáu 12/04

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
11
91
87
Giải Bảy G.7
903
365
699
Giải Sáu G.6
3696
5933
9675
8247
1634
5823
6100
9651
4649
Giải Năm G.5
4534
8361
2794
Giải Tư G.4
08480
14737
07640
05585
53127
38267
15995
32232
60209
70985
20735
32832
78674
53380
71734
87687
75192
89576
Giải Ba G.3
34032
85367
83381
42863
42938
18590
Giải Nhì G.2
61060
57750
46951
Giải Nhất G.1
27288
47773
68297
Giải ĐB ĐB
940953
924807
045109

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 3 7, 9 0, 0, 9
1 1
2 7 3
3 2, 3, 4, 7 2, 2, 4, 5 4, 8
4 0 4, 7 9
5 3 0 1, 1
6 0, 7, 7 1, 3, 5
7 5, 9 3 4, 6
8 0, 5, 8 1, 5 0, 7, 7
9 6 1, 5 0, 2, 4, 7, 9

Lô Tô XSMN thứ sáu

03 11 27 32 33 34 37 40 53
60 67 67 75 79 80 85 88 96
07 09 23 32 32 34 35 44 47
50 61 63 65 73 81 85 91 95
00 00 09 34 38 49 51 51 74
76 80 87 87 90 92 94 97 99

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6 Ngày 05/04

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
Giải Tám G.8
93
27
57
Giải Bảy G.7
385
131
501
Giải Sáu G.6
9533
9410
0832
1098
7894
7981
0138
8365
4855
Giải Năm G.5
2709
1691
1587
Giải Tư G.4
15564
87219
55126
77599
37141
55265
78032
81761
83269
33219
49406
79012
90618
88286
15180
90339
13766
40157
Giải Ba G.3
11104
55018
50525
55711
93508
17819
Giải Nhì G.2
59833
13554
33188
Giải Nhất G.1
08985
04570
28309
Giải ĐB ĐB
932166
717252
687319

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 6

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4, 9 6 1, 8, 9
1 0, 8, 9 1, 2, 9 8, 9, 9
2 6 5, 7
3 2, 3, 3 1, 2 8, 9
4 1 7
5 2, 4 5, 7, 7
6 4, 5, 6 1, 9 5, 6
7 0
8 5, 5 1 0, 6, 7, 8
9 3, 5, 9 1, 4, 4, 8
04 09 10 18 19 26 32 33 33
41 64 65 66 85 85 93 95 99
06 11 12 19 25 27 31 32 52
54 61 69 70 81 91 94 94 98
01 08 09 18 19 19 38 39 47
55 57 57 65 66 80 86 87 88

XSMN T6 - Xổ Số Miền Nam T6 Ngày 29/03

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
99
13
39
Giải Bảy G.7
457
053
502
Giải Sáu G.6
5903
5521
4493
7523
3120
8730
4410
9804
5924
Giải Năm G.5
1580
3788
1667
Giải Tư G.4
16283
77152
87544
07747
57557
29021
58225
73835
59728
54635
99982
20652
13448
59317
12860
79919
86743
62068
Giải Ba G.3
27094
42375
84206
12533
76891
62062
Giải Nhì G.2
05410
53550
48047
Giải Nhất G.1
05632
67948
97966
Giải ĐB ĐB
693262
984849
999061

Thông báo

Lô Tô XSMN T6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 3 6 2, 4
1 0 3 0, 4, 7, 9
2 1, 1 0, 3, 5, 8 4
3 2, 2 0, 3, 5, 5 9
4 4, 7 8, 9 3, 7, 8
5 2, 7, 7 0, 2, 3
6 2 2 0, 1, 2, 6, 7, 8
7 5
8 0, 3 2, 8
9 3, 4, 9 1
03 10 21 21 32 32 44 47 52
57 57 62 75 80 83 93 94 99
06 13 20 23 25 28 30 33 35
35 48 49 50 52 53 62 82 88
02 04 10 14 17 19 24 39 43
47 48 60 61 62 66 67 68 91

XSMN thứ sáu - Xổ Số Miền Nam thứ sáu Ngày 22/03

Giải Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
Giải Tám G.8
98
75
97
Giải Bảy G.7
036
748
366
Giải Sáu G.6
5403
8045
4878
6259
2217
2720
8574
2056
7385
Giải Năm G.5
8840
4064
5744
Giải Tư G.4
91012
21925
41703
00827
75267
82627
55614
65626
84162
26986
89162
20515
20008
14231
83037
75229
91491
39161
Giải Ba G.3
32304
34245
26444
09081
71099
55739
Giải Nhì G.2
26183
30460
96265
Giải Nhất G.1
49283
25391
24641
Giải ĐB ĐB
703929
427695
633459

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 3, 3, 4 8
1 2 4, 5, 7 4
2 5, 7, 7, 9 0, 6 9
3 6 1, 7, 9
4 0, 0, 5, 5 4, 8 1, 4
5 9 6, 9
6 7 0, 2, 2, 4 1, 5, 6
7 8 5 4
8 3, 3 1, 1, 6 5
9 8 1, 5 1, 7, 9

Lô Tô XSMN thứ sáu

03 03 04 12 25 27 27 29 36
40 40 45 45 67 78 83 83 98
14 15 17 20 26 44 48 59 60
62 62 64 75 81 81 86 91 95
08 14 29 31 37 39 41 44 56
59 61 65 66 74 85 91 97 99

KQXSMN Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 Ngày 15/03

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
71
13
83
Giải Bảy G.7
762
000
852
Giải Sáu G.6
1373
9264
9945
2101
2453
9449
9301
0392
9016
Giải Năm G.5
6800
0201
0755
Giải Tư G.4
89372
83421
63197
11762
67033
91701
18798
57793
82219
06053
21546
39305
03453
85386
16074
47736
62147
65235
Giải Ba G.3
76255
24271
44289
24405
63736
72287
Giải Nhì G.2
16006
57358
50175
Giải Nhất G.1
82194
76532
96507
Giải ĐB ĐB
828994
970015
559299

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 6

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 0, 1, 6 0, 1, 1, 5, 5 1, 7
1 3, 5, 9 6
2 1, 6 5
3 3 2, 4 5, 6, 6
4 5 6, 9 7
5 5 3, 3, 8 2, 3, 5
6 2, 2, 4
7 1, 1, 2, 3 4, 5
8 9 3, 6, 7
9 4, 4, 7 3, 8 2, 9
00 01 06 21 26 33 45 55 62
62 64 71 71 72 73 94 94 97
00 01 01 05 05 13 15 19 32
34 46 49 53 53 58 89 93 98
01 07 16 25 35 36 36 47 52
53 55 74 75 83 86 87 92 99

XSMN thứ sáu - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ sáu 08/03

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải Tám G.8
12
18
65
Giải Bảy G.7
453
770
162
Giải Sáu G.6
5978
2799
6568
6982
9266
3551
2840
9154
8956
Giải Năm G.5
3812
9908
7134
Giải Tư G.4
41952
04068
97354
75580
13048
92110
89957
20697
27930
98717
32306
16030
46843
28079
41302
87771
29958
44308
Giải Ba G.3
04924
24188
99662
38465
04738
41804
Giải Nhì G.2
18377
97037
77823
Giải Nhất G.1
88683
07221
99982
Giải ĐB ĐB
569447
050654
276045

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ sáu

Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 6, 8 2, 4, 8
1 0, 2, 2 0, 7, 8
2 4 1 3
3 0, 0, 7 4, 8
4 7, 8 0, 2, 3, 5
5 0, 2, 3, 4 1, 4, 7 4, 6, 8
6 8, 8 2, 5, 6 2, 5
7 7, 8 0 1, 9
8 0, 3, 8 2 2
9 9 7
10 12 12 24 47 48 50 52 53
54 68 68 77 78 80 83 88 99
06 08 10 17 18 21 30 30 37
51 54 57 62 65 66 70 82 97
02 04 08 23 34 38 40 42 43
45 54 56 58 62 65 71 79 82

XSMN THỨ 6 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ SÁU HÀNG TUẦN - XSMN T6

 

XSMN Thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN T6 hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam Thứ 6 từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn Thứ 6 hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam Thứ 6

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn Thứ 6 để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn Thứ 6 hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam thứ sáu hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!