Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
96955 92467 69488 03138 47153
62111 01548 44816 51169 75743 01293 17535
99951 55448 21776 66581 87354 48715 55890
14894 62198 50221 44823 76777 79436 08154
59509 93712 77390

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 9DA-11DA-14DA-3DA-13DA-10DA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
41946 0 5
Giải Nhất
G.1
37992 1 1, 3, 7, 7
Giải Nhì
G.2
99881 91950 2 2, 3
Giải Ba
G.3
49017 20483 16317 30969 39736 05788
3
4
Giải Tư
G.4
9513 1650 8588 6805 5 0, 0, 1
Giải Năm
G.5
7872 2543 5183 9311 7738 9622
6
7
Giải Sáu
G.6
942 348 751 8 1, 3, 3, 8, 8
Giải Bảy
G.7
23 76 66 37 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1, 3, 7, 7
2 2, 3
3 6, 7, 8
4 2, 3, 6, 8
5 0, 0, 1
6 6, 9
7 2, 6
8 1, 3, 3, 8, 8
9 2

Lô Tô XSMB Ngày 28/09/2022

05 11 13 17 17 22 23 36 37
38 42 43 46 48 50 50 51 66
69 72 76 81 83 83 88 88 92

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 7DB-13DB-1DB-12DB-10DB-14DB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
77390 0 2
Giải Nhất
G.1
44227 1 9
Giải Nhì
G.2
07899 14634 2 0, 7, 8
Giải Ba
G.3
63455 73781 29319 20235 27180 54670
3
4
Giải Tư
G.4
9671 9583 6464 8484 5 0, 5
Giải Năm
G.5
8179 7748 8340 8528 5731 5985
6
7
Giải Sáu
G.6
248 744 402 8 0, 1, 3, 4, 5, 8
Giải Bảy
G.7
20 92 88 50 9 0, 2, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 9
2 0, 7, 8
3 1, 4, 5
4 0, 4, 8, 8
5 0, 5
6 4
7 0, 1, 9
8 0, 1, 3, 4, 5, 8
9 0, 2, 9

Lô Tô SXMB Ngày 27/09/2022

02 19 20 27 28 31 34 35 40
44 48 48 50 55 64 70 71 79
80 81 83 84 85 88 90 92 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 10DC-20DC-2DC-14DC-8DC-5DC-11DC-18DC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
93712 0 1, 5
Giải Nhất
G.1
06763 1 2, 3, 5, 5
Giải Nhì
G.2
50213 34368 2 6
Giải Ba
G.3
32501 94496 09495 19650 16988 69377
3
4
Giải Tư
G.4
6160 0094 1043 2015 5 0, 6
Giải Năm
G.5
2987 0826 6345 2156 3187 9763
6
7
Giải Sáu
G.6
884 736 215 8 4, 7, 7, 8
Giải Bảy
G.7
62 69 61 05 9 4, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 5
1 2, 3, 5, 5
2 6
3 6
4 3, 5
5 0, 6
6 0, 1, 2, 3, 3, 8, 9
7 7
8 4, 7, 7, 8
9 4, 5, 6

Lô Tô XSTD Ngày 26/09/2022

01 05 12 13 15 15 26 36 43
45 50 56 60 61 62 63 63 68
69 77 84 87 87 88 94 95 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3DE-6DE-2DE-9DE-12DE-11DE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
59509 0 1, 4, 7, 9
Giải Nhất
G.1
36837 1 5, 6, 8
Giải Nhì
G.2
50137 94982 2 0, 7, 8
Giải Ba
G.3
38607 71890 94928 23815 97833 95667
3
4
Giải Tư
G.4
1818 5842 0140 4657 5 7, 7
Giải Năm
G.5
3701 6434 4520 4327 6864 4674
6
7
Giải Sáu
G.6
104 934 481 8 1, 2, 9
Giải Bảy
G.7
89 37 57 16 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 7, 9
1 5, 6, 8
2 0, 7, 8
3 3, 4, 4, 7, 7, 7
4 0, 2
5 7, 7
6 4, 7
7 4
8 1, 2, 9
9 0

Lô Tô XSMB Ngày 25/09/2022

01 04 07 09 15 16 18 20 27
28 33 34 34 37 37 37 40 42
57 57 64 67 74 81 82 89 90

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 6DF-9DF-4DF-14DF-2DF-8DF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
08154 0 8, 9, 9
Giải Nhất
G.1
01140 1 1, 3
Giải Nhì
G.2
39583 05213 2 3
Giải Ba
G.3
67243 04747 99009 14386 47068 86540
3
4
Giải Tư
G.4
8467 7574 1579 7138 5 4
Giải Năm
G.5
0386 8686 5211 9162 0166 5909
6
7
Giải Sáu
G.6
368 823 443 8 3, 6, 6, 6
Giải Bảy
G.7
08 34 78 91 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8, 9, 9
1 1, 3
2 3
3 4, 8
4 0, 0, 3, 3, 7
5 4
6 2, 6, 7, 8, 8
7 4, 8, 9
8 3, 6, 6, 6
9 1

Lô Tô SXMB Ngày 24/09/2022

08 09 09 11 13 23 34 38 40
40 43 43 47 54 62 66 67 68
68 74 78 79 83 86 86 86 91

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 3DG-15DG-9DG-5DG-12DG-2DG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
79436 0 0, 1, 2, 5, 8
Giải Nhất
G.1
63302 1 1
Giải Nhì
G.2
75772 78656 2 1, 4, 6
Giải Ba
G.3
69170 12911 94608 26376 57000 53326
3
4
Giải Tư
G.4
3605 3596 2870 5392 5 3, 3, 6
Giải Năm
G.5
0160 3795 0046 7968 4321 9567
6
7
Giải Sáu
G.6
724 174 453 8  
Giải Bảy
G.7
01 53 48 49 9 2, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 2, 5, 8
1 1
2 1, 4, 6
3 6
4 6, 8, 9
5 3, 3, 6
6 0, 7, 8
7 0, 0, 2, 4, 6
8
9 2, 5, 6

Lô Tô XSTD Ngày 23/09/2022

00 01 02 05 08 11 21 24 26
36 46 48 49 53 53 56 60 67
68 70 70 72 74 76 92 95 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 6DH-12DH-8DH-5DH-11DH-14DH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
76777 0 1
Giải Nhất
G.1
14235 1 0, 7, 9, 9
Giải Nhì
G.2
67639 39627 2 7, 7
Giải Ba
G.3
11078 35566 60396 76531 52810 77165
3
4
Giải Tư
G.4
1992 5460 0527 7755 5 1, 5
Giải Năm
G.5
5119 6943 5185 6519 4917 0751
6
7
Giải Sáu
G.6
495 283 089 8 3, 5, 9
Giải Bảy
G.7
37 75 66 01 9 2, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0, 7, 9, 9
2 7, 7
3 1, 5, 7, 9
4 3
5 1, 5
6 0, 5, 6, 6
7 5, 7, 8
8 3, 5, 9
9 2, 5, 6

Lô Tô XSMB Ngày 22/09/2022

01 10 17 19 19 27 27 31 35
37 39 43 51 55 60 65 66 66
75 77 78 83 85 89 92 95 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 15DK-9DK-14DK-5DK-2DK-7DK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
44823 0 1, 3, 4, 5
Giải Nhất
G.1
04642 1 4, 6, 8
Giải Nhì
G.2
28539 90167 2 1, 3, 6
Giải Ba
G.3
57514 55801 03094 14585 30266 70855
3
4
Giải Tư
G.4
7785 6343 5951 3385 5 1, 5
Giải Năm
G.5
5136 4603 1640 7743 5004 9439
6
7
 
Giải Sáu
G.6
380 518 321 8 0, 5, 5, 5
Giải Bảy
G.7
05 26 16 94 9 4, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 4, 5
1 4, 6, 8
2 1, 3, 6
3 6, 9, 9
4 0, 2, 3, 3
5 1, 5
6 6, 7
7
8 0, 5, 5, 5
9 4, 4

Lô Tô SXMB Ngày 21/09/2022

01 03 04 05 14 16 18 21 23
26 36 39 39 40 42 43 43 51
55 66 67 80 85 85 85 94 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 11DL-7DL-1DL-3DL-10DL-9DL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
50221 0 4, 7, 8, 8
Giải Nhất
G.1
51429 1 0, 8
Giải Nhì
G.2
03694 87656 2 1, 6, 7, 9
Giải Ba
G.3
84226 05736 37676 53627 63292 57192
3
4
Giải Tư
G.4
9164 3207 6899 0093 5 6
Giải Năm
G.5
0799 2165 7646 4794 0908 0008
6
7
Giải Sáu
G.6
818 799 831 8  
Giải Bảy
G.7
71 10 04 40 9 2, 2, 3, 4, 4, 9, 9, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 7, 8, 8
1 0, 8
2 1, 6, 7, 9
3 1, 6
4 0, 6
5 6
6 4, 5
7 1, 6
8
9 2, 2, 3, 4, 4, 9, 9, 9

Lô Tô XSTD Ngày 20/09/2022

04 07 08 08 10 18 21 26 27
29 31 36 40 46 56 64 65 71
76 92 92 93 94 94 99 99 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 8DM-5DM-14DM-15DM-4DM-7DM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62198 0 2, 4, 8, 8
Giải Nhất
G.1
45485 1
Giải Nhì
G.2
76774 74253 2 2, 4, 6, 7
Giải Ba
G.3
18739 41960 51934 31194 39042 78008
3
4
Giải Tư
G.4
2546 5002 0826 2950 5 0, 3, 6
Giải Năm
G.5
7124 9884 5639 3108 6204 5861
6
7
Giải Sáu
G.6
927 362 456 8 4, 5
Giải Bảy
G.7
95 77 72 22 9 4, 5, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 4, 8, 8
1
2 2, 4, 6, 7
3 4, 9, 9
4 2, 6
5 0, 3, 6
6 0, 1, 2
7 2, 4, 7
8 4, 5
9 4, 5, 8

Lô Tô XSMB Ngày 19/09/2022

02 04 08 08 22 24 26 27 34
39 39 42 46 50 53 56 60 61
62 72 74 77 84 85 94 95 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 5DN-8DN-1DN-7DN-14DN-10DN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
14894 0 0, 3, 4, 5, 7, 7
Giải Nhất
G.1
36603 1 6
Giải Nhì
G.2
09941 58304 2 2, 3, 3, 6, 6
Giải Ba
G.3
25494 16326 17346 02170 77335 45416
3
4
Giải Tư
G.4
2580 6226 0074 0880 5  
Giải Năm
G.5
6188 2187 0423 0407 4042 0222
6
7
Giải Sáu
G.6
781 007 337 8 0, 0, 1, 7, 8
Giải Bảy
G.7
05 00 23 64 9 4, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 4, 5, 7, 7
1 6
2 2, 3, 3, 6, 6
3 5, 7
4 1, 2, 6
5
6 4
7 0, 4
8 0, 0, 1, 7, 8
9 4, 4

Lô Tô SXMB Ngày 18/09/2022

00 03 04 05 07 07 16 22 23
23 26 26 35 37 41 42 46 64
70 74 80 80 81 87 88 94 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 11DP-10DP-6DP-14DP-9DP-8DP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
55890 0 0, 2
Giải Nhất
G.1
82995 1 1
Giải Nhì
G.2
85254 99868 2 3, 5, 6, 9
Giải Ba
G.3
74363 31000 98734 25095 92211 67172
3
4
Giải Tư
G.4
5992 5247 0426 6302 5 0, 4
Giải Năm
G.5
1049 1972 3323 0748 3642 0676
6
7
Giải Sáu
G.6
084 250 098 8 4
Giải Bảy
G.7
65 71 29 25 9 0, 2, 5, 5, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2
1 1
2 3, 5, 6, 9
3 4
4 2, 7, 8, 9
5 0, 4
6 3, 5, 8
7 1, 2, 2, 6
8 4
9 0, 2, 5, 5, 8

Lô Tô XSTD Ngày 17/09/2022

00 02 11 23 25 26 29 34 42
47 48 49 50 54 63 65 68 71
72 72 76 84 90 92 95 95 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3DQ-1DQ-14DQ-11DQ-15DQ-6DQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
48715 0  
Giải Nhất
G.1
90716 1  
Giải Nhì
G.2
56928 41080 2 0, 1, 2, 8, 9
Giải Ba
G.3
43187 69772 54529 67275 81565 74877
3
4
 
Giải Tư
G.4
6222 2420 3750 8550 5 0, 0, 6
Giải Năm
G.5
6817 6756 4721 1214 2847 5145
6
7
Giải Sáu
G.6
847 449 541 8 0, 4, 6, 7, 9
Giải Bảy
G.7
90 89 86 84 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 4, 5, 6, 7
2 0, 1, 2, 8, 9
3
4 1, 5, 7, 7, 9
5 0, 0, 6
6 5
7 2, 5, 7
8 0, 4, 6, 7, 9
9 0

Lô Tô XSMB Ngày 16/09/2022

14 15 16 17 20 21 22 28 29
41 45 47 47 49 50 50 56 65
72 75 77 80 84 86 87 89 90

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 5DR-6DR-14DR-11DR-8DR-9DR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
87354 0 4, 5, 6
Giải Nhất
G.1
95705 1 8
Giải Nhì
G.2
63025 08721 2 1, 1, 3, 4, 5, 7
Giải Ba
G.3
37527 77157 47318 04777 03121 08569
3
4
 
Giải Tư
G.4
6606 8058 1050 3792 5 0, 4, 7, 8
Giải Năm
G.5
3383 3124 5188 4666 1071 0378
6
7
Giải Sáu
G.6
296 672 723 8 1, 3, 8
Giải Bảy
G.7
47 04 81 95 9 2, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5, 6
1 8
2 1, 1, 3, 4, 5, 7
3
4 7
5 0, 4, 7, 8
6 6, 9
7 1, 2, 7, 8
8 1, 3, 8
9 2, 5, 6

Lô Tô SXMB Ngày 15/09/2022

04 05 06 18 21 21 23 24 25
27 47 50 54 57 58 66 69 71
72 77 78 81 83 88 92 95 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 15DS-14DS-8DS-2DS-4DS-3DS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
66581 0 0, 2, 3, 3, 5, 8
Giải Nhất
G.1
70165 1 0, 3, 4
Giải Nhì
G.2
25649 75110 2 4, 5
Giải Ba
G.3
24053 74602 11614 17793 38255 41413
3
4
 
Giải Tư
G.4
6240 7984 0724 3955 5 1, 3, 4, 5, 5
Giải Năm
G.5
7903 9567 1600 2103 4654 3565
6
7
Giải Sáu
G.6
851 525 505 8 1, 4
Giải Bảy
G.7
92 08 74 99 9 2, 3, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 3, 3, 5, 8
1 0, 3, 4
2 4, 5
3
4 0, 9
5 1, 3, 4, 5, 5
6 5, 5, 7
7 4
8 1, 4
9 2, 3, 9

Lô Tô XSTD Ngày 14/09/2022

00 02 03 03 05 08 10 13 14
24 25 40 49 51 53 54 55 55
65 65 67 74 81 84 92 93 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 13DT-10DT-8DT-11DT-9DT-12DT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
21776 0 1, 3, 5
Giải Nhất
G.1
55643 1 0, 3, 7, 8
Giải Nhì
G.2
39452 83110 2 9
Giải Ba
G.3
59555 55905 20167 47278 21686 14131
3
4
Giải Tư
G.4
7684 5001 9636 8397 5 2, 5
Giải Năm
G.5
9117 6829 9603 5470 7539 1013
6
7
Giải Sáu
G.6
291 438 718 8 4, 5, 6
Giải Bảy
G.7
66 68 97 85 9 1, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 5
1 0, 3, 7, 8
2 9
3 1, 6, 8, 9
4 3
5 2, 5
6 6, 7, 8
7 0, 6, 8
8 4, 5, 6
9 1, 7, 7

Lô Tô XSMB Ngày 13/09/2022

01 03 05 10 13 17 18 29 31
36 38 39 43 52 55 66 67 68
70 76 78 84 85 86 91 97 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 15DU-1DU-5DU-2DU-10DU-11DU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
55448 0 1, 4, 9
Giải Nhất
G.1
93409 1
Giải Nhì
G.2
19965 60859 2 1, 3, 8
Giải Ba
G.3
99851 03123 34167 27971 32321 04504
3
4
Giải Tư
G.4
9860 0467 9764 1555 5 1, 5, 9
Giải Năm
G.5
0828 1089 2239 3967 4868 6380
6
7
Giải Sáu
G.6
668 676 301 8 0, 2, 9
Giải Bảy
G.7
32 82 40 75 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 9
1
2 1, 3, 8
3 2, 9
4 0, 8
5 1, 5, 9
6 0, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 8
7 1, 5, 6
8 0, 2, 9
9

Lô Tô SXMB Ngày 12/09/2022

01 04 09 21 23 28 32 39 40
48 51 55 59 60 64 65 67 67
67 68 68 71 75 76 80 82 89

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 4DV-7DV-14DV-15DV-10DV-8DV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
99951 0 9
Giải Nhất
G.1
20446 1 4, 5, 7, 8
Giải Nhì
G.2
01749 04947 2 3
Giải Ba
G.3
48714 13415 43233 47562 05148 54399
3
4
Giải Tư
G.4
2349 1167 2271 6497 5 1
Giải Năm
G.5
7617 3249 4218 7009 3163 8093
6
7
Giải Sáu
G.6
487 249 588 8 7, 8
Giải Bảy
G.7
77 75 23 39 9 3, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 4, 5, 7, 8
2 3
3 3, 9
4 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9
5 1
6 2, 3, 7
7 1, 5, 7
8 7, 8
9 3, 7, 9

Lô Tô XSTD Ngày 11/09/2022

09 14 15 17 18 23 33 39 46
47 48 49 49 49 49 51 62 63
67 71 75 77 87 88 93 97 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 10DX-17DX-9DX-19DX-20DX-14DX-2DX-1DX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
17535 0 3, 6
Giải Nhất
G.1
74421 1 1, 2, 6, 6
Giải Nhì
G.2
07598 02432 2 1, 4
Giải Ba
G.3
21437 09706 21647 65512 61974 19816
3
4
Giải Tư
G.4
8924 4536 0250 0862 5 0, 5
Giải Năm
G.5
0003 1179 3370 0816 9711 1183
6
7
Giải Sáu
G.6
340 431 743 8 3
Giải Bảy
G.7
68 48 55 78 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 6
1 1, 2, 6, 6
2 1, 4
3 1, 2, 5, 6, 7
4 0, 3, 7, 8
5 0, 5
6 2, 8
7 0, 4, 8, 9
8 3
9 8

Lô Tô XSMB Ngày 10/09/2022

03 06 11 12 16 16 21 24 31
32 35 36 37 40 43 47 48 50
55 62 68 70 74 78 79 83 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 7DY-5DY-3DY-10DY-12DY-1DY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
01293 0 6
Giải Nhất
G.1
80770 1 0, 4, 9
Giải Nhì
G.2
15337 47742 2 0
Giải Ba
G.3
84235 63153 17132 31890 86262 24310
3
4
Giải Tư
G.4
6151 3354 6145 9246 5 1, 2, 3, 4, 5, 5
Giải Năm
G.5
9155 7143 8319 1406 5014 2761
6
7
Giải Sáu
G.6
565 455 052 8 6
Giải Bảy
G.7
20 96 86 74 9 0, 3, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 0, 4, 9
2 0
3 2, 5, 7
4 2, 3, 5, 6
5 1, 2, 3, 4, 5, 5
6 1, 2, 5
7 0, 4
8 6
9 0, 3, 6

Lô Tô SXMB Ngày 09/09/2022

06 10 14 19 20 32 35 37 42
43 45 46 51 52 53 54 55 55
61 62 65 70 74 86 90 93 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 14DZ-9DZ-4DZ-12DZ-8DZ-3DZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
75743 0 2, 6, 7, 9
Giải Nhất
G.1
11926 1 0, 2, 4
Giải Nhì
G.2
27509 34830 2 6, 9
Giải Ba
G.3
11602 69444 33782 75307 33035 45370
3
4
Giải Tư
G.4
4612 1310 5450 6192 5 0
Giải Năm
G.5
4529 5787 8580 7087 6706 7842
6
7
Giải Sáu
G.6
149 438 967 8 0, 2, 7, 7
Giải Bảy
G.7
61 14 90 71 9 0, 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 6, 7, 9
1 0, 2, 4
2 6, 9
3 0, 5, 8
4 2, 3, 4, 9
5 0
6 1, 7
7 0, 1
8 0, 2, 7, 7
9 0, 2

Lô Tô XSTD Ngày 08/09/2022

02 06 07 09 10 12 14 26 29
30 35 38 42 43 44 49 50 61
67 70 71 80 82 87 87 90 92

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 7CA-9CA-6CA-10CA-4CA-8CA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
51169 0 0, 6
Giải Nhất
G.1
94457 1 4, 9, 9
Giải Nhì
G.2
78799 03878 2 2
Giải Ba
G.3
13499 40399 00736 26519 77848 43755
3
4
Giải Tư
G.4
1647 1886 5154 9435 5 4, 5, 7
Giải Năm
G.5
1922 6900 2163 1338 6990 7333
6
7
Giải Sáu
G.6
406 664 314 8 6
Giải Bảy
G.7
19 90 98 64 9 0, 0, 8, 9, 9, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 6
1 4, 9, 9
2 2
3 3, 5, 6, 8
4 7, 8
5 4, 5, 7
6 3, 4, 4, 9
7 8
8 6
9 0, 0, 8, 9, 9, 9

Lô Tô XSMB Ngày 07/09/2022

00 06 14 19 19 22 33 35 36
38 47 48 54 55 57 63 64 64
69 78 86 90 90 98 99 99 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 2CB-3CB-9CB-11CB-1CB-4CB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
44816 0 0, 2, 2, 2
Giải Nhất
G.1
05276 1 6, 6, 6, 6, 7, 8
Giải Nhì
G.2
93856 11335 2 0, 1, 7
Giải Ba
G.3
10102 00373 21645 96634 97458 95218
3
4
Giải Tư
G.4
7816 1527 1194 7121 5 6, 8
Giải Năm
G.5
5920 9616 0916 7933 1269 6917
6
7
Giải Sáu
G.6
031 502 902 8 6
Giải Bảy
G.7
43 97 00 86 9 4, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 2, 2
1 6, 6, 6, 6, 7, 8
2 0, 1, 7
3 1, 3, 4, 5
4 3, 5
5 6, 8
6 9
7 3, 6
8 6
9 4, 7

Lô Tô SXMB Ngày 06/09/2022

00 02 02 02 16 16 16 16 17
18 20 21 27 31 33 34 35 43
45 56 58 69 73 76 86 94 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 9CD-10CD-8CD-4CD-3CD-6CD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
01548 0 0, 0, 3, 5, 6
Giải Nhất
G.1
24105 1 1, 7
Giải Nhì
G.2
97886 05221 2 1, 2, 3, 3
Giải Ba
G.3
40800 37871 20859 72800 54653 88845
3
4
Giải Tư
G.4
0439 7366 0464 1971 5 3, 6, 9
Giải Năm
G.5
1811 4985 1123 8003 0173 1572
6
7
Giải Sáu
G.6
022 988 617 8 5, 6, 8
Giải Bảy
G.7
56 06 23 95 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 0, 3, 5, 6
1 1, 7
2 1, 2, 3, 3
3 9
4 5, 8
5 3, 6, 9
6 4, 6
7 1, 1, 2, 3
8 5, 6, 8
9 5

Lô Tô XSTD Ngày 05/09/2022

00 00 03 05 06 11 17 21 22
23 23 39 45 48 53 56 59 64
66 71 71 72 73 85 86 88 95

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4CE-10CE-6CE-7CE-14CE-2CE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62111 0 3, 4
Giải Nhất
G.1
65882 1 0, 1, 5, 6, 7
Giải Nhì
G.2
91035 75523 2 1, 3, 3, 4, 6
Giải Ba
G.3
85149 89326 71871 17117 93037 84404
3
4
Giải Tư
G.4
3603 3588 6843 4166 5 5, 8
Giải Năm
G.5
7521 1955 8223 7024 1399 5665
6
7
Giải Sáu
G.6
583 316 989 8 2, 3, 8, 9
Giải Bảy
G.7
78 58 10 15 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 4
1 0, 1, 5, 6, 7
2 1, 3, 3, 4, 6
3 5, 7
4 3, 9
5 5, 8
6 5, 6
7 1, 8
8 2, 3, 8, 9
9 9

Lô Tô XSMB Ngày 04/09/2022

03 04 10 11 15 16 17 21 23
23 24 26 35 37 43 49 55 58
65 66 71 78 82 83 88 89 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 7CF-12CF-15CF-6CF-11CF-5CF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
47153 0 2, 4, 7
Giải Nhất
G.1
58840 1 7
Giải Nhì
G.2
46746 06592 2 0, 1, 2, 4
Giải Ba
G.3
55536 69384 11121 74022 32334 51107
3
4
Giải Tư
G.4
0663 4302 2240 1784 5 3, 4
Giải Năm
G.5
4784 5764 8242 0620 9295 3524
6
7
Giải Sáu
G.6
188 854 617 8 4, 4, 4, 8
Giải Bảy
G.7
32 43 04 71 9 2, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 4, 7
1 7
2 0, 1, 2, 4
3 2, 4, 6
4 0, 0, 2, 3, 6
5 3, 4
6 3, 4
7 1
8 4, 4, 4, 8
9 2, 5

Lô Tô SXMB Ngày 03/09/2022

02 04 07 17 20 21 22 24 32
34 36 40 40 42 43 46 53 54
63 64 71 84 84 84 88 92 95

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 15CG-8CG-11CG-7CG-5CG-9CG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
03138 0 0, 1, 2, 9
Giải Nhất
G.1
55336 1 0, 0, 1, 3, 4, 7
Giải Nhì
G.2
16287 50610 2  
Giải Ba
G.3
23213 94611 93054 99001 36062 64565
3
4
Giải Tư
G.4
7738 6383 2433 9941 5 0, 4, 7
Giải Năm
G.5
2750 0335 6575 3757 2714 9100
6
7
Giải Sáu
G.6
469 117 171 8 3, 7
Giải Bảy
G.7
10 09 33 02 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 2, 9
1 0, 0, 1, 3, 4, 7
2
3 3, 3, 5, 6, 8, 8
4 1
5 0, 4, 7
6 2, 5, 9
7 1, 5
8 3, 7
9

Lô Tô XSTD Ngày 02/09/2022

00 01 02 09 10 10 11 13 14
17 33 33 35 36 38 38 41 50
54 57 62 65 69 71 75 83 87

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 12CH-6CH-7CH-9CH-13CH-15CH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
69488 0 3, 6, 7, 8
Giải Nhất
G.1
89786 1 1, 5, 6, 6
Giải Nhì
G.2
68416 20989 2 0, 6, 7
Giải Ba
G.3
45860 53290 69426 73508 69579 36407
3
4
 
Giải Tư
G.4
5838 2680 0316 1899 5 9
Giải Năm
G.5
2093 4220 1206 7177 8083 7727
6
7
Giải Sáu
G.6
287 915 111 8 0, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Giải Bảy
G.7
03 37 59 84 9 0, 3, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 6, 7, 8
1 1, 5, 6, 6
2 0, 6, 7
3 7, 8
4
5 9
6 0
7 7, 9
8 0, 3, 4, 6, 7, 8, 9
9 0, 3, 9

Lô Tô XSMB Ngày 01/09/2022

03 06 07 08 11 15 16 16 20
26 27 37 38 59 60 77 79 80
83 84 86 87 88 89 90 93 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 12CK-9CK-20CK-7CK-6CK-15CK-2CK-17CK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
92467 0 3, 4, 9
Giải Nhất
G.1
04353 1 0, 3, 8
Giải Nhì
G.2
42176 84877 2 2, 2
Giải Ba
G.3
12922 10803 93157 74468 19809 02943
3
4
Giải Tư
G.4
4604 4066 6122 8234 5 3, 6, 7
Giải Năm
G.5
2856 7313 6418 8548 6098 1198
6
7
Giải Sáu
G.6
434 741 689 8 9
Giải Bảy
G.7
39 10 45 48 9 8, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 4, 9
1 0, 3, 8
2 2, 2
3 4, 4, 9
4 1, 3, 5, 8, 8
5 3, 6, 7
6 6, 7, 8
7 6, 7
8 9
9 8, 8

Lô Tô SXMB Ngày 31/08/2022

03 04 09 10 13 18 22 22 34
34 39 41 43 45 48 48 53 56
57 66 67 68 76 77 89 98 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 3CL-15CL-13CL-9CL-7CL-14CL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
96955 0 2, 3, 5
Giải Nhất
G.1
63681 1 0, 3, 3, 6
Giải Nhì
G.2
20727 48078 2 7
Giải Ba
G.3
63705 25369 96438 09380 80303 46713
3
4
 
Giải Tư
G.4
5869 8694 2210 7799 5 5
Giải Năm
G.5
4602 1077 6892 8471 8213 0174
6
7
Giải Sáu
G.6
516 437 295 8 0, 1
Giải Bảy
G.7
70 79 33 68 9 2, 4, 5, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 3, 5
1 0, 3, 3, 6
2 7
3 3, 7, 8
4
5 5
6 8, 9, 9
7 0, 1, 4, 7, 8, 9
8 0, 1
9 2, 4, 5, 9

Lô Tô XSTD Ngày 30/08/2022

02 03 05 10 13 13 16 27 33
37 38 55 68 69 69 70 71 74
77 78 79 80 81 92 94 95 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 8CM-2CM-13CM-3CM-10CM-11CM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
75965 0 1, 7
Giải Nhất
G.1
38820 1 2, 2, 3, 9
Giải Nhì
G.2
71575 21773 2 0, 1, 5
Giải Ba
G.3
11467 84675 61952 95607 14201 55425
3
4
Giải Tư
G.4
2131 9835 4095 9439 5 2
Giải Năm
G.5
8213 2982 1312 9421 7692 0890
6
7
Giải Sáu
G.6
343 694 012 8 2
Giải Bảy
G.7
19 70 91 92 9 0, 1, 2, 2, 4, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 7
1 2, 2, 3, 9
2 0, 1, 5
3 1, 5, 9
4 3
5 2
6 5, 7
7 0, 3, 5, 5
8 2
9 0, 1, 2, 2, 4, 5

Lô Tô XSMB Ngày 29/08/2022

01 07 12 12 13 19 20 21 25
31 35 39 43 52 65 67 70 73
75 75 82 90 91 92 92 94 95

XSMB 30 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 30 NGÀY - KQXSMB 30 NGÀY

 

XSMB 30 ngày hay xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Miền Bắc của 30 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 30 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 30 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 30 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 30 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 30 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 30 ngày, kqxsmn, kqxsmt 30 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.