Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
81866 95371 59882 88274
16342 59619 20645 49879 37869 62135 36909
19052 62909 67364 69389 72666 00312 93374
30147 16510 14138 69356 12073 90649 71396
99369 96850 90289

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 5KU-12KU-16KU-11KU-13KU-18KU-15KU-7KU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
90289 0 0, 3, 6
Giải Nhất
G.1
19874 1 7, 8
Giải Nhì
G.2
24789 50177 2 7, 8, 9
Giải Ba
G.3
84160 84250 66154 14306 03341 85969
3
4
Giải Tư
G.4
3241 9829 9103 6240 5 0, 4
Giải Năm
G.5
5674 7671 0218 3300 5133 6434
6
7
Giải Sáu
G.6
317 228 892 8 9, 9
Giải Bảy
G.7
47 40 90 27 9 0, 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 6
1 7, 8
2 7, 8, 9
3 3, 4
4 0, 0, 1, 1, 7
5 0, 4
6 0, 9
7 1, 4, 4, 7
8 9, 9
9 0, 2

Lô Tô XSMB Ngày 17/04/2024

00 03 06 17 18 27 28 29 33
34 40 40 41 41 47 50 54 60
69 71 74 74 77 89 89 90 92

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 17KT-19KT-12KT-1KT-13KT-14KT-2KT-8KT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
96850 0 4
Giải Nhất
G.1
66671 1 0, 0, 2, 6, 6, 7, 8
Giải Nhì
G.2
51310 74053 2 4
Giải Ba
G.3
36642 19172 58381 14433 62816 92024
3
4
Giải Tư
G.4
4787 8217 7761 0665 5 0, 1, 2, 3
Giải Năm
G.5
8452 0869 3282 0710 4804 7663
6
7
Giải Sáu
G.6
366 886 216 8 1, 2, 6, 7
Giải Bảy
G.7
12 51 91 18 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 0, 0, 2, 6, 6, 7, 8
2 4
3 3
4 2
5 0, 1, 2, 3
6 1, 3, 5, 6, 9
7 1, 2
8 1, 2, 6, 7
9 1

Lô Tô SXMB Ngày 16/04/2024

04 10 10 12 16 16 17 18 24
33 42 50 51 52 53 61 63 65
66 69 71 72 81 82 86 87 91

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
99369 0 0, 3, 4, 5
Giải Nhất
G.1
13829 1 3
Giải Nhì
G.2
59861 27481 2 2, 5, 6, 9, 9
Giải Ba
G.3
65303 77704 89049 50013 34525 33222
3
4
Giải Tư
G.4
3926 0546 2651 3393 5 1, 4
Giải Năm
G.5
0937 3884 1948 1679 9105 2079
6
7
Giải Sáu
G.6
334 673 600 8 1, 4
Giải Bảy
G.7
54 33 98 29 9 3, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 4, 5
1 3
2 2, 5, 6, 9, 9
3 3, 4, 7
4 6, 8, 9
5 1, 4
6 1, 9
7 3, 9, 9
8 1, 4
9 3, 8

Lô Tô XSTD Ngày 15/04/2024

00 03 04 05 13 22 25 26 29
29 33 34 37 46 48 49 51 54
61 69 73 79 79 81 84 93 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
71396 0 0, 1, 9
Giải Nhất
G.1
20801 1 5, 6, 8, 8
Giải Nhì
G.2
73470 83615 2 1, 2
Giải Ba
G.3
59318 54657 90221 19494 20418 77848
3
4
Giải Tư
G.4
2581 6371 8850 1300 5 0, 2, 7
Giải Năm
G.5
0309 2342 1961 6616 5569 5870
6
7
Giải Sáu
G.6
496 635 489 8 1, 9, 9
Giải Bảy
G.7
52 22 89 90 9 0, 4, 6, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 9
1 5, 6, 8, 8
2 1, 2
3 5
4 2, 8
5 0, 2, 7
6 1, 9
7 0, 0, 1
8 1, 9, 9
9 0, 4, 6, 6

Lô Tô XSMB Ngày 14/04/2024

00 01 09 15 16 18 18 21 22
35 42 48 50 52 57 61 69 70
70 71 81 89 89 90 94 96 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 5KQ-15KQ-9KQ-4KQ-8KQ-1KQ-18KQ-12KQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
90649 0 3
Giải Nhất
G.1
71212 1 0, 2, 5
Giải Nhì
G.2
55720 56680 2 0, 0, 0, 8
Giải Ba
G.3
64761 94392 09089 57015 06920 83467
3
4
Giải Tư
G.4
1452 5230 5083 2320 5 2, 6, 8
Giải Năm
G.5
4090 8241 0310 6378 1575 3896
6
7
Giải Sáu
G.6
756 690 503 8 0, 3, 9
Giải Bảy
G.7
58 28 35 64 9 0, 0, 2, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0, 2, 5
2 0, 0, 0, 8
3 0, 5
4 1, 9
5 2, 6, 8
6 1, 4, 7
7 5, 8
8 0, 3, 9
9 0, 0, 2, 6

Lô Tô SXMB Ngày 13/04/2024

03 10 12 15 20 20 20 28 30
35 41 49 52 56 58 61 64 67
75 78 80 83 89 90 90 92 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 12KP-18KP-17KP-14KP-3KP-11KP-1KP-16KP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
12073 0  
Giải Nhất
G.1
92837 1  
Giải Nhì
G.2
28622 02259 2 1, 2, 7, 7, 7
Giải Ba
G.3
53010 14391 79427 13247 76972 60599
3
4
Giải Tư
G.4
6594 5821 6858 2983 5 0, 8, 9
Giải Năm
G.5
0993 5483 8027 6916 5213 4770
6
7
 
Giải Sáu
G.6
850 036 185 8 0, 3, 3, 3, 5
Giải Bảy
G.7
27 83 16 80 9 1, 3, 4, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 0, 3, 6, 6
2 1, 2, 7, 7, 7
3 6, 7
4 7
5 0, 8, 9
6
7 0, 2, 3
8 0, 3, 3, 3, 5
9 1, 3, 4, 9

Lô Tô XSTD Ngày 12/04/2024

10 13 16 16 21 22 27 27 27
36 37 47 50 58 59 70 72 73
80 83 83 83 85 91 93 94 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
69356 0 9
Giải Nhất
G.1
22552 1 0
Giải Nhì
G.2
35140 15293 2 8, 8
Giải Ba
G.3
35010 28133 33342 65578 74436 57981
3
4
Giải Tư
G.4
4851 2761 8993 3587 5 0, 1, 2, 3, 6
Giải Năm
G.5
6909 2693 2363 1750 3328 7628
6
7
Giải Sáu
G.6
753 388 635 8 0, 1, 6, 7, 8
Giải Bảy
G.7
73 80 42 86 9 3, 3, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0
2 8, 8
3 3, 5, 6
4 0, 2, 2
5 0, 1, 2, 3, 6
6 1, 3
7 3, 8
8 0, 1, 6, 7, 8
9 3, 3, 3

Lô Tô XSMB Ngày 11/04/2024

09 10 28 28 33 35 36 40 42
42 50 51 52 53 56 61 63 73
78 80 81 86 87 88 93 93 93

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
14138 0 2, 8
Giải Nhất
G.1
62724 1 2, 3
Giải Nhì
G.2
54157 96213 2 1, 2, 2, 4
Giải Ba
G.3
14362 89770 55669 50544 04462 48939
3
4
Giải Tư
G.4
4062 5079 6608 7155 5 2, 3, 5, 7
Giải Năm
G.5
7402 1236 4922 4421 2178 9253
6
7
Giải Sáu
G.6
552 247 722 8  
Giải Bảy
G.7
12 45 75 97 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 8
1 2, 3
2 1, 2, 2, 4
3 6, 8, 9
4 4, 5, 7
5 2, 3, 5, 7
6 2, 2, 2, 9
7 0, 5, 8, 9
8
9 7

Lô Tô SXMB Ngày 10/04/2024

02 08 12 13 21 22 22 24 36
38 39 44 45 47 52 53 55 57
62 62 62 69 70 75 78 79 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 14KL-9KL-15KL-16KL-19KL-20KL-6KL-3KL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
16510 0  
Giải Nhất
G.1
57524 1  
Giải Nhì
G.2
46210 99866 2 4, 4, 6, 7
Giải Ba
G.3
59326 97595 41257 02724 00969 52074
3
4
Giải Tư
G.4
0760 1668 3313 3684 5 5, 7
Giải Năm
G.5
6299 7898 4768 6210 3355 4816
6
7
Giải Sáu
G.6
717 130 568 8 4
Giải Bảy
G.7
69 62 27 41 9 5, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 0, 0, 0, 3, 6, 7
2 4, 4, 6, 7
3 0
4 1
5 5, 7
6 0, 2, 6, 8, 8, 8, 9, 9
7 4
8 4
9 5, 8, 9

Lô Tô XSTD Ngày 09/04/2024

10 10 10 13 16 17 24 24 26
27 30 41 55 57 60 62 66 68
68 68 69 69 74 84 95 98 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
30147 0 4, 5, 7
Giải Nhất
G.1
37755 1 3, 5, 5, 6
Giải Nhì
G.2
61413 89550 2 0, 2
Giải Ba
G.3
20904 51761 51163 31983 91022 78447
3
4
Giải Tư
G.4
5498 3294 6720 2059 5 0, 5, 9
Giải Năm
G.5
4679 0615 6473 3807 2132 0360
6
7
Giải Sáu
G.6
567 190 316 8 3
Giải Bảy
G.7
15 61 05 32 9 0, 4, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5, 7
1 3, 5, 5, 6
2 0, 2
3 2, 2
4 7, 7
5 0, 5, 9
6 0, 1, 1, 3, 7
7 3, 9
8 3
9 0, 4, 8

Lô Tô XSMB Ngày 08/04/2024

04 05 07 13 15 15 16 20 22
32 32 47 47 50 55 59 60 61
61 63 67 73 79 83 90 94 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
93374 0 0
Giải Nhất
G.1
18300 1 3, 7, 8
Giải Nhì
G.2
59549 37037 2 4, 4, 5, 7
Giải Ba
G.3
74266 07569 23624 78397 06513 35761
3
4
Giải Tư
G.4
1734 8632 0757 2118 5 0, 7
Giải Năm
G.5
7324 2369 6427 8196 1825 4339
6
7
Giải Sáu
G.6
185 275 044 8 5
Giải Bảy
G.7
65 17 72 50 9 6, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3, 7, 8
2 4, 4, 5, 7
3 2, 4, 7, 9
4 4, 9
5 0, 7
6 1, 5, 6, 9, 9
7 2, 4, 5
8 5
9 6, 7

Lô Tô SXMB Ngày 07/04/2024

00 13 17 18 24 24 25 27 32
34 37 39 44 49 50 57 61 65
66 69 69 72 74 75 85 96 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 16KF-18KF-13KF-10KF-12KF-1KF-17KF-4KF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
00312 0 1, 3, 5, 8
Giải Nhất
G.1
44708 1 2
Giải Nhì
G.2
88283 64571 2 0, 1, 3
Giải Ba
G.3
91798 21146 05250 09523 92549 73943
3
4
Giải Tư
G.4
1449 2399 7871 7371 5 0, 9
Giải Năm
G.5
5848 3389 9405 8301 7420 2661
6
7
Giải Sáu
G.6
142 732 198 8 3, 9
Giải Bảy
G.7
21 59 95 03 9 5, 8, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 5, 8
1 2
2 0, 1, 3
3 2
4 2, 3, 6, 8, 9, 9
5 0, 9
6 1
7 1, 1, 1
8 3, 9
9 5, 8, 8, 9

Lô Tô XSTD Ngày 06/04/2024

01 03 05 08 12 20 21 23 32
42 43 46 48 49 49 50 59 61
71 71 71 83 89 95 98 98 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 2KE-20KE-6KE-3KE-15KE-16KE-11KE-18KE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
72666 0 5, 6, 7
Giải Nhất
G.1
96992 1 0, 0, 1, 3, 5, 8, 9, 9
Giải Nhì
G.2
52918 21197 2 3, 5
Giải Ba
G.3
21034 45765 73219 29010 02370 06089
3
4
Giải Tư
G.4
0372 6291 4099 0369 5  
Giải Năm
G.5
7007 0315 6233 7010 2611 6123
6
7
Giải Sáu
G.6
270 306 325 8 9
Giải Bảy
G.7
05 13 49 19 9 1, 2, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 6, 7
1 0, 0, 1, 3, 5, 8, 9, 9
2 3, 5
3 3, 4
4 9
5
6 5, 6, 9
7 0, 0, 2
8 9
9 1, 2, 7, 9

Lô Tô XSMB Ngày 05/04/2024

05 06 07 10 10 11 13 15 18
19 19 23 25 33 34 49 65 66
69 70 70 72 89 91 92 97 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 4KD-7KD-17KD-6KD-1KD-11KD-19KD-13KD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
69389 0 1, 3
Giải Nhất
G.1
34052 1 1
Giải Nhì
G.2
48091 95190 2 8, 8
Giải Ba
G.3
28642 87265 12540 99128 22291 24399
3
4
Giải Tư
G.4
6903 4457 3278 6776 5 2, 7, 8
Giải Năm
G.5
4578 6228 5858 0611 4540 7296
6
7
Giải Sáu
G.6
788 031 386 8 6, 8, 9, 9
Giải Bảy
G.7
01 42 65 89 9 0, 1, 1, 6, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3
1 1
2 8, 8
3 1
4 0, 0, 2, 2
5 2, 7, 8
6 5, 5
7 6, 8, 8
8 6, 8, 9, 9
9 0, 1, 1, 6, 9

Lô Tô SXMB Ngày 04/04/2024

01 03 11 28 28 31 40 40 42
42 52 57 58 65 65 76 78 78
86 88 89 89 90 91 91 96 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 20KC-14KC-15KC-6KC-8KC-10KC-19KC-18KC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
67364 0 6, 9, 9, 9
Giải Nhất
G.1
05538 1 0, 1, 5, 7
Giải Nhì
G.2
43309 50971 2 2, 4
Giải Ba
G.3
42539 81311 58310 75139 27406 83349
3
4
Giải Tư
G.4
1179 2067 4473 0517 5  
Giải Năm
G.5
3595 0881 7332 8196 3209 2509
6
7
Giải Sáu
G.6
732 624 838 8 1
Giải Bảy
G.7
93 94 15 22 9 3, 4, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 9, 9, 9
1 0, 1, 5, 7
2 2, 4
3 2, 2, 8, 8, 9, 9
4 9
5
6 4, 7
7 1, 3, 9
8 1
9 3, 4, 5, 6

Lô Tô XSTD Ngày 03/04/2024

06 09 09 09 10 11 15 17 22
24 32 32 38 38 39 39 49 64
67 71 73 79 81 93 94 95 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3KB-2KB-8KB-18KB-19KB-13KB-17KB-12KB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62909 0 2, 5, 6, 9
Giải Nhất
G.1
09387 1 4
Giải Nhì
G.2
23902 06705 2 8, 9
Giải Ba
G.3
05649 11928 85591 77857 24772 73380
3
4
Giải Tư
G.4
1057 4955 1981 8866 5 4, 4, 5, 7, 7
Giải Năm
G.5
8906 2314 0248 6777 3183 8562
6
7
Giải Sáu
G.6
262 654 029 8 0, 1, 3, 6, 7
Giải Bảy
G.7
65 86 54 35 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 5, 6, 9
1 4
2 8, 9
3 5
4 8, 9
5 4, 4, 5, 7, 7
6 2, 2, 5, 6
7 2, 7
8 0, 1, 3, 6, 7
9 1

Lô Tô XSMB Ngày 02/04/2024

02 05 06 09 14 28 29 35 48
49 54 54 55 57 57 62 62 65
66 72 77 80 81 83 86 87 91

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 7KA-10KA-3KA-15KA-6KA-5KA-9KA-2KA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
19052 0 2, 5, 6, 9
Giải Nhất
G.1
64293 1 0, 2, 2
Giải Nhì
G.2
66910 37980 2  
Giải Ba
G.3
03154 05297 37583 24357 50612 56159
3
4
Giải Tư
G.4
1490 6212 7679 2105 5 2, 4, 7, 9, 9
Giải Năm
G.5
4438 2763 4042 1066 7302 1099
6
7
Giải Sáu
G.6
559 345 633 8 0, 3
Giải Bảy
G.7
09 93 06 38 9 0, 3, 3, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 5, 6, 9
1 0, 2, 2
2
3 3, 8, 8
4 2, 5
5 2, 4, 7, 9, 9
6 3, 6
7 9
8 0, 3
9 0, 3, 3, 7, 9

Lô Tô SXMB Ngày 01/04/2024

02 05 06 09 10 12 12 33 38
38 42 45 52 54 57 59 59 63
66 79 80 83 90 93 93 97 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 12HZ-15HZ-20HZ-5HZ-11HZ-4HZ-19HZ-13HZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
36909 0 2, 3, 3, 9
Giải Nhất
G.1
46217 1 1, 7
Giải Nhì
G.2
56679 32203 2 6, 7, 8, 8
Giải Ba
G.3
29726 90557 54987 59727 68447 57932
3
4
Giải Tư
G.4
5581 4902 3035 7503 5 7, 9
Giải Năm
G.5
2059 7871 4346 0991 7274 7688
6
7
Giải Sáu
G.6
183 311 228 8 1, 1, 3, 7, 8
Giải Bảy
G.7
69 90 28 81 9 0, 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 3, 3, 9
1 1, 7
2 6, 7, 8, 8
3 2, 5
4 6, 7
5 7, 9
6 9
7 1, 4, 9
8 1, 1, 3, 7, 8
9 0, 1

Lô Tô XSTD Ngày 31/03/2024

02 03 03 09 11 17 26 27 28
28 32 35 46 47 57 59 69 71
74 79 81 81 83 87 88 90 91

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 6HY-8HY-2HY-20HY-18HY-9HY-4HY-5HY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62135 0 9
Giải Nhất
G.1
21141 1 1, 7
Giải Nhì
G.2
45857 86656 2 0, 0, 3, 6, 9
Giải Ba
G.3
70417 47299 17041 28867 87844 03831
3
4
Giải Tư
G.4
7920 9023 7131 8460 5 2, 6, 7, 7
Giải Năm
G.5
3372 5765 0633 8326 3811 4220
6
7
Giải Sáu
G.6
752 057 840 8  
Giải Bảy
G.7
96 94 29 09 9 4, 6, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 1, 7
2 0, 0, 3, 6, 9
3 1, 1, 3, 5
4 0, 1, 1, 4
5 2, 6, 7, 7
6 0, 5, 7
7 2
8
9 4, 6, 9

Lô Tô XSMB Ngày 30/03/2024

09 11 17 20 20 23 26 29 31
31 33 35 40 41 41 44 52 56
57 57 60 65 67 72 94 96 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 7HX-16HX-1HX-13HX-2HX-8HX-12HX-20HX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
37869 0 0, 5
Giải Nhất
G.1
01431 1 1, 7, 8
Giải Nhì
G.2
07900 66341 2 7, 9
Giải Ba
G.3
81079 95627 76989 10547 37486 34353
3
4
Giải Tư
G.4
4618 5541 1854 0752 5 2, 3, 4
Giải Năm
G.5
4990 2029 5211 9779 7249 7896
6
7
Giải Sáu
G.6
717 867 363 8 6, 7, 9
Giải Bảy
G.7
05 67 87 62 9 0, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 5
1 1, 7, 8
2 7, 9
3 1
4 1, 1, 7, 9
5 2, 3, 4
6 2, 3, 7, 7, 9
7 9, 9
8 6, 7, 9
9 0, 6

Lô Tô SXMB Ngày 29/03/2024

00 05 11 17 18 27 29 31 41
41 47 49 52 53 54 62 63 67
67 69 79 79 86 87 89 90 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 6HV-20HV-3HV-18HV-12HV-10HV-16HV-7HV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
49879 0 0, 3, 7
Giải Nhất
G.1
61196 1 3, 5
Giải Nhì
G.2
55813 26560 2 6, 6, 8
Giải Ba
G.3
66628 39458 53044 66883 94985 04961
3
4
 
Giải Tư
G.4
0689 1252 7970 1626 5 0, 2, 8
Giải Năm
G.5
4095 9503 8586 7026 3491 4985
6
7
Giải Sáu
G.6
800 015 450 8 2, 3, 5, 5, 6, 9
Giải Bảy
G.7
07 82 98 90 9 0, 1, 5, 6, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 7
1 3, 5
2 6, 6, 8
3
4 4
5 0, 2, 8
6 0, 1
7 0, 9
8 2, 3, 5, 5, 6, 9
9 0, 1, 5, 6, 8

Lô Tô XSTD Ngày 28/03/2024

00 03 07 13 15 26 26 28 44
50 52 58 60 61 70 79 82 83
85 85 86 89 90 91 95 96 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 5HU-1HU-14HU-11HU-2HU-20HU-17HU-7HU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
20645 0 2, 7
Giải Nhất
G.1
21356 1 1, 4, 6, 8, 8
Giải Nhì
G.2
10211 33955 2 5, 8, 9
Giải Ba
G.3
57214 47997 59028 91075 81886 34229
3
4
Giải Tư
G.4
7518 6879 1586 7174 5 5, 6, 9
Giải Năm
G.5
4802 1007 6479 7659 8416 7869
6
7
Giải Sáu
G.6
187 087 674 8 4, 6, 6, 7, 7
Giải Bảy
G.7
84 38 18 25 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 7
1 1, 4, 6, 8, 8
2 5, 8, 9
3 8
4 5
5 5, 6, 9
6 9
7 4, 4, 5, 9, 9
8 4, 6, 6, 7, 7
9 7

Lô Tô XSMB Ngày 27/03/2024

02 07 11 14 16 18 18 25 28
29 38 45 55 56 59 69 74 74
75 79 79 84 86 86 87 87 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 14HT-19HT-7HT-9HT-18HT-20HT-11HT-2HT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
59619 0 4, 7, 8
Giải Nhất
G.1
57086 1 5, 5, 7, 9, 9
Giải Nhì
G.2
96937 20940 2 0, 1, 8
Giải Ba
G.3
23515 63359 89273 67580 12104 65171
3
4
Giải Tư
G.4
6781 8492 2432 0942 5 9, 9
Giải Năm
G.5
4059 1308 7139 7578 4915 1820
6
7
 
Giải Sáu
G.6
728 921 919 8 0, 1, 2, 6
Giải Bảy
G.7
82 17 99 07 9 2, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 7, 8
1 5, 5, 7, 9, 9
2 0, 1, 8
3 2, 7, 9
4 0, 2
5 9, 9
6
7 1, 3, 8
8 0, 1, 2, 6
9 2, 9

Lô Tô SXMB Ngày 26/03/2024

04 07 08 15 15 17 19 19 20
21 28 32 37 39 40 42 59 59
71 73 78 80 81 82 86 92 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 3HS-8HS-10HS-19HS-12HS-20HS-13HS-18HS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
16342 0 2
Giải Nhất
G.1
75754 1 1, 3, 4, 9
Giải Nhì
G.2
28913 37346 2 1, 2, 5
Giải Ba
G.3
86642 45535 81914 94696 52321 96022
3
4
Giải Tư
G.4
8692 8838 9702 1399 5 4
Giải Năm
G.5
7019 7237 7661 9492 5860 0770
6
7
Giải Sáu
G.6
425 940 549 8  
Giải Bảy
G.7
39 42 11 77 9 2, 2, 6, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1, 3, 4, 9
2 1, 2, 5
3 5, 7, 8, 9
4 0, 2, 2, 2, 6, 9
5 4
6 0, 1
7 0, 7
8
9 2, 2, 6, 9

Lô Tô XSTD Ngày 25/03/2024

02 11 13 14 19 21 22 25 35
37 38 39 40 42 42 42 46 49
54 60 61 70 77 92 92 96 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 17HR-15HR-3HR-9HR-1HR-6HR-8HR-12HR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
88274 0 3, 5, 9
Giải Nhất
G.1
06693 1 2, 3, 5
Giải Nhì
G.2
53350 57784 2 9
Giải Ba
G.3
04071 89897 75341 98348 75312 33461
3
4
Giải Tư
G.4
9003 5952 0115 9805 5 0, 2, 4
Giải Năm
G.5
3069 2189 5874 3454 1490 7942
6
7
Giải Sáu
G.6
935 713 633 8 4, 9
Giải Bảy
G.7
29 09 32 39 9 0, 3, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 5, 9
1 2, 3, 5
2 9
3 2, 3, 5, 9
4 1, 2, 8
5 0, 2, 4
6 1, 9
7 1, 4, 4
8 4, 9
9 0, 3, 7

Lô Tô XSMB Ngày 24/03/2024

03 05 09 12 13 15 29 32 33
35 39 41 42 48 50 52 54 61
69 71 74 74 84 89 90 93 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 11HQ-16HQ-1HQ-3HQ-4HQ-18HQ-10HQ-14HQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
59882 0 0, 1, 8, 9, 9
Giải Nhất
G.1
35161 1 2, 4, 6
Giải Nhì
G.2
80009 90230 2 0, 1, 2, 7
Giải Ba
G.3
27850 78279 76809 32621 30855 65708
3
4
Giải Tư
G.4
4114 7900 0301 0473 5 0, 1, 5
Giải Năm
G.5
6540 7127 8212 9532 2160 6720
6
7
Giải Sáu
G.6
460 122 532 8 2, 5
Giải Bảy
G.7
85 51 42 16 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 8, 9, 9
1 2, 4, 6
2 0, 1, 2, 7
3 0, 2, 2
4 0, 2
5 0, 1, 5
6 0, 0, 1
7 3, 9
8 2, 5
9

Lô Tô SXMB Ngày 23/03/2024

00 01 08 09 09 12 14 16 20
21 22 27 30 32 32 40 42 50
51 55 60 60 61 73 79 82 85

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 5HP-18HP-16HP-14HP-1HP-12HP-6HP-20HP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
95371 0 2, 3
Giải Nhất
G.1
07286 1
Giải Nhì
G.2
23998 54295 2 1, 1, 2, 3, 7, 7
Giải Ba
G.3
30927 81184 68459 29360 97671 18598
3
4
 
Giải Tư
G.4
3721 6102 6363 6756 5 6, 6, 9
Giải Năm
G.5
7582 1471 1256 7423 3322 6997
6
7
Giải Sáu
G.6
840 527 579 8 2, 4, 6
Giải Bảy
G.7
21 91 03 69 9 1, 5, 7, 8, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 3
1
2 1, 1, 2, 3, 7, 7
3
4 0
5 6, 6, 9
6 0, 3, 9
7 1, 1, 1, 9
8 2, 4, 6
9 1, 5, 7, 8, 8

Lô Tô XSTD Ngày 22/03/2024

02 03 21 21 22 23 27 27 40
56 56 59 60 63 69 71 71 71
79 82 84 86 91 95 97 98 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 12HN-2HN-6HN-4HN-14HN-5HN-8HN-18HN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
81866 0 1, 7
Giải Nhất
G.1
15018 1 3, 8
Giải Nhì
G.2
97738 52425 2 0, 0, 5, 6, 6
Giải Ba
G.3
46984 39393 23620 45649 07779 32333
3
4
Giải Tư
G.4
6001 7698 5879 5739 5 2, 6
Giải Năm
G.5
2820 0426 8268 4363 6007 2889
6
7
Giải Sáu
G.6
843 426 191 8 4, 7, 9
Giải Bảy
G.7
87 13 52 56 9 1, 3, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 7
1 3, 8
2 0, 0, 5, 6, 6
3 3, 8, 9
4 3, 9
5 2, 6
6 3, 6, 8
7 9, 9
8 4, 7, 9
9 1, 3, 8

Lô Tô XSMB Ngày 21/03/2024

01 07 13 18 20 20 25 26 26
33 38 39 43 49 52 56 63 66
68 79 79 84 87 89 91 93 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 15HM-7HM-11HM-18HM-5HM-19HM-9HM-12HM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
35144 0 4, 5
Giải Nhất
G.1
48573 1 4, 5
Giải Nhì
G.2
21404 25165 2 3, 3, 5, 6, 9
Giải Ba
G.3
28375 09425 17538 21595 56954 36845
3
4
Giải Tư
G.4
2361 7750 2414 2861 5 0, 4, 4
Giải Năm
G.5
8305 7081 7715 2463 0729 3143
6
7
Giải Sáu
G.6
271 623 926 8 1, 7
Giải Bảy
G.7
87 23 54 37 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5
1 4, 5
2 3, 3, 5, 6, 9
3 7, 8
4 3, 4, 5
5 0, 4, 4
6 1, 1, 3, 5
7 1, 3, 5
8 1, 7
9 5

Lô Tô SXMB Ngày 20/03/2024

04 05 14 15 23 23 25 26 29
37 38 43 44 45 50 54 54 61
61 63 65 71 73 75 81 87 95

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 1HL-15HL-6HL-9HL-8HL-17HL-20HL-7HL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
15636 0 0, 2
Giải Nhất
G.1
19173 1 6
Giải Nhì
G.2
85681 79930 2 2
Giải Ba
G.3
13044 44402 18216 83995 78186 87187
3
4
Giải Tư
G.4
6448 8599 4783 1398 5 1, 5, 6, 9
Giải Năm
G.5
6959 9932 2256 7373 4400 6765
6
7
Giải Sáu
G.6
996 855 572 8 1, 3, 6, 7
Giải Bảy
G.7
33 44 22 51 9 5, 6, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2
1 6
2 2
3 0, 2, 3, 6
4 4, 4, 8
5 1, 5, 6, 9
6 5
7 2, 3, 3
8 1, 3, 6, 7
9 5, 6, 8, 9

Lô Tô XSTD Ngày 19/03/2024

00 02 16 22 30 32 33 36 44
44 48 51 55 56 59 65 72 73
73 81 83 86 87 95 96 98 99

XSMB 30 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 30 NGÀY - KQXSMB 30 NGÀY

 

XSMB 30 ngày hay xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Miền Bắc của 30 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 30 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 30 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 30 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 30 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 30 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 30 ngày, kqxsmn, kqxsmt 30 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.