Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
        55291 16705
49265 25649 75757 76191 45370 39597 20040
78014 81191 04942 18452 60762 62940 44221
48260 53363 45282 62857 91869 52371 34164
72859 87219 76479 16179

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 11LB-13LB-2LB-19LB-15LB-5LB-1LB-9LB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
30061 0 1, 7, 8, 9
Giải Nhất
G.1
21284 1 5, 5, 6
Giải Nhì
G.2
95201 18959 2 0, 1, 2, 3
Giải Ba
G.3
39371 85823 24941 22036 22477 18709
3
4
Giải Tư
G.4
1081 8622 3216 0868 5 5, 7, 9
Giải Năm
G.5
8908 5675 3757 0290 6421 3461
6
7
Giải Sáu
G.6
940 315 055 8 1, 4
Giải Bảy
G.7
07 15 20 49 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 7, 8, 9
1 5, 5, 6
2 0, 1, 2, 3
3 6
4 0, 1, 9
5 5, 7, 9
6 1, 1, 8
7 1, 5, 7
8 1, 4
9 0

Lô Tô XSMB Ngày 31/01/2023

01 07 08 09 15 15 16 20 21
22 23 36 40 41 49 55 57 59
61 61 68 71 75 77 81 84 90

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 12LC-14LC-8LC-13LC-11LC-9LC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
16179 0 1, 3
Giải Nhất
G.1
12198 1 0, 2, 9
Giải Nhì
G.2
66824 97525 2 0, 4, 4, 5, 9
Giải Ba
G.3
76829 01458 00678 04710 93846 11457
3
4
Giải Tư
G.4
3440 5637 9612 9495 5 7, 8
Giải Năm
G.5
2099 6964 0572 7189 8620 3391
6
7
Giải Sáu
G.6
901 919 624 8 9
Giải Bảy
G.7
96 65 03 70 9 1, 5, 6, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3
1 0, 2, 9
2 0, 4, 4, 5, 9
3 7
4 0, 6
5 7, 8
6 4, 5
7 0, 2, 8, 9
8 9
9 1, 5, 6, 8, 9

Lô Tô SXMB Ngày 30/01/2023

01 03 10 12 19 20 24 24 25
29 37 40 46 57 58 64 65 70
72 78 79 89 91 95 96 98 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 3LD-17LD-8LD-4LD-20LD-9LD-13LD-12LD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
76479 0 3, 6
Giải Nhất
G.1
25766 1 1, 5
Giải Nhì
G.2
72194 11034 2 0, 3, 6, 7
Giải Ba
G.3
40098 29006 40715 61584 39911 24856
3
4
Giải Tư
G.4
3454 3693 5723 7638 5 4, 6
Giải Năm
G.5
5842 0789 9534 0388 1327 2320
6
7
Giải Sáu
G.6
134 548 571 8 4, 8, 9
Giải Bảy
G.7
35 26 48 03 9 3, 4, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 6
1 1, 5
2 0, 3, 6, 7
3 4, 4, 4, 5, 8
4 2, 8, 8
5 4, 6
6 6
7 1, 9
8 4, 8, 9
9 3, 4, 8

Lô Tô XSTD Ngày 29/01/2023

03 06 11 15 20 23 26 27 34
34 34 35 38 42 48 48 54 56
66 71 79 84 88 89 93 94 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 10LE-9LE-8LE-11LE-12LE-15LE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
87219 0 4
Giải Nhất
G.1
88795 1 2, 3, 3, 9
Giải Nhì
G.2
61887 71870 2 6
Giải Ba
G.3
36399 99176 44895 48144 89665 83781
3
4
Giải Tư
G.4
1226 3681 3051 3591 5 1
Giải Năm
G.5
1368 8512 0613 9140 8974 7483
6
7
Giải Sáu
G.6
313 104 436 8 0, 1, 1, 3, 7, 7
Giải Bảy
G.7
30 87 80 75 9 1, 5, 5, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 2, 3, 3, 9
2 6
3 0, 6
4 0, 4
5 1
6 5, 8
7 0, 4, 5, 6
8 0, 1, 1, 3, 7, 7
9 1, 5, 5, 9

Lô Tô XSMB Ngày 28/01/2023

04 12 13 13 19 26 30 36 40
44 51 65 68 70 74 75 76 80
81 81 83 87 87 91 95 95 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 1LF-7LF-11LF-15LF-6LF-3LF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
72859 0 1, 5, 8
Giải Nhất
G.1
84970 1
Giải Nhì
G.2
22948 27905 2 0, 2, 6
Giải Ba
G.3
68839 72151 45870 16675 45622 30683
3
4
Giải Tư
G.4
5687 8094 1582 5288 5 1, 2, 9
Giải Năm
G.5
9289 6626 4652 3120 7508 5479
6
7
Giải Sáu
G.6
166 101 463 8 2, 3, 7, 8, 9
Giải Bảy
G.7
93 42 35 69 9 3, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 5, 8
1
2 0, 2, 6
3 5, 9
4 2, 8
5 1, 2, 9
6 3, 6, 9
7 0, 0, 5, 9
8 2, 3, 7, 8, 9
9 3, 4

Lô Tô SXMB Ngày 27/01/2023

01 05 08 20 22 26 35 39 42
48 51 52 59 63 66 69 70 70
75 79 82 83 87 88 89 93 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
34164 0 0, 2, 4, 8
Giải Nhất
G.1
21642 1 6
Giải Nhì
G.2
85331 53702 2 0, 5
Giải Ba
G.3
36678 49662 96488 70757 21183 72285
3
4
Giải Tư
G.4
2204 4344 9025 9940 5 3, 7
Giải Năm
G.5
3753 4608 9088 7731 5934 6916
6
7
Giải Sáu
G.6
100 874 364 8 3, 5, 8, 8
Giải Bảy
G.7
32 60 46 20 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 4, 8
1 6
2 0, 5
3 1, 1, 2, 4
4 0, 2, 4, 6
5 3, 7
6 0, 2, 4, 4
7 4, 8
8 3, 5, 8, 8
9

Lô Tô XSTD Ngày 26/01/2023

00 02 04 08 16 20 25 31 31
32 34 40 42 44 46 53 57 60
62 64 64 74 78 83 85 88 88

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 22LH-25LH-1LH-7LH-10LH-13LH-18LH-19LH-2LH-23LH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
52371 0 3, 7, 7, 9
Giải Nhất
G.1
45082 1 0, 1, 2, 8
Giải Nhì
G.2
87473 55003 2 8, 9
Giải Ba
G.3
44656 18647 37207 71263 51955 58209
3
4
Giải Tư
G.4
7943 2928 1910 4411 5 4, 5, 5, 6
Giải Năm
G.5
4148 0340 5084 5712 7654 1849
6
7
Giải Sáu
G.6
083 687 637 8 2, 3, 4, 7
Giải Bảy
G.7
07 18 29 55 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 7, 7, 9
1 0, 1, 2, 8
2 8, 9
3 7
4 0, 3, 7, 8, 9
5 4, 5, 5, 6
6 3
7 1, 3
8 2, 3, 4, 7
9

Lô Tô XSMB Ngày 25/01/2023

03 07 07 09 10 11 12 18 28
29 37 40 43 47 48 49 54 55
55 56 63 71 73 82 83 84 87

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 16LK-9LK-6LK-17LK-2LK-19LK-3LK-14LK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
91869 0 0, 0, 2, 2, 6
Giải Nhất
G.1
62613 1 0, 3, 6, 8
Giải Nhì
G.2
89561 17438 2  
Giải Ba
G.3
79710 68693 48902 08300 92038 67549
3
4
Giải Tư
G.4
2455 1085 3800 5406 5 5, 8, 9
Giải Năm
G.5
1138 8058 3367 2046 1602 0067
6
7
 
Giải Sáu
G.6
216 832 186 8 2, 5, 6
Giải Bảy
G.7
18 36 82 59 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 0, 2, 2, 6
1 0, 3, 6, 8
2
3 2, 6, 8, 8, 8
4 6, 9
5 5, 8, 9
6 1, 7, 7, 9
7
8 2, 5, 6
9 3

Lô Tô SXMB Ngày 20/01/2023

00 00 02 02 06 10 13 16 18
32 36 38 38 38 46 49 55 58
59 61 67 67 69 82 85 86 93

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 10LP-3LP-13LP-1LP-12LP-15LP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62857 0 1
Giải Nhất
G.1
24246 1 0, 5, 6, 8
Giải Nhì
G.2
65122 22745 2 0, 2, 3, 5, 6
Giải Ba
G.3
90440 33540 05110 78018 71497 53655
3
4
Giải Tư
G.4
1463 1863 4482 5932 5 0, 5, 7, 7
Giải Năm
G.5
2342 9101 9125 9116 9435 9550
6
7
Giải Sáu
G.6
915 320 074 8 2
Giải Bảy
G.7
26 23 57 96 9 6, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0, 5, 6, 8
2 0, 2, 3, 5, 6
3 2, 5
4 0, 0, 2, 5, 6
5 0, 5, 7, 7
6 3, 3
7 4
8 2
9 6, 7

Lô Tô XSTD Ngày 19/01/2023

01 10 15 16 18 20 22 23 25
26 32 35 40 40 42 45 46 50
55 57 57 63 63 74 82 96 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4LQ-11LQ-1LQ-12LQ-6LQ-14LQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
45282 0 1, 4, 4, 5, 5
Giải Nhất
G.1
76552 1 6
Giải Nhì
G.2
51893 50516 2 6, 7
Giải Ba
G.3
92764 68866 66740 51752 37335 04030
3
4
Giải Tư
G.4
3342 4405 7005 3904 5 2, 2, 6
Giải Năm
G.5
3556 7580 0501 2381 4260 3127
6
7
 
Giải Sáu
G.6
926 295 635 8 0, 1, 2, 6
Giải Bảy
G.7
69 04 35 86 9 3, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 4, 5, 5
1 6
2 6, 7
3 0, 5, 5, 5
4 0, 2
5 2, 2, 6
6 0, 4, 6, 9
7
8 0, 1, 2, 6
9 3, 5

Lô Tô XSMB Ngày 18/01/2023

01 04 04 05 05 16 26 27 30
35 35 35 40 42 52 52 56 60
64 66 69 80 81 82 86 93 95

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 10LR-11LR-15LR-5LR-2LR-8LR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
53363 0 1, 4, 6
Giải Nhất
G.1
01443 1 1, 7
Giải Nhì
G.2
02569 17053 2 1, 2, 8, 9, 9
Giải Ba
G.3
87586 46192 21006 19548 86539 33921
3
4
Giải Tư
G.4
7295 3401 0582 6328 5 3, 5
Giải Năm
G.5
4443 2517 8199 7522 7936 3211
6
7
 
Giải Sáu
G.6
197 642 529 8 2, 6
Giải Bảy
G.7
35 29 04 55 9 2, 5, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 6
1 1, 7
2 1, 2, 8, 9, 9
3 5, 6, 9
4 2, 3, 3, 8
5 3, 5
6 3, 9
7
8 2, 6
9 2, 5, 7, 9

Lô Tô SXMB Ngày 17/01/2023

01 04 06 11 17 21 22 28 29
29 35 36 39 42 43 43 48 53
55 63 69 82 86 92 95 97 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
48260 0 5, 7
Giải Nhất
G.1
83587 1 8
Giải Nhì
G.2
79324 24955 2 1, 3, 3, 4
Giải Ba
G.3
97698 03474 79118 27721 67766 60068
3
4
 
Giải Tư
G.4
9999 2793 8423 8738 5 3, 5, 6, 6
Giải Năm
G.5
6232 7156 7587 1067 6779 6885
6
7
Giải Sáu
G.6
456 695 805 8 5, 7, 7
Giải Bảy
G.7
53 07 71 23 9 3, 5, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 7
1 8
2 1, 3, 3, 4
3 2, 8
4
5 3, 5, 6, 6
6 0, 6, 7, 8
7 1, 4, 9
8 5, 7, 7
9 3, 5, 8, 9

Lô Tô XSTD Ngày 16/01/2023

05 07 18 21 23 23 24 32 38
53 55 56 56 60 66 67 68 71
74 79 85 87 87 93 95 98 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 1LT-15LT-14LT-2LT-9LT-11LT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
44221 0 0, 1, 4, 4, 8
Giải Nhất
G.1
25945 1 2, 6
Giải Nhì
G.2
14590 57392 2 1, 8
Giải Ba
G.3
84792 14379 92716 86841 87280 96564
3
4
Giải Tư
G.4
7401 4194 1991 5569 5 7
Giải Năm
G.5
9333 9812 3708 3904 1078 2104
6
7
Giải Sáu
G.6
938 566 749 8 0
Giải Bảy
G.7
45 57 00 28 9 0, 1, 2, 2, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 4, 4, 8
1 2, 6
2 1, 8
3 3, 8
4 1, 5, 5, 9
5 7
6 4, 6, 9
7 8, 9
8 0
9 0, 1, 2, 2, 4

Lô Tô XSMB Ngày 15/01/2023

00 01 04 04 08 12 16 21 28
33 38 41 45 45 49 57 64 66
69 78 79 80 90 91 92 92 94

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 16LU-3LU-6LU-15LU-11LU-19LU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62940 0 2
Giải Nhất
G.1
27086 1 3, 6, 8, 8
Giải Nhì
G.2
84830 42992 2 7
Giải Ba
G.3
26177 28240 86842 54934 53016 11166
3
4
Giải Tư
G.4
1213 7375 8375 1727 5 6
Giải Năm
G.5
0737 3018 1279 2435 5696 5434
6
7
Giải Sáu
G.6
949 318 656 8 1, 2, 6
Giải Bảy
G.7
02 34 82 81 9 2, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 3, 6, 8, 8
2 7
3 0, 4, 4, 4, 5, 7
4 0, 0, 2, 9
5 6
6 6
7 5, 5, 7, 9
8 1, 2, 6
9 2, 6

Lô Tô SXMB Ngày 14/01/2023

02 13 16 18 18 27 30 34 34
34 35 37 40 40 42 49 56 66
75 75 77 79 81 82 86 92 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 11LV-2LV-10LV-5LV-1LV-13LV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
60762 0  
Giải Nhất
G.1
70413 1  
Giải Nhì
G.2
94856 73874 2  
Giải Ba
G.3
38562 54962 09294 88168 03998 21450
3
4
Giải Tư
G.4
8234 7644 3492 0818 5 0, 4, 6, 6
Giải Năm
G.5
1114 2556 1891 8732 9010 4068
6
7
Giải Sáu
G.6
962 160 238 8  
Giải Bảy
G.7
70 73 54 66 9 1, 2, 4, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 0, 3, 4, 8
2
3 2, 4, 8
4 4
5 0, 4, 6, 6
6 0, 2, 2, 2, 2, 6, 8, 8
7 0, 3, 4
8
9 1, 2, 4, 8

Lô Tô XSTD Ngày 13/01/2023

10 13 14 18 32 34 38 44 50
54 56 56 60 62 62 62 62 66
68 68 70 73 74 91 92 94 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 11LX-8LX-15LX-12LX-4LX-10LX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
18452 0 0, 2, 5
Giải Nhất
G.1
99849 1 8, 8, 9
Giải Nhì
G.2
27621 91955 2 1, 2, 5, 9
Giải Ba
G.3
09319 34625 29740 28430 97779 44856
3
4
Giải Tư
G.4
2502 3884 3118 5818 5 2, 5, 6
Giải Năm
G.5
5434 7882 4474 0383 7694 3970
6
7
 
Giải Sáu
G.6
122 547 305 8 2, 3, 4, 5
Giải Bảy
G.7
47 29 85 00 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 5
1 8, 8, 9
2 1, 2, 5, 9
3 0, 4
4 0, 7, 7, 9
5 2, 5, 6
6
7 0, 4, 9
8 2, 3, 4, 5
9 4

Lô Tô XSMB Ngày 12/01/2023

00 02 05 18 18 19 21 22 25
29 30 34 40 47 47 49 52 55
56 70 74 79 82 83 84 85 94

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 5LY-8LY-15LY-11LY-6LY-10LY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
04942 0 1
Giải Nhất
G.1
31511 1 0, 0, 1, 2, 4, 5, 7
Giải Nhì
G.2
96915 35210 2  
Giải Ba
G.3
18352 34017 18642 36531 84392 83681
3
4
Giải Tư
G.4
3310 7880 2041 5685 5 2, 5
Giải Năm
G.5
8549 1897 3789 6576 0560 7094
6
7
Giải Sáu
G.6
001 655 214 8 0, 1, 5, 9
Giải Bảy
G.7
97 79 12 74 9 2, 4, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0, 0, 1, 2, 4, 5, 7
2
3 1
4 1, 2, 2, 9
5 2, 5
6 0
7 4, 6, 9
8 0, 1, 5, 9
9 2, 4, 7, 7

Lô Tô SXMB Ngày 11/01/2023

01 10 10 11 12 14 15 17 31
41 42 42 49 52 55 60 74 76
79 80 81 85 89 92 94 97 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 9LZ-11LZ-6LZ-3LZ-8LZ-12LZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
81191 0 0, 9
Giải Nhất
G.1
88140 1 3, 8
Giải Nhì
G.2
67096 63288 2 9
Giải Ba
G.3
95651 44209 16651 57329 83066 30657
3
4
 
Giải Tư
G.4
6386 5753 7345 3988 5 1, 1, 3, 7
Giải Năm
G.5
8146 2499 8664 9180 2900 7842
6
7
Giải Sáu
G.6
061 913 843 8 0, 6, 8, 8
Giải Bảy
G.7
44 46 75 18 9 1, 6, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 9
1 3, 8
2 9
3
4 0, 2, 3, 4, 5, 6, 6
5 1, 1, 3, 7
6 1, 4, 6
7 5
8 0, 6, 8, 8
9 1, 6, 9

Lô Tô XSTD Ngày 10/01/2023

00 09 13 18 29 40 42 43 44
45 46 46 51 51 53 57 61 64
66 75 80 86 88 88 91 96 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3KA-6KA-14KA-11KA-1KA-8KA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
78014 0 3
Giải Nhất
G.1
16270 1 1, 1, 4, 5, 7, 7
Giải Nhì
G.2
24159 26757 2 5, 6, 7
Giải Ba
G.3
49767 38438 02952 13127 61711 61184
3
4
Giải Tư
G.4
9459 2157 2326 3734 5 2, 4, 7, 7, 9, 9
Giải Năm
G.5
4225 7765 2017 6211 9689 0717
6
7
Giải Sáu
G.6
747 254 703 8 4, 6, 9
Giải Bảy
G.7
91 86 30 15 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1, 1, 4, 5, 7, 7
2 5, 6, 7
3 0, 4, 8
4 7
5 2, 4, 7, 7, 9, 9
6 5, 7
7 0
8 4, 6, 9
9 1

Lô Tô XSMB Ngày 09/01/2023

03 11 11 14 15 17 17 25 26
27 30 34 38 47 52 54 57 57
59 59 65 67 70 84 86 89 91

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 2KB-3KB-11KB-5KB-4KB-8KB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
20040 0  
Giải Nhất
G.1
76965 1  
Giải Nhì
G.2
00725 96045 2 2, 4, 5, 7
Giải Ba
G.3
24055 40269 79722 76857 77039 09960
3
4
Giải Tư
G.4
0127 1158 7977 9924 5 5, 7, 8
Giải Năm
G.5
8164 3677 6511 3395 2012 1538
6
7
Giải Sáu
G.6
389 582 191 8 2, 4, 9
Giải Bảy
G.7
84 73 61 44 9 1, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 1, 2
2 2, 4, 5, 7
3 8, 9
4 0, 4, 5
5 5, 7, 8
6 0, 1, 4, 5, 9
7 3, 7, 7
8 2, 4, 9
9 1, 5

Lô Tô SXMB Ngày 08/01/2023

11 12 22 24 25 27 38 39 40
44 45 55 57 58 60 61 64 65
69 73 77 77 82 84 89 91 95

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
39597 0 5, 6
Giải Nhất
G.1
20448 1 0, 2, 2, 3, 5
Giải Nhì
G.2
98375 45648 2 2, 3
Giải Ba
G.3
55850 97079 25197 01795 69588 07835
3
4
Giải Tư
G.4
1913 8015 5241 3912 5 0, 0, 1
Giải Năm
G.5
7722 5706 0051 1050 3377 4923
6
7
 
Giải Sáu
G.6
710 696 135 8 8
Giải Bảy
G.7
95 12 05 93 9 3, 5, 5, 6, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 6
1 0, 2, 2, 3, 5
2 2, 3
3 5, 5
4 1, 8, 8
5 0, 0, 1
6
7 5, 7, 9
8 8
9 3, 5, 5, 6, 7, 7

Lô Tô XSTD Ngày 07/01/2023

05 06 10 12 12 13 15 22 23
35 35 41 48 48 50 50 51 75
77 79 88 93 95 95 96 97 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4KD-6KD-14KD-5KD-10KD-1KD-3KD-20KD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
45370 0 6, 8
Giải Nhất
G.1
05808 1 0, 6
Giải Nhì
G.2
84879 98182 2 1
Giải Ba
G.3
24293 04306 89635 00442 69931 82844
3
4
Giải Tư
G.4
0554 4775 4677 9083 5 4, 7
Giải Năm
G.5
9984 2064 0832 5681 4616 1573
6
7
Giải Sáu
G.6
187 486 857 8 1, 2, 3, 4, 6, 7
Giải Bảy
G.7
75 66 10 21 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 8
1 0, 6
2 1
3 1, 2, 5
4 2, 4
5 4, 7
6 4, 6
7 0, 3, 5, 5, 7, 9
8 1, 2, 3, 4, 6, 7
9 3

Lô Tô XSMB Ngày 06/01/2023

06 08 10 16 21 31 32 35 42
44 54 57 64 66 70 73 75 75
77 79 81 82 83 84 86 87 93

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 14KE-8KE-13KE-15KE-1KE-9KE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
76191 0  
Giải Nhất
G.1
12810 1  
Giải Nhì
G.2
11458 74967 2 5, 6, 7
Giải Ba
G.3
71235 86498 02353 79691 79635 03257
3
4
Giải Tư
G.4
6925 4512 5726 7634 5 3, 7, 8
Giải Năm
G.5
3778 8441 9916 1111 9597 6530
6
7
Giải Sáu
G.6
165 396 516 8  
Giải Bảy
G.7
65 61 91 27 9 1, 1, 1, 6, 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 0, 1, 2, 6, 6
2 5, 6, 7
3 0, 4, 5, 5
4 1
5 3, 7, 8
6 1, 5, 5, 7
7 8
8
9 1, 1, 1, 6, 7, 8

Lô Tô SXMB Ngày 05/01/2023

10 11 12 16 16 25 26 27 30
34 35 35 41 53 57 58 61 65
65 67 78 91 91 91 96 97 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 6KF-10KF-5KF-13KF-14KF-2KF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
75757 0 5, 7, 7, 9
Giải Nhất
G.1
40631 1 4
Giải Nhì
G.2
56326 49667 2 0, 5, 6
Giải Ba
G.3
35179 50105 27248 59107 60082 12549
3
4
Giải Tư
G.4
5039 3831 4690 7943 5 7, 7
Giải Năm
G.5
7094 3207 6892 7757 1132 8909
6
7
Giải Sáu
G.6
970 784 420 8 2, 3, 4
Giải Bảy
G.7
14 83 79 25 9 0, 2, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 7, 7, 9
1 4
2 0, 5, 6
3 1, 1, 2, 9
4 3, 8, 9
5 7, 7
6 7
7 0, 9, 9
8 2, 3, 4
9 0, 2, 4

Lô Tô XSTD Ngày 04/01/2023

05 07 07 09 14 20 25 26 31
31 32 39 43 48 49 57 57 67
70 79 79 82 83 84 90 92 94

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 14KG-8KG-15KG-5KG-1KG-3KG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
25649 0 8
Giải Nhất
G.1
31843 1 0
Giải Nhì
G.2
63776 30341 2 0, 0, 4, 6
Giải Ba
G.3
77026 52031 69174 10420 85248 47765
3
4
Giải Tư
G.4
7724 9250 4978 1010 5 0, 1, 4, 5
Giải Năm
G.5
4455 2008 0620 7885 5565 4045
6
7
Giải Sáu
G.6
554 144 596 8 1, 5
Giải Bảy
G.7
42 51 81 72 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0
2 0, 0, 4, 6
3 1
4 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
5 0, 1, 4, 5
6 5, 5
7 2, 4, 6, 8
8 1, 5
9 6

Lô Tô XSMB Ngày 03/01/2023

08 10 20 20 24 26 31 41 42
43 44 45 48 49 50 51 54 55
65 65 72 74 76 78 81 85 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 4KH-2KH-6KH-8KH-3KH-5KH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
49265 0 3, 7
Giải Nhất
G.1
43459 1 3, 6, 6
Giải Nhì
G.2
12407 10068 2  
Giải Ba
G.3
35934 71383 25973 92732 33938 09386
3
4
Giải Tư
G.4
2697 9832 8291 0173 5 2, 9
Giải Năm
G.5
8813 7077 3452 5042 1616 8189
6
7
Giải Sáu
G.6
194 469 503 8 0, 2, 3, 6, 9
Giải Bảy
G.7
82 16 80 45 9 1, 4, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 7
1 3, 6, 6
2
3 2, 2, 4, 8
4 2, 5
5 2, 9
6 5, 8, 9
7 3, 3, 7
8 0, 2, 3, 6, 9
9 1, 4, 7

Lô Tô SXMB Ngày 02/01/2023

03 07 13 16 16 32 32 34 38
42 45 52 59 65 68 69 73 73
77 80 82 83 86 89 91 94 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 13KL-1KL-15KL-9KL-8KL-2KL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
16705 0 5
Giải Nhất
G.1
76828 1 4
Giải Nhì
G.2
65067 99229 2 8, 9
Giải Ba
G.3
37479 43231 85530 21742 26053 25473
3
4
Giải Tư
G.4
4250 7737 3949 9814 5 0, 2, 3, 9
Giải Năm
G.5
2879 2534 0977 9752 0363 5688
6
7
Giải Sáu
G.6
864 443 591 8 8
Giải Bảy
G.7
59 47 96 67 9 1, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 4
2 8, 9
3 0, 1, 4, 7
4 2, 3, 7, 9
5 0, 2, 3, 9
6 3, 4, 7, 7
7 3, 7, 9, 9
8 8
9 1, 6

Lô Tô XSTD Ngày 01/01/2023

05 14 28 29 30 31 34 37 42
43 47 49 50 52 53 59 63 64
67 67 73 77 79 79 88 91 96

XSMB 30 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 30 NGÀY - KQXSMB 30 NGÀY

 

XSMB 30 ngày hay xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Miền Bắc của 30 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 30 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 30 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 30 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 30 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 30 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 30 ngày, kqxsmn, kqxsmt 30 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.