Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
31186
08811 06367 15269 49956 13676 35252 35902
63768 73132 56650 59722 13720 11724 22365
43104 50925 40303 52566 22714 76922 62778
68779 45236 93447 11698 07044 19237

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 18ZM-17ZM-5ZM-9ZM-16ZM-15ZM-19ZM-14ZM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
07289 0 3, 6, 7, 8, 8
Giải Nhất
G.1
57908 1 5
Giải Nhì
G.2
18906 69144 2 3, 5, 9
Giải Ba
G.3
51729 76652 54656 92756 68233 32508
3
4
Giải Tư
G.4
0871 5315 5694 7563 5 2, 6, 6, 9
Giải Năm
G.5
0132 5407 0788 0333 0870 4833
6
7
Giải Sáu
G.6
359 623 838 8 7, 8, 9
Giải Bảy
G.7
03 74 25 87 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 6, 7, 8, 8
1 5
2 3, 5, 9
3 2, 3, 3, 3, 8
4 4
5 2, 6, 6, 9
6 3
7 0, 1, 4
8 7, 8, 9
9 4

Lô Tô XSMB Ngày 01/10/2023

03 06 07 08 08 15 23 25 29
32 33 33 33 38 44 52 56 56
59 63 70 71 74 87 88 89 94

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 1ZN-5ZN-6ZN-13ZN-2ZN-14ZN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
19237 0 2, 4
Giải Nhất
G.1
00802 1 0, 1, 1, 2, 5, 6, 7
Giải Nhì
G.2
69062 73744 2 0, 9
Giải Ba
G.3
28668 67174 14711 13617 46011 10279
3
4
Giải Tư
G.4
6557 5429 6415 1454 5 3, 4, 7
Giải Năm
G.5
4316 2144 6966 9860 8112 4610
6
7
Giải Sáu
G.6
104 844 320 8  
Giải Bảy
G.7
79 71 38 53 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 4
1 0, 1, 1, 2, 5, 6, 7
2 0, 9
3 7, 8
4 4, 4, 4
5 3, 4, 7
6 0, 2, 6, 8
7 1, 4, 9, 9
8
9

Lô Tô SXMB Ngày 30/09/2023

02 04 10 11 11 12 15 16 17
20 29 37 38 44 44 44 53 54
57 60 62 66 68 71 74 79 79

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 1ZP-5ZP-6ZP-18ZP-4ZP-3ZP-7ZP-9ZP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
07044 0 4, 5, 9
Giải Nhất
G.1
88675 1 8, 9
Giải Nhì
G.2
45097 40581 2 1, 6
Giải Ba
G.3
45021 76164 14457 24067 57789 44804
3
4
Giải Tư
G.4
7218 1041 6089 3633 5 2, 5, 7, 9
Giải Năm
G.5
8752 2066 9926 1433 2605 2330
6
7
Giải Sáu
G.6
109 055 432 8 1, 8, 9, 9
Giải Bảy
G.7
79 88 59 19 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5, 9
1 8, 9
2 1, 6
3 0, 2, 3, 3
4 1, 4
5 2, 5, 7, 9
6 4, 6, 7
7 5, 9
8 1, 8, 9, 9
9 7

Lô Tô XSTD Ngày 29/09/2023

04 05 09 18 19 21 26 30 32
33 33 41 44 52 55 57 59 64
66 67 75 79 81 88 89 89 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3ZQ-2ZQ-11ZQ-15ZQ-1ZQ-6ZQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
11698 0 0, 4
Giải Nhất
G.1
77996 1 6, 7
Giải Nhì
G.2
44386 48900 2 0, 2, 3, 4
Giải Ba
G.3
50556 02023 73169 91188 39404 88068
3
4
Giải Tư
G.4
2092 6143 0736 5575 5 6
Giải Năm
G.5
9078 8697 7078 5622 3662 5048
6
7
Giải Sáu
G.6
924 443 417 8 4, 6, 8
Giải Bảy
G.7
61 16 20 84 9 2, 6, 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 4
1 6, 7
2 0, 2, 3, 4
3 6
4 3, 3, 8
5 6
6 1, 2, 8, 9
7 5, 8, 8
8 4, 6, 8
9 2, 6, 7, 8

Lô Tô XSMB Ngày 28/09/2023

00 04 16 17 20 22 23 24 36
43 43 48 56 61 62 68 69 75
78 78 84 86 88 92 96 97 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 9ZR-13ZR-7ZR-5ZR-1ZR-10ZR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
93447 0 5, 5, 6, 6, 8
Giải Nhất
G.1
71106 1 0, 1, 8
Giải Nhì
G.2
67705 00384 2 1, 1, 2, 3, 4, 8
Giải Ba
G.3
67673 22611 18030 35885 62710 86306
3
4
Giải Tư
G.4
7621 1221 9671 5497 5 6
Giải Năm
G.5
2608 8234 3524 0541 6323 6518
6
7
Giải Sáu
G.6
043 466 205 8 4, 5
Giải Bảy
G.7
56 28 22 74 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 5, 6, 6, 8
1 0, 1, 8
2 1, 1, 2, 3, 4, 8
3 0, 4
4 1, 3, 7
5 6
6 6
7 1, 3, 4
8 4, 5
9 7

Lô Tô SXMB Ngày 27/09/2023

05 05 06 06 08 10 11 18 21
21 22 23 24 28 30 34 41 43
47 56 66 71 73 74 84 85 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 10ZS-12ZS-6ZS-15ZS-9ZS-4ZS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
45236 0 0, 1, 3, 3, 3, 5, 9
Giải Nhất
G.1
33099 1 6
Giải Nhì
G.2
92248 85832 2  
Giải Ba
G.3
19963 86594 04650 57903 51103 34001
3
4
Giải Tư
G.4
9605 8174 8695 3932 5 0, 2
Giải Năm
G.5
1100 9835 6748 3452 5816 9380
6
7
Giải Sáu
G.6
003 883 109 8 0, 1, 3, 4
Giải Bảy
G.7
34 77 84 81 9 4, 5, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 3, 3, 3, 5, 9
1 6
2
3 2, 2, 4, 5, 6
4 8, 8
5 0, 2
6 3
7 4, 7
8 0, 1, 3, 4
9 4, 5, 9

Lô Tô XSTD Ngày 26/09/2023

00 01 03 03 03 05 09 16 32
32 34 35 36 48 48 50 52 63
74 77 80 81 83 84 94 95 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3ZT-11ZT-14ZT-2ZT-7ZT-6ZT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
68779 0 3, 5, 5, 5, 7
Giải Nhất
G.1
71548 1 4, 6, 6
Giải Nhì
G.2
82470 84221 2 1, 2, 7, 7
Giải Ba
G.3
03065 37527 36975 08761 59916 52871
3
4
 
Giải Tư
G.4
9605 6005 9627 8751 5 1, 6
Giải Năm
G.5
2897 5156 0016 2707 3603 9705
6
7
Giải Sáu
G.6
665 493 022 8 3
Giải Bảy
G.7
83 14 68 77 9 3, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 5, 5, 5, 7
1 4, 6, 6
2 1, 2, 7, 7
3
4 8
5 1, 6
6 1, 5, 5, 8
7 0, 1, 5, 7, 9
8 3
9 3, 7

Lô Tô XSMB Ngày 25/09/2023

03 05 05 05 07 14 16 16 21
22 27 27 48 51 56 61 65 65
68 70 71 75 77 79 83 93 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 7ZU-13ZU-10ZU-6ZU-12ZU-9ZU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62778 0 1, 2, 5, 5
Giải Nhất
G.1
20839 1 4, 6, 7, 9
Giải Nhì
G.2
29228 65528 2 8, 8
Giải Ba
G.3
22314 73466 17819 70905 97087 67176
3
4
Giải Tư
G.4
8299 1202 0788 8971 5 1, 9
Giải Năm
G.5
5759 0216 3733 2360 8984 1505
6
7
Giải Sáu
G.6
067 617 701 8 4, 7, 8
Giải Bảy
G.7
40 44 30 51 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 2, 5, 5
1 4, 6, 7, 9
2 8, 8
3 0, 3, 9
4 0, 4
5 1, 9
6 0, 6, 7
7 1, 6, 8
8 4, 7, 8
9 9

Lô Tô SXMB Ngày 24/09/2023

01 02 05 05 14 16 17 19 28
28 30 33 39 40 44 51 59 60
66 67 71 76 78 84 87 88 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 3ZV-13ZV-4ZV-1ZV-12ZV-8ZV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
76922 0  
Giải Nhất
G.1
99878 1  
Giải Nhì
G.2
60050 42231 2 2, 4, 7, 9
Giải Ba
G.3
70197 24029 17888 42024 71288 33727
3
4
Giải Tư
G.4
5488 9596 2292 3714 5 0, 3, 3
Giải Năm
G.5
9571 7953 2680 0653 6341 3334
6
7
 
Giải Sáu
G.6
075 832 375 8 0, 8, 8, 8
Giải Bảy
G.7
92 42 40 10 9 2, 2, 6, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 0, 4
2 2, 4, 7, 9
3 1, 2, 4
4 0, 1, 2
5 0, 3, 3
6
7 1, 5, 5, 8
8 0, 8, 8, 8
9 2, 2, 6, 7

Lô Tô XSTD Ngày 23/09/2023

10 14 22 24 27 29 31 32 34
40 41 42 50 53 53 71 75 75
78 80 88 88 88 92 92 96 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 8ZX-15ZX-12ZX-3ZX-7ZX-6ZX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
22714 0 0, 3, 7, 7
Giải Nhất
G.1
66480 1 0, 4, 5
Giải Nhì
G.2
36490 79715 2 1, 6
Giải Ba
G.3
56683 54921 79449 80550 24952 86607
3
4
Giải Tư
G.4
8307 1435 0484 0941 5 0, 2
Giải Năm
G.5
1863 0675 5349 9969 1503 4197
6
7
Giải Sáu
G.6
826 983 510 8 0, 0, 3, 3, 4
Giải Bảy
G.7
80 00 67 31 9 0, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 7, 7
1 0, 4, 5
2 1, 6
3 1, 5
4 1, 9, 9
5 0, 2
6 3, 7, 9
7 5
8 0, 0, 3, 3, 4
9 0, 7

Lô Tô XSMB Ngày 22/09/2023

00 03 07 07 10 14 15 21 26
31 35 41 49 49 50 52 63 67
69 75 80 80 83 83 84 90 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 9ZY-2ZY-13ZY-12ZY-7ZY-6ZY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
52566 0 3, 4
Giải Nhất
G.1
34841 1 7
Giải Nhì
G.2
51527 93225 2 0, 1, 5, 7, 8
Giải Ba
G.3
11728 25151 80780 49217 55120 57854
3
4
 
Giải Tư
G.4
0466 4980 0563 6846 5 1, 4, 8
Giải Năm
G.5
6189 5380 9292 6703 4758 9247
6
7
 
Giải Sáu
G.6
104 794 694 8 0, 0, 0, 9
Giải Bảy
G.7
64 63 21 91 9 1, 2, 4, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 4
1 7
2 0, 1, 5, 7, 8
3
4 1, 6, 7
5 1, 4, 8
6 3, 3, 4, 6, 6
7
8 0, 0, 0, 9
9 1, 2, 4, 4

Lô Tô SXMB Ngày 21/09/2023

03 04 17 20 21 25 27 28 41
46 47 51 54 58 63 63 64 66
66 80 80 80 89 91 92 94 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 8YA-13YA-9YA-10YA-5YA-14YA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
40303 0 1, 3, 7, 7, 8
Giải Nhất
G.1
10239 1 0, 1, 3, 4, 5, 8
Giải Nhì
G.2
54210 50718 2 2, 3, 9
Giải Ba
G.3
43807 58233 34307 28734 80115 71208
3
4
 
Giải Tư
G.4
5730 3813 6767 5531 5  
Giải Năm
G.5
0634 0364 2201 3711 5086 0814
6
7
Giải Sáu
G.6
393 729 536 8 6
Giải Bảy
G.7
22 23 91 75 9 1, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 7, 7, 8
1 0, 1, 3, 4, 5, 8
2 2, 3, 9
3 0, 1, 3, 4, 4, 6, 9
4
5
6 4, 7
7 5
8 6
9 1, 3

Lô Tô XSTD Ngày 20/09/2023

01 03 07 07 08 10 11 13 14
15 18 22 23 29 30 31 33 34
34 36 39 64 67 75 86 91 93

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 5YB-1YB-2YB-11YB-10YB-6YB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
50925 0  
Giải Nhất
G.1
75781 1  
Giải Nhì
G.2
95072 45895 2 5, 8
Giải Ba
G.3
41571 89042 12852 47456 00818 62562
3
4
Giải Tư
G.4
8894 5615 3165 5278 5 2, 5, 6
Giải Năm
G.5
1942 7055 3612 4780 5138 3630
6
7
Giải Sáu
G.6
212 766 598 8 0, 1, 5
Giải Bảy
G.7
41 28 85 40 9 4, 5, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 2, 2, 5, 8
2 5, 8
3 0, 8
4 0, 1, 2, 2
5 2, 5, 6
6 2, 5, 6
7 1, 2, 8
8 0, 1, 5
9 4, 5, 8

Lô Tô XSMB Ngày 19/09/2023

12 12 15 18 25 28 30 38 40
41 42 42 52 55 56 62 65 66
71 72 78 80 81 85 94 95 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 11YC-6YC-9YC-13YC-4YC-7YC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
43104 0 4, 6, 7
Giải Nhất
G.1
28261 1 7, 9
Giải Nhì
G.2
94697 54948 2 3, 3, 6
Giải Ba
G.3
94817 46842 80937 93431 84038 68623
3
4
Giải Tư
G.4
9898 3566 9576 3523 5 2, 4
Giải Năm
G.5
2967 8407 0472 8087 2142 0254
6
7
Giải Sáu
G.6
564 906 826 8 7
Giải Bảy
G.7
92 19 52 44 9 2, 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 6, 7
1 7, 9
2 3, 3, 6
3 1, 7, 8
4 2, 2, 4, 8
5 2, 4
6 1, 4, 6, 7
7 2, 6
8 7
9 2, 7, 8

Lô Tô SXMB Ngày 18/09/2023

04 06 07 17 19 23 23 26 31
37 38 42 42 44 48 52 54 61
64 66 67 72 76 87 92 97 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 7YD-5YD-2YD-12YD-15YD-13YD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
22365 0 5, 6
Giải Nhất
G.1
80585 1 6, 9
Giải Nhì
G.2
51233 18206 2 4, 5
Giải Ba
G.3
96019 28041 33335 84405 47766 56983
3
4
Giải Tư
G.4
0662 9764 3649 9731 5 0, 3
Giải Năm
G.5
9034 3966 3093 1775 7898 1925
6
7
Giải Sáu
G.6
266 316 572 8 3, 5
Giải Bảy
G.7
97 50 53 24 9 3, 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 6
1 6, 9
2 4, 5
3 1, 3, 4, 5
4 1, 9
5 0, 3
6 2, 4, 5, 6, 6, 6
7 2, 5
8 3, 5
9 3, 7, 8

Lô Tô XSTD Ngày 17/09/2023

05 06 16 19 24 25 31 33 34
35 41 49 50 53 62 64 65 66
66 66 72 75 83 85 93 97 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 1YE-15YE-12YE-10YE-8YE-5YE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
11724 0 0, 7
Giải Nhất
G.1
98298 1 3, 4, 7
Giải Nhì
G.2
19917 53982 2 4
Giải Ba
G.3
09894 85689 21669 68513 50670 77330
3
4
Giải Tư
G.4
1580 7154 6751 2983 5 1, 3, 4, 9
Giải Năm
G.5
7989 0174 4014 8953 5493 8885
6
7
Giải Sáu
G.6
459 607 700 8 0, 2, 3, 5, 9, 9
Giải Bảy
G.7
95 97 40 99 9 3, 4, 5, 7, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 7
1 3, 4, 7
2 4
3 0
4 0
5 1, 3, 4, 9
6 9
7 0, 4
8 0, 2, 3, 5, 9, 9
9 3, 4, 5, 7, 8, 9

Lô Tô XSMB Ngày 16/09/2023

00 07 13 14 17 24 30 40 51
53 54 59 69 70 74 80 82 83
85 89 89 93 94 95 97 98 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 10YF-14YF-1YF-3YF-13YF-7YF-19YF-8YF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
13720 0 0, 2, 2, 7
Giải Nhất
G.1
08293 1 3, 4
Giải Nhì
G.2
39853 99463 2 0
Giải Ba
G.3
40902 18299 67472 71197 09602 98672
3
4
Giải Tư
G.4
6266 7877 7531 1382 5 3
Giải Năm
G.5
8533 8041 0107 1775 2242 9568
6
7
Giải Sáu
G.6
692 139 713 8 2
Giải Bảy
G.7
00 90 14 61 9 0, 2, 3, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 2, 7
1 3, 4
2 0
3 1, 3, 9
4 1, 2
5 3
6 1, 3, 6, 8
7 2, 2, 5, 7
8 2
9 0, 2, 3, 7, 9

Lô Tô SXMB Ngày 15/09/2023

00 02 02 07 13 14 20 31 33
39 41 42 53 61 63 66 68 72
72 75 77 82 90 92 93 97 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 5YG-2YG-8YG-10YG-3YG-14YG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
59722 0 1, 3, 5, 9
Giải Nhất
G.1
39954 1 0
Giải Nhì
G.2
82710 03209 2 2, 3, 4
Giải Ba
G.3
78624 32001 43234 62757 70781 81883
3
4
 
Giải Tư
G.4
8076 8791 9056 0768 5 2, 4, 6, 7, 7
Giải Năm
G.5
6452 1096 3635 6305 6223 8703
6
7
Giải Sáu
G.6
457 589 380 8 0, 1, 3, 9
Giải Bảy
G.7
92 33 70 38 9 1, 2, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 5, 9
1 0
2 2, 3, 4
3 3, 4, 5, 8
4
5 2, 4, 6, 7, 7
6 8
7 0, 6
8 0, 1, 3, 9
9 1, 2, 6

Lô Tô XSTD Ngày 14/09/2023

01 03 05 09 10 22 23 24 33
34 35 38 52 54 56 57 57 68
70 76 80 81 83 89 91 92 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 13YH-1YH-2YH-9YH-15YH-4YH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
56650 0 4, 5, 6
Giải Nhất
G.1
37406 1 1, 5
Giải Nhì
G.2
50515 25911 2 1, 7
Giải Ba
G.3
41234 89462 16592 53472 18697 36227
3
4
Giải Tư
G.4
3240 6790 0262 3750 5 0, 0, 9
Giải Năm
G.5
3676 9266 7549 9781 1704 3680
6
7
Giải Sáu
G.6
405 446 442 8 0, 1
Giải Bảy
G.7
49 45 59 21 9 0, 2, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5, 6
1 1, 5
2 1, 7
3 4
4 0, 2, 5, 6, 9, 9
5 0, 0, 9
6 2, 2, 6
7 2, 6
8 0, 1
9 0, 2, 7

Lô Tô XSMB Ngày 13/09/2023

04 05 06 11 15 21 27 34 40
42 45 46 49 49 50 50 59 62
62 66 72 76 80 81 90 92 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 1YK-7YK-4YK-5YK-3YK-11YK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
73132 0 3
Giải Nhất
G.1
07023 1 0, 6
Giải Nhì
G.2
20680 11439 2 3, 3, 4, 6, 7
Giải Ba
G.3
90823 34894 66864 31763 56916 32737
3
4
 
Giải Tư
G.4
7532 1372 5554 4557 5 2, 4, 4, 7, 8
Giải Năm
G.5
9339 3954 0197 9470 3478 3924
6
7
Giải Sáu
G.6
827 958 726 8 0
Giải Bảy
G.7
03 31 52 10 9 4, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0, 6
2 3, 3, 4, 6, 7
3 1, 2, 2, 7, 9, 9
4
5 2, 4, 4, 7, 8
6 3, 4
7 0, 2, 8
8 0
9 4, 7

Lô Tô SXMB Ngày 12/09/2023

03 10 16 23 23 24 26 27 31
32 32 37 39 39 52 54 54 57
58 63 64 70 72 78 80 94 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 10YL-12YL-15YL-14YL-2YL-1YL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
63768 0 0, 2, 4, 9, 9
Giải Nhất
G.1
07404 1 2
Giải Nhì
G.2
76409 96941 2 3, 3
Giải Ba
G.3
36081 69640 53912 46658 14279 54968
3
4
Giải Tư
G.4
5802 8956 7809 3074 5 2, 6, 8
Giải Năm
G.5
0262 5994 3823 7323 3169 7052
6
7
Giải Sáu
G.6
598 735 736 8 1, 7
Giải Bảy
G.7
93 87 75 00 9 3, 4, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 4, 9, 9
1 2
2 3, 3
3 5, 6
4 0, 1
5 2, 6, 8
6 2, 8, 8, 9
7 4, 5, 9
8 1, 7
9 3, 4, 8

Lô Tô XSTD Ngày 11/09/2023

00 02 04 09 09 12 23 23 35
36 40 41 52 56 58 62 68 68
69 74 75 79 81 87 93 94 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3YM-7YM-4YM-9YM-12YM-10YM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
35902 0 0, 2, 2, 4, 8
Giải Nhất
G.1
31314 1 0, 4, 4, 9
Giải Nhì
G.2
95602 40508 2 0, 2, 6, 8, 9
Giải Ba
G.3
88800 91768 96669 72035 32840 02228
3
4
Giải Tư
G.4
7304 9775 0393 2766 5  
Giải Năm
G.5
9414 1229 3791 2810 9720 9332
6
7
Giải Sáu
G.6
840 864 219 8  
Giải Bảy
G.7
40 66 26 22 9 1, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 2, 4, 8
1 0, 4, 4, 9
2 0, 2, 6, 8, 9
3 2, 5
4 0, 0, 0
5
6 4, 6, 6, 8, 9
7 5
8
9 1, 3

Lô Tô XSMB Ngày 10/09/2023

00 02 02 04 08 10 14 14 19
20 22 26 28 29 32 35 40 40
40 64 66 66 68 69 75 91 93

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 8YN-10YN-14YN-12YN-4YN-5YN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
35252 0 8
Giải Nhất
G.1
16451 1 0, 1, 3, 4
Giải Nhì
G.2
69969 18026 2 6, 8, 9
Giải Ba
G.3
68810 96008 18951 03293 30814 22188
3
4
 
Giải Tư
G.4
3595 6413 8291 8579 5 1, 1, 1, 2
Giải Năm
G.5
4729 1428 1299 1711 8069 5240
6
7
Giải Sáu
G.6
046 773 149 8 1, 8
Giải Bảy
G.7
51 81 69 78 9 1, 3, 5, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0, 1, 3, 4
2 6, 8, 9
3
4 0, 6, 9
5 1, 1, 1, 2
6 9, 9, 9
7 3, 8, 9
8 1, 8
9 1, 3, 5, 9

Lô Tô SXMB Ngày 09/09/2023

08 10 11 13 14 26 28 29 40
46 49 51 51 51 52 69 69 69
73 78 79 81 88 91 93 95 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 9YP-8YP-10YP-2YP-4YP-6YP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
13676 0 7
Giải Nhất
G.1
24740 1 2, 3, 5, 7
Giải Nhì
G.2
56012 32207 2 0, 1, 3, 5
Giải Ba
G.3
50515 81421 34783 31017 30582 37899
3
4
Giải Tư
G.4
3520 0313 6597 2690 5 1, 5
Giải Năm
G.5
5491 7633 7787 7739 0294 9275
6
7
 
Giải Sáu
G.6
594 073 755 8 2, 3, 7
Giải Bảy
G.7
25 94 51 23 9 0, 1, 4, 4, 4, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 2, 3, 5, 7
2 0, 1, 3, 5
3 3, 9
4 0
5 1, 5
6
7 3, 5, 6
8 2, 3, 7
9 0, 1, 4, 4, 4, 7, 9

Lô Tô XSTD Ngày 08/09/2023

07 12 13 15 17 20 21 23 25
33 39 40 51 55 73 75 76 82
83 87 90 91 94 94 94 97 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4YQ-1YQ-9YQ-14YQ-15YQ-13YQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
49956 0 3, 9, 9
Giải Nhất
G.1
86503 1 2, 2, 4, 9, 9
Giải Nhì
G.2
30149 91295 2  
Giải Ba
G.3
79898 88109 48412 53869 38343 84577
3
4
Giải Tư
G.4
7509 5019 9362 1933 5 0, 6, 7, 9
Giải Năm
G.5
0559 2748 4246 4497 3950 1919
6
7
Giải Sáu
G.6
057 038 963 8  
Giải Bảy
G.7
48 12 14 78 9 5, 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 9, 9
1 2, 2, 4, 9, 9
2
3 3, 8
4 3, 6, 8, 8, 9
5 0, 6, 7, 9
6 2, 3, 9
7 7, 8
8
9 5, 7, 8

Lô Tô XSMB Ngày 07/09/2023

03 09 09 12 12 14 19 19 33
38 43 46 48 48 49 50 56 57
59 62 63 69 77 78 95 97 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 7YR-15YR-3YR-1YR-5YR-8YR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
15269 0 1, 4, 5
Giải Nhất
G.1
98469 1 6, 7
Giải Nhì
G.2
58959 81886 2 4, 4, 4, 5
Giải Ba
G.3
32925 78517 82116 72574 29546 87724
3
4
Giải Tư
G.4
1861 3124 4876 0278 5 9
Giải Năm
G.5
8305 8781 9304 5924 8293 4248
6
7
Giải Sáu
G.6
989 746 484 8 1, 4, 6, 9
Giải Bảy
G.7
95 32 01 30 9 3, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 5
1 6, 7
2 4, 4, 4, 5
3 0, 2
4 6, 6, 8
5 9
6 1, 9, 9
7 4, 6, 8
8 1, 4, 6, 9
9 3, 5

Lô Tô SXMB Ngày 06/09/2023

01 04 05 16 17 24 24 24 25
30 32 46 46 48 59 61 69 69
74 76 78 81 84 86 89 93 95

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 8YS-13YS-6YS-14YS-10YS-1YS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
06367 0 6, 9
Giải Nhất
G.1
75549 1 2, 4
Giải Nhì
G.2
37897 86396 2 2, 4
Giải Ba
G.3
21049 38393 71493 84506 00776 95951
3
4
Giải Tư
G.4
0309 1286 8450 4114 5 0, 1, 5
Giải Năm
G.5
9424 1746 2855 0197 4572 4922
6
7
Giải Sáu
G.6
912 992 842 8 6
Giải Bảy
G.7
72 44 38 96 9 2, 3, 3, 6, 6, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 9
1 2, 4
2 2, 4
3 8
4 2, 4, 6, 9, 9
5 0, 1, 5
6 7
7 2, 2, 6
8 6
9 2, 3, 3, 6, 6, 7, 7

Lô Tô XSTD Ngày 05/09/2023

06 09 12 14 22 24 38 42 44
46 49 49 50 51 55 67 72 72
76 86 92 93 93 96 96 97 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 14YT-10YT-11YT-15YT-3YT-1YT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
08811 0 7, 8
Giải Nhất
G.1
37863 1 1, 1, 1, 5
Giải Nhì
G.2
87846 28711 2 2, 3, 4, 5, 8
Giải Ba
G.3
18824 07874 25822 50186 66056 41908
3
4
Giải Tư
G.4
3781 1650 3560 7411 5 0, 3, 5, 6
Giải Năm
G.5
3315 3628 8407 0132 3485 5123
6
7
Giải Sáu
G.6
490 255 462 8 1, 5, 6
Giải Bảy
G.7
43 36 25 53 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7, 8
1 1, 1, 1, 5
2 2, 3, 4, 5, 8
3 2, 6
4 3, 6
5 0, 3, 5, 6
6 0, 2, 3
7 4
8 1, 5, 6
9 0

Lô Tô XSMB Ngày 04/09/2023

07 08 11 11 11 15 22 23 24
25 28 32 36 43 46 50 53 55
56 60 62 63 74 81 85 86 90

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 12YU-7YU-13YU-3YU-11YU-10YU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
31186 0 0, 7, 8
Giải Nhất
G.1
04843 1 0, 0, 1, 3
Giải Nhì
G.2
91474 14263 2 0, 0, 1, 1, 8
Giải Ba
G.3
71382 56092 53921 86765 79000 44950
3
4
Giải Tư
G.4
6310 9597 4434 5220 5 0, 8
Giải Năm
G.5
8407 8811 5408 5120 4332 2064
6
7
Giải Sáu
G.6
058 233 028 8 2, 6
Giải Bảy
G.7
36 10 13 21 9 2, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 7, 8
1 0, 0, 1, 3
2 0, 0, 1, 1, 8
3 2, 3, 4, 6
4 3
5 0, 8
6 3, 4, 5
7 4
8 2, 6
9 2, 7

Lô Tô SXMB Ngày 03/09/2023

00 07 08 10 10 11 13 20 20
21 21 28 32 33 34 36 43 50
58 63 64 65 74 82 86 92 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 8YV-3YV-10YV-15YV-6YV-13YV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
06380 0 0, 7, 9
Giải Nhất
G.1
98000 1 4, 6
Giải Nhì
G.2
99597 53685 2 4, 5
Giải Ba
G.3
34586 78688 64779 57124 13835 11414
3
4
Giải Tư
G.4
5991 0633 8196 3616 5 4
Giải Năm
G.5
9491 9707 7686 3397 8542 6448
6
7
 
Giải Sáu
G.6
325 892 195 8 0, 5, 6, 6, 8
Giải Bảy
G.7
09 36 54 76 9 1, 1, 2, 5, 6, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 7, 9
1 4, 6
2 4, 5
3 3, 5, 6
4 2, 8
5 4
6
7 6, 9
8 0, 5, 6, 6, 8
9 1, 1, 2, 5, 6, 7, 7

Lô Tô XSTD Ngày 02/09/2023

00 07 09 14 16 24 25 33 35
36 42 48 54 76 79 80 85 86
86 88 91 91 92 95 96 97 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4YX-14YX-11YX-15YX-1YX-8YX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
61379 0 8, 9
Giải Nhất
G.1
79008 1 0, 8
Giải Nhì
G.2
07854 80318 2 1, 3, 6, 7
Giải Ba
G.3
48527 90784 13121 89610 34437 47431
3
4
Giải Tư
G.4
7099 6773 7723 6743 5 0, 4, 4, 9
Giải Năm
G.5
4050 1687 2692 4187 1868 4573
6
7
Giải Sáu
G.6
559 179 626 8 4, 7, 7
Giải Bảy
G.7
43 54 36 09 9 2, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8, 9
1 0, 8
2 1, 3, 6, 7
3 1, 6, 7
4 3, 3
5 0, 4, 4, 9
6 8
7 3, 3, 9, 9
8 4, 7, 7
9 2, 9

Lô Tô XSMB Ngày 01/09/2023

08 09 10 18 21 23 26 27 31
36 37 43 43 50 54 54 59 68
73 73 79 79 84 87 87 92 99

XSMB 30 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 30 NGÀY - KQXSMB 30 NGÀY

 

XSMB 30 ngày hay xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Miền Bắc của 30 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 30 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 30 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 30 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 30 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 30 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 30 ngày, kqxsmn, kqxsmt 30 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.