Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
82266
81099 92979 15348 02283

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 14DP-13DP-3DP-9DP-10DP-8DP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
02283 0 0, 1, 1, 3, 4
Giải Nhất
G.1
58255 1 7, 8, 9
Giải Nhì
G.2
01657 06701 2 2, 3
Giải Ba
G.3
91266 84964 27203 66523 51367 49639
3
4
Giải Tư
G.4
8935 3818 5601 9446 5 5, 6, 7
Giải Năm
G.5
3699 2160 3449 4422 5004 6817
6
7
Giải Sáu
G.6
776 056 519 8 3, 4, 6
Giải Bảy
G.7
38 86 00 84 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 1, 3, 4
1 7, 8, 9
2 2, 3
3 5, 8, 9
4 6, 9
5 5, 6, 7
6 0, 4, 6, 7
7 6
8 3, 4, 6
9 9

Lô Tô XSMB Ngày 12/06/2021

00 01 01 03 04 17 18 19 22
23 35 38 39 46 49 55 56 57
60 64 66 67 76 83 84 86 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 15DN-10DN-7DN-2DN-12DN-5DN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
15348 0 2, 3, 5, 8, 9
Giải Nhất
G.1
78802 1 1, 4, 8
Giải Nhì
G.2
22861 91584 2 0, 5, 6, 7
Giải Ba
G.3
26582 67608 72292 04209 46545 31425
3
4
Giải Tư
G.4
1818 1726 0627 0345 5  
Giải Năm
G.5
6341 5705 4803 2089 8511 1671
6
7
Giải Sáu
G.6
765 835 214 8 2, 4, 9
Giải Bảy
G.7
20 30 43 77 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 3, 5, 8, 9
1 1, 4, 8
2 0, 5, 6, 7
3 0, 5
4 1, 3, 5, 5, 8
5
6 1, 5
7 1, 7
8 2, 4, 9
9 2

Lô Tô SXMB Ngày 11/06/2021

02 03 05 08 09 11 14 18 20
25 26 27 30 35 41 43 45 45
48 61 65 71 77 82 84 89 92

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 13DM-4DM-1DM-2DM-5DM-8DM-7DM-19DM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
92979 0 6, 8, 9
Giải Nhất
G.1
56882 1 3, 8
Giải Nhì
G.2
39343 47196 2  
Giải Ba
G.3
39732 88318 82043 67698 10650 01836
3
4
Giải Tư
G.4
4157 8740 6035 6845 5 0, 7
Giải Năm
G.5
4165 2074 1708 5467 5906 5861
6
7
Giải Sáu
G.6
909 942 335 8 2, 4
Giải Bảy
G.7
42 84 68 13 9 6, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 8, 9
1 3, 8
2
3 2, 5, 5, 6
4 0, 2, 2, 3, 3, 5
5 0, 7
6 1, 5, 7, 8
7 4, 9
8 2, 4
9 6, 8

Lô Tô XSTD Ngày 10/06/2021

06 08 09 13 18 32 35 35 36
40 42 42 43 43 45 50 57 61
65 67 68 74 79 82 84 96 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 7DL-5DL-3DL-15DL-12DL-4DL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
81099 0 0, 5, 6, 7, 8
Giải Nhất
G.1
17483 1 0, 2, 6, 8
Giải Nhì
G.2
94216 47818 2 9
Giải Ba
G.3
97693 24154 36495 14806 25546 65012
3
4
Giải Tư
G.4
3529 6007 8659 7548 5 4, 6, 7, 9
Giải Năm
G.5
1408 4257 7197 6600 8905 9695
6
7
 
Giải Sáu
G.6
210 538 296 8 3
Giải Bảy
G.7
72 42 94 56 9 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 5, 6, 7, 8
1 0, 2, 6, 8
2 9
3 8
4 2, 6, 8
5 4, 6, 7, 9
6
7 2
8 3
9 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9

Lô Tô XSMB Ngày 09/06/2021

00 05 06 07 08 10 12 16 18
29 38 42 46 48 54 56 57 59
72 83 93 94 95 95 96 97 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 8DK-4DK-12DK-11DK-13DK-9DK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
82266 0 1, 4, 5, 8
Giải Nhất
G.1
02343 1 9
Giải Nhì
G.2
40408 17259 2 3, 4, 5, 6
Giải Ba
G.3
58039 69704 38105 57824 67161 47090
3
4
Giải Tư
G.4
6998 4755 2674 6191 5 5, 9
Giải Năm
G.5
0623 3544 8319 1864 3741 8626
6
7
Giải Sáu
G.6
325 466 201 8  
Giải Bảy
G.7
67 98 93 95 9 0, 1, 3, 5, 8, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 5, 8
1 9
2 3, 4, 5, 6
3 9
4 1, 3, 4
5 5, 9
6 1, 4, 6, 6, 7
7 4
8
9 0, 1, 3, 5, 8, 8

Lô Tô SXMB Ngày 08/06/2021

01 04 05 08 19 23 24 25 26
39 41 43 44 55 59 61 64 66
66 67 74 90 91 93 95 98 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 2DH-6DH-14DH-5DH-3DH-10DH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
26422 0 0, 2, 2, 3
Giải Nhất
G.1
90141 1 5
Giải Nhì
G.2
26323 40303 2 2, 3
Giải Ba
G.3
80054 66276 56066 54135 47989 89880
3
4
Giải Tư
G.4
3299 4148 8200 4431 5 0, 2, 4, 9
Giải Năm
G.5
1752 0845 2782 6950 8387 9702
6
7
Giải Sáu
G.6
143 889 915 8 0, 2, 3, 7, 9, 9
Giải Bảy
G.7
59 41 02 83 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 2, 3
1 5
2 2, 3
3 1, 5
4 1, 1, 3, 5, 8
5 0, 2, 4, 9
6 6
7 6
8 0, 2, 3, 7, 9, 9
9 9

Lô Tô XSTD Ngày 07/06/2021

00 02 02 03 15 22 23 31 35
41 41 43 45 48 50 52 54 59
66 76 80 82 83 87 89 89 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 10DG-14DG-9DG-7DG-8DG-4DG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
73663 0 6, 7, 9, 9
Giải Nhất
G.1
63348 1 4, 8
Giải Nhì
G.2
58752 82743 2 1, 1
Giải Ba
G.3
63709 20214 34263 76106 67609 93999
3
4
Giải Tư
G.4
9233 6289 2907 4869 5 2, 5
Giải Năm
G.5
4145 1855 3439 4721 9299 0693
6
7
 
Giải Sáu
G.6
982 560 036 8 2, 8, 9
Giải Bảy
G.7
91 21 18 88 9 1, 3, 9, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 7, 9, 9
1 4, 8
2 1, 1
3 3, 6, 9
4 3, 5, 8
5 2, 5
6 0, 3, 3, 9
7
8 2, 8, 9
9 1, 3, 9, 9

Lô Tô XSMB Ngày 06/06/2021

06 07 09 09 14 18 21 21 33
36 39 43 45 48 52 55 60 63
63 69 82 88 89 91 93 99 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 11DF-4DF-5DF-9DF-10DF-13DF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
10263 0 1, 2, 4, 7
Giải Nhất
G.1
84855 1 1, 2, 2, 3
Giải Nhì
G.2
75330 03907 2  
Giải Ba
G.3
81512 16104 73677 91089 87745 84811
3
4
Giải Tư
G.4
5701 3312 3838 2644 5 5
Giải Năm
G.5
7792 7464 4444 1360 1536 6741
6
7
Giải Sáu
G.6
482 302 689 8 2, 9, 9
Giải Bảy
G.7
65 37 13 33 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 2, 4, 7
1 1, 2, 2, 3
2
3 0, 3, 6, 7, 8
4 1, 4, 4, 5
5 5
6 0, 3, 4, 5
7 7
8 2, 9, 9
9 2

Lô Tô SXMB Ngày 05/06/2021

01 02 04 07 11 12 12 13 30
33 36 37 38 41 44 44 45 55
60 63 64 65 77 82 89 89 92

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 5DE-7DE-13DE-6DE-15DE-8DE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
60930 0 2
Giải Nhất
G.1
14424 1 0, 0, 6, 6, 7, 9
Giải Nhì
G.2
25978 61321 2 0, 1, 2, 3, 4, 5
Giải Ba
G.3
06154 49998 53542 83194 89741 90617
3
4
Giải Tư
G.4
0202 1868 6825 6573 5 4
Giải Năm
G.5
5016 2422 9023 6064 1610 0560
6
7
Giải Sáu
G.6
316 410 619 8  
Giải Bảy
G.7
41 94 20 71 9 4, 4, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0, 0, 6, 6, 7, 9
2 0, 1, 2, 3, 4, 5
3 0
4 1, 1, 2
5 4
6 0, 4, 8
7 1, 3, 8
8
9 4, 4, 8

Lô Tô XSTD Ngày 04/06/2021

02 10 10 16 16 17 19 20 21
22 23 24 25 30 41 41 42 54
60 64 68 71 73 78 94 94 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 14DC-12DC-3DC-4DC-7DC-6DC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62721 0 2, 9
Giải Nhất
G.1
69350 1 5, 8
Giải Nhì
G.2
70384 57898 2 1
Giải Ba
G.3
76879 97275 98757 65684 44550 69190
3
4
Giải Tư
G.4
7331 7896 0215 8763 5 0, 0, 3, 6, 7, 9
Giải Năm
G.5
1682 9809 2170 8678 0893 0640
6
7
Giải Sáu
G.6
318 453 156 8 1, 2, 4, 4
Giải Bảy
G.7
65 81 02 59 9 0, 3, 6, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 9
1 5, 8
2 1
3 1
4 0
5 0, 0, 3, 6, 7, 9
6 3, 5
7 0, 5, 8, 9
8 1, 2, 4, 4
9 0, 3, 6, 8

Lô Tô XSMB Ngày 03/06/2021

02 09 15 18 21 31 40 50 50
53 56 57 59 63 65 70 75 78
79 81 82 84 84 90 93 96 98

XSMB 10 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 10 NGÀY - KQXSMB 10 NGÀY

 

XSMB 10 ngày hay xổ số miền bắc 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Bắc của 10 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 10 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 10 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 10 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 10 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 10 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 10 ngày, kqxsmn, kqxsmt 10 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.