Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
      93374
30147 16510 14138 69356 12073 90649 71396
99369 96850 90289

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 5KU-12KU-16KU-11KU-13KU-18KU-15KU-7KU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
90289 0 0, 3, 6
Giải Nhất
G.1
19874 1 7, 8
Giải Nhì
G.2
24789 50177 2 7, 8, 9
Giải Ba
G.3
84160 84250 66154 14306 03341 85969
3
4
Giải Tư
G.4
3241 9829 9103 6240 5 0, 4
Giải Năm
G.5
5674 7671 0218 3300 5133 6434
6
7
Giải Sáu
G.6
317 228 892 8 9, 9
Giải Bảy
G.7
47 40 90 27 9 0, 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 6
1 7, 8
2 7, 8, 9
3 3, 4
4 0, 0, 1, 1, 7
5 0, 4
6 0, 9
7 1, 4, 4, 7
8 9, 9
9 0, 2

Lô Tô XSMB Ngày 17/04/2024

00 03 06 17 18 27 28 29 33
34 40 40 41 41 47 50 54 60
69 71 74 74 77 89 89 90 92

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 17KT-19KT-12KT-1KT-13KT-14KT-2KT-8KT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
96850 0 4
Giải Nhất
G.1
66671 1 0, 0, 2, 6, 6, 7, 8
Giải Nhì
G.2
51310 74053 2 4
Giải Ba
G.3
36642 19172 58381 14433 62816 92024
3
4
Giải Tư
G.4
4787 8217 7761 0665 5 0, 1, 2, 3
Giải Năm
G.5
8452 0869 3282 0710 4804 7663
6
7
Giải Sáu
G.6
366 886 216 8 1, 2, 6, 7
Giải Bảy
G.7
12 51 91 18 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 0, 0, 2, 6, 6, 7, 8
2 4
3 3
4 2
5 0, 1, 2, 3
6 1, 3, 5, 6, 9
7 1, 2
8 1, 2, 6, 7
9 1

Lô Tô SXMB Ngày 16/04/2024

04 10 10 12 16 16 17 18 24
33 42 50 51 52 53 61 63 65
66 69 71 72 81 82 86 87 91

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
99369 0 0, 3, 4, 5
Giải Nhất
G.1
13829 1 3
Giải Nhì
G.2
59861 27481 2 2, 5, 6, 9, 9
Giải Ba
G.3
65303 77704 89049 50013 34525 33222
3
4
Giải Tư
G.4
3926 0546 2651 3393 5 1, 4
Giải Năm
G.5
0937 3884 1948 1679 9105 2079
6
7
Giải Sáu
G.6
334 673 600 8 1, 4
Giải Bảy
G.7
54 33 98 29 9 3, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 4, 5
1 3
2 2, 5, 6, 9, 9
3 3, 4, 7
4 6, 8, 9
5 1, 4
6 1, 9
7 3, 9, 9
8 1, 4
9 3, 8

Lô Tô XSTD Ngày 15/04/2024

00 03 04 05 13 22 25 26 29
29 33 34 37 46 48 49 51 54
61 69 73 79 79 81 84 93 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
71396 0 0, 1, 9
Giải Nhất
G.1
20801 1 5, 6, 8, 8
Giải Nhì
G.2
73470 83615 2 1, 2
Giải Ba
G.3
59318 54657 90221 19494 20418 77848
3
4
Giải Tư
G.4
2581 6371 8850 1300 5 0, 2, 7
Giải Năm
G.5
0309 2342 1961 6616 5569 5870
6
7
Giải Sáu
G.6
496 635 489 8 1, 9, 9
Giải Bảy
G.7
52 22 89 90 9 0, 4, 6, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 9
1 5, 6, 8, 8
2 1, 2
3 5
4 2, 8
5 0, 2, 7
6 1, 9
7 0, 0, 1
8 1, 9, 9
9 0, 4, 6, 6

Lô Tô XSMB Ngày 14/04/2024

00 01 09 15 16 18 18 21 22
35 42 48 50 52 57 61 69 70
70 71 81 89 89 90 94 96 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 5KQ-15KQ-9KQ-4KQ-8KQ-1KQ-18KQ-12KQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
90649 0 3
Giải Nhất
G.1
71212 1 0, 2, 5
Giải Nhì
G.2
55720 56680 2 0, 0, 0, 8
Giải Ba
G.3
64761 94392 09089 57015 06920 83467
3
4
Giải Tư
G.4
1452 5230 5083 2320 5 2, 6, 8
Giải Năm
G.5
4090 8241 0310 6378 1575 3896
6
7
Giải Sáu
G.6
756 690 503 8 0, 3, 9
Giải Bảy
G.7
58 28 35 64 9 0, 0, 2, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0, 2, 5
2 0, 0, 0, 8
3 0, 5
4 1, 9
5 2, 6, 8
6 1, 4, 7
7 5, 8
8 0, 3, 9
9 0, 0, 2, 6

Lô Tô SXMB Ngày 13/04/2024

03 10 12 15 20 20 20 28 30
35 41 49 52 56 58 61 64 67
75 78 80 83 89 90 90 92 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 12KP-18KP-17KP-14KP-3KP-11KP-1KP-16KP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
12073 0  
Giải Nhất
G.1
92837 1  
Giải Nhì
G.2
28622 02259 2 1, 2, 7, 7, 7
Giải Ba
G.3
53010 14391 79427 13247 76972 60599
3
4
Giải Tư
G.4
6594 5821 6858 2983 5 0, 8, 9
Giải Năm
G.5
0993 5483 8027 6916 5213 4770
6
7
 
Giải Sáu
G.6
850 036 185 8 0, 3, 3, 3, 5
Giải Bảy
G.7
27 83 16 80 9 1, 3, 4, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 0, 3, 6, 6
2 1, 2, 7, 7, 7
3 6, 7
4 7
5 0, 8, 9
6
7 0, 2, 3
8 0, 3, 3, 3, 5
9 1, 3, 4, 9

Lô Tô XSTD Ngày 12/04/2024

10 13 16 16 21 22 27 27 27
36 37 47 50 58 59 70 72 73
80 83 83 83 85 91 93 94 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
69356 0 9
Giải Nhất
G.1
22552 1 0
Giải Nhì
G.2
35140 15293 2 8, 8
Giải Ba
G.3
35010 28133 33342 65578 74436 57981
3
4
Giải Tư
G.4
4851 2761 8993 3587 5 0, 1, 2, 3, 6
Giải Năm
G.5
6909 2693 2363 1750 3328 7628
6
7
Giải Sáu
G.6
753 388 635 8 0, 1, 6, 7, 8
Giải Bảy
G.7
73 80 42 86 9 3, 3, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0
2 8, 8
3 3, 5, 6
4 0, 2, 2
5 0, 1, 2, 3, 6
6 1, 3
7 3, 8
8 0, 1, 6, 7, 8
9 3, 3, 3

Lô Tô XSMB Ngày 11/04/2024

09 10 28 28 33 35 36 40 42
42 50 51 52 53 56 61 63 73
78 80 81 86 87 88 93 93 93

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
14138 0 2, 8
Giải Nhất
G.1
62724 1 2, 3
Giải Nhì
G.2
54157 96213 2 1, 2, 2, 4
Giải Ba
G.3
14362 89770 55669 50544 04462 48939
3
4
Giải Tư
G.4
4062 5079 6608 7155 5 2, 3, 5, 7
Giải Năm
G.5
7402 1236 4922 4421 2178 9253
6
7
Giải Sáu
G.6
552 247 722 8  
Giải Bảy
G.7
12 45 75 97 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 8
1 2, 3
2 1, 2, 2, 4
3 6, 8, 9
4 4, 5, 7
5 2, 3, 5, 7
6 2, 2, 2, 9
7 0, 5, 8, 9
8
9 7

Lô Tô SXMB Ngày 10/04/2024

02 08 12 13 21 22 22 24 36
38 39 44 45 47 52 53 55 57
62 62 62 69 70 75 78 79 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 14KL-9KL-15KL-16KL-19KL-20KL-6KL-3KL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
16510 0  
Giải Nhất
G.1
57524 1  
Giải Nhì
G.2
46210 99866 2 4, 4, 6, 7
Giải Ba
G.3
59326 97595 41257 02724 00969 52074
3
4
Giải Tư
G.4
0760 1668 3313 3684 5 5, 7
Giải Năm
G.5
6299 7898 4768 6210 3355 4816
6
7
Giải Sáu
G.6
717 130 568 8 4
Giải Bảy
G.7
69 62 27 41 9 5, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 0, 0, 0, 3, 6, 7
2 4, 4, 6, 7
3 0
4 1
5 5, 7
6 0, 2, 6, 8, 8, 8, 9, 9
7 4
8 4
9 5, 8, 9

Lô Tô XSTD Ngày 09/04/2024

10 10 10 13 16 17 24 24 26
27 30 41 55 57 60 62 66 68
68 68 69 69 74 84 95 98 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
30147 0 4, 5, 7
Giải Nhất
G.1
37755 1 3, 5, 5, 6
Giải Nhì
G.2
61413 89550 2 0, 2
Giải Ba
G.3
20904 51761 51163 31983 91022 78447
3
4
Giải Tư
G.4
5498 3294 6720 2059 5 0, 5, 9
Giải Năm
G.5
4679 0615 6473 3807 2132 0360
6
7
Giải Sáu
G.6
567 190 316 8 3
Giải Bảy
G.7
15 61 05 32 9 0, 4, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5, 7
1 3, 5, 5, 6
2 0, 2
3 2, 2
4 7, 7
5 0, 5, 9
6 0, 1, 1, 3, 7
7 3, 9
8 3
9 0, 4, 8

Lô Tô XSMB Ngày 08/04/2024

04 05 07 13 15 15 16 20 22
32 32 47 47 50 55 59 60 61
61 63 67 73 79 83 90 94 98

XSMB 10 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 10 NGÀY - KQXSMB 10 NGÀY

 

XSMB 10 ngày hay xổ số miền bắc 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Bắc của 10 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 10 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 10 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 10 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 10 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 10 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 10 ngày, kqxsmn, kqxsmt 10 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.