Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
12093 35330 93901 45957

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3KG-4KG-10KG-15KG-1KG-2KG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
45957 0 0, 1, 3, 4, 9
Giải Nhất
G.1
46590 1 2, 7, 8, 8, 9
Giải Nhì
G.2
96670 98212 2 8
Giải Ba
G.3
61428 04665 16136 67569 58371 64581
3
4
Giải Tư
G.4
2819 9818 9180 2878 5 6, 7
Giải Năm
G.5
3041 7099 3203 1269 0117 1209
6
7
Giải Sáu
G.6
618 301 042 8 0, 1
Giải Bảy
G.7
32 56 00 04 9 0, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 3, 4, 9
1 2, 7, 8, 8, 9
2 8
3 2, 6
4 1, 2
5 6, 7
6 5, 9, 9
7 0, 1, 8
8 0, 1
9 0, 9

Lô Tô XSMB Ngày 19/09/2021

00 01 03 04 09 12 17 18 18
19 28 32 36 41 42 56 57 65
69 69 70 71 78 80 81 90 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 9KF-2KF-6KF-15KF-8KF-13KF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
93901 0 1, 2, 3, 6
Giải Nhất
G.1
29743 1 0, 4, 7
Giải Nhì
G.2
74749 24114 2  
Giải Ba
G.3
11745 24603 47552 26902 02551 09078
3
4
Giải Tư
G.4
2410 5244 7589 6247 5 1, 2, 9
Giải Năm
G.5
6371 5447 7365 6465 3567 7674
6
7
Giải Sáu
G.6
783 359 506 8 3, 3, 9
Giải Bảy
G.7
36 83 39 17 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 2, 3, 6
1 0, 4, 7
2
3 6, 9
4 3, 4, 5, 7, 7, 9
5 1, 2, 9
6 5, 5, 7
7 1, 4, 8
8 3, 3, 9
9

Lô Tô SXMB Ngày 18/09/2021

01 02 03 06 10 14 17 36 39
43 44 45 47 47 49 51 52 59
65 65 67 71 74 78 83 83 89

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 1KE-9KE-4KE-10KE-12KE-2KE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
35330 0 5
Giải Nhất
G.1
90315 1 0, 5, 9
Giải Nhì
G.2
57179 80432 2 9
Giải Ba
G.3
55894 21451 13005 89719 57160 48276
3
4
Giải Tư
G.4
6690 5579 3410 0178 5 1, 3, 8
Giải Năm
G.5
4358 3330 7399 5849 4867 6289
6
7
Giải Sáu
G.6
277 553 366 8 9
Giải Bảy
G.7
41 75 29 78 9 0, 4, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0, 5, 9
2 9
3 0, 0, 2
4 1, 9
5 1, 3, 8
6 0, 6, 7
7 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9
8 9
9 0, 4, 9

Lô Tô XSTD Ngày 17/09/2021

05 10 15 19 29 30 30 32 41
49 51 53 58 60 66 67 75 76
77 78 78 79 79 89 90 94 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 2KD-12KD-4KD-8KD-7KD-10KD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
12093 0 0, 7
Giải Nhất
G.1
15382 1 9
Giải Nhì
G.2
00130 21943 2 3
Giải Ba
G.3
50448 80082 64043 98242 01132 53130
3
4
Giải Tư
G.4
8475 5930 6507 0597 5 9
Giải Năm
G.5
9265 2047 3694 8132 8300 6759
6
7
Giải Sáu
G.6
984 963 471 8 2, 2, 4
Giải Bảy
G.7
39 23 97 19 9 3, 4, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 7
1 9
2 3
3 0, 0, 0, 2, 2, 9
4 2, 3, 3, 7, 8
5 9
6 3, 5
7 1, 5
8 2, 2, 4
9 3, 4, 7, 7

Lô Tô XSMB Ngày 16/09/2021

00 07 19 23 30 30 30 32 32
39 42 43 43 47 48 59 63 65
71 75 82 82 84 93 94 97 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 12KC-2KC-5KC-14KC-15KC-7KC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
04965 0 4, 6
Giải Nhất
G.1
26381 1 2, 4, 7
Giải Nhì
G.2
75078 09937 2 5
Giải Ba
G.3
87750 14292 31642 19830 46057 14725
3
4
Giải Tư
G.4
3447 5262 3595 5888 5 0, 7
Giải Năm
G.5
8882 5706 6266 5117 4340 5870
6
7
Giải Sáu
G.6
534 904 082 8 1, 2, 2, 8
Giải Bảy
G.7
14 12 39 42 9 2, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 6
1 2, 4, 7
2 5
3 0, 4, 7, 9
4 0, 2, 2, 7
5 0, 7
6 2, 5, 6
7 0, 8
8 1, 2, 2, 8
9 2, 5

Lô Tô SXMB Ngày 15/09/2021

04 06 12 14 17 25 30 34 37
39 40 42 42 47 50 57 62 65
66 70 78 81 82 82 88 92 95

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 7KB-3KB-4KB-1KB-11KB-10KB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
32159 0 0, 4, 8
Giải Nhất
G.1
81460 1 0, 0, 4
Giải Nhì
G.2
01050 23826 2 1, 6
Giải Ba
G.3
50064 32174 32284 79576 35652 46767
3
4
Giải Tư
G.4
2910 5131 4210 3314 5 0, 2, 2, 5, 9
Giải Năm
G.5
3955 0979 1384 0082 7704 8538
6
7
Giải Sáu
G.6
921 400 284 8 2, 4, 4, 4
Giải Bảy
G.7
08 71 52 49 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 4, 8
1 0, 0, 4
2 1, 6
3 1, 8
4 9
5 0, 2, 2, 5, 9
6 0, 4, 7
7 1, 4, 6, 9
8 2, 4, 4, 4
9

Lô Tô XSTD Ngày 14/09/2021

00 04 08 10 10 14 21 26 31
38 49 50 52 52 55 59 60 64
67 71 74 76 79 82 84 84 84

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 7KA-1KA-4KA-9KA-13KA-15KA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
95548 0 1, 8, 9
Giải Nhất
G.1
68227 1 3
Giải Nhì
G.2
53476 18423 2 3, 7
Giải Ba
G.3
59313 10761 02884 22998 26134 12546
3
4
Giải Tư
G.4
0146 5730 8572 0808 5 7
Giải Năm
G.5
9635 3032 0184 8384 1790 7601
6
7
Giải Sáu
G.6
564 591 957 8 3, 4, 4, 4
Giải Bảy
G.7
83 09 99 32 9 0, 1, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 8, 9
1 3
2 3, 7
3 0, 2, 2, 4, 5
4 6, 6, 8
5 7
6 1, 4
7 2, 6
8 3, 4, 4, 4
9 0, 1, 8, 9

Lô Tô XSMB Ngày 13/09/2021

01 08 09 13 23 27 30 32 32
34 35 46 46 48 57 61 64 72
76 83 84 84 84 90 91 98 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 7HZ-2HZ-1HZ-13HZ-10HZ-14HZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
23349 0 0, 8, 8
Giải Nhất
G.1
65096 1 1, 3, 3
Giải Nhì
G.2
37636 14585 2 6
Giải Ba
G.3
82711 01984 10108 63761 80426 18098
3
4
Giải Tư
G.4
8650 6413 3653 9598 5 0, 1, 3
Giải Năm
G.5
0444 1083 4230 5098 5783 5883
6
7
Giải Sáu
G.6
265 113 308 8 3, 3, 3, 4, 5
Giải Bảy
G.7
51 73 00 47 9 6, 8, 8, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 8, 8
1 1, 3, 3
2 6
3 0, 6
4 4, 7, 9
5 0, 1, 3
6 1, 5
7 3
8 3, 3, 3, 4, 5
9 6, 8, 8, 8

Lô Tô SXMB Ngày 12/09/2021

00 08 08 11 13 13 26 30 36
44 47 49 50 51 53 61 65 73
83 83 83 84 85 96 98 98 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 7HY-8HY-15HY-4HY-10HY-1HY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
26654 0 9
Giải Nhất
G.1
20585 1 1, 3, 9, 9
Giải Nhì
G.2
51339 80495 2 5
Giải Ba
G.3
73145 54425 13470 95180 51294 10392
3
4
Giải Tư
G.4
6147 1153 8442 6773 5 1, 3, 4, 8
Giải Năm
G.5
8484 0277 8909 5947 1763 3538
6
7
Giải Sáu
G.6
496 219 658 8 0, 4, 5
Giải Bảy
G.7
13 51 11 19 9 2, 4, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 1, 3, 9, 9
2 5
3 8, 9
4 2, 5, 7, 7
5 1, 3, 4, 8
6 3
7 0, 3, 7
8 0, 4, 5
9 2, 4, 5, 6

Lô Tô XSTD Ngày 11/09/2021

09 11 13 19 19 25 38 39 42
45 47 47 51 53 54 58 63 70
73 77 80 84 85 92 94 95 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 2HX-3HX-5HX-4HX-13HX-10HX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
04529 0 1, 8
Giải Nhất
G.1
92073 1 1, 6, 9
Giải Nhì
G.2
44668 76193 2 2, 8, 8, 8, 9
Giải Ba
G.3
78657 91786 40075 69216 56628 26266
3
4
Giải Tư
G.4
7728 8549 2347 4738 5 7
Giải Năm
G.5
4908 4367 5962 3741 4361 8143
6
7
Giải Sáu
G.6
101 128 722 8 6
Giải Bảy
G.7
11 19 76 60 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 8
1 1, 6, 9
2 2, 8, 8, 8, 9
3 8
4 1, 3, 7, 9
5 7
6 0, 1, 2, 6, 7, 8
7 3, 5, 6
8 6
9 3

Lô Tô XSMB Ngày 10/09/2021

01 08 11 16 19 22 28 28 28
29 38 41 43 47 49 57 60 61
62 66 67 68 73 75 76 86 93

XSMB 10 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 10 NGÀY - KQXSMB 10 NGÀY

 

XSMB 10 ngày hay xổ số miền bắc 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Bắc của 10 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 10 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 10 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 10 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 10 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 10 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 10 ngày, kqxsmn, kqxsmt 10 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.