Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
62198 50221 44823 76777 79436
08154 59509 93712 77390

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 7DB-13DB-1DB-12DB-10DB-14DB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
77390 0 2
Giải Nhất
G.1
44227 1 9
Giải Nhì
G.2
07899 14634 2 0, 7, 8
Giải Ba
G.3
63455 73781 29319 20235 27180 54670
3
4
Giải Tư
G.4
9671 9583 6464 8484 5 0, 5
Giải Năm
G.5
8179 7748 8340 8528 5731 5985
6
7
Giải Sáu
G.6
248 744 402 8 0, 1, 3, 4, 5, 8
Giải Bảy
G.7
20 92 88 50 9 0, 2, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 9
2 0, 7, 8
3 1, 4, 5
4 0, 4, 8, 8
5 0, 5
6 4
7 0, 1, 9
8 0, 1, 3, 4, 5, 8
9 0, 2, 9

Lô Tô XSMB Ngày 27/09/2022

02 19 20 27 28 31 34 35 40
44 48 48 50 55 64 70 71 79
80 81 83 84 85 88 90 92 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 10DC-20DC-2DC-14DC-8DC-5DC-11DC-18DC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
93712 0 1, 5
Giải Nhất
G.1
06763 1 2, 3, 5, 5
Giải Nhì
G.2
50213 34368 2 6
Giải Ba
G.3
32501 94496 09495 19650 16988 69377
3
4
Giải Tư
G.4
6160 0094 1043 2015 5 0, 6
Giải Năm
G.5
2987 0826 6345 2156 3187 9763
6
7
Giải Sáu
G.6
884 736 215 8 4, 7, 7, 8
Giải Bảy
G.7
62 69 61 05 9 4, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 5
1 2, 3, 5, 5
2 6
3 6
4 3, 5
5 0, 6
6 0, 1, 2, 3, 3, 8, 9
7 7
8 4, 7, 7, 8
9 4, 5, 6

Lô Tô SXMB Ngày 26/09/2022

01 05 12 13 15 15 26 36 43
45 50 56 60 61 62 63 63 68
69 77 84 87 87 88 94 95 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 3DE-6DE-2DE-9DE-12DE-11DE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
59509 0 1, 4, 7, 9
Giải Nhất
G.1
36837 1 5, 6, 8
Giải Nhì
G.2
50137 94982 2 0, 7, 8
Giải Ba
G.3
38607 71890 94928 23815 97833 95667
3
4
Giải Tư
G.4
1818 5842 0140 4657 5 7, 7
Giải Năm
G.5
3701 6434 4520 4327 6864 4674
6
7
Giải Sáu
G.6
104 934 481 8 1, 2, 9
Giải Bảy
G.7
89 37 57 16 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 7, 9
1 5, 6, 8
2 0, 7, 8
3 3, 4, 4, 7, 7, 7
4 0, 2
5 7, 7
6 4, 7
7 4
8 1, 2, 9
9 0

Lô Tô XSTD Ngày 25/09/2022

01 04 07 09 15 16 18 20 27
28 33 34 34 37 37 37 40 42
57 57 64 67 74 81 82 89 90

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 6DF-9DF-4DF-14DF-2DF-8DF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
08154 0 8, 9, 9
Giải Nhất
G.1
01140 1 1, 3
Giải Nhì
G.2
39583 05213 2 3
Giải Ba
G.3
67243 04747 99009 14386 47068 86540
3
4
Giải Tư
G.4
8467 7574 1579 7138 5 4
Giải Năm
G.5
0386 8686 5211 9162 0166 5909
6
7
Giải Sáu
G.6
368 823 443 8 3, 6, 6, 6
Giải Bảy
G.7
08 34 78 91 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8, 9, 9
1 1, 3
2 3
3 4, 8
4 0, 0, 3, 3, 7
5 4
6 2, 6, 7, 8, 8
7 4, 8, 9
8 3, 6, 6, 6
9 1

Lô Tô XSMB Ngày 24/09/2022

08 09 09 11 13 23 34 38 40
40 43 43 47 54 62 66 67 68
68 74 78 79 83 86 86 86 91

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 3DG-15DG-9DG-5DG-12DG-2DG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
79436 0 0, 1, 2, 5, 8
Giải Nhất
G.1
63302 1 1
Giải Nhì
G.2
75772 78656 2 1, 4, 6
Giải Ba
G.3
69170 12911 94608 26376 57000 53326
3
4
Giải Tư
G.4
3605 3596 2870 5392 5 3, 3, 6
Giải Năm
G.5
0160 3795 0046 7968 4321 9567
6
7
Giải Sáu
G.6
724 174 453 8  
Giải Bảy
G.7
01 53 48 49 9 2, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 2, 5, 8
1 1
2 1, 4, 6
3 6
4 6, 8, 9
5 3, 3, 6
6 0, 7, 8
7 0, 0, 2, 4, 6
8
9 2, 5, 6

Lô Tô SXMB Ngày 23/09/2022

00 01 02 05 08 11 21 24 26
36 46 48 49 53 53 56 60 67
68 70 70 72 74 76 92 95 96

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 6DH-12DH-8DH-5DH-11DH-14DH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
76777 0 1
Giải Nhất
G.1
14235 1 0, 7, 9, 9
Giải Nhì
G.2
67639 39627 2 7, 7
Giải Ba
G.3
11078 35566 60396 76531 52810 77165
3
4
Giải Tư
G.4
1992 5460 0527 7755 5 1, 5
Giải Năm
G.5
5119 6943 5185 6519 4917 0751
6
7
Giải Sáu
G.6
495 283 089 8 3, 5, 9
Giải Bảy
G.7
37 75 66 01 9 2, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0, 7, 9, 9
2 7, 7
3 1, 5, 7, 9
4 3
5 1, 5
6 0, 5, 6, 6
7 5, 7, 8
8 3, 5, 9
9 2, 5, 6

Lô Tô XSTD Ngày 22/09/2022

01 10 17 19 19 27 27 31 35
37 39 43 51 55 60 65 66 66
75 77 78 83 85 89 92 95 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 15DK-9DK-14DK-5DK-2DK-7DK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
44823 0 1, 3, 4, 5
Giải Nhất
G.1
04642 1 4, 6, 8
Giải Nhì
G.2
28539 90167 2 1, 3, 6
Giải Ba
G.3
57514 55801 03094 14585 30266 70855
3
4
Giải Tư
G.4
7785 6343 5951 3385 5 1, 5
Giải Năm
G.5
5136 4603 1640 7743 5004 9439
6
7
 
Giải Sáu
G.6
380 518 321 8 0, 5, 5, 5
Giải Bảy
G.7
05 26 16 94 9 4, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 4, 5
1 4, 6, 8
2 1, 3, 6
3 6, 9, 9
4 0, 2, 3, 3
5 1, 5
6 6, 7
7
8 0, 5, 5, 5
9 4, 4

Lô Tô XSMB Ngày 21/09/2022

01 03 04 05 14 16 18 21 23
26 36 39 39 40 42 43 43 51
55 66 67 80 85 85 85 94 94

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 11DL-7DL-1DL-3DL-10DL-9DL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
50221 0 4, 7, 8, 8
Giải Nhất
G.1
51429 1 0, 8
Giải Nhì
G.2
03694 87656 2 1, 6, 7, 9
Giải Ba
G.3
84226 05736 37676 53627 63292 57192
3
4
Giải Tư
G.4
9164 3207 6899 0093 5 6
Giải Năm
G.5
0799 2165 7646 4794 0908 0008
6
7
Giải Sáu
G.6
818 799 831 8  
Giải Bảy
G.7
71 10 04 40 9 2, 2, 3, 4, 4, 9, 9, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 7, 8, 8
1 0, 8
2 1, 6, 7, 9
3 1, 6
4 0, 6
5 6
6 4, 5
7 1, 6
8
9 2, 2, 3, 4, 4, 9, 9, 9

Lô Tô SXMB Ngày 20/09/2022

04 07 08 08 10 18 21 26 27
29 31 36 40 46 56 64 65 71
76 92 92 93 94 94 99 99 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 8DM-5DM-14DM-15DM-4DM-7DM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
62198 0 2, 4, 8, 8
Giải Nhất
G.1
45485 1
Giải Nhì
G.2
76774 74253 2 2, 4, 6, 7
Giải Ba
G.3
18739 41960 51934 31194 39042 78008
3
4
Giải Tư
G.4
2546 5002 0826 2950 5 0, 3, 6
Giải Năm
G.5
7124 9884 5639 3108 6204 5861
6
7
Giải Sáu
G.6
927 362 456 8 4, 5
Giải Bảy
G.7
95 77 72 22 9 4, 5, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 4, 8, 8
1
2 2, 4, 6, 7
3 4, 9, 9
4 2, 6
5 0, 3, 6
6 0, 1, 2
7 2, 4, 7
8 4, 5
9 4, 5, 8

Lô Tô XSTD Ngày 19/09/2022

02 04 08 08 22 24 26 27 34
39 39 42 46 50 53 56 60 61
62 72 74 77 84 85 94 95 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 5DN-8DN-1DN-7DN-14DN-10DN Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
14894 0 0, 3, 4, 5, 7, 7
Giải Nhất
G.1
36603 1 6
Giải Nhì
G.2
09941 58304 2 2, 3, 3, 6, 6
Giải Ba
G.3
25494 16326 17346 02170 77335 45416
3
4
Giải Tư
G.4
2580 6226 0074 0880 5  
Giải Năm
G.5
6188 2187 0423 0407 4042 0222
6
7
Giải Sáu
G.6
781 007 337 8 0, 0, 1, 7, 8
Giải Bảy
G.7
05 00 23 64 9 4, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 4, 5, 7, 7
1 6
2 2, 3, 3, 6, 6
3 5, 7
4 1, 2, 6
5
6 4
7 0, 4
8 0, 0, 1, 7, 8
9 4, 4

Lô Tô XSMB Ngày 18/09/2022

00 03 04 05 07 07 16 22 23
23 26 26 35 37 41 42 46 64
70 74 80 80 81 87 88 94 94

XSMB 10 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 10 NGÀY - KQXSMB 10 NGÀY

 

XSMB 10 ngày hay xổ số miền bắc 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Bắc của 10 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 10 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 10 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 10 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 10 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 10 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 10 ngày, kqxsmn, kqxsmt 10 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.