Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
28106 76818 41130 82093 88630 17017
92780 20561 61596 00843

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 8TZ-2TZ-7TZ-5TZ-14TZ-9TZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
52664 0 1, 2, 3, 5, 6, 6, 6
Giải Nhất
G.1
19501 1 8
Giải Nhì
G.2
56805 96006 2 0, 8
Giải Ba
G.3
93783 04665 68402 87335 45196 46074
3
4
Giải Tư
G.4
3141 2871 9455 0441 5 1, 5
Giải Năm
G.5
6218 6906 4245 1003 3351 7938
6
7
Giải Sáu
G.6
706 192 220 8 3
Giải Bảy
G.7
60 28 45 90 9 0, 2, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 2, 3, 5, 6, 6, 6
1 8
2 0, 8
3 5, 8
4 1, 1, 5, 5
5 1, 5
6 0, 4, 5
7 1, 4
8 3
9 0, 2, 6

Lô Tô XSMB Ngày 24/11/2020

01 02 03 05 06 06 06 18 20
28 35 38 41 41 45 45 51 55
60 64 65 71 74 83 90 92 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 11SA-14SA-9SA-13SA-4SA-3SA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
00843 0 0, 1, 6, 9
Giải Nhất
G.1
22152 1 9
Giải Nhì
G.2
99947 89793 2 3, 5, 7
Giải Ba
G.3
65077 18761 01745 90823 39578 90974
3
4
Giải Tư
G.4
6277 6936 0200 8476 5 2, 8
Giải Năm
G.5
0327 9501 7819 3609 4558 9898
6
7
Giải Sáu
G.6
578 706 548 8  
Giải Bảy
G.7
40 25 73 91 9 1, 3, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1, 6, 9
1 9
2 3, 5, 7
3 6
4 0, 3, 5, 7, 8
5 2, 8
6 1
7 3, 4, 6, 7, 7, 8, 8
8
9 1, 3, 8

Lô Tô SXMB Ngày 23/11/2020

00 01 06 09 19 23 25 27 36
40 43 45 47 48 52 58 61 73
74 76 77 77 78 78 91 93 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 12SB-11SB-8SB-2SB-3SB-9SB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
61596 0 0, 6, 7, 7
Giải Nhất
G.1
76599 1 8
Giải Nhì
G.2
79007 78171 2 2, 2, 3, 8
Giải Ba
G.3
23257 20356 09586 73567 31976 11081
3
4
 
Giải Tư
G.4
4418 2583 7423 1665 5 2, 5, 6, 7
Giải Năm
G.5
4149 4252 7807 1242 6628 5355
6
7
Giải Sáu
G.6
322 800 970 8 1, 3, 6
Giải Bảy
G.7
67 22 91 06 9 1, 6, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 6, 7, 7
1 8
2 2, 2, 3, 8
3
4 2, 9
5 2, 5, 6, 7
6 5, 7, 7
7 0, 1, 6
8 1, 3, 6
9 1, 6, 9

Lô Tô XSTD Ngày 22/11/2020

00 06 07 07 18 22 22 23 28
42 49 52 55 56 57 65 67 67
70 71 76 81 83 86 91 96 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 10SC-5SC-15SC-7SC-13SC-12SC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
20561 0 7
Giải Nhất
G.1
85947 1 7, 7, 9
Giải Nhì
G.2
48885 66191 2  
Giải Ba
G.3
05748 78219 93584 59497 08733 52507
3
4
Giải Tư
G.4
9079 1245 4453 9948 5 3
Giải Năm
G.5
2587 7639 6917 4968 1482 3587
6
7
Giải Sáu
G.6
841 334 567 8 0, 2, 4, 5, 7, 7
Giải Bảy
G.7
90 17 62 80 9 0, 1, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 7, 7, 9
2
3 3, 4, 9
4 1, 5, 7, 8, 8
5 3
6 1, 2, 7, 8
7 9
8 0, 2, 4, 5, 7, 7
9 0, 1, 7

Lô Tô XSMB Ngày 21/11/2020

07 17 17 19 33 34 39 41 45
47 48 48 53 61 62 67 68 79
80 82 84 85 87 87 90 91 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 14SD-1SD-7SD-8SD-10SD-11SD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
92780 0 3, 6
Giải Nhất
G.1
23593 1 0, 2, 2, 3, 8
Giải Nhì
G.2
46273 78703 2 4
Giải Ba
G.3
00990 08148 11931 07624 13632 94855
3
4
Giải Tư
G.4
3918 1575 6332 0687 5 3, 5, 6, 7
Giải Năm
G.5
5797 2412 6453 0896 6856 0057
6
7
 
Giải Sáu
G.6
412 586 836 8 0, 1, 6, 7
Giải Bảy
G.7
06 13 81 10 9 0, 3, 6, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 6
1 0, 2, 2, 3, 8
2 4
3 1, 2, 2, 6
4 8
5 3, 5, 6, 7
6
7 3, 5
8 0, 1, 6, 7
9 0, 3, 6, 7

Lô Tô SXMB Ngày 20/11/2020

03 06 10 12 12 13 18 24 31
32 32 36 48 53 55 56 57 73
75 80 81 86 87 90 93 96 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 12SE-13SE-10SE-11SE-15SE-14SE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
17017 0 4, 5, 5, 7
Giải Nhất
G.1
78604 1 6, 7
Giải Nhì
G.2
97067 81162 2 0
Giải Ba
G.3
75437 12434 96805 76307 13498 34963
3
4
Giải Tư
G.4
1088 0920 9416 2876 5 8, 8
Giải Năm
G.5
9805 9796 7464 2973 4191 0535
6
7
Giải Sáu
G.6
758 095 341 8 6, 8
Giải Bảy
G.7
58 86 92 97 9 1, 2, 5, 6, 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5, 5, 7
1 6, 7
2 0
3 4, 5, 7
4 1
5 8, 8
6 2, 3, 4, 7
7 3, 6
8 6, 8
9 1, 2, 5, 6, 7, 8

Lô Tô XSTD Ngày 19/11/2020

04 05 05 07 16 17 20 34 35
37 41 58 58 62 63 64 67 73
76 86 88 91 92 95 96 97 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 13SF-8SF-7SF-1SF-12SF-14SF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
88630 0 2, 5, 5, 6
Giải Nhất
G.1
85630 1 2, 6
Giải Nhì
G.2
22088 68543 2 0
Giải Ba
G.3
99302 31368 18505 92358 00816 01468
3
4
Giải Tư
G.4
9660 5805 7820 7049 5 6, 8
Giải Năm
G.5
6938 7796 1071 1267 6441 8191
6
7
Giải Sáu
G.6
099 906 878 8 8
Giải Bảy
G.7
56 12 90 64 9 0, 1, 6, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 5, 5, 6
1 2, 6
2 0
3 0, 0, 8
4 1, 3, 9
5 6, 8
6 0, 4, 7, 8, 8
7 1, 8
8 8
9 0, 1, 6, 9

Lô Tô XSMB Ngày 18/11/2020

02 05 05 06 12 16 20 30 30
38 41 43 49 56 58 60 64 67
68 68 71 78 88 90 91 96 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 9SG-6SG-15SG-8SG-2SG-4SG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
82093 0 5
Giải Nhất
G.1
69778 1 0, 8
Giải Nhì
G.2
59629 07118 2 2, 5, 6, 6, 6, 7, 9, 9
Giải Ba
G.3
07399 61532 84085 22426 98910 07225
3
4
Giải Tư
G.4
5246 4369 5154 7026 5 0, 4
Giải Năm
G.5
6122 4435 0275 2426 6964 9486
6
7
Giải Sáu
G.6
462 877 629 8 5, 6, 6
Giải Bảy
G.7
50 05 86 27 9 3, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0, 8
2 2, 5, 6, 6, 6, 7, 9, 9
3 2, 5
4 6
5 0, 4
6 2, 4, 9
7 5, 7, 8
8 5, 6, 6
9 3, 9

Lô Tô SXMB Ngày 17/11/2020

05 10 18 22 25 26 26 26 27
29 29 32 35 46 50 54 62 64
69 75 77 78 85 86 86 93 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 15SH-4SH-11SH-1SH-5SH-8SH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
41130 0 2
Giải Nhất
G.1
71594 1 0
Giải Nhì
G.2
03687 04444 2 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8
Giải Ba
G.3
44920 30079 66288 65228 32423 62035
3
4
Giải Tư
G.4
1721 8955 4559 4425 5 4, 5, 9
Giải Năm
G.5
8224 4910 0399 3196 0002 6546
6
7
Giải Sáu
G.6
154 586 560 8 6, 7, 8
Giải Bảy
G.7
40 43 27 61 9 4, 6, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0
2 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8
3 0, 5
4 0, 3, 4, 6
5 4, 5, 9
6 0, 1
7 9
8 6, 7, 8
9 4, 6, 9

Lô Tô XSTD Ngày 16/11/2020

02 10 20 21 23 24 25 27 28
30 35 40 43 44 46 54 55 59
60 61 79 86 87 88 94 96 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 11SK-2SK-3SK-7SK-14SK-5SK-6SK-17SK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
76818 0 2, 8
Giải Nhất
G.1
88295 1 2, 8, 9
Giải Nhì
G.2
83723 82962 2 2, 3, 6
Giải Ba
G.3
55187 63440 62970 05142 61554 70053
3
4
Giải Tư
G.4
9694 9886 9702 0593 5 3, 4, 7
Giải Năm
G.5
7440 9312 4436 5722 7983 8830
6
7
Giải Sáu
G.6
557 908 926 8 3, 6, 7
Giải Bảy
G.7
91 19 49 68 9 1, 3, 4, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 8
1 2, 8, 9
2 2, 3, 6
3 0, 6
4 0, 0, 2, 9
5 3, 4, 7
6 2, 8
7 0
8 3, 6, 7
9 1, 3, 4, 5

Lô Tô XSMB Ngày 15/11/2020

02 08 12 18 19 22 23 26 30
36 40 40 42 49 53 54 57 62
68 70 83 86 87 91 93 94 95

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 3SL-10SL-11SL-15SL-9SL-12SL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
28106 0 4, 6, 9
Giải Nhất
G.1
60882 1 2, 2, 3, 5
Giải Nhì
G.2
48546 52051 2 2, 2
Giải Ba
G.3
67840 41822 11315 80448 74422 67267
3
4
Giải Tư
G.4
0212 4584 9183 1596 5 1
Giải Năm
G.5
4112 8264 5170 6364 1471 4309
6
7
Giải Sáu
G.6
677 145 137 8 1, 2, 3, 4
Giải Bảy
G.7
76 13 81 04 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 6, 9
1 2, 2, 3, 5
2 2, 2
3 7
4 0, 5, 6, 8
5 1
6 4, 4, 7
7 0, 1, 6, 7
8 1, 2, 3, 4
9 6

Lô Tô SXMB Ngày 14/11/2020

04 06 09 12 12 13 15 22 22
37 40 45 46 48 51 64 64 67
70 71 76 77 81 82 83 84 96

XSMB 10 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 10 NGÀY - KQXSMB 10 NGÀY

 

XSMB 10 ngày hay xổ số miền bắc 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Bắc của 10 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 10 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 10 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 10 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 10 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 10 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 10 ngày, kqxsmn, kqxsmt 10 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.