Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
55431 88041
46384 76930 71085 78645

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 1RE-5RE-8RE-10RE-4RE-2RE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
78645 0 1, 2, 3, 6, 8
Giải Nhất
G.1
59320 1 0, 1, 2, 6
Giải Nhì
G.2
60922 13571 2 0, 2, 7
Giải Ba
G.3
98561 36592 08310 87527 69546 91981
3
4
Giải Tư
G.4
5148 3989 1540 4501 5 1, 4
Giải Năm
G.5
7830 7306 3903 7908 8651 4668
6
7
Giải Sáu
G.6
702 963 616 8 1, 9
Giải Bảy
G.7
54 12 11 48 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 2, 3, 6, 8
1 0, 1, 2, 6
2 0, 2, 7
3 0
4 0, 5, 6, 8, 8
5 1, 4
6 1, 3, 8
7 1
8 1, 9
9 2

Lô Tô XSMB Ngày 21/01/2022

01 02 03 06 08 10 11 12 16
20 22 27 30 40 45 46 48 48
51 54 61 63 68 71 81 89 92

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 13RD-5RD-3RD-7RD-15RD-10RD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
71085 0 0, 2, 8
Giải Nhất
G.1
18328 1 6
Giải Nhì
G.2
78797 48541 2 5, 5, 7, 8
Giải Ba
G.3
46956 56008 54100 55367 39190 50473
3
4
Giải Tư
G.4
5382 2316 9902 5825 5 4, 6
Giải Năm
G.5
7643 2127 0441 0554 6448 9387
6
7
Giải Sáu
G.6
138 764 484 8 2, 4, 5, 7
Giải Bảy
G.7
49 41 71 25 9 0, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 8
1 6
2 5, 5, 7, 8
3 8
4 1, 1, 1, 3, 8, 9
5 4, 6
6 4, 7
7 1, 3
8 2, 4, 5, 7
9 0, 7

Lô Tô SXMB Ngày 20/01/2022

00 02 08 16 25 25 27 28 38
41 41 41 43 48 49 54 56 64
67 71 73 82 84 85 87 90 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 3RC-12RC-6RC-1RC-14RC-4RC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
76930 0 3, 6, 8
Giải Nhất
G.1
48843 1
Giải Nhì
G.2
41006 76053 2 5
Giải Ba
G.3
77833 47386 77768 37997 13541 78878
3
4
Giải Tư
G.4
8261 3990 8384 7358 5 3, 4, 8, 8
Giải Năm
G.5
1925 0958 1946 9108 8203 1335
6
7
Giải Sáu
G.6
938 896 778 8 4, 6
Giải Bảy
G.7
93 91 60 54 9 0, 1, 3, 6, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 6, 8
1
2 5
3 0, 3, 5, 8
4 1, 3, 6
5 3, 4, 8, 8
6 0, 1, 8
7 8, 8
8 4, 6
9 0, 1, 3, 6, 7

Lô Tô XSTD Ngày 19/01/2022

03 06 08 25 30 33 35 38 41
43 46 53 54 58 58 60 61 68
78 78 84 86 90 91 93 96 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 12RB-11RB-8RB-7RB-4RB-14RB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
46384 0 4, 6, 6
Giải Nhất
G.1
25306 1 8
Giải Nhì
G.2
69864 13585 2 0, 3, 4
Giải Ba
G.3
02154 92020 72481 99996 31657 99642
3
4
 
Giải Tư
G.4
8470 5095 0718 6124 5 4, 4, 7, 8
Giải Năm
G.5
3254 4223 3465 8258 1568 2404
6
7
Giải Sáu
G.6
772 095 306 8 1, 4, 5
Giải Bảy
G.7
78 90 92 74 9 0, 2, 5, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 6, 6
1 8
2 0, 3, 4
3
4 2
5 4, 4, 7, 8
6 4, 5, 8
7 0, 2, 4, 8
8 1, 4, 5
9 0, 2, 5, 5, 6

Lô Tô XSMB Ngày 18/01/2022

04 06 06 18 20 23 24 42 54
54 57 58 64 65 68 70 72 74
78 81 84 85 90 92 95 95 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 10RA-6RA-15RA-12RA-3RA-5RA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
88041 0 5, 8, 9
Giải Nhất
G.1
36730 1 7
Giải Nhì
G.2
73089 38298 2 1, 2
Giải Ba
G.3
65757 45175 30708 86796 92638 82598
3
4
Giải Tư
G.4
7621 2164 0664 0022 5 2, 7
Giải Năm
G.5
3870 3305 1752 1265 5131 5477
6
7
Giải Sáu
G.6
099 539 479 8 9
Giải Bảy
G.7
09 17 44 39 9 6, 8, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 8, 9
1 7
2 1, 2
3 0, 1, 8, 9, 9
4 1, 4
5 2, 7
6 4, 4, 5
7 0, 5, 7, 9
8 9
9 6, 8, 8, 9

Lô Tô SXMB Ngày 17/01/2022

05 08 09 17 21 22 30 31 38
39 39 41 44 52 57 64 64 65
70 75 77 79 89 96 98 98 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 8QZ-14QZ-7QZ-10QZ-3QZ-1QZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
55431 0 1, 2, 3
Giải Nhất
G.1
77267 1 3, 4, 5, 8, 8
Giải Nhì
G.2
00522 27414 2 2, 9
Giải Ba
G.3
99699 08029 09515 38356 07933 83348
3
4
Giải Tư
G.4
7601 7982 6403 4639 5 2, 5, 6
Giải Năm
G.5
2802 2552 4355 0548 4218 5636
6
7
 
Giải Sáu
G.6
388 349 939 8 2, 8
Giải Bảy
G.7
18 64 63 13 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 2, 3
1 3, 4, 5, 8, 8
2 2, 9
3 1, 3, 6, 9, 9
4 8, 8, 9
5 2, 5, 6
6 3, 4, 7
7
8 2, 8
9 9

Lô Tô XSTD Ngày 16/01/2022

01 02 03 13 14 15 18 18 22
29 31 33 36 39 39 48 48 49
52 55 56 63 64 67 82 88 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 14QY-9QY-11QY-15QY-2QY-10QY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
20222 0 4, 4, 7, 9
Giải Nhất
G.1
22217 1 7, 9
Giải Nhì
G.2
31826 17040 2 2, 3, 6, 7, 7
Giải Ba
G.3
39391 25127 54893 33552 39862 77061
3
4
Giải Tư
G.4
9838 6844 4719 2280 5 2
Giải Năm
G.5
4107 4023 5944 9446 6904 4687
6
7
Giải Sáu
G.6
877 004 172 8 0, 0, 7, 7
Giải Bảy
G.7
27 09 80 87 9 1, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 4, 7, 9
1 7, 9
2 2, 3, 6, 7, 7
3 8
4 0, 4, 4, 6
5 2
6 1, 2
7 2, 7
8 0, 0, 7, 7
9 1, 3

Lô Tô XSMB Ngày 15/01/2022

04 04 07 09 17 19 22 23 26
27 27 38 40 44 44 46 52 61
62 72 77 80 80 87 87 91 93

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 3QX-1QX-12QX-14QX-6QX-10QX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
87219 0 2, 4, 5
Giải Nhất
G.1
41662 1 1, 6, 8, 8, 9
Giải Nhì
G.2
25784 04591 2 6, 9, 9
Giải Ba
G.3
53967 29518 49002 23626 19804 68246
3
4
Giải Tư
G.4
2270 0353 0360 0778 5 3
Giải Năm
G.5
5711 8416 3292 9334 8232 4238
6
7
Giải Sáu
G.6
229 597 329 8 4
Giải Bảy
G.7
30 67 18 05 9 1, 2, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 4, 5
1 1, 6, 8, 8, 9
2 6, 9, 9
3 0, 2, 4, 8
4 6
5 3
6 0, 2, 7, 7
7 0, 8
8 4
9 1, 2, 7

Lô Tô SXMB Ngày 14/01/2022

02 04 05 11 16 18 18 19 26
29 29 30 32 34 38 46 53 60
62 67 67 70 78 84 91 92 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 4QV-3QV-12QV-5QV-8QV-1QV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
46638 0 1, 4, 8
Giải Nhất
G.1
89412 1 2, 2, 2, 8
Giải Nhì
G.2
72737 87756 2 0, 1, 8, 8
Giải Ba
G.3
57974 99595 91718 18521 91484 48820
3
4
 
Giải Tư
G.4
4595 0551 1782 4512 5 1, 6, 8
Giải Năm
G.5
9965 8258 5690 5901 9239 9036
6
7
Giải Sáu
G.6
312 881 528 8 1, 2, 4, 8
Giải Bảy
G.7
28 88 04 08 9 0, 5, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 4, 8
1 2, 2, 2, 8
2 0, 1, 8, 8
3 6, 7, 8, 9
4
5 1, 6, 8
6 5
7 4
8 1, 2, 4, 8
9 0, 5, 5

Lô Tô XSTD Ngày 13/01/2022

01 04 08 12 12 12 18 20 21
28 28 36 37 38 39 51 56 58
65 74 81 82 84 88 90 95 95

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 15QU-7QU-8QU-1QU-10QU-14QU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
88903 0 3, 7
Giải Nhất
G.1
02061 1 3, 6, 8, 9, 9
Giải Nhì
G.2
93869 59013 2 0
Giải Ba
G.3
92993 06177 46619 09194 97034 31473
3
4
Giải Tư
G.4
6118 3319 7592 2055 5 1, 3, 5, 6
Giải Năm
G.5
8692 8116 0453 5091 3093 5985
6
7
Giải Sáu
G.6
551 560 756 8 5
Giải Bảy
G.7
20 41 49 07 9 1, 2, 2, 3, 3, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 7
1 3, 6, 8, 9, 9
2 0
3 4
4 1, 9
5 1, 3, 5, 6
6 0, 1, 9
7 3, 7
8 5
9 1, 2, 2, 3, 3, 4

Lô Tô XSMB Ngày 12/01/2022

03 07 13 16 18 19 19 20 34
41 49 51 53 55 56 60 61 69
73 77 85 91 92 92 93 93 94

XSMB 10 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 10 NGÀY - KQXSMB 10 NGÀY

 

XSMB 10 ngày hay xổ số miền bắc 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Bắc của 10 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 10 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 10 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 10 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 10 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 10 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 10 ngày, kqxsmn, kqxsmt 10 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.