Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
25470 73860 83783 78091 77969 03116 28890

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 9LP-15LP-3LP-4LP-2LP-14LP Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
28890 0 0, 8, 8
Giải Nhất
G.1
64908 1 1, 5, 5, 7, 8
Giải Nhì
G.2
02124 88693 2 4, 4
Giải Ba
G.3
23230 59817 27693 80024 64008 10318
3
4
Giải Tư
G.4
3792 1337 6871 6362 5  
Giải Năm
G.5
2900 6147 8579 3594 7515 0676
6
7
Giải Sáu
G.6
342 048 111 8  
Giải Bảy
G.7
68 65 15 60 9 0, 2, 3, 3, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 8, 8
1 1, 5, 5, 7, 8
2 4, 4
3 0, 7
4 2, 7, 8
5
6 0, 2, 5, 8
7 1, 6, 9
8
9 0, 2, 3, 3, 4

Lô Tô XSMB Ngày 12/07/2020

00 08 08 11 15 15 17 18 24
24 30 37 42 47 48 60 62 65
68 71 76 79 90 92 93 93 94

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 14LQ-7LQ-3LQ-9LQ-11LQ-12LQ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
03116 0 4, 9
Giải Nhất
G.1
23757 1 3, 6, 7, 8, 9
Giải Nhì
G.2
55962 84187 2 6, 8, 8, 8
Giải Ba
G.3
56135 29413 58697 29486 81019 84604
3
4
Giải Tư
G.4
1149 3493 1445 0328 5 6, 7
Giải Năm
G.5
1141 9928 3090 2848 8728 9826
6
7
Giải Sáu
G.6
017 988 818 8 6, 7, 8
Giải Bảy
G.7
36 09 56 74 9 0, 3, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 9
1 3, 6, 7, 8, 9
2 6, 8, 8, 8
3 5, 6
4 1, 5, 8, 9
5 6, 7
6 2
7 4
8 6, 7, 8
9 0, 3, 7

Lô Tô SXMB Ngày 11/07/2020

04 09 13 16 17 18 19 26 28
28 28 35 36 41 45 48 49 56
57 62 74 86 87 88 90 93 97

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 14LR-3LR-5LR-1LR-4LR-2LR Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
77969 0 7
Giải Nhất
G.1
17076 1 2
Giải Nhì
G.2
84622 23564 2 1, 2, 8
Giải Ba
G.3
90812 24864 85572 27434 05880 42259
3
4
 
Giải Tư
G.4
4577 5886 8354 4593 5 4, 5, 5, 9
Giải Năm
G.5
7821 0471 2893 5786 2055 7995
6
7
Giải Sáu
G.6
631 555 586 8 0, 6, 6, 6
Giải Bảy
G.7
32 64 28 07 9 3, 3, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 2
2 1, 2, 8
3 1, 2, 4
4
5 4, 5, 5, 9
6 4, 4, 4, 9
7 1, 2, 6, 7
8 0, 6, 6, 6
9 3, 3, 5

Lô Tô XSTD Ngày 10/07/2020

07 12 21 22 28 31 32 34 54
55 55 59 64 64 64 69 71 72
76 77 80 86 86 86 93 93 95

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 13LS-3LS-8LS-14LS-6LS-7LS Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
78091 0  
Giải Nhất
G.1
01297 1  
Giải Nhì
G.2
71417 61080 2 0, 0, 1, 3
Giải Ba
G.3
04842 93710 37494 33041 25071 03553
3
4
Giải Tư
G.4
4416 4647 7523 8077 5 3
Giải Năm
G.5
7514 5375 1420 8770 1813 4547
6
7
 
Giải Sáu
G.6
633 374 690 8 0, 8, 9
Giải Bảy
G.7
88 89 21 20 9 0, 1, 4, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 0, 3, 4, 6, 7
2 0, 0, 1, 3
3 3
4 1, 2, 7, 7
5 3
6
7 0, 1, 4, 5, 7
8 0, 8, 9
9 0, 1, 4, 7

Lô Tô XSMB Ngày 09/07/2020

10 13 14 16 17 20 20 21 23
33 41 42 47 47 53 70 71 74
75 77 80 88 89 90 91 94 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 4LT-12LT-8LT-10LT-11LT-9LT Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
83783 0 0, 3, 5, 9
Giải Nhất
G.1
39712 1 2, 5
Giải Nhì
G.2
10337 75074 2  
Giải Ba
G.3
93094 01693 45387 10142 54790 67253
3
4
Giải Tư
G.4
6360 3038 9900 8733 5 0, 3, 5
Giải Năm
G.5
8903 7577 8891 0655 3150 9260
6
7
Giải Sáu
G.6
134 805 364 8 3, 7
Giải Bảy
G.7
09 15 47 36 9 0, 1, 3, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 5, 9
1 2, 5
2
3 3, 4, 6, 7, 8
4 2, 7
5 0, 3, 5
6 0, 0, 4
7 4, 7
8 3, 7
9 0, 1, 3, 4

Lô Tô SXMB Ngày 08/07/2020

00 03 05 09 12 15 33 34 36
37 38 42 47 50 53 55 60 60
64 74 77 83 87 90 91 93 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 13LU-2LU-1LU-3LU-5LU-6LU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
73860 0 2, 3, 4, 6, 9
Giải Nhất
G.1
79082 1 1, 6, 7
Giải Nhì
G.2
31767 70928 2 2, 8
Giải Ba
G.3
45597 84179 73981 16230 77374 24084
3
4
Giải Tư
G.4
9406 1002 0017 4909 5 6, 8
Giải Năm
G.5
7556 3704 8630 9277 5903 9583
6
7
Giải Sáu
G.6
511 516 149 8 0, 1, 2, 3, 4
Giải Bảy
G.7
58 22 80 41 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 3, 4, 6, 9
1 1, 6, 7
2 2, 8
3 0, 0
4 1, 9
5 6, 8
6 0, 7
7 4, 7, 9
8 0, 1, 2, 3, 4
9 7

Lô Tô XSTD Ngày 07/07/2020

02 03 04 06 09 11 16 17 22
28 30 30 41 49 56 58 60 67
74 77 79 80 81 82 83 84 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 13LV-6LV-10LV-12LV-8LV-4LV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
25470 0 2, 5, 8, 8, 9, 9
Giải Nhất
G.1
33022 1 7
Giải Nhì
G.2
49883 27761 2 1, 2, 2
Giải Ba
G.3
64764 51517 66381 17009 94508 45402
3
4
 
Giải Tư
G.4
9508 1684 8272 4872 5  
Giải Năm
G.5
2786 4221 8805 1397 0746 4892
6
7
Giải Sáu
G.6
167 893 588 8 1, 3, 4, 6, 8
Giải Bảy
G.7
47 65 22 09 9 2, 3, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 5, 8, 8, 9, 9
1 7
2 1, 2, 2
3
4 6, 7
5
6 1, 4, 5, 7
7 0, 2, 2
8 1, 3, 4, 6, 8
9 2, 3, 7

Lô Tô XSMB Ngày 06/07/2020

02 05 08 08 09 09 17 21 22
22 46 47 61 64 65 67 70 72
72 81 83 84 86 88 92 93 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 3LX-2LX-14LX-15LX-11LX-13LX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
11070 0 0, 1
Giải Nhất
G.1
81900 1 1, 1, 6, 6
Giải Nhì
G.2
93541 83224 2 4, 5
Giải Ba
G.3
78501 89467 62358 98881 75755 37494
3
4
 
Giải Tư
G.4
2841 6916 5056 5898 5 0, 2, 5, 6, 6, 8, 9
Giải Năm
G.5
8252 4890 6811 0216 2411 2043
6
7
Giải Sáu
G.6
525 144 656 8 1
Giải Bảy
G.7
59 77 50 98 9 0, 4, 8, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 1
1 1, 1, 6, 6
2 4, 5
3
4 1, 1, 3, 4
5 0, 2, 5, 6, 6, 8, 9
6 7
7 0, 7
8 1
9 0, 4, 8, 8

Lô Tô SXMB Ngày 05/07/2020

00 01 11 11 16 16 24 25 41
41 43 44 50 52 55 56 56 58
59 67 70 77 81 90 94 98 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 12LY-1LY-8LY-14LY-9LY-15LY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
77775 0 6, 7, 7, 8, 8
Giải Nhất
G.1
02917 1 1, 7, 7, 9
Giải Nhì
G.2
92075 95679 2  
Giải Ba
G.3
34008 02955 63385 53599 00340 54607
3
4
Giải Tư
G.4
1211 2080 8508 2732 5 1, 4, 5
Giải Năm
G.5
1906 5140 1899 1189 5095 4187
6
7
 
Giải Sáu
G.6
217 051 670 8 0, 5, 7, 9
Giải Bảy
G.7
33 07 54 19 9 5, 9, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 7, 7, 8, 8
1 1, 7, 7, 9
2
3 2, 3
4 0, 0
5 1, 4, 5
6
7 0, 5, 5, 9
8 0, 5, 7, 9
9 5, 9, 9

Lô Tô XSTD Ngày 04/07/2020

06 07 07 08 08 11 17 17 19
32 33 40 40 51 54 55 70 75
75 79 80 85 87 89 95 99 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 1LZ-9LZ-2LZ-10LZ-12LZ-14LZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
58827 0 2, 6
Giải Nhất
G.1
67119 1 1, 6, 7, 9
Giải Nhì
G.2
20017 74828 2 7, 7, 8, 8, 9
Giải Ba
G.3
15849 42557 70152 05128 97170 90611
3
4
Giải Tư
G.4
4839 9882 7284 5102 5 2, 2, 7, 8
Giải Năm
G.5
6746 0342 7729 9252 7816 7478
6
7
 
Giải Sáu
G.6
789 958 247 8 2, 4, 9
Giải Bảy
G.7
32 27 98 06 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 6
1 1, 6, 7, 9
2 7, 7, 8, 8, 9
3 2, 9
4 2, 6, 7, 9
5 2, 2, 7, 8
6
7 0, 8
8 2, 4, 9
9 8

Lô Tô XSMB Ngày 03/07/2020

02 06 11 16 17 19 27 27 28
28 29 32 39 42 46 47 49 52
52 57 58 70 78 82 84 89 98

XSMB 10 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 10 NGÀY - KQXSMB 10 NGÀY

 

XSMB 10 ngày hay xổ số miền bắc 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Bắc của 10 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 10 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 10 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 10 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 10 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 10 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 10 ngày, kqxsmn, kqxsmt 10 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.