Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
32489 23030 89582 04170 20290
54004 05042 68757 87486

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 14QZ-2QZ-11QZ-1QZ-12QZ-8QZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
87486 0 0, 6, 9
Giải Nhất
G.1
91069 1 7
Giải Nhì
G.2
65300 14647 2 5, 6
Giải Ba
G.3
04126 79476 78861 75217 65897 49586
3
4
Giải Tư
G.4
1687 5488 3167 3158 5 8
Giải Năm
G.5
5874 9738 5945 5309 4693 8233
6
7
Giải Sáu
G.6
384 090 746 8 0, 4, 6, 6, 6, 7, 8
Giải Bảy
G.7
06 25 86 80 9 0, 3, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 6, 9
1 7
2 5, 6
3 3, 8
4 5, 6, 7
5 8
6 1, 7, 9
7 4, 6
8 0, 4, 6, 6, 6, 7, 8
9 0, 3, 7

Lô Tô XSMB Ngày 22/09/2020

00 06 09 17 25 26 33 38 45
46 47 58 61 67 69 74 76 80
84 86 86 86 87 88 90 93 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 9PA-14PA-15PA-3PA-12PA-2PA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
68757 0 2
Giải Nhất
G.1
12181 1 1, 3, 7, 9
Giải Nhì
G.2
13951 12884 2 1, 9
Giải Ba
G.3
08419 69298 11237 87495 28647 58511
3
4
Giải Tư
G.4
6564 9713 9454 7696 5 1, 4, 7
Giải Năm
G.5
2374 4864 1502 0836 4747 8317
6
7
Giải Sáu
G.6
839 691 363 8 1, 4
Giải Bảy
G.7
29 35 21 49 9 1, 5, 6, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1, 3, 7, 9
2 1, 9
3 5, 6, 7, 9
4 7, 7, 9
5 1, 4, 7
6 3, 4, 4
7 4
8 1, 4
9 1, 5, 6, 8

Lô Tô SXMB Ngày 21/09/2020

02 11 13 17 19 21 29 35 36
37 39 47 47 49 51 54 57 63
64 64 74 81 84 91 95 96 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 7PB-1PB-6PB-13PB-8PB-4PB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
05042 0 0, 5, 6, 6
Giải Nhất
G.1
66900 1
Giải Nhì
G.2
03482 31797 2 1, 2, 7
Giải Ba
G.3
17931 53457 36521 54749 11897 26393
3
4
Giải Tư
G.4
0057 0505 1535 7952 5 2, 4, 7, 7
Giải Năm
G.5
1079 8970 6887 6497 9606 1522
6
7
Giải Sáu
G.6
827 732 174 8 1, 2, 7
Giải Bảy
G.7
54 06 81 61 9 3, 7, 7, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 5, 6, 6
1
2 1, 2, 7
3 1, 2, 5
4 2, 9
5 2, 4, 7, 7
6 1
7 0, 4, 9
8 1, 2, 7
9 3, 7, 7, 7

Lô Tô XSTD Ngày 20/09/2020

00 05 06 06 21 22 27 31 32
35 42 49 52 54 57 57 61 70
74 79 81 82 87 93 97 97 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4PC-8PC-2PC-11PC-1PC-14PC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
54004 0 4, 8
Giải Nhất
G.1
72588 1 3, 3, 4
Giải Nhì
G.2
90168 50167 2 2, 4
Giải Ba
G.3
32779 20782 72573 44493 04989 54543
3
4
Giải Tư
G.4
2253 7024 2513 3108 5 3, 3
Giải Năm
G.5
1253 7713 8686 2592 2236 7094
6
7
Giải Sáu
G.6
586 478 322 8 2, 6, 6, 8, 9
Giải Bảy
G.7
95 31 14 68 9 2, 3, 4, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 8
1 3, 3, 4
2 2, 4
3 1, 6
4 3
5 3, 3
6 7, 8, 8
7 3, 8, 9
8 2, 6, 6, 8, 9
9 2, 3, 4, 5

Lô Tô XSMB Ngày 19/09/2020

04 08 13 13 14 22 24 31 36
43 53 53 67 68 68 73 78 79
82 86 86 88 89 92 93 94 95

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 1PD-9PD-5PD-12PD-14PD-4PD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
20290 0 1, 3
Giải Nhất
G.1
28162 1 2, 2, 2
Giải Nhì
G.2
39930 04541 2 0, 3
Giải Ba
G.3
12820 49798 74603 74480 79568 99474
3
4
Giải Tư
G.4
2797 7212 6076 9436 5 3
Giải Năm
G.5
5840 4233 8930 4212 1688 0937
6
7
Giải Sáu
G.6
299 612 363 8 0, 8
Giải Bảy
G.7
01 23 53 45 9 0, 7, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3
1 2, 2, 2
2 0, 3
3 0, 0, 3, 6, 7
4 0, 1, 5
5 3
6 2, 3, 8
7 4, 6
8 0, 8
9 0, 7, 8, 9

Lô Tô SXMB Ngày 18/09/2020

01 03 12 12 12 20 23 30 30
33 36 37 40 41 45 53 62 63
68 74 76 80 88 90 97 98 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 10PE-11PE-15PE-2PE-1PE-4PE-12PE-14PE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
04170 0 6, 9
Giải Nhất
G.1
71985 1 4
Giải Nhì
G.2
43509 16141 2 8
Giải Ba
G.3
58831 80153 35981 30730 83764 91048
3
4
Giải Tư
G.4
0914 1931 7961 1276 5 3, 6
Giải Năm
G.5
8042 2306 1138 3873 3697 4669
6
7
Giải Sáu
G.6
496 256 878 8 1, 5
Giải Bảy
G.7
60 34 96 28 9 6, 6, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 9
1 4
2 8
3 0, 1, 1, 4, 8
4 1, 2, 8
5 3, 6
6 0, 1, 4, 9
7 0, 3, 6, 8
8 1, 5
9 6, 6, 7

Lô Tô XSTD Ngày 17/09/2020

06 09 14 28 30 31 31 34 38
41 42 48 53 56 60 61 64 69
70 73 76 78 81 85 96 96 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 1PF-3PF-8PF-13PF-7PF-15PF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
89582 0  
Giải Nhất
G.1
71120 1  
Giải Nhì
G.2
80529 90561 2 0, 1, 9
Giải Ba
G.3
35792 49983 73121 75011 34640 24493
3
4
Giải Tư
G.4
4352 1487 1574 2359 5 1, 2, 4, 9
Giải Năm
G.5
2433 3919 3388 3394 4554 3240
6
7
Giải Sáu
G.6
986 043 151 8 2, 3, 6, 7, 8
Giải Bảy
G.7
33 97 12 32 9 2, 3, 4, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 1, 2, 9
2 0, 1, 9
3 2, 3, 3
4 0, 0, 3
5 1, 2, 4, 9
6 1
7 4
8 2, 3, 6, 7, 8
9 2, 3, 4, 7

Lô Tô XSMB Ngày 16/09/2020

11 12 19 20 21 29 32 33 33
40 40 43 51 52 54 59 61 74
82 83 86 87 88 92 93 94 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 6PG-5PG-11PG-10PG-12PG-1PG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
23030 0 6, 8, 9
Giải Nhất
G.1
91709 1 1, 1, 8, 8
Giải Nhì
G.2
85782 29769 2 1, 9
Giải Ba
G.3
50289 02032 55341 84037 50453 54763
3
4
Giải Tư
G.4
4521 2118 0952 5967 5 2, 2, 3, 4, 9
Giải Năm
G.5
2611 9343 3439 4487 2006 1729
6
7
 
Giải Sáu
G.6
511 959 654 8 2, 7, 9
Giải Bảy
G.7
18 35 08 52 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 8, 9
1 1, 1, 8, 8
2 1, 9
3 0, 2, 5, 7, 9
4 1, 3
5 2, 2, 3, 4, 9
6 3, 7, 9
7
8 2, 7, 9
9

Lô Tô SXMB Ngày 15/09/2020

06 08 09 11 11 18 18 21 29
30 32 35 37 39 41 43 52 52
53 54 59 63 67 69 82 87 89

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 13PH-2PH-15PH-14PH-12PH-10PH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
32489 0 1, 9
Giải Nhất
G.1
32685 1 7
Giải Nhì
G.2
87995 85227 2 7
Giải Ba
G.3
15963 75101 22878 21787 99293 03017
3
4
Giải Tư
G.4
6859 6231 5609 0233 5 9
Giải Năm
G.5
4382 5185 4679 8089 2639 4762
6
7
Giải Sáu
G.6
064 138 931 8 2, 5, 5, 7, 8, 9, 9
Giải Bảy
G.7
61 43 88 35 9 3, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 9
1 7
2 7
3 1, 1, 3, 5, 8, 9
4 3
5 9
6 1, 2, 3, 4
7 8, 9
8 2, 5, 5, 7, 8, 9, 9
9 3, 5

Lô Tô XSTD Ngày 14/09/2020

01 09 17 27 31 31 33 35 38
39 43 59 61 62 63 64 78 79
82 85 85 87 88 89 89 93 95

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 2PK-10PK-5PK-9PK-7PK-13PK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
28463 0 1, 1, 4, 8
Giải Nhất
G.1
11841 1 5
Giải Nhì
G.2
65265 03892 2 3, 4, 9
Giải Ba
G.3
41161 37992 64523 49239 21899 58599
3
4
Giải Tư
G.4
2635 7284 3108 4778 5 0
Giải Năm
G.5
6204 8680 0148 4644 9601 1494
6
7
Giải Sáu
G.6
840 124 015 8 0, 4
Giải Bảy
G.7
50 29 64 01 9 2, 2, 4, 9, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 1, 4, 8
1 5
2 3, 4, 9
3 5, 9
4 0, 1, 4, 8
5 0
6 1, 3, 4, 5
7 8
8 0, 4
9 2, 2, 4, 9, 9

Lô Tô XSMB Ngày 13/09/2020

01 01 04 08 15 23 24 29 35
39 40 41 44 48 50 61 63 64
65 78 80 84 92 92 94 99 99

XSMB 10 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 10 NGÀY - KQXSMB 10 NGÀY

 

XSMB 10 ngày hay xổ số miền bắc 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Bắc của 10 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 10 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 10 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 10 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 10 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 10 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 10 ngày, kqxsmn, kqxsmt 10 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.