Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
96100 66992 61918 38433

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4YB-14YB-8YB-3YB-11YB-10YB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
38433 0 0, 3
Giải Nhất
G.1
63732 1 4, 5
Giải Nhì
G.2
42264 13340 2 5
Giải Ba
G.3
88049 77803 97934 33925 27140 69168
3
4
Giải Tư
G.4
0167 9845 4859 8093 5 5, 5, 7, 9
Giải Năm
G.5
0867 1261 8655 6600 9847 2143
6
7
Giải Sáu
G.6
355 915 266 8  
Giải Bảy
G.7
14 39 57 75 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3
1 4, 5
2 5
3 2, 3, 4, 9
4 0, 0, 3, 5, 7, 9
5 5, 5, 7, 9
6 1, 4, 6, 7, 7, 8
7 5
8
9 3

Lô Tô XSMB Ngày 07/03/2021

00 03 14 15 25 32 33 34 39
40 40 43 45 47 49 55 55 57
59 61 64 66 67 67 68 75 93

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 2YC-8YC-11YC-10YC-14YC-4YC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
61918 0 1, 8
Giải Nhất
G.1
27134 1 1, 3, 8, 8
Giải Nhì
G.2
95645 62513 2 5, 7
Giải Ba
G.3
32460 87555 92061 61625 14908 00998
3
4
Giải Tư
G.4
9946 7782 0527 8668 5 5, 7
Giải Năm
G.5
9560 0411 8642 3718 9371 1501
6
7
Giải Sáu
G.6
264 940 890 8 2
Giải Bảy
G.7
57 47 37 30 9 0, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 8
1 1, 3, 8, 8
2 5, 7
3 0, 4, 7
4 0, 2, 5, 6, 7
5 5, 7
6 0, 0, 1, 4, 8
7 1
8 2
9 0, 8

Lô Tô SXMB Ngày 06/03/2021

01 08 11 13 18 18 25 27 30
34 37 40 42 45 46 47 55 57
60 60 61 64 68 71 82 90 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 14YD-10YD-5YD-1YD-4YD-9YD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
66992 0 4, 9
Giải Nhất
G.1
16935 1 1, 1, 4, 8
Giải Nhì
G.2
68659 92257 2 2, 5
Giải Ba
G.3
86409 19336 52232 57170 72166 57740
3
4
Giải Tư
G.4
9386 5211 1352 1440 5 2, 7, 9
Giải Năm
G.5
3504 9774 7369 1318 2325 0278
6
7
Giải Sáu
G.6
071 914 922 8 4, 6
Giải Bảy
G.7
70 84 40 11 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 9
1 1, 1, 4, 8
2 2, 5
3 2, 5, 6
4 0, 0, 0
5 2, 7, 9
6 6, 9
7 0, 0, 1, 4, 8
8 4, 6
9 2

Lô Tô XSTD Ngày 05/03/2021

04 09 11 11 14 18 22 25 32
35 36 40 40 40 52 57 59 66
69 70 70 71 74 78 84 86 92

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 8YE-6YE-12YE-2YE-13YE-3YE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
96100 0 0, 9
Giải Nhất
G.1
19162 1 0, 3, 4
Giải Nhì
G.2
39809 24663 2 7
Giải Ba
G.3
55433 52194 27114 74980 33385 33113
3
4
Giải Tư
G.4
2860 5190 3378 5910 5 1, 2, 8
Giải Năm
G.5
0963 7658 5351 0135 2576 4252
6
7
Giải Sáu
G.6
527 640 880 8 0, 0, 5, 8
Giải Bảy
G.7
88 60 37 69 9 0, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 9
1 0, 3, 4
2 7
3 3, 5, 7
4 0
5 1, 2, 8
6 0, 0, 2, 3, 3, 9
7 6, 8
8 0, 0, 5, 8
9 0, 4

Lô Tô XSMB Ngày 04/03/2021

00 09 10 13 14 27 33 35 37
40 51 52 58 60 60 62 63 63
69 76 78 80 80 85 88 90 94

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 12YF-10YF-2YF-9YF-3YF-13YF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
63410 0 2, 5
Giải Nhất
G.1
84221 1 0, 0
Giải Nhì
G.2
24769 36622 2 1, 2, 3, 6
Giải Ba
G.3
68174 58379 03677 41070 65097 32670
3
4
 
Giải Tư
G.4
6699 7395 0095 0326 5  
Giải Năm
G.5
8823 6842 7275 7496 3805 6910
6
7
Giải Sáu
G.6
746 846 202 8  
Giải Bảy
G.7
98 97 44 73 9 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 5
1 0, 0
2 1, 2, 3, 6
3
4 2, 4, 6, 6
5
6 9
7 0, 0, 3, 4, 5, 7, 9
8
9 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9

Lô Tô SXMB Ngày 03/03/2021

02 05 10 10 21 22 23 26 42
44 46 46 69 70 70 73 74 75
77 79 95 95 96 97 97 98 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 13YG-5YG-2YG-9YG-6YG-8YG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
87462 0 6
Giải Nhất
G.1
45915 1 1, 5
Giải Nhì
G.2
16169 64606 2 0
Giải Ba
G.3
90882 13897 53971 16595 90530 47644
3
4
Giải Tư
G.4
7091 0350 6653 8444 5 0, 2, 3, 3, 4, 4
Giải Năm
G.5
5454 6352 0665 3277 8876 6220
6
7
Giải Sáu
G.6
988 868 811 8 2, 8
Giải Bảy
G.7
68 54 33 53 9 1, 5, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1, 5
2 0
3 0, 3
4 4, 4
5 0, 2, 3, 3, 4, 4
6 2, 5, 8, 8, 9
7 1, 6, 7
8 2, 8
9 1, 5, 7

Lô Tô XSTD Ngày 02/03/2021

06 11 15 20 30 33 44 44 50
52 53 53 54 54 62 65 68 68
69 71 76 77 82 88 91 95 97

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 13YH-9YH-1YH-2YH-14YH-8YH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
91577 0 6, 8
Giải Nhất
G.1
25687 1 1, 2, 8
Giải Nhì
G.2
04579 10568 2 9
Giải Ba
G.3
52956 85641 10983 54311 60968 37476
3
4
 
Giải Tư
G.4
0908 0118 8066 7712 5 6
Giải Năm
G.5
6306 0487 3629 7788 5369 0349
6
7
Giải Sáu
G.6
293 346 179 8 3, 6, 7, 7, 8, 8
Giải Bảy
G.7
91 86 88 99 9 1, 3, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6, 8
1 1, 2, 8
2 9
3
4 1, 6, 9
5 6
6 6, 8, 8, 9
7 6, 7, 9, 9
8 3, 6, 7, 7, 8, 8
9 1, 3, 9

Lô Tô XSMB Ngày 01/03/2021

06 08 11 12 18 29 41 46 49
56 66 68 68 69 76 77 79 79
83 86 87 87 88 88 91 93 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 1YK-10YK-8YK-4YK-13YK-2YK Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
30398 0 4, 9
Giải Nhất
G.1
04743 1 0, 0, 8
Giải Nhì
G.2
50110 27282 2  
Giải Ba
G.3
28577 60852 29047 52445 01560 80255
3
4
Giải Tư
G.4
8543 9909 5376 4337 5 2, 5
Giải Năm
G.5
6777 5032 3718 5740 9094 3035
6
7
Giải Sáu
G.6
875 242 975 8 2
Giải Bảy
G.7
44 10 04 43 9 4, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 9
1 0, 0, 8
2
3 2, 5, 7
4 0, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 7
5 2, 5
6 0
7 5, 5, 6, 7, 7
8 2
9 4, 8

Lô Tô SXMB Ngày 28/02/2021

04 09 10 10 18 32 35 37 40
42 43 43 43 44 45 47 52 55
60 75 75 76 77 77 82 94 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 2YL-11YL-8YL-1YL-12YL-10YL Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
26313 0 4, 6
Giải Nhất
G.1
85377 1 3, 8, 8
Giải Nhì
G.2
05722 96218 2 1, 2, 7
Giải Ba
G.3
33973 06118 42871 20486 40204 15775
3
4
Giải Tư
G.4
9706 2583 3438 4088 5 4
Giải Năm
G.5
5982 9727 6391 2386 8266 3383
6
7
Giải Sáu
G.6
078 988 279 8 2, 3, 3, 6, 6, 8, 8
Giải Bảy
G.7
67 54 42 21 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 6
1 3, 8, 8
2 1, 2, 7
3 8
4 2
5 4
6 6, 7
7 1, 3, 5, 7, 8, 9
8 2, 3, 3, 6, 6, 8, 8
9 1

Lô Tô XSTD Ngày 27/02/2021

04 06 13 18 18 21 22 27 38
42 54 66 67 71 73 75 77 78
79 82 83 83 86 86 88 88 91

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 3YM-2YM-11YM-13YM-10YM-1YM Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
55600 0 0, 2, 3, 4
Giải Nhất
G.1
59302 1 0, 1, 1, 4
Giải Nhì
G.2
78836 71711 2 1, 2, 5, 6
Giải Ba
G.3
57669 79931 24351 86322 54511 71826
3
4
Giải Tư
G.4
6225 6043 3742 0666 5 1
Giải Năm
G.5
0314 6945 0521 6066 8579 0910
6
7
Giải Sáu
G.6
203 330 633 8  
Giải Bảy
G.7
04 70 40 37 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 3, 4
1 0, 1, 1, 4
2 1, 2, 5, 6
3 0, 1, 3, 6, 7
4 0, 2, 3, 5
5 1
6 6, 6, 9
7 0, 9
8
9

Lô Tô XSMB Ngày 26/02/2021

00 02 03 04 10 11 11 14 21
22 25 26 30 31 33 36 37 40
42 43 45 51 66 66 69 70 79

XSMB 10 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 10 NGÀY - KQXSMB 10 NGÀY

 

XSMB 10 ngày hay xổ số miền bắc 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Bắc của 10 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 10 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 10 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 10 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 10 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 10 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 10 ngày, kqxsmn, kqxsmt 10 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.