Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
87190 66449 71808 81571

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 4ZF-8ZF-10ZF-14ZF-6ZF-15ZF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
81571 0 0, 4, 5, 5, 5, 6, 8
Giải Nhất
G.1
37576 1 0
Giải Nhì
G.2
55878 19205 2 1, 8, 8
Giải Ba
G.3
29243 70739 42034 44247 47378 17728
3
4
Giải Tư
G.4
2161 9095 9921 5105 5 1, 4
Giải Năm
G.5
8400 0640 6451 4308 4306 4105
6
7
Giải Sáu
G.6
004 972 310 8  
Giải Bảy
G.7
38 37 54 28 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 4, 5, 5, 5, 6, 8
1 0
2 1, 8, 8
3 4, 7, 8, 9
4 0, 3, 7
5 1, 4
6 1
7 1, 2, 6, 8, 8
8
9 5

Lô Tô XSMB Ngày 21/06/2022

00 04 05 05 05 06 08 10 21
28 28 34 37 38 39 40 43 47
51 54 61 71 72 76 78 78 95

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 13ZE-6ZE-4ZE-9ZE-1ZE-14ZE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
71808 0 3, 4, 8
Giải Nhất
G.1
24479 1 5
Giải Nhì
G.2
90383 30364 2 0, 2
Giải Ba
G.3
75004 74192 85474 35965 24574 05315
3
4
Giải Tư
G.4
6798 6633 2959 8954 5 2, 4, 4, 9
Giải Năm
G.5
3354 2503 8187 1722 7345 4980
6
7
Giải Sáu
G.6
152 770 946 8 0, 3, 7
Giải Bảy
G.7
45 33 95 20 9 2, 5, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 4, 8
1 5
2 0, 2
3 3, 3
4 5, 5, 6
5 2, 4, 4, 9
6 4, 5
7 0, 4, 4, 9
8 0, 3, 7
9 2, 5, 8

Lô Tô SXMB Ngày 20/06/2022

03 04 08 15 20 22 33 33 45
45 46 52 54 54 59 64 65 70
74 74 79 80 83 87 92 95 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 7ZD-9ZD-4ZD-8ZD-3ZD-2ZD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
66449 0 1, 2, 7
Giải Nhất
G.1
97184 1 1, 3, 7, 8, 9
Giải Nhì
G.2
94411 45452 2 2, 5, 9
Giải Ba
G.3
06547 36248 61648 53218 95146 48543
3
4
Giải Tư
G.4
6951 8501 3322 1025 5 1, 2
Giải Năm
G.5
8769 7431 8313 0166 6893 4729
6
7
Giải Sáu
G.6
474 717 072 8 4
Giải Bảy
G.7
43 02 07 19 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 2, 7
1 1, 3, 7, 8, 9
2 2, 5, 9
3 1
4 3, 3, 6, 7, 8, 8, 9
5 1, 2
6 6, 9
7 2, 4
8 4
9 3

Lô Tô XSTD Ngày 19/06/2022

01 02 07 11 13 17 18 19 22
25 29 31 43 43 46 47 48 48
49 51 52 66 69 72 74 84 93

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 10ZC-11ZC-4ZC-8ZC-12ZC-2ZC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
87190 0 3, 4
Giải Nhất
G.1
21110 1 0, 2, 2, 3, 8
Giải Nhì
G.2
89033 05612 2 1, 5, 8
Giải Ba
G.3
40604 22974 97388 32375 29525 47990
3
4
Giải Tư
G.4
3021 6272 2712 6064 5 0
Giải Năm
G.5
6803 8396 9069 9128 0880 9176
6
7
Giải Sáu
G.6
765 095 944 8 0, 8
Giải Bảy
G.7
18 50 32 13 9 0, 0, 5, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 4
1 0, 2, 2, 3, 8
2 1, 5, 8
3 2, 3
4 4
5 0
6 4, 5, 9
7 2, 4, 5, 6
8 0, 8
9 0, 0, 5, 6

Lô Tô XSMB Ngày 18/06/2022

03 04 10 12 12 13 18 21 25
28 32 33 44 50 64 65 69 72
74 75 76 80 88 90 90 95 96

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 12ZB-3ZB-9ZB-4ZB-11ZB-15ZB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
68274 0 2, 2
Giải Nhất
G.1
90547 1 1, 3, 7, 7, 9
Giải Nhì
G.2
16117 31774 2 2, 3
Giải Ba
G.3
71919 59789 52759 73565 51302 86755
3
4
Giải Tư
G.4
6677 4723 3648 8365 5 5, 9
Giải Năm
G.5
3760 6122 9811 5613 9940 4817
6
7
Giải Sáu
G.6
544 302 693 8 9
Giải Bảy
G.7
76 34 68 39 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 2
1 1, 3, 7, 7, 9
2 2, 3
3 4, 9
4 0, 4, 7, 8
5 5, 9
6 0, 5, 5, 8
7 4, 4, 6, 7
8 9
9 3

Lô Tô SXMB Ngày 17/06/2022

02 02 11 13 17 17 19 22 23
34 39 40 44 47 48 55 59 60
65 65 68 74 74 76 77 89 93

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 6ZA-4ZA-12ZA-11ZA-5ZA-1ZA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
90524 0 4, 7
Giải Nhất
G.1
87917 1 0, 7
Giải Nhì
G.2
80177 80924 2 4, 4, 8, 9
Giải Ba
G.3
76198 62872 84149 19176 88686 93528
3
4
Giải Tư
G.4
9904 6186 6774 8110 5 0, 3
Giải Năm
G.5
0830 7162 7529 1436 1953 3189
6
7
Giải Sáu
G.6
099 448 985 8 5, 6, 6, 7, 9
Giải Bảy
G.7
07 50 64 87 9 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 7
1 0, 7
2 4, 4, 8, 9
3 0, 6
4 8, 9
5 0, 3
6 2, 4
7 2, 4, 6, 7
8 5, 6, 6, 7, 9
9 8, 9

Lô Tô XSTD Ngày 16/06/2022

04 07 10 17 24 24 28 29 30
36 48 49 50 53 62 64 72 74
76 77 85 86 86 87 89 98 99

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 6YZ-1YZ-7YZ-9YZ-2YZ-8YZ Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
79716 0 2, 4, 5, 5, 6
Giải Nhất
G.1
00074 1 3, 3, 6, 9
Giải Nhì
G.2
00104 49785 2 8
Giải Ba
G.3
58893 62313 99728 02338 97143 53105
3
4
Giải Tư
G.4
5498 5666 1419 0002 5 8
Giải Năm
G.5
3465 4594 2067 7813 8841 4558
6
7
Giải Sáu
G.6
787 737 306 8 5, 5, 7
Giải Bảy
G.7
05 39 74 85 9 3, 4, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2, 4, 5, 5, 6
1 3, 3, 6, 9
2 8
3 7, 8, 9
4 1, 3
5 8
6 5, 6, 7
7 4, 4
8 5, 5, 7
9 3, 4, 8

Lô Tô XSMB Ngày 15/06/2022

02 04 05 05 06 13 13 16 19
28 37 38 39 41 43 58 65 66
67 74 74 85 85 87 93 94 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 4YX-3YX-7YX-1YX-6YX-14YX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
52762 0 0, 8
Giải Nhất
G.1
47624 1 0, 7
Giải Nhì
G.2
42638 87278 2 4, 9
Giải Ba
G.3
62910 59571 64073 66129 38593 84244
3
4
Giải Tư
G.4
6959 1357 5717 0740 5 3, 7, 9
Giải Năm
G.5
0680 5940 0830 8208 8500 9839
6
7
Giải Sáu
G.6
937 378 574 8 0
Giải Bảy
G.7
95 92 61 53 9 2, 3, 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 8
1 0, 7
2 4, 9
3 0, 7, 8, 9
4 0, 0, 4
5 3, 7, 9
6 1, 2
7 1, 3, 4, 8, 8
8 0
9 2, 3, 5

Lô Tô SXMB Ngày 14/06/2022

00 08 10 17 24 29 30 37 38
39 40 40 44 53 57 59 61 62
71 73 74 78 78 80 92 93 95

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 13YV-10YV-4YV-11YV-9YV-2YV-3YV-16YV Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
89927 0 1
Giải Nhất
G.1
77049 1 3, 9
Giải Nhì
G.2
95785 88560 2 5, 7, 9, 9
Giải Ba
G.3
02501 28731 84940 63777 51957 41446
3
4
Giải Tư
G.4
4772 0337 6666 9635 5 7
Giải Năm
G.5
3025 9674 7749 8248 0088 9539
6
7
Giải Sáu
G.6
030 213 129 8 5, 8
Giải Bảy
G.7
29 70 33 19 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 3, 9
2 5, 7, 9, 9
3 0, 1, 3, 5, 7, 9
4 0, 6, 8, 9, 9
5 7
6 0, 6
7 0, 2, 4, 7
8 5, 8
9

Lô Tô XSTD Ngày 13/06/2022

01 13 19 25 27 29 29 30 31
33 35 37 39 40 46 48 49 49
57 60 66 70 72 74 77 85 88

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 15YU-12YU-13YU-6YU-5YU-10YU Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
17818 0 1
Giải Nhất
G.1
18326 1 2, 2, 3, 8
Giải Nhì
G.2
38568 10728 2 2, 3, 4, 6, 6, 8
Giải Ba
G.3
38067 86056 06170 88468 60735 15770
3
4
Giải Tư
G.4
9551 3122 4745 1153 5 0, 1, 3, 6
Giải Năm
G.5
8912 0026 2813 2431 4850 1961
6
7
Giải Sáu
G.6
973 712 494 8  
Giải Bảy
G.7
24 23 90 01 9 0, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2, 2, 3, 8
2 2, 3, 4, 6, 6, 8
3 1, 5
4 5
5 0, 1, 3, 6
6 1, 7, 8, 8
7 0, 0, 3
8
9 0, 4

Lô Tô XSMB Ngày 12/06/2022

01 12 12 13 18 22 23 24 26
26 28 31 35 45 50 51 53 56
61 67 68 68 70 70 73 90 94

XSMB 10 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 10 NGÀY - KQXSMB 10 NGÀY

 

XSMB 10 ngày hay xổ số miền bắc 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Bắc của 10 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 10 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 10 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 10 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 10 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 10 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 10 ngày, kqxsmn, kqxsmt 10 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.