Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2T2 Thứ 3T3 Thứ 4T4 Thứ 5T5 Thứ 6T6 Thứ 7T7 Chủ NhậtCN
11724 22365
43104 50925 40303 52566 22714

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 8ZX-15ZX-12ZX-3ZX-7ZX-6ZX Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
22714 0 0, 3, 7, 7
Giải Nhất
G.1
66480 1 0, 4, 5
Giải Nhì
G.2
36490 79715 2 1, 6
Giải Ba
G.3
56683 54921 79449 80550 24952 86607
3
4
Giải Tư
G.4
8307 1435 0484 0941 5 0, 2
Giải Năm
G.5
1863 0675 5349 9969 1503 4197
6
7
Giải Sáu
G.6
826 983 510 8 0, 0, 3, 3, 4
Giải Bảy
G.7
80 00 67 31 9 0, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 3, 7, 7
1 0, 4, 5
2 1, 6
3 1, 5
4 1, 9, 9
5 0, 2
6 3, 7, 9
7 5
8 0, 0, 3, 3, 4
9 0, 7

Lô Tô XSMB Ngày 22/09/2023

00 03 07 07 10 14 15 21 26
31 35 41 49 49 50 52 63 67
69 75 80 80 83 83 84 90 97

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 9ZY-2ZY-13ZY-12ZY-7ZY-6ZY Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
52566 0 3, 4
Giải Nhất
G.1
34841 1 7
Giải Nhì
G.2
51527 93225 2 0, 1, 5, 7, 8
Giải Ba
G.3
11728 25151 80780 49217 55120 57854
3
4
 
Giải Tư
G.4
0466 4980 0563 6846 5 1, 4, 8
Giải Năm
G.5
6189 5380 9292 6703 4758 9247
6
7
 
Giải Sáu
G.6
104 794 694 8 0, 0, 0, 9
Giải Bảy
G.7
64 63 21 91 9 1, 2, 4, 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3, 4
1 7
2 0, 1, 5, 7, 8
3
4 1, 6, 7
5 1, 4, 8
6 3, 3, 4, 6, 6
7
8 0, 0, 0, 9
9 1, 2, 4, 4

Lô Tô SXMB Ngày 21/09/2023

03 04 17 20 21 25 27 28 41
46 47 51 54 58 63 63 64 66
66 80 80 80 89 91 92 94 94

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 8YA-13YA-9YA-10YA-5YA-14YA Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
40303 0 1, 3, 7, 7, 8
Giải Nhất
G.1
10239 1 0, 1, 3, 4, 5, 8
Giải Nhì
G.2
54210 50718 2 2, 3, 9
Giải Ba
G.3
43807 58233 34307 28734 80115 71208
3
4
 
Giải Tư
G.4
5730 3813 6767 5531 5  
Giải Năm
G.5
0634 0364 2201 3711 5086 0814
6
7
Giải Sáu
G.6
393 729 536 8 6
Giải Bảy
G.7
22 23 91 75 9 1, 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 7, 7, 8
1 0, 1, 3, 4, 5, 8
2 2, 3, 9
3 0, 1, 3, 4, 4, 6, 9
4
5
6 4, 7
7 5
8 6
9 1, 3

Lô Tô XSTD Ngày 20/09/2023

01 03 07 07 08 10 11 13 14
15 18 22 23 29 30 31 33 34
34 36 39 64 67 75 86 91 93

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 5YB-1YB-2YB-11YB-10YB-6YB Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
50925 0  
Giải Nhất
G.1
75781 1  
Giải Nhì
G.2
95072 45895 2 5, 8
Giải Ba
G.3
41571 89042 12852 47456 00818 62562
3
4
Giải Tư
G.4
8894 5615 3165 5278 5 2, 5, 6
Giải Năm
G.5
1942 7055 3612 4780 5138 3630
6
7
Giải Sáu
G.6
212 766 598 8 0, 1, 5
Giải Bảy
G.7
41 28 85 40 9 4, 5, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0
1 2, 2, 5, 8
2 5, 8
3 0, 8
4 0, 1, 2, 2
5 2, 5, 6
6 2, 5, 6
7 1, 2, 8
8 0, 1, 5
9 4, 5, 8

Lô Tô XSMB Ngày 19/09/2023

12 12 15 18 25 28 30 38 40
41 42 42 52 55 56 62 65 66
71 72 78 80 81 85 94 95 98

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 11YC-6YC-9YC-13YC-4YC-7YC Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
43104 0 4, 6, 7
Giải Nhất
G.1
28261 1 7, 9
Giải Nhì
G.2
94697 54948 2 3, 3, 6
Giải Ba
G.3
94817 46842 80937 93431 84038 68623
3
4
Giải Tư
G.4
9898 3566 9576 3523 5 2, 4
Giải Năm
G.5
2967 8407 0472 8087 2142 0254
6
7
Giải Sáu
G.6
564 906 826 8 7
Giải Bảy
G.7
92 19 52 44 9 2, 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 6, 7
1 7, 9
2 3, 3, 6
3 1, 7, 8
4 2, 2, 4, 8
5 2, 4
6 1, 4, 6, 7
7 2, 6
8 7
9 2, 7, 8

Lô Tô SXMB Ngày 18/09/2023

04 06 07 17 19 23 23 26 31
37 38 42 42 44 48 52 54 61
64 66 67 72 76 87 92 97 98

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 7YD-5YD-2YD-12YD-15YD-13YD Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
22365 0 5, 6
Giải Nhất
G.1
80585 1 6, 9
Giải Nhì
G.2
51233 18206 2 4, 5
Giải Ba
G.3
96019 28041 33335 84405 47766 56983
3
4
Giải Tư
G.4
0662 9764 3649 9731 5 0, 3
Giải Năm
G.5
9034 3966 3093 1775 7898 1925
6
7
Giải Sáu
G.6
266 316 572 8 3, 5
Giải Bảy
G.7
97 50 53 24 9 3, 7, 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5, 6
1 6, 9
2 4, 5
3 1, 3, 4, 5
4 1, 9
5 0, 3
6 2, 4, 5, 6, 6, 6
7 2, 5
8 3, 5
9 3, 7, 8

Lô Tô XSTD Ngày 17/09/2023

05 06 16 19 24 25 31 33 34
35 41 49 50 53 62 64 65 66
66 66 72 75 83 85 93 97 98

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 1YE-15YE-12YE-10YE-8YE-5YE Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
11724 0 0, 7
Giải Nhất
G.1
98298 1 3, 4, 7
Giải Nhì
G.2
19917 53982 2 4
Giải Ba
G.3
09894 85689 21669 68513 50670 77330
3
4
Giải Tư
G.4
1580 7154 6751 2983 5 1, 3, 4, 9
Giải Năm
G.5
7989 0174 4014 8953 5493 8885
6
7
Giải Sáu
G.6
459 607 700 8 0, 2, 3, 5, 9, 9
Giải Bảy
G.7
95 97 40 99 9 3, 4, 5, 7, 8, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 7
1 3, 4, 7
2 4
3 0
4 0
5 1, 3, 4, 9
6 9
7 0, 4
8 0, 2, 3, 5, 9, 9
9 3, 4, 5, 7, 8, 9

Lô Tô XSMB Ngày 16/09/2023

00 07 13 14 17 24 30 40 51
53 54 59 69 70 74 80 82 83
85 89 89 93 94 95 97 98 99

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc hôm qua

Mã ĐB 10YF-14YF-1YF-3YF-13YF-7YF-19YF-8YF Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
13720 0 0, 2, 2, 7
Giải Nhất
G.1
08293 1 3, 4
Giải Nhì
G.2
39853 99463 2 0
Giải Ba
G.3
40902 18299 67472 71197 09602 98672
3
4
Giải Tư
G.4
6266 7877 7531 1382 5 3
Giải Năm
G.5
8533 8041 0107 1775 2242 9568
6
7
Giải Sáu
G.6
692 139 713 8 2
Giải Bảy
G.7
00 90 14 61 9 0, 2, 3, 7, 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0, 2, 2, 7
1 3, 4
2 0
3 1, 3, 9
4 1, 2
5 3
6 1, 3, 6, 8
7 2, 2, 5, 7
8 2
9 0, 2, 3, 7, 9

Lô Tô SXMB Ngày 15/09/2023

00 02 02 07 13 14 20 31 33
39 41 42 53 61 63 66 68 72
72 75 77 82 90 92 93 97 99

XSTD - XSHN - Kết quả Xổ Số Hà Nội

Mã ĐB 5YG-2YG-8YG-10YG-3YG-14YG Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
59722 0 1, 3, 5, 9
Giải Nhất
G.1
39954 1 0
Giải Nhì
G.2
82710 03209 2 2, 3, 4
Giải Ba
G.3
78624 32001 43234 62757 70781 81883
3
4
 
Giải Tư
G.4
8076 8791 9056 0768 5 2, 4, 6, 7, 7
Giải Năm
G.5
6452 1096 3635 6305 6223 8703
6
7
Giải Sáu
G.6
457 589 380 8 0, 1, 3, 9
Giải Bảy
G.7
92 33 70 38 9 1, 2, 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1, 3, 5, 9
1 0
2 2, 3, 4
3 3, 4, 5, 8
4
5 2, 4, 6, 7, 7
6 8
7 0, 6
8 0, 1, 3, 9
9 1, 2, 6

Lô Tô XSTD Ngày 14/09/2023

01 03 05 09 10 22 23 24 33
34 35 38 52 54 56 57 57 68
70 76 80 81 83 89 91 92 96

XSMB - KQXSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay

Mã ĐB 13YH-1YH-2YH-9YH-15YH-4YH Đầu Lô Tô
Giải ĐB
ĐB
56650 0 4, 5, 6
Giải Nhất
G.1
37406 1 1, 5
Giải Nhì
G.2
50515 25911 2 1, 7
Giải Ba
G.3
41234 89462 16592 53472 18697 36227
3
4
Giải Tư
G.4
3240 6790 0262 3750 5 0, 0, 9
Giải Năm
G.5
3676 9266 7549 9781 1704 3680
6
7
Giải Sáu
G.6
405 446 442 8 0, 1
Giải Bảy
G.7
49 45 59 21 9 0, 2, 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4, 5, 6
1 1, 5
2 1, 7
3 4
4 0, 2, 5, 6, 9, 9
5 0, 0, 9
6 2, 2, 6
7 2, 6
8 0, 1
9 0, 2, 7

Lô Tô XSMB Ngày 13/09/2023

04 05 06 11 15 21 27 34 40
42 45 46 49 49 50 50 59 62
62 66 72 76 80 81 90 92 97

XSMB 10 NGÀY - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 10 NGÀY - KQXSMB 10 NGÀY

 

XSMB 10 ngày hay xổ số miền bắc 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Bắc của 10 lần quay gần đây nhất

 

Khi theo dõi sổ KQXSMB 10 ngày gần nhất, người chơi có thể biết được tất cả các thông tin của các giải đã được quay thưởng trong 10 ngày vừa qua.

 

Những thông tin về kết quả xổ số miền bắc 10 ngày mới nhất và chuẩn xác nhất sẽ được website sxmb.com của chúng tôi cập nhật liên tục và thường xuyên ngay sau mỗi buổi quay thưởng.

 

Lịch mở thưởng xổ số miền bắc 10 ngày hôm nay - Kết quả xổ số miền bắc

 

  • - Thứ Hai: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Ba: Mở thưởng tại Quảng Ninh.

  • - Thứ Tư: Mở thưởng tại Bắc Ninh.

  • - Thứ Năm: Mở thưởng tại Hà Nội.

  • - Thứ Sáu: Mở thưởng tại Hải Phòng.

  • - Thứ Bảy: Mở thưởng tại Nam Định.

  • - Chủ Nhật: Mở thưởng tại Thái Bình.

 

Hãy theo dõi thường xuyên sổ sxmb 10 ngày hôm nay sẽ giúp cho những người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra được quy luật chơi của các con số và từ đó sẽ đưa ra được những bộ số chính xác cho các lần chơi kế tiếp.

 

Bên cạnh đó, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm XSTD 10 ngày, kqxsmn, kqxsmt 10 ngày nhanh nhất, chính xác nhất.