Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Ngày 15/07

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
19
67
51
Giải Bảy G.7
484
773
155
Giải Sáu G.6
1412
6636
3564
0170
9295
3229
2103
0170
5345
Giải Năm G.5
5878
1982
7791
Giải Tư G.4
50738
96709
31437
79609
03763
09906
77886
26842
18396
18688
96939
51593
62327
27803
50726
58264
13923
31600
Giải Ba G.3
39886
76700
51764
04564
75496
73378
Giải Nhì G.2
68402
66182
92818
Giải Nhất G.1
80093
00858
79988
Giải ĐB ĐB
300118
730810
543831

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 0, 2, 6, 9, 9 0, 3, 3
1 2, 8, 9 0 8
2 9 3, 6, 7
3 6, 7, 8 9 1
4 2, 2 5
5 5 8 1, 5
6 3, 4 4, 4, 7 4
7 8 0, 3 0, 8
8 4, 6 2, 2, 6, 8 8
9 3 3, 5, 6 1, 4, 6

Lô Tô XSMN Thứ 2

00 02 06 09 09 12 18 19 36
37 38 55 63 64 78 84 86 93
10 29 39 42 42 58 64 64 67
70 73 82 82 86 88 93 95 96
00 03 03 18 23 26 27 31 45
51 55 64 70 78 88 91 94 96

XSMN T2 - Xổ Số Miền Nam T2 Ngày 08/07

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
63
84
45
Giải Bảy G.7
447
278
189
Giải Sáu G.6
8738
9913
8656
5617
6856
3718
9695
2099
4810
Giải Năm G.5
3985
5183
2233
Giải Tư G.4
25851
83257
35839
93849
81183
77312
34271
07855
54267
90670
96704
83829
20350
58994
79235
96882
46701
98589
Giải Ba G.3
07706
74018
64468
67119
29859
62684
Giải Nhì G.2
38817
46631
86564
Giải Nhất G.1
92896
55969
38147
Giải ĐB ĐB
136798
039060
308118

Thông báo

Lô Tô XSMN T2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 6 4, 6 1
1 2, 3, 7, 8 7, 8, 9 0, 8
2 9
3 8, 9 1 3, 5
4 7, 9 5, 7
5 1, 6, 7 5, 6 0, 9
6 3, 8 0, 7, 8, 9 4
7 0, 1, 8
8 3, 5 3, 4 2, 4, 9, 9, 9
9 6, 8 4, 5, 9
06 12 13 17 18 38 39 47 49
51 56 57 63 68 83 85 96 98
04 06 17 18 19 29 31 55 56
60 67 68 69 70 71 78 83 84
01 10 18 33 35 45 47 50 59
64 82 84 89 89 89 94 95 99

XSMN thứ hai - Xổ Số Miền Nam thứ hai Ngày 01/07

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
18
62
51
Giải Bảy G.7
875
203
713
Giải Sáu G.6
9569
3620
7405
9276
3745
5432
5505
7362
2662
Giải Năm G.5
4456
6673
8178
Giải Tư G.4
01306
64174
76436
45984
68128
37479
60239
95716
01263
42585
78531
03619
01808
74214
10765
97697
48828
36387
Giải Ba G.3
09095
54130
64789
44719
83445
85068
Giải Nhì G.2
56455
32233
41625
Giải Nhất G.1
80130
99992
43033
Giải ĐB ĐB
783767
499909
725785

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 5, 6 3, 9 5, 8
1 8 6, 9, 9 3, 4
2 0, 8 5, 8
3 0, 0, 6 1, 2, 3, 9 3
4 5 5
5 5, 6 1
6 6, 7, 9 2, 3 2, 2, 3, 5, 8
7 4, 5, 9 3, 6 8
8 4 5, 9 5, 7
9 5 2, 9 7
05 06 18 20 28 30 30 36 55
56 66 67 69 74 75 79 84 95
03 09 16 19 19 31 32 33 39
45 62 63 73 76 85 89 92 99
05 08 13 14 25 28 33 45 51
62 62 63 65 68 78 85 87 97

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 2 Ngày 24/06

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải Tám G.8
63
94
92
Giải Bảy G.7
100
479
288
Giải Sáu G.6
3331
9071
5894
0951
2129
5312
3808
3917
1349
Giải Năm G.5
0896
5178
0891
Giải Tư G.4
55803
36470
76311
87112
50911
20703
14596
29834
31396
96607
04262
76639
46435
47168
73091
90205
98453
90410
Giải Ba G.3
50581
72587
32361
25902
80894
52889
Giải Nhì G.2
68582
92552
17491
Giải Nhất G.1
61127
53350
64990
Giải ĐB ĐB
142066
996243
069538

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0, 3, 3 2, 7 5, 8
1 1, 1, 2 2 0, 7
2 7 9
3 1 4, 7, 9 5, 8
4 3 9
5 0, 1, 2 3, 6
6 3, 6 1, 2 8
7 0, 1 8, 9
8 1, 2, 7 8, 9
9 0, 4, 6 4, 6, 6 0, 1, 1, 1, 2, 4

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

00 03 03 11 11 12 27 31 63
66 70 71 81 82 87 90 94 96
02 07 12 29 34 37 39 43 50
51 52 61 62 78 79 94 96 96
05 08 10 17 35 38 49 53 56
68 88 89 90 91 91 91 92 94

XSMN thứ hai - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ hai 17/06

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
10
21
00
Giải Bảy G.7
801
538
307
Giải Sáu G.6
2274
1253
6690
8941
7340
6372
7552
9404
9356
Giải Năm G.5
8791
6409
6872
Giải Tư G.4
12018
75237
65284
01354
67232
19014
86081
08848
34555
04855
53102
58608
14165
24372
23819
64365
68248
96832
Giải Ba G.3
84633
23849
32370
32989
34387
58556
Giải Nhì G.2
25941
50275
92356
Giải Nhất G.1
10705
93735
67157
Giải ĐB ĐB
147788
029715
327882

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 1, 5 2, 8, 9 0, 4, 7
1 0, 4, 8 5 9
2 1, 2
3 2, 3, 7 5, 8 2
4 1, 9 0, 1, 8 8
5 3, 4 5, 5 2, 6, 6, 6, 7
6 5, 5, 8
7 4, 7 0, 2, 5 2, 2
8 4, 8 1, 9 2, 7
9 0, 1
01 05 10 14 18 32 33 37 41
49 53 54 74 77 84 88 90 91
02 08 09 15 21 22 35 38 40
41 48 55 55 70 72 75 81 89
00 04 07 19 32 48 52 56 56
56 57 65 65 68 72 72 82 87

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Ngày 10/06

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải Tám G.8
96
69
72
Giải Bảy G.7
045
585
772
Giải Sáu G.6
2574
6006
4625
1564
2073
8980
1918
0070
5931
Giải Năm G.5
8661
2765
7460
Giải Tư G.4
80726
24511
62680
78957
40550
85396
34746
35747
12533
50771
66370
19857
68964
36531
74637
40550
25129
63530
Giải Ba G.3
14418
64804
44901
68822
15285
14206
Giải Nhì G.2
03305
29884
46517
Giải Nhất G.1
27235
91935
63500
Giải ĐB ĐB
506737
451188
800199

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 2

Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 4, 5, 6 1 0, 6
1 1, 8 7, 8
2 5, 6 2 4, 9
3 5, 7 3, 5 0, 1, 1, 7
4 5 6, 7, 9
5 0, 7 7 0
6 1, 2 4, 5, 9 0, 4
7 4 0, 1, 3 0, 2, 2
8 0 0, 4, 5, 8 5
9 6, 6 9
04 05 06 11 18 25 26 35 37
45 50 57 61 62 74 80 96 96
01 22 33 35 46 47 49 57 64
65 69 70 71 73 80 84 85 88
00 06 17 18 24 29 30 31 31
37 50 60 64 70 72 72 85 99

XSMN T2 - Xổ Số Miền Nam T2 Ngày 03/06

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
32
99
18
Giải Bảy G.7
743
384
383
Giải Sáu G.6
7011
1642
7519
8677
6475
4756
8799
9860
6908
Giải Năm G.5
6254
6475
4714
Giải Tư G.4
88523
53126
20340
94818
81402
42678
43058
18384
94610
79801
49986
93460
50143
38217
16269
14299
89250
57692
Giải Ba G.3
42883
52056
63223
52829
56447
92889
Giải Nhì G.2
02249
93894
95350
Giải Nhất G.1
84391
50571
98269
Giải ĐB ĐB
605440
453876
247480

Thông báo

Lô Tô XSMN T2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 2 1 8
1 1, 8, 9 0 4, 7, 8
2 3, 6 3, 9
3 2, 9
4 0, 0, 2, 3, 9 3, 7
5 4, 6 6, 8 0, 0
6 0 0, 9, 9
7 8 1, 2, 5, 5, 6, 7
8 3 4, 4, 6 0, 3, 9
9 1 4, 9 2, 5, 9, 9

Lô Tô XSMN T2

02 11 18 19 23 26 32 39 40
40 42 43 49 54 56 78 83 91
01 10 23 29 56 58 60 71 72
75 75 76 77 84 84 86 94 99
08 14 17 18 43 47 50 50 60
69 69 80 83 89 92 95 99 99

XSMN thứ hai - Xổ Số Miền Nam thứ hai Ngày 27/05

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
15
45
27
Giải Bảy G.7
991
559
711
Giải Sáu G.6
6369
8382
5411
9919
3111
2550
3477
1426
4465
Giải Năm G.5
1628
5832
4571
Giải Tư G.4
90940
64256
33751
21021
69810
34952
67307
56100
65126
54553
23014
54923
63287
38594
91657
35083
10533
41451
Giải Ba G.3
60687
30921
10005
69028
34246
22339
Giải Nhì G.2
15370
01040
55513
Giải Nhất G.1
45542
00198
14593
Giải ĐB ĐB
188938
575556
765258

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 0, 5, 7
1 0, 1, 5 1, 4, 9 1, 3
2 0, 1, 1, 8 3, 6, 8 6, 7
3 8 2 3, 9
4 0, 2 0, 5 6
5 1, 2, 6 0, 3, 6, 9 1, 7, 8
6 9 5
7 0 5 1, 7
8 2, 7 3, 7
9 1 8 3, 4, 9
10 11 15 20 21 21 28 38 40
42 51 52 56 69 70 82 87 91
00 05 07 11 14 19 23 26 28
32 40 45 50 53 56 59 75 98
11 13 26 27 33 39 46 51 57
58 65 71 77 83 87 93 94 99

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 2 Ngày 20/05

Giải Đồng Tháp Cà Mau Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
53
65
85
Giải Bảy G.7
452
010
652
Giải Sáu G.6
4326
6767
9475
4249
1301
3927
6618
3005
4307
Giải Năm G.5
8579
2758
1931
Giải Tư G.4
02542
48600
71637
40175
16263
42309
50105
12029
31771
59520
71713
38272
75791
88011
09284
81848
54210
16359
Giải Ba G.3
75330
05031
41083
41556
24794
79754
Giải Nhì G.2
82289
42962
92683
Giải Nhất G.1
79275
98835
37865
Giải ĐB ĐB
982772
287839
817292

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

Đầu Đồng Tháp Cà Mau Hồ Chí Minh
0 0, 9 1, 2, 5 5, 7
1 0, 3 0, 1, 8
2 6 0, 7, 9
3 0, 1, 7 5, 9 1
4 2, 8 9 8
5 2, 3 6, 8 2, 4, 9
6 3, 7 2, 5 5
7 2, 5, 5, 5, 9 1, 2
8 9 3 3, 4, 5
9 1, 2, 3, 4
00 09 26 30 31 37 42 48 52
53 63 67 72 75 75 75 79 89
01 02 05 10 13 20 27 29 35
39 49 56 58 62 65 71 72 83
05 07 10 11 18 31 48 52 54
59 65 83 84 85 91 92 93 94

XSMN thứ hai - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ hai 13/05

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
30
64
38
Giải Bảy G.7
677
214
649
Giải Sáu G.6
6376
8904
3840
9918
7477
0377
9782
5090
4323
Giải Năm G.5
5865
3667
9344
Giải Tư G.4
21397
49590
60464
68568
97280
70400
15620
42600
20077
77466
45736
65610
01892
79035
04069
85861
92539
22624
Giải Ba G.3
63157
49949
77280
81465
76210
98118
Giải Nhì G.2
41841
27762
48222
Giải Nhất G.1
11246
51682
35512
Giải ĐB ĐB
071363
031128
968020

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 0, 1, 4 0
1 0, 4, 8 0, 2, 8
2 0, 8 0, 2, 3, 4
3 0 6 5, 8, 9
4 0, 1, 6, 9 4, 9
5 7 2
6 3, 4, 5, 8 2, 4, 5, 6, 7 1, 9
7 6, 7 7, 7, 7
8 0 0, 2 2
9 0, 7 1 0, 2

Lô Tô XSMN thứ hai

00 01 04 30 40 41 46 49 57
63 64 65 68 76 77 80 90 97
00 10 14 18 20 28 36 62 64
65 66 67 77 77 77 80 82 91
10 12 18 20 22 23 24 35 38
39 44 49 52 61 69 82 90 92

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Ngày 06/05

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
94
71
20
Giải Bảy G.7
461
932
035
Giải Sáu G.6
2623
3964
3293
0068
1110
7296
8249
1183
9938
Giải Năm G.5
0275
9557
4487
Giải Tư G.4
19239
30216
14779
82161
45631
27940
60389
11339
89968
46397
28213
87410
49008
77595
24881
80293
30158
02758
Giải Ba G.3
49917
15689
46989
78291
64996
70372
Giải Nhì G.2
12851
63877
99786
Giải Nhất G.1
50180
96193
97762
Giải ĐB ĐB
838679
654038
833301

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 1, 8
1 6, 7 0, 0, 3
2 3 0
3 1, 9 1, 2, 8, 9 5, 8
4 0 9
5 1 7 8, 8
6 1, 1, 4 8, 8 2
7 5, 9, 9 1, 7 2, 9
8 0, 9 9, 9 1, 3, 6, 7
9 0, 3, 4 1, 3, 6, 7 3, 5, 6
16 17 23 31 39 40 51 61 61
64 75 79 79 80 89 90 93 94
10 10 13 31 32 38 39 57 68
68 71 77 89 89 91 93 96 97
01 08 20 35 38 49 58 58 62
72 79 81 83 86 87 93 95 96

XSMN T2 - Xổ Số Miền Nam T2 Ngày 29/04

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
56
48
11
Giải Bảy G.7
118
417
249
Giải Sáu G.6
4383
1943
9872
8231
5011
3447
7277
9218
3780
Giải Năm G.5
8726
5177
9412
Giải Tư G.4
49487
07515
01091
27813
39473
23958
38185
28993
17719
02258
11695
95812
73560
41630
97601
35273
03888
78777
Giải Ba G.3
78938
72139
82581
80859
44130
62631
Giải Nhì G.2
97312
53483
10798
Giải Nhất G.1
65016
00449
95677
Giải ĐB ĐB
209675
994054
393297

Thông báo

Lô Tô XSMN T2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 1, 8
1 2, 3, 5, 6, 8 1, 2, 7, 9 1, 2, 8
2 6
3 8, 9 1 0, 0, 1
4 3 7, 8, 9 9
5 6, 8 4, 8, 9
6 2 0
7 2, 3, 5, 9 7 3, 7, 7, 7
8 3, 7 1, 3, 5 0, 8
9 1 3, 5 7, 8
12 13 15 16 18 26 38 39 43
56 58 72 73 75 79 83 87 91
11 12 17 19 31 47 48 49 54
58 59 62 77 81 83 85 93 95
01 08 11 12 18 30 30 31 49
60 73 77 77 77 80 88 97 98

XSMN thứ hai - Xổ Số Miền Nam thứ hai Ngày 22/04

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
89
36
89
Giải Bảy G.7
409
717
630
Giải Sáu G.6
1673
1004
2060
2465
5294
1957
5258
2042
5126
Giải Năm G.5
5316
8845
6452
Giải Tư G.4
20506
61176
84385
09436
74627
73360
91257
22443
16090
47153
81140
45221
44942
24058
34478
97825
55023
83203
Giải Ba G.3
28904
94086
17597
84172
58414
12911
Giải Nhì G.2
59902
23089
76422
Giải Nhất G.1
23148
78848
10690
Giải ĐB ĐB
641398
760456
689897

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 2, 4, 4, 6, 9 4 3
1 6 7 1, 4
2 7 1 2, 3, 5, 6
3 6 6 0
4 8 0, 3, 5, 8 2, 2
5 3, 6, 7, 7 2, 8, 8
6 0, 0 5
7 0, 3, 6 2 8
8 5, 6, 9 9 9
9 8 0, 4, 7 0, 1, 7

Lô Tô XSMN thứ hai

02 04 04 06 09 16 27 36 48
60 60 70 73 76 85 86 89 98
04 17 21 36 40 43 45 48 53
56 57 57 65 72 89 90 94 97
03 11 14 22 23 25 26 30 42
42 52 58 58 78 89 90 91 97

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 2 Ngày 15/04

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
35
41
98
Giải Bảy G.7
148
833
494
Giải Sáu G.6
3158
0387
3139
5414
6950
8819
1973
0520
6979
Giải Năm G.5
7848
5548
3468
Giải Tư G.4
19556
08176
76180
20030
72217
53465
60543
96122
77367
02549
58653
84818
58492
62416
15278
19922
21500
56497
Giải Ba G.3
14948
24529
91127
49515
91018
28489
Giải Nhì G.2
71133
26044
63050
Giải Nhất G.1
45450
51884
24696
Giải ĐB ĐB
806843
746822
903684

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 0
1 7 4, 5, 8, 9 6, 8
2 9 2, 2, 7 0, 2
3 0, 3, 5, 9 3
4 3, 8, 8, 8 1, 3, 4, 8, 9
5 0, 6, 8 0, 3 0
6 5, 8 7 7, 8
7 6 3, 8, 9
8 0, 7 4, 8 4, 9
9 2, 4, 6, 7, 8
17 29 30 33 35 39 43 48 48
48 50 56 58 65 68 76 80 87
14 15 18 19 22 22 27 33 41
43 44 48 49 50 53 67 84 88
00 16 18 20 22 50 67 68 73
78 79 84 89 92 94 96 97 98

XSMN thứ hai - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ hai 08/04

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
21
94
35
Giải Bảy G.7
389
329
190
Giải Sáu G.6
3869
5295
7772
3115
3225
0078
4191
4489
3914
Giải Năm G.5
5003
0037
2524
Giải Tư G.4
58555
99009
49396
06649
87007
45314
66044
08285
24924
75626
01956
48827
85601
28788
77598
53243
95456
80798
Giải Ba G.3
38391
10114
54419
78499
61472
28640
Giải Nhì G.2
05996
55890
06394
Giải Nhất G.1
40772
25639
98034
Giải ĐB ĐB
037856
516068
529215

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 3, 7, 9 1
1 4, 4 5, 9 4, 5
2 1 4, 5, 6, 7, 9 4
3 7, 9 4, 5
4 9 4, 6 0, 3, 7
5 5, 6 6 6
6 9 8
7 2, 2 8 2
8 9 5 8, 9
9 1, 5, 6, 6, 7 0, 4, 9 0, 1, 4, 8, 8
03 07 09 14 14 21 49 55 56
69 72 72 89 91 95 96 96 97
15 19 24 25 26 27 29 37 39
44 46 56 68 78 85 90 94 99
01 14 15 24 34 35 40 43 47
56 72 88 89 90 91 94 98 98

XSMN THỨ 2 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ HAI HÀNG TUẦN - XSMN T2

 

XSMN Thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN T2 hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam Thứ 2 từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn Thứ 2 hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam Thứ 2

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn Thứ 2 để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn Thứ 2 hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam thứ hai hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!