Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Ngày 08/04

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
21
94
35
Giải Bảy G.7
389
329
190
Giải Sáu G.6
3869
5295
7772
3115
3225
0078
4191
4489
3914
Giải Năm G.5
5003
0037
2524
Giải Tư G.4
58555
99009
49396
06649
87007
45314
66044
08285
24924
75626
01956
48827
85601
28788
77598
53243
95456
80798
Giải Ba G.3
38391
10114
54419
78499
61472
28640
Giải Nhì G.2
05996
55890
06394
Giải Nhất G.1
40772
25639
98034
Giải ĐB ĐB
037856
516068
529215

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 3, 7, 9 1
1 4, 4 5, 9 4, 5
2 1 4, 5, 6, 7, 9 4
3 7, 9 4, 5
4 9 4, 6 0, 3, 7
5 5, 6 6 6
6 9 8
7 2, 2 8 2
8 9 5 8, 9
9 1, 5, 6, 6, 7 0, 4, 9 0, 1, 4, 8, 8

Lô Tô XSMN Thứ 2

03 07 09 14 14 21 49 55 56
69 72 72 89 91 95 96 96 97
15 19 24 25 26 27 29 37 39
44 46 56 68 78 85 90 94 99
01 14 15 24 34 35 40 43 47
56 72 88 89 90 91 94 98 98

XSMN T2 - Xổ Số Miền Nam T2 Ngày 01/04

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
74
69
56
Giải Bảy G.7
584
500
465
Giải Sáu G.6
2674
0286
3872
5717
4668
9388
5390
8939
0659
Giải Năm G.5
5728
3201
6691
Giải Tư G.4
81305
38088
52599
78546
21351
07029
76019
04561
45656
62651
74384
19731
15817
30224
13916
74123
55436
32360
Giải Ba G.3
51811
60378
41043
41859
66871
47492
Giải Nhì G.2
72392
83277
11314
Giải Nhất G.1
31683
34258
65548
Giải ĐB ĐB
324964
792804
013739

Thông báo

Lô Tô XSMN T2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 5 0, 1, 4
1 1, 1 7, 9 4, 6, 7
2 8, 9 6 3, 4
3 1 6, 9, 9
4 6 3 8, 9
5 1 1, 6, 8, 9 6, 9
6 4 1, 8, 9 0, 5
7 2, 4, 4, 8 7 1
8 3, 4, 6, 8 4, 8
9 2, 9 0, 1, 2
05 11 11 28 29 46 51 64 72
74 74 78 83 84 86 88 92 99
00 01 04 17 19 26 31 43 51
56 58 59 61 68 69 77 84 88
14 16 17 23 24 36 39 39 48
49 56 59 60 65 71 90 91 92

XSMN thứ hai - Xổ Số Miền Nam thứ hai Ngày 25/03

Giải Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
Giải Tám G.8
82
67
92
Giải Bảy G.7
178
530
836
Giải Sáu G.6
5467
5517
5188
2766
7226
3632
5327
3426
3156
Giải Năm G.5
8635
2857
9933
Giải Tư G.4
00428
35422
99090
64918
60736
25190
58685
96598
48018
09207
18085
12799
57383
61617
22684
77726
40793
71711
Giải Ba G.3
04763
48603
36656
30970
84681
47066
Giải Nhì G.2
14039
57284
34654
Giải Nhất G.1
79345
83153
07015
Giải ĐB ĐB
411785
252048
860915

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 3 6, 7 8
1 7, 8 8 1, 5, 5, 7
2 2, 8 6 6, 6, 7
3 5, 6, 9 0, 2 3, 6
4 5 8
5 3, 6, 7 4, 6
6 3, 7 6, 7 6
7 8, 9 0
8 2, 5, 8 4, 5, 5 1, 3, 4
9 0, 0 8, 9 2, 3
03 17 18 22 28 35 36 39 45
63 67 78 79 82 85 88 90 90
06 07 18 26 30 32 48 53 56
57 66 67 70 84 85 85 98 99
08 11 15 15 17 26 26 27 33
36 54 56 66 81 83 84 92 93

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 2 Ngày 18/03

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
42
10
64
Giải Bảy G.7
300
897
058
Giải Sáu G.6
1108
4733
2692
9266
8610
8060
7743
9335
3266
Giải Năm G.5
4961
2432
1573
Giải Tư G.4
95175
49494
36942
88976
95473
61440
05038
04378
91688
52674
73520
12883
54579
77625
43743
48378
56553
76005
Giải Ba G.3
51340
63768
45499
12144
15989
93908
Giải Nhì G.2
43368
79146
44115
Giải Nhất G.1
05026
70983
00315
Giải ĐB ĐB
093658
644940
318059

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 0, 8 5, 8
1 0, 0 5, 5
2 6 0 5
3 3, 7 2, 8 5
4 0, 0, 2, 2 0, 2, 4, 6 3, 3
5 8 3, 8, 9
6 1, 8, 8 0, 6 3, 4, 6
7 3, 5, 6 4, 8 3, 8, 9
8 3, 3, 8 9
9 2, 4 7, 9

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

00 08 26 33 37 40 40 42 42
58 61 68 68 73 75 76 92 94
10 10 20 32 38 40 42 44 46
60 66 74 78 83 83 88 97 99
05 08 15 15 25 35 43 43 53
58 59 63 64 66 73 78 79 89

XSMN thứ hai - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ hai 11/03

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
64
44
75
Giải Bảy G.7
981
951
498
Giải Sáu G.6
9125
5912
4093
4220
0777
8194
6740
7715
7290
Giải Năm G.5
3858
8640
8424
Giải Tư G.4
57884
13234
13765
76075
40039
53170
17650
39731
96942
61302
56831
16021
76577
59636
06686
08652
03645
50623
Giải Ba G.3
46845
53966
84421
99921
80707
77351
Giải Nhì G.2
11625
72594
27889
Giải Nhất G.1
37528
94695
34272
Giải ĐB ĐB
225934
290910
929658

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 2 7
1 2 0 5
2 5, 5, 8 0, 1, 1, 1 3, 4
3 4, 4, 9 1, 1 6
4 5 0, 2, 4 0, 5
5 8 0, 1 1, 2, 8
6 4, 5, 6 4 7
7 0, 5 7 2, 5, 7
8 1, 4 6, 9
9 2, 3 4, 4, 5 0, 8
12 25 25 28 34 34 39 45 58
64 65 66 70 75 81 84 92 93
02 10 20 21 21 21 31 31 40
42 44 50 51 64 77 94 94 95
07 15 23 24 36 40 45 51 52
58 67 72 75 77 86 89 90 98

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Ngày 04/03

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
39
69
96
Giải Bảy G.7
873
937
741
Giải Sáu G.6
6586
7966
0697
5337
7021
5601
8485
9378
7276
Giải Năm G.5
9349
8097
8047
Giải Tư G.4
32686
50984
08614
87025
21783
68173
99487
27542
81655
14489
33056
86612
47070
13867
04393
15218
73764
59702
Giải Ba G.3
11418
75372
65293
35227
48776
87878
Giải Nhì G.2
30714
58030
50733
Giải Nhất G.1
25925
10253
67291
Giải ĐB ĐB
011071
726934
176172

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 1 2
1 4, 4, 8 2 8
2 5, 5 1, 7
3 9 0, 4, 7, 7 3
4 9 0, 2 1, 7
5 3, 5, 6
6 6 9 4, 7
7 1, 1, 2, 3, 3 0, 2, 6, 6, 8, 8
8 3, 4, 6, 6 7, 9 5
9 7 3, 7 1, 3, 3, 6
14 14 18 25 25 39 49 66 71
71 72 73 73 83 84 86 86 97
01 12 21 27 30 34 37 37 40
42 53 55 56 69 87 89 93 97
02 18 33 41 47 64 67 70 72
76 76 78 78 85 91 93 93 96

XSMN T2 - Xổ Số Miền Nam T2 Ngày 26/02

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
11
83
73
Giải Bảy G.7
188
649
258
Giải Sáu G.6
0770
0772
8599
4724
0987
0326
4512
1354
0977
Giải Năm G.5
2788
7632
8781
Giải Tư G.4
96708
49943
77445
54469
52606
61180
86713
70023
98294
36597
92267
98679
25497
60454
77191
59386
40847
89945
Giải Ba G.3
80951
58667
06176
13490
00926
95089
Giải Nhì G.2
87961
89129
12290
Giải Nhất G.1
67658
59582
26661
Giải ĐB ĐB
906186
111134
988909

Thông báo

Lô Tô XSMN T2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 6, 8 6 6, 9
1 1 3 2
2 3, 4, 6, 9 6
3 2, 4
4 1, 3, 5 9 5, 7
5 1, 8 4, 4, 8
6 1, 7, 9 7 1
7 0, 2 6, 9 3, 7
8 0, 6, 8, 8 2, 3, 7 1, 6, 9
9 9 0, 4, 7 0, 1, 7

Lô Tô XSMN T2

06 08 11 41 43 45 51 58 61
67 69 70 72 80 86 88 88 99
06 13 23 24 26 29 32 34 49
67 76 79 82 83 87 90 94 97
06 09 12 26 45 47 54 54 58
61 73 77 81 86 89 90 91 97

XSMN thứ hai - Xổ Số Miền Nam thứ hai Ngày 19/02

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
43
92
99
Giải Bảy G.7
207
495
075
Giải Sáu G.6
7407
2905
8650
8208
0098
8123
9048
3459
1867
Giải Năm G.5
4675
5263
8167
Giải Tư G.4
77172
12411
29861
70105
74333
44086
22544
67114
30752
44123
02419
98098
88707
98442
29162
73894
38802
07434
Giải Ba G.3
96611
75655
81168
12095
21121
57898
Giải Nhì G.2
43853
87035
33324
Giải Nhất G.1
72292
26974
15989
Giải ĐB ĐB
627736
361025
172724

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 5, 5, 7, 7 8 2, 7
1 1, 1 4, 9
2 3, 3, 5 1, 4, 4
3 3, 6 5 4, 6
4 3 4 2, 8
5 0, 3, 5 0, 2 9
6 1 3, 8 2, 7, 7
7 2, 5 4 5
8 6 9
9 2, 7 2, 5, 5, 8, 8 4, 8, 9
05 05 07 07 11 11 33 36 43
50 53 55 61 72 75 86 92 97
08 14 19 23 23 25 35 44 50
52 63 68 74 92 95 95 98 98
02 07 21 24 24 34 36 42 48
59 62 67 67 75 89 94 98 99

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 2 Ngày 12/02

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
37
87
37
Giải Bảy G.7
988
948
501
Giải Sáu G.6
7346
8076
6625
2774
5946
7270
9590
5004
7980
Giải Năm G.5
8016
9642
3201
Giải Tư G.4
10257
89654
24639
61275
47629
67391
74624
56214
36980
39341
40748
31672
34719
31615
89293
91841
13568
93396
Giải Ba G.3
01246
77730
14149
86922
43258
04131
Giải Nhì G.2
63736
60486
63095
Giải Nhất G.1
78832
00289
06495
Giải ĐB ĐB
261568
659427
433361

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 1, 1, 4
1 2, 6 4 5, 9
2 5, 9 2, 4, 7 8
3 0, 2, 6, 7, 9 6 1, 7
4 6, 6 1, 2, 6, 8, 8, 9 1
5 4, 7 8
6 8 1, 8
7 5, 6 0, 2, 4
8 8 0, 6, 7, 9 0
9 1 0, 3, 5, 5, 6
12 16 25 29 30 32 36 37 39
46 46 54 57 68 75 76 88 91
14 22 24 27 36 41 42 46 48
48 49 70 72 74 80 86 87 89
01 01 04 15 19 28 31 37 41
58 61 68 80 90 93 95 95 96

XSMN thứ hai - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ hai 05/02

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
44
45
13
Giải Bảy G.7
827
628
270
Giải Sáu G.6
2085
7413
1287
3224
6978
6477
9163
8353
5506
Giải Năm G.5
4140
6213
9675
Giải Tư G.4
94881
52333
74642
18358
22961
50363
11200
24558
32647
69076
66865
49945
84173
19512
60946
79102
60199
50838
Giải Ba G.3
85414
82658
88878
29537
68322
79038
Giải Nhì G.2
74561
72389
16472
Giải Nhất G.1
36385
35915
25103
Giải ĐB ĐB
219975
215543
983646

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 0 2, 3, 6
1 3, 4 3, 5 2, 3
2 7 4, 8 2
3 3 7 6, 8, 8
4 0, 2, 4 1, 3, 5, 5, 7 6, 6
5 6, 8, 8 8 3
6 1, 1, 3 5 3
7 5 6, 7, 8, 8 0, 2, 3, 5
8 1, 5, 5, 7 9
9 9

Lô Tô XSMN thứ hai

13 14 27 33 40 42 44 56 58
58 61 61 63 75 81 85 85 87
00 13 15 24 28 37 41 43 45
45 47 58 65 76 77 78 78 89
02 03 06 12 13 22 36 38 38
46 46 53 63 70 72 73 75 99

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Ngày 29/01

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
62
33
58
Giải Bảy G.7
611
369
968
Giải Sáu G.6
6656
8555
8931
6589
7286
9298
9597
7106
9330
Giải Năm G.5
4971
0772
8620
Giải Tư G.4
03148
35314
39145
47890
82679
51291
04065
15968
93649
47270
10533
14458
03725
90537
74819
31356
02831
96983
Giải Ba G.3
10695
19594
36217
82434
18114
80292
Giải Nhì G.2
40539
82819
33927
Giải Nhất G.1
80256
66290
14199
Giải ĐB ĐB
271422
252764
046413

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 6
1 1, 4 7, 9 3, 4, 9
2 2, 5 0, 5, 7
3 1, 9 3, 3, 4 0, 1, 7
4 5, 8 9
5 5, 6, 6 8 6, 8
6 2 4, 5, 8, 9 8
7 1, 9 0, 2, 7
8 6, 9 3
9 0, 1, 4, 5 0, 8 2, 7, 8, 9
11 14 22 25 31 39 45 48 55
56 56 62 71 79 90 91 94 95
17 19 33 33 34 49 58 64 65
68 69 70 72 77 86 89 90 98
06 13 14 19 20 25 27 30 31
37 56 58 68 83 92 97 98 99

XSMN T2 - Xổ Số Miền Nam T2 Ngày 22/01

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
89
93
57
Giải Bảy G.7
970
744
159
Giải Sáu G.6
0585
3598
0106
7611
1547
9312
2598
9725
5388
Giải Năm G.5
9497
1237
1309
Giải Tư G.4
77434
11541
57258
91177
71408
28577
98899
36921
85535
75074
07059
24586
95857
19139
46833
41162
18701
51000
Giải Ba G.3
53125
19015
78777
36932
67438
36498
Giải Nhì G.2
72682
65890
56153
Giải Nhất G.1
28717
57775
96362
Giải ĐB ĐB
063778
383815
121543

Thông báo

Lô Tô XSMN T2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 6, 8 0, 1, 9
1 5, 7 1, 2, 5 1
2 5 1 5
3 4, 9 2, 5, 7 3, 8, 9
4 1 4, 7 3
5 8 9 3, 7, 7, 9
6 2, 2
7 0, 7, 7, 8 4, 5, 7, 9
8 2, 5, 9 6 8
9 7, 8 0, 3, 9 8, 8
06 08 15 17 25 34 39 41 58
70 77 77 78 82 85 89 97 98
11 12 15 21 32 35 37 44 47
59 74 75 77 79 86 90 93 99
00 01 09 11 25 33 38 39 43
53 57 57 59 62 62 88 98 98

XSMN thứ hai - Xổ Số Miền Nam thứ hai Ngày 15/01

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
82
86
97
Giải Bảy G.7
400
577
831
Giải Sáu G.6
1082
2478
8182
6546
6724
8266
0424
7857
5755
Giải Năm G.5
4167
0976
8457
Giải Tư G.4
56440
63523
97696
26096
29883
38897
25138
50939
31338
03074
86621
47158
14576
80905
48885
60474
56679
53372
Giải Ba G.3
80650
65410
64881
41990
06172
05926
Giải Nhì G.2
49798
32225
22508
Giải Nhất G.1
97100
51502
95132
Giải ĐB ĐB
492570
473495
184783

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 0, 0 2 5, 8
1 0
2 3 1, 4, 5 4, 6
3 8, 8, 9 1, 2
4 0, 0 6
5 0 8 5, 7, 7
6 7 6
7 0, 8 4, 6, 7 2, 2, 4, 6, 9
8 2, 2, 2, 3 1, 6 3, 5
9 6, 6, 7, 8 0, 5, 8 1, 7

Lô Tô XSMN thứ hai

00 00 10 23 40 40 50 67 70
78 82 82 82 83 96 96 97 98
02 21 24 25 38 38 39 46 58
66 74 76 77 81 86 90 95 98
05 08 24 26 31 32 55 57 57
72 72 74 76 79 83 85 91 97

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 2 Ngày 08/01

Giải Đồng Tháp Hồ Chí Minh Cà Mau
Giải Tám G.8
97
34
64
Giải Bảy G.7
116
364
608
Giải Sáu G.6
6506
9350
6745
1291
6519
9477
4034
4226
9012
Giải Năm G.5
6451
1739
0181
Giải Tư G.4
76694
49980
65068
14198
24034
82886
47010
75728
77917
43266
20000
90849
32439
75681
94300
39404
55557
09501
Giải Ba G.3
24303
82902
27891
06501
32666
02889
Giải Nhì G.2
28553
01689
56623
Giải Nhất G.1
12445
08276
41588
Giải ĐB ĐB
600981
037227
657088

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

Đầu Đồng Tháp Hồ Chí Minh Cà Mau
0 2, 3, 6 0, 1, 9 0, 1, 4, 8
1 6 0, 7, 9 2
2 7, 8 3, 6
3 4 4, 9 2, 4, 9
4 5, 5 9
5 0, 1, 3 7
6 8 4, 6 4, 6
7 7 6, 7
8 0, 1, 6 9 1, 1, 8, 8, 9
9 4, 7, 8 1, 1
02 03 06 16 34 45 45 50 51
53 68 77 80 81 86 94 97 98
00 01 09 10 17 19 27 28 34
39 49 64 66 76 77 89 91 91
00 01 04 08 12 23 26 32 34
39 57 64 66 81 81 88 88 89

XSMN thứ hai - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ hai 01/01

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
84
10
60
Giải Bảy G.7
096
381
578
Giải Sáu G.6
8709
1042
0716
1846
0901
5749
6936
6205
0338
Giải Năm G.5
5665
9273
9709
Giải Tư G.4
33395
96510
60949
15395
06598
13436
47638
12065
76748
96187
64030
42408
73080
93947
97910
69538
48344
53353
Giải Ba G.3
66596
63777
01007
16843
13738
83427
Giải Nhì G.2
51662
54371
27410
Giải Nhất G.1
78234
44005
95797
Giải ĐB ĐB
979537
664781
822009

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 9 1, 5, 7, 8 5, 9, 9
1 0, 1, 6 0 0, 0
2 7
3 4, 6, 7 0, 8 6, 8, 8, 8
4 2, 9 3, 6, 7, 8, 9 4, 7
5 3
6 2, 5 5 0
7 7 1, 3 1, 8
8 4 1, 1, 7 0
9 5, 5, 6, 6, 8 7
09 10 11 16 34 36 37 42 49
62 65 77 84 95 95 96 96 98
01 05 07 08 10 30 38 43 46
47 48 49 65 71 73 81 81 87
05 09 09 10 10 27 36 38 38
38 44 47 53 60 71 78 80 97

XSMN THỨ 2 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ HAI HÀNG TUẦN - XSMN T2

 

XSMN Thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN T2 hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam Thứ 2 từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn Thứ 2 hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam Thứ 2

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn Thứ 2 để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn Thứ 2 hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam thứ hai hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!