Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Ngày 18/09

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
75
74
57
Giải Bảy G.7
536
263
031
Giải Sáu G.6
6947
9960
1084
4665
3585
3914
1901
6797
6982
Giải Năm G.5
8532
2659
1533
Giải Tư G.4
44986
19944
87786
97472
20208
62186
17337
21587
13955
20261
46084
19825
24461
69769
93127
63431
31122
80697
Giải Ba G.3
67476
81437
13039
96031
42113
39282
Giải Nhì G.2
46526
67344
53523
Giải Nhất G.1
73230
53115
31965
Giải ĐB ĐB
035668
498180
415373

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 8 1
1 4, 5 3
2 6 5 2, 3, 5, 7
3 0, 2, 6, 7 1, 7, 9 1, 1, 3
4 4, 7 4
5 5, 9 7
6 0, 8 1, 3, 5 1, 5, 9
7 2, 5, 6 4, 5 3
8 4, 4, 6, 6, 6 0, 4, 5, 7 2, 2
9 7, 7

Lô Tô XSMN Thứ 2

08 26 30 32 36 37 44 47 60
68 72 75 76 84 84 86 86 86
14 15 25 31 37 39 44 55 59
61 63 65 74 75 80 84 85 87
01 13 22 23 25 27 31 31 33
57 61 65 69 73 82 82 97 97

XSMN T2 - Xổ Số Miền Nam T2 Ngày 11/09

Giải Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
Giải Tám G.8
02
99
11
Giải Bảy G.7
271
199
913
Giải Sáu G.6
6118
9525
8581
1945
2051
8618
3851
3600
2613
Giải Năm G.5
9901
3993
7662
Giải Tư G.4
19641
26904
83007
95880
41601
39251
15555
36735
89875
19730
38526
35031
43808
95080
48941
31908
50389
58823
Giải Ba G.3
86573
05748
84201
92751
32126
88963
Giải Nhì G.2
01406
30599
78211
Giải Nhất G.1
33265
83509
00224
Giải ĐB ĐB
945364
329681
106053

Thông báo

Lô Tô XSMN T2

Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 1, 1, 2, 4, 6, 7 1, 9 0, 8, 8
1 8 8 1, 1, 3, 3
2 5 6 3, 4, 6
3 0, 1, 5, 7
4 1, 8 5 1
5 1 1, 1, 5 1, 3
6 4, 5 2, 3, 6
7 1, 3 5
8 0, 1, 8 1 0, 9
9 3, 9, 9, 9
01 01 02 04 06 07 18 25 41
48 51 64 65 71 73 80 81 88
01 09 18 26 30 31 35 37 45
51 51 55 75 81 93 99 99 99
00 08 08 11 11 13 13 23 24
26 41 51 53 62 63 66 80 89

XSMN thứ hai - Xổ Số Miền Nam thứ hai Ngày 04/09

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
67
49
05
Giải Bảy G.7
182
971
668
Giải Sáu G.6
5822
9147
3555
5715
7704
0376
2667
6206
4209
Giải Năm G.5
0309
9665
0967
Giải Tư G.4
56440
21992
24187
18666
58613
03608
39167
88696
24823
20282
38736
90779
43305
57276
99124
14200
37019
26649
Giải Ba G.3
14930
32795
41212
45421
16184
16031
Giải Nhì G.2
95313
16983
80430
Giải Nhất G.1
78907
43847
06308
Giải ĐB ĐB
949028
295310
579482

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 7, 8, 9 4 0, 5, 5, 6, 8, 9
1 3, 3 0, 2, 5 9
2 2, 8 1, 3 4
3 0 6, 6 0, 1, 9
4 0, 7 7, 9 9
5 5
6 6, 7 5, 7 7, 7, 8
7 1, 6, 9 6
8 2, 7, 7 2, 3 2, 4
9 2, 5 6
07 08 09 13 13 22 28 30 40
47 55 66 67 82 87 87 92 95
04 10 12 15 21 23 36 36 47
49 65 67 71 76 79 82 83 96
00 05 05 06 08 09 19 24 30
31 39 49 67 67 68 76 82 84

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 2 Ngày 28/08

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
96
11
25
Giải Bảy G.7
568
373
938
Giải Sáu G.6
6493
6682
0302
2030
2631
7791
9525
9918
7402
Giải Năm G.5
6373
3831
3625
Giải Tư G.4
69710
64006
45269
71246
06019
94056
65385
29868
72086
50906
75949
77212
42016
66001
23683
21572
51452
62042
Giải Ba G.3
21107
05773
85679
35702
97924
40294
Giải Nhì G.2
31156
13076
99874
Giải Nhất G.1
19626
41885
11846
Giải ĐB ĐB
611451
632031
877720

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 2, 6, 7 2, 6 1, 2
1 0, 7, 9 1, 2 6, 8
2 6 0, 4, 5, 5, 5
3 0, 1, 1, 1 8
4 6 9 2, 6
5 1, 6, 6 2
6 8, 9 8 0
7 3, 3 3, 6, 9 2, 4
8 2 5, 5, 5, 6 3
9 3, 6 1 4

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

02 06 07 10 17 19 26 46 51
56 56 68 69 73 73 82 93 96
02 06 11 12 30 31 31 31 49
68 73 76 79 85 85 85 86 91
01 02 16 18 20 24 25 25 25
38 42 46 52 60 72 74 83 94

XSMN thứ hai - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ hai 21/08

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
29
65
47
Giải Bảy G.7
266
587
471
Giải Sáu G.6
8782
0719
2575
7005
7407
6604
0312
0409
9662
Giải Năm G.5
8205
2853
7731
Giải Tư G.4
85219
10485
96642
21550
83013
50267
60783
77310
65017
04180
05049
25893
30231
37470
82708
73930
19650
70497
Giải Ba G.3
36406
57214
42733
15293
37719
19814
Giải Nhì G.2
62556
95487
37324
Giải Nhất G.1
02647
33064
96500
Giải ĐB ĐB
553224
799202
302838

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 5, 6 2, 4, 5, 7 0, 8, 9
1 3, 4, 9, 9 0, 7 2, 4, 5, 9
2 4, 9 4
3 1 3 0, 1, 1, 8
4 2, 7 9 7
5 0, 6 3 0
6 6, 7 4, 5 2
7 5 1 0, 1
8 2, 5 0, 3, 7, 7
9 3, 3 7
05 06 13 14 19 19 24 29 31
42 47 50 56 66 67 75 82 85
02 04 05 07 10 17 33 49 53
64 65 71 80 83 87 87 93 93
00 08 09 12 14 15 19 24 30
31 31 38 47 50 62 70 71 97

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Ngày 14/08

Giải Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
Giải Tám G.8
91
01
75
Giải Bảy G.7
553
612
674
Giải Sáu G.6
4247
1284
2066
8048
2945
0799
4426
0467
4802
Giải Năm G.5
3276
1454
2148
Giải Tư G.4
08825
91177
73269
10667
78345
68981
18074
69116
28880
47385
48398
49977
02781
33939
75613
94382
12926
74242
Giải Ba G.3
85894
38520
00675
83911
58512
48183
Giải Nhì G.2
10763
28385
06771
Giải Nhất G.1
86386
78097
20384
Giải ĐB ĐB
193854
221191
270591

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 2

Đầu Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
0 1 2, 2
1 1, 2, 6 2, 3
2 0, 5, 5 6, 6
3 9
4 5, 7 5, 8 2, 8
5 3, 4 4
6 3, 6, 7, 9 7
7 6, 7 4, 5, 7 1, 4, 5
8 1, 4, 6 0, 5, 5 1, 2, 3, 4
9 1, 4 1, 7, 8, 9, 9 1
20 25 25 45 47 53 54 63 66
67 69 76 77 81 84 86 91 94
01 11 12 16 45 48 54 74 75
77 80 85 85 91 97 98 99 99
02 02 12 13 26 26 39 42 48
67 71 74 75 81 82 83 84 91

XSMN T2 - Xổ Số Miền Nam T2 Ngày 07/08

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
57
50
78
Giải Bảy G.7
318
955
566
Giải Sáu G.6
7737
7824
1118
3068
4045
0596
8742
0401
0108
Giải Năm G.5
7036
8252
0140
Giải Tư G.4
66679
21354
30025
68822
89674
28953
31933
85636
79299
40082
72406
00252
50013
46551
10287
31607
11892
60900
Giải Ba G.3
32575
53937
20938
35759
56840
82813
Giải Nhì G.2
06825
47246
82785
Giải Nhất G.1
79746
88191
77465
Giải ĐB ĐB
132101
429483
818059

Thông báo

Lô Tô XSMN T2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 1 6 0, 1, 7, 8
1 8, 8 3, 3
2 2, 4, 5, 5
3 1, 6, 7, 7 3, 6, 8
4 6 5, 6 0, 0, 2
5 3, 4, 7 0, 2, 2, 5, 9 1, 9, 9
6 8 5, 6
7 4, 5, 9 8
8 2, 3, 6 5, 7
9 1, 6, 9 2

Lô Tô XSMN T2

01 18 18 22 24 25 25 31 36
37 37 46 53 54 57 74 75 79
06 33 36 38 45 46 50 52 52
55 59 68 82 83 86 91 96 99
00 01 07 08 13 13 40 40 42
51 59 59 65 66 78 85 87 92

XSMN thứ hai - Xổ Số Miền Nam thứ hai Ngày 31/07

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
79
33
25
Giải Bảy G.7
328
605
868
Giải Sáu G.6
4567
7086
2019
6225
7791
0645
1929
2711
0995
Giải Năm G.5
3787
8645
0413
Giải Tư G.4
10042
77050
45357
14543
94582
72965
51480
63058
53652
29984
69443
97613
40517
49833
99602
02727
26658
73245
Giải Ba G.3
36298
84685
50862
88929
71494
95150
Giải Nhì G.2
38759
38145
88232
Giải Nhất G.1
32181
22933
29771
Giải ĐB ĐB
956692
713613
104822

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 5 2
1 9 3, 3 1, 3, 7
2 8 5, 9 2, 5, 7, 9
3 3, 3 2, 3
4 2, 3 3, 5, 5, 5 5
5 0, 7, 9 2, 8 0, 8
6 1, 5, 7 2 1, 8
7 9 1
8 1, 2, 5, 6, 7 0, 4, 5
9 2, 8 1 4, 5
19 28 42 43 50 57 59 61 65
67 79 81 82 85 86 87 92 98
05 13 13 25 29 33 33 43 45
45 45 52 58 62 80 84 85 91
02 11 13 17 22 25 27 29 32
33 45 50 58 61 68 71 94 95

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 2 Ngày 24/07

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
34
77
94
Giải Bảy G.7
258
228
259
Giải Sáu G.6
8382
5129
1640
7685
5902
9372
0427
4808
1005
Giải Năm G.5
3340
2643
5752
Giải Tư G.4
47195
42933
87347
05931
71447
80572
10961
20850
80572
57273
85109
25054
36787
08346
18336
20509
25600
38281
Giải Ba G.3
75411
88131
70594
12236
12676
03987
Giải Nhì G.2
58773
64744
64125
Giải Nhất G.1
87387
40979
49141
Giải ĐB ĐB
729614
684971
717985

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 2, 9 0, 5, 8, 9
1 1, 4
2 9 8 5, 7
3 1, 1, 3, 4 6 6
4 0, 0, 7, 7 3, 4 1, 6
5 8 0, 4, 5 2, 9
6 9 1
7 2, 3 1, 2, 2, 3, 7, 9 1, 6
8 2, 7 5 1, 5, 7, 7
9 5 4 4
11 14 29 31 31 33 34 40 40
47 47 58 69 72 73 82 87 95
02 09 28 36 43 44 50 54 55
61 71 72 72 73 77 79 85 94
00 05 08 09 25 27 36 41 46
52 59 71 76 81 85 87 87 94

XSMN thứ hai - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ hai 17/07

Giải Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
Giải Tám G.8
95
01
34
Giải Bảy G.7
354
872
916
Giải Sáu G.6
8875
4089
3878
5257
2597
0174
6867
7215
7838
Giải Năm G.5
9790
9362
4226
Giải Tư G.4
91354
92095
56662
69554
22429
94147
94197
38052
29889
60662
59219
44583
30453
27649
53239
79646
62970
34413
Giải Ba G.3
72084
87045
36523
35076
93894
58767
Giải Nhì G.2
22678
87007
85085
Giải Nhất G.1
22214
30907
39911
Giải ĐB ĐB
215457
866859
611877

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
0 1, 7, 7
1 4, 9 9 1, 3, 5, 6
2 9 3 6
3 4, 8, 9
4 5, 7 6, 9
5 4, 4, 4, 7 2, 7, 9 3
6 2 2, 2 7, 7
7 5, 8, 8 2, 4, 6 0, 3, 7
8 4, 9 3, 9 5
9 0, 5, 5 4, 7, 7 4

Lô Tô XSMN thứ hai

14 19 29 45 47 54 54 54 57
62 75 78 78 84 89 90 95 95
01 07 07 19 23 52 57 59 62
62 72 74 76 83 89 94 97 97
11 13 15 16 26 34 38 39 46
49 53 67 67 70 73 77 85 94

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Ngày 10/07

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
67
26
82
Giải Bảy G.7
435
365
796
Giải Sáu G.6
3013
5703
3882
6911
1368
6002
4005
3032
0685
Giải Năm G.5
8173
0094
2414
Giải Tư G.4
93513
29027
11933
71155
38300
77283
29019
82301
87973
76954
21946
27640
40938
41551
76187
94699
77599
27510
Giải Ba G.3
05188
66437
74343
12807
12807
69904
Giải Nhì G.2
86552
25758
41440
Giải Nhất G.1
16601
29744
45566
Giải ĐB ĐB
272558
106110
368794

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 0, 1, 3, 4 1, 2, 7, 8 4, 5, 7
1 3, 3 0, 1, 9 0, 4
2 7 6
3 3, 5, 7 2, 8
4 0, 3, 4, 6 0, 7
5 2, 5, 8 4, 8 1
6 7 5, 8 6
7 3 3
8 2, 3, 8 2, 5, 7
9 4 4, 6, 9, 9
00 01 03 04 13 13 27 33 35
37 52 55 58 67 73 82 83 88
01 02 07 08 10 11 19 26 40
43 44 46 54 58 65 68 73 94
04 05 07 10 14 32 38 40 47
51 66 82 85 87 94 96 99 99

XSMN T2 - Xổ Số Miền Nam T2 Ngày 03/07

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
87
74
26
Giải Bảy G.7
174
985
202
Giải Sáu G.6
2166
2847
5971
2277
7881
3297
4138
4354
6041
Giải Năm G.5
1797
8537
3418
Giải Tư G.4
52672
47612
90307
98615
87411
98214
15679
66149
29741
32734
16382
69936
76227
01305
65397
24508
35819
90788
Giải Ba G.3
10158
00171
49284
27493
46686
94421
Giải Nhì G.2
28154
57688
19469
Giải Nhất G.1
79914
05386
83379
Giải ĐB ĐB
496413
955402
192240

Thông báo

Lô Tô XSMN T2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 7 2 2, 5, 8
1 1, 2, 3, 4, 4, 5 8, 9
2 1, 6, 7
3 4, 6, 7, 7 8
4 6, 7 1, 9 0, 1
5 4, 8 4
6 6 9
7 1, 1, 2, 4 4, 7, 9 9
8 7 1, 2, 4, 5, 6, 8 6, 8
9 7 3, 7 4, 7
07 11 12 13 14 14 15 46 47
54 58 66 71 71 72 74 87 97
02 34 36 37 37 41 49 74 77
79 81 82 84 85 86 88 93 97
02 05 08 18 19 21 26 27 38
40 41 54 69 79 86 88 94 97

XSMN thứ hai - Xổ Số Miền Nam thứ hai Ngày 26/06

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
05
09
58
Giải Bảy G.7
654
352
219
Giải Sáu G.6
3615
1297
4650
1812
1120
2111
2275
8430
1684
Giải Năm G.5
9164
7407
0026
Giải Tư G.4
06246
47740
69335
23350
08697
65055
99275
41667
96392
82069
60909
92132
62924
26270
17925
59814
78009
19191
Giải Ba G.3
67547
03647
86645
96428
04215
92417
Giải Nhì G.2
28503
51763
74419
Giải Nhất G.1
95011
78198
37820
Giải ĐB ĐB
971407
506476
818030

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 3, 5, 7 7, 9, 9 9
1 1, 5 1, 2 4, 5, 7, 9, 9
2 8 0, 8 0, 4, 5, 6
3 5 2 0, 0
4 0, 6, 7, 7 5
5 0, 0, 4, 5 2 8
6 4 3, 7, 9 1
7 4, 5, 6 0, 5
8 4
9 7, 7 2, 8 1

Lô Tô XSMN thứ hai

03 05 07 11 15 28 35 40 46
47 47 50 50 54 55 64 97 97
07 09 09 11 12 20 28 32 45
52 63 67 69 74 75 76 92 98
09 14 15 17 19 19 20 24 25
26 30 30 58 61 70 75 84 91

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 2 Ngày 19/06

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
89
07
80
Giải Bảy G.7
100
398
633
Giải Sáu G.6
9796
8901
9029
6177
3309
0944
2970
1367
6236
Giải Năm G.5
5779
8343
6655
Giải Tư G.4
32119
84865
74687
72425
27229
09364
23453
51430
58565
47904
40672
24550
43862
67801
92241
85466
46065
40902
Giải Ba G.3
27088
54684
86983
06109
31672
43232
Giải Nhì G.2
21229
09838
86133
Giải Nhất G.1
76226
46052
59047
Giải ĐB ĐB
724263
828376
778938

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 0, 1 4, 7, 9, 9 1, 2
1 9
2 5, 6, 9, 9, 9 9
3 8 0, 8 2, 3, 3, 6, 8
4 3, 4 1, 7
5 0, 2, 3 5
6 3, 4, 5 5 2, 3, 5, 6, 7
7 9 2, 6, 7 0, 2
8 4, 7, 8, 9 3 0
9 6 8
00 01 19 25 26 29 29 29 38
63 64 65 79 84 87 88 89 96
04 07 09 09 29 30 38 43 44
50 52 53 65 72 76 77 83 98
01 02 32 33 33 36 38 41 47
55 62 63 65 66 67 70 72 80

XSMN thứ hai - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ hai 12/06

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
63
70
78
Giải Bảy G.7
251
932
401
Giải Sáu G.6
2721
6306
2033
7288
6619
9564
6500
2621
5986
Giải Năm G.5
6365
7411
9737
Giải Tư G.4
56730
62844
90265
64392
37112
99058
22215
10836
00854
42195
00262
20118
13305
89043
39523
17238
76691
28329
Giải Ba G.3
83098
47709
04222
23341
60476
05945
Giải Nhì G.2
11032
67597
20095
Giải Nhất G.1
13727
02128
96495
Giải ĐB ĐB
431248
918358
457618

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 6, 9 0, 1, 5
1 2 1, 5, 8, 9 8
2 1, 7 2, 8 1, 3, 9
3 0, 2, 3 2, 6 7, 8
4 4, 8 1 3, 5
5 1, 8 4, 8
6 3, 5, 5 2, 4
7 0 6, 7, 8
8 9 2, 8 6
9 2, 8 5, 7 1, 5, 5
06 09 12 21 27 30 32 33 44
48 51 58 63 65 65 89 92 98
11 15 18 19 22 28 32 36 41
54 58 62 64 70 82 88 95 97
00 01 05 18 21 23 29 37 38
43 45 76 77 78 86 91 95 95

XSMN THỨ 2 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ HAI HÀNG TUẦN - XSMN T2

 

XSMN Thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN T2 hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam Thứ 2 từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn Thứ 2 hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam Thứ 2

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn Thứ 2 để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn Thứ 2 hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam thứ hai hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!