Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Ngày 23/01

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
11
38
33
Giải Bảy G.7
723
268
735
Giải Sáu G.6
6836
2442
5335
4162
7760
1884
6837
7526
4177
Giải Năm G.5
5010
5839
0006
Giải Tư G.4
65593
20012
06479
60247
21215
65051
41470
30057
71748
86494
76524
36842
00556
25563
24722
70087
54307
52874
Giải Ba G.3
27741
36372
06978
70855
34565
55561
Giải Nhì G.2
98686
78004
24213
Giải Nhất G.1
42726
08505
23955
Giải ĐB ĐB
114916
241081
929647

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 4, 5 6, 7
1 0, 1, 2, 5, 6 3
2 3, 6 4 2, 6
3 5, 6, 9 8, 9 3, 5, 7
4 1, 2, 7 2, 8 7
5 1 5, 7 5, 6
6 0, 2, 5, 8 1, 3, 5
7 2, 9 0, 8 4, 7
8 6 1, 4 7
9 3 4 4

Lô Tô XSMN Thứ 2

10 11 12 15 16 23 26 35 36
39 41 42 47 51 72 79 86 93
04 05 24 38 39 42 48 55 57
60 62 65 68 70 78 81 84 94
06 07 13 22 26 33 35 37 47
55 56 61 63 65 74 77 87 94

XSMN T2 - Xổ Số Miền Nam T2 Ngày 16/01

Giải Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
Giải Tám G.8
02
03
50
Giải Bảy G.7
804
389
536
Giải Sáu G.6
6307
6494
6759
5543
1568
0385
3920
4840
8951
Giải Năm G.5
9428
5823
3427
Giải Tư G.4
89651
45438
57479
58773
90665
54540
43935
54660
56258
86337
92822
84282
96897
84098
90033
76241
67198
45657
Giải Ba G.3
05643
67161
35323
23330
53141
25029
Giải Nhì G.2
22110
06609
00388
Giải Nhất G.1
82146
31021
20486
Giải ĐB ĐB
793235
680217
288300

Thông báo

Lô Tô XSMN T2

Đầu Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
0 2, 4, 7 3, 9 0
1 0, 8 7
2 8 1, 2, 3, 3 0, 7, 9
3 5, 8 0, 5, 7 3, 6
4 0, 3, 6 3 0, 1, 1
5 1, 9 8 0, 1, 7
6 1, 5 0, 8, 9
7 3, 9
8 2, 5, 9 6, 8
9 4 6, 7, 8, 8
02 04 07 10 18 28 35 38 40
43 46 51 59 61 65 73 79 94
03 09 17 21 22 23 23 30 35
37 43 58 60 68 69 82 85 89
00 20 27 29 33 36 40 41 41
50 51 57 86 88 96 97 98 98

XSMN thứ hai - Xổ Số Miền Nam thứ hai Ngày 09/01

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải Tám G.8
03
06
14
Giải Bảy G.7
787
554
714
Giải Sáu G.6
8026
5971
2521
2873
0838
0645
7191
6177
6937
Giải Năm G.5
4066
7876
3061
Giải Tư G.4
47653
09931
12722
05665
11810
22318
42059
17872
79841
09259
18243
69356
61721
40207
92328
21886
13442
47810
Giải Ba G.3
08815
71714
75745
02835
96605
08874
Giải Nhì G.2
64131
09874
96499
Giải Nhất G.1
71905
29371
37015
Giải ĐB ĐB
830434
123923
257201

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3, 5 6 1, 5, 7
1 0, 4, 5, 8 0, 4, 4, 4, 5
2 1, 2, 6 3 1, 8
3 1, 1, 4 5, 8 7
4 1, 3, 5, 5 2
5 3 4, 6, 9, 9
6 5, 6 2 1
7 1 1, 2, 3, 4, 6 4, 7
8 3, 7 6
9 1, 9
03 05 10 14 15 18 21 22 26
31 31 34 53 65 66 71 83 87
06 23 35 38 41 43 45 45 54
56 59 59 62 71 72 73 74 76
01 05 07 10 14 14 14 15 21
28 37 42 61 74 77 86 91 99

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 2 Ngày 02/01

Giải Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
Giải Tám G.8
94
08
32
Giải Bảy G.7
150
634
543
Giải Sáu G.6
4903
1963
3601
9019
6746
1529
1745
8099
0034
Giải Năm G.5
0445
1038
8722
Giải Tư G.4
03881
56450
24498
43263
51476
24164
88999
34146
18108
47852
88629
95424
71349
71484
79415
05107
41249
94723
Giải Ba G.3
56460
50266
51139
97743
79010
75547
Giải Nhì G.2
66478
19559
83304
Giải Nhất G.1
27346
68735
52465
Giải ĐB ĐB
487998
572215
909577

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

Đầu Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
0 1, 3 3, 8, 8 4, 7
1 5, 9 0, 5
2 4, 9, 9 2, 3
3 4, 5, 8, 9 2, 4
4 5, 6 3, 6, 6 3, 5, 7, 9, 9
5 0, 0, 4 2, 9
6 0, 3, 3, 4, 6 5
7 6, 8 7
8 1 3, 4
9 4, 8, 8 9 9

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

01 03 45 46 50 50 54 60 63
63 64 66 76 78 81 94 98 98
03 08 08 15 19 24 29 29 34
35 38 39 43 46 46 52 59 99
04 07 10 15 22 23 32 34 43
45 47 49 49 65 77 83 84 99

XSMN thứ hai - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ hai 26/12

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
80
69
14
Giải Bảy G.7
872
699
807
Giải Sáu G.6
9500
3783
9402
9141
8319
6958
7990
9594
5680
Giải Năm G.5
6539
3803
0169
Giải Tư G.4
77354
39598
58169
26093
67729
00507
84075
64010
72044
79721
94696
00702
73911
10107
51802
54691
60707
82727
Giải Ba G.3
82795
67069
23213
50476
21309
16801
Giải Nhì G.2
01860
42416
76274
Giải Nhất G.1
79345
58062
33063
Giải ĐB ĐB
219069
084679
305973

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 0, 2, 7 2, 3 1, 2, 7, 7, 7, 9
1 0, 3, 6, 9 1, 4
2 9 1 7
3 9
4 5, 9 1, 4
5 4 8, 9
6 0, 9, 9, 9 2, 9 3, 9
7 2 5, 6, 9 3, 4
8 0, 3 0, 5
9 3, 5, 8 6, 9 0, 1, 4
00 02 07 29 39 45 49 54 60
69 69 69 72 80 83 93 95 98
02 03 10 13 16 19 21 41 44
58 59 62 69 75 76 79 96 99
01 02 07 07 07 09 11 14 27
63 69 73 74 80 85 90 91 94

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Ngày 19/12

Giải Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
Giải Tám G.8
42
36
68
Giải Bảy G.7
711
601
882
Giải Sáu G.6
4045
4631
9858
5792
5162
1197
0662
0515
6627
Giải Năm G.5
6736
4483
4849
Giải Tư G.4
14023
13803
76771
03457
14617
02778
00700
91754
24136
31967
32211
01529
00963
58716
24670
62607
80946
23545
Giải Ba G.3
02019
91153
02238
95510
84017
17901
Giải Nhì G.2
00681
58230
34835
Giải Nhất G.1
92627
88548
07425
Giải ĐB ĐB
685342
782904
140732

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 2

Đầu Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
0 3 0, 1, 4 1, 7
1 1, 7, 9 0, 1 5, 6, 7
2 1, 3, 7 1, 9 0, 5, 7
3 1, 6 0, 6, 6, 8 2, 5
4 2, 2, 5 8 5, 6, 9
5 3, 7, 8 4
6 2, 7 2, 3, 8
7 1, 8 0
8 1 3 2
9 2, 7
03 11 17 19 21 23 27 31 36
42 42 45 53 57 58 71 78 81
00 01 04 10 11 21 29 30 36
36 38 48 54 62 67 83 92 97
01 07 15 16 17 20 25 27 32
35 45 46 49 62 63 68 70 82

XSMN T2 - Xổ Số Miền Nam T2 Ngày 12/12

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
48
61
32
Giải Bảy G.7
085
413
898
Giải Sáu G.6
3655
0758
0442
7487
8806
9944
4689
5770
7687
Giải Năm G.5
3899
1596
4163
Giải Tư G.4
97889
43822
40464
10263
57937
30476
19739
58356
99682
49871
85743
57345
31337
25465
70743
01864
09839
88722
Giải Ba G.3
44480
63283
36046
03252
55772
47117
Giải Nhì G.2
90348
55539
99590
Giải Nhất G.1
13143
28531
78633
Giải ĐB ĐB
509838
349673
367543

Thông báo

Lô Tô XSMN T2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 6
1 3 7
2 2 2
3 7, 8 1, 8, 9, 9 2, 3, 7, 9
4 2, 3, 8, 8, 8 3, 4, 5, 6 3, 3
5 5, 8 2, 6
6 3, 4 1 3, 4, 5
7 6 1, 3 0, 2, 5
8 0, 3, 5, 9 2, 7 7, 9
9 9 6 0, 8

Lô Tô XSMN T2

22 37 38 42 43 48 48 48 55
58 63 64 76 80 83 85 89 99
06 13 31 38 39 39 43 44 45
46 52 56 61 71 73 82 87 96
17 22 32 33 37 39 43 43 63
64 65 70 72 75 87 89 90 98

XSMN thứ hai - Xổ Số Miền Nam thứ hai Ngày 05/12

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải Tám G.8
46
53
80
Giải Bảy G.7
635
507
790
Giải Sáu G.6
8718
2738
9138
5329
0565
5969
1641
0096
3719
Giải Năm G.5
5998
8600
4750
Giải Tư G.4
05208
13966
88199
62643
35898
61989
58185
80897
13751
92257
73068
08602
94074
90925
64315
93047
35996
68406
Giải Ba G.3
48331
46910
29764
27305
48676
06444
Giải Nhì G.2
96667
18674
19716
Giải Nhất G.1
52303
68453
15211
Giải ĐB ĐB
962464
478272
078906

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3, 8 0, 2, 5, 7 6, 6
1 0, 8 6 1, 3, 5, 6, 9
2 9 5
3 1, 5, 8, 8
4 3, 6 1, 4, 7
5 7 1, 3, 3, 7 0
6 4, 6, 7 4, 5, 8, 9
7 2, 4 4, 6
8 9 5 0
9 8, 8, 9 7 0, 6, 6
03 08 10 18 31 35 38 38 43
46 57 64 66 67 89 98 98 99
00 02 05 07 16 29 51 53 53
57 64 65 68 69 72 74 85 97
06 06 11 13 15 16 19 25 41
44 47 50 74 76 80 90 96 96

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 2 Ngày 28/11

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
03
54
67
Giải Bảy G.7
536
253
412
Giải Sáu G.6
1317
9583
5066
3585
8811
4552
5298
6129
8765
Giải Năm G.5
8815
1340
5354
Giải Tư G.4
77916
20920
36737
25586
31613
22135
53111
64961
31991
11849
62868
65083
27592
97186
08587
51720
88808
08129
Giải Ba G.3
80315
64343
28967
40926
52513
36608
Giải Nhì G.2
25112
88519
98275
Giải Nhất G.1
94762
74474
70145
Giải ĐB ĐB
976654
167474
860428

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 3 8, 8
1 2, 3, 5, 5, 6, 7 1, 1, 9 2, 3
2 0 6 0, 8, 9, 9
3 5, 6, 7
4 3 0, 9 5
5 4 2, 3, 4 4
6 2, 6 1, 7, 8 5, 7
7 8 4, 4 5, 8
8 3, 6 3, 5 6, 7
9 1, 4 2, 8
03 12 13 15 15 16 17 20 35
36 37 43 54 62 66 78 83 86
11 11 19 26 40 49 52 53 54
61 67 68 74 74 83 85 91 94
08 08 12 13 20 28 29 29 45
54 65 67 75 78 86 87 92 98

XSMN thứ hai - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ hai 21/11

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
75
10
55
Giải Bảy G.7
542
926
564
Giải Sáu G.6
1615
0190
7825
1820
9736
7418
3494
6865
0915
Giải Năm G.5
8755
5450
0969
Giải Tư G.4
40769
48167
66302
37097
19165
65834
13222
56147
73613
63779
24350
74273
75445
94450
49035
24222
03445
36782
Giải Ba G.3
34896
64909
87853
98406
02655
99691
Giải Nhì G.2
88782
31997
62041
Giải Nhất G.1
95624
28967
31486
Giải ĐB ĐB
116893
523839
146610

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 2, 9 0, 6
1 5 0, 3, 8 0, 5
2 4, 5, 7 0, 2, 6 2
3 4 6, 9 5
4 2 7 1, 5, 5
5 5 0, 0, 3 0, 5, 5
6 5, 7, 9 7 4, 5, 9
7 5 3, 9
8 2 2, 6, 6
9 0, 3, 6, 7 7 1, 4

Lô Tô XSMN thứ hai

02 09 15 24 25 27 34 42 55
65 67 69 75 82 90 93 96 97
00 06 10 13 18 20 22 26 36
39 47 50 50 53 67 73 79 97
10 15 22 35 41 45 45 50 55
55 64 65 69 82 86 86 91 94

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Ngày 14/11

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
03
56
74
Giải Bảy G.7
527
395
267
Giải Sáu G.6
8905
4903
1051
7701
6702
5883
1227
7470
8561
Giải Năm G.5
2920
9899
3776
Giải Tư G.4
24707
33359
97808
40794
25110
05242
67280
30652
78406
77322
77876
29368
22637
08305
36919
54926
52147
93432
Giải Ba G.3
75932
07286
00116
51309
49356
66430
Giải Nhì G.2
68781
09370
60161
Giải Nhất G.1
74375
77642
49805
Giải ĐB ĐB
696215
635253
003081

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 3, 3, 5, 7, 8 1, 2, 6, 9 5, 5
1 0, 5 6 9
2 0, 7 2 6, 7
3 2, 9 0, 2, 7
4 2 2 7
5 1, 9 2, 3, 6 6
6 3, 8 1, 1, 7
7 5 0, 6 0, 4, 6, 8
8 1, 6 0, 3 1
9 4 5, 9
03 03 05 07 08 10 15 20 27
32 39 42 51 59 75 81 86 94
01 02 06 09 16 22 42 52 53
56 63 68 70 76 80 83 95 99
05 05 19 26 27 30 32 37 47
56 61 61 67 70 74 76 78 81

XSMN T2 - Xổ Số Miền Nam T2 Ngày 07/11

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
90
59
99
Giải Bảy G.7
569
614
396
Giải Sáu G.6
4846
3186
8009
9251
1535
9974
9139
7280
8203
Giải Năm G.5
9736
1342
9393
Giải Tư G.4
28855
56320
30920
40425
13405
90103
67742
02160
17259
15102
88476
94344
25004
16208
73044
97708
01147
32302
Giải Ba G.3
84361
15584
97659
55960
60953
14381
Giải Nhì G.2
17214
56500
37599
Giải Nhất G.1
70511
85099
96153
Giải ĐB ĐB
864140
311212
375596

Thông báo

Lô Tô XSMN T2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 3, 5, 9 0, 2 2, 3, 4, 8, 8
1 1, 4 2, 4
2 0, 0, 5
3 6 5 9
4 0, 6 2, 2, 4 4, 5, 7
5 5 1, 9, 9, 9, 9 3, 3
6 1, 4, 9 0, 0
7 4, 6
8 4, 6 0, 1
9 0 9 3, 6, 6, 9, 9
03 05 09 11 14 20 20 25 36
40 46 55 61 64 69 84 86 90
00 02 12 14 35 42 42 44 51
59 59 59 59 60 60 74 76 99
02 03 04 08 08 39 44 45 47
53 53 80 81 93 96 96 99 99

XSMN thứ hai - Xổ Số Miền Nam thứ hai Ngày 31/10

Giải Đồng Tháp Cà Mau Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
07
77
83
Giải Bảy G.7
051
901
239
Giải Sáu G.6
4516
8750
7176
2165
8724
3208
7237
5057
5982
Giải Năm G.5
1992
9644
7317
Giải Tư G.4
35664
90875
07591
29048
54968
29504
56661
67467
46586
15024
10194
63684
82959
07176
89901
07904
77112
37597
Giải Ba G.3
93571
64503
80377
54711
37361
68286
Giải Nhì G.2
83047
70700
84304
Giải Nhất G.1
50956
97553
30696
Giải ĐB ĐB
749143
959103
962455

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Đồng Tháp Cà Mau Hồ Chí Minh
0 3, 4, 7 0, 1, 3, 8 1, 4, 4
1 6 1 2, 7
2 4, 4
3 4 7, 9
4 3, 7, 8 4
5 0, 1, 6 3, 4 5, 7, 9
6 4, 8 1, 5, 7 1
7 1, 5, 6 7, 7 6
8 4, 6 2, 2, 3, 6
9 1, 2 4 6, 7

Lô Tô XSMN thứ hai

03 04 07 16 34 43 47 48 50
51 56 64 68 71 75 76 91 92
00 01 03 08 11 24 24 44 53
54 61 65 67 77 77 84 86 94
01 04 04 12 17 37 39 55 57
59 61 76 82 82 83 86 96 97

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 2 Ngày 24/10

Giải Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
Giải Tám G.8
70
03
24
Giải Bảy G.7
849
715
656
Giải Sáu G.6
6280
8714
6965
3093
1552
2790
6349
7847
1745
Giải Năm G.5
1438
0498
7394
Giải Tư G.4
92081
96865
93346
70679
43676
03784
96057
46187
05078
26936
87953
25628
29675
99320
99502
40551
08743
27418
Giải Ba G.3
79438
41846
43824
01836
04413
28618
Giải Nhì G.2
07226
08397
97036
Giải Nhất G.1
03018
64287
42224
Giải ĐB ĐB
099412
555582
682158

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

Đầu Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
0 3 2, 7
1 2, 4, 8, 8 5 3, 8, 8
2 6 4, 8 0, 4, 4
3 8, 8 6, 6 6
4 6, 6, 9 3, 5, 7, 9
5 2, 3, 7 1, 6, 8
6 5, 5
7 0, 6, 9 0, 8 5
8 0, 1, 4 2, 7, 7
9 0, 3, 7, 8 4
12 14 18 18 26 38 38 46 46
49 65 65 70 76 79 80 81 84
03 15 24 28 36 36 52 53 57
70 78 82 87 87 90 93 97 98
02 07 13 18 18 20 24 24 36
43 45 47 49 51 56 58 75 94

XSMN thứ hai - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ hai 17/10

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
31
30
12
Giải Bảy G.7
761
474
844
Giải Sáu G.6
7260
2220
8333
5309
1672
7596
3675
4272
5628
Giải Năm G.5
0836
3172
1063
Giải Tư G.4
15592
52210
85528
69569
30231
45697
63818
31985
80441
60781
29290
65805
70472
87141
77875
48163
15812
83344
Giải Ba G.3
34438
78470
94668
45469
40391
26169
Giải Nhì G.2
01841
74161
56516
Giải Nhất G.1
60147
84487
69978
Giải ĐB ĐB
732514
878030
532276

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 5, 9
1 0, 4 8 2, 2, 6
2 0, 8 8
3 1, 1, 3, 6, 8 0, 0
4 1, 1, 7 1 1, 4, 4
5
6 0, 1, 9 1, 8, 9 3, 3, 9
7 0 0, 2, 2, 4 2, 2, 5, 5, 6, 8
8 1, 5, 7
9 2, 7 0, 6 0, 1
10 14 20 28 31 31 33 36 38
41 41 47 60 61 69 70 92 97
05 09 18 30 30 41 61 68 69
70 72 72 74 81 85 87 90 96
12 12 16 28 41 44 44 63 63
69 72 72 75 75 76 78 90 91

XSMN THỨ 2 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ HAI HÀNG TUẦN - XSMN T2

 

XSMN Thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN T2 hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam Thứ 2 từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn Thứ 2 hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam Thứ 2

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn Thứ 2 để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn Thứ 2 hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam thứ hai hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!