Đang tường thuật xổ số Miền Trung
Xem Ngay

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Ngày 26/09

Giải Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
Giải Tám G.8
75
11
61
Giải Bảy G.7
479
992
420
Giải Sáu G.6
5774
6135
5729
8662
1149
9789
4693
6928
3877
Giải Năm G.5
6857
4114
0969
Giải Tư G.4
55052
86443
49540
52465
14637
62708
25291
15998
24134
18321
86113
56080
59275
32759
72075
85758
42885
52315
Giải Ba G.3
37139
60175
92043
66437
69646
56725
Giải Nhì G.2
74461
60129
79194
Giải Nhất G.1
36078
20049
35962
Giải ĐB ĐB
087007
101413
309392

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 2

Đầu Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
0 7, 8 7 4
1 1, 3, 3, 4 5
2 9 1, 9 0, 5, 8
3 5, 7, 9 4, 7
4 0, 3 3, 9, 9 6
5 0, 2, 7 8, 9
6 1, 5 2 1, 2, 9
7 4, 5, 5, 8, 9 5, 5, 7
8 0, 9 5
9 1, 2, 8 2, 3, 4

Lô Tô XSMN Thứ 2

07 08 29 35 37 39 40 43 50
52 57 61 65 74 75 75 78 79
07 11 13 13 14 21 29 34 37
43 49 49 62 80 89 91 92 98
04 15 20 25 28 46 58 59 61
62 69 75 75 77 85 92 93 94

XSMN T2 - Xổ Số Miền Nam T2 Ngày 19/09

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
25
07
06
Giải Bảy G.7
284
727
814
Giải Sáu G.6
0780
5172
1132
0892
6535
3296
9773
2242
0466
Giải Năm G.5
7334
5876
6780
Giải Tư G.4
19090
74081
58891
48451
61723
29426
73919
57480
80781
70628
75964
73322
23953
77945
22836
22716
66876
94644
Giải Ba G.3
61869
02809
60332
14459
82372
18895
Giải Nhì G.2
61062
87283
18626
Giải Nhất G.1
01309
40573
04115
Giải ĐB ĐB
586883
870842
275622

Thông báo

Lô Tô XSMN T2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 6, 9, 9 7 6
1 9 4, 5, 6
2 3, 5, 6 2, 7, 8 2, 6, 6
3 2, 4 2, 5 6
4 2 2, 4, 5
5 1 9 3
6 2, 9 4 6
7 2 3, 6 2, 3, 6
8 0, 1, 3, 4 0, 1, 3 0
9 0, 1 2, 3, 6 5
06 09 09 23 25 26 32 34 51
62 69 72 80 81 83 84 90 91
07 19 22 27 28 32 35 42 59
64 73 76 80 81 83 92 93 96
06 14 15 16 22 26 26 36 42
44 45 53 66 72 73 76 80 95

XSMN thứ hai - Xổ Số Miền Nam thứ hai Ngày 12/09

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
27
47
10
Giải Bảy G.7
354
813
089
Giải Sáu G.6
1630
6440
8147
1046
7360
5953
8680
9622
4275
Giải Năm G.5
9659
0883
2555
Giải Tư G.4
16259
49427
41205
94269
62813
10935
02459
03618
82939
84517
44188
55320
77984
18913
82560
46537
54249
34023
Giải Ba G.3
53920
06512
49157
43448
44937
96720
Giải Nhì G.2
34142
57847
44296
Giải Nhất G.1
57668
29614
75744
Giải ĐB ĐB
307071
018594
027780

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 5, 9
1 2, 3 3, 4, 7, 8 0, 3
2 0, 7, 7 0 0, 2, 3
3 0, 5 9 5, 7, 7
4 0, 2, 7 6, 7, 7, 8 4, 9
5 4, 9, 9 3, 7, 9 5
6 8, 9 0 0
7 1 5
8 1, 3, 8 0, 0, 4, 9
9 4 6
05 09 12 13 20 27 27 30 35
40 42 47 54 59 59 68 69 71
13 14 17 18 20 39 46 47 47
48 53 57 59 60 81 83 88 94
10 13 20 22 23 35 37 37 44
49 55 60 75 80 80 84 89 96

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 2 Ngày 05/09

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
35
97
72
Giải Bảy G.7
328
176
758
Giải Sáu G.6
0263
8366
3274
4219
3184
0236
2985
2893
7144
Giải Năm G.5
4242
7983
4026
Giải Tư G.4
14285
27322
88952
62244
29177
85621
09875
94892
86449
20711
51007
60984
91612
47726
52720
30307
33661
70784
Giải Ba G.3
40710
53124
88462
49495
86152
22264
Giải Nhì G.2
23605
38175
64486
Giải Nhất G.1
04821
10146
41786
Giải ĐB ĐB
481364
706125
511023

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 5 7 7
1 0, 2 1, 9 2, 5
2 1, 1, 2, 4, 8 5 0, 3, 6, 6
3 5 0, 6
4 2, 4 6, 9 4
5 2 2, 8
6 3, 4, 6 2 1, 4
7 4, 7 5, 5, 6 2
8 5 3, 4, 4 4, 5, 6, 6
9 2, 5, 7 3

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

05 10 12 21 21 22 24 28 35
42 44 52 63 64 66 74 77 85
07 11 19 25 30 36 46 49 62
75 75 76 83 84 84 92 95 97
07 12 15 20 23 26 26 44 52
58 61 64 72 84 85 86 86 93

XSMN thứ hai - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ hai 29/08

Giải Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
Giải Tám G.8
32
39
32
Giải Bảy G.7
944
598
713
Giải Sáu G.6
7728
6617
3242
7793
5417
2467
0467
2761
7385
Giải Năm G.5
8586
1537
9942
Giải Tư G.4
78538
24908
74005
63750
16131
90790
25247
20736
46512
59762
41685
16210
90161
21646
30431
19105
56169
28843
Giải Ba G.3
39395
40787
34401
11598
49762
14648
Giải Nhì G.2
81043
79010
67599
Giải Nhất G.1
32716
74696
00584
Giải ĐB ĐB
547490
349908
311404

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
0 4, 5, 8 1, 3, 8 4, 5
1 6, 7 0, 0, 2, 7 3
2 8 9
3 1, 2, 8 6, 7, 9 1, 2
4 2, 3, 4 7 2, 3, 6, 8
5 0
6 2, 7 1, 1, 2, 7, 9
7
8 6, 7 5 4, 5
9 0, 0, 5 3, 6, 8, 8 9
04 05 08 16 17 28 31 32 38
42 43 44 50 86 87 90 90 95
01 03 08 10 10 12 17 36 37
39 47 62 67 85 93 96 98 98
04 05 13 29 31 32 42 43 46
48 61 61 62 67 69 84 85 99

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Ngày 22/08

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
73
32
58
Giải Bảy G.7
952
212
187
Giải Sáu G.6
4841
0832
7519
5055
6013
0396
9645
5380
5205
Giải Năm G.5
3527
3706
1565
Giải Tư G.4
79846
04856
08923
70263
90803
00964
84188
92971
43814
92526
93453
72759
90479
48399
92406
77178
63382
43402
Giải Ba G.3
71948
29155
72670
89967
77002
13114
Giải Nhì G.2
08702
36950
70088
Giải Nhất G.1
16700
53087
22205
Giải ĐB ĐB
614256
191727
226043

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 0, 2, 3 6 2, 2, 5, 5, 6
1 9 2, 3, 4 4
2 3, 7 6, 7
3 2 2 8
4 1, 6, 8 3, 5
5 2, 5, 6, 6 0, 3, 5, 9 8
6 3, 4 1, 7 5
7 3 0, 1 8, 9
8 7, 8 0, 2, 7, 8
9 9 6 9
00 02 03 19 23 27 32 41 46
48 52 55 56 56 63 64 73 99
06 12 13 14 26 27 32 50 53
55 59 61 67 70 71 87 88 96
02 02 05 05 06 14 38 43 45
58 65 78 79 80 82 87 88 99

XSMN T2 - Xổ Số Miền Nam T2 Ngày 15/08

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
39
79
45
Giải Bảy G.7
730
797
714
Giải Sáu G.6
5372
4093
3442
8434
8795
0575
7065
8375
8702
Giải Năm G.5
9165
7110
2499
Giải Tư G.4
59056
53635
87475
35802
29876
08897
77682
29751
48487
53259
79821
74480
07453
10379
66577
25860
40340
47406
Giải Ba G.3
80177
82347
87045
54806
29352
24162
Giải Nhì G.2
65365
01667
12811
Giải Nhất G.1
08251
14738
11403
Giải ĐB ĐB
973334
328137
404203

Thông báo

Lô Tô XSMN T2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 2 6 2, 3, 3, 6
1 0 1, 4
2 0, 1 6
3 0, 4, 5, 9 4, 7, 8
4 2, 7 5 0, 5
5 1, 6 1, 9 2, 3
6 5, 5 7 0, 2, 5
7 2, 3, 5, 6, 7 5, 9 5, 7, 9
8 0, 2, 7
9 3, 7 5, 7 9

Lô Tô XSMN T2

02 30 34 35 39 42 47 51 56
65 65 72 73 75 76 77 93 97
06 10 20 21 34 37 38 45 51
59 67 75 79 80 82 87 95 97
02 03 03 06 11 14 26 40 45
52 53 60 62 65 75 77 79 99

XSMN thứ hai - Xổ Số Miền Nam thứ hai Ngày 08/08

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
39
91
91
Giải Bảy G.7
868
888
145
Giải Sáu G.6
7594
0808
0882
8747
3130
1695
4404
7404
8459
Giải Năm G.5
5819
6294
1507
Giải Tư G.4
34219
40114
66275
50317
43729
42905
22728
82696
48240
14381
49166
41293
87109
63872
55002
02794
54386
15663
Giải Ba G.3
11798
05096
31202
59035
57650
31695
Giải Nhì G.2
96322
67782
54264
Giải Nhất G.1
92305
27404
65467
Giải ĐB ĐB
481713
234216
113944

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 5, 5, 8 2, 4 2, 4, 4, 7, 9
1 3, 4, 7, 9, 9 6
2 2, 9 8
3 9 0, 5 1
4 0, 7 4, 5
5 0, 9
6 8 6 3, 4, 7
7 5, 6 2
8 2 1, 2, 8 6
9 4, 6, 8 1, 3, 4, 5, 5, 6 1, 4, 5
05 05 08 13 14 17 19 19 22
29 39 68 75 76 82 94 96 98
02 04 16 28 30 35 40 47 66
81 82 88 91 93 94 95 95 96
02 04 04 07 09 31 44 45 50
59 63 64 67 72 86 91 94 95

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 2 Ngày 01/08

Giải Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
Giải Tám G.8
79
54
58
Giải Bảy G.7
788
722
235
Giải Sáu G.6
3037
7089
7289
9296
4289
2361
4120
6866
4338
Giải Năm G.5
8447
3132
6420
Giải Tư G.4
39245
50140
21735
07987
57590
99101
23562
52330
45484
19884
14546
65430
90425
20817
77228
35161
24970
84725
Giải Ba G.3
79043
58703
65557
26331
84138
97068
Giải Nhì G.2
17902
72263
67719
Giải Nhất G.1
78144
08450
70850
Giải ĐB ĐB
251992
787187
881367

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

Đầu Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
0 1, 2, 3 9
1 7, 9
2 2 0, 0, 5, 5, 8
3 5, 7 0, 0, 1, 2, 3 5, 8, 8
4 0, 0, 3, 4, 5, 7 6
5 0, 4, 7 0, 8
6 1, 2, 3 1, 6, 7, 8
7 9 0
8 7, 8, 9, 9 4, 4, 7, 9
9 0, 2 6
01 02 03 35 37 40 40 43 44
45 47 79 87 88 89 89 90 92
22 30 30 31 32 33 46 50 54
57 61 62 63 84 84 87 89 96
09 17 19 20 20 25 25 28 35
38 38 50 58 61 66 67 68 70

XSMN thứ hai - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ hai 25/07

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
36
12
44
Giải Bảy G.7
307
915
092
Giải Sáu G.6
8298
0345
3327
3226
2677
4647
6836
8410
8122
Giải Năm G.5
3892
0350
4667
Giải Tư G.4
90134
69983
91220
14481
34201
99588
67982
11053
98806
49386
35480
22090
23208
82857
87549
58643
36256
35858
Giải Ba G.3
71158
48037
21383
21496
18642
32387
Giải Nhì G.2
44730
80840
24212
Giải Nhất G.1
78039
38420
73710
Giải ĐB ĐB
522518
078469
792251

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 1, 7 6 8
1 8 2, 5 0, 0, 2
2 0, 7 0, 6 2
3 0, 4, 6, 7, 9 6
4 5 0, 3, 7 2, 3, 4, 9
5 8 0, 3 1, 6, 7, 8
6 5 9 7
7 7 2
8 1, 3, 8 0, 2, 3, 6 7
9 2, 8 0, 6 2

Lô Tô XSMN thứ hai

01 07 18 20 27 30 34 36 37
39 45 58 65 81 83 88 92 98
06 12 15 20 26 40 43 47 50
53 69 77 80 82 83 86 90 96
08 10 10 12 22 36 42 43 44
49 51 56 57 58 67 72 87 92

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Ngày 18/07

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
69
03
70
Giải Bảy G.7
403
612
678
Giải Sáu G.6
9018
5906
3609
8769
9513
4997
1773
1973
0626
Giải Năm G.5
4283
9816
4987
Giải Tư G.4
07662
23066
91170
07168
14958
42195
37519
56279
04800
60322
93434
06175
59921
71207
73580
64999
74833
83877
Giải Ba G.3
39582
11289
95529
80720
66872
97290
Giải Nhì G.2
80946
75797
15277
Giải Nhất G.1
76300
55051
94224
Giải ĐB ĐB
545922
122255
739652

Thông báo

Lô Tô XSMN Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 0, 2, 3, 6, 9 0, 3 7
1 8 2, 3, 6, 8, 9
2 2 0, 2, 9 1, 4, 6
3 4 3
4 6
5 8 1, 5 2
6 2, 6, 8, 9 9 7
7 0 5, 9 0, 2, 3, 3, 7, 7, 8
8 2, 3, 9 0, 7
9 5 7, 7 0, 9
00 02 03 06 09 18 22 46 58
62 66 68 69 70 82 83 89 95
00 03 12 13 16 18 19 20 22
29 34 51 55 69 75 79 97 97
07 21 24 26 33 52 67 70 72
73 73 77 77 78 80 87 90 99

XSMN T2 - Xổ Số Miền Nam T2 Ngày 11/07

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
98
49
54
Giải Bảy G.7
860
010
973
Giải Sáu G.6
3201
8223
4674
9208
9527
6388
6347
8306
8632
Giải Năm G.5
1070
6424
4835
Giải Tư G.4
88580
57186
85796
94724
13619
93856
17597
90176
58047
76668
88506
91513
90340
35904
45686
97092
52651
62769
Giải Ba G.3
12409
48909
56119
76514
14197
72836
Giải Nhì G.2
04414
78259
02916
Giải Nhất G.1
18584
96773
77502
Giải ĐB ĐB
341862
013043
815486

Thông báo

Lô Tô XSMN T2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 1, 9, 9 6, 8 2, 4, 6
1 4, 9 0, 3, 4, 9 6
2 3, 4 4, 6, 7
3 2, 5, 6
4 3, 7, 9 0, 7
5 6 9 1, 4
6 0, 2, 4 8 5, 9
7 0, 4 3, 6 3
8 0, 4, 6 8 6, 6
9 6, 8 7 2, 7
01 09 09 14 19 23 24 56 60
62 64 70 74 80 84 86 96 98
06 08 10 13 14 19 24 26 27
43 47 49 59 68 73 76 88 97
02 04 06 16 32 35 36 40 47
51 54 65 69 73 86 86 92 97

XSMN thứ hai - Xổ Số Miền Nam thứ hai Ngày 04/07

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
01
92
73
Giải Bảy G.7
152
555
659
Giải Sáu G.6
9675
5275
3309
8641
5961
1814
0159
2479
3182
Giải Năm G.5
0279
1754
3224
Giải Tư G.4
36253
34676
59588
81305
53979
39893
51229
71592
99333
93209
35984
54595
34511
98480
29747
74959
85980
34105
Giải Ba G.3
13642
77965
11249
24856
43937
05909
Giải Nhì G.2
41558
01747
68539
Giải Nhất G.1
56191
92230
22564
Giải ĐB ĐB
183305
776565
310311

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 1, 4, 5, 5, 9 9 5, 9
1 4 1, 1
2 9 4
3 0, 3 7, 9
4 2 1, 7, 9 7
5 2, 3, 8 4, 5, 6 9, 9, 9
6 5 1, 5, 6 4
7 5, 5, 6, 9, 9 3, 8, 9
8 8 4 0, 0, 2
9 1, 3 2, 2, 5

Lô Tô XSMN thứ hai

01 04 05 05 09 42 52 53 58
65 75 75 76 79 79 88 91 93
09 14 29 30 33 41 47 49 54
55 56 61 65 66 84 92 92 95
05 09 11 11 24 37 39 47 59
59 59 64 73 78 79 80 80 82

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 2 Ngày 27/06

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải Tám G.8
94
19
99
Giải Bảy G.7
062
279
400
Giải Sáu G.6
0154
6542
2987
9924
4560
2893
0604
7310
0154
Giải Năm G.5
2079
8089
4723
Giải Tư G.4
10525
15051
77918
17651
82178
15561
68771
89667
90657
17952
37609
49998
31643
09474
60244
19643
87666
05780
Giải Ba G.3
01446
70371
61262
11078
14287
46012
Giải Nhì G.2
13408
34194
23104
Giải Nhất G.1
14083
77840
33363
Giải ĐB ĐB
605912
142175
975604

Thông báo

Lô Tô KQXSMN Thứ 2

Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 8 9 0, 4, 4, 4
1 2, 8 9 0, 2
2 1, 5 4 3
3
4 2, 6 0 3, 3, 4
5 1, 1, 4 2, 7 4
6 1, 2 0, 2, 7 3, 6
7 1, 8, 9 1, 5, 8, 9 4
8 3, 7 9 0, 7
9 4 0, 3, 4, 8 9, 9
08 12 18 21 25 42 46 51 51
54 61 62 71 78 79 83 87 94
09 19 24 40 52 57 60 62 67
71 75 78 79 89 90 93 94 98
00 04 04 04 10 12 23 43 43
44 54 63 66 74 80 87 99 99

XSMN thứ hai - Kết quả Xổ Số Miền Nam Ngày thứ hai 20/06

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải Tám G.8
14
84
52
Giải Bảy G.7
197
285
507
Giải Sáu G.6
6408
0421
8877
9666
3373
3864
1567
3340
1362
Giải Năm G.5
8834
4091
9155
Giải Tư G.4
90144
19362
50904
32796
19629
53300
56428
53232
90177
67543
97578
15175
20962
63957
74249
76694
07678
90853
Giải Ba G.3
75341
51538
91024
75100
02994
21030
Giải Nhì G.2
38917
58277
56691
Giải Nhất G.1
67609
00205
65784
Giải ĐB ĐB
435462
572076
298559

Thông báo

Lô Tô XSMN thứ hai

Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 0, 4, 8, 9 0, 5 7
1 4, 7
2 1, 9 4, 8
3 4, 8 2 0
4 1, 4 3, 9 0, 9
5 2, 3, 5, 7, 9
6 2, 2 4, 6 2, 2, 7
7 0, 7 3, 5, 6, 7, 7, 8 0, 8
8 4, 5 4
9 6, 7 1 1, 4, 4
00 04 08 09 14 17 21 29 34
38 41 44 62 62 70 77 96 97
00 05 24 28 32 43 49 64 66
73 75 76 77 77 78 84 85 91
07 30 40 49 52 53 55 57 59
62 62 67 70 78 84 91 94 94

XSMN THỨ 2 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ HAI HÀNG TUẦN - XSMN T2

 

XSMN Thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp bắt đầu vào 16h15p tại trường quay.

 

Trên trang XSMN T2 hàng tuần tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi và của tuần trước nữa.

 

Bên cạnh đó, chuyên trang sxmb.com của chúng tôi còn cho phép người xem kết quả xổ số miền nam Thứ 2 từng giải dưới chế độ 2 số và 3 số cuối.

 

Nếu may mắn trúng thưởng kqxsmn Thứ 2 hôm nay, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp mình mua vé số để có thể nhận thưởng nhé.

 

Hình thức nhận thưởng khi trúng vé số xổ số miền nam Thứ 2

 

  • - B1: Truy cập website: sxmb.com, mục xsmn Thứ 2 để xem kết quả về ngày hôm đó. Nếu bạn trúng thưởng hãy đến đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải

  • - B2: khi đi làm thủ tục bạn cần phải tuân thủ theo nội quy: không cho ai biết mình đã trúng số để đảm bảo an toàn nhất có thể. Mang theo giấy tờ tùy thân, chụp ảnh lại tờ vé số của mình và nhớ giữ tờ vé số lành lặn nhất.

  • - B3: Ghi hết thông tin của mình và địa chỉ liên hệ ở mặt sau tờ vé số xsmn Thứ 2 hôm nay để đảm bảo quyền sở hữu vé số đó là của mình.

  • - B4: Làm thủ tục nhận thưởng theo yêu cầu của nhân viên bán vé số. Nếu giải thưởng nhỏ bạn có thể nhận tiền mặt luôn. Còn giải thưởng quá lớn, bạn sẽ được yêu cầu chuyển khoản hoặc được nhận từ từ theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài bảng kết quả xổ số miền nam thứ hai hàng tuần, tại website của chúng tôi, bạn có thể tham khảo thêm kết quả miền nam của các ngày trong tuần cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực, vùng miền mà bạn theo dõi.

 

Chúc bạn luôn may mắn!